vrijdag 30 oktober 2015

Laten we afscheid nemen van Saudi Arabië


Wat mij betreft zijn er heel veel redenen om ons definitief te distantiëren van Saudi Arabië maar de allerbelangrijkste vind ik toch de behandeling van blogger Raif Badawi. Aan deze blogger is zojuist de Sacharovprijs voor de vrijheid van denken toegekend door het Europees Parlement.

Zoals u ongetwijfeld weet is Badawi veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf en duizend stokslagen en een boete van € 190.000. De eerste vijftig stokslagen werden in januari van dit jaar publiekelijk toegediend.


Zijn vrouw, Ensaf Haidar is uitgeweken naar Canada. Zij meldt dat de autoriteiten Badawi inmiddels voldoende hersteld achten van de eerste stokslagen en dat binnenkort de uitvoering van dit deel van de opgelegde straf zal worden hervat. Niet in het openbaar, want dat geeft te veel ongewenste publiciteit maar de verwachting is dat de tweede serie stokslagen in de gevangenis zal worden toegediend.

Ongeacht de geopolitieke belangen die een rol zouden spelen in de beoordeling van Saudi Arabië is de wijze waarop deze dictatuur omgaat met de vrijheid van meningsuiting dermate wreed en onmenselijk dat het onderhouden van diplomatieke banden met dit verachtelijke regime met onmiddellijke ingang opgezegd zouden moeten worden.

Natuurlijk zullen er zijn die wijzen op de economische belangen van de relatie met de Saudi's maar in naam van de medemenselijkheid moeten we bereid zijn die belangen op te offeren. Bedrijven zouden met zulke regimes niet samen moeten willen werken. Saudi Arabië behoort niet tot het beschaafde deel van de wereld.

donderdag 29 oktober 2015

Het gezond verstand is geweken


Een van de weinigen die in de hele vluchtelingendiscussie voor de zo noodzakelijke relativering zorgt is Leo Lucassen, directeur onderzoek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. In de NRC van 27 oktober verzet hij zich tegen het artikel van Paul Scheffer in dezelfde krant, jongstleden zaterdag. In dat artikel voegt Scheffer zich in het apocalypskoor, door een valse voorstelling van zaken te geven: alsof alle voorstanders van opvang van vluchtelingen er voorstander van zijn alle grenzen wagenwijd open te zetten.

Lucassen wijst erop dat het totaal aantal vluchtelingen in Europa, inclusief de vluchtelingen uit Europa zelf, 1 procent van de Europese bevolking uitmaken. Ook blijkt uit onderzoek dat de pieken en dalen gelijke tred houden met oorlogen. Wanneer oorlogsituaties worden beëindigd, dalen de aantallen vluchtelingen drastisch.

Dit jaar zal er zeker sprake zijn van een fikse stijging, waarbij we niet mogen vergeten dat een derde van de vluchtelingen uit Europa zelf komt, een derde uit Syrië, een derde uit Afghanistan en tien procent is afkomstig uit de Hoorn van Afrika. Dat Europa nu ruzie staat te maken terwijl het huis bij de buren in brand staat - aldus Lucassen - is de werkelijke oorzaak van de problemen die we nu ervaren. Het is ronduit niet waar dat de hele wereld aan de poort van Europa klopt.

Natuurlijk is denkbaar dat er meer brandhaarden ontstaan in de wereld, er kunnen zich klimaatrampen voordoen en ook andere oorzaken kunnen leiden tot grote migratiestromen. Maar zover is het nog niet en Lucassen bepleit dan ook kalmte en gezond nadenken over passende maatregelen. Quota zouden nu nog niet aan de orde mogen zijn.


Nog iemand die rustig nadenkt en met een treffende beschouwing komt is universitair docent rechtsfilosofie Nanda Oudejans. In de NRC van 28 oktober wijst zij erop dat de Europese grenzen de jure allang dicht zijn: "De hardste en meest onneembare grens is de papieren grens van het visa-regime waardoor vluchtelingen uit Syrië en Eritrea niet een goedkoop vliegticket naar Amsterdam of Berlijn kunnen kopen maar hun leven moeten wagen op zee".
Dat vele vluchtelingen de facto toch de grenzen over weten te steken betekent niet dat ze wagenwijd open staan, aldus Oudejans, die vervolgt: "Of zijn we bereid aan onze buitengrenzen het recht opzij te schuiven en de fundamentele waarden van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid die binnen onze orde gelden te omzeilen? En onze grenzen te bewaken met een naakte macht die weinig nog met recht van doen heeft maar zich veeleer laat gelden als het recht van de sterkste?"

