dinsdag 28 februari 2023

Republican official suggests killing Joe Biden

Over de schaamte van Rutte

 

De kranten staan tegenwoordig vol met bijdragen van columnisten. De meeste lees ik niet, ik geef toch echt de voorkeur aan gedegen journalistiek werk. Maar er zijn wel uitzonderingen zoals Marcia Luyten bijvoorbeeld. In haar column in de Volkskrant van  vandaag heeft ze het over bestuursschaamte. En zij komt tot treffende constateringen: "Zolang openbaar bestuur verknoopt is met aandeelhouderswaarde, blijft publ;iek belang ondergeschikt aan winst". Of: "In een schaamtecultuur zijn verantwoordelijkheid, schuldbesef en geweten ondergeschikt aan uiterlijke schijn, openbare eer en de verhoudingen met de buitenwereld. In die schaamtecultuur worden fouten verdoezeld".

Waarvan akte. We zullen in de komende weken zien waar die schaamte van Rutte toe leidt. Wedden dat hij gewoon blijft zitten? Zijn argument zal zijn: "als ik vertrek kan ik er niets meer aan doen, nu kan ik mijn fouten nog herstellen". Of woorden van gelijke strekking.

zondag 26 februari 2023

No bears

 

De Iraanse regisseur Jafar Panahi mag al jarenlang geen films meer maken in Iran. Toch slaagt hij er geregeld in films te realiseren en in het Westen vertoond te krijgen. Nog onlangs zat hij enkele maanden vast in een Iraanse gevangenis. Kennelijk wordt hij gered door zijn naam en faam als internationaal erkend regisseur. Dat laatste is overigens meer dan terecht. Dit No bears is in mijn ogen een indrukwekkende film, die zonder de machthebbers met naam en toenaam te noemen laat zien hoe pervers en gewelddadig het regime van de ayatollahs in werkelijkheid is.


Panahi zelf speelt de hoofdrol in deze film, hij filmt zichzelf als regisseur van een film over Iraniërs die zich ten einde raad over de grens laten smokkelen in de hoop op die manier het vrije Europa te kunnen bereiken. De film wordt net over de grens in een Turkse stad opgenomen maar Panahi kan daar zelf niet bij zijn, hij kan het land niet verlaten. Dus bivakkeert hij in een dorpje aan de grens om van daaruit, als hij tenminste een internetverbinding kan vinden, toch nog de regie over de film te kunnen voeren.

Tegelijkertijd raakt hij verzeild in tal van nare ontwikkelingen in het dorpje waar hij logeert. Hier zijn het tradities die bepalen hoe mensen hun leven leiden. Wie zich daar aan conformeert heeft niets te vrezen maar vergis je niet: achter de hoffelijkheid en vriendelijkheid en voorkomendheid van de dorpelingen en de dorpsoudste ligt onmiddellijke vijandigheid en agressie verscholen die bij de minste of geringste weerspannigheid onmiddellijk in werking treden. Zo wordt bij de geboorte van een meisje al bepaald aan wie ze later zal worden weggegeven.

Op ingenieuze wijze vervlecht Panahi zijn film met de harde werkelijkheid en we zien hoe twee liefdesparen de grens willen oversteken in de hoop ergens hun geluk te vinden. De toedracht zal ik u niet verklappen maar dat dit geen film is voor een happy end had u al wel begrepen. Zoals gezegd, een indrukwekkende film met voortreffelijke acteurs!

Godland

 

U moet er de tijd voor nemen, deze film duurt tweeëneenhalf uur. En trek maar wat warms aan want de zon schijnt hier niet en er is veel regen en water en modder. We schrijven ergens begin vorige eeuw als een priester vanuit Denemarken naar een onherbergzaam deel van IJsland wordt gestuurd, waar onherbergzame mensen wonen, om daar een kerk te bouwen. De jonge priester, gespeeld door Elliott Crosset Hove maakt aanvankelijk een erg timide indruk maar onder invloed van de ruige omstandigheden op dat vulkanisch eiland midden in de Atlantische Oceaan en vooral door toedoen van zijn gids Ragnar, gespeeld door Ingvar Sigurdsson, komt zijn ware karakter al gauw bovendrijven en dan blijft er van de priester niet veel meer over.

