vrijdag 30 december 2022

Continuïteit van bewustzijn

 

Geregeld verschijnen er verhalen over een bijna-doodervaring BDE in de kant. Ik lees ze altijd maar vooral om ze na lezing af te kunnen doen als onzin, voodoo, bijgeloof. Maar vandaag staat er in de Volkskrant een uiterst interessant artikel van cardioloog Pim van Lommel (79) die uit zijn langjarige praktijk een groot aantal casussen heeft gedocumenteerd. Op een groep van 344 patiënten heeft 1 op de 5 zo'n BDE meegemaakt. Wij denken, zegt van Lommel, dat bewustzijn een product van de hersenen is. Het BDE-fenomeen weerspreekt dat omdat binnen twintig seconden na een hartstilstand alles wegvalt, ook alle elektrische signalen.

Van Lommel beschouwt de natuurwetenschappen als materialistisch in de zin dat alleen datgene wat gemeten kan worden, herhaald en gefalsifieerd kan worden. Dat klopt en ik zou er voor willen pleiten vooral op die weg verder te gaan. Wat je voelt en denkt kan niet objectief worden aangetoond, het speelt zich af in een andere dimensie dan de fysieke wereld, aldus  van Lommel. Hij doet een beroep op een postmaterialistische wetenschap waarin subjectieve ervaringen wel serieus genomen worden.

Volgens van Lommel betekent de dood het einde van je lichaam maar niet tevens het einde van je bewustzijn. Er is dus geen leven na de dood maar wel een bewustzijn na de dood. Het bewustzijn is niet lokaal, zoals wij altijd veronderstelden. En we zullen er nooit achter komen waar ons bewustzijn vandaan komt, aldus van Lommel. Hij beschouwt bewustzijn als iets fundamenteels in het universum, de bron van alle materie.

Ik vind het razend interessant en ik neem deze Pim van Lommel uiterst serieus. Maar ik ga niet met hem mee in zijn gedachtegang. Uiteindelijk is hij voor mij te spiritueel. Ik ga ervan uit dat een bewustzijn al vroeg in het dierenrijk is ontstaan. Vanaf het moment dat een roofdier op jacht moet naar een prooidier is er in mijn visie op ons bestaan al sprake van een bewustzijn. Dat bewustzijn is noodzakelijk om datgene wat leeft, in staat te stellen te blijven leven. Bewustzijn beschouw ik als elke willekeurige vorm van zich verhouden tot de omgeving. En dat met het groter en complexer worden van een brein, ook bewustzijn en zelfbewustzijn daardoor transformeren lijkt me evident. 

Bewustzijn als de bron van materie is wat mij betreft een onaanvaardbaar concept. Dat zou ook impliceren dat bewustzijn voorafging aan de oerknal. Het probleem zit hem toch echt in het feit dat een dergelijke hypothese niet kan worden aangetoond, kan worden onderbouwd met herhaalbare experimenten. Een postmaterialistische wetenschap is geen wetenschap, we begeven ons dan onmiddellijk in het gebied van de metafysica en de mystiek. Voer voor theologen en ik durf te wedden dat zij met extra belangstelling kennis nemen van de bevindingen van deze Pim van Lommel.

De ExxonMobils van deze wereld zijn een kankergezwel

 

De inval van de Russen in Oekraïne hebben tot een wereldwijde energiecrisis geleid. Zoals altijd zijn uitsluitend en alleen gewone burgers hier de dupe van. De oliemaatschappijen verdienen zich helemaal suf aan deze crisis en slaan zich hard lachend op de dijen, er komt meer geld binnen dan ooit tevoren. Sterker nog, we zijn in de bizarre situatie beland dat het voor oliemaatschappijen profijtelijker is minder olie op de markt te brengen. Schaarste leidt immers tot hogere prijzen en in tijden van hogere prijzen en structurele schaarste is het voor een hyperkapitalist aantrekkelijker die schaarste voort te doen duren. Je kunt het pervers noemen of amoreel. Een hyperkapitalist bekommert zich niet om moraal. Zijn ethiek laat zich slechts uitdrukken in één parameter: aandeelhouderswaarde.

De EU wil deze perverse en amorele overwinsten afromen door extra belastingen te gaan heffen. Sommigen noemen dat bofbelasting. ExxonMobil en andere olieproducenten stappen nu naar de rechter om deze belasting ongedaan te maken. Hun belangrijkste argument is dat de EU hier geen jurisdictie zou hebben en dat alleen individuele staten zulke belastingmaatregelen kunnen treffen. Bovendien verklaren zij dat ze een groot deel van de overwinsten gebruiken om te investeren in duurzaamheid. Ik denk dat dat een grove leugen is die bovendien nauwelijks op waarheid te controleren is.


