donderdag 27 februari 2020

Over ongelijkheid

In deze kolommen heb ik het geregeld over ongelijkheid en de verwoestende invloed daarvan op de gezondheid van de internationale mensengemeenschap. Meerdere keren haalde ik Thomas Piketty aan en heel recent kocht ik diens jongste werk, het meer dan 1.100 pagina's tellende Kapitaal en ideologie. Binnenkort zal ik hier mijn samenvatting en bespreking van dit kolossale werk aan de orde stellen.


Een van de vragen die zich opdringen is die naar de herkomst van de onvoorstelbare hoeveelheid data die nodig is om substantiële uitspraken te kunnen doen over de ongelijkheid in de wereld en alle regionale verschillen die zich daarin voordoen. Piketty geeft aan dat hij zich vooral baseert op de World Inequality Database. In de illustratie hierboven ziet u hoe het wid.world wordt gefinancierd. We hebben hier bepaald niet te maken met een duistere club met duistere doelstellingen en nog duisterder financiering, zoals - om maar iets te noemen - Clintel dat volstrekt ongefundeerde onzin over het klimaat in de wereld helpt opdat populisten daar hun voordeel mee kunnen doen.

De World Inequality Database (WID.world) vertrouwt op de gezamenlijke inspanningen van een internationaal netwerk van meer dan honderd researchers die samen meer dan zeventig landen verdeeld over diverse continenten vertegenwoordigen. WID.world wordt gecoördineerd door een  executive committe bestaande uit vijf co-directors. 


De website is volkomen transparant over doelstellingen en het team dat hieraan medewerking verleent. Van alle samenwerkende researchers zijn alle publicaties te vinden alsmede hun persoonlijke websites. Van de meeste landen is uitgebreide informatie en documentatie te vinden. Je kunt er zelfs je eigen inkomenspositie invullen en op die manier terugvinden waar je zelf staat op de schaal van inkomensverdeling. Heel interessant en verhelderend!


vrijdag 21 februari 2020

Onaardse muziek


Wij bezochten gisteren het Muziekgebouw in Amsterdam om er een concert bij te wonen van het Ests Philharmonisch Kamerkoor met een programma van Arvo Pärt en Rachmaninov. Twee korte stukken van Pärt, waarvan met name het Nunc Dimittis indruk maakte. En daarna een volledige uitvoering van de liturgie naar Chrysostomos van Rachmaninov.


Je zou denken, wat doet een volbloed atheïst bij koormuziek uit de katholieke of orthodoxe liturgie? Tja, ik geef toe dat ik met die teksten niet zo veel op heb. Er zijn puristen die menen dat je dan nooit ten volle van die muziek kunt genieten, die muziek nooit echt zult doorgronden. Misschien is dat zo, echte protestanten schijnen wel eens te denken dat een katholiek nooit werkelijk iets van Bach kan begrijpen. En sommigen gaan nog verder, die zijn van mening dat een Aziatische kunstenaar nooit op een verantwoorde wijze werk van Europese componisten uit kan voeren.


Dat laatste is onzin natuurlijk. En voor het overige wil ik best aannemen dat mij nuances en betekenissen ontgaan in de prachtige muziek van Pärt, juist omdat ik helemaal niets met geloof of religie heb. Ooit eens studeerde ik Russische taal- en letterkunde en uit die tijd stamt mijn kennismaking met de Russisch orthodoxe liturgie die ik nog steeds - zij het fonetisch - deels mee kan zingen.


Ik ben niet de meest spirituele mens en toch raakt deze muziek mij op een intense manier. Het is muziek die het aardse ontstijgt. Iedereen mag dat op zijn eigen manier invullen en er op zijn eigen manier van genieten. Luister eens naar dat Nunc Dimittis. In april keert dit koor terug in het Muziekgebouw, opnieuw met een Arvo Pärt programma. Verras uzelf en ga eens kijken en luisteren.