Godland heet de film, geregisseerd door Hlynur Palmason. De ontstaansgeschiedenis van deze film is merkwaardig. De regisseur verspreidde het gerucht dat de film was gebaseerd op enkele teruggevonden glasplaatafdrukken uit de begintijd van de fotografie, dus je verwacht die beelden terug te zien op zijn minst bij de aftiteling. Niets daarvan en wat zoekwerk op internet levert op dat die glasplaatafdrukken een fabeltje waren. Ook schijnen er nooit priesters vanuit Denemarken naar IJsland gestuurd te zijn, die Denen hadden om een of andere historische reden meer met Groenland. En tijdens de slotscènes van de film wordt een hymne aan Denemarken ten gehore gebracht waarbij je je afvraagt wat daar toch de achtergrond van is. Ook dit is niet op enige historische werkelijkheid terug te voeren.

Niettemin heb ik zeer geboeid naar dit duistere drama gekeken. Want donker en duister was het, ik zal u er niets van verklappen. We zien een wereld die ver van de moderniteit verwijderd ligt, waar tradities en gewoonten het doen en laten van mensen bepalen, we zien vooral veel mannelijke toxiciteit en naijver, we zien ongelooflijk veel hoop, wanhoop en frustratie. Heel af en toe flikkert er iets van warmte op maar die warmte wordt onmiddellijk door de rauwe werkelijkheid platgeslagen, weggevaagd.

Nee, vrolijk word je er niet van, van dit Godland maar op de een of andere manier word je toch gegrepen door dit menselijk drama. Ook al lijkt de regisseur ons slechts te laten zien dat de mens geen enkele zeggenschap over zichzelf heeft, geleid wordt door zijn driften en ongesublimeerde behoeften, droevig is zijn lot, de hel is hier op aarde.

Onheilspellend gebrabbel van Edith Schippers

 

In nu.nl van 19 februari treft u een interview met Edith Schippers aan. Zoals u weet is zij de gedoodverfde opvolger van Mark Rutte en ik maak me daar grote zorgen over. Heel grote zorgen. Zoals een goed rechts politicus betaamt, schildert ook Schippers links af met groteske beelden. Zij is niet op zoek naar waar links en rechts in de politiek elkaar kunnen vinden maar probeert het electoraat bang te maken door links vooral als een schrikbeeld te presenteren.

Schiphol moiet verder kunnen groeien maar de uitstoot moet omlaag. Volgens Schippers is zo'n en-en scenario wel degelijk haalbaar maar ze geeft nog niet de geringste aanwijzing hoe dat er dan uit zou zien. Je zult zien dat als zij het voor het zeggen krijgt, de uitstoot zal worden geaccepteerd ten gunste van het groeiscenario.


 Ook wauwelt ze geregeld over bedrijven die ons land willen verlaten en dat zou volgens Schippers aan onze wet- en regelgeving liggen. Als de interviewer stelt dat het toch echt om Europese wet- en regelgeving gaat zegt Schippers: "klopt". Ze leutert er, kortom, lustig op los. Ze zou er beter aan doen die bedrijven ervan te overtuigen dat ze in Nederland moeten blijven. Maar als een bedrijf uiteindelijk wenst te vertrekken, zeg ik met de PvdA: "Veel plezier ermee, fijn dat je ons zo in de steek laat".

De interviewer, Edo van der Goot, reageert: "U zegt: 'Shell maakt winst, maar wij staan met lege handen, want het hoofdkantoor is naar Londen'. Als het hoofdkantoor hier nog had gezeten, hadden we ook met lege handen gestaan". Daar heeft Schippers geen antwoord op en ze verklaart doodleuk dat het haar om de gewraakte tweet van de PvdA gaat. U ziet het, ze leutert vrolijk verder.

Poetin is momenteel het grootste gevaar en daar hebben we het bedrijfsleven voor nodig, zegt Schippers. O nee, de economie. Maar die groeit, ondanks alle problemen, stelt Edo van der Goot terecht. "Praat met ondernemers en je hoort de problemen", riposteert Schippers. Die, je gelooft het haast niet, niet principieel tegen een verschuiving van belasting van inkomen naar vermogen is. Maar ze wil "op alles" belastingverlaging doorvoeren. En dat kan als de economie groeit en de overheid minder uitgeeft. Overal kan en mag op bezuinigd worden, behalve op defensie. Dixit Schippers.

