donderdag 31 december 2020

Terreur in Moddergat

Wij brengen de jaarwisseling dit keer door in Moddergat. Dat hadden we beter niet kunnen doen. Er is een vuurwerkverbod. O ja? Hier in Moddergat waant men zich in een enclave waar heel andere regels gelden. Vannacht om half twee begon het gedonder. Enkele onverlaten trekken door de dorpen Moddergat en Paesens en gooien met tussenpauzes van tien tot vijftien minuten vuurwerk naar en tussen de huizen. Geen gewoon vuurwerk maar bommen. Ik ben geen kenner maar vermoed dat het Cobra's zijn, illegaal vuurwerk. Of is het toch een vorm van carbidschieten? Ik hoorde vannacht geregeld iets wat blikjes leken over straat stuiteren. Carbid schieten mag. Maar er is zeker ook sprake van vuurwerk, zwaar vuurwerk. Vanaf een uur of vier scheuren geregeld twee auto's met geprepareerde uitlaten op hoge snelheid door beide dorpen die in elkaars verlengde liggen, aan dezelfde hoofdweg. Levensgevaarlijk 

Het blijft gissen naar de diepere achtergrond van dit gedrag. Het is nu half elf in de ochtend en er komt maar geen einde aan. De straatraces zijn voorbij maar het gevaarlijke vuurwerk blijft hier maar ontploffen. Hoezo handhaving? Terug naar dit gedrag. Zijn het zwakzinnige Friese losers? Boeren of boerenzonen die hun afkeer van de overheid op een of andere manier moeten laten zien? 

Hoe het ook zij, hier zijn enkele pisvlekken druk bezig om zoveel mogelijk mensen uit hun nachtrust te halen en te houden. Fijn volk dus. Mocht u ooit overwegen uw jaarwisseling elders dan thuis te gaan vieren, mijd dan dit Moddergat. Ik kom graag in Friesland, heel graag zelfs maar deze zieke boeren uit Moddergat doen hun uiterste best alle plezier te vergallen. En dan moet de jaarwisseling nog komen!

In de plaatselijke pers lezen we dat er vannacht in het naburige Anjum ongeregeldheden plaatsvonden waar zelfs de ME aan te pas moest komen. Neanderthalers, dit soort Friezen. 


vrijdag 25 december 2020

Statistische evidentie

 

Negen van de tien gemeenten die de hoogste aantallen Coronagevallen hebben zijn christelijke gemeenten. Of die besmettingen een gevolg zijn van het aanhangen van de Christelijke denominatie door de inwoners is niet onderzocht. Nou, daar heb ik, eerlijk gezegd, geen nader onderzoek voor nodig. Statistische evidentie, zou ik zeggen. 

Ik lees hier en daar dat we niet te hard over gelovigen moeten oordelen maar dat zachte en milde oordeel wil mij maar niet lukken. Je kunt een beroep doen op de meerderjarigheid van individuele burgers, zeg maar op hun verstand maar de ervaring leert dat dat doorgaans niet tot succes leidt. De overheid had gelovigen geen grondwettelijke uitzonderingspositie moeten gunnen. Dan had de bible belt, Cees van der Staaij voorop, wel op de achterste benen gestaan maar dan geldt uiteindelijk toch het motto: de honden blaffen maar de karavaan trekt voort.

Heeft iemand nog een mooie kerstgedachte in petto? Mijn creativiteit laat het vandaag even afweten. Een eeuwenoude, zelfs christelijke moraal luidt: doe jegens anderen zoals u wilt dat zij jegens u doen.

dinsdag 22 december 2020

Een beroepsverbod voor het voltallige kabinet

 

In een parlementaire democratie delegeren de gezamenlijke burgers het bestuur over het land aan een gekozen parlement uit welks midden voor de duur van maximaal vier jaar een regering wordt samengesteld. Het parlement controleert de regering. Als de regering zich niet op gepaste wijze van haar taken kwijt, kan het parlement de regering of een afzonderlijk lid daarvan naar huis sturen.

In de toeslagenaffaire is er sprake van een totaal falen van de totale overheid: regering, parlement en ambtenarij; en, misschien wel het allerergste, ook de rechterlijke macht deelde in de malaise en liet de burgers in de steek. In deze kwestie zijn tenminste 20 duizend burgers zwaar tot zeer zwaar gedupeerd, misschien zijn het er wel veel meer. Ik hoef de details hier niet te herhalen, ze zijn inmiddels ruimschoots bekend. Niet voor niets heet het onderzoeksrapport Ongekend Onrecht.

Maar de schade van deze affaire is nog veel groter. Het aanzien van de politiek is hier in het geding en het vertrouwen dat burgers zouden moeten hebben in hun overheid is enorm geschaad. De bewering dat wij een betrouwbare overheid hebben nis gewoon niet meer vol te houden. Alle checks and balances hebben in dit dossier gefaald. En we weten inmiddels al jaren lang, al jaren lang, dat duizenden burgers door de overheid zijn weggezet als fraudeurs en in diepe, diepe ellende zijn gestort. 

