zaterdag 21 oktober 2017

Freedom's Safest Place | The Ultimate InsultKijk hier naar, dit is de NRA, dit is Neanderthal America. Omineus, bedreigend en meer dan levensgevaarlijk! Deze Dana Lousch treedt op als spreekbuis voor de NRA en ze wordt Special Assistant to the Executive Vice President for Public Communication genoemd. High ranked dus. Je kunt op NRATV wel meer van haar filmpjes vinden. Ze belichaamt door haar houding en dictie als geen ander het begrip 'haat'. En voor dreigementen schrikt ze ook bepaald niet terug. Ze kleurt nog binnen de lijntjes hoor, ze zijn bij de NRA slim genoeg om zich niet de belangstelling van een of andere hardnekkige officier van justitie op de hals te halen.
Dana Loesch heeft inmiddels een aantal tweets gepubliceerd waarin ze tegen haar geuite bedreigingen citeert. Ze zegt dat ze vanwege die dreigementen moet verhuizen. Ik walg van iedereen die een ander meent te mogen of kunnen bedreigen. Het is, onder alle omstandigheden, de slechtst denkbare reactie. Maar voor Dana Loesch geldt wat mij betreft wel: you reap what you sow.

dinsdag 17 oktober 2017

Zwaartekrachtstheorie Erik Verlinde voor het eerst getest

Wij lijken wel een volk van galbakken


's Ochtends vroeg tijdens het ontbijt kijk ik naar het journaal en krijg dan geregeld beelden van Wakker Nederland mee. Dat is niet altijd een pretje. Vanochtend was er een jongedame van de CDA-jongeren die weer eens helemaal leeg mocht lopen op het leenstelsel. De studenten gaan alles op alles zetten om dat leenstelsel alsnog uit het regeerakkoord te krijgen. Opdat "ook de bakkerszoon kan gaan studeren".


En dan was er nog een item over het grote aantal aangiftes dat "in de prullenmand verdwijnt". Prompt worden burgers ten tonele gevoerd die op straat worden bevraagd en die ruim baan krijgen om hun verontwaardiging te spuien over het feit dat hun aangifte van een inbraak tot niets heeft geleid.


Ik word een beetje gallisch van die ontevreden burgers die maar niet willen begrijpen dat niet alle aangiftes kunnen worden behandeld en als we dat wel willen, dat dat dan betekent dat de belastingen moeten worden verhoogd. En fors ook, want als er al meer blauw bijkomt, willen we toch niet dat die achter een bureau gaan zitten om aangiftes af te wikkelen.

Om van die studenten maar te zwijgen. Het geld dat beschikbaar komt door de invoering van het leenstelsel wordt weer in (de kwaliteit van) het onderwijs geïnvesteerd. En ik herhaal nog maar eens voor de zoveelste keer: studenten die de redelijkheid en billijkheid van het leenstelsel niet begrijpen, hebben niets te zoeken op een universiteit, bakkerszoon of rijkeluisdochter.

Ik gruwel van al die ontevreden burgers die helemaal leeglopen als ze met een camera geconfronteerd worden. En jammer genoeg zijn er genoeg media die er maar wat graag zendtijd voor vrij maken.

vrijdag 13 oktober 2017

Dave Allen's thoughts about Adam and Eve

Dave Allen on Religion Fucking Hilarious!

Harvey Weinstein, Donald Trump and Systemic Sexism: A Closer Look

Confederacy: Last Week Tonight with John Oliver (HBO)Wel even helemaal uitkijken, de slotscene is prachtig!

De ondraaglijke domheid van POTUS


Wie zich - zoals ik - mateloos stoort aan de grenzeloze onbeschoftheid en stompzinnigheid van de huidige Amerikaanse president doet er verstandig aan niet elk voorval te willen becommentariëren. Je zou er een dagtaak aan hebben. Deze president is er tot de dag van vandaag niet in geslaagd ook maar één nieuwe wet door te voeren en ondertekent, omringd door paladijnen met slappe knieën, de meest onvoorstelbare executive orders om zijn grenzeloze macht te bewijzen. De Amerikanen hebben iemand in het zadel gehesen die twee doelen probeert te realiseren: alles wat Obama voor de Amerikanen heeft gerealiseerd afbreken en de pers breidelen.


Eigenlijk vind ik de pogingen tot persbreidel - ik ga dat hier niet onderbouwen, u vindt elke dag voorbeelden van de wijze waarop de president de positie van de media probeert te ondergraven - het gevaarlijkst. Een democratie kan immers niet bestaan zonder een vrije pers. Voorlopig vertrouw ik er maar op dat het Congres en de Senaat geen enkele vorm van beteugeling van de pers zullen tolereren.


