zondag 8 december 2019

A new green deal


Op 23 november stond er een zeer interessant interview in de NRC met de econome Carlota Perez. Zij schetst daarin de noodzaak van een nieuwe technische revolutie die geheel geënt is op duurzaamheid. Centrale begrippen daarin zouden moeten: zijn deeleconomie, circulair, duurzaam en digitaal.Ook pleit zij - en dat lijkt mij een onontkoombare maatregel - voor een verschuiving in belasting. Worden nu nog vooral arbeid en winst belast, veel zinvoller zou het zijn gebruik van grondstoffen, energie en transport te belasten. Daarmee geef je pas echt een prikkel tot groene innovatie. Voedsel wordt nu overal geproduceerd en over de hele wereld getransporteerd in plaats van dat voedsel daar wordt geproduceerd waar het genuttigd wordt. Dus moet je transport van voedsel veel zwaarder belasten.


Perez benadrukt dat er in haar visie totaal geen plaats is voor wat critici veelal vrezen: een geleid planeconomie. Perez: "Markten werken goed in twee contexten: als er een nieuwe technologische revolutie te installeren valt en als de maatschappij een duidelijke kant op beweegt." Perez bepleit wel een stevige rol voor overheden en zij citeert de Italiaanse econome Mariana Mazzucato die aantoonde dat geen enkele innovatieve sector meteen winstgevend is, de meeste grote vernieuwingen - internet, computers - beginnen bij de overheid.

The Irishman, een monumentale film


Martin Scorsese maakte een nieuwe film, The Irishman. Met een casting om je vingers bij af te likken: Robert de Niro, Joe Pesci, Al Pacino, Harvey Keitel en nog vele, vele andere acteurs en actrices.


Scorsese neemt de tijd voor zijn film, ruim drieëneenhalf uur. Heerlijk is dat, zeker wanneer de film je geen moment verveelt. De film vertelt het verhaal van Frank 'The Irishman' Sheeran en is deels op de werkelijkheid gebaseerd. De echte hoofdrollen zijn voor Robert De Niro, Al Pacino en Joe Pesci en zij krijgen alle drie ruim de gelegenheid om te schitteren zoals we ze eerder in tal van andere rolprenten leerden kennen. Robert De Niro als de zwijgzame stoere bink met een klein hartje (The Godfather, Heat, Taxi Driver), Al Pacino als de schmierende charmeur (denk aan Scarface en The Godfather) en Joe Pesci als deman met het vileine (grim)lachje (Goodfellas, Once upon a time in America, Raging Bull)


The Irishman is een pure gangsterfilm, zoals alleen Scorsese die maken kan. En De Niro, Pacino en Pesci maken deze film tot een ongelooflijk genot om naar te kijken. Het  verhaal van Sheeran is slechts een kapstok. In wezen gaat de film over (im)moraliteit, liefde(loosheid) en trouw(eloosheid) Frank Sheeran is volstrekt immoreel, een huurmoordenaar die het doden van mensen die zijn opdrachtgevers voor de voeten lopen als een 'klusje' klaart. Hij ziet dat zijn dochter hem doorheeft en hem daarom al vroeg in haar leven afwijst, maar hoeveel Frank ook van zijn dochter houdt, zijn leefstijl en zijn beroep zal hij nooit opgeven.


De echtgenotes in deze film komen niet echt goed uit de verf, dat zou wellicht het enige, maar dan ook echt het enige puntje van kritiek kunnen zijn. De vrouwen van de genadeloze mannen zijn allen inwisselbaar. Ze zijn onderdeel van het palet van Scorsese, ze horen bij de sfeertekening van tijdperk en milieu. Meer niet.


Geregeld deelt Scorsese ons in bevroren beelden mee wanneer deze en gene gangster door welke methode uit de maatschappij verwijderd werd, verreweg de meesten door geweld. Alleen Frank Sheeran lijkt erin te slagen aan justitie of gangsterdom te ontkomen. Aan het einde van de film verzoekt hij - inmiddels op hoge leeftijd en aan rolstoel gekluisterd -  aan zijn verpleger de deur op een kier te laten staan. Scorsese laat ons in het ongewisse over het levenseinde van de man die jaren daarvoor de opdracht kreeg de man onschadelijk te maken die hij jarenlang als een schaduw volgde en tegen elk denkbaar onheil beschermde en verdedigde. De wijze waarom Scorsese dit alles verfilmde is werkelijk onnavolgbaar goed, onvergetelijk ook. Even onvergetelijk als de acteerprestaties van Robert De Niro, Al Pacino en Joe Pesci!