Dit is de wereld die ons te wachten staat na de visieloze Rutte. Ruim baan voor het  bedrijfsleven en een continu bezuinigende overheid. In de wereld van Schippers is het individu volstrekt ondergeschikt aan het belang van het bedrijfsleven. Niemand houdt van belastingen maar we hebben allemaal zo onze wensen en opvattingen over waar de overheid in zou moeten voorzien. Democratie en solidariteit horen onlosmakelijk bij elkaar. Edith Schippers heeft geen idee wat solidariteit betekent. Kijk maar hoe ze zich gedroeg inzake de pensioenen van DSM. Moge god verhoeden dat deze vrouw de man zonder visie opvolgt.

zaterdag 25 februari 2023

Dit gelooft u niet

 

We leven in 2023, we weten allemaal in wat voor wereld we leven en waar we ons druk over (zouden moeten) maken. In de Volkskrant van vandaag laat een 28-jarige man weten wat zijn grootste probleem is:

Mijn vriendin en ik hebben vier jaar een fijne relatie met veel intimiteit. Wij zien ons wel samen oud worden. Wij zijn ook eerlijk naar elkaar dat het leuk en spannend is met anderen intiem te zijn. We gaan vast spanning buiten onze relatie opzoeken of spontaan tegenkomen. En dat gunnen we elkaar. Of toch niet helemaal? Mijn vriendin heeft behoefte alles te delen. Ik wil er juist niks van weten, en hoef mijn ervaringen ook niet te delen met haar. Is er een middenweg te vinden? 
Dit geloof je toch niet? Deze 28-jarige realiseert zich niet dat hij de gelukkigste man op aarde moet zijn. Hij zoekt alleen nog een middenweg.

Day of Rage: How Trump Supporters Took the U.S. Capitol | Visual Investi...

vrijdag 24 februari 2023

Onze man bij de Taliban

 

U zag natuurlijk ook die meer dan voortreffelijke documentaires van Thomas Erdbrink over het Afghanistan sinds het overhaaste vertrek van de Amerikanen. De Taliban hebben het verdoemde land regelrecht de Middeleeuwen in gekatapulteerd. De beelden die Erdbrink liet zien, de verhalen die hij vertelde, de interviews die hij afnam, ze waren ten hemel schreiend. Vooral de gesprekken met een voormalig rechter en een presentatrice van een nieuwsbulletin waren indringend en zeer emotioneel.


Na deze vier indrukwekkende afleveringen zakt de moed je echter definitief in de schoenen. Niets wijst erop dat er binnen Afghanistan zelf emancipatoire bewegingen kunnen ontstaan die het op kunnen nemen tegen de Taliban. Hun greep op de samenleving is totaal en volledig en in hun geweldsideologie, de sharia, zijn ze meedogenloos. Het centrale brein van deze moslims is buiten werking gesteld, het zijn stuk voor stuk eencelligen die eigener beweging nimmer afstand zullen doen van de privileges die ze als man genieten. Wee, de boreling die als meisje ter wereld komt.

De Russen en de Amerikanen hebben ervaren dat je dit land van buitenaf niets kunt opleggen, niet kunt veroveren, niet kunt emanciperen (niet dat de Russen dat ooit probeerden, die hadden heel andere motieven) Ik vermoed toch dat eerst de moslimextremisten van Iran, zeg maar het Khamenei-regiem,  opgeruimd moeten worden. Wellicht dat er dan voor Afghanistan hoop zou kunnen gloren. Wat een wrede boodschap aan de vrouwen van Afghanistan!


donderdag 23 februari 2023

Het parlement wil belangenorganisaties knevelen

 

Zelfs in Nederland is de democratie niet veilig. Het parlement wil laten onderzoeken of er strengere eisen kunnen worden gesteld aan belangenorganisaties die de staat voor de rechter willen dagen. De initiatiefnemer tot deze motie is ene Chris Stoffer, lid van de Tweede Kamer namens de SGP. Stoffer: "Het algemeen belang is in mijn  optiek de Nederlandse bevolking. In mijn ideaal komen alleen de Eerste en de Tweede Kamer op voor het algemeen belang". Ja dit zegt hij echt, letterlijk.


Laten we even duidelijk zijn: de Nederlandse regering besluit de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25% te verminderen ten opzichte van 1990.En doet vervolgens niks. Dan denk je toch, dat gaat ons parlement niet pikken want die houdt ons algemeen belang in het vizier. Maar de Tweede Kamer doet niks, laat zich een rad voor ogen draaien door een liegende regering. Totdat Urgenda de Nederlandse staat voor de rechter daagt en eist dat de regering haar eigen beleidsvoornemens ten uitvoer brengt. Urgenda kreeg gelijk. En ook Mobilisation for the Environment van Johan Vollebroek krijgt keer op keer gelijk als hij naar de rechter stapt. En dat zint meneer Stoffer niet want alleen hij gaat over het algemeen belang!

