dinsdag 30 augustus 2016

Hoe serieus neemt Wilders zijn achterban?


Het verkiezingsprogramma van Wilders past op 1 A4 inclusief de financiele paragraaf. Het programma is dermate radicaal dat Wilders zichzelf nu al buitenspel heeft gezet. Hij mag de verkiezingen misschien gaan winnen (ofschoon dat nog wel even bewezen moet worden) maar ook hij zal aangewezen zijn op een coalitie. Met zijn rabiaat radicale taal zal hij weinig partijen vinden die hun vingers aan Wilders zouden willen branden. Hoewel? Je moet er niet van staan te kijken wanneer Henk Krol en/of Jan Roos wel mee wil(len) doen.
Wilders (het heeft geen enkele zin hier nog over de PVV te spreken, zijn eigen kamerfractie is niet geraadpleegd door de Grote Leider) heeft elf actiepunten opgesomd:

 1. Nederland de-islamiseren (alle moskeeen dicht en verbod op de koran)
 2. Nederland uit de EU
 3. Invoeren bindend referendum
 4. Eigen risico zorg afschaffen
 5. Huren omlaag
 6. AOW leeftijd terug naar 65
 7. Geen subsidies meer voor media, kunst, windmolens, ontwikkelingshulp
 8. Terugdraaien bezuinigingen thuis- en ouderenzorg 
 9. Fors extra geld voor defensie ne politie
 10. Lagere inkomstenbelasting
 11. Halvering motorrijtuigenbelasting

Populistischer kun je het niet krijgen. En eigenlijk heeft Wilders wel gelijk: waarom zou je voor zo'n onzinlijstje nog "partijgenoten" gaan raadplegen? Zoiets kwak je inderdaad gewoon even op papier en facebook. Maar de burger die ervoor kiest Wilders nog serieus te nemen fopt zichzelf en laat zich voor het karretje spannen van een haatzaaiende machtswellusteling. Nu ja, dat is wel vaker voorgekomen natuurlijk.

Het Turkije van Erdogan deugt niet


Het Turkije van Erdogan lijdt bepaald niet onder een Calimero-effect. Assertief schofferen ze alles en iedereen, president en ministers. Ze verklaren doodleuk dat ze zich niet in binnenlandse aangelegenheden van bijvoorbeeld Nederland mengen en beklagen zich erover dat ze door onze voortdurend met meel in de mond pratende minister van Buza, ijdeltuit Koenders schandalig behandeld en gekleineerd worden.


De Turkse regering heeft nu een lijst gepubliceerd met Nederlandse instellingen die banden zouden hebben met de Gülenbeweging. De herkomst van de lijst is weliswaar onbekend maar de lijst is gepubliceerd door het Turkse staatspersbureau Anadolu Ajansi.


Dit is natuurlijk een schandalige actie van de Turken. En het zou de Nederlandse regering sieren wanneer hier het maximale diplomatieke tegenwicht wordt geboden. Laten we niet vergeten dat inmiddels vele Turkse ondernemers hier in het nauw zijn gedrongen omdat ze ervan verdacht worden sympathie te koesteren voor Gülen. En ook al willen scholen ons doen geloven dat het tot nog toe wel meevalt zijn er al tientallen kinderen die vanwege deze zelfde kwestie van hun school zijn weggebleven. Het is slechts een kwestie van tijd voor hier het eerste slachtoffer valt. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt slechts bij één persoon: Erdogan.

zaterdag 27 augustus 2016

EU 2.0


In een interessant artikel in de NRC van 26 augustus schetst Ton Planken de mogelijke contouren van een gemoderniseerde EU. Het gaat erom, aldus Planken, dat de Europese burger het gevoel krijgt dat hij invloed kan uitoefenen op een "dichtbij" Europa. Slagen we daar niet in, dan is het wachten op een volgende referendum.

Planken komt tot vijf maatregelen die stuk voor stuk het overwegen waard zijn maar het gaat er uiteindelijk om dat (Europese) politici dit soort ideeen omarmen.

In de Eerste plaats zou 'Brussel' opgeheven moeten woorden en dient iedere commissaris met zijn ambtenaren maar het eigen land te verkassen.
De commissariseen leggen hun voorstellen eerst voor aan alle nationale parlementen en pas daarana gaan de commissarissen ermee aan de slag om het eindresultaat voor te liggen aan de Raad van Ministers en het Europees Parlement.
In de derde plaats worden op Europees niveau alleen die onderwerpen behandeld die uitsluitend op Europees niveau opgelost kunnen worden.
De vierde maatregel die Planken bepleit is een nationale minister tot commissaris te benoemen die samen met zijn collega's uit andere landen de commissarissen vormen.
En tot slot stelt Planken voor het Europees Parlement op te heffen en de nationale parlementen samen het Europees Parlement te doen vormen waar telkens met een gewogen meerderheid wordt beslist.

