maandag 28 november 2016

Lang leve de domheid!


We leven in een tijd waarin alles ter discussie wordt gesteld en waarin alle bestaande verhoudingen kennelijk op de schop moéten. Het volk bepaalt nu wie tot de elite behoort en die elite krijgt vervolgens de schuld van alles wat er aan onze samenleving mankeert. Meningen zijn belangrijker geworden dan feiten. Zelfs belangrijker dan wat wetenschappelijk bewezen is.

Dat blijkt maar weer eens uit die moedeloos stemmende discussie rond zin en onzin van vaccinaties. Ik ga hier niet omstandig uitleggen dat betrouwbare berekeningen ons leren dat vaccins alleen al in Nederland duizenden kinderlevens hebben gered en dat nog steeds doen. Ik stel alleen vast dat we door ongelooflijke stompzinnigheid worden omringd.


Feit is dat er een kennelijk groeiende groep vaccincritici (kijk maar op nvkp.nl) is ontstaan die zich met onvoorstelbare kulverhalen op internet manifesteert. Dat ogenschijnlijk intelligente burgers daar in trappen en zich door deze zelfverklaarde experts om de tuin laten leiden is te treurig voor woorden. En met die ogenschijnlijke intelligentie valt het dus niet mee, als mensen niet meer in staat zijn de waarde van wetenschappelijk onderzoek (kijk op rivm.nl) en de daaruit voortvloeiende resultaten te beoordelen.

Ouders die om wat voor reden dan ook besluiten hun kinderen niet te laten inenten moeten we duidelijk blijven maken dat zij zich schuldig maken aan zelfzuchtig en asociaal gedrag. Zij zetten willens en wetens (ook al sluiten zij daarvoor de ogen) het leven van andere kinderen op het spel.


Terecht bepleit de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang en peuterspeelzalen BOINK een informatieplicht van crèches. Ouders hebben het recht te weten of er kinderen in de crèche zijn opgenomen die niet worden ingeënt. Ik zou echter een stap verder willen gaan. We kunnen ouders niet verplichten hun kinderen in te laten enten. Maar we kunnen wel verplicht stellen dat crèches alleen ingeënte kinderen opnemen en dat ouders die hun kinderen niet willen laten vaccineren dan maar zelf een crèche op moeten richten. En eigenlijk vind ik dat de overheid crèches die niet ingeënte kinderen opnemen niet moet financieren.

donderdag 24 november 2016

Dag der wrake is in aantocht!


Een neprechtbank noemt Wilders het. En ondanks dat de PVV verdachten wil verplichten bij de rechtszitting aanwezig te zijn, meent de grote leider zelf daarvan af te mogen zien. Tja, zo gaat dat. Wilders heeft het over het Nederlandse volk en voegt eraan toe dat hij dat volk vertegenwoordigt. Maar wat nu? Sinds wanneer moet ik ervan uitgaan dat Wilders ook mij vertegenwoordigt? Ik heb Wilders nooit toestemming gegeven om mij te vertegenwoordigen.

Maar de oplossing van dit raadsel is simpel: ik ben een tegenstander van Wilders en hoor dus niet meer bij het volk. Ik ben, of ik dat nu wil of niet, vanaf nu ingedeeld bij de elite. En daarmee is mijn lot bezegeld. Want, zegt Wilders, het volk gaat winnen en voegt daar omineus aan toe: het volk zal zich herinneren wie aan de goede kant stond. Ha, dies irae is nabij, moet ik het zo opvatten?


Het was voorspelbaar, Wilders schoffeert openbaar ministerie en rechters en gaat ronkend voorbij aan het gegeven dat hij zelf instemde met een aanscherping van de vrijheid van meningsuiting. Schaamteloos buitte hij zijn persoonsbeveiliging uit maar riep tegelijkertijd op tot het opheffen van DENK en meende hij dat Sylvana Simons tegen zichzelf in bescherming moest worden genomen.

Vandaag bracht ik weer eens een paar uur in de auto door en ik sta werkelijk versteld van de commentaren op de toespraak van Wilders in de rechtbank. Het was natuurlijk gratis zendtijd voor politieke partijen maar je kunt Wilders moeilijk kwalijk nemen dat hij daarvan gebruik maakte. Maar als ik commentatoren hoor zeggen dat het een historische toespraak was en dat het natúúrlijk een politiek proces was (hetgeen dus werkelijk de grootst mogelijke flauwekul is) , dan moet ik toch even mijn auto langs de kant van de weg parkeren. In wat voor land leven wij? Ik zeg het u: bij de komende verkiezingen zal Wilders vermoedelijk een monsterzege behalen en we zullen heel gauw zien wat uw en mijn democratie dan nog voorstelt!

woensdag 23 november 2016

Wordt het niet eens tijd dat Wilders tegen zichzelf in bescherming wordt genomen (en wij tegen hem) en de PVV wordt opgeheven?

dinsdag 22 november 2016

Wilders wordt steeds schaamtelozer en gevaarlijker


De grootste schreeuwer in het Nederlands parlement twittert naar aanleiding van de schandalige en walgelijke bejegening van Sylvana Simons: "Het allerbeste zou natuurlijk zijn als Mw Simons tegen zichzelf in bescherming wordt genomen en DENK wordt opgeheven".


Dit is de man die ons parlement een nepparlement noemt, die vindt dat Nederland een dictatuur wordt als hij van de rechter niet mag zeggen wat uit zijn zieke brein opborrelt, wiens advocaat stelt dat Nederland een totalitaire staat dreigt te worden als de rechter zijn client veroordeelt.