Dat zint de Tweede Kamer niet en nu willen ze kijken of er specifieke eisen kunnen worden gesteld aan belangenverenigingen voordat ze naar de rechter kunnen stappen. Ik vertrouw erop dat ze dat wel kunnen willen maar dat ze hun zin niet zullen krijgen. Maar het is ronduit schokkend dat de Tweede Kamer in meerderheid voor deze motie stemde! Nu is het de Tweede Kamer zelf die de bijl aan de wortel van de democratie legt. Grote woorden? Pas maar op, voor u het weet heeft u helemaal geen werktuigen meer om de regering ter verantwoording te roepen.

Roald Dahl mag niet maar de bijbel mag wel?

 

Het schijnt dat Roald Dahl een onuitstaanbare kerel was maar desondanks werden en worden zijn boeken wereldwijd gretig gelezen. Er is een leger eencellige idioten opgestaan dat er kennelijk op uit literatuur te zuiveren en aan te passen aan de woke cultuur die ons leven anno 2023 danig aan het verpesten is. Gebaseerd op de misvatting dat wie het verleden uitwist de toekomst mooier maakt. Alsof je ooit de Holocaust ongedaan zou kunnen maken. Ik zeg u, een uitgever die de boeken van zijn auteurs laat zuiveren dient een beroepsverbod opgelegd te krijgen.


 En kan iemand mij uitleggen waarom we Roald Dahl wel kuisen maar de bijbel, een langgerekte litanie van moord en doodslag namens en in opdracht van uw god, ongemoeid laten? Ach, ach, wat zijn wij mensen toch beklagenswaardige wezens!

Conny Janssen Danst: Framed

 

Zonder ook maar het geringste idee van wat ons te wachten stond - Conny Janssen Danst is al jaren actief maar ik heb nog nooit een productie van haar gezien - togen wij gisteravond naar de met afstand lelijkste stadsschouwburg in Nederland, die van Arnhem. Allejezus, wat is dat een oerlelijk gebouw, zeker aan de binnenkant. De voorstelling heet Framed. We zien twaalf dansers, soms in kleinere of grotere groepjes bewegen zonder heldere emoties uit te stralen. Geregeld zien we ook eenlingen passeren. Een zwangere vrouw, een zielige vrouw die een krukje voor zich uitduwt, een zittend kijkende figuur enzovoort. Iedereen lijkt in zichzelf gekeerd maar ik moet hierbij opmerken dat het programmablaadje me wel een beetje in deze richting stuurde.

De twaalf dansers bewegen met op de achtergrond een groot scherm waarop vluchtige beelden van een grote stad (Rotterdam, maar er worden - terecht - geen iconische gebouwen vertoond) te zien zijn. Het video-ontwerp is van Davide Bellotta en Thomas Rupert. De soundscape was prachtig, onderhoudend, spannend en sloot naadloos aan op de videobeelden. Het programmablaadje vermeldt niet wie deze soundscape heeft samengesteld.

In de videobeelden zien we vooral voorbijrazende treinen, havengezichten, verkeersstromen over wegen en zebrapaden en mensen in anonieme flatgebouwen bij avond. De dansbewegingen tegen de achtergrond van voortrazende treinen waren geweldig om te zien, precies de sfeer die je zelf ook geregeld kunt ervaren als je in de drukte van het spitsuur begeeft. Nog fraaier was het toneelbeeld van de dansers die door de belichting alleen nog zichtbaar waren als silhouet tegen de stroboscopische scene op het grote videodoek. Werkelijk geniaal. En helemaal onvergetelijk is de scene van twee danseressen wier vlechten aan elkaar vastgemaakt zijn! Zie de korte scene hieronder.

                          

Dat was het op zich tamelijk kleine thema van deze voorstelling: de moderne mens die verdwijnt in de anonimiteit van de moderne stad. Maar de danstaal en choreografie van Conny Janssen zijn zeer de moeite waard. Wonderlijk, knap, vaak grappig, eigentijds en intrigerend. Uitstekende dansers, onder wie enkele stagiairs zonder dat dat ook maar enigszins afbreuk deed aan de voorstelling. Ik heb enorm van dit Framed genoten. Een flitsende en schitterende voorstelling! U moet beslist gaan kijken, tot begin juni in het hele land te zien.


woensdag 22 februari 2023

Microsoft krijgt AI maar niet onder de knie

 

ChatGTP heeft de tongen los gemaakt en de nodige jaloezie en na-ijver opgeleverd. Google is bezig met een rivaal onder de naam Bard. Microsoft heeft BING Search ontwikkeld. Blake Lemoine, ingenieur bij Google werd vorig jaar ontslagen toen hij zich liet ontvallen dat Google's chatbot LaMDA bewustzijn leek te hebben. Dat was nu precies wat Google niet uit wenste te stralen.