Helaas is er in ons land een beschamend klimaat ontstaan en lijkt het erop alsof we collectief in een vreemd soort hysterie zijn beland waarin een deel van de bevolking daadwerkelijk in verzet komt omdat een onverantwoordelijk politicus daartoe oproept nadat hij het parlement voor een nepparlement heeft uitgemaakt. En dat verzet van de onderbuik gaat met zoveel geschreeuw, gedreig en zelfs geweld gepaard dat we nu allemaal daadwerkelijk lijken te menen dat het water ons aan de lippen staat en dat we binnenkort verzwolgen worden door horden moslims, die kennelijk alleen uit verkrachtende, pedofiele, arbeid verdringende testosteronbommen bestaan.

Zo staan wij, die wonen in een van de rijkste landen ter wereld, zo staan wij erop. En we schreeuwen zo hard dat we niet eens de tijd of de lucht hebben om na te denken, laat staan ons te schamen.

woensdag 28 oktober 2015

Hypocrisie viert hoogtij


Je noemt het parlement een nepparlement en vervolgens roep je het volk op in verzet te komen. Wanneer het volk aan die oproep gehoor geeft en zich daarbij bedient van dreigen met geweld en verbale intimidatie tot en met regelrechte aanslagen is iedereen in rep en roer. De fractievoorzitters stellen een ferme open brief op en Wilders is een van de ondertekenaars. Maar hij voegt er onmiddellijk aan toe dat hij niet van plan is zijn toon in het vluchtelingendebat te matigen.

Hij roept natuurlijk nergens concreet op tot geweld maar impliciet is die oproep in zijn taalgebruik opgesloten. Ik ben  niet bereid de woorden van Wilders met ook maar de geringste nuance te interpreteren waar hij zelf niet in staat en niet bereid is gebleken in zijn woorden ook maar enige nuance aan te brengen. Hij tweette onder meer dat de discussieavond in Steenbergen prima was verlopen.

Wilders is een haatzaaier en als het zo doorgaat zal hij bij de komende verkiezingen flink kunnen oogsten. 't Is maar dat u het weet.

dinsdag 27 oktober 2015

Ongelijkheid revisited


Ruim baan krijgt de Belgische rechtsgeleerde Marc de Vos in de Volkskrant van dit weekend om de Franse econoom Piketty te beschuldigen van oppervlakkige retoriek in het debat over ongelijkheid. Om vervolgens met een tiental voorbeelden te komen waaruit zou blijken dat ongelijkheid heel andere oorzaken heeft dan de door Piketty aangetoonde inkomensaccumulatie aan de top van de piramide.

De Vos heeft het dan over ongelijkheid die wordt veroorzaakt door echtscheidingen, vrouwenemancipatie (die heeft de ongelijkheid tussen gezinnen vergroot door de ongelijkheid binnen gezinnen te verkleinen?!), liefde (hoogopgeleid trouwt met hoogopgeleid, dus niet meer de dokter met de verpleegster maar de dokter met de dokter), opvoeding (hoger opgeleide ouders voeden hun kinderen beter op?!), genen (intelligente ouders krijgen vaker intelligente kinderen?!), immigratie (vooral de onderkant van de piramide wordt aangevuld met kansloze immigranten), cultuur (we zijn in Europa economisch Amerikaans aan het worden omdat we demografisch Amerikaans aan het worden zijn), onderwijs (gelijk onderwijs voor iedereen leidt tot meer ongelijkheid?!), schuldenaccumulatie, tijd (mensen die veel verdienen werken ook veel harder?!) en tot slot de generatiekloof (met name de babyboomers zijn rijk geworden ten koste van hun kinderen).


Afin, zo brabbelt Marc de Vos maar wat door. Wat hem in de tussentijd ontgaat is dat dit alles helemaal niets van doen heeft met het onderzoekswerk van Piketty. Laten we voor het gemak eens aannemen dat de Vos gelijk heeft met al zijn opmerkingen (dat is naar mijn  mening niet het geval), dan nog verandert er niets aan het onderzoek van Piketty en de uitkomsten daarvan: de concentratie van rijkdom, macht en politieke invloed bij de rijkste 1 procent van de bevolkingen wereldwijd.

Beetje merkwaardig dat de Volkskrant drie hele pagina's over heeft voor het geneuzel van Marc de Vos. Ongelijkheid is goed wanneer ze  de verschillen in talenten en keuzes reflecteert en slecht wanneer ze het gevolg is van gebrek aan gelijke kansen, aldus Marc de Vos. Om vervolgens alle heil te verwachten van voorschools onderwijs voor achterstandsgezinnen.