De EU wil 33% extra belasting heffen op overwinsten, gedefinieerd als resultaten die tenminste 20% hoger liggen dan de gemiddelde winsten, behaald tussen 2018 en 2021. Ook Joe Biden wil de overwinsten van deze bedrijven afromen. "Exxon verdient meer dan God"' zei hij.

woensdag 28 december 2022

Uit Servië komt niets goeds

 

In 2008 scheidde Kosovo zich af van Servië. De etnische Albanezen die 95% van de bevolking uitmaken,  hadden er genoeg van onder Servisch juk verder te gaan. In de VN steunden 101 van de 193 leden de afscheiding, evenals de meeste EU-landen (Spanje, Roemenië, Slowakije, Griekenland en Cyprus erkennen Kosovo echter niet). Maar in de aan Servië grenzende regio wonen nog zo'n in totaal 5% van de bevolking aan Serven. Van meet af aan vormden zij een probleem. Laatstelijk over de nummerborden van hun auto's. U heeft het ongetwijfeld gelezen. Ook weigeren ze al 23 jaar hun energierekening te betalen. Die komen nu voor rekening van de rest van de bevolking. Enfin, U vindt een voortreffelijk artikel in de Volkskrant over dit thema.

Inmiddels heeft de stokebrand en onverlaat Vučić verordonneerd dat de Servische troepen in de hoogste staat van paraatheid moesten worden gebracht. In Kosovo is een Europese politie-eenheid EULEX actief. Die zullen weinig kunnen ondernemen wanneer de Servische soldaten daadwerkelijk Kosovo binnentrekken. Het is natuurlijk een afschuwelijke gedachte dat 20 jaar na Milosevic de Serviërs opnieuw een lont in het kruitvat steken. Ik heb in deze kolommen al vaker voor Vučić gewaarschuwd, de man is een gevaarlijke gek die zijn bevolking ophitst en onder druk zet om als het hem past zomaar een nieuwe oorlog tegen de Kosovaren te beginnen. Dat is wel het allerlaatste waar we in Europa op zitten te wachten.

Reden te meer om alle Balkanlanden zo spoedig mogelijk in de EU te verwelkomen. Dat zal niet meevallen. De Serven willen dat niet eens maar er zijn ook nog teveel Europese naties die Kosovo niet wensen te erkennen. Voor we het weten hebben we na Oekraïne een tweede brandhaard in Europa. Met dank aan Vučić, een van de grootste misdadigers uit het hedendaagse Europa.

dinsdag 27 december 2022

Child of Qanon Parents Explains HORRIFYING Beliefs!

 

Dit is waarom religieonderwijs aan kinderen jonger dan 18 jaar pervers en gevaarlijk is. Ouders die hun kinderen liefhebben vallen hen niet lastig met hun eigen geloofsovertuigingen. Als ze 18 jaar zijn is het nog vroeg genoeg om te besluiten of enige denominatie jouw geloof en steun verdient.

Tucker Carlson Just Keeps Embarrassing Himself!

 

Ik heb in deze kolommen al vaker aangegeven hoe verachtelijk en misdadig het karakter Tucker Carlson is. Kijk eens naar deze video, verwerpelijker en smeriger bestaat er niet of je moet Steve Bannon heten. Er zijn er in de VS die in deze Carlson een toekomstige president zien. Niets is daar onmogelijk. Trump verbleekt bij het perverse gevaar dat deze Tucker Carlson vertegenwoordigt.

Mahler 3 of het noodlot van de triangel

 

In 1896 legde Mahler de laatste hand aan zijn derde symfonie, de langste uit het repertoire. In deze symfonie probeerde Mahler de hele wereld te omvatten, mensen, planten, dieren maar ook de mensheid, de natuur, god. Wat kun je op tweede kerstdag nou  beter doen dan naar zo'n symfonie gaan luisteren. Wij gingen naar de mooie nieuwe zaal van Musis Sacrum in Arnhem waar het nieuwe concertensemble uit oost Nederland concerteerde, met de wat merkwaardige naam Phion (en dat schijnt dus niet Philharmonie Oost Nederland te betekenen) maar dan wel weer onder leiding van Claus Peter Flor, toch niet de eerste de beste.

Wij zaten op het balkon, links van het orkest en we keken dus dwars op de musici en hadden een uitstekend zicht op de dirigent. Voorwaar, geen verkeerde plek. Enig nadeel: we keken de prachtige zangeres Katarina Bradic op de rug. Maar wat een mooie mezzosopraan is zij, een heerlijke stem!

Mahler kennen we van zijn breedsprakigheid, ik geloof dat hij nogal onder de indruk van zichzelf was. En we kennen hem natuurlijk van zijn beroemde, of moet ik zeggen beruchte echtgenote, Alma Mahler, overtuigd antisemiet. En dat zij ooit met elkaar getrouwd zijn geraakt  is vreemd want Mahler was een jood. Misschien was Alma van meet af aan niet helemaal eerlijk. Ook niet tegenover zichzelf want toen ze Mahler zat was, gaf ze zich aan Franz Werfel, ook een jood. Vreemde vrouw.