Mijn god, wat wonen wij in een afschuwelijk land. Wat moet er in vredesnaam gebeuren, wil Wilders ook in de ogen van zijn bewonderaars door de mand vallen? Snapt u waarom ik Wilders nu al jarenlang als een gevaarlijk politicus beschouw? En dat ik dat nog een mild oordeel vind?

Steeds grotere woorden


Zelfs een gerespecteerd advocaat als Geert-Jan Knoops - die ik zou willen kenschetsen als een sober en zuinig man - gaat mee in de superlatievenretoriek van Wilders. Als de laatste wordt veroordeeld vanwege zijn Marokkanrnuitspraak, aldus Knoops, dan glijdt Nederland af naar een totalitaire staat.

Ik heb steeds meer moeite met deze ongenuanceerde en groteske benadering. Morgen komt Wilders er hoogstpersoonlijk nog een flink schepje bovenop doen, let maar op. Vind ervan wat je ervan vinden wil, maar Nederland een totalitaire staat?


Ondertussen maakt Ton-Jan Meeus ons er in de NRC van vandaag op attent hoe Wilders weer eens moord en brand schreeuwde toen premier Rutte zich ongelukkigerwijs liet fotograferen met een halve gare quasi-jihadist.


Maar waar was Wilders toen Filip Dewinter van Vlaams Belang op bezoek ging bij Gouden Dageraad in Griekenland? Dat weten we niet maar hij hield zich oorverdovend stil.

U bent toch niet vergeten dat Wilders herhaaldelijk riep wat voor een geweldige ontmoeting hij nu weer had gehad met Vlaamse Filip? Ik verzin dit niet hoor, Gouden Dageraad is een neonazistische en fascistische beweging. Vindt Wilders allemaal prachtig maar Nederland wordt een dictatuur!

Lieve lezer, u trapt hier toch niet in? Bovendien, de rechter zal Wilders vrijspreken dus het is allemaal om des keizers baard.

maandag 21 november 2016

Is het Forum voor Democratie zelf wel democratisch?


Het Forum voor Democratie van Thierry Baudet, Paul Cliteur en Tom Zwart beklaagt zich over de NPO en de berichtgeving rond verkiezingen op de publieke omroep. Het FvD bepleit op haar website schreeuwerig een sanering van de NPO en een waarborging van de medianeutraliteit in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen.

De publieke omroep is een zaak van het parlement en dat moet vooral zo blijven. Nu is die publieke omroep natuurlijk een voortvloeisel van onze eens zo verzuilde samenleving en je kunt zeggen dat dat in zekere zin nog steeds zo is. Maar we hebben een staatssecretaris die nou juist die publieke omroep in zijn of haar portefeuille heeft. Hoe het ook zij, er is kamerbrede aandacht voor die publieke omroep en de besteding van publieke middelen ten behoeve van die NPO. Anders gezegd: de vormgeving van de publieke omroep is een weerspiegeling van de bestaande parlementaire verhoudingen. Wat is daar mis mee?

Nu wil het FvD dat alle bestuursleden van de publieke omroep en alle presentatoren van opinieprogramma's en netmanagers per direct openbaar maken of zij lid zijn (geweest) van een politieke partij. Ook moet er een onafhankelijke partijloze toezichthouder komen die lid wordt van het Bestuur van de  NPO om erop toe te zien dat er een evenwichtige en gebalanceerde coverage van de verkiezingscampagne plaatsvindt. Tot slot moet er een onafhankelijke Raad van Toezicht voor de NPO worden ingesteld waarin steekproefgewijs steeds nieuwe groepen kijkers zijn vertegenwoordigd. Baudet vermeldt er niet bij wat hij wil doen met die openbaar gemaakte lidmaatschappen. Ook geen woord over de bevoegdheden van de toezichthouder en de Raad van Toezicht. Maar door zich op deze wijze te presenteren kan hij volstaan met de impliciete suggestie dat er nu helemaal niets deugt aan de NPO. Zoals wel vaker weegt de beschuldiging zwaarder dan de bewijslast!


Op de website van de Raad voor de Journalistiek vindt u de Code voor de Journalistiek, Ethische code journalistiek In artikel 11 van deze code staat: De journalist zal, indien hij gebonden is aan enige politieke partij, belangenvereniging of bedrijf anders dan de uitgever van zijn eigen medium, daarvan in zijn berichtgeving telkens rekenschap te geven indien dat voor de beoordeling van het bericht relevant is. Een dergelijke bepaling kun je zonder problemen van toepassing verklaren op iedereen die in de media werkzaam is.

Deze bepaling lijkt mij helder en afdoende. Wat het FvD wil is regulering van de publieke media en daarmee invloed op de redactie van opiniërende en nieuwsrubrieken. Ik vind dat een zeer onwenselijke want gevaarlijke ontwikkeling. Wij hebben in Nederland een zeer pluriforme pers en media waarin alle gezindten aan hun trekken komen. Toch durft het FvD te beweren dat de publieke en politieke meningsvorming wordt gemanipuleerd.


Dit is typisch een geluid dat je vooral bij populistische partijen hoort. Of ze nu Trump of Wilders heten, het is telkens hetzelfde liedje. Media schijnen voor dergelijke politici zonder uitzondering tot de vermaledijde elite te behoren. Baudet heeft het zelfs over de noodzaak om het mediakartel open te breken. Als u goed kijkt naar waar de mentaal getroubleerde Thierry Baudet (kijk alleen maar eens naar zijn politieke vrienden) allemaal voor staat, dan zult u met mij tot de konklusie komen dat ook zijn programma puur populistisch is.