Tijdens de openbare verhoren door de parlementaire commissie hebben we veel krokodillentranen en de gebruikelijke leemtes in herinneringen de revue zien passeren. Een aantal politici heeft zich inmiddels verontschuldigd en tijdens het kerstreces gaat de regering zich over het eindrapport van de onderzoekscommissie buigen. Maar de gedupeerde burgers met de grootst mogelijke voorrang de geleden schade vergoeden, ho maar. De uiteindelijke schade loopt overigens in de miljarden.

In mijn ogen kan de regering niet anders dan haar ontslag aanbieden aan de koning. Het zou grotesk en een belediging zijn wanneer nu slechts één bewindsman, in dit geval Wiebes, zou worden geofferd. Het kabinet heeft hier gefaald, de minister-president voorop. Tegelijkertijd zou het ontslag van de regering, drie maanden voor de komende parlementsverkiezingen, natuurlijk niets anders dan een wassen neus zijn. Het zou me overigens niet verbazen wanneer de regering tot de slotsom komt dat het niet verstandig is in tijden van een pandemie zichzelf demissionair te verklaren.

Het probleem is simpel: iedereen is schuldig  en dus is niemand schuldig. Rechtszaken aanspannen wegen plichtsverzuim of wegens wat dan ook lijken mij juridisch onhaalbaar en buitendien een zaak van de zeer lange adem. Dus zal de afloop van deze nare affaire hopeloos en vergeefs zijn, geen recht doen aan de behoefte aan en het recht op genoegdoening voor de slachtoffers. Wij kunnen ons nauwelijks een voorstelling maken van wat dit alles betekent voor die duizenden burgers die zo hard getroffen zijn door hun eigen overheid. Maar aan het einde van de rit is de democratie het grootste slachtoffer van de wanprestatie en het wangedrag over een reeks van jaren van Rutte en de zijnen.

Het kabinet heeft zichzelf een brevet van onvermogen bezorgd. Gevangenisstraf, wat sommigen lijken te willen, heeft hier geen zin. Maar een verbod om nog langer een overheidsfunctie te vervullen, lijkt mij bij zulk gezamenlijk en opzichtig disfunctioneren, wel het minste wat we van de daders mogen verwachten. Het probleem is dat zij deze veroordeling over zichzelf zullen moeten uitspreken. Ziet u het gebeuren?

Dichter fan Fryslân - 'Hoe komt it moarn?'

dinsdag 15 december 2020

Boeren en gelovigen zijn de echte vijanden van het volk

 

Al te veel woorden wil ik er niet aan besteden, aan die eencellige sneue losers die probeerden tijdens het verhaal van Rutte zoveel mogelijk lawaai te maken. De domheid van dat deel van de bevolking is stuitend en onthutsend. Ik wens ze een snelle Corona-infectie toe, er moet toch iets zijn wat hen weer op het rechte pad kan brengen.

Rutte deed het enig juiste en kondigde maatregelen af waartegen men zich nauwelijks met rede kan verzetten. Als we niet serieus ingrijpen, loopt deze pandemie nog veel verder uit de hand. De weken rond de jaarwisseling komen in zekere zin niet eens slecht uit maar het leidt wel tot een enorme omzetderving voor winkels en bedrijven.

Mijn grootste ergernis gaat wederom naar de kerken waar de gelovigen zomaar samen mogen blijven samenkomen en er ook nog mogen zingen. Nogmaals, voetbalsupporters in de open lucht is verboden! En denk maar niet dat gelovigen solidair zijn met de rest van de bevolking. Dus terwijl u (tenzij u ook gelovig bent) en ik ons best moeten doen om het virus terug te dringen, mogen de gelovigen gewoon alle tegengas blijven geven die ze maar bedenken kunnen. Het is ziek en pervers.


En nu ik het toch over ergernissen heb, wat denkt u van de boeren die de bas van en supermarkt thuis opzoeken, die het distributiecentrum van een landelijke supermarktketen blokkeren en die eisen dat de supermarkten 3 procent van hun omzet overmaken naar de boeren. Hebt u het ooit zieker meegemaakt? Vindt u die boeren nog steeds uw sympathie waardig?

Boeren en gelovigen zijn de echte vijanden van het volk.

vrijdag 11 december 2020

Het antropoceen is nu toch echt aangebroken

 

In Nature is een artikel gepubliceerd waaruit blijkt dat  onze producten bij elkaar meer wegen dan de op aarde aanwezige biomassa. De biomassa bestaat uit fauna, flora (inclusief alle ondergronds levende organismen) en de mens. De producten zijn berekend op basis van grondstoffen zoals beton, granulaat, baksteen, asfalt, metalen en overig.