Terug naar Mahler. Ik ben een oppervlakkige liefhebber en kan noot noch partituur lezen. Ik denk dat ik sommige van de intenties van de componist wel heb gehoord in zijn anderhalf uur durende symfonie. Ruim baan voor het koper en de percussie. Vlak onder mij zat of stond de triangelbespeler en daar heb ik me over verbaasd. Niet over de musicus want die deed zijn werk consciëntieus maar ik vraag me af wat iemand bezielt om zich in de triangel te verdiepen. Ook vraag ik me af waarom bij de orkestratie van deze symfonie er überhaupt een rolletje voor de triangel werd weggelegd. Het instrument werd gedurende het werk een keer of tien beroerd maar de bespeling ervan beperkte zich tot het heel subtiel beroeren ervan met een klein dun staafje. Maar wat me vooral opviel was dat de triangel mee mocht doen op momenten dat de rest  van het orkest flink van zich liet horen. Zou de triangel vergeten zijn of brutaalweg weggelaten, niemand zou het gemerkt hebben. Voor zover de triangel een bijdrage leverde aan het geluidsbeeld - en theoretisch is dat het geval - niemand die het gehoord heeft.

Nu weet ik wel, een enkele violist hoor je ook niet maar zou je er teveel van naar huis sturen, dan zou dat de kwaliteit van de uitvoering niet ten goede komen. Maar die triangel?! Ik had te doen met de musicus daar beneden mij. Zijn collega percussionisten hadden het lekker druk en beheerden een afwisselend instrumentarium. Je zou een studie kunnen wijden aan de psyche van de triangelist. Dit laatste woord bestaat helemaal niet (behalve in het universum van Herman Finkers) maar juist daarom geeft het zo treffend uitdrukking aan de ziel van deze musicus. Wie ambieert dit?

Ik heb overigens met genoegen naar de derde van Mahler geluisterd hoewel ik de afleiding van dat orkest bekijken wel een welkome activiteit vond. Vergis ik mij of vond het vroegere Het Gelders Orkest meer een eenheid dan dit Phion? Misschien verbeeld ik me dat maar, wie zal het zeggen?

maandag 26 december 2022

Lauren Boebert DISGUSTING and SICK 'sexualization' lies DEBUNKED line-by...

Israel raast zichzelf uit de geschiedenis van de redelijkheid

 

Netanyahu is ongelooflijk machtsgeil en hij doet zijn uiterste best uit de handen van justitie te blijven die hem achtervolgt wegens corruptie, onder andere. Waarom dat allemaal zo verschrikkelijk lang moet duren, 't is mij een raadsel. Kennelijk heeft justitie toch niet zo'n sterke zaak tegen hem. Anyway, de machtshonger van Netanyahu is zo groot dat hij nu het laatste beetje moreel besef overboord heeft gekieperd en een ultrarechts kabinet heeft gevormd. Hij moest wel want geen van de andere partijen wil nog met hem in één kabinet zitten.

Avi Maoz van de eenmansfractie NOAM wordt omschreven als een racistische en homofobe vrouwenhater die vijandig staat tegenover niet-orthodoxe joden. Dit fossiel mag nu invulling gaan geven aan 'de joodse identiteit'. 

Dan is er nog Ben Gvir van Otsma Jehudit, een radicaalrechtse activist die vindt dat de politie moet schieten op Palestijnen die met stenen gooien. Hij staat nu aan het hoofd van de binnenlandse veiligheid.

Bezalel Smotrich van Natioinal Union Tkuma is een zelfverklaarde trotse homofoob die aparte kraamafdelingen voor Palestijnen en joden wil omdat het volgens hem stresserend was een kind te krijgen op een plek waar ook 'toekomstige terroristen' worden geboren. Hij wordt minister van financiën.

Orit Strock van Religieus Zionisme, ook deelnemend aan dit nieuwe kabinet, meent dat artsen niet gedwongen mogen worden om een behandeling uit te voeren als die tegen hun religieuze gevoel ingaat. En zij geeft dan als voorbeeld: "Je mag een religieuze arts niet dwingen om een vruchtbaarheidsbehandeling te geven aan een ongetrouwde vrouw". Haar partijgenoot Simchat Rothman stelde dat een hoteleigenaar homoseksuelen een kamer moet kunnen weigeren. Is het vreemd dat sommigen menen dat Israël een donker halachische toekomst tegemoet gaat?

Wat is er toch in de joden gevaren dat zij Israël nu uit de beschaving katapulteren, het land is al een theocratie en met ieder nieuw kabinet van Netanyahu wordt het alleen maar erger. Het probleem is dat links er nu al meer dan tien jaar lang niet in slaagt een tot de verbeelding sprekende kandidaat te presenteren die met een menselijker narratief de Israëliërs samen kan brengen in een beweging die oprecht uit is op een vreedzame co-existentie met de Palestijnen. Ik denk niet dat ik dat nog ga meemaken.

zaterdag 24 december 2022

De korpsleiding van de Nederlandse politie is volkomen incompetent

 

Velen van u zullen de documentaire De blauwe familie ook hebben gezien. Agenten die we dagelijks op straat kunnen tegenkomen hadden de moed hardop te vertellen hoe ze door hun collega's worden beschimpt en getreiterd, gediscrimineerd. De slachtoffers waren zonder uitzondering gekleurd, de daders zonder uitzondering wit. Iedereen sprak vol bewondering over de documentaire en de moed van de agenten die zonder opsmuk vertelden wat hun lot was bij het Nederlandse politiekorps. Nu zou het onderwerp eindelijk eens geadresseerd worden, we zouden het probleem bij de wortel aanpakken en voor eens en altijd op gaan lossen.