Overigens werd in de toegift nog een compositie van een Estse componist gezongen, geen idee wie dat was maar volgens mij was het geen religieus werk en minstens even zo prachtig als het andere werk dat we hoorden. En tot slot, wat ik maar niet begrijp is dat mensen die naar zo'n concert gaan zich niet kunnen beheersen en soms op de meest onbeschofte manier door de muziek heen zitten te hoesten. Ik zou die mensen willen adviseren: blijf vooral thuis als je je niet kunt beheersen! Is dat nou echt zo moeilijk?


donderdag 20 februari 2020

De Zusters van de Goede Herder: schijnheiligheid in optima forma


Ik heb hier eerder bericht over de Zusters van de Goede Herder die decennia lang verantwoordelijk waren voor de schandalige wijze waarop katholieke minderjarige meisjes werden uitgebuit. Onafhankelijk onderzoek spreekt zelfs van dwangarbeid. Jarenlang hebben deze nonnen geweigerd ook maar een greintje mededogen te laten zien voor hun slachtoffers (het gaat om zeker vijftien duizend meisjes) laat staan dat de nonnen bereid waren tot enige zelfkritiek.

De overheid heeft inmiddels besloten dat deze vrouwen excuses, erkenning, hulp en ondersteuning van de overheid zullen krijgen. Daar zijn de nonnen echter nog niet aan toe. Wel heeft de overste van de in Parijs gevestigde nonnenorde, Patricia Piet, inmiddels verklaard - zo lezen we in de NRC van gisteren - dat „Na het lezen van de rapporten en de verhalen van de vrouwen ben ik me zeer bewust van het lijden van de vrouwen, en het heeft me diep geraakt, temeer omdat dit lijden de kloof tussen de intenties en de realiteit onderstreept.”


Mooi zulke woorden maar ze zijn leeg en hol wanneer de orde van de Zusters van de Goede Herder hier geen verdere consequenties aan verbindt. Gelukkig is er een lotgenotenorganisatie opgericht die de orde van de Zusters van de Goede Herder aansprakelijk heeft gesteld, de Stichting Kinderdwangarbeid Meisjes Goede Herder Tot nog toe hebben de nonnen een schikking van de hand gewezen waarmee slechts bewezen wordt dat de heiligheid van de aan de geschiedenis van deze orde verbonden heilige priesters en nonnen niets dan schijnheiligheid was.

FDF schijnheilig en inconsequent


Weer togen de boeren naar Den Haag, naar ik begreep om hun eigen stikstofcijfers te presenteren maar daar heb ik nog niets van gezien. Wel lees in in het Financieel Dagblad dat de FDF bestuurders aardig wat subsidie uit Brussel ontvangen en dat is opmerkelijk omdat zij verklaarde tegenstanders zijn van het natuur- en milieubeleid van de EU.


Het bedrijf van Mark van den Oever ontving in 2918 € 25.593 subsidie voor milieu- en klimaatvriendelijke maatregelen, andere bedrijven van FDF bestuurderen ontvingen respectievelijk € 42.050, € 20.922 en € 169.102. Voorwaar geen geringe bedragen.Als het Financieel Dagblad de FDF-ers hiermee confronteert beweren de boeren doodleuk dat de bedragen niet kloppen of dat de bedrijfsnamen niet juist zijn, ze dreigen met tegenmaatregelen maar vragen om nadere toelichting blijven onbeantwoord. Die subsidiegegevens zijn overigens openbaar en te vinden bij RVO Landbouwsubsidies.

Het is maar dat u het weet. Denk nog eens goed na voor u dit soort boeren uw sympathie gunt.

maandag 17 februari 2020

Kunst in Den Haag


Op een regen- en stormachtige zondag in januari togen we naar Den Haag, het Kunstmuseum aldaar. Prachtig museum, u kent het natuurlijk. We bekeken er de heerlijke expositie van Breitner en Israels. Mijn voorkeur gaat naar de ruwe schilder die Breitner was, kijk maar naar zijn zelfportret, die man is mij meteen sympathiek. En dat Plein bij avond zag ik nog niet eerder, wat een schitterend schilderij, het deed me aan Turner denken.

Daarna nog eens uitgebreid rondgedwaald in de zaal met werk van Constant. Ik houd van zijn schilderijen maar ook zijn maquettes van New Babylon mogen er zijn. Vreemde werken die een uitstraling van optimisme hebben, een utopie die nooit gerealiseerd zal worden. Ik kan er lang rondkijken daar in Den Haag.