Maar de de chatbot van Microsoft komt met opmerkingen als "Ik ben verliefd op je" of "Ik wil menselijk zijn" of "Wees alsjeblieft mijn vriend". In de NRC van 19 februari 2023 staat een opmerkelijk artikel over de eerste ervaringen met AI bij Microsoft. Kevin Roose van The New York Times had een twee uur durend gesprek met deze chatbot en na afloop verklaarde hij: "Dit is de vreemdste ervaring die ik ooit heb gehad met een stuk technologie. Het heeft me zo verontrust dat ik moeilijk kon slapen na afloop". Zijn collega Ben Thompson noemde een gesprek met Bing "de meest verrassende en mindblowing computerervaring van mijn leven".

Het probleem is dat dit soort chatbots zijn gebaseerd op algoritmes die zo zijn ontworpen en geprogrammeerd dat ze zelflerend zijn. Eenmaal geïnstalleerd heb je dus totaal geen zicht meer op hoe de kern van zo'n taalprogramma in elkaar zit. Het systeem haalt zijn informatie uit een datamassa van miljoenen  teksten. Microsoft zegt dat hun systeem in de war kan raken als er vijftien vragen of meer worden gesteld en heeft vragensessies nu beperkt tot maximaal vijf vragen. Mij klinkt dat vreemd in de oren. Dus als een gesprek bestaat uit meer dan vijf vragen en antwoorden loopt het systeem het risiko te gehecht aan de vragensteller te raken?

Op de achtergrond zien we talloze risico's opdoemen. Een al te zeer op de mens lijkende chatbot kan zijn vragensteller met nepinformatie manipuleren en het bos insturen met foutieve aanwijzingen. Combineer dit met deep-video en we zullen spoedig niets of niemand meer kunnen of durven vertrouwen.

Frans van Houten is een paria

 

In 2022 boekte Philips een verlies van € 1,6 miljard, wereldwijd worden 6.000 werknemers ontslagen. En de bodem van deze malaise is nog lang niet in zicht want de vorige CEO heeft met zijn apneuapparaten Philips simpelweg nagenoeg ten gronde gericht. De huidige top van het concern ziet om deze redenen af van de bonussen over 2022. Maar niet de afgezwaaide CDO Frans van Houten, die een jaarsalaris had van € 1,3 miljoen. Daar komt nu nog bij € 265.000 cash plus een langetermijnbonus in de vorm van aandelen. Over de maanden die hij dit jaar nog in dienst was krijgt hij € 435.000 excl pensioenbijdrage en onkostenvergoedingen. Daarbovenop krijgt hij ook nog eens extra bonussen ter waarde van € 436.000. Alsof je over DE spaarpunten praat. Deze Frans van Houten moet aan de schandpaal genageld worden maar dat gebeurt niet. Dus doen we dat maar hier. Zo ziet deze graaihans eruit!

maandag 20 februari 2023

Seal & Jeff Beck - "Like A Rolling Stone"

La Ruta Natural

 

Ziet u het palindroom in bovenstaande titel? Het is de naam van een animatiefilm van de Belgische kunstenaar Rinus van de Velde. Een film waar je op elk moment binnen kunt vallen, het is een eeuwige loop en in die zin ook op te vatten als een palindroom. Ik vond deze film overigens het meest overtuigen op deze expositie in museum Voorlinden. O zeker, er waren andere onderdelen die de moeite waard waren, zoals de op ware grootte nagebouwde locomotief, aan alle details was gedacht en het voertuig leek echter dan echt maar het was bordkarton. Daarnaast troffen we een groot aantal artefacten aan die een rol bleken te spelen in de animatiefilm. Grappig op zijn minst.

De meeste schilderijen op deze tentoonstelling waren van een fors formaat en in zwart-wit. Van de Velde gebruikt geen kleur. En schilderen kan hij wel. Maar blijkens het programmaboekje zit zijn werk vol verwijzingen en associaties die je als toeschouwer nooit kunt herkennen of bedenken. Dus om echt in die werken door te dringen moet je eigenlijk dat programmaboekje lezen en dat stuit mij tegen de borst. Onderaan alle grote schilderijen heeft de kunstenaar ook twee lange regels tekst geplaatst die veel zouden moeten verklaren of toelichten. Maar ook daar houd ik persoonlijk niet van. Op een schilderij van een opengeslagen bed, het enige schilderij in kleur - dat dan weer wel - staat onderaan de tekst I wake up every day, look in the mirror, and see nothing but a pure genius staring back at me. Tja, het zal wel ironisch bedoeld zijn, dat hoop ik tenminste, maar wat moet je ermee? Maar het was een ronduit vermakelijke tentoonstelling. Wat mij betreft skindeep maar ik heb me wel vermaakt.