Deze week lazen we in de NRC hoe vijf agenten van kleur uit de documentaire sindsdien helemaal niets van hun korpsleiding hadden gehoord en ook de meesten van hun collega's gingen er het liefst maar aan voorbij. Enkelen van hen hebben het korps inmiddels gedesillusioneerd verlaten. Een van hen had wel een reactie van de leiding ontvangen, ze was uitvoerig geprezen voor haar moed en in het zonnetje gezet. Ze had zelfs een gratificatie gekregen. De vrouw was wit.

De Tweede Kamer heeft inmiddels een motie van PvdA en GL aangenomen waarin de politietop wordt opgedragen de problemen op te lossen. Een woordvoerder van korpschef van Essen laat weten dat hij in overleg met de minister zal treden over de vraag "hoe de motie van de Kamer kan worden uitgevoerd".

Deze korpschef, die met zijn (doen en) laten getuigt van een stuitende incompetentie, kan dus niet zelf bedenken dat de klokkenluiders uit zijn organisatie een hart onder de riem gestoken moet worden, sterker nog, hij heeft geen idee hoe hij dat moet doen. De minister moet hem maar influisteren hoe hij dat varkentje het beste kan wassen. Wat een onvoorstelbare treurigheid.

woensdag 21 december 2022

James O'Brien destroys Health Secretary over 'disgusting' claims about s...

Aarsjeuk

 

In de NRC van vandaag schrijft de burgemeester van Maastricht, Annemarie Penn-te Strake, dat in Limburg de poort voor misdaad wijd open staat. Mij lijkt dat een volkomen juiste constatering. Maar om de een of andere reden is zij zozeer gefocust op van buiten komende dreiging dat ze geen idee heeft hoe dichtbij, praktisch vlak onder haar ogen die criminaliteit zich in Limburg voltrekt.

De directeur van het Limburgse grondbedrijf California verkocht dure grond voor een prikkie aan zichzelf. Lodewijk Burghout heet de man. Hij is inmiddels afgetreden. U vindt in deze kolommen over de jaren heen talloze berichten over corrupte Limburgers. Zij kunnen er niets aan doen, het zit in hun DNA. Ik ga al die verhalen niet meer oprakelen, je krijgt er een aanval van galstenen of aarsjeuk van.

De Neanderthaler kende meer beschaving dan de Taliban

 

Weet u nog hoe de internationale gemeenschap, onze Sigrid Kaag voorop, niet in de gaten had hoe snel de Taliban jn Afghanistan oprukten? En dat die invasie van Kabul in 2021, die u en ik allang aan zagen komen maar waar de internationale politieke elite absoluut niet op voorbereid was, prompt leidde tot taferelen op het vliegveld van Kabul die weer sterk deden denken aan de vernederende en chaotische vlucht van de Amerikanen op het vliegveld van Saigon, midden jaren zeventig van de vorige eeuw? Nog maar enkele maanden geleden hoorde ik heel wat zegslieden verklaren dat de Taliban geleerd hadden van eerdere fouten en zich nu niet meer zo zouden misdragen als in hun eerdere machtsperiodes.

Niets is minder waar. De Taliban laten zich zien voor wat ze echt zijn: fossiele godsdienstfanaten, ultraorthodoxe moslims die niets van de moderniteit moeten hebben en regeren op basis van terreur en geweld. Meisjes mogen niet meer naar school, jonge vrouwen worden nu van de universiteiten verwijderd, vrouwen mogen niet meer zonder sluier en zonder man de straat op. De sharia wordt weer ingevoerd, de eerste openbare verminkingen en executies hebben alweer plaatsgevonden. Hoe gaat zoiets? Worden burgers gedwongen zich naar een stadion te begeven om een openbare executie bij te wonen of vinden die Afghanen het allemaal wel prachtig?

Toen destijds in 1979 de Russen uit Afghanistan vertrokken was ik van mening dat niemand zich meer om dat land zou moeten bekommeren. Letterlijk formuleerde ik dat als volgt: zet er maar een hek om heen en we komen nog wel een keer kijken als die stammen er onderling uit zijn. We zullen het nooit weten maar ik ben ervan overtuigd dat die aanpak veel sneller, veel goedkoper, met heel wat minder verlies van levens tot resultaat zou hebben geleid. 

 

Maar zo werkt de internationale politiek natuurlijk niet. De Chinezen of de Pakistani zouden zich heel snel meester hebben gemaakt van dat verdoemde land. Zoals Maxima terecht over ons beweerde, zo geldt ook voor de Afghanen: dé Afghaan bestaat niet. En precies daar treft u de oorzaak van de ellende van dit land aan. De Egyptische plagen zijn niets vergeleken bij de rampspoed die telkens in golven over dit land trekt. Maar het zijn die volstrekt achterlijke stammen, die nooit zijn meegekomen in de moderne tijd die al die ellende over zich afroepen, net zoals de Russen zich neerleggen bij een tsaar, Stalin, Brezjnev en Poetin. Van de verlichte tussenpausen Gorbatsjov en Jeltsin moesten ze niets hebben. Ach beklagenswaardige Rus, ach beklagenswaardige Afghaan.

maandag 19 december 2022

Rose

 

Rose is een nieuwe film van Niels Arden Oplev, een Deens feel good movie. Een prachtige hoofdrol voor Sofie Gråbøl (die we nog kennen van The killing) en met Søren Malling (die we kennen van Borgen en meerdere Zweeds-Deense thrillers) Het verhaal is simpel: een lieve vrouw en haar kersverse echtgenoot nemen haar zus mee op een busreis naar Parijs. Deze Inger (gespeeld dus door Sofie Gråbøl) lijdt aan schizofrenie. Dat leidt tot een aantal vrijwel voorspelbare confrontaties met de medereizigers.