Er valt ongetwijfeld het nodige af te dingen op de verschillende ideeen maar het is verfrissend dat er vrijelijk kan worden nagedacht over passende maatregelen om Europa dichter bij de burger te brengen.

PS: Ton Planken, zorg eens voor een paar fatsoenlijke foto's, dat is geen overdreven ijdelheid!

vrijdag 26 augustus 2016

DSI???


De financiele sector heeft de stichting DSI opgericht die moet toezien op zelfregulering binnen de sector. Sinds 1999 is DSI actief en in al die jaren heeft de stichting 28 maatregelen opgelegd aan functionarissen en bestuurders die zich op enigerlei wijze schuldig maakten aan wangedrag. Hier fronsen we de wenkbrauwen voor de eerste keer.

Zeven maal kwam het tot een berisping, zes keer tot een royement, vijf boetes werden opgelegd, drie personen werden geschoten, drie personen werden geschoten en kregen een boetes, een persoon werden geschoten met een berisping, een persoon werden beboet en kregen een berisping, in een geval werden een voorwaardelijke boete opgelegd alsmede een opleidingsverplichting en in slechts een zaak werd de maatregel gepubliceerd met naamsvermelding. Hier fronsen we de wenkbrauwen ten tweede male.

Maar boetes zijn toch niet niks? Nou, voor het libor schandaal werden vorige week vijf oud-werknemers van de RABO beboet met bedragen die varieerden van 750 tot 3.000 Euro! Dit kunnen we natuurlijk niet meer afdoen met het fronsen van wenkbrauwen.


De directeur van de stichting, ene Jerry Brouwer, verklaart de hoogte van de boetes door te verwijzen naar de jurisprudentie die de stichting in de achterliggende 17 jaar heeft opgebouwd: "daar kun je niet zomaar van afwijken". Spijkerhard argument nietwaar?

Die stichting DSI functioneert als een papieren tijger. Ze is door de sector zelf in het leven geroepen en wordt uiteindelijk dus door u en mij gefinancierd. Dit bewijst wat we allang wisten: zelfregulering werkt niet!

Weg met deze onzinconstructie, het is verspilling van geld zonder ook maar iets op te leveren, laat staan op te lossen. Al die bedriegende en bonusgraaiende bestuurders en bankiers slaan zich op de dijen van plezier als DSI aankondigt eens langs te willen komen.

Bron: NRC 25 augustus 2016

Erdogan's tram


In de jaren dat Erdogan nog heel onschuldig slechts burgemeester van Istanbul was heeft hij zich eens laten ontvallen: "Voor ons islamisten is democratie als een tram. We rijden mee tot we zijn waar we moeten zijn en dan springen we eraf".

In de NRC van 24 augustus vinden we een uitstekend artikel van Marcel Kurpershoek over het opportunisme van Poetin en Erdogan waarin hij gedetailleerd schetst hoe deze beide machtspolitici elkaar vonden ondanks dat ze in het Syrische conflict bepaald niet overal parallel lopende belangen hebben. U vindt het artikel op de volgende link en ik kan het u ten zeerste aanraden: Opportunisme bindt Erdogan en Poetin


De uitspraak van Erdogan over de democratie, waarvan hij bij een andere gelegenheid al eens zei dat democratie geen doel maar een middel was, is bijna profetisch gebleken. Een schoolvoorbeeld van een selffulfilling prophecy. En het zoveelste voorbeeld van moslims die alleen maar in democratie geïnteresseerd zijn om een theocratie te kunnen vestigen.


Er komen tenminste twee momenten aan waarop het Westen Erdogan ondubbelzinnig kan laten merken en voelen dat hij niet ongestraft kan doen wat hem goed dunkt. In de eerste plaats zijn eis dat de Verenigde Staten Gülen uitleveren. We weten inmiddels uit ervaring dat in het land van Erdogan een beschuldiging zwaarder weegt dan wettig bewijs. De Gülen-beweging is door Erdogan c.s. tot een terroristische organisatie bestempeld en er zijn in Turkije genoeg rechters te vinden die deze charismatisch leider ter dood willen veroordelen. Nu is ook deze Gülen geen voorstander van een seculier Turkije maar vergeleken bij Erdogan is hij een buitengewoon verlicht politicus. De door Erdogan ingezette demonisering is dan ook grotesk en kwaadaardig.


