maandag 1 april 2024

De Schotten nemen een verkeerde afslag

 

In Schotland is een Hate Crime and Public Order wet aangenomen, die alle vormen van haatzaaien, verbaal of fysiek, strafbaar stelt. Op zich niet bijzonder maar uniek aan de nieuwe wet van de Scottish National Party is dat de perceptie van de aangever centraal staat bij de beoordeling of er inderdaad een haatmisdrijf is begaan, en niet een objectieve beoordeling.Dat lijkt mij fundamenteel onjuist. Vreemd is dat de wet zich richt op discriminatie op het gebied van leeftijd, beperking, religie, seksuele oriëntatie en genderidentiteit maar haat jegens vrouwen valt er niet onder. Dat laatste begrijp ik niet.

Maar het meest verontrustende aan deze wet is dat de perceptie van de aangever centraal staat. Ik dacht dat we het erover eens zijn dat niemand het recht heeft om niet beledigd te mogen worden. Als je je beledigd voelt stap je naar de rechter en die stelt na een zo objectief mogelijke beoordeling vast of er sprake was van een strafbaar feit. Dat slaat de Schotse wetgever nu zomaar over. Wie zich beledigd voelt stapt naar de politie die al verklaard heeft elke klacht, anoniem of niet, te zullen registreren en onderzoeken.

Kennelijk hebben de Schotten er een handje van zich schuldig te maken aan hate crimes, want waarom zou men anders tot zulke draconische maatregelen moeten besluiten? Laten we een concreet voorbeeld nemen. Ik zal nooit tegen een gelovige zeggen: 'uit het feit dat jij je kenbaar maakt als een gelovige leid ik af dat je dom bent.' Maar in een al dan niet schriftelijk betoog beweer ik nogal eens dat geloven feitelijk niets anders dan opzettelijke domheid is. Nu mag ik dat beweren, ik spreek niemand persoonlijk aan en geef in mijn betoog aan waarom ik tot dat oordeel kom. 

Maar in het Schotland van vandaag kan iemand naar de politie stappen en verklaren (anoniem of niet) dat hij of zij zich door mijn uitlating gegriefd voelt, waarop ik kan worden veroordeeld voor een hate crime. Dat is toch de omgekeerde wereld. Dan blijft er van de vrijheid van meningsuiting inderdaad niets meer over.

Geen opmerkingen: