zaterdag 27 februari 2021

Herstel.nl moet nu zichzelf herstellen

 

Eerder berichtte ik over het merkwaardige bericht dat Herstel.nl door kringen rond het kabinet, er was sprake van 'de politiek uit Den Haag', was aangeraden hun campagne voor een alternatieve bestrijding van Corona op te schorten. Inmiddels is wel duidelijk hoe de toedracht zo'n beetje in elkaar stak. Die politieke druk is pure onzin en verzonnen door Herstel.nl zelf. In de Volkskrant van dit weekend staat een uitstekende analyse (Jurre van den Berg en Maud Effting) van de gebeurtenissen die er uiteindelijk toe leidden dat drie spraakmakende leden van de club plotseling opstapten zonder daar een heldere verklaring voor te geven. Dat bleek een perfecte voedingsbodem voor het uit de lucht gegrepen gerucht dat er politieke druk zou zijn uitgeoefend.

Een kwalijke zaak natuurlijk maar gelukkig hebben wij een vrije pers in ons land en wordt er uitstekende onderzoeksjournalistiek bedreven, ook al zijn er steeds meer mensen te vinden dat wat te vaak naar Trump hebben gekeken en die het kennelijk heel modieus vinden ook hier de pers voor te stellen als vijand van het volk. Hoed u voor dezulken, het zijn huichelaars vol tonggedruis.


Ik zou zeggen, lees die analyse van de Volkskrant eens. Het zal u de ogen openen. Jacobs, Teulings en Baarsma hebben een geweldige inschattingsfout gemaakt, meerdere inschattingsfouten in feite. Niet alleen veronderstelde Teulings dat Corona niet gevaarlijker was dan een griepje (en dat is een pertinente leugen die elke non-valeur onmiddellijk kan ontzenuwen) maar ook meenden zij met gezag over een pandemie te kunnen spreken zonder een viroloog of epidemioloog in hun midden op te nemen. En tot slot kwamen ze met een volstrekt ridicule in de praktijk niet toepasbare oplossingsrichting waarbij de samenleving in twee volstrekt gescheiden gebieden zou worden opgedeeld. Enfin, kijk maar eens naar de video van Lubach die in mijn vorige post hierover is opgenomen.


Waarom Baarsma, Jacobs en Teulings zich zo gemakkelijk voor het verkeerde karretje hebben laten spannen? Mij is dat een raadsel, ik had van alle drie een redelijk hoge pet op maar hun gezag is in mijn ogen althans fors aangetast. Ik vermoed zo dat ze voorlopig even de luwte opzoeken. En dat lijkt mij heel verstandig.

Raadselen van evolutie

 

Onlangs zag ik opnames van de Nopoli grondel (Sicyopterus stimpsoni) in Hawai. Een vis die tot de grondelachtige behoort en die in staat is met behulp van zuignappen een hoogte van meer dan 150 meter te overbruggen. Dit doet deze vis nadat de bek een kwartslag gedraaid is waarna de vis met behulp van klimspieren op de bek en aan de staartzijde tegen de natte bergwand omhoog klimt. De klimspieren zijn tevens de eetspieren. Slechts een op de tien vissen bereikt het einddoel.

De vis doet al deze moeite omdat er aan de top van het gebergte in de waterreservoirs voldoende ruimschoots voedsel aanwezig is en omdat er daar geen roofdieren meer voorkomen. Meer dan fascinerend natuurlijk. Maar er blijven wel een paar vragen onbeantwoord.

Het gebergte ter plaatse is ontstaan door vulkaanvorming en tegen de tijd dat zich leven op die bergtoppen en -dalen voordeed, waren die bergen juist op hun hoogst. Hoe konden die vissen weten dat er boven meer voedsel was en dat ze daar veilig waren voor roofdieren? En minstens zo belangrijk is de vraag waar het evolutionaire voordeel voor dit gedrag nu in schuilt als je bedenkt dat slechts 1 op de 10 vissen het einddoel haalt.

vrijdag 26 februari 2021

Van der Staaij extreem glibberig

 

Gisteravond ging Nieuwsuur van start met een reeks interviews met lijsttrekkers. De onvolprezen Mariëlle Tweebeke beet het spits af met SGP lijsttrekker van der Staaij. U kunt het interview zelf wel terugvinden. Van der Staaij liet zich niet verleiden tot duidelijke antwoorden. Geen enkele keer!

Eerst vroeg Tweebeke hoe het nu precies zat met de doodstraf waar de SGP een voorstander van is. Nou, in hele ernstige delicten zou dat toch denkbaar moeten zijn maar het was allemaal héél ingewikkeld en héél moeilijk. Vervolgens de vraag welke methode vindt u dan gepast: ophanging, injectie, elektrische stoel? Ook die vraag weigerde van der Staaij te beantwoorden, wel mompelde hij iets over militairen dus misschien bedoelde hij dat een vuurpeloton de beste methode was?


Hierna kwam een samenwerking met FvD aan de orde maar ook die vragen wenste van der Staaij niet eenduidig te beantwoorden. Ook dit lag allemaal héél genuanceerd. En dat FvD toch op zijn minst de verdenking van antisemitisme over zichzelf heeft afgeroepen was ook geen reden tot een verdomhoekje. Maar ach, zei van der Staaij, de meeste partijen hebben FvD al buitengesloten en de kans dat zij een rol gaan spelen is toch vrijwel nul. Maar vooral geen helderheid verschaffen.


Toen kwamen de grondbeginselen van de SGP aan de orde en daarin is sprake van valse godsdiensten die geweerd, ja zelfs uitgeroeid zouden moeten worden, het staat er echt hoor. Wordt het niet eens tijd die Grondbeginselen eens te actualiseren vroeg Tweebeke. Nou, zei van der Staaij, daarvoor gebruiken we ons verkiezingsprogramma en nee, de katholieken hoeven zich geen zorgen te maken. Welke geloven dan wel? Nou, de islam bijvoorbeeld, antwoordde van der Staaij. Maar die Grondbeginselen wilde van der Staaij toch maar liever zo houden. Hier gaf hij, ik geef het eerlijk toe, dus wél helderheid: valse geloven moeten nog steeds uitgeroeid worden.


En zo'n partij kan dus gebruik maken van de vrijheid van godsdienst. Van der Staaij maakte er een walgelijke vertoning van. Het wordt tijd dat ons land definitief verlost wordt van dit soort fossiliteit. Nu ligt de oplossing wel voor de hand: elke vorm van geloof is een vals geloof. Ik stel voor dat de heer van der Staaij de hand aan zichzelf slaat.

Uitstekend interview overigens, maar dat is Mariëlle Tweebeke wel toevertrouwd. Natuurlijk miste ik de vragen naar het abortusstandpunt van de partij die wil dat het hele land naar hun pijpen danst maar je kunt niet alle denkbare vragen in zo'n kwartiertje stoppen. Van der Staaij werd gefileerd door de altijd minzame Tweebeke. Zo zien we het graag!

woensdag 24 februari 2021

Ted Cruz embarrasses himself at Merrick Garland’s hearing

Kijk toch eens naar deze video, het kost u nog geen 10 minuten. Zie hoe onvoorstelbaar schaamteloos Ted Cruz is die de nieuwe landsadvocaat ronduit schoffeert met onvoorstelbare leugens over het departement van justitie onder Obama waarbij hij volledig voorbij gaat aan de politisering van dat departement tijdens de Trump administration, toen een zekere Bill Barr de leiding over dat ministerie had. Het is stuitend te zien hoe Cruz zich meent te kunnen gedragen, net nadat hij terugkeerde van een bepaald niet goedkoop vakantietripje naar Mexico, waarbij hij de schuld van zijn schandalige misstap in de schoenen van zijn dochters probeerde te schuiven! Het is zo verontrustend te zien dat de republikeinen in een totaal ander universum leven dan waar u en ik verkeren. Moge god verhoeden (want god zegent de Amerikanen voortdurend en altoos) dat er ooit weer een republikein op het pluche terecht komt voordat deze partij is teruggekeerd naar het gezonde deel van de mensheid.

Israel moreel failliet

 

In een artikel in de NRC van 23 februari schetst correspondent Jannie Schipper hoe een Palestijns dorpje, Humsah al-Fawqa, vier keer in een maand tijd door het Israëlische leger met de grond gelijk werd gemaakt. Het dorpje bestaat uit louter tenten. De Palestijnen zouden niet over de juiste vergunningen beschikken. Ruim 70 mensen waaronder 41 kinderen dakloos. Het dorpje werd illegaal nadat het grondgebied ter plaatse van de ene op de andere dag tot militair grondgebied was verklaard.

Eerder lazen we al in deze krant dat Israël weliswaar voortvarend is met het vaccineren van de bevolking maar dat de Palestijnen van het vaccinatieprogramma worden uitgesloten. Alleen enkele Palestijnen die voor hun werk dagelijks joods grondgebied bereizen kunnen ingeënt worden.  

Israël blijft volhouden dat het een democratische staat is maar dat noemen we een gotspe. Israël is een apartheidsstaat, moreel failliet.

dinsdag 23 februari 2021

The Insane Biology of: Ant Colonies

Politieke druk op Herstel-NL?

 

Barbara Baarsma en Coen Teulings laten weten zich onmiddellijk terug te trekken uit Herstel-NL. Waarom ze dat doen, vertellen ze er helaas niet bij en dat leidt alleen maar tot vraagtekens. Op Twitter laat de voorzitter van Herstel-NL, Robin Fransman, weten dat zij "de afgelopen 24 uur door politiek Den Haag onder grote druk zijn gezet de campagne te staken tot na de verkiezingen. De boodschap die we kregen is dat we de politiek in de weg zitten".
Het is een slechte zaak dat hier zo weinig helderheid wordt verschaft. Waarom vertrekken de twee gezichtsbepalende leden uit die groep? En waaruit bestond die druk door politiek Den Haag? En wie oefende die druk dan precies uit?

Want hoe je ook over het initiatief van Herstel-NL mag denken, het zou bespottelijk en absoluut verwerpelijk zijn wanneer politiek Den Haag zou willen proberen dit initiatief de mond te snoeren. Voor mij zou dat in beginsel aanleiding zijn me met nog meer energie en volhardendheid op mijn plannen te werpen. Waarom laten Barbara Baarsma en Coen Teulings zich ringeloren?
Vreemd hoor. Verontrustend bovendien. Ik hoop dat de werkelijke toedracht heel snel geopenbaard wordt. Hier ligt een essentiële rol voor de media. Verhelderend vind ik wel de kijk van Lubach op de plannen van Herstel-NL. Go straight to hell boy

 

Er zijn dus volwassen mensen die zich te buiten gaan aan grafschennis en daarmee de nabestaanden van de gestorvenen expliciet beschuldigen van misbruik. Ziekere en perversere lieden bestaan er nauwelijks. Het feit dat ze hiermee aantonen niet meer dan eencellige wezens te zijn is wat mij betreft geen verzachtende omstandigheid. Ik hoop oprecht dat deze wandaders onmiddellijk worden ingerekend en zwaar worden gestraft. 

Dit is kennelijk wat een pandemie met sommige mensen doet. Hun onvermogen kent geen grenzen. Hun onwetendheid evenmin. Ergens onderweg is er bij deze lieden iets goed fout gegaan.

AH: null and void!

 

We weten allemaal dat de supermarkten buitensporig verdienen aan de pandemie. Daar zit natuurlijk wel een zekere logica in, we kunnen de volledige economie opsluiten maar zonder eten en drinken vervalt iedere noodzaak voor welke maatregel dan ook. Dus we accepteren dat supermarktketens vrijwel als enige sector in het geheel geen hinder van de pandemie ondervinden.

In het FD lees ik dat AH, Albert Heijn, haar toeleveranciers Corona-boetes oplegt wanneer deze als gevolg van een pandemie meer dan 1% minder aanleveren dan contractueel was vastgelegd. Die boetes kunnen oplopen tot 80% van de orderwaarde.Kan een toeleverancier vanwege de avondklok niet leveren? Jammer dan, dat gaat je geld kosten bij AH.

Nu schijnen er situaties te zijn geweest waarbij toeleveranciers tijdens de eerste golf niet leverden aan AH maar aan een concurrent omdat ze daar betere prijzen konden krijgen. Dat je je als keten tegen zulk cowboy-gedrag in wenst te dekken kan ik billijken. Of je dat met zo'n generieke maatregel moet doen, waag ik te betwijfelen.

Ik weet niet hoe het u vergaat maar ik vind dit soort beleid pervers. Leveranciers kunnen nauwelijks klagen, voor ze het weten raken ze hun contract helemaal kwijt. Bij AH vinden ze zo'n Coronaboete kennelijk heel normaal maar in  mijn ogen heeft dit niets van doen met maatschappelijk verantwoord ondernemen. De betekenis van het begrip 'solidariteit' is volledig uitgehold, null and void!

Perseverance Rover’s Descent and Touchdown on Mars (Official NASA Video)

 

Kijk hierna ook eens naar de video die hierop volgt, een animatie van de landing en ingebruikname van de 'curiosity rover', de marslander. Het is allemaal meer dan verbluffend. Dit alles tart je verbeelding voortdurend en onophoudelijk.

maandag 22 februari 2021

That Leaving Feeling - Stuart A. Staples & Lhasa De Sela [Lyrics]

Bitcoins, opgepast!

 

Ik heb enkele zakelijke websites die ieder een contactpagina hebben waarmee geïnteresseerden zich bij mij kunnen melden. Het merendeel van de reacties evenwel is afkomstig van lieden die mij willen overhalen me in het bitcoin-orgasme te storten. Als je zoveel anonieme mail krijgt weet je onmiddellijk dat je ver weg van deze hype moet blijven. Als ik kijk naar de waardeontwikkeling van cryptovaluta, bitcoins voorop, dan weet je meteen dat die handel dermate vluchtig is dat je er geen stabiele tegenwaarde aan kunt koppelen. Met andere woorden, het risicoprofiel van cryptovaluta is ongekend hoog. Bitcoins zijn leuk voor speculanten, verder niet.


Een van de grootste nadelen van de cryptovaluta is dat iedere vorm van centraal gezag ontbreekt. Dat is precies de bedoeling. In de NRC van dit weekend stond een helder artikel van een zekere Thijs van der Valk die werkzaam is bij een vermogensbeheerder. Hij legt uit dat je niets aan bitcoins hebt als ruilmiddel, je kunt er vrijwel niets mee kopen. En ook als rekenmiddel is de bitcoin niet geschikt juist vanwege d enorme volatiliteit van de currency. Evenmin is de bitcoin in te zetten als spaarmiddel. Er ligt geen enkele relatie tussen de bitcoin- en de goudmarkt en opnieuw, de waarde van het middel is veel te instabiel.

De explosieve waarde van de bitcoin op dit moment is volgens van der Valk te wijten aan drie oorzaken. In de eerste plaats het expansieve monetaire beleid van de centrale banken wereldwijd. Er is zo verschrikkelijk veel geld in omloop gebracht en dat moet ergens heen. In de tweede plaats wijst hij op het rauwe kapitalisme dat zijn oorsprong vindt in Silicon Valley. Onethisch ondernemen is buitengewoon populair maar accumuleert de ongekende geldstromen bij een steeds kleinere groep hyperkapitalisten. In de derde plaats wijst hij op het overal afkalvende vertrouwen in overheden en centrale banken.