Ook Rutte graait graag net zo hard mee


Behalve Dijkhoff blijkt nu ook Rutte ten onrechte reiskosten te hebben gedeclareerd. Het zou om een bedrag van om en de nabij € 20.000 gaan. Rutte vindt niet dat hij dat geld terug moet betalen omdat een deel daarvan wel correct zou zijn geweest.


Zo diep zijn we gezonken dat politici al niet eens meer moeite doen om tenminste "de schijn van" te vermijden. Waar mensen die aangewezen zijn op een bijstandsuitkering of toeslagen per definitie als verdacht worden beschouwd, doen de politici die hen met wetten en regelingen achtervolgen geen enkele moeite te verdoezelen dat ze het systeem graag misbruiken als ze er zelf financieel baat bij hebben.


Ik wens vurig dat deze politici door donder en bliksem getroffen worden als ze ooit nog eens 'moraal' als argument aandragen om beleid, wetten of regelingen door te voeren. De werkelijke bedreiging van de democratie krijgt vaste vorm in dit soort politici.


Ik heb me altijd verzet tegen mensen die politici per definitie aanduiden als 'zakkenvullers' en 'graaiers' maar dat verzet geef ik nu op. Politici manen burgers altijd maar weer tot matiging maar ze hebben zichzelf dan allang boven het gewone volk verheven op dezelfde manier waarop de mens zichzelf buiten de natuur heeft geplaatst.

vrijdag 6 december 2019

Andrew Neil challenges Johnson to commit to interview: 'It is not too late'


Boris Johnson is een ongelooflijk laf politicus. Hij durft een interview met Andrew Neill van de BBC niet aan. Neill geeft in bovenstaande video exact aan waarover hij de prime minister wil bevragen. Hoe makkelijk wil je het voorgeschoteld krijgen? Maar Johnson durft niet en terecht wijst Neill erop dat het zijn democratische plicht is zijn kiezers te informeren over zijn plannen, niet door alleen maar zelf allerlei beweringen en beloftes te doen maar door zich door een onafhankelijk journalist te laten interviewen. Johnson durft niet. Zelden zo'n lafaard meegemaakt.

Wereldwijd stierven 140.000 kinderen aan mazelen!


De WHO heeft bekend gemaakt dat het aantal doden als gevolg van mazelen dit jaar is gestegen naar 140.000. Dat is een stijging van 15 procent. Onvoorstelbaar in een tijd waarin iedereen zich uitvoerig en volledig op de hoogte kan stellen van alle feiten.
Helaas ook van alle nonfeiten en vooroordelen. Wat moet er toch gebeuren om mensen weer bij hun zinnen te brengen? Voor mij staat het weigeren van vaccinatie gelijk aan een poging tot moord. Grote woorden? Ik denk het wel maar ik meen het serieus.
Vergelijk het maar met gevaarlijk rijgedrag. Dat je zelf het risiko loopt tegen een boom te belanden is tot daar aan toe maar je brengt ook het leven van medeweggebruikers in gevaar. De WHO spreekt van collectief falen en dat lijkt mij volkomen terecht.

Wat is het verschil tussen Klaas Dijkhoff en Mark Verheyen?


We hebben natuurlijk allemaal met ergernis en verbazing Klaas Dijkhoff horen zeggen dat hij dat wachtgeld gewoon verdiend had. En dat zegt de fractievoorzitter van de politieke partij die als geen andere volksvertegenwoordiger in dit land bijstand ontvangenden wil verplichten tot een contraprestatie. Het zoveelste bewijs dat VVD en ethiek of moraal niet samengaan.