Het verhaal schijnt deels op ware gebeurtenissen te zijn gebaseerd maar dat maakt voor de film verder niet of nauwelijks uit. Het is een heel erg lieve film die af en toe ontroert en waar je geregeld ook om moet lachen. De film graaft niet diep en zal wel niet zo heel erg lang beklijven maar het is beslist een sympathieke film.

Triangle of sadness

 

De jongste film van Ruben Östlund (1974) maker van vele films die ik overigens niet zag, Triangle of sadness is een hyperbool, alles is lekker vet aangezet en vlot verteld, ofschoon de film ruim tweëneenhalf uur duurt.Sommige scenes hadden wel wat korter gekund. Een mannelijk model en een vrouwelijke influencer hebben een relatie en doen moeilijk over geld. Dankzij haar activiteiten als influencer mogen ze gratis mee op een cruise met een super-de-luxe jacht met een aantal dure gasten die geld teveel hebben.

Door zwaar weer en piraten belandt een deel van de crew en de passagiers op een onbewoond (?) eiland en dan worden enkele rollen omgedraaid. De meeste passagiers zijn niet toegerust om zich onder spartaanse condities te kunnen handhaven. Tijdens het dieptepunt van de reis en het hoogtepunt van de film wisselen de voortdurend stomdronken kapitein (laat het schmieren maar aan Woody Harrelson over) allerlei oneliners van Marx en Engels en aanverwanten om nog maar eens te benadrukken dat wie het kapitaal vertegenwoordigt gewoon niet deugt.

Ik heb me kostelijk vermaakt met deze film, dat gaat u ook vast doen.

vrijdag 16 december 2022

ChatGTP biedt excuses aan

 

Ik vroeg ChatGTP naar Chris Dreja die vroeger bij de Yardbirds speelde. Het antwoord luidde onder andere dat Dreja de vervanger van Eric Clapton zou zijn geweest. Dat klopt echter niet, dus ik schreef:

EN: Volgens mij was Dreja slaggitarist. Clapton werd vervangen door Jeff Beck en Jimmy Page.

ChatGTP: Je hebt gelijk, mijn fout. Chris Dreja was inderdaad de ritmesectiegitarist van de Yardbirds. Eric Clapton was de leadgitarist van de groep en hij vertrok in 1965. Na zijn vertrek nam Jeff Beck de leadgitaristenplaats in en speelde Dreja ritmisch gitaar. Later nam Jimmy Page de leadgitaristenplaats over van Jeff Beck en bleef Dreja ritmisch gitaar spelen. Ik verontschuldig me voor het foute antwoord in mijn eerste bericht.

Nogmaals: meer dan verbluffend!

ChatGTP: meer dan verbluffend

 

Hieronder mijn eerste chat met ChatGTP. In luttele seconden verscheen de volgende tekst:

EN: Kun je in kort bestek aangeven waarom het niet fair zou zijn als Argentinië de world cup wint?

ChatGTP: Het is niet fair om te suggereren dat het niet fair zou zijn als Argentinië de wereldbeker zou winnen. Elke ploeg die deelneemt aan de wereldbeker heeft het recht om te winnen en de prestaties van elke ploeg moeten op het veld beoordeeld worden, ongeacht de nationaliteit of het land van herkomst. Het is belangrijk om te onthouden dat sportwedstrijden bedoeld zijn als een manier om prestaties te meten en te verbeteren, en niet om te bepalen wie het meest "fair" is. Het enige wat telt, is hoe goed elke ploeg speelt op het veld en hoe hard ze werken om te winnen.

EN: We hebben allemaal gezien hoe onsportief Messi zich na de wedstrijd tegen Nederland gedroeg, hoe hij de hand van een Nederlandse speler weigerde en hoe hij de coach van de Nederlandse club meende te moeten bejegenen.Ook had hij wegens hands van het veld gestuurd moeten worden.

ChatGGTP: Er is geen bewijs dat Lionel Messi zich onsportief heeft gedragen na de wedstrijd tussen Argentinië en Nederland. Het is belangrijk om te onthouden dat emoties hoog kunnen lopen tijdens sportwedstrijden en dat spelers soms dingen zeggen of doen die ze later misschien betreuren. Het is echter niet fair om een speler te beoordelen op basis van enkele momenten na een wedstrijd, vooral als er geen bewijs is van onsportief gedrag tijdens de wedstrijd zelf. Het is ook belangrijk om te onthouden dat iedereen het recht heeft om zijn eigen emoties te uiten, zolang ze geen anderen schaden of beledigen. Het is aan de scheidsrechter om te bepalen of een speler van het veld gestuurd moet worden, en het is aan iedereen om respect te tonen voor de beslissingen die tijdens een wedstrijd worden genomen.