Ik vind dat morrelen aan de zelfstandigheid van de media levensgevaarlijk. Afblijven, Baudet! De democratie is me te dierbaar om door jou te laten ringeloren.

Hoopgevende signalen uit Europa?


Angela Merkel gaat voor een vierde termijn. Ik had nooit kunnen denken dat ik als Nederlander nog eens blij zou zijn om zo'n bericht. Dat ik me druk zou maken om wat er in het buitenland gebeurt. Dat ik blij zou zijn met een politica van een club waar ik nooit op zou stemmen. Maar wie deze kolommen vaker bezoekt weet dat ik een bewonderaar van Merkel ben. En het siert haar dat ze in het strijdperk treedt tegen Frau Petry.


Want dat gaat de tweestrijd worden in het Duitsland van 2017. En Merkel heeft goed om zich heen gekeken en vastgesteld dat er bij de SPD geen geloofwaardig alternatief is te vinden, zeker nu de SPD leider genoemd wordt als de nieuwe Duitse president. En binnen  de CDU/CSU loopt er al helemaal niemand warm die kans zou maken bij de komende verkiezingen. Merkel neemt dus haar verantwoordelijkheid. Zou ze dat niet doen, dan zou ze daarmee als het ware de rode loper uitleggen voor Frau Petry en dat kan en mag ze niet laten gebeuren.

Dat wordt dus een razend interessante verkiezingsstrijd waarbij de Duitse kiezer het voor het zeggen heeft: gaan we voort op de ingeslagen weg met een kanselier die internationaal gezien een buitengewoon capabele regeringsleider is gebleken en stabiliteit met zich meebrengt of maken we een flinke ruk naar rechts en durven we het aan de positie van bondskanselier in handen te leggen van een vrouw die nauwelijks politieke ervaring heeft, internationaal nog geen enkele stap heeft gezet en bij wie het woord 'verbinding' niet in haar vocabulaire voorkomt.


Ondertussen zien we ook in Frankrijk hoopgevende ontwikkelingen. Sarkozy verdwijnt voorgoed van het toneel en ook daar ben ik blij om. De rijzende ster in Frankrijk is Francois Fillon, ex-premier die naar verluidt enerzijds wat stijfjes is maar anderzijds - en dat is een groot goed - wel over zelfspot beschikt. Hij zou met succes de strijd tegen Marine Le Pen op moeten kunnen nemen. Ook Fillon is een rechtse politicus maar geen hardliner zoals Sarkozy.

Als Frankrijk en Duitsland erin slagen de populistische partijen buiten de regering te houden is dat zeer beslist goed nieuws. Niet omdat daardoor het bestaande beleid kan worden voortgezet. Wie niet ziet dat er heel erg veel moet veranderen in de hedendaagse politiek is ziende blind. Maar geef de teugels in vredesnaam niet aan rechts-populistische partijen. Daar komt alleen gedonder van.

zondag 20 november 2016

OVSE waarschuwt


In de NRC van vrijdag 18 november een uitgebreid interview met de topman vn de OVSE, Lamberto Zannier. Op de vraag wat hem het meest verontrust antwoordt hij: "De logica van sancties en militaire middelen voert de boventoon. Denk aan de conclusies van de NAVO-top in Warschau (stationering van troepen langs de Russische grens) en de toename van militaire oefeningen van de Russen".
Taal en toonhoogte doen steeds sterker denken aan de Koude Oorlog, alleen is de situatie nu ernstiger. Bij meningsverschillen wordt direct de escalatie gezocht en de middelen die we hadden om conflicten in de kiem te smoren blijken niet meer te werken, aldus Zannier.


Tussen de regels door lees je bij Zannier dat hij vraagtekens plaatst bij het besluit van de EU en de NAVO om hun vleugels naar het oosten uit te slaan. De EU die een associatieverdrag met Oekraïne wil sluiten en de NAVO die de aansluiting van de Baltische staten mogelijk maakt. Daar tegenover staat en veel assertiever Rusland dat de Krim annexeert en hoog spel in Oekraïne speelt.

Het Westen heeft Rusland te lang als een regionale in plaats van als een wereldmacht gezien. Zannier: "Nu drijven we vanzelf naar twee grote samenwerkingsverbanden. Een Euro-Atlantisch verband en een Eurasiatisch-Russisch verband, En dan hebben we dus ergens een grens. En dat willen we niet".

Het is natuurlijk niet voor niets dat de countries in between zich nu grote zorgen maken. Zorgen die er niet minder op zijn geworden sinds Trump heeft aangegeven aan Europa nou niet de hoogste prioriteit te willen toekennen en voorts dat hij vindt dat landen primair hun eigen broek op moeten houden. Als dat betekent dat Trump Poetin vrij spel geeft op het Europese continent - en zijn eerste benoemingen stellen ons bepaald niet gerust - dan staan ons uiterst onzekere tijden en grote instabiliteit te wachten en dan kunnen we alleen maar hopen dat de werkelijkheid niet veel ernstiger zal blijken te zijn.

vrijdag 18 november 2016

Wilders gaat helemaal los


Wilders reageert op de strafeis van het Openbaar Ministerie in het minder -minder-proces op de van hem bekende manier. Op de volgende link kunt u zijn videootje bekijken: Reactie Wilders op strafeis OM Opgeblazen taalgebruik, gezwollen retoriek. Meer is het niet? Nou, toch niet helemaal. Door zijn groeiend electoraat met dit soort toespraken maar te blijven bestoken maakt Wilders de geesten langzaam maar zeker rijp voor wat in dit tijdsgewricht steeds plausibeler lijkt te worden: een greep naar de macht door een populist.