Dezelfde redenatie geldt voor Sven Koopmans - ook van de VVD - die vindt dat de doodstraf het beroepsrisico is van terroristen en dat we daar dus niet over moeten zeuren. Koopmans moet dan maar eens uitleggen waarom niet iedere crimineel met zijn redenatie om de oren geslagen mag worden. Wie zo gemakkelijk met waarden heen en weer wappert is in ethiek helemaal niet geïnteresseerd.


Maar terug naar Dijkhoff. In de NRC van 5 december wijst Tom-Jan Meeus er terecht op dat die wachtgeldaffaire - hoe onverkwikkelijk ook - niet het echte probleem vormt. Veel ernstiger is het gegeven dat Dijkhoff maandenlang dubbele reiskosten declareerde en ontving. Hij denkt ermee weg te komen dat hij dat niet wist maar als dat werkelijk zo is, dan is hij geen knip voor de neus waard en hoort hij helemaal niet in het parlement thuis.


Meeus wijst erop dat Mark Verheyen - u begrijpt  het al: ook van de VVD - vier jaar geleden door de integriteitscommissie van de VVD richting de uitgang gebonjourd werd. Reden: "duizenden euro's reiskosten teveel gedeclareerd". Dijkhoff ontving € 4.900 per jaar teveel aan reiskosten omdat hij reiskosten declareerde terwijl hij gebruik maakte van een auto met chauffeur. En dan gewoon volhouden dat hij dat niet wist.

Wie Dijkhoff gelooft is onvoorstelbaar naïef. Of net als Dijkhoff bereid om regeltjes maar lastig te vinden en ze gewoon te negeren als je dat beter past: dat is typerend voor VVD'ers, ik heb dat hier al vaker betoogd. Maar als ze bij de VVD een beetje consequent zijn, wordt Dijkhoff binnenkort ook aan de straat gezet.

maandag 2 december 2019

The Soft Machine


Zaterdagavond naar De Boerderij in Zoetermeer, een tamelijk ongezellig poppodium dat wel geregeld heel interessant programmeert. Dit keer Soft Machine, de band die vooral in de jaren zeventig furore maakte met jazzrock van een grote verscheidenheid. Geen band voor de hitlijsten, wel voor een trouw en vast publiek. Ik wist niet eens dat ze nog steeds optraden, tot ik ze zaterdagavond weerzag.Toch opmerkelijk dat de zaal niet uitverkocht was, ik zou hebben verwacht dat er een grotere schare bewonderaars op de been te brengen was. Dat ligt misschien ook aan de publiciteit rond zulke optredens, je moet er maar net kennis van nemen.


Op de officiële Soft Machine website vind je alle informatie over de vele personeelswisselingen van de band. Drie van de vier muzikanten dateren uit de beginperiode van de band. Op drums John Marshall, het bleek een genot om hem te zien en horen spelen, ook al vond ik de obligate drumsolo minder interessant, voor mij hoeven zulke showcases niet. Behalve dan van een goede bassist, dat mag dan weer wel.


De bassist van vanavond gaf helaas geen solo terwijl hij wel verbluffend goed en soepel speelde.Roy Babbington. Echt een geweldig muzikant die bijna achteloos de ene na de andere prachtige partij speelde. Een genot om naar te kijken.


Theo Travis bespeelde de saxofones, de dwarsfluit en bediende de computer. Gedegen en goed ingespeeld. Het had wat mij betreft hier en daar wat meer mogen swingen maar daar leenden de composities zich niet altijd voor.


John Etheridge op gitaar speelde voortreffelijk en liet zien dat hij een uitstekend gitarist is.De band speelde meerdere nummers van de laatste cd Hidden Details maar ook klassiekers als The man who waved at trains en het wonderschone Chloe and the pirates, in een uitvoering die beter klonk dan de video in mijn voorlaatste post uit Italië. Hoe dan ook, een heerlijk concert van puike muzikanten!

zondag 24 november 2019

Op Terschelling zijn ze gek geworden!