Voor het overige begrijp ik weinig tot niets van cryptovaluta. Waarom je er nu precies zo enorm veel rekenkracht voor nodig hebt is mij niet duidelijk. Ook hoe het delven ervan verloopt, wil mij maar niet helder voor de geest komen. Maar hoe het ook zij, cryptovaluta zijn onvoorstelbaar energie-intensief. Hoezo duurzaamheid? En ook de samenhang tussen cryptovaluta en de blockchain-technologie wil mij maar niet duidelijk worden. Ik heb er vaker over gelezen maar ik begrijp er simpel gezegd geen bal van.

Terecht bekritiseert van der Valk Elon Musk die aan de ene kant verklaart dat het zijn missie is "to accelerate the world's transition to sustainable energy" om tegelijkertijd anderhalf miljard dollar in de bitcoin-technologie te stoppen. Voor mij horen de bitcoins bij AIRBNB en UBER, hyperkapitalisten die niets moeten hebben van regulering en die schaamteloos en nietsontziend de eeuwige vermenigvuldiging van hun persoonlijke kapitaal nastreven, ongeacht de gevolgen daarvan voor anderen, voor gewone mensen zoals u en ik.

zaterdag 20 februari 2021

Baarmoederlijke Kees

 

Er staat een prachtige column in de Volkskrant dit weekend. Van Loes Reijmer, geen idee wie zij is maar ze schreef wel een column waar ik mij graag achter schaar. Haar onderwerp is Kees van der Staaij, die zij de baarmoederlijke Kees noemt die, zo constateert zij radicaal is en, godzijdank, ook marginaal.

Terecht wijst Loes Reijmer erop dat er in Nederland nauwelijks een thema te vinden is dat meer is aangeharkt dan het abortusbeleid. Er is geen enkele aanleiding daar nu opeens wijzigingen in aan te brengen. Toch blijft Kees van der Staaij dit onderwerp maar op de politieke agenda zetten.

U weet hoe ik over dit soort zaken denk. Mannen moeten heel terughoudend zijn met hun al dan niet gevraagde mening over abortus. Abortus is aan vrouwen en aan niemand anders. En zeker niet aan mannen die menen dat het woord van hun afgod voor alle leden van een democratie zou moeten gelden.

Nogmaals, ik ken Loes Reijmer niet maar zij schreef wel een uitstekende column. Hier kunt u iets meer over haar te weten komen.

vrijdag 19 februari 2021

Het chagrijn van Pieter Elbers

 

Gisteravond zagen we in het journaal een videogesprek met de CEO van KLM, Pieter Elbers. U weet wel, de man die een forse salarisverhoging wenste toen de Coronapandemie uitbrak. Inmiddels heeft de NL overheid namens u en mij al miljarden in deze onderneming gestoken en uit de jongste cijfers blijkt dat KLM-Air France over 2020 een fors verlies heeft geleden van meer dan € 7 miljard.

Wat opviel in dat videogesprek is dat Elbers erin slaagde gedurende het gehele interview niet één keer recht in de camera te kijken maar wel een behoorlijk chagrijnige uitstraling had en dat maakte een heel vervelende indruk. De bonden merkten op dat er inmiddels duizenden banen bij KLM zijn verdwenen en dat tegelijkertijd tijdelijk personeel wordt ingehuurd bij uitzendburo's. Met andere woorden: vaste banen worden flexbanen. Elbers was niet blij met die volstrekt terechte opmerking van de bonden en mopperde stuurs dat hij nog wel een paar andere branches kon bedenken waar de bonden zich over op konden winden. Niet erg chic allemaal van deze Pieter Elbers.

In het FD ergert dezelfde Elbers zich aan de eis van een geldige Corona-test van 72 uur en een sneltest van 4 uur. Als het aan hem ligt, laten wij dus iedereen maar lekker Nederland binnenvliegen, Corona of geen Corona.

Eén vraag miste ik in het interview door de NOS. Van het KLM personeel worden loonoffers gevraagd. Levert de CEO nu ook zelf salaris in? Mij lijkt dat een heel voor de hand liggende vraag maar hij werd niet gesteld. Wel ligt er nu de vraag of de overheid opnieuw bij wil springen. Hoekstra heeft al laten weten naar deze casus te zullen kijken. Zometeen zijn wij allemaal aan het meebetalen aan deze bodemloze put, behalve Pieter Elbers.

maandag 15 februari 2021

Een nieuwe directeur voor de WTO

  

Ik citeerde hier onlangs onze nationale spiegelfetisjist Thierry Baudet die niet alleen Trump beschouwt als dé leider voor het vrije westen, die zich heel snel achter Trump opstelde toen het Capitol bestormd werd (maar zijn tweets verwijderde toen hij zag dat het wel eens de verkeerde kant opging) en die onlangs racistische tweets rondstuurde over negers en hun vermeend lagere iq.