Laten we de verklaring van Wilders eens onder de loep nemen en analyseren wat er achter zijn woorden schuil gaat:


een van de grootste problemen van ons land: het Marokkanenprobleem
Hiermee suggereert hij dat de Marokkanen een probleem vormen in Nederland; opnieuw maakt hij geen onderscheid tussen hen die wél en hen die niet voor problemen zorgen. Wederom worden alle Marokkanen over één kam geschoren.


en zo raken we langzaam maar zeker onze vrijheid van meningsuiting kwijt
Dit is een volstrekt onzinnige bewering. In Nederland kan iedereen zeggen wat hij of zij wil maar de kans bestaat dat anderen er aanstoot aan nemen en zich vervolgens - heel democratisch - tot de rechter wenden. Er is geen sprake van dat de vrijheid van meningsuiting onder druk staat. De vraag is en blijft of Wilders zijn mening ook zo had kunnen formuleren dat anderen er geen aanstoot aan konden nemen, dat hij niet een hele bevolkingsgroep over één kam zou scheren. Hij koos er nu juist bewust voor dat niet te doen en daarvoor wordt hij ter verantwoording geroepen.

en Marokkanen zijn ineens een ras, dus als je wat over Marokkanen zegt ben je vanaf nu een racist
Het Openbaar Ministerie heeft omstandig toegelicht dat ook de geografische component deel uitmaakt van wat verstaan kan worden onder ras; het gaat niet zozeer om ras maar vooral om haat zaaien en onverdraagzaamheid.

terwijl in andere landen het volk de elite naar huis stuurt wil de elite hier een oppositieleider de mond snoeren
Sinds wanneer is Wilders leider van de oppositie? Hij is ten hoogste 'n oppositieleider. Evenmin is er sprake van dat een of andere elite hem de mond zou willen snoeren. Maar dat is modern spraakgebruik: alles wat niet tot "het volk" geacht wordt te behoren kan allemaal op de vuilnishoop geveegd worden onder één term: elite.


Nederland dreigt een dictatuur te worden
Ook dit is een typisch voorbeeld van holle retoriek. Welke definitie van dictatuur je ook hanteert, Nederland komt niet in de buurt van iets wat als een dictatuur zou kunnen worden aangemerkt. Maar dit is het frame dat Wilders doelbewust opzoekt om zijn gehoor voor te spiegelen in wat voor draconisch land zij wel niet wonen.


de verschillen tussen Nederland en Turkije worden steeds kleiner; de oppositie wordt monddood gemaakt
Deze opmerking ligt in het verlengde van de vorige. Er is geen academische opleiding nodig om te kunnen begrijpen dat het Turkije van Erdogan in de verste verte niet op een lijn kan worden gesteld met de parlementaire democratie in Nederland. Een parlement waarin de partij van Wilders niet dé oppositie vormt maar slechts één van de oppositiepartijen is.

dan wordt Nederland een dictatuur van bange en laffe politici
Opnieuw het frame van een dictatuur. Eerder noemde Wilders het Nederlandse parlement een nepparlement en nu gaat hij een stapje verder door zijn collega-parlementariërs uit te maken voor bang en laf.

(die terroristen staan nu te juichen) Het openbaar ministerie heeft zich vandaag tot hun bondgenoot gemaakt
In plaats van 'criminele Marokkanen' sprak Wilders over 'Marokkanen'; álle Marokkanen dus. In zijn woede legt hij vervolgens een directe link naar terroristen. Daarmee creëert hij het frame dat Marokkanen en terrorisme in elkaars verlengde liggen. Het typeren van het Openbaar Ministerie als bondgenoot van terroristen is opzettelijk op deze wijze geformuleerd. Hiermee distantieert Wilders zich van de rechterlijke macht die wat hem betreft net als de rest van de elite naar de mestvaalt verwezen kan worden.


Maar net als u laat ik mij de mond niet snoeren. Geen officier in zwarte toga of laffe premier krijgt ons op de knieën! Ik zal me dan ook helemaal niets van hun strafeis aantrekken
Het Openbaar Ministerie voert de wetten uit die door het parlement zijn opgesteld. De partij van Wilders maakt onderdeel van dat parlement uit. Wilders zegt zich hier niets aan te zullen trekken van de konklusies die de rechters gaan trekken. En impliciet roept hij zijn medestanders op hetzelfde te doen. Daarmee trekt hij een van de belangrijkste pijlers van de democratie onderuit: de onafhankelijke rechtspraak. Zeer populair onder populisten maar evenzeer zeer ondemocratisch.

Laat ik heel duidelijk zijn: ik hoop dat de rechter Wilders vrij spreekt. Niet omdat ik vind dat hij zijn minder-minder-uitspraken gewoon moet kunnen doen. Integendeel, ik vind dat mensen, ook politici, hun fatsoen moeten houden. Niemand heeft het recht om anderen over één kam te scheren, ook Wilders niet. Maar een veroordeling is koren op zijn molen en dat gun ik hem niet. De rechter kan niets met dit argument en zal doen waarvoor rechters zijn aangesteld: het spreken van recht op basis van de wet. En daar zal ook Wilders het mee moeten doen. En voor de rest ben ik van mening dat Wilders een gevaarlijk politicus is.