Zo mogelijk nog gevaarlijker dan de persbreidel is het voornemen van POTUS de nucleaire deal met Iran niet te recertificeren. Hij gebruikt hier dezelfde tactiek als in eerdere pogingen om Obamacare onderuit te schoffelen: hij laat het over aan het Congres en kan dan na zestig dagen verklaren dat het niet aan hem heeft gelegen.

Alleen POTUS en Israël willen de Iran-deal van tafel hebben. Alle andere partijen -  VN Veiligheidsraad, de EU, Duitsland, IATA en zelfs de Amerikaanse hoofdonderhandelaar voor het akkoord - zijn verklaard voorstander van het huidige akkoord en beklemtonen dat Iran zich aan alle gemaakte afspraken houdt.

Iran zal - volstrekt begrijpelijk - geen enkele bereidheid tot heronderhandelen tonen. Sterker nog, de kans is groot dat het land het nucleaire programma weer op zal pakken en daarmee zal de instabiliteit in de regio alleen maar vergroot worden. Tegelijkertijd zal de kans op een akkoord met Noord Korea tot nul worden gereduceerd. Wie zou er nog een overeenkomst willen sluiten met een Amerikaanse president die aan een spiegel genoeg zou hebben om genoegzaam voort te leven?


De republikeinse senator Bob Corker heeft het als eerste aangedurfd hardop te zeggen dat de keizer naakt is. POTUS en zijn toegewijde adepten Kellyann Conway en Sarah Huckabee Sanders eisen nu het ontslag van deze senator die met recht en reden verklaarde dat de Amerikaanse president zijn land naar de derde wereldoorlog leidt.

The Velvet Underground tribute: "I’m Waiting for The Man”

maandag 9 oktober 2017

Erik Verlinde - Alternatieve zwaartekrachttheorie - Gesprek van de maand...Van dat wat mij het meeste intrigeert heb ik het minste verstand. Zou ik mijn leven over kunnen doen dan zou ik het liefste natuurkunde, astronomie of kosmologie studeren. Maar als ik mijn leven over zou moeten doen met dezelfde talenten als waarover ik nu meen te beschikken, dan zou me dat waarschijnlijk niet lukken. Hoe het ook zij, denken en vooral lezen over ons universum, onze oorsprong en ons ultieme lot is toch mijn meest favoriete bezigheid. Daarom lees ik de boeken van Lawrence Krauss en kijk ik naar documentaires als deze hierboven.

De Nederlandse natuurkundige Erik Verlinde, ik berichtte al eerder over hem, heeft nu alweer een aantal jaar geleden nieuwe denkbeelden gepubliceerd over met name de zwaartekracht. Die zwaartekracht wordt tot nog toe beschouwd als een van de universele en fundamentele krachten, te beginnen natuurlijk bij Newton en later bij Einstein. Newton formuleerde zwaartekracht als de resultante van massa en afstand, terwijl Einstein het begrip tijd, de snelheid van het licht en de kromming van het universum toevoegde aan het concept van de zwaartekracht.
Het probleem is alleen dat noch Newton, noch Einstein kan verklaren waarom we meten wat we meten: als we met die concepten kijken naar de snelheid waarmee sterrenstelsel om hun kern heendraaien, blijken de bestaande theorieën niet te voldoen. Om daaruit een uitweg te vinden hebben we het concept donkere materie bedacht.


En zo zijn grote aantallen natuurkundigen op zoek naar dat onbekende deeltje (dat niet uit elkaar mag vallen) waarmee de zwaartekrachttheorie alomvattend kan worden beschreven en verklaard. Kijk maar eens naar de volgende link: Melissa van Beekveld MSc Universiteit van Nederland
Erik Verlinde zoekt de oplossing in een heel andere richting en hij beschouwt de zwaartekracht niet als een fundamentele natuurkundige wet maar als een fenomeen dat door iets anders wordt veroorzaakt en verklaard. Hij introduceert hier het begrip emergentie (het meest heldere voorbeeld van emergentie is water: de samenvoeging van waterstof- en zuurstofmoleculen doet een stof ontstaan die zich gedraagt op een geheel andere manier dan de afzonderlijke moleculen doen)


Verlinde gaat ervan uit dat we het concept van donkere materie terzijde moeten schuiven en dat het geen zin heeft op zoek te gaan naar dat onbekende deeltje. In zijn theorie is het begrip informatie het kernbegrip: zwaartekracht wordt verklaard uit massa, afstand, ruimtekromming en tijd én door informatie (over positie, coördinaten, toestand etc) Verlinde heeft een aantal formules ontwikkeld die momenteel wereldwijd getoetst worden en het lijkt erop dat zijn theorie tot nog toe niet gefalsificeerd kan worden.