Wij waren een weekje op Terschelling en hadden het geluk er op één druilerige dag na strakblauwe hemels te zien, koud maar tenminste deels en soms zelfs overwegend zonnig. Een leuk huisje - Fri-Hus - gevonden op West-Terschelling waar we zowaar een aquarel van de door ons zo geliefde Abe Gerlsma aantroffen (but the owner wouldn't sell)


Op zo'n eiland doe je niets anders dan wandelen (soms twee keer op een dag), lezen (het bijna 2 kilo zware Geschreven Oorlog over WO I), drinken (twee soorten whisky meegenomen, een bourbon uit Minnesota en de onovertroffen Nikka Coffey Grain) en slapen, er is bijna geen betere manier te bedenken om je tijd door te brengen. Uitwaaien, lucht en licht in je hoofd.


Vergis ik mij of klopt het dat de eilanders niets van toeristen moeten hebben? Ik had het gevoel dat ze je met een meewarige blik aankijken alsof ze vinden dat je, komend van het vasteland, tot een mindere soort behoort. Hoofdstedelijke arrogantie is er niets bij. Maar ondertussen is hun hele levensstandaard afhankelijk van de toerist.


Lopen we nietsvermoedend op het Noordzeestrand, worden we opeens links en rechts door SUV's en jeeps en soortgelijke vervoermiddelen gepasseerd. Van een plaatselijke ober hoorden we dat ze dat traject de enig snelweg van Terschelling noemen. En als je goed oplet merk je gaande de week dat de SUV of de jeep en voorval heel oude vierwielaandrijvers veruit het meest populaire vervoermiddel op het eiland zijn. En er zijn altijd genoeg toeristen te vinden die nu ook graag met hun SUV het eiland op komen stormen, ze mogen immers het strand op!


Hoe die Terschellingers dit voor elkaar hebben gekregen is me een raadsel. Hoe heeft een gemeente of provincie hiermee in kunnen stemmen? Blijkens een door de Land Rover Club Terschelling geplaatst bord met de voorspelbare sneer naar Den Haag en Brussel, moeten die eilanders nu eenmaal naar het strand. Dat zit in hun DNA. Vroeger deden ze dat met paard en wagen en vandaag de dag  met een landrover. Wat is er mis met wandelen? denk je dan. Zijn die eilanders te lui om van hun reet af te komen? Kennelijk.


En, zeggen ze daar, ze richten geen schade aan, trekken alleen wat sporen in het zand. En alleen maar tussen 1 oktober en 1 april. Ooit gehoord van natuurbescherming, milieu, stikstof of fijnstof? De SUV is de meest vervuilende auto die er bestaat, stelletje idioten! En wie zitten er in dat gemeentebestuur, ze hebben het eiland daar verkocht aan een Land Rover Club godbetert. We leven hier in een ordentelijke parlementaire democratie in 2019, niet in een of andere bananenrepubliek.


Maar het eiland is prachtig en het is wrang te moeten vaststellen dat je die auto's niet op het strand tegenkomt in de periode dat je het eiland liever mijdt omdat het dan overbevolkt is door toeristen: tussen 1 april en  1 oktober. Niks tegen toeristen hoor, ben er zelf ook een maar wanneer we met tevelen zijn ga ik liever iets anders doen.


Zie de volledige fotoreportage hier.

vrijdag 15 november 2019

TIMELAPSE OF THE FUTURE: A Journey to the End of Time (4K)

Ahmet Altan, over persoonlijke moed


In de NRC van 13 november 2019 staat een indringend verhaal van Ahmet Altan. Hij is een Turkse schrijver die tot levenslang werd veroordeeld wegens terrorisme omdat hij een aanhanger van de Gulenbeweging zou zijn. Na twee jaar werd hij door diezelfde rechters voor hetzelfde vergrijp veroordeeld tot 10,5 jaar en vervolgens vrijgelaten. Niet voor lang overiegsn want inmiddels is hij alweer opgepakt en vastgezet.

Lees dit artikel eens, het is een even prachtig en ontroerend als schrijnend verhaal. Dit is het Turkije van Erdogan waar de mens niet langer vrij is te doen zoals hem goeddunkt. Wij kunnen ons niet vaak genoeg realiseren hoe gelukkig wij zijn in vrijheid te kunnen leven.