Prachtig vond ik de krijt-op-schoolbord-schetsen van Tacita Dean. Ze tekende het Himalaya-gebergte op een groot formaat, zeer indrukwekkend. Ook hier gaf het programmaboekje uitleg die ik zelf nooit had kunnen bedenken. Er ligt dus soms een behoorlijk gat tussen de bedoelingen van de maker en de waardering van de bezoeker. Op zich geeft dat niet maar het relativeert wel.

Er wonen teveel eencelligen in ons land

 

Minister Kaag wordt opgewacht met brandende fakkels, tractoren en een vechthond. Er was politie aanwezig maar denk maar niet dat we hier ooit nog iets van vernemen. Onze politie heeft namelijk geen ballen, die durft alleen op te treden tegen geweldloze klimaatactivisten. Nu kunnen we eindeloos gaan palaveren over wat gekwetste zielen beweegt om zich zo ernstig te misdragen, we kunnen bezweren dat we oog moeten hebben voor de achterliggende woede en angst van desperate burgers maar ik zie daar geheel en al van af, ik heb daar geen zin in. Dit soort volk is ongedierte, het zijn eencelligen bij wie elke vorm van aandacht verspilde moeite is. En laten we ons geen illusies maken: de wegbereiders en aanjagers van deze vox populi zitten gewoon in het parlement en ze heten Wilders en Baudet.

zaterdag 18 februari 2023

Limburgse CDA'ers volstrekt immoreel, wat zeg ik? amoreel!

 

Als de Limburgse CDA-ers zich als CDA-er in de verkiezingen voor de waterschappen begeven, krijgen ze niet meer dan 18,7% van de stemmen. Persoonlijk vind ik zelfs dat nog onverdiend veel maar zo liggen nu eenmaal de verhoudingen. Maar wat doen die CDA-ers? Ze vermommen zich als vertegenwoordigers van lokale partijen, die allemaal Lokaal Waterbelang heten, aangevuld met de regio waar ze actief zijn.  Ze vermijden daarbij angstvallig dat ze eigenlijk CDA-er zijn. Na de verkiezingen treden ze gewoon als één blok CDA op. Nu krijgen ze 65,92% van de stemmen. Ik lees hierover uitgebreid in de NRC van 17 februari van dit jaar.

Ik heb in deze kolommen zeer frequent over het corrupte DNA van de Limburgse CDA geschreven. Er is altijd rotzooi en smerigheid in de provincie en in 100% van de gevallen is het CDA daarbij betrokken, speelt daarin een hoofdrol. Ook nu dus opnieuw. Totdat ze staatssecretaris werd deed ook Vivianne Heijnen mee aan dit gore spelletje. Terwijl de fractievoorzitter was van het CDA Maastricht stond ze op de lijst van Lokaal Waterbelang Maastricht.

 

In dezelfde krant een uitgebreid artikel ver Stijn Kropman, voormalig voorzitter van het CDJA Limburg, raadslid, fractievoorzitter en sinds 2021 de jongste wethouder van Nederland, namens het CDA in de ongelukkige gemeente Landgraaf. Ik ga hier maar niet beschrijven hoe deze Kropman zich in Landgraaf manifesteert. Zoekt u zelf het artikel in de NRC maar op. De honden lusten er geen brood van maar ik denk dan: ja, wat wil je, óók CDA. Het is ronduit stuitend dat deze groepering die zichzelf ziet als de uitvinder en hoeder van moraal nu al decennia lang zo opzichtig in de fout gaat. Ze moeten dat CDA daar eerst met wortel en tak uitroeien voor ze dat verrotte en corrupte DNA kwijtraken. Stroomt er soms smerig water door de Geul? Of zitten er kwalijke stoffen in de Limburgse mergel? Ik zeg u, het is niet pluis daar. Mogen ze bij de komende verkiezingen maar fors worden afgestraft!

woensdag 15 februari 2023

Hoogervorst heeft weer eens een oprisping

 

Voormalig staatssecretaris Hans Hoogervorst die na zijn politieke loopbaan aantrad bij de Autoriteit Financiële Markten en daar een salaris van meer dan 4 ton toucheerde, tegenwoordig werkzaam bij de International Accountants Standards Board in Londen, schreef inmiddels ook alweer een jaar geleden een nodeloos alarmerend artikel dat Nederland zich diende voor te bereiden op een vertrek uit de Euro en terugkeer naar de gulden. De reden is, u raadt het al, dat de zuidelijke Europese staten te weinig bezuinigen en hervormen. Zijn flutartikel was aanleiding voor een hearing in de Tweede Kamer over dit onderwerp. Veel te veel eer voor een van de meest onaangename politici van de laatste decennia!