Het resultaat is werkelijk verbluffend, ik word onmiddellijk om de oren geslagen met mijn eigen onsportiviteit zoals die in mijn vraagstelling opgesloten zat. Dit is een werkelijk revolutionaire ontwikkeling. En kijk eens naar het antwoord op mijn laatste vraag:

EN: Van welke bronnen heb je gebruik gemaakt bij het beantwoorden van mijn vragen?

ChatGTP: Ik ben een kunstmatige intelligentie (AI) en ben niet in staat om bronnen te gebruiken of te raadplegen zoals een menselijke gebruiker dat zou kunnen doen. Ik ben een grote taalmodel dat is getraind door OpenAI op een enorme hoeveelheid tekst uit het openbare domein, waaronder nieuwsartikelen, boeken, websites en andere bronnen. Ik heb geen toegang tot het internet en kan daarom geen gebruik maken van actuele informatie of bronnen. Al mijn antwoorden zijn gebaseerd op wat ik heb geleerd tijdens mijn training en zijn bedoeld om algemene kennis te bieden. Als u specifieke vragen heeft over een bepaald onderwerp, aarzel dan niet om het me te vragen en ik zal mijn best doen om u te helpen.

Een geweldig hulpmiddel voor scholieren en studenten die een paper moeten schrijven!

 

wat bezielt de Volkskrant?

 

De Volkskrant weigerde bovenstaande cartoon van Jos Collignon omdat deze spotprent Marokkanen in de diaspora zou stigmatiseren. Tja, als zelfs een cartoon niet meer kan? Natuurlijk zien we hier een stereotyp beeld van Marokkanen maar er zit wel een dubbele bodem achter: die rare Marokkanen gaan er toch maar mooi met de wereldcup vandoor. Iedereen had het ze gegund, behalve Infantino wellicht want die wil de cup het liefst aan de borst van Messi drukken, moge god het verhoeden! Uit het commentaar van Collignon zelf maak ik op dat ook joodse mensen zich aan de spotprent ergerden. Maar ik zou zeggen, kijk nog eens goed naar de Marokkaanse vlag en schaam je dan diep.

Musk bewijst opnieuw hoe gevaarlijk hij is

 

Mensen die informatie verschaffen over de positie van de private jet van Musk of die slechts naar die informatie verwijzen worden nu prompt door Musk van Twitter verbannen. Hij kan dat doen want hij is in zijn eentje de baas. De grote mond van Musk over de vrijheid van meningsuiting is dus maar zeer beperkt. Dit is nog maar het begin. We hopen dat Trump in de komende maanden zal imploderen maar je moet er niet aan denken dat een gevaarlijke gek als Elon Musk politieke aspiraties gaat krijgen. Toch denk ik dat dat de voorspelbare uitkomst is van het proces dat hij met de aankoop van Twitter is gestart.

woensdag 14 december 2022

Strikes!

In Duitsland vinden ze klikmaatactivisme terreur

 

Het is toch heel zorgelijk dat de voorzitter van de landelijke CDU meent dat de staat zijn tanden moet laten zien. Klimaatactivisten plakken zich overal aan vast om aandacht op te eisen voor de manier waarop wij met ons allen met ons klimaat omgaan. Dat leidt hier en daar tot een file op de weg, gedoe in een museum of ergernis op een vliegveld. Allemaal wel heel erg onschuldig. Sommige rechters weigeren zulke activisten te veroordelen en wijzen erop dat demonstreren nu eenmaal een grondrecht is en dat de klimaatactivisten geen kwaad aanrichten. Andere rechters menen wel over te moeten gaan tot een veroordeling omdat ze de demonstratiemiddelen niet goedkeuren.

De Duitse justitie onderzoekt nu of hen kan worden aangewreven lid van een criminele organisatie te zijn. Ja, veel gekker moet het natuurlijk niet worden. Als we zorgen om ons klimaat gaan criminaliseren dan zijn we pas echt reddeloos verloren! Sommigen spreken in Duitsland al van Klimaat-RAF. Walgelijk. Veiligheidsdiensten komen in actie omdat er rond deze kringen links-extremisten worden waargenomen. Tegelijkertijd constateert men dat een beweging als Letzte Generation dat niet is.


In het algemeen heb ik wel bewondering voor Duitsland en de Duitsers maar hier slaan ze de plank toch echt mis. Wat is er in hun hoofden gevaren? We moeten oppassen dat het hier te lande niet dezelfde kant op gaat. Eerder heb ik hier al vastgesteld dat een klimaatactivist vogelvrij is terwijl een intimiderende boer vrijelijk zijn gang kan gaan. Maar ja, wij wonen dan ook in een Boerenvrijstaat!

