dinsdag 17 oktober 2017

Zwaartekrachtstheorie Erik Verlinde voor het eerst getest

Wij lijken wel een volk van galbakken


's Ochtends vroeg tijdens het ontbijt kijk ik naar het journaal en krijg dan geregeld beelden van Wakker Nederland mee. Dat is niet altijd een pretje. Vanochtend was er een jongedame van de CDA-jongeren die weer eens helemaal leeg mocht lopen op het leenstelsel. De studenten gaan alles op alles zetten om dat leenstelsel alsnog uit het regeerakkoord te krijgen. Opdat "ook de bakkerszoon kan gaan studeren".


En dan was er nog een item over het grote aantal aangiftes dat "in de prullenmand verdwijnt". Prompt worden burgers ten tonele gevoerd die op straat worden bevraagd en die ruim baan krijgen om hun verontwaardiging te spuien over het feit dat hun aangifte van een inbraak tot niets heeft geleid.


Ik word een beetje gallisch van die ontevreden burgers die maar niet willen begrijpen dat niet alle aangiftes kunnen worden behandeld en als we dat wel willen, dat dat dan betekent dat de belastingen moeten worden verhoogd. En fors ook, want als er al meer blauw bijkomt, willen we toch niet dat die achter een bureau gaan zitten om aangiftes af te wikkelen.

Om van die studenten maar te zwijgen. Het geld dat beschikbaar komt door de invoering van het leenstelsel wordt weer in (de kwaliteit van) het onderwijs geïnvesteerd. En ik herhaal nog maar eens voor de zoveelste keer: studenten die de redelijkheid en billijkheid van het leenstelsel niet begrijpen, hebben niets te zoeken op een universiteit, bakkerszoon of rijkeluisdochter.

Ik gruwel van al die ontevreden burgers die helemaal leeglopen als ze met een camera geconfronteerd worden. En jammer genoeg zijn er genoeg media die er maar wat graag zendtijd voor vrij maken.

vrijdag 13 oktober 2017

Dave Allen's thoughts about Adam and Eve

Dave Allen on Religion Fucking Hilarious!

Harvey Weinstein, Donald Trump and Systemic Sexism: A Closer Look

Confederacy: Last Week Tonight with John Oliver (HBO)Wel even helemaal uitkijken, de slotscene is prachtig!

De ondraaglijke domheid van POTUS


Wie zich - zoals ik - mateloos stoort aan de grenzeloze onbeschoftheid en stompzinnigheid van de huidige Amerikaanse president doet er verstandig aan niet elk voorval te willen becommentariëren. Je zou er een dagtaak aan hebben. Deze president is er tot de dag van vandaag niet in geslaagd ook maar één nieuwe wet door te voeren en ondertekent, omringd door paladijnen met slappe knieën, de meest onvoorstelbare executive orders om zijn grenzeloze macht te bewijzen. De Amerikanen hebben iemand in het zadel gehesen die twee doelen probeert te realiseren: alles wat Obama voor de Amerikanen heeft gerealiseerd afbreken en de pers breidelen.


Eigenlijk vind ik de pogingen tot persbreidel - ik ga dat hier niet onderbouwen, u vindt elke dag voorbeelden van de wijze waarop de president de positie van de media probeert te ondergraven - het gevaarlijkst. Een democratie kan immers niet bestaan zonder een vrije pers. Voorlopig vertrouw ik er maar op dat het Congres en de Senaat geen enkele vorm van beteugeling van de pers zullen tolereren.


Zo mogelijk nog gevaarlijker dan de persbreidel is het voornemen van POTUS de nucleaire deal met Iran niet te recertificeren. Hij gebruikt hier dezelfde tactiek als in eerdere pogingen om Obamacare onderuit te schoffelen: hij laat het over aan het Congres en kan dan na zestig dagen verklaren dat het niet aan hem heeft gelegen.

Alleen POTUS en Israël willen de Iran-deal van tafel hebben. Alle andere partijen -  VN Veiligheidsraad, de EU, Duitsland, IATA en zelfs de Amerikaanse hoofdonderhandelaar voor het akkoord - zijn verklaard voorstander van het huidige akkoord en beklemtonen dat Iran zich aan alle gemaakte afspraken houdt.

Iran zal - volstrekt begrijpelijk - geen enkele bereidheid tot heronderhandelen tonen. Sterker nog, de kans is groot dat het land het nucleaire programma weer op zal pakken en daarmee zal de instabiliteit in de regio alleen maar vergroot worden. Tegelijkertijd zal de kans op een akkoord met Noord Korea tot nul worden gereduceerd. Wie zou er nog een overeenkomst willen sluiten met een Amerikaanse president die aan een spiegel genoeg zou hebben om genoegzaam voort te leven?


De republikeinse senator Bob Corker heeft het als eerste aangedurfd hardop te zeggen dat de keizer naakt is. POTUS en zijn toegewijde adepten Kellyann Conway en Sarah Huckabee Sanders eisen nu het ontslag van deze senator die met recht en reden verklaarde dat de Amerikaanse president zijn land naar de derde wereldoorlog leidt.