De totale hoeveelheid biomassa op aarde, gecorrigeerd voor water bedraagt bijna 1,2 teraton. Het totale gewicht van de grondstoffen, gecorrigeerd voor water, bedraagt op dit moment al meer dan 1,3 teraton. Als de sommen worden gemaakt op basis van nat gewicht, zal het totale gewicht aan grondstoffen ergens tussen 2027 en 2047 hoger zijn dan het totale gewicht aan biomassa.

Als er ooit aanleiding was om het huidig tijdsgewricht aan te duiden als antropoceen, dan is het wel nu. En bedenk hierbij dat de afvalberg die ontstaat uit het delven van grondstoffen en de daaruit vervaardigde producten, niet eens is meegeteld. Hoe lang kunnen wij hier ongestraft mee doorgaan?

Bron: NRC 10 dec 2020

dinsdag 8 december 2020

Ayn Rand on Love and Happiness | Blank on Blank

Vaccinatiebereidheid

 

Laat ik voorop stellen dat een vaccinatieplicht wat mij betreft niet aanvaardbaar is. Maar de vaccinatiebereidheid onder uitgerekend zorgpersoneel is toch wel heel erg zorgelijk. Enige cijfers:

  • Ziekenhuispersoneel 42%
  • Gehandicaptenzorg 35%
  • Thuiszorg 31%
  • Verpleegtehuizen 25%

Nu ben ik zelf geen expert op het terrein van vaccinaties maar er is echt voldoende informatie beschikbaar over vaccineren. Kijk maar eens naar de bekendste misvattingen omtrent vaccinaties op deze link. Ik vind het juist zo zorgelijk en teleurstellend dat uitgerekend zorgpersoneel kennelijk zo sceptisch is. Met name over het veel gehoorde argument dat men niet weet wat de lange termijn gevolgen van vaccinaties zouden zijn is een drogreden. Nogmaals, bekijk de link hierboven. Je zou zeggen: juist zorgpersoneel zit in een sector waar men heel snel informatie uit de eerste hand, met name van experts krijgen kan.

De overheid moet dus nu echt gaan inzetten op onmiddellijke en zo direct mogelijke informatie van met name de grootste risicogroepen. Met een vaccinatiegraad van minder dan 40% bereiken we niet zo heel erg veel. Wat mij verbaast is dat iedereen zich steeds meer ergert aan de Corona-maatregelen maar kennelijk niet bereid is de weg uit deze problemen af te lopen. In het voorjaar hoopte iedereen op een snel vaccin en moesten de verwachtingen daaromtrent getemperd worden. Nu zijn er enkele goed werkende vaccins ontwikkeld en plotseling is iedereen sceptisch geworden!

De mens is een raar en irrationeel wezen. Gewoon even goed nadenken, zou ik zeggen. Maar daar voelen mensen niet (meer) voor. In plaats daarvan lopen ze achter rattenvangers aan en wauwelen ze non-valeurs en halve gare idioten na. Ik zeg u: als het vaccin hier in Nederland uitgedeeld ga worden, sta ik vooraan. Ik zal netjes op mijn beurt wachten maar ik aarzel geen seconde.

De Grondwet en geloof: dat schuurt

 

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan". Zo luidt de tekst van artikel 1 van de Grondwet. Ik heb er nooit zo bij stil gestaan, alles stond er tenminste in. Maar zo logisch is dat toch niet. We zien immers dagelijks gebeuren dat je iemand niet vanwege diens geloof mag discrimineren maar dat iemand met een beroep op zijn geloof wel iemand anders mag discrimineren. En dan staat dat geloof ook nog eens op de eerste plaats in de Grondwet!

Schrijver, dichter en kunstenaar Ted van Lieshout wijst er in de Volkskrant van 6 december terecht op dat het op zijn zachtst gezegd merkwaardig is dat in dit artikel godsdienst, levensovertuiging en politieke gezindheid voorop staan. Het gaat hier immers om drie aspecten van het individuele bestaan die zich kunnen wijzigen, waar het individu zelf mee kan doen wat het wil. Maar juist ras, seksuele geaardheid, leeftijd en geslacht zijn aspecten van datzelfde individu waar het individu geen invloed op heeft.

Ha, zult u zeggen, we kunnen tegenwoordig toch ook aan het geslacht sleutelen? Dat is op zich waar maar waar het in essentie om gaat is dat niemand gediscrimineerd mag worden vanwege dat geslacht. En inderdaad, op uitzonderingen na blijft een als jongen geboren individu een jongen en een als meisje geboren individu blijft een meisje.