Duitsland de laatste democratie?


In de NRC van 15 november schreef Joris Luyendijk dat wij, Europa, het voorlopig zullen hebben van de krachtige Duitse democratie. Een dag later echter meldt ons Job Janssen, politiek correspondent in Berlijn voor o.a. Duitslandnieuws en de Deutsche Welle dat Luyendijk zich daar ernstig vergist. Met name als het gaat om de typering door Luyendijk van Duitsland: de laatste grote westerse democratie die nog overeind staat.


Janssen wijst erop dat het politieke debat in Duitsland inderdaad veel minder schreeuwerig is dan in de VS, Groot Brittannië of in Nederland. Maar men moet zich daardoor niet laten misleiden. Gemiddeld vindt er in Duitsland elke drie dagen een brandaanslag plaats op een asielzoekerscentrum.
En het mag misschien zo lijken dat Duitsland vanuit haar historisch bewustzijn charismatische dwaallichten, cynici en racistische demagogen geen podium heeft geboden maar dat komt in zeer belangrijke mate door de hoge kiesdrempel in de Bondsrepubliek: vijf procent. En daarnaast moeten nieuwe politieke bewegingen in bijna driehonderd kiesdistricten een partijorganisatie nodig.
Een andere zeer belangrijke factor vormen de media. In Duitsland lijken de grote media zich vaak te gedragen als de spreekbuis van de gevestigde politieke orde, dat geldt zelfs voor de Bild Zeitung. Geen wonder dat in Duitsland steeds meer het verwijt 'Lügenpresse' te horen valt. Een beladen woord, waar de nazi's goed raad mee wisten. Maar als we Janssen mogen geloven, zit er een kern van waarheid in dit hernieuwde verwijt.


Janssen: De ondergrondse en gewelddadige opstand tegen de elite ondermijnt de Duitse professorendemocratie in dezelfde mate als de open opstand in de Angelsaksische mediademocratieën. Wie dit ondergronds verzet in de volle omvang aanschouwt kan Luyendijks stelling dat Duitsland de laatste grote westerse democratie is die nog overeind staat, niet serieus nemen.


Dit alles is natuurlijk buitengewoon zorgelijk. We kunnen er niet om heen dat overal in de westerse wereld de gevestigde politieke orde onder druk is komen te staan. We kunnen ons verzetten tegen populistisch gedachtegoed, maar we zullen toch echt moeten wennen aan een nieuwe werkelijkheid. Het komende jaar is daarbij cruciaal: gaan we ook in Duitsland, Frankrijk en Nederland politieke aardverschuivingen zien? Het kan zomaar gebeuren en dan blijkt Trump geen op zichzelf staand verschijnsel. Dan spat ook de Europese droom uiteen. Als dat de prijs is die we moeten betalen dan zij het zo. Laten we hopen (en eraan werken) dat het daarbij blijft!

donderdag 17 november 2016

Gaat het wel meevallen met Donald grab them by the pussy Trump?


Een relativerend stuk van Willem Post in de NRC van gisteren. Hij wijst erop dat Trump weliswaar de overtuiging is toegedaan dat alleen hij een goed onderhandelaar is maar dat hij spoedig zal ervaren dat hij geen steek verder komt als hij niet wil samenwerken met zijn ministers, generaals en het Congres.


Grote woorden over het wegbombarderen van IS zijn praatjes voor de Bühne maar zijn militaire adviseurs zullen hem spoedig wijzen op de risico's  van een enorm intensieve Amerikaanse betrokkenheid bij burgeroorlogen in Irak en Syrië en dat de humanitaire en financiële prijs voor militaire interventies enorm zullen zijn.


Post stelt dat Trump weliswaar bizar gedrag vertoonde maar niet dom is.Ook hij zal na zijn eerste termijn herkozen willen worden en dan zal hij toch resultaten moeten laten zien. Met andere woorden, zegt Willem Post: "Op voorhand Trump neerzetten als een gevaarlijke 'business bully' in de internationale arena is op dit moment een onnodig doemscenario".
En hij vervolgt: "Net als Nixon zal ook Trump sterk afhankelijk zijn van zijn minister van Buitenlandse Zaken en de nationale veiligheidsadviseur. En van vele anderen".


Post heeft natuurlijk gelijk. We moeten afwachten tot Trump daadwerkelijk geïnaugureerd is en zijn kabinet heeft geformeerd. Maar de voortekenen zijn niet gunstig. Newt Gingrich als minister van Buitenlandse Zaken en Stephen Bannon als topadviseur? En zou hij werkelijk overwegen de volstrekt idiote Sarah Palin in het zadel te helpen? Daar worden we toch een beetje onrustig van.

zaterdag 12 november 2016

Trump en de koortsthermometer


Zelfs Trump zelf voorspelde een Wall Street crash als hij verkozen zou worden. De werkelijkheid is een andere: was er aanvankelijk sprake van wereldwijd negatief reagerende beurzen, al snel bleek het sentiment te keren, vooral na de "zogenaamd" geruststellende acceptance speech van Donald grab them by the pussy Trump.