Dat voorschoolse onderwijs, als het al wenselijk is, gaat er natuurlijk nooit komen. Het meest effectieve instrument blijft in  mijn ogen een herverdelingspolitiek op basis van toegespitste belastingmaatregelen. Maar een werkelijke oplossing zal ook dat niet bieden. In plaats daarvan zullen we fundamenteel na moeten gaan denken over de houdbaarheid van onze huidige economische ordening, het kapitalisme. We moeten revolutionair anders gaan denken over eigendom, kapitaal, arbeid en intermenselijke verhoudingen.

maandag 26 oktober 2015

Is een nieuwe holocaust denkbaar?


In een uitgebreid interview in Volkskrant dit weekend stelt de Amerikaanse historicus Timothy Snyder (Bloedlanden) dat een nieuwe holocaust niet ondenkbaar is. Hij wijst erop dat waar Hitler destijds Lebensraum zocht in Oekraine, Poetin dat nu opnieuw doet. Dit keer onder het mom: dit land was altijd al van ons. Dat de Russen nu Assad steunen is niet alleen omdat de Russen alleen nog in het Syrië van Assad enige invloed hebben (ze hebben er onder meer een marinebasis) maar ook omdat zij een autocratisch regiem per definitie voor legitiem houden.


Bovendien, door enorme vluchtelingenstromen op gang te brengen, zou het Poetin kunnen lukken Europa te destabiliseren. Die vluchtelingen maken de weg vrij voor populistische bewegingen en hernieuwd nationalisme hetgeen uiteindelijk zal leiden tot de desintegratie van de EU. Een van de belangrijkste strategische doelen van Poetin.

En zoals bij Hitler ecologische motieven een rol speelden, aldus Snyder, is dat ook nu het geval i,n Syrië. Hitler voerde oorlog om bestaansmiddelen. In Syrië brak het conflict uit na vier jaar van ernstige droogte, waardoor de boeren op drift raakten.

Wie ben ik om deze eminente historicus tegen te spreken? Toch vind ik zijn argumentatie niet heel erg sterk en overtuigend. De door hem aangevoerde argumenten zijn op zich wel juist. Maar of ze voldoende zijn om een volgende holocaust te kunnen voorspellen betwijfel ik vooralsnog. Vooral ook omdat ik geen getuige wil zijn van zo'n horrorscenario natuurlijk.

De onrust in Syrië is immers mede een gevolg van de Arabische Lente, die in Syrië geheel mislukte omdat Assad geen millimeter wenste te wijken en daarin kon volharden omdat er in Syrië zo veel verschillende religieuze stromingen en denominaties aanwezig zijn die vooral uitblinken in onvermogen om samen te werken.

De droogte en de trek naar de stad waren een feit. Maar het is toch vooral het wankelmoedige optreden van het Westen waardoor IS mogelijkheden zag om een rol van betekenis te spelen in de regio. En waardoor Poetin kans zag voor zichzelf een rol als internationaal staatsman op te eisen. Ik betwijfel of het op gang brengen van vluchtelingenstromen een masterplan van Poetin is. Het door Snyder geschetste neveneffect is desalniettemin natuurlijk wel een feit.

Maar een holocaust vergt een strategisch plan, een breed gedragen verantwoording en een leider die een dergelijke monstruositeit aan zou durven. Daarvan is vooralsnog geen sprake. Ik mag toch hopen dat ik nu niet te naïef ben. Een clash rond het huidige Israël houd ik zeer wel voor mogelijk maar dat is dan toch mede aan Israël en de onverzoenlijke houding van de Israëlische politici, Netanyahu voorop, zelf te wijten.

donderdag 22 oktober 2015

Neanderthalers aangetroffen...


...in Steenbergen, waar het college van burgemeester en wethouders een inspraakavond belegden om te discussiëren over de vraag of er in Steenbergen vluchtelingen zouden kunnen worden opgevangen. Er lag nog geen besluit tot het openen van een AZC, er was ook nog geen verzoek daartoe ingediend. Maar burgemeester Vos zette de enig juiste en meest democratische stap.

Een groep Neanderthalers scandeerde "wij gaan op vossenjacht" en een vrouw die uit wilde leggen waarom zij voorstander was van het opvangen van vluchtelingen werd toegezongen met "daar moet een piemel in".

Ben ik blij dat ik niet Steenbergen woon! Maar waar zou toch dat rare idee dat asielzoekers en vluchtelingen pedofiele stelende verkrachters zijn vandaan komen? Waar komt toch dat vergiftigde klimaat vandaan dat ons kennelijk dwingt voortdurend onze donkerste kant te tonen als het erom gaat mensen in nood te helpen?