Het verhaal van Altan is indrukwekkend en zoals gezegd, ontroerend. Hij verwijst naar A farewell to arms van Hemingway die al even indringend beschrijft hoe militaire rechters burgers en soldaten volstrekt achteloos tot de doodstraf veroordelen. Ze tonen totaal geen belangstelling voor de verhalen, de argumenten en de pleidooien van de beschuldigden, ze negeren ontlastend bewijsmateriaal en spreken de veroordeling uit die al vaststond voordat het proces een aanvang nam.

In Turkije herleeft de tijd die Hemingway beschreef. Het is beklemmend en angstaanjagend. Er wordt geen recht meer gesproken. Er bestaat geen recht meer. Altan is - met duizenden anderen - overgeleverd aan de willekeur. Niemand die er iets tegen kan ondernemen!

Is de premier er voor alle Nederlanders?

De maatregel om de snelheid te verlagen naar 100 km per uur was onvermijdelijk en voorspelbaar, is volkomen terecht maar komt te laat en wordt slechts halfslachtig ingevoerd. Dit besluit had de regering al veel eerder moeten nemen en het is volslagen krankjorum dat je 's avonds na zeven uur het gaspedaal gewoon weer in mag trappen. Daarmee gooien we 20 procent stikstofruimte gewoon weg!


Ook noemt de premier het een rotmaatregel maar die toevoeging is uitsluitend bedoeld voor zijn achterban. Ik vind dat een misplaatste opmerking van onze minister president. Dat soort kwalificaties moet hij gewoon over laten aan de fractievoorzitter van zijn partij. Wat is er toch mis met die VVD-ers? Met de moraal nemen ze het al niet zo serieus, kijk maar naar het enorme aantal integriteitskwesties binnen die partij. Maar kennelijk gaat het lot van hun kinderen en kleinkinderen hen al evenmin aan het hart. Ze ontkennen gewoon de ernst van de situatie.

Een deel van de automobilisten zal zich niks gelegen laten liggen aan de snelheidsgeboden, erop rekenend dat de pakkans niet zo heel erg groot is. Voor het overige is die groep natuurlijk niet bepaald homogeen, anders hadden ze allang op het malieveld gestaan.


De boeren komen ook nog aan de beurt want de snelheidsmaatregel is niets anders dan laag hangend fruit. Het ligt er voor het grijpen maar het is bij lange na niet toereikend om de problemen serieus te lijf te gaan. Wat die onverantwoordelijke politici ook mogen beloven (read my lips: geen halvering van de veestapel), met alleen een ander menu voor de koeien komen we er niet. Met name de veeteelt zal warm gesaneerd moeten worden en fors ook: gewoon een halvering.


Dan hebben de VVD en het CDA en het kleinere SGP dus moeten slikken. D'66 zal daar genoegen mee moeten nemen en dat betekent dat er niets aan het vliegverkeer zal worden gedaan en dat Lelystad Airport gewoon gebruikt zal gaan worden als dependance van Schiphol.

Of de coalitie daar tegen bestand zal zijn moet nog blijken. Rutte vindt dat hij al deze maatregelen moet doorvoeren en verdedigen omdat hij anders geen echte leider zou zijn. Prima, voorlopig is dit het hoogst haalbare. Nu nog zijn taalgebruik een beetje matigen. De snelheidsmaatregel is geen rotmaatregel maar een onvermijdelijke en noodzakelijke maatregel.En nu al de sodemieter de veeteelt aanpakken.

vrijdag 8 november 2019

David Crosby - Laughing


Nooit gedacht dat ik dat nog eens zou zeggen...


...maar Erdogan heeft groot gelijk als hij doodleuk verklaart dat hij de IS-terroristen gewoon terugstuurt naar waar ze vandaan komen. Natuurlijk is Turkije geen hotel voor terroristen, zoals de Turkse minister van binnenlandse zaken stelde.


Eigenlijk is de opstelling van bewindslieden als Stef Blok onvoorstelbaar arrogant. Een typisch voorbeeld van misplaatst Westers superioriteitsdenken. Omdat wij die terroristen niet binnen onze eigen landsgrenzen willen hebben, moet een ander land ze maar opnemen. Met alle risico's van dien. Als wij er maar geen last van hebben.