In de tweede plaats de Turkse eis dat Turken visumvrij door Europa kunnen reizen. Ook dat mag natuurlijk nooit gebeuren. De Turken houden zich aan geen enkele afspraak met de EU en zijn ook niet bereid aan alle gestelde eisen tegemoet te komen.

In de eerste kwestie moeten we beducht zijn voor de geopolitieke verhoudingen en de situatie in Syrie in het bijzonder. We moeten erop vertrouwen dat de Amerikanen Gülen niet zullen opofferen. In de tweede kwestie ligt natuurlijk de vluchtelingendeal tussen de EU en Turkije op tafel. De Turken hebben gedreigd die overeenkomst op te zeggen wanneer ze hun zin niet krijgen en we kunnen alleen maar hopen dat de EU zich niet door Erdogan laat chanteren.

donderdag 25 augustus 2016

Geen gastvrijheid voor salafisten


Eid Charity is een liefdadigheidsorganisatie in Qatar. De organisatie doet echt aan serieuze hulpverlening maar heeft ook een duidelijk fundamentalistische agenda en onderhoudt banden met extremisten en haatpredikers.

Eid Charity is tevens de geldschieter achter het initiatief van stichting Waqf om in Rotterdam een salafistische school op te richten. We hebben dit onderwerp hier al eens eerder besproken. Er zijn er die met een beroep op de vrijheid van meningsuiting vinden dat alles gezegd moet kunnen worden.


Ik heb diezelfde vrijheid van meningsuiting erg hoog zitten maar vraag mij af of dat recht zo heilig is dat je ook diegenen aan het woord moet laten die de vrijheid van meningsuiting onmiddellijk afschaffen als ze het voor het zeggen krijgen.

Salafisten hebben niets te zoeken in een democratie, ze houden er niet van en wijzen het af. Maar ze zouden het liefste de democratische spelregels willen gebruiken om hun doel te bereiken: het vervangen van de democratie door één religie. Is het werkelijk zo dat onze gastvrijheid ons gebiedt de deur te openen ongeacht wie er aanklopt? Ook als er een Trojaans paard voor de deur staat? Nee, ik laat me niet in een onmogelijke spagaat brengen door op zich eerbare principes.

Om te beginnen moeten we erkennen dat niet elk recht en iedere vrijheid even belangrijk is. Het belangrijkste principe is het discriminatieverbod inclusief de garantie dat iedere burger gelijk behandeld wordt. Maar de vrijheid van godsdienst is per definitie ondergeschikt aan het discriminatieverbod en de argumentatie daarvoor is uiterst simpel: de essentie van een religie is de waarheidsclaim. En met die claim in de hand kan een religie werkelijk van alles beweren, ook dat het antidiscriminatiebeginsel ongeldig wordt verklaard.


En dat is precies wat religies doen en ze kunnen hun baarlijke nonsens uitkramen met een beroep op de vrijheid van meningsuiting. Ik denk niet dat een menswaardige samenleving daarmee gediend is. Toestaan dat tolerantie wordt misbruikt om deze te vervangen door intolerantie is wel het toppunt van naïveteit. Ik ben dan ook een verklaard tegenstander van salafistische activiteiten in Nederland. Wie zich daarmee bezig wil houden emigreert maar naar Saudi Arabië.

woensdag 24 augustus 2016

Een koning die zijn verantwoordelijkheid neemt


"Marokkanen in het buitenland moeten de regels van hun geloof zo naleven dat ze met joden en christenen een gezamenlijk front tegen extremisme en terreur kunnen vormen.
Terroristen die in naam van de islam handelen zijn geen moslims. Deze individuen zijn de weg kwijt geraakt en zijn voor altijd tot de hel veroordeeld.
Het doden van een priester in zijn kerk is een onvergeeflijke en krankzinnige daad.
Marokkanen moeten zich verenigen en altijd op de eerste rij staan tussen de verdedigers van de vrede".

Van wie zijn deze uitspraken? Van de Marokkaanse koning Mohammed VI en hij voegt er aan toe: "Iedereen die gelooft in wat ik nu zeg, is een doelwit van terrorisme".