Elon Musk is een gevaarlijke gek

 

Elon Musk is het volledig naar zijn kop gestegen: als ondernemer heeft hij enorme prestaties geleverd met zijn elektrische auto, communicatie- en nieuwe raketsystemen. Maar hij vond het ook nodig een mediaconcern als Twitter op te kopen omdat hij meende dat de freedom of speech hem daartoe dwong. 'Als hij er niet op let, er is niemand anders die het doet, de regering al helemaal niet', lijkt hij te denken. Maar het is natuurlijk levensgevaarlijk dat één man zo'n ongekend belang in een massamedium weet op te bouwen. 


In de ogen van Musk moet alles gezegd kunnen worden en dus gaf hij Trump zijn Twitteraccount terug. Dat die daar vervolgens geen gebruik van wenst te maken doet er verder niet toe. Maar de opstelling van Musk leidt er ook toe dat allerlei hatespeech niets in de weg zal worden gelegd en hetzelfde geldt voor nepnieuws. Nee, we kunnen niet vrolijk worden van deze acquisitie door Musk.

Zelf laat hij zich ook niet onbetuigd door te tweeten: My pronouns are: prosecute / Fauci. Dit bewijst alleen maar Musk een gevaarlijke gek is. Fauci is een internationaal vermaarde, erkende en gewaardeerde wetenschapper. Het is ronduit gevaarlijk, bizar en pervers wanneer mensen als Musk nu ook wetenschappers en daarmee de wetenschap gaat aanvallen. Het past perfect in een trend die we internationaal waar kunnen nemen bij populisten en wappies.

vrijdag 9 december 2022

Republican literally CRIES begging colleagues to vote against same-sex m...

Veel gedoe om een datum

 

De regering is voornemens aan de overzeese gebiedsdelen uitgebreid excuses aan te bieden voor ons slavernijverleden. Heel terecht willen de ontvangende landen betrokken worden bij die excuses. Je wil immers een zo groot mogelijk draagvlak. Inmiddels hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen het kabinet en enkele vertegenwoordigende organisaties uit Suriname en de eilanden. Of dat voldoende is, vind ik lastig te beoordelen.

De regering heeft de magische datum 19 december uitgekozen. En het was de bedoeling dat uitgerekend de enige minister met een kleur de excuses uit zou spreken. Het lijkt mij beter en wenselijk dat een witte man de excuses uitspreekt. En ik kan me ook heel goed vinden in het standpunt dat de koning de aangewezen persoon is om die excuses uit te spreken. De koning heeft onlangs ook een grondig onderzoek aangekondigd naar de rol van het koninklijk huis in het slavernijverleden van ons land. Maar Rutte wil de koning niet in een politieke rol trekken. Wat mij betreft een flauwe kul smoes. 

Maar nu terug naar die datum. Ik meende dat het nergens op sloeg om als Nederlandse regering zelf een datum te prikken en daar dan ijzeren heinig aan vast te houden. Maar... ik herzie mijn mening als deze datum inderdaad is ingegeven door de komende provinciale staten verkiezingen. Het ligt immers in de lijn der verwachtingen dat de verhoudingen in de Eerste Kamer fors zullen worden opgeschud. En het is dan nog maar de vraag of er in de senaat een meerderheid is te vinden voor die excuses. De regering zal nooit toegeven dat dit de werkelijke redden is voor de haast die nu betracht wordt. Maar ik vind het wel een plausibele verklaring die me, als die klopt, ook geheel op zijn plaats dunkt.

Tom Skinner - The Journey (Live at St. Luke's)

Steve Miller - Jet Airliner - Austin City Limits - 2022

woensdag 7 december 2022

Dit is persoonlijke moed!

 

Indrukwekkend, dit verhaal in de Volkskrant van vandaag, over Ilja Jasjin, politicus en actief in de oppositie in Rusland. Hij staat terecht omdat hij het aandurfde van 'oorlog' te spreken. Een collega van hem kreeg hiervoor 7 jaar strafkamp. Maar Jasjin wordt ook nog beschuldigd van het verspreiden van fake news. De openbaar aanklager heeft 9 jaar strafkamp geëist.

U moet dit artikel beslist lezen, dit gaat over persoonlijke moed. Zelf zegt Jasjin hierover: ‘Ze willen dat ik zwijg, maar zolang ik leef zal ik me daarbij niet neerleggen. ‘Beter tien jaar achter de tralies doorbrengen en een eerlijk mens blijven, dan zwijgend door de grond zakken van schaamte voor het bloed dat onze regering vergiet.’ 

Ik heb mateloos veel bewondering voor mensen als Jasjin en Navalny en de vrouwen van Pussy Riot. Zij handelen zoals ik zou hopen zelf te handelen in soortgelijke omstandigheden. Zou ik ook zoveel moed hebben als de omstandigheden dat van me vragen? Of zou ik me toch van een of andere smoes bedienen? Overigens, om misverstanden te voorkomen, ik veroordeel geenszins diegenen die niet zulke moed op kunnen brengen. Wij mogen daar niet over oordelen.

maandag 5 december 2022

Rutte is een ramp voor ons land

 

Het is niet mijn partij - ik houd het voorlopig maar op VOLT - maar bij D66 wordt geregeld verstandige taal uitgesproken. Dat geldt bijvoorbeeld voor Rob Jetten die ik voor een uitstekend en integer parlementariër houd. Maar ook Paternotte zegt vaak dingen die hout snijden. Bijvoorbeeld over hoe onverstandig en kortzichtig het is alleen maar over beperkende maatregelen te willen praten als het over migratie gaat. Zie het Financieel Dagblad van vandaag.