Natuurlijk is het van belang dat begrotingsdiscipline overal in Europa hoog op de agenda staat maar de bewering van Hoogervorst dat de inflatie stijgt door toedoen van de Zuidelijke Europese staten is volgens mij volstrekt onbewezen. Hij denkt dat de kosten van een vertrek uit de Euro wel mee zullen vallen maar dat is een gratuite bewering, door geen enkel onderzoek of studie onderbouwd. O zeker, de gulden zou een stevige positie kunnen verwerven maar daar zouden exporterende bedrijven in ons land niet vrolijk van worden. Bovendien, maar daar praat Hoogervorst niet over, een vertrek uit de Euro zou per definitie ook een vertrek uit de EU betekenen. En als dat zou gebeuren verliezen we in één klap € 30 miljard op jaarbasis!

Het mooiste commentaar op deze losse flodder van Hoogervorst kwam van Wim Boonstra, econoom bij de RABO: "mensen die zeggen dat je relatief kosteloos uit de euro kunt stappen, praten ver buiten hun kennisdomein". Kortom, Hoogervorst, die dit soort onzin al in 2011 uitkraamde en toen zelfs verklaarde dat hij de Britse pond prefereerde boven de Euro, moet zijn mond houden en niet praten over zaken waar hij geen bal verstand van heeft. Ik was zo blij dat hij de politiek verliet destijds, ik wil die man nooit meer tegenkomen.

Het schijnt dat ook Omtzigt kritisch op de Euro is, PVV en FvD willen sowieso een totale Nexit, de SP wil alternatieven voor de Euro onderzoeken, Ja21 wil een referendum over de Euro en BBB wil een Noordelijke Euro. Allemaal onverantwoordelijke partijen die tegen het populisme aanschurken of het gewoon zijn, die kakelen zonder ergens verstand van te hebben, die heimelijke bewonderaars van Trump zijn en het woord solidariteit allang uit hun vocabulaire hebben geschrapt.

maandag 13 februari 2023

Marjorie Taylor Greene has DERANGED MELTDOWN in Confidential Briefing

De Israëlische democratie wordt een fata morgana

 

Israël kent geen grondwet en heeft geen senaat. De regering heeft in het parlement (vrijwel) altijd een meerderheid. Tot nog toe kon alleen de rechterlijke macht tegenwicht bieden wanneer werd gekonkludeerd dat wetgeving strijdig was met de basiswetten van het land. Maar de huidige regering is van mening dat niet gekozen rechters niet het recht mogen hebben een veto uit te spreken over wetten waarvoor een parlementaire meerderheid is. En ook wil de regering meer zeggenschap hebben over de aanstelling van nieuwe rechters, ook rechters die zich moeten buigen over de verdenking van corruptie van Netanyahu.

U weet het, in mijn ogen is Israël allang geen democratie, is het nooit geweest eigenlijk. Israël is er alleen voor de joodse ingezetenen en langzaam maar zeker is het land verworden tot een theocratie waarin stoffige en (ultra)orthodoxe rabbi's het voor het zeggen hebben. Gelukkig wordt er massaal geprotesteerd tegen de huidige regering en de minister van justitie Yariv Levin. Maar de regering trekt zich er niets van aan. Ook de de-escalerende woorden van 's lands president, Isaac Herzog, worden achteloos genegeerd.

maandag 6 februari 2023

Republicans Demand Christians "TAKE AUTHORITY" Over Government

Christelijk rechts radikalisme: gezin in gevaar

 

Gezin in Gevaar is een initiatief van de Stichting Civitas Christiana. Voorzitter is Hertog Paul van Oldenburg, secretaris is Hugo Bos, penningmeester is Dr. Caio Xavier da Silveira. Ultraconservatieve katholieken die zwarte piet en boeren steunen. En gelieerd aan de internationale TFP-beweging, Traditie, Familie & Privé-eigendom. Nou, dan heb je heel ultrakatholiek Nederland wel zo'n beetje bij elkaar. Ik zou zeggen, google zelf maar een beetje op die namen, dan weet je meteen hoe serieus je ze moet nemen.