Let wel, Newton en Einstein zaten er niet naast maar hun theorie is slechts toereikend om een deel van de fenomenen die wij kunnen waarnemen te verklaren. Als de theorie van Verlinde internationaal geaccepteerd gaat worden betekent dat een radicale omwenteling in het denken over oorsprong en lot. Ook het concept van de oerknal zal dan herzien moeten worden. De oerknal wordt nu gezien als een uitbarsting van energie terwijl Verlinde de big bang vooral ziet als een emergentie-proces: ook hier gaat het om het samenvoegen van fenomenen die beter zouden kunnen verklaren waar wij vandaan komen en waar wij naar op weg zijn. Tussen haakjes: het multiversum beschouwt Verlinde vooralsnog als scifi.

Razend interessant dit alles en als u wat dieper in de materie wilt duiken kan ik u de volgende video aanraden: A new view on gravity and the drak side of the cosmos

Het andere geluid


Twee grote manifestaties in Spanje in de afgelopen dagen. Eerst een grote manifestatie waarbij iedereen in het wit gekleed ging en waarbij vooral om dialoog gevraagd werd. En gisteren in Barcelona een nog grotere manifestatie van Catalanen (meer dan driehonderd duizend) die zich ook Spanjaard voelen en dat vooral willen blijven.


Daarmee wordt een belangrijk tegenwicht geboden aan de ja-stemmers van vorige week. De voorstanders van onafhankelijkheid moeten zich afvragen of het eenzijdig uitroepen van een Catalaanse staat gerechtvaardigd is als slechts 37,8 procent van de bevolking zich daar een voorstander van getoond heeft. Hoe zou je zo'n actie moeten legitimeren met een beroep op de democratie? Ik vrees dat Puigdemont niet meer terug kan zonder gezichtsverlies. Maar als de vlucht vooruit nog het enig denkbare antwoord is gaat Spanje het nog heel erg moeilijk krijgen. Dialoog dus maar hoe?

donderdag 5 oktober 2017

Euromyths


Joris Luyendijk gaf op FB een link door van de Europese Commissie waarin helderheid wordt verschaft over alle leugens, mythes, vooroordelen en fake informatie inzake Europese wet- en regelgeving. De onderwerpen zijn alfabetisch gerangschikt en je staat ervan te kijken hoe ongelooflijk veel en baarlijke nonsens wordt verkondigd om maar vooral te bewijzen hoe abject het Europese project is. Gaat u zelf maar eens kijken: EU on Euromyths


Ik pak een willekeurig voorbeeld uit deze schier eindeloze lijst. Agriculture, three crop rule: James Forsyth meldt in de Daily Mail op 9 november 2015 dat de Britse staatssecretaris voor Milieu Liz Truss eist dat de Europese Commissie Britse boeren niet langer voorschrijft (middels de zogeheten Three Crop Rule) wat de Britse boeren moeten produceren.

De EC geeft aan dat zij alleen nieuwe wetgeving kan voorstellen die dan moet worden goedgekeurd (of afgestemd) door het Europees Parlement en de desbetreffende ministers van de lidstaten. De Three Crop Rule is unaniem aangenomen door alle (ministers van de) lidstaten in december 2013. Bovendien geldt de regel niet voor alle boeren maar alleen voor boeren met meer dan 30 ha land. Boeren met meer dan 10 en minder dan 30 ha land mogen twee gewassen verbouwen  terwijl de kleine boeren niet worden geconfronteerd met gewasteelt-maatregelen.

woensdag 4 oktober 2017

Wat is er met de Spanjaarden aan de hand?


Zag gisteren (een deel van) de toespraak van de Spaanse koning Felipe VI en ik was verbijsterd door zijn ongekend harde toon. Geen woord van begrip voor Catalaanse onafhankelijkheidsaspiraties en geen woord over het brute politie optreden. De Spaanse koning wordt toch verondersteld koning van alle Spanjaarden te zijn? Dus ook van de Catalanen? Moet hij niet boven de partijen staan en enigszins evenwichtig optreden? Met gevoel voor proporties maar zonder het doel uit het oog te verliezen?

Het doel van de Spaanse overheid - het handhaven van de Grondwet - is te billijken en op zijn minst logisch, rationeel en begrijpelijk. De vraag is of je dat doel dient met onnodig en bruut politie-optreden en een boze koning die de Catalanen eens flink de oren wast.