Beleggers zijn de grootste opportunisten die er bestaan en zodra ze een dreiging om zien slaan in een kans slaan ze toe. Dat gebeurde dus ook op de Amerikaanse beurs. En we zien daar precies die aandelen stijgen die horen bij de speerpunten van Trumps perspectief. Kolen, staal en koper stijgen op grond van Donalds belofte de Amerikaanse infrastructuur aan te gaan pakken. En ook de koersen van big pharma deden het geweldig. Logisch, want de pharmaceutische industrie verwacht flink te kunnen profiteren van Trumps aankondiging Obamacare af te zullen schaffen.

Maar we moeten ons voortdurend realiseren dat Trump wispelturig, ondoordacht en daarmee onvoorspelbaar is. Een zwaluw maakt nog geen zomer. Inmiddels heeft Trump al door laten schemeren dat het misschien toch niet zo'n goed idee is om die Obamacare te ontmantelen. En wat betreft die infrastructurele werken: ja daar zou je een gigantisch aantal banen voor Amerikanen kunnen realiseren maar hoe in vredesnaam ga je dat allemaal betalen? Trump kan daar voor kiezen maar dat zal de Amerikaanse staatsschuld - die inmiddels zo groot is geworden dat het getal niet meer is uit te spreken - exponentieel toenemen.

De compensatie voor deze beursstijgingen vind je direct terug in de waarde van de Amerikaanse staatsobligaties. De prijs daarvan is gedaald en de rente erop is toegenomen. Logisch, want ze zijn risicovoller geworden en de beleggers verwachten een stijgende inflatie. Ook verwachten financieel analisten dat de Amerikaanse rente de komende maanden sterk zal stijgen.


Is het niet een teken aan de wand dat Bill Ackman, invloedrijk hedgefondsdirecteur in de VS optimistisch is: "Amerika is de grootste business in de wereld. Amerika verdient het om door een zakenman te worden gerund. Eindelijk verandering. Het is prachtig!"


Andrew Ross Sorkin, journalist van de NYT stelt dat er ceo's zijn die het talent, de ervaring en de integriteit zouden bezitten om president van de VS te zijn. Maar, zegt hij: "ik denk niet dat Trump in dat profiel past. In een normale wereld is het onmogelijk. Maar we leven momenteel niet in een normale wereld".

Ik persoonlijk geloof er niet in dat ceo's geschikt zouden zijn om president van een natie als Amerika te worden. Ceo's worden gedreven door winstmaximalisatie en de belangen van hun stakeholders; uiteindelijk dienen zij vooral zichzelf en hun aandeelhouders. Laat in godsnaam zakenlieden zaken runnen en laat vooral verstandige politici met een visie regeren.

donderdag 10 november 2016

Over paradigma's en het einde der tijden


Ik kan het woord Trump bijna niet meer horen, ben er nu al twee dagen ziek van. Maar we moeten door, ons herpakken, moed verzamelen, de toekomst tegemoet. Dat kost me moeite omdat ik nu eenmaal oprecht van mening ben dat de wereld een stuk minder veilig aan het worden is. Oud-Amerikaans ambassadeur bij de NATO Ivo Daalder vat de nieuwe werkelijkheid heel goed samen:
Als je denkt dat klimaatverandering niet echt is, heb je geen partners nodig. Als je handel alleen maar ziet als zero-sum heb je geen partners nodig. Als je veiligheid alleen betrekt op de VS, als je denkt, wat maakt mij het uit wat er in Estland gebeurt, dan heb je ook minder partners nodig. Als je isolationistischer bent, zijn partners minder belangrijk.

Bij mijn weten is het niet eerder gebeurd dat presidentsverkiezingen waar dan ook, zo'n enorme impact hadden, wereldwijd. Ook is het niet eerder voorgekomen dat in alle grote Amerikaanse steden tienduizenden burgers de straat op gaan om te protesteren tegen "not my president"


En ondertussen in ons kleine land, zo afhankelijk van de wereld om ons heen, doen we allemaal ons best die nieuwe werkelijkheid te duiden. In de NRC van vandaag krijgen vooral de nieuwrechtse populisten wat schrijfruimte. Thierry Baudet heeft het over een paradigmawisseling maar volgrens mij weet hij zelf niet wat hij daar mee bedoelt. Ook leutert hij weer over oikofobie waarvan evenmin iemand weet wat dat betekent.
Jan Roos gebruikt Trump om zijn politieke clubje aan te prijzen en roept: "jullie tijd is voorbij". En daar bedoelt hij natuurlijk de linkse elite mee, want zoveel is duidelijk: alle ellende komt van links. Ja, dat is nog eens een gedegen analyse.


Maar wie het het ergst maakt is Paul Cliteur, u weet wel, die rechtsfilosofische getuige a décharge van Wilders. Cliteur schrijft: Je kunt kennelijk elke dag geschoffeerd worden door het bestuurlijk en politiek establishment en toch de harten winnen van vele kiezers. Ja, ook dit is weer eens een 'fine example of trustworthy analysis'! Toen Trump de afgelopen anderhalf jaar alle vrouwen, moslims en Mexicanen schoffeerde, toen hoorden we Paul Cliteur niet. Hij zat zich suf te piekeren hoe hij "minder ,minder Marokkanen" rechtsfilosofisch verdedigen kon!


Wat me het meest verontrust in vele commentaren is dat de media overal de schuld van krijgen. Ook Paul Cliteur doet daar aan mee. Zodra je dit soort commentaren hoort, moet je serieus op gaan passen. Wij hebben een pluriforme pers en dat is misschien wel de allerbelangrijkste pijler van de democratie. Populistisch nationalistisch nieuwrechts wekt sterk de indruk niet van een vrije pers te houden. Luister goed naar Trump of Wilders.