Waren er maar meer leiders zoals deze koning. Ongetwijfeld staat hij ook voor beleid waar wij wat minder vrolijk van worden maar die realiteit zullen we moeten accepteren. Zijn uitspraken over terreur stemmen hoopvol en verdienen navolging. Helaas is hij slechts een van de weinigen. Maar zijn uitspraken leggen gewicht in de schaal en een dergelijke bemoeienis met Marokkanen in de diaspora kunnen we alleen maar toejuichen. Erdogan moet eens in de leer bij Mohammed VI.

maandag 22 augustus 2016

Tradition is our future


De uitzending van Zomergasten met Dyab Abou Jahjah heb ik vanwege mijn vakantie pas veel later kunnen terugzien. Om onmiddellijk vast te stellen dat alle ophef en commotie werkelijk nergens op is gebaseerd. Twee organisaties deden hun uiterste best aan te tonen hoe antidemocratisch zij zijn door te proberen de uitzending te doen verbieden. Geen rechter in Nederland die zich daarvoor wil laten lenen natuurlijk en dat is niet meer dan terecht.


Natuurlijk was de onvermijdelijke FJN van de familie Loonstein van de partij maar nu is er ook een nieuwe organisatie opgedoken: TOF oftewel Tradition is our future. Een club, even vaag als FJN, met een zekere Dennis Pekel als woord- en penvoerder. Van hetzelfde laken een pak als bij FJN. Hun belangrijkste verwijt: Abou Jahjah is een militante antisemiet.

Tja, dat is een repeteergeweer. Kritiek op Israël wordt onmiddellijk uitgelegd als antisemitisme, het is zelfs mijzelf overkomen. Ik ga er gemakshalve maar even aan voorbij dat Abou Jahjah zelf een semiet is, dus de kans dat hij een rabiate antisemiet zou zijn is niet heel erg groot.

Ik ga hier geen pleidooi voor Abou Jahjah houden en beperk me tot de vaststelling dat deze man bepaald niet de duivel is waarvoor velen hem houden. In oktober komt zijn boek Pleidooi voor radicalisering uit bij De Bezige Bij. Vooral zijn criticasters moeten dat lezen, ik zal het zelf zeker ook doen. We komen  er hier op terug.

Tradition is our future. Het is precies dat soort bewegingen waar ik me zorgen over maak. Het zit in onze natuur om ons te ontwikkelen, te evolueren. Maar daar moeten sektarische clubjes als FJN en TOF helemaal niets van hebben. Liever houden zij vast aan archaïsch gedachtegoed en opereren ze onder de radar.  Geen formele organisaties, geen heldere structuur, je vindt er totaal geen informatie over.


Deze contra-evolutionairen bepleiten de joodse zaak en dat is hun goed recht. Maar hun belangrijkste wapen is de beschuldiging van antisemitisme aan het adres van iedereen die het niet met hen eens is. Ik verfoei dezulken.

zondag 21 augustus 2016

Petry goes the American way


Volgende maand zijn er verkiezingen in Duitsland en dat is een gebeurtenis waar we dit keer met meer dan gemiddelde belangstelling naar uitkijken. Hoe groot wordt de schade bij de gevestigde partijen als de CDU en de SPD en hoe groot wordt de winst van AfD, de Alternative für Deutschland.

Frauke Petry, de voorvrouw van deze partij, is ongegeneerd populistisch met haar pleidooi voor particulier wapenbezit als het beste antwoord op de toenemende terreurdreigingen. De vele incidenten van de laatste maanden dwingen de Duitsers goed na te denken over een passende reactie.

De meeste - verstandige - mensen denken dat een aanscherping van de wapenwetgeving het beste antwoord is. Niet zo Frauke Petry die zegt dat alleen de goedwillende burgers hierdoor getroffen worden en niet de illegaal wapens kopende terroristen. Petry speelt zo in op het gevoel van onveiligheid onder de burgerbevolking.

Veel dommer kun je niet zijn. Een vluchtige bestudering van de Amerikaanse geschiedenis leert ieder zinnig denkend mens dat het bewapenen van de burger een averechts effect zal sorteren nog afgezien van het feit dat lichte vuurwapens geen enkele kans maken tegen de doorgaans goed en zwaar bewapende terroristen.

Toch vrees ik dat de AfD goed garen zal weten te spinnen bij de komende verkiezingen. We wachten met spanning af maar ik blijf - desnoods tegen de verdrukking in - mijn hoop op Angela Merkel gevestigd houden. Een ferm politica met een hoog moreel besef, een vrouw die niet voor alle problemen een oplossing heeft maar die wel pal staat voor de eisen waaraan welke oplossingsrichting dan ook moet voldoen: menselijke waardigheid, gelijkheid van mensen en solidariteit.

Het bewapenen van burgers is de slechts denkbare afslag die je nemen kunt maar Frauke Petry deinst er niet voor terug als het stemmen oplevert.