Alle partijen gooien naar hartelust olie op het vuur en werken toe naar een periode van instabiliteit en chaos. Premier Puigdemont, in mijn ogen inderdaad een onverantwoordelijk politicus, heeft aangekondigd binnen enkele dagen de onafhankelijkheid van Catalonië uit te zullen roepen. Beide partijen zijn een fatale weg ingeslagen en hebben de laatste afslag van redelijkheid en prudentie gemist. Een weg terug lijkt niet meer open te liggen. Er staat de Spanjaarden nogal wat te wachten!

dinsdag 3 oktober 2017

The Daily Show | Trump’s Ridiculous Tweets

Hans Op de BeeckDe Belg Hans Op de Beeck maakt veelzijdig en prachtig werk: fotografie, animaties, grafisch werk, sculpturen en video's. Een van zijn mooiste video's vind ik 'Dance'. Op deze link kunt u deze video integraal bekijken: hansopdebeeck dance Het kost u negeneneenhalve minuut maar u benadeelt uzelf als u hier zomaar aan voorbij zou gaan.

Een Amerikaan is een fundamentalistische moslimBert Wagendorp geeft in de Volkskrant van vandaag (De verbijsterende statistieken wennen) het sentiment over de jongste Amerikaanse ontwikkelingen uitstekend weer. In de periode 2001 tot 2014 stierven in de VS 440.095 burgers door eigen vuurwapens. In diezelfde periode kwamen 3.412 Amerikanen om door terroristisch geweld, een verhouding van 129 staat tot 1.


Allemaal dankzij het 'second amendment' van de Founding Fathers, die ergens in 1791 bedachten dat Amerikanen het recht op zelfverdediging moesten hebben. De Amerikanen hebben dat amendement heilig verklaard en tot nog toe is niet één Amerikaanse politicus erin geslaagd wapenbezit aan banden te leggen. De enige die het serieus geprobeerd heeft was Obama maar ook hij moest op een gegeven moment erkennen: "mijn reactie, op dit podium, is routine geworden".


Ik heb te doen met de slachtoffers van zulke aanslagen maar voor het overige laat het me volkomen koud. De Amerikanen lopen maar wat graag achter de NRA aan en laten zich hun wapens niet afpakken. Prima, maar zeur dan niet als die in hun DNA gegrifte houding collateral damage met zich meebrengt: meer dan 400 duizend doden in 14 jaar. Begrijpt u het nog?

In een beschaafde samenleving, zeker in een democratie, wordt de bescherming van burgers uitbesteed aan de overheid die daarmee het monopolie op geweld krijgt toebedeeld. Geen feilloos systeem maar een beter systeem is er niet. Maar de Amerikanen koesteren een zodanig diep gevoelde argwaan tegen de overheid die ze zelf elke vier jaar mogen kiezen, dat ze niet wensen te tornen aan verworvenheden van enkele eeuwen terug.


Niet alleen bijbels behoeven exegese, wetgeving net zo zeer. Maar niet zo bij de Amerikanen. En dus accepteren ze blijmoedig een half miljoen doden door eigen vuur iedere veertien jaar, net zoals ze ook de jaarlijkse doden door natuurgeweld aanvaarden omdat ze geen belasting wensen te betalen om preventieve maatregelen te nemen, net zoals ze ook talloze doden accepteren omdat ze een verplichte ziektekostenverzekering verafschuwen.

Ik heb het hier al vaker gezegd: die Amerikanen zijn volslagen gek en niet bepaald beschaafd. In feite zijn het Neanderthalers en net zo idioot als fundamentalistische moslims die net als zij menen dat de samenleving ingericht behoort te worden naar eeuwenoude in beton gegoten voorschriften.

Entartete Kunst is terug van weggeweest!


Nederlands grootste intellectueel van dit moment trekt ten strijde tegen abstracte kunst. Abstracte kunst is, zegt hij, een aanval op 'ons thuis' net als cultuurmarxisme (geen hond weet wat dat is) en massa-immigratie. Rem Koolhaas beschouwt onze Thierry (Baudet - wiens grootste vriend(in) zijn spiegel is - laat zich graag bewieroken als de nieuwe Pim maar hij blijft er bescheiden onder, zegt hij.) als de grootste misdadiger tegen de menselijkheid. Ik bedenk dit niet hoor, hij zegt het zelf in een interview in het AD van 30 september van dit jaar. Lees het zelf maar als u mij niet gelooft: Baudet ontdekt entartete kunst


Thierry wil alleen nog maar mooie kunst en dat is bepaald niet alleen maar een kwestie van smaak, zegt hij. Wat zou dat toch betekenen als hij het ooit eens voor het zeggen zou krijgen? Zou hij abstracte schilderkunst, atonale muziek en grootstedelijke architectuur willen verbieden?