Ik geloof niet dat ik tijdens mijn leven ooit zo'n overspannen arbeidsmarkt heb meegemaakt als juist nu. Op werkelijk alle terreinen komen we arbeidskrachten tekort. Toch willen we niets weten van instroom van buitenaf. Alleen al in de Brainport-regio in Eindhoven komt men de komende 10 jaar zo'n 70.000 arbeidskrachten in technologie en ICT tekort. En wat te denken van de zorgsector? En nog vele andere gebieden van economische activiteit? Ook buitenlandse studenten zijn we nu volop aan het weren.

De argumentatie is doorgaans hetzelfde: het absorptievermogen van de Nederlander kan het niet meer trekken en bovendien, wat nog veel erger is, al die instromende arbeidskrachten leggen beslag op voorzieningen en faciliteiten waar we als Nederlanders eerst zelf aanspraak op willen doen gelden.

In Duitsland denken ze wel na over de toekomst, daar is men niet vies van visie. De Duitsers realiseren zich dat ze niet zonder extra arbeidskrachten kunnen en werven daarom actief buitenlandse migranten. Maar hier in Nederland houden we niet meer van het woord visie en prompt ontslaan we onszelf van de plicht toch zo af en toe eens na te denken over wat ons te wachten staat als we dit wel of dat niet. Ga vooral zo door Rutte en aan het einde van je glanzende carrière bleek je niet meer dan een behendig bestuurder, iemand die op de winkel paste maar die nooit de tijd nam zich af te vragen wat voor een leven die winkel beschoren was. Rutte is een ramp voor ons land!

Wij mogen Navalny niet vergeten

 

In de NRC van vandaag een groot en evenzo schrijnend artikel over de wijze waarop het Kremlin probeert Navalny monddood te maken. Ik ga u niet uitleggen wie Navalny is, u weet dat natuurlijk. Hij zit al 78dagen in een kale cel van 3,5 bij 2 meter. Hij mag vrijwel niemand spreken, noch live, noch telefonisch. Als zijn advocaten hem bezoeken wordt het raam dat tussen hen inzit met papier beplakt zodat ze geen geschreven tekst kunnen uitwisselen. Navalny staat opnieuw terecht en hij wordt zo goed als zeker opnieuw veroordeeld maar hij mag het proces niet zelf bijwonen. Hij heeft een slechte videoverbinding met zijn rechter tot zijn beschikking. Navalny lijkt nog steeds ongebroken maar hoe lang kan een mens de treiterijen en mishandelingen van een corrupte en misdadige staat verdragen? Kijk naar de manier waarop Poetin een politieke tegenstander meent te mogen behandelen en je weet exact hoe pervers en misdadig deze dictator is.

Of zou u hem nog geen dictator willen noemen? Omdat hij door verkiezingen aan de macht is gekomen? Eén blik op de lange tafel waarin deze autocraat zijn gesprekspartners (en die term is nooit van toepassing!) te woord staat is voldoende om duidelijk te maken dat we hier met een sociopaat te maken hebben. Och arme Russen, ach onzalige maar o zo moedige Navalny! Wat een droefenis.

Kroatië, Roemenië en Bulgarije willen bij ons horen...

 

...maar Nederland ligt dwars bij Bulgarije. Alle lidstaten van de Europese Unie zijn van mening dat deze drie landen voldoende hebben gedaan om aan alle rechtsstatelijke voorwaarden voor toetreding tot het Schengengebied te voldoen. Nederland staat alleen in haar standpunt dat de Bulgaren nog niet toegelaten kunnen worden. Ondanks dat de EU van mening is dat ook Bulgarije de grensbewaking op orde heeft, mensenhandel aanpakt en mensenrechten van migranten respecteert. Nederland denkt dat de Bulgaren nog niet voldoende ondernemen tegen corruptie en georganiseerde misdaad.

Het lijkt zo stoer dat Nederland hier de poot stijf houdt maar in werkelijkheid is het oliedom en knap ergerlijk. Waarom zo nodig dwarsliggen als alle buren ermee instemmen dat deze landen kunnen toetreden? Juist wie oog heeft voor de wat langere termijn realiseert zich dat we deze landen niet moeten frustreren en dat we ze nodig hebben om de Europese Unie sterker en veiliger te maken. Maar lange termijn visie is niet aan de Nederlanders besteed sinds ze zuchten onder het Rutte-juk.

De werkelijkheid is dat het toelageschandaal met misbruik makende Bulgaren is begonnen. Daar werden we allemaal zo kwaad over dat we met elkaar besloten tot draconische maatregelen en tot de dag van vandaag slaagt onze minister president, die zijn handen schielijk in onschuld waste, er niet in de ellende die hier voor tienduizenden Nederlandse burgers uit volgde, op te lossen.

O heer, verlos ons toch van Rutte. En daarnaast wordt het tijd dat de EU met meerderheid van stemmen gaat beslissen. Dat vetorecht voor iedere lidstaat is zo waanzinnig contraproductief!