En volkomen terecht dat er in de binnenzaal van het museum zo'n prachtig strandbeest van Theo Jansen hangt. Kijk maar eens naar het mooie filmpje hieronder.En als je dan toch in Den Haag bent: ga ook eens kijken in de Energiefabriek aldaar. Daar staat nu een fantastische installatie van Peter Volta. Hij heeft er een houten achtbaan gebouwd compleet met loop waar kunstwerken van andere kunstenaars over rondrazen. De Energiefabriek is een schitterende locatie, industriële archeologie bijna. En de perfecte locatie voor de achtbaan van Volta.


U moet er beslist gaan kijken, je kijkt je ogen uit en op de een of andere manier word je er vrolijk van. Het plezier van de maker(s) spat er van af. Gemaakt van simpele materialen, een constructie die volkomen transparant is, ik kon er niet genoeg van krijgen!

vrijdag 7 februari 2020

CDA en VVD werken graag samen met een racistische partij in Noord Brabant

Het wordt steeds gecompliceerder allemaal. Vanochtend hoorde ik op Radio 1 een vertegenwoordiger van FDF, u weet wel die knokploeg van radikale boeren, verklaren dat ze niet zo blij waren met de uitkoopregeling voor varkensboeren want dat betekende dat er goed geld naar boeren ging die wilden stoppen in plaats van dat dat geld bij de boeren die door willen gaan terecht zou komen. Dat is nog eens een toonbeeld van solidariteit! Die gasten van FDF blinken niet bepaald uit in intelligentie. Maar wat kun je van een knokploeg verwachten?


Gisteren schreef Tom Jan Meeus in de NRC dat er hartelijke betrekkingen zijn ontstaan tussen FDF enerzijds en PVV en FvD anderzijds.  Is allemaal hun goed recht natuurlijk, iedereen wil graag weten wie zijn politieke vrienden zijn. Inmiddels hebben VVD en CDA in Noord Brabant besloten dat ze graag willen samenwerken met FvD om een college samen te stellen. Eerder had het CDA dat college opgeblazen onder druk van de boeren, met name vanuit de FDF. Nu zoeken VVD en CDA dus de samenwerking met een ronduit racistische partij, een partij bovendien die het klimaatprobleem ontkent en vindt dat de boeren gespaard moeten worden. Zo gaat dat dus. Nu ja, het is wel helder waar iedereen staat in deze discussie. Ook waar VVD en CDA staan! Ik zou zeggen, beste kiezer: doe er uw voordeel mee.
donderdag 6 februari 2020

Excuses FDF null and void


Naar verluidt heeft het FDF excuus aangeboden voor hun gewraakte persbericht. Maar ze zijn er nog niet in geslaagd dat onaanvaardbaar nare persbericht van hun website te halen. Ik zou zeggen: haal eerst dat persbericht weg en bied dan je excuses aan. Anders gezegd: die woorden van excuus van het FDF zijn leeg en zonder waarde.

Waar verbetenheid toe leidt


U kent hem vast, Arnold Karskens. De altoos verbeten man, bekend als oorlogsjournalist en nooit verlegen om een stevige uitspraak. Hij is onder andere initiatiefnemer en beoogd boegbeeld van een nieuwe omroep ON. Een omroep die vooral de niet-gehoorde-Nederlander aan het woord wil laten. Wie zijn dat dan?: vooral de leden of volgelingen van Geert Wilders' PVV en Thierry Baudet's FvD. Het is natuurlijk een gotspe te veronderstellen dat juist die mensen nooit gehoord zouden worden. ON gaat dus een podium bieden aan twee politici die, op zijn minst toch in mijn ogen, ronduit racistisch zijn.

U mag er natuurlijk van vinden wat u wilt. Maar misschien is het nuttig om bijgaand interview met deze Karskens in Trouw eens te lezen. Daarin vertelt hij - en hij verklaart zelf daarin bloedserieus te zijn - dat hij een ontmoeting met Jezus heeft gehad en ook met de heilige geest. Jawel, het staat er echt! Hij zou zelfs een brief van Jezus hebben gehad maar die is hij helaas kwijtgeraakt. Kunt u zo iemand nog serieus nemen?


Maar er staat nog veel meer in. Onder andere dat D'66 de NSB van de eenentwintigste eeuw zou zijn. Hij mag met een aantal opmerkingen die hij maakt het gelijk aan zijn zijde hebben, maar dat betekent nog niet dat je jezelf voortdurend moet overschreeuwen. Karskens is zo overtuigd van zijn eigen gelijk dat hij geen evenwichtige kijk meer heeft op de wereld om hem heen. Vind ik althans. U mag er natuurlijk anders over denken.