Ted van Lieshout stelt voor artikel 1 van de Grondwet als volgt te formuleren: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie op grond van wat in of aan een mens in redelijkheid niet te veranderen is, zoals ras, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, een permanente staat van ziekte of handicap, is niet toegestaan. Secundair is discriminatie niet toegestaan op grond van wat in of aan een mens wel te veranderen is, zoals godsdienst, levensovertuiging en politieke gezindheid." Merk op dat het woord 'secundair' de betekenis van 'ondergeschikt' heeft. Ik kan me voorlopig heel goed vinden in dit voorstel van van Lieshout.

zondag 6 december 2020

Marijke Breeuwsma is de weg kwijt

 

Twee volle pagina's maakt de NRC vrij voor een artikel van de classica Marijke Breeuwsma onder de titel Verwar oprecht beleden godsdienst niet met hysterie. Nu is oprecht beleden godsdienst in mijn ogen per definitie hysterie maar ik zal dat een ander nooit voor de voeten werpen.

Breeuwsma begint met een even uitvoerige als verwarrende uiteenzetting over Dionysos en Pentheus waar geen touw aan vast te knopen is en waarvan de relevantie voor wat ze eigenlijk zeggen wil mij maar niet duidelijk wil worden. Veel geschreeuw en weinig wol dus.

Wat Breeuwsma wil zeggen staat in een van de laatste alinea's van haar merkwaardige artikel: "Het aanbieden van een petitie om de heiligheid van de eigen profeet te verdedigen of het onderschrijven van de overtuiging dat de eigen god een homoseksuele levenswijze afkeurt - zijn dat geen grondrechten van vrije burgers in een vrije samenleving?"

Nee, mevrouw Breeuwsma, u heeft het bij het verkeerde eind en ik zal u uitleggen waarom. En neem me niet kwalijk wanneer ik mij daartoe niet bedien van ondoorgrondelijke sagen en legendes uit enige klassieke oudheid. Arie Slob verwoordde het volkomen juist: de wetgever heeft in de artikelen van de Grondwet geen hiërarchie aangebracht en alleen daarom mogen op religie gestoelde scholen homoseksuelen afwijzen en alleen daarom kunnen gelovigen proberen de vrijheid van meningsuiting van anderen te verbieden.

De grote zwakte van onze Grondwet is juist gelegen in het feit dat artikel 23 en artikel 6 niet ondergeschikt zijn gemaakt aan artikel 1 waarin discriminatie wordt verboden en artikel 7 dat de vrijheid van meningsuiting garandeert. Door deze zwakte in de Grondwet kunnen religieuze minderheden de rest van de samenleving gijzelen, kunnen ze homoseksuele jongeren in de kou zetten en kunnen ze nu een lange neus trekken tegen de rest van de bevolking nu ze in Corona-tijden met meer dan dertig personen tegelijk hun tempels en kerken mogen bevolken. Mevrouw Breeuwsma, het gaat hierbij dus niet over grondrechten die voor iedere burger gelden maar over volstrekt irrationele privileges!

Predikant Prosman vliegt uit de bocht

 

In de weekendeditie van de NRC is de rubriek TWIST opgenomen waarin twee opponenten met elkaar in discussie gaan. Deze week treedt Youp van 't Hek in het strijdperk tegenover predikant Henk-Jan Prosman. Deze blijkens zijn tekst tamelijk grofgebekte predikant vliegt werkelijk gierend uit de bocht.

Hij stoort zich gruwelijk aan zoveel staatsgezag, verklaart vervolgens dat wanneer voor iedereen dezelfde maatregelen moeten gelden dat alleen maar betekent dat iedereen in gelijke mate genaaid moet worden door de overheid, vervolgens dat hij meer sympathie heeft voor Famke Louise en Lange Frans dan voor veel kerkgangers, die nog net niet wil verklaren dat het Corona-virus een uit angst geboren verzinsel is, dat hij het niet vanzelfsprekend vindt dat de staat hem dingen kan verbieden of verplichten, dat de staat straks ook nog de beschikking over je lichaam krijgt als er een vaccinatieplicht komt, dat de vrijheid van ondernemen verboden wordt, dat de mensen in Staphorst en Urk de echte revolutionairen zijn omdat die gewoon 'fuck off' tegen de staat zeggen en hun eigen zaakjes regelen en tot slot dat de Jonge, Rutte en Ollongren de cabaretier bij de kloten hebben en niet een kerk of religie.

Ja, u kunt het allemaal eens rustig nalezen in de NRC van dit weekend. Fijne vent, die predikant Henk-Jan Prosman. Waar de krant deze idioot heeft weten op te duikelen is mij een raadsel. Zelden zo'n asociale hork en non-valeur meegemaakt!

Uitstekend weerwoord van van 't Hek, dat dan gelukkig weer wel. Maar het zijn paarlen voor de zwijnen.

Judgment Is Executed on COVID-19: by Kenneth Copeland