Om op dit laatste nog eens terug te komen: de WTO heeft een nieuwe uitvoerend directeur aangesteld, nadat deze door Trump werd afgewezen omdat zij over onvoldoende ervaring zou beschikken. Nu Trump voorlopig even buiten beeld is geraakt, kon de benoeming van de Nigeriaanse econoom Ngozi Okonjo-Iweala alsnog doorgang vinden

Niet alleen is deze vrouw magna cum laude geslaagd aan niet zomaar een obscure universiteit ergens in Afrika, nee, aan Harvard en het MIT. En alsof dat nog niet genoeg is, zij heeft vier kinderen die eveneens alle vier magna cum laude afstudeerden.

Ik vermoed zo dat Baudet niet in de verste verte aan deze mevrouw kan tippen, ikzelf ook niet trouwens. Baudet moet zijn mond gaan spoelen en met het schaamrood in een hoekje kruipen. Samen met Trump.

zondag 14 februari 2021

Mitch McConnell is de ultieme lafaard

 

Zoals verwacht kwamen er onvoldoende stemmen om Trump te veroordelen wegens de bestorming van het Capitol. Fractieleider van de Republikeinen (door gouverneur Cuomo steevast Retrumplicans genoemd) in de Senaat, Mitch McConnell zei letterlijk: "Er is geen enkele twijfel, geen enkele, dat President Trump praktisch en moreel verantwoordelijk is voor het veroorzaken van de gebeurtenissen van die dag".  Toch stemde hij tegen de impeachment.

McConnell is een plucheklever par excellence en doodsbang voor de wraak van Trump. De Republikeinen kunnen het electoraat van de grootste minkukel van het naoorlogse Westen niet missen. De Republikeinen staan hiermee  voor het moreel failliet van de Verenigde Staten. Mitch McConnell staat hiermee voor de verpersoonlijking van laaghartigheid en lafheid. Eerder noemde ik hem al de verpersoonlijking van het kwaad. Een kwalificatie die ik vol overtuiging handhaaf

Evidently Chickentown

donderdag 11 februari 2021

Zero 7 Destiny ft Sia and Sophie Barker Live HD

Californian Soil - London Grammar - Ambient Instrumental Cover

Artikel 1 van de Grondwet wordt uitgebreid

 

Artikel 1 van de Grondwet luidt: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

In de Eerste Kamer is nu een motie aangenomen om dit artikel uit te breiden met seksuele geaardheid en het hebben van een handicap. Op zich is dit een vooruitgang ten opzichte van de bestaande wet. Maar voor mij geen reden tot vreugde. Want in artikel 6 blijft staan: Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.


Met andere woorden, gelovigen kunnen met een beroep op de grondwettelijke uitzonderingspositie nog steeds homoseksuelen of lbthi-ers discrimineren. Dit zesde artikel dient ondergeschikt aan artikel 1 gemaakt te worden, pas dan ben ik tevreden.Overigens, in de Eerste Kamer stemden PVV en SGP tegen en schitterde FvD door afwezigheid.

Parlementaire enquete toeslagenaffaire?

 

Ik heb er eerder al voor gepleit in deze kolommen. Dat is de enige manier om ook het parlement zelf in deze kwestie tegen het licht te houden. Dat je een wet optuigt om misbruik makende Bulgaren tot de orde te roepen is prima maar als je niets onderneemt wanneer je vervolgens links en rechts en onder en boven te horen krijgt dat tienduizenden Nederlanders geknecht en gekneveld worden, dan ben je als parlement helemaal vergeten voor wie je eigenlijk in het parlement zitting nam.

Aanstaande donderdag volgt de stemming. Ben vooral benieuwd of ook de VVD voor zo'n enquête durft te stemmen. Het zou mij niet verbazen wanneer de liberalen en of ander gelegenheidsargument hanteren om tegen te stemmen.

New U.S. Capitol Security Camera Footage Sets Up an IRREFUTABLE Case Aga...

Rusland is een schurkenstaat

 

We hebben natuurlijk allemaal de wederwaardigheden van Navalny gevolgd in de achterliggende maanden. Mensen als Navalny zijn, hoe je hun handelen ook wilt kenschetsen, buitengewoon moedig. In Rusland is van een rechtsstaat geen sprake en de wijze waarop Navalny onmiddellijk na terugkeer uit een Duits hospitaal gevangen genomen en berecht werd is ronduit stuitend. Juist vandaag staat hij opnieuw voor de rechter en in de komende tijd zal hij nog vaker voor de rechter gesleept worden. We moeten er ernstig rekening mee houden dat hij de komende jaren niet meer als vrij man door zal kunnen brengen. Hoeveel kan een mens verdragen?


Poetin en Lavrov vertegenwoordigen een schurkenstaat. Zij zijn uitsluitend in handhaving van hun machtspositie geïnteresseerd, niet in democratie. We moeten er ook van uit gaan dat het merendeel van de Russische bevolking het wel prima vindt allemaal, ze hebben vermoedelijk geen belangstelling voor Navalny of steunen per definitie de zittende machthebbers. Volgens mij houdt de Rus wel van de harde hand.