Opmerkelijk dat de van oorsprong Turkse Dilan Yesilgöz, Kamerlid namens de VVD verklaarde dat de uiterste consequentie van het standpunt van haar partij was dat wij maar moeten accepteren dat die terroristen elders wel eens de doodstraf zouden kunnen krijgen. Eigenlijk schaam ik me voor onze regering die niet de ballen heeft om terroristen hier te laten berechten. Voor een regering die zich zelfs van het lot van onschuldige kinderen van die terroristen niets aan wenst te trekken. En dat de VVD ervoor kiest weg te zinken in een moreel moeras betekent toch niet dat wij dat allemaal zo maar moeten laten gebeuren?

De regenworm


Een uitgebreid en prachtig artikel in de NRC over de regenworm. Ik kan het u aanbevelen. Van zulke artikelen krijg ik nooit genoeg. De regenworm, er worden drie groepen onderscheiden, maken de bodem poreus en kruimelig, eten organisch afval op en maken zodoende de bodem geschikt voor wortelgroei en dus plantengroei.

In Nederland - bij ons zitten er meer regenwormen in de bodem dan in de tropen - kennen we zo'n 25 soorten regenwormen die tezamen ongeveer 50 procent van alle biomassa in de bodem uitmaken. Ze produceren jaarlijks zo'n 60 duizend kilo compost en graven per dag 50 km aan tunnels. En die tunnels zijn in staat om heel snel ruim tweehonderdduizend liter regenwater op te vangen en af te voeren.

Als u hier meer over wilt weten, kijk dan eens bij het Deutsches Zentrum fuer Biodiversitaetsforschung. Daar kunt het onderzoeksrapport terugvinden dat biologen uit 57 landen hebben uitgevoerd op 6.928 locaties.

Het moreel failliet van de VVD


De VVD is samen met het CDA een tegenstander van het naar Nederland halen van IS-strijders uit ons land om ze hier te berechten. Minister Blok is aan een volstrekt zinloze want onhaalbare actie begonnen om Irak zover te krijgen dat de IS-strijders uit Iraakse kampen daar voor de rechter worden gebracht.


Irak voelt daar niets voor en geeft aan daar niet de middelen voor te hebben en wijst er bovendien op dat Irak voor terroristen als de IS-strijders zonder pardon de doodstraf in petto heeft, terwijl Nederland nu juist een verklaard tegenstander van de doodstraf is. Terecht stellen de Irakezen zich op het standpunt dat ze toch echt niet met twee maten kunnen meten: hún IS-strijders krijgen de doodstraf en de onze slechts levenslang.


Is Nederland een verklaard tegenstander van de doodstraf? Nee hoor, de VVD, Stef Blok incluis,  heeft er helemaal geen moeite mee wanneer de Nederlandse IS-strijders die in Irak berecht worden vervolgens de doodstraf krijgen. Dat is een ferm standpunt dat echter in strijd is met de Europese Verklaring van de Rechten van de Mens en met talloze andere internationale verdragen.De schaamteloosheid waarmee de VVD zelfs dit soort principes aan haar laars meent te kunnen lappen is stuitend. En daarvoor is deze partij bereid alles uit de kast te trekken om hun doel te bereiken. Een klein voorbeeld: als je Nederlandse IS-strijders hun Nederlanderschap ontneemt, kun je ze hier nooit meer berechten.


Nederland accepteert dus, onze bananenrepubliekminister Stef Blok voorop, dat deze terroristen nergens berecht gaan worden en dat ze in de anonimiteit verdwijnen, wie weet om op enig moment opnieuw toe te slaan met hun verderfelijke ideologie. Dat is nog eens hoogstaande moraalpolitiek!

woensdag 6 november 2019

Een historische vergissing van de EU


Ofschoon de meeste lidstaten voorstander zijn van het starten van een toelatingsprocedure voor Noord Macedonië en Albanië heeft de EU besloten daar voorlopig niet aan te beginnen. De grootste tegenstanders van toelating van met name Albanië zijn Frankrijk en Nederland.

In mijn ogen is dit een jammerlijke vergissing. Europese solidariteit houdt in dat we ernaar zouden moeten streven zoveel mogelijk Europese lidstaten toe te laten. Dat er minimale eisen aan kandidaat-lidstaten worden gesteld is evident en logisch. Daarbij gaat het vooral om democratische instituties en het tegengaan van corruptie plus nog een lange reeks overige voorwaarden.