Netanyahu = evil


Netanyahu is in Berlijn om aan ons allen uit te leggen dat Hitler helemaal niet van plan was de Joden uit te roeien maar dat hem die kwaadaardige 'Endlösung' destijds werd ingefluisterd door de grootmufti van Jeruzalem, Haj Amin al-Husseini. Nou valt er van de laatste weinig fraais te melden maar Netanyahu pleegt hier een schandalige vorm van geschiedvervalsing. Het gaat hem er alleen maar om de Palestijnen voor te stellen als het ultieme kwaad. Door de Palestijnen te framen in een holocaust omgeving belast hij hen met een eindeloze schuld. Het is niet voor het eerst dat de shoah op zo'n schandalige manier misbruikt wordt voor politieke doeleinden.


Angela Merkel distantieerde zich op een soevereine manier van de misselijk makende opmerkingen van Netanyahu en beklemtoonde dat Duitsland en Duitsland alleen verantwoordelijk was voor de holocaust. Letterlijk sprak zij van de Duitse verantwoordelijkheid voor de 'Zivilisationsbruch der Shoah'.

In een uitstekend artikel van 16 oktober legt Derk Walters, correspondent voor de NRC, uit hoe dit framen is doorgedrongen in de taal die politici en media in Israël hanteren. Een jood die een Palestijn doodt wordt een aanslagpleger genoemd, maar een Palestijn die een jood doodt heet een 'terrorist'. En nog schrijnender is de afloop van zulke incidenten: de joodse aanslagpleger wordt gearresteerd, de Palestijn doodgeschoten. Columnist Gideon Levy van Haaretz spreekt zelfs van buitengerechtelijke executies.

Het leger mag met scherp schieten op Palestijnse stenengooiers. Huizen van vermeende terroristen worden onmiddellijk gesloopt, een collectieve straf waarbij niet alleen de (vermeende) dader wordt gestraft maar ook diens familie, vrouw en kinderen.

Israël, land van eindeloze treurnis. Zolang er leiders zijn als Netanyahu zal er geen einde komen aan het bloedvergieten.

maandag 19 oktober 2015

King Crimson : The Stick Men


In een klein zaaltje in Den Bosch, W2 voor veel te weinig maar wel enthousiast publiek speelden gisteravond The Stick Men. Twee van henb, Stick man Tony Levin en drummer Pat Mastelotto maakten vroeger deel uit van de legendarische Kong Crimson.

Enkele decennia geleden zag ik King Crimson in de Vereeniging Nijmegen met Robert Frip (die op een stoel aan de zijkant van het podium zat en daar niet van af kwam) met Tony Levin en met Adrian Belew op gitaar.

Gisteren dus een nieuw trio bestaande uit Tony Levin, Pat Mastelotto en de Duitse gitarist Markus Reuter, de uitvinder van de zogeheten touch gitaar. Deze gitaar stelt hem in staat tegelijkertijd de baspartij en de slaggitaar te spelen. Fascinerend. Levin en Reuter zijn klassiek geschoold, Mastelotto is een autodidact percussionist, behalve een uitstekend drummer ook een electronisch percussionist.

Een strakke set van exact twee uur waarin de muzikanten werk speelden van henzelf, van King Crimson en zelfs een song van (Tubular Bells) Mike Oldfield. Voornamelijk instrumentaal werk, gelukkig maar want het zingen van Tony Levin mag geen naam hebben.

De muziek wordt wel progressive rock genoemd en ligt dicht tegen de jazz en eigentijdse muziek aan. Eens iets van beluisteren? Klik dan op de link The Stick Men of deze met Adrian Belew The Stick Men met Adrian Belew. Of deze Indiscipline waar Adrian Belew het prachtige I repeat myself when I'm at stress speelt en let eens op de drumbattle. Niet iedereen zal hier van houden maar ik vond het een puik concert.

We zijn compleet gek geworden


In Rijssen heeft het college van BenW besloten 150 vluchtelingen op te vangen in een sporthal. We hebben het dan over een half procent van de lokale bevolking. De burgemeester is inmiddels met de dood bedreigd. Een echtpaar heeft besloten hun kind van school te halen omdat de vluchtelingen een gezondheidsrisico voor hun dochtertje zouden vormen. Slechts één klein berichtje maar dit voorval maakt nog maar eens duidelijk hoe ziek wij hier in een van de rijkste landen ter wereld zijn.