Of Josep Borrell, de buitenlandcommissaris van de EU in Moskou werd vernederd door Lavrov kan ik moeilijk beoordelen. Ik heb wel moeite met de verregaande onbeschoftheid van Lavrov, die zich wel vaker op een schofferende manier gedraagt. Ik begrijp dat Merkel de oliepijplijn Nordstream II niet graag opgeeft maar ik zou zeer forse sancties van de EU gerechtvaardigd vinden. Tegelijkertijd moeten we wel Realpolitik blijven bedrijven. Wat zouden sancties de EU brengen, wat zou het schrappen van Nordstream II betekenen? Navalny komt er niet mee vrij en de spanningen zouden enorm oplopen. Moeten we ons dus laten chanteren door de Russen? Laten we wel zijn, economisch stelt Rusland helemaal niets voor en ook militair kunnen ze geen deuk in een pakje boter schoppen.

De tweets van Baudet

 

Baudet kan er niet meer om heen, hij is definitief door de mand gevallen. En wat is zijn reactie? Hij spreekt van een stupide heksenjacht door een totalitair regime. En hij voegt er aan toe dat het kartel als de dood is voor zijn opkomst. Dit is natuurlijk zo onvoorstelbaar stompzinnig dat je hier alleen maar om kunt lachen. 

Baudet vraagt een collega of hij het leuk zou vinden als zijn zus met een neger thuis zou komen en voegt er aan toe dat zwarte Amerikanen gemiddeld 40 punten lager scoren in IQ-tests. Over het woord neger ga ik niet vallen, ik heb er nooit veel van begrepen dat we dat woord niet meer mogen gebruiken. Maar dat vermeende IQ, dat is een ronduit racistische uitspraak, een academisch gevormd iemand onwaardig. Kijk maar even naar het filmpje hieronder.

Nu terug naar de vraag van Baudet. Mag je het wel of niet leuk vinden als iemand die je dierbaar is met een neger thuiskomt? Ja, natuurlijk mag je iets vinden maar je moet het wel uitleggen. En als je dan komt met volstrekt onaanvaardbare opvattingen over IQ en je daarbij baseert op wetenschappelijk allang onderuit gehaalde data en methoden dan deugt je redenatie niet en maak je je schuldig aan discriminatie en racisme.

Maar kom, ik maak het mezelf niet al te gemakkelijk. Stel, mijn dochter komt thuis met een orthodoxe jood of een fundamentalistische moslim. Daarover kan ik helder zijn, dat zou ik niet leuk vinden. Ik heb dan wat uit te leggen. Mijn verweer zou op twee sporen zijn gebaseerd. In de eerste plaats is een orthodox gelovige voor mij als overtuigd atheïst een lastige piste. Gelovigen gebruiken hun hersens niet en orthodoxen vormen daarin de overtreffende trap. In de tweede plaats vind ik de wijze waarop orthodoxen en fundamentalisten met vrouwen omgaan onaanvaardbaar. Moest het nodig zijn, dan zou ik deze beide sporen uitvoerig kunnen onderbouwen. Voor mij is er geen verschil tussen een orthodoxe jood en een fundamentalistische moslim. Ik vind ze allebei eng.

maandag 8 februari 2021

De waarheid over Eva

 

Zo'n geschiedenis van een rechtsfilosoof die meent er straffeloos belachelijk conservatieve ideeën over vrouwen op na te kunnen houden, is natuurlijk ergerlijk. Ergerlijk vooral omdat de man in intellectueel opzicht een ongekende wanprestatie levert. En dat is iets waarop we een academicus af mogen rekenen.

Het is niet voor niets dat ik als straf voor deze rechtsfilosoof een streng examen in De Waarheid over Eva heb voorgesteld. Carel van Schaik, gedrags- en evolutiebioloog, en historicus en literatuurwetenschapper Kai Michel geven in hun inleiding al aan dat er nieuws is uit het Paradijs. De geschiedenis van Adam en Eva is namelijk plagiaat en dateert al uit de heidense oudheid. In die versie trof  Eva geen enkele blaam!

Ik kom hier binnenkort uitvoerig op terug en volsta met hier en nu op te merken dat ik aan dit boek begonnen ben en dat het een zeer opmerkelijke studie is. Een studie die ons node ontbrak. Geweldig dat die lacune nu ingevuld wordt.

Andreas Kinneging loopt zijn pik achterna

 

Andreas Kinneging is hoogleraar rechtsfilosofie aan de Universiteit van Leiden. Hij behoort tot een select clubje conservatieve rechtsfilosofen waartoe ook Paul Cliteur en Afshin Ellian behoren. Er is niks mis met conservatieve rechtsfilosofen, ook al vind ik persoonlijk dat zij onderweg ergens een belangrijke afslag hebben gemist. Nu staan ze aan de verkeerde kant van de geschiedenis maar laten we eerlijk zijn, dat is ook maar een mening van mij persoonlijk.

Zowel Kinneging als Cliteur verbonden zich maar wat graag aan de warhoofdenpartij van Thierry Baudet. Daar is op zich ook niks mis mee maar je begeeft je als professor dan wel op glad, want politiek ijs. Dat is in de afgelopen maanden maar weer eens duidelijk gebleken en bewezen. Beide heren hebben zich schielijk teruggetrokken.