Trump is op het schild gehesen omdat hij de heersende politieke elite schaamteloos aanviel. Hij voelde haarfijn aan hoe hij een groot deel van het electoraat - 'the forgotten citizens' - kon mobiliseren. Maar er is geen groter vijand van de working class dan Donald Trump. Let goed op wie hij de komende weken in zijn kabinet op gaat nemen en kijk dan eens waar al die lieden voor staan: Giuliani, Palin, Gingrich, Carson en zo voort. Kijk er eens naar op Google en YouTube. Is dat het nieuwe paradigma van de mentaal getroubleerde vrouwenhater Baudet?

woensdag 9 november 2016

Wen er maar aan


Ik was er al niet gerust op en ook een overwinning van Clinton zou me niet vrolijk hebben gestemd maar nu is het onvoorstelbare toch gebeurd. De Amerikanen hijsen een volslagen idioot op het schild en gijzelen daarmee de rest van de internationale gemeenschap. De westerse beschaving - voor zover die werkelijkheid was - raakt nu definitief in verval.

Bill Maher verbaasde zich er al over: iedereen dacht dat de bandopname van Donald grab them by the pussy Trump zijn politieke einde betekende. Maar de werkelijkheid was dat die opwinding niet langer dan een weekend duurde. Zelf verklaarde Trump eens: ik kan vanavond iemand doodschieten en ik kom ermee weg.

Econoom Paul Krugman verwoordt het in de Volkskrant zo: "ik weet niet hoe we nu verder moeten gaan. Is Amerika een mislukte staat en samenleving? Het lijkt een reële mogelijkheid te zijn. We zullen onze moed bij elkaar moeten rapen en voorwaarts moeten gaan, maar dit was een nacht van afschuwelijke openbaringen, en een flinke dosis wanhoop lijkt mij geoorloofd".

En dat is precies wat ik voel: wanhoop. En we zijn er nog lang niet. Dat de boze burger in verzet komt tegen de heersende politieke klasse is niet het probleem. Het werkelijke probleem is tweeledig: er komen maar geen visionaire mensen bovendrijven die de weg kunnen wijzen en het volk is maar al te graag bereid de kiezersgunst te gunnen aan schertsfiguren en malloten, niet alleen in de Verenigde Staten. We zijn omringd door onvoorstelbare stompzinnigheid. Wen er maar aan.

dinsdag 8 november 2016

Obama's heritage


Neem eens de tijd en bekijk het interview dat Bill Maher had met Obama: Interview Obama - Bill Maher. Het kost u maar een half uurtje en dan heeft u een aardig beeld van wat deze president heeft gepresteerd en had kunnen presteren wanneer hij niet op zo'n schandalige wijze was tegengewerkt door de Republikeinen in de Senaat en het Congres.

En als u eens wilt lachen en gruwelen, kijk dan eens naar de volgende video van Bill Maher: Bill Maher Roasts Donald Trump. Als we morgenvroeg wakkeer worden weten we of deze nachtmerrie de nieuwe werkelijkheid is geworden.

Mooiste citaat van Bill Maher: GOP stands for grab our pussies!

zaterdag 5 november 2016

De Daily Mail moet zich schamen!


Drie rechters hebben bepaald dat de regering May toch echt naar het parlement moet om de Brexitprocedure daadwerkelijk te kunnen starten. Ofschoon het Britse parlement in meerderheid tegen een Brexit is, ligt het niet voor de hand dat dat parlement de Brexit nu zou tegenhouden. Dat zou politieke zelfmoord zijn.

Maar wat schrijft de Daily Mail op haar voorpagina? Dat de drie rechter vijanden van het volk zijn! Het is toch buitengewoon zorgwekkend en alarmerend dat een van de grootste Britse kranten zich zo durft te uiten. De krant vindt het kennelijk prima dat het parlement hier buitenspel wordt gezet. En dat gebeurt allemaal in het land dat zichzelf zo'n beetje als de aartsvader van de parlementaire democratie beschouwt. Ook gaat de krant er aan voorbij dat de Brexit ten tijde van het referendum door net iets meer dan vijftig procent van de Britse bevolking wenselijk werd geacht en momenteel ligt dat percentage vermoedelijk onder die vijftig procent.

Wat is er toch aan de hand in de wereld. Het nationalistisch populisme rukt overal op en prompt liggen de media en de rechterlijke macht onder vuur, in Engeland, de Verenigde Staten en ook bij ons. Zoveel is zeker: we gaan uiterst spannende tijden tegemoet maar de internationale onrust zal alleen maar toenemen. We hebben geen idee wat ons te wachten staat. En dat is misschien maar goed ook.

donderdag 3 november 2016

Paul Cliteur is een dwaallicht


Getuige à décharge Paul Cliteur mocht vandaag in de rechtbank uitleggen waarom de rechter zich niet diende te buigen over de minder-Marokkanen-uitspraak van Wilders. Cliteur haalde op alle fronten bakzeil.

Eerstens meldde hij dat de gewraakte uitspraak van Wilders moest worden opgevat als een politiek pleidooi voor immigratiebeperking. Nou daar kunnen we nog wel een boom over opzetten maar stel dat Cliteur gelijk heeft, dan blijft de prangende vraag hangen of Wilders dat pleidooi dan niet beter met ietwat minder stigmatiserende woorden had kunnen doen. Cliteur heeft duidelijk geen boodschap aan de verantwoordelijkheden van een parlementariër. Tegelijkertijd geeft hij aan vooral een rechtsfilosofisch betoog te hebben willen houden. Daar heeft hij dan toch een heel beperkte inhoud aan gegeven.