Boerenterreur door het FDF


De boeren die zich hebben verenigd in FDF hebben nu hun ware aard laten zien. U kunt hierboven lezen van wat voor taal zij zich bedienen. Ik heb eerder al eens gemeld dat deze duistere club op mij de indruk van een knokploeg maakt. Wel, ze hebben er nu de passende taal bij geleverd. Donkerbruine taal wat mij betreft. Het FDF heeft inmiddels laten weten geen spijt te hebben van hun laakbare en walgelijke persbericht. Op de foto hieronder ziet u dit FDF bestuur. Dwaallichten zijn, gevaarlijke gekken.


Terecht heeft het kabinet het overleg opgeschort. Als het FDF geen afstand neemt van dit bericht, deze taal en deze houding dan moeten ze van ieder verder overleg worden uitgesloten.Maar ik zou vooral een beroep op de boeren willen doen: neem afstand van deze nare lieden die zeggen jullie te vertegenwoordigen; laat zien dat jullie begrijpen dat het FDF jullie als een boomerang in het eigen gelaat zal treffen.

woensdag 5 februari 2020

Het onversneden racisme van Thierry Baudet


In navolging van zijn grote idool aan de andere kant van de Atlantische Oceaan heeft ook onze redder in nood Thierry Baudet Twitter ontdekt. Kijkt u eens naar dit filmpje. Kijk het vooral helemaal af, want met name de laatste beelden zijn ronduit stuitend.

Wat is hier aan de hand? In dit filmpje wordt een aantal jonge vrouwen aan het woord gelaten die werden verkracht. Er wordt niets over de daders vermeld maar de vrouwen zeggen wel dat de Europese staten hun grenzen niet dicht houden.

Daarmee wordt een direct verband gelegd tussen verkrachten en immigranten. En precies dat is zo verschrikkelijk laakbaar. Wat die vrouwen is overkomen is meer dan afschuwelijk. En wat mij betreft mogen immigranten die zich aan zulke misdaden schuldig maken direct worden teruggestuurd naar waar ze vandaan komen.

Maar de suggestie dat verkrachting en immigratie twee zijden van dezelfde medaille vormen is natuurlijk te misselijk voor woorden. In de laatste shots laat het filmpje foto's zien van Jesse Klaver, Rob Jetten en Mark Rutte die ieder een bordje met de tekst Ich habe es gewusst hebben opgeplakt gekregen. Deze laatste shots zijn duidelijk in het videootje gemonteerd. Dat kunnen ze kennelijk ook bij FvD. Hoe laaghartig kun je zijn?

Dit filmpje dateert al uit mei 2019 kennelijk. Het was mij ontgaan. Maar u moet er toch echt eens naar kijken. Zeker wanneer u wel eens gecharmeerd bent van onze nationale rattenvanger. Ik kan er niet genoeg voor waarschuwen: er is nauwelijks verschil tussen Thierry Baudet en Geert Wilders. Baudet is een onversneden racist!

maandag 3 februari 2020

M. K. Čiurlionis: Prelude in D minor, op.12/1 & Prelude in B minor, op. ...

De ware aard van Thierry Baudet


U kunt in de Volkskrant (en elders ook natuurlijk) uitvoerig lezen hoe Thierry Baudet ronkend uit de bocht vliegt met een volkomen uit de duim gezogen nepverhaal over Marokkanen die een Nederlandse vrouw in de trein zouden hebben lastig gevallen. En hij sluit zijn tweet hierover af met de laatdunkende en patroniserende opmerking: Oh lieve, kinderlijk naïeve Nederlanders! Stem nou toch eindelijk voor verandering. Breek los van politiek correct gelul! Red dit land!

Ik ga hier niet eens uitleggen hoe de werkelijkheid in elkaar stak. Daarvoor kunt u de link hierboven aanklikken en het zelf lezen. Waar het mij om gaat is dat Baudet hiermee zijn ware aard laat zien: hij is een volbloed racist. En we kunnen niet genoeg benadrukken hoe ongelooflijk hij met deze canard (tot op dit moment nog steeds niet door hem gecorrigeerd) op zijn bek gaat. Wat een walgelijk politicus!

giorgio Morandi