In de NRC dit weekend een uitgebreid artikel over doen en handelen van Andreas Kinneging. Schijnt geen fijne noch een fijnzinnige man te zijn. Ik beperk me hier maar even tot 's mans' opvattingen over vrouwen. Feminisme vindt hij een wereldvreemde ideologie, een misvatting. Een man dient kinderen te verwekken bij zijn vrouw, dat zou een plicht en een van de voornaamste doelen van het leven zijn. De vrouw heeft de plicht het bed met haar man te delen. Geen zin bestaat niet. Hij bepleit een patriarchaal gezinsleven, dat voort zou vloeien uit de biologische verschillen tussen man en vrouw. Vrouwen zijn prooi, mannen zijn jagers, zij moeten hun kwakje kwijt. Wedden dat Kinneging vreemdgaan van mannen logisch maar datzelfde gedrag van vrouwen verwerpelijk vindt?

Het is goed dat Andreas Kinneging eens flink aan de kaak werd gesteld. Mij persoonlijk lijkt het artikel in de NRC dodelijk. Ik zou zeggen, de Leidse Universiteit zou deze rechtsfilosoof moeten verplichten tentamen te doen in De waarheid over Eva, dat recent verschenen boek van Carel van Schaik en Kai Michel. Ik ben eerlijk gezegd wel nieuwsgierig naar de discussies aan de eettafel thuis tussen Andreas en zijn echtgenote Naema Tahir. Ik zou zeggen: zij verdient beter. Ze lijkt mij niet iemand die op commando haar echtgenoot aan zijn gerief laat komen.

vrijdag 5 februari 2021

Taalgebruik!

 

De Volkskrant heeft een website opgezet over de Nederlandse taal. Taalgebruik! Hier wordt vooral de lezer en de kijker aan het woord gelaten. De website kent een aantal topics zoals Taal in beeld, Lezerspost, Engels/Nederlands, Woord van de week et cetera. Ga hier vooral zelf eens kijken, het is buitengewoon vermakelijk en interessant.

De eerste categorie, Taal in beeld, is meteen de leukste en laat zien hoe inventief en creatief MKB ondernemers zijn om door middel van taal in beeld kenbaar te maken welke diensten ze voor de klant klaar hebben liggen. Ik laat hier drie voorbeelden zien maar ga vooral zelf eens kijken.

                                             Henk Wiegangt, Alphen a/d Rijn

                                           Jan van Rutte

                                                                Pim van den Berg

woensdag 3 februari 2021

Overbevolking (2) vechten om migranten

 

In de NRC van 2 februari staat een buitengewoon interessant artikel over de bevolkingsgroei wereldwijd, onderzocht door een team van Stein Emil Vollset van de universiteit van Washington. Die zal in de komende decennia nog wel toenemen met nog eens 2 miljard maximaal maar zal vervolgens afvlakken en teruglopen naar 8,8 miljard . Er zijn dan twee keer zoveel 80-plussers dan kinderen jonger dan 5 jaar.

De reden hiervoor is dat de vruchtbaarheid van de vrouw snel terugloopt. Kreeg de vrouw in 1950 nog 4,7 kinderen, in 2017 was dat gedaald naar 2,37 en in 2100 zal dat verder gedaald zijn naar 1,66. Er zal dus sprake zijn van een enorme vergrijzing van de bevolking. En dat roept meteen de vraag op hoe wij dat denken te gaan financieren. Wij zullen dus fundamenteel anders moeten gaan denken over migratie. Biostatisticus Stein Emil Vollset verwacht dat landen zullen gaan concurreren om migranten.Dat moet voor vele populisten op dit moment een geweldige angstdroom, nachtmerrie zijn.

Hoe komt het nu dat vrouwen steeds minder kinderen krijgen. Wij hebben kunnen vaststellen dat vrouwen steeds later kinderen krijgen wanneer ze betere toegang tot onderwijs krijgen. Ook de trek naar de grote stad speelt een belangrijke rol. In agrarische samenlevingen kunnen kinderen meewerken op het land. In de stad zijn ze veel meer een kostenpost geworden en is het niet aantrekkelijk een grote kinderschare te produceren.

dinsdag 2 februari 2021

Jill Lepore over polarisatie

 

De Amerikaanse historica Jill Lepore, die een prachtige en indrukwekkende geschiedenis van de Verenigde Staten schreef, publiceerde onlangs een essay onder de titel Dit Amerika, pleidooi voor een betere natie. Ik zal daar binnenkort nader over berichten.  Voorafgaand aan de Amerikaanse verkiezingen van november 2020 stond er een vraaggesprek met haar in Trouw. Hoe lezenswaard zij is, moge blijken uit het hiernavolgend citaat uit dat interview.

“Maar wat drijft die polarisatie? Je kunt van alles aanwijzen, maar rond die tijd begonnen beide partijen zich achter twee grondwettelijke rechten te scharen, die werden gezien als bedreigd, en als zaken van leven en dood. Voor rechts was dat wapenbezit en voor links abortus. Die zaken zijn synoniem geworden met moord en vrijheid. Als je links bent, dan staat abortus voor vrijheid en staan wapens voor moord. En als je rechts bent, dan staat abortus voor moord en staan wapens aan vrijheid. Dat is natuurlijk een volslagen krankzinnig denkschema! Politiek is het wel heel effectief om mensen naar de stembus te krijgen".  