Met name Albanië zou nog te weinig hebben gedaan om corruptie te bestrijden. Maar wat kritikasters over het hoofd zien is dat juist de status als kandidaat-lidstaat enorm kan helpen om bij zulke nieuwkomers orde op zaken te stellen. Je zit dan als EU bovenop dat gevoelige en moeizame proces.


Maar ook geopolitiek is dit besluit een blunder van de EU. Poetin heeft de Euraziatische Economische Unie (EAEU) opgericht. Tot nog toe zijn alleen Rusland, Wit Rusland, Kyrgyztan, Armenië en Kazachstan lid van die EAEU. Maar Poetin heeft voor de komende top natuurlijk ook Noord Macedonië en Albanië uitgenodigd. Zodoende maakt de EU dus ruim baan voor Poetin en de zijnen.

Ik vind het onbegrijpelijk dat de EU zich niet veel meer inspant om de Balkan definitief toe te laten tot de unie. Servië en Kosovo hoeven zich nu helemaal geen illusies meer te maken. Inderdaad, een historische vergissing. De geschiedenis heeft ons laten zien dat de Balkan een kruitvat kan zijn, vol van regionale tegenstellingen, elkaar vijandige bevolkingsgroepen en arglistige politici die geen middel onbenut laten om hun machtspolitiek uit te oefenen en daarbij voortdurend de nationalistische kaart spelen en bevolkingsgroepen tegen elkaar uit spelen. De EU zou een definitieve breuk met het verleden in kunnen luiden maar laat die kans opzichtig aan zich voorbij gaan.

donderdag 31 oktober 2019

Wiens brood men eet...


In een uitstekende column in de Volkskrant van vandaag ergert Sheila Sitalsing zich groen en geel aan voormalige politici die zich nu popie jopie gedragen om hun nieuwe broodheren te dienen, terwijl ze nu lopen te protesteren tegen overheidsbeleid waar ze zelf verantwoordelijk voor waren.


I couldn't agree more! Niet alleen Maxime Verhagen maar eerder ook al Henk Bleker bij de boeren stond zich schandelijk te misdragen.Bleker was nota bene zelf de politicus die de PAS ( de Programmatische Aanpak Stikstof) bedacht. Dit soort mensen is de schaamte allang voorbij, ze verdienen slechts onze hoon en minachting! Bij deze.

woensdag 30 oktober 2019

Britse jongeren en studenten: maak niet nog eens die kapitale fout!


Op 12 december gaan de Britten dus naar de stembus en volgens de peilingen nu gaan de Tories die verkiezingen met voorsprong winnen. Dan is het Verenigd Koninkrijk voorgoed van Europa los gezongen. Als dat is wat ze willen, laat het dan vooral snel gebeuren. En we zullen in de komende jaren gaan zien waar hun loyaliteiten liggen. Wat mij betreft is de charme van het Engelse volk voorgoed verbleekt. Wij zullen het land blijven bezoeken want het is er werkelijk prachtig en we komen er om talloze redenen graag. Maar niet zonder weemoed. De Britten zijn liever solitair dan solidair, zegt de voortreffelijke EU onderhandelaar Michel Barnier in de Volkskrant, een quote die ik u niet wil onthouden.

Ik hoop vooral en vurig dat alle partijen zich zullen inspannen om met name de jongeren ertoe aan te zetten gebruik te maken van hun stemrecht. Het referendum in 2016 werd een uiterst krappe zege voor het LEAVE-kamp omdat de studenten thuis bleven. Dat zal een historische vergissingen blijken te zijn geweest. Ze zullen dat toch niet nog een keer laten gebeuren?


Want achter die onverschilligheid gaat iets veel ergers schuil: de jongste generaties Britten hechten geen enkel geloof meer aan een helder geopolitiek perspectief, ze interesseren zich niet voor hun plaats in het continent waar ze sinds het begin der tijden - weliswaar als een eiland - deel van uitmaakten; er is geen narratief meer waar ze warm voor willen lopen en als ze al een mening hebben, vinden ze het niet de moeite waard die mening in een stem tot uitdrukking te brengen.