DB en SEC zijn dikke vriendjes


We gaan het weer eens hebben over de grootste criminele vereniging in Europa, de Deutsche bank. De Amerikaanse waakhond SEC heeft een klokkenluidersbeloning toegekend aan Eric Ben-Artzi, een DB-medewerker die een groot boekhoudschandaal van en door DB aan het licht bracht. Zijn beloning bedraagt meer dan acht miljoen dollar.

Maar Ben-Artzi heeft de beloning geweigerd omdat de SEC het vertikte de top van DB verantwoordelijk te stellen. De opgelegde boete van 55 miljoen dollar komt nu uit de kas van DB en wordt dus betaald door aandeelhouders en medewerkers.


Hoe dat komt? Eigenlijk heel simpel: DB en SEC zijn dikke vriendjes met elkaar. Robert Rice, die binnen DB onderzoek deed naar de malversaties stapte in 2013 over naar de SEC. En Robert Khuzami, een van de topadvocaten van DB nam dezelfde route. Een andere topadvocaat van DB was juist weer afkomstig van de SEC. En de voorzitter van de SEC, Mary Jo White, kent de heren Rice en Khuzami al ruim twintig jaar.


Spijkerhard bewijs is dit natuurlijk niet en de waarheid zal wel nooit boven tafel komen. Maar waarom besloot de SEC in het geval van de veel kleinere Los Alamos National Bank dan wel tot vervolging van de bestuurlijke top van de bank? Ik vrees dat Ben-Artzi het bij het rechte eind heeft. I'll scratch your back if you'll scratch mine.

Bron: NRC

zaterdag 20 augustus 2016

Boerkini, de lakmoesproef voor de Leitkultur


Veel ophef de laatste tijd over de boerkini, vooral in het land waar de bikini werd uitgevonden. Hoe je de boerkini interpreteert hangt af van je politieke of ideologische stellingname. En daarmee is het pleit meteen beslecht natuurlijk.

Een boerkiniverbod is een uiting van onverdraagzaamheid. Van de zich superieur achtende Leitkultur. Veel argumentatie is hier niet nodig. Wanneer je een boerkini verbiedt ligt de weg open om talloze andere uiterlijke kenmerken van een religie te verbieden.

Nou zou ik het liefste zien dat religies in hun algemeenheid werden verboden in  de publieke ruimte maar dat is wishful thinking that won't happen. Dus laten we in vredesnaam ophouden met dit soort nonsens. Er is niets aanstootgevends aan welke klederdracht dan ook, tenzij men besluit er aanstoot aan te nemen.

Persoonlijk neem ik aanstoot aan een boerka omdat de mogelijkheid van oogcontact door dat kledingstuk wordt weggenomen. In die zin is de term boerkini eigenlijk misleidend. Ik zie een vrouw in een boerka niet gauw het verderfelijke westerse strand opzoeken. Maar aan een vrouw in een boerkini zou ik geen aanstoot nemen.

Waarom doen die Franse burgemeesters dat dan wel? Is hun houding niet vooral ingegeven door politiek opportunisme?

maandag 1 augustus 2016

We doen nog even alsof...


...er niets aan de hand is in de ons omringende wereld. Op reis dieper de Pyrenneeen in waar we Arraux bezochten en de Col de Peyresourde naar Bagneres de Luchon namen en uitgebreid fietsten rond Monleon Magnoac. We bezochten de Chapelle de Notre Dame de Garaison met prachtige houtsnijwerk en schitterende plafondschilderingen. Naar verluid alle door een en dezelfde monnik geschilderd. Hier is nog steeds een internaat gevestigd met meer dan zeshonderd leerlingen uit Frankrijk en Spanje. Na het wettelijk vastleggen van de laicite werden de laatste onderwijzende priesters eruit gezet.


We reizen door het heerlijke Zuid Franse landschap in de overweldigende Pyrenneeen en deden onderwijzende meer het schilderachtige Beaumont aan met een prachtige kerk en overdekte markthallen uit de dertiende eeuw. Daarmee Foix bezochten maar hadden hier dezelfde ervaring als in Montauban. Het allerergste was wel dat alle winkelstraatjes waren aangesloten op een geluidssysteem dat volkomen wezensvreemde popmuziek over de bezoekers uitstortte. Gauw vergeten!


Prachtige daarentegen was de tocht naar de Aude waar we in Lagrasse een fraaie kerk en een imposante abdij bezochten om uiteindelijk langs indrukwekkende gorges naar het schilderachtige Minerve te reizen. Ook hier weer uitgebreid gefietst en vooral genoten van het afwisselende landschap in de verschillende landstreken hier in Frankrijk. Morgen reizen we door naar Figeac.