Polarisatie en Amerika schijnen altijd hand in hand te gaan. Denk aan de burgeroorlog, denk aan de rassenonlusten en de segregatie en zeker ook sinds het aantreden van Trump is die polarisatie nieuw leven ingeblazen. Amerika is misschien wel de enige natie die niet op etnische basis is gestoeld maar die zich heeft verenigd in enkele abstracte begrippen: we zijn allemaal gelijk, we streven geluk en vrijheid na. Het is opmerkelijk dat ook in een dergelijke samenleving polarisatie zo'n enorme rol is gaan spelen.

Maurice de Hond ontmaskerd

 

Al vaker ergerde ik me aan de opstelling van de opinieonderzoeker Maurice de Hond die graag de indruk wekt overal verstand van te hebben. Hij verklaarde eens: "ik heb heel wat meer in mijn pink als wetenschapper dan menigeen die we regelmatig op de televisie zien". Het tv-programma Propaganda onderzocht wat er nu eigenlijk klopte van al die beweringen van de Hond.

Laten we beginnen bij het begin, eind vorige eeuw toen de Hond zeker wist dat de millenniumbug voor de grootst mogelijke problemen zou gaan zorgen, quod non. Weer later wist hij met zekerheid te melden dat Ernst Lauwes niet de dader van een moord kon zijn en de Hond ging nog een stap verder door de (althans in zijn ogen) werkelijke dader te noemen. De Hond werd hiervoor veroordeeld door de rechtbank, zijn beweringen bleven niet overeind. Vervolgens was er het drama van de door de Hond aangezwengelde tabletscholen waarvan al snel bleek dat het een slimme opzet was om door de Hond ontwikkelde programmatuur aan de man te brengen. Het project mislukte en ging failliet.

Toen kwam de Coronacrisis en de Hond wist al gauw te melden dat de anderhalve meter samenleving een hoax was. De verspreiding van het virus verliep namelijk via aerosolen ende beste remedie was dus ventileren. Het programma Propaganda deed haarfijn uit de doeken hoe de Hond te werk ging en gaat. Hij shopt selectief in allerlei databanken en presenteert hetgeen hij bijeengescharreld heeft als een coherente en plausibele theorie. Zijn werkwijze bestaat hierin dat hij een mening heeft en vervolgens op zoek gaat naar data die die mening ondersteunen. 


Het programma nodigde de Hond uit om hem te confronteren met hun onderzoeksmateriaal maar de Hond zag af van de gelegenheid tot weerwoord. En sprak vervolgens van karaktermoord door de programmamakers. In Duitsland noemt men dat Umwertung aller Werte. Het meest smakeloze en questieuze aan het gedrag van de Hond is wel het feit dat hij de gelden die hij inzamelt voor zijn stichting die zijn onderzoekswerk moet financieren, rechtstreeks doorsluisde naar zijn privé-rekening. Hij heeft inmiddels op zijn website laten weten dat hij dat veranderd heeft. 

Maar zijn ware aard hebben we nu wel gezien. Ik moest al niet veel van zijn gelijkhebberige presentaties hebben maar wat mij betreft is Maurice de Hond nu haarfijn gefileerd en durft hij het niet aan de confrontatie aan te gaan met onderzoeksjournalistiek die hem in een ander licht plaatst dan hijzelf voor wenselijk of redelijk houdt.

Wilt u de uitzending van Propaganda zelf zien, klik dan hier.

maandag 1 februari 2021

VAN OEKEL BIJ RUR

Haredim en Corona, dat gaat slecht samen

 

Zelf ben ik als katholiek geboren en ook gedoopt. Dat was gauw afgelopen toen ik eenmaal tot de jaren des verstands was gekomen en ik mij uit liet schrijven bij de KK en daarvan aangifte bij de burgerlijke stand deed opdat ik ook in de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) vermeld zou staan zoals ik mij dat wenste. Maar stel dat ik nog steeds katholiek was, dan had ik het als ongetwijfeld redelijke gelovige maar mooi te stellen met de orthodoxie van de Bible belt. Maar op de keeper beschouwd valt het allemaal wel mee daar, de opvattingen in die regionen over homoseksualiteit even daargelaten.

Stel nu dat ik joods was en in Israël leefde. Dat is een geheel andere zaak. Dan moest ik mij zien te verhouden tot de haredim, de ultraorthodoxe joden. Deze joden hoeven niet in het leger en ze leven vaak van een uitkering. Ze brengen hun leven door met het eindeloos bestuderen van apocriefe geschriften. Hun scholen worden zwaar gesubsidieerd maar Engels of wiskunde wordt er doorgaans niet gedoceerd. 

De haredim houden ook niet van Coronamaatregelen.Geschat wordt, lees ik in de Volkskrant, dat veertig procent van de nieuwe besmettingen voor rekening van de haredim komen terwijl zij slechts twaalf procent van de bevolking uitmaken. Dat percentage stijgt overigens wel want de haredim houden van heel grote gezinnen. Als de politie ingrijpt wanneer de haredim zich weer eens niet wensen te houden aan Coronamaatregelen, deinzen de haredim er niet voor terug zich te gedragen als rellende jongeren in Urk of Eindhoven. Netanyahu durft niet in te grijpen omdat hij niet buiten de politieke van de haredim-partijen kan. Nee, als jood in Israël zou ik het knap moeilijk hebben.