Nu lachen we er nog om want het is te stompzinnig voor woorden maar het zijn juist dit soort opvattingen die we als een waarschuwing moeten zien. Baudet heeft de grenzen van zijn succes nog niet gevonden en zal in de komende jaren vermoedelijk een steeds grotere rol gaan spelen. Er zijn genoeg malloten die maar wat graag achter een zelfingenomen narcistische zichzelf voor intellectueel houdende idioot aanlopen.

maandag 2 oktober 2017

De Republiek Catalonië?


Een deel van de Catalanen wil al decennia lang volledige onafhankelijkheid. De schatting is dat ongeveer de helft van het taalgebied dat in totaal 5,3 miljoen kiezers telt, als zelfstandige republiek verder wil. Catalonië heeft 7,5 miljoen inwoners bij een oppervlakte ter grootte van driekwart Nederland.

Er zijn bij het referendum gisteren 2,2 miljoen stemmen uitgebracht. Tegen stemde 7,8 procent, blanco 2 procent, ongeldig 0,9 procent en 89,3 procent stemde voor. Het aantal stemmers vertegenwoordigde 41,5 procent van de Catalaanse bevolking. Op het totaal aantal kiesgerechtigden heeft dus 37 procent voor onafhankelijkheid gestemd. Is dat genoeg voor een parlement om eenzijdig de onafhankelijkheid uit te roepen?

De eerste vraag is natuurlijk waar die tweede helft is gebleven en hoe zij over de politieke aspiraties van hun woongebied denken. Mag je ervan uitgaan dat de thuisblijvers allemaal nee-stemmers waren? Dat is natuurlijk al te kort door de bocht.

Ook in Spanje geldt: wat is nu precies de waarde van een referendum? Catalonië maakt al sinds jaar en dag deel uit van Spanje en het Spaanse hooggerechtshof heeft het referendum ongrondwettelijk verklaard. Hoe gerechtvaardigd is het Catalaanse streven naar onafhankelijkheid? Of zijn het ook hier weer machtshongerige politici die die het volk een glibberig pad op hebben gelonkt?

Dat de Spaanse regering ervoor koos geweld te gebruiken tegen haar eigen burgers die, grondwettelijk of niet, uiting wilden geven aan hun drang naar onafhankelijkheid is natuurlijk een ongelooflijke blunder. Daarmee heeft de nationale regering de separatistische gevoelens alleen maar aangewakkerd. Waarom beperkte Rajoy, die alleen maar in termen van oorlog wilde spreken, zich niet tot de mededeling dat het referendum en de uitslag ervan niet zouden worden erkend. Hij hoefde alleen maar te refereren aan het Hooggerechtshof. Anders gezegd: dit komt nooit meer goed.

En het kan nu alleen nog maar erger worden. Als later deze week het Catalaanse parlement het referendum behandelt is de kans groot dat eenzijdig onafhankelijkheid zal worden uitgeroepen. De Spaanse regering kan dan niet anders dan de Catalaanse regering in hechtenis nemen.

Er wordt al geroepen om bemiddeling tussen de Spaanse regering en de Catalanen en daarbij wordt naar Brussel gekeken. Maar Brussel is niet onafhankelijk genoeg om zo'n rol te kunnen spelen. Brussel kan geen afstand nemen van de positie die de Spaanse overheid heeft ingenomen. Het toestaan van afscheidingen zou een Doos van Pandora zijn en zou vele onafhankelijkheidswensen fors nieuw leven inblazen. Daar zit niemand op te wachten.


Kortom, waarom nemen de Catalanen geen genoegen met hun huidige status als autonome regio? Laten we wel zijn: natiestaten zijn vaak constructies gebouwd op de machtsverhoudingen uit allang vervlogen tijden. Die constructies zijn in beton gegoten en kunnen doorgaans alleen met geweld worden doorbroken. De daar doorheen lopende regionale sentimenten zijn bijna altijd veel sterker en worden van generatie op generatie overgedragen. Denk aan Kosovo, denk aan Schotland, denk aan Catalonië en denk in dit verband ook eens aan de Koerden.

Het is dus ingewikkeld en het vergt geduld, empathie en diplomatie om uit dit soort problemen een uitweg te vinden. Het Spaanse antwoord met geweld is de meest stompzinnige reactie.