Tweedens meende hij dat er geen sprake van discriminatie was omdat het door het OM gebruikte wetsartikel spreekt van discriminatie op het gebied van ras, geloof en sekse. Alleen al op grond van dat spitsvondige ideetje deed het OM er wat Cliteur betreft beter aan het proces voortijdig te stoppen. Het OM deelde Cliteur mee dat het de rechtsgeleerde kennelijk ontgaan was dat de wetgever het bij de bepalingen inzake racisme wel degelijk heeft over tal van aspecten, waaronder ook geografische.

En derdens meende Cliteur uit de media op te maken dat tal van aangiftes op ondeugdelijke wijze tot stand zouden zijn gekomen. De rechter vroeg hem of het gebruikelijk was dat hij zich als rechtsgeleerde baseerde op krantenartikelen. En voegde daar aan toe dat een stuk of vier minder deugdelijke aangiften op een totaal van meer dan zesduizend niet echt veel indruk maakten.

Exit Paul Cliteur, een rechtsgeleerd dwaallicht. Inmiddels eist Wilders wraking van een van de rechters, Elianne van Rens,  omdat zij onder meer getuige Cliteur vooringenomen zou hebben bejegend. 't Is wat!

woensdag 2 november 2016

Kiembaangentherapie


Gentherapie waarbij de aangebrachte veranderingen in het nageslacht blijven bestaan heet kiembaangenterapie. Nu nog verboden maar genetici en embryologen pleiten voor het opheffen van dat absolute verbod.

Er is met de crispr techniek een methode is ontwikkeld waarmee het knippen en plakken van genen spectaculair is vereenvoudigd. Dat opent het perspectief naar het definitief oplossen van erfelijke ziekten.
Tegenstanders van genetic engineering zijn vooral bang voor een samenleving waarin designer babies worden ontwikkeld op basis van specifieke voorkeuren bij de ouders. Maar designerbabies liggen nog lang niet in het verschiet en zouden ook onze prioriteit niet moeten zijn. Daarvoor zouden enorm veel genen moeten worden aangepakt en de kennis daarover is nog lang niet toereikend. En het spreekt voor zich dat hierover een diepgaande ethische discussie moet worden gevoerd. Ik ben er nog niet direct van overtuigd dat we die afslag moeten nemen.


Maar een techniek die het mogelijk maakt erfelijke ziekten de pas af te snijden lijkt mij een zegen voor de menselijke soort en voor iedereen die er last van heeft of krijgt.
Ethici zijn het er wereldwijd wel over eens dat het uitbannen van ziekten niet langer tegen gehouden zou moeten worden. En het is om die reden dat zij fundamenteel ondrrzoek naar de toepassingsmogelijkheden van gentherapie op basis van de crispr technologie bepleiten.
Centraal in de ethische discussie staat de vraag of er bij gentherapie sprake is van genezing (wat we allemaal logisch en aanvaardbaar vinden) of verbetering (waarvan velen vinden dat dat om uiteenlopende redenen niet wenselijk is).


In de NRC van 22 oktober staat een interessant artikel over dit onderwerp alsmede een interview met ethicus Guido de Wert. Buitengewoon belangwekkend, dit onderwerp. Laten we hopen dat gezond verstand de boventoon viert in dit debat.

dinsdag 1 november 2016

The perfid Albion


Verontrustend nieuws uit Engeland brengt ons Joris Luyendijk in een artikel in de NRC van 22 oktober. Typisch Brits is nu afgeven op buitenlanders, schrijft hij. Maar hij geeft een aantal voorbeelden die zeer te denken geven.

Een lokale politicus van de Conservatives lanceerde een petitie waarin de regering werd opgeroepen om verzet tegen de Brexit voortaan te behandelen als landverraad en te bestraffen met levenslang.
De machtigste krant in Engeland - the Daily Mail - wenste de onpatriottische tegenstanders van de Brexit letterlijk naar de verdoemenis, in chocoladeletters op de voorpagina.


Een medewerker van David Davis, de minister voor Exiting the EU riep alle patriotten op om niet langer The Economist te kopen vanwege het negatieve oordeel van het blad over de Brexit.
De adjunct-hoofdredacteur van de kwaliteitskrant Daily Telegraph verklaarde dat ambtenaren op Financiën, wier modellen desastreuze gevolgen van de Brexit voorspellen, moeten worden verwijderd.

En nog treuriger zijn de vele, vele voorbeelden van onheuse bejegening van buitenlanders. De slogan "Britse banen voor Britten"was ooit de hartenkreet van de neo-nazistische Brtitish National Party maar tegenwoordig, schrijft Luyendijk, is het regeringsbeleid. Na het referendum is het aantal hatecrimes tegen buitenlanders met 41 procent gestegen.

Luyendijk eindigt zijn artikel met de volgende woorden: "Toch gaan meer en meer stemmen op dat Groot Brittannië zich met de stem voor een Brexit niet alleen heeft afgekeerd van de EU maar ook van de liberale, open en kosmopolitische denkwijze en levenshouding die tot voor kort 'typisch Brits' heette. Niet voor niets zijn de grootste fans van de huidige Britse koers Vladimir Poetin, Marine le Pen en, uiteraard, the Donald himself".