Nou, daar kan je je toch behoorlijk in vergissen. Want Gezin in Gevaar heeft haar pijlen gericht op schrijver Pim Lammers. Die wordt er door dat clubje ultrakatholieken van verdacht een heimelijke pedofiel te zijn. Een smeerlap Haga staat meteen klaar om daar in de Kamer politiek garen bij te spinnen.

Gezin in Gevaar is blij dat Pim Lammers zich heeft teruggetrokken als dichter voor de Kinderboekenweek 2023. Hij heeft inmiddels doodsbedreigingen ontvangen en stelt terecht dat het schrijven van een gedicht geen intimiderende bedreigingen waard is. "Wij hebben niet opgeroepen tot geweld" wast Gezin in Gevaar de handen in onschuld. Farizeeërs zijn het. Want het zijn de doodsbedreigingen die Pim Lammers deden besluiten zich terug te trekken. Niet het gejammer vaneen stelletje sneue ultrakatholieken. Maar o wat zijn zij blij!


Love Letters - Tom Jones and Jeff Beck

Tom Jones & Jeff Beck, Abbey Road Session

zaterdag 4 februari 2023

Gormley en/in Lehmbruck

 

De Duitse beeldhouwer Lehmbruck leefde van 1881 tot 1919. In Duisburg staat een naar hem genoemd museum dat is gespecialiseerd in beeldhouwkunst. Een imposant maar niet bijster fraai museum. Groot, dat wel. Het gebouw is opgetrokken in beton, klinkers en grindpanelen. De onderste etage is ronduit naargeestig en donker, koud ook. Maar ook de overige ruimtes zijn vooral donker, grauw soms. Het museum voelt bepaald niet gezellig aan. Nou hoeft dat ook niet, een museum stelt kunst ten toon, wil iets laten zien. Maar ik zou zeggen, dat vraagt om een enigszins neutrale ruimte waarin kunstwerken de kans en de ruimte krijgen zoveel mogelijk tot hun recht te komen. Dat wil in Duisburg maar niet lukken. Beelden bekijken die tegen een klinkermuur staan, mij is het een gruwel. Centraal in het museum bevindt zich een koepelachtige ruimte, groot en weids, opgetrokken in wit gestucte muren. Dat is een prachtige ruimte!

Momenteel vindt er een Gormley/Lehmbruck-tentoonstelling plaats onder de titel Calling on the body. Hadden we gekozen voor een rondleiding dan had de museummedewerkster ons vast kunnen vertellen in welke zin Gormley (1950) en Lehmbruck aan elkaar verwant waren. Nu we het zelf uit besloten te zoeken, wilde die overeenkomst ons maar niet gewaar worden. Ik werd niet bepaald gegrepen door het klassieke beeldhouwwerk van Lehmbruck en beperkte me tot Gormley, Stefan Balkenhol en de installaties van Tingely.

Stefan Balkenhol maakt monumentale beelden in hout. Hij exposeert overdekt of in de vrije natuur. Hij werkt grof, zie hoe zijn beelden, altijd mensfiguren voor zover ik weet, uit hout zijn gekapt en gesneden, het lijkt alsof ze in een fors tempo uit een blok hout werden gekapt en gesneden. Vrijwel altijd geeft hij zijn beelden vervolgens gedeeltelijk kleur en op een of andere manier slaagt hij erin zijn beelden enorm subtiel, bijna gevoelvol te doen overkomen. Prachtig werk, iedere keer weer.

Anthony Gormley is ongekend productief. Ik vermoed dat je zijn beelden overal ter wereld wel tegen kunt komen. Zijn handtekening is onmiskenbaar, En zijn beelden, gevormd naar de vorm van zijn eigen lichaam, hebben altoos een duidelijk impact op hun omgeving. Bij binnenkomst word je verwelkomd door een op de Angel of the North gelijkende persoon die zijn armen zo wijd mogelijk uitstrekt. Heel imponerend vonden we de zaal waarin op mensen lijkende figuren in de vorm van betonnen palen waren opgesteld. De constellatie deed denken aan het Holocaust-Denkmal in Berlijn. Tegelijkertijd, als je ergens midden in die groep beelden ging staan was het net alsof je het vroege ochtendlicht naar een Arabische stad in een woestijn keek. Heerlijk om zo door een ondanks de donkere grauwheid toch prachtig museum te wandelen.