Veel erger nog is het in Keulen waar een burgemeesterskandidate een dag voor de verkiezingen door een idioot levensgevaarlijk werd verwond omdat ze er een voorstander van was vluchtelingen op een menswaardige manier op te vangen. Ofschoon ze nog steeds in coma ligt, werd ze met overgrote meerderheid van stemmen tot burgemeester gekozen. Dat dan weer wel.

zondag 18 oktober 2015

Turkije wel, Erdogan niet


In 2004 schreef de Duitse geschiedkundige Wolfgang Burgdorf (1962) een artikel in de NRC onder de titel Wij staan bij de Turken in het krijt. zie de volgende link Wolfgang Burgdorf over de Turken. Een zeer interessant artikel en voor mij voerde hij voldoende ammunitie aan om te pleiten voor opname van Turkije in de Europese Unie. Burgdorf voert tal van geschiedkundige argumenten aan waarom Turkije in de EU thuis zou horen.


Slechts één daarvan wil ik hier kort aanstippen: "Een duister hoofdstuk is de genocide op de Armeniërs in 1915-1916. Maar het klinkt wel eigenaardig wanneer Duitsers dit aanvoeren als argument waarom Turkije niet bij Europa zou passen. De door de Duitsers gepleegde genocide op de Europese joden ligt minder ver terug en was van heel andere proporties. En toch zit Duitsland in de EU".


Met de komst van Erdogan is mijn enthousiasme voor Turkije echter danig afgenomen. Turkije was sedert Kemal Ataturk een seculiere natie, welke status werd bewaakt door het leger. Slechts enkele jaren na het aantreden van Erdogan is van die seculiere status geen sprake meer. Turkije is een nadrukkelijk islamitisch land geworden. En Erdogan, die zich heeft laten uitroepen tot president, die een gigantisch protserig paleis voor zichzelf heeft laten bouwen, deze Erdogan is voorlopig niet van plan zijn positie op te geven.

Bij de laatste verkiezingen kregen de Koerden teveel stemmen. Zoveel stemmen dat een coalitieregering noodzakelijk was. Erdogan heeft deze coalitievorming hoogst persoonlijk verijdeld. Dus komen er nieuwe verkiezingen in november. Het spel zal zich herhalen. Erdogan is zich daar al op aan het voorbereiden. Recentelijk nog met een aanslag in Ankara waarbij meer dan 100 Koerdische doden vielen te betreuren. Er wordt gesuggereerd dat IS achter deze aanslag zou zitten maar daar geloof ik niets van. IS zou een dergelijke aanslag allang hebben opgeëist maar van enig opeisen is geen enkele sprake. Ik geloof dan ook dat Erdogan achter deze aanslag zit. Chaos en dreiging van chaos is het achterliggende doel. De hernieuwd opgelaaide strijd tussen de regering en de PKK is niet alleen maar een gevolg van strategische domheid aan de zijde van de Koerden. Welnee, deze strijd komt Erdogan alleen maar heel goed uit.

Enfin, we zullen zien hoe de verkiezingen in november verlopen. Maar waar het nu om gaat is de deal tussen Turkije en de EU inzake de opvang van vluchtelingen uit Syrië en Irak. Het is natuurlijk prima dat de EU geld ter beschikking stelt om de Turken in staat te stellen onze buitengrenzen niet al te veel te laten passeren door de oorlogsvluchtelingen. Dat de visumplicht voor Turken die naar Europa willen reizen in ruil voor die Turkse inspanning wordt opgeheven kan kik nog wel billijken.

Maar dat de besprekingen over een Turkse toetreding tot de EU worden heropend, dat gaat me nu toch echt te ver. Ik weet wel, er stroomt nog heel wat water door de Bosporus voor het zover zal zijn maar zolang Turkije de natie van Erdogan is, zou ik geen enkele toenaderingspoging willen wagen.


Erdogan heeft de seculiere staat om zeep geholpen evenals de vrije pers en dat laatste is echt een doodzonde. Een EU-lidstaat zonder vrije pers en vrijheid van meningsuiting? Ik weet het de Hongaren kunnen er ook wat van maar Erdogan steekt hen toch echt naar de kroon. Ook de allergische reacties van Turken op de Armeense kwestie geven weinig aanleiding tot enig optimisme. Turkije in de EU? Nee, ik zou voorlopig maar zeggen: nu even niet.

zaterdag 17 oktober 2015

Burgemeester worden?


Het jaar is nog niet ten einde en er zijn al 12 burgemeesters opgestapt. Twee ven hen wegens een liefdesaffaire, drie wegens integriteitsproblemen, een vanwege een vergunningkwestie en de overige zes vanwege politiek geruzie. Er zijn gemeentes die al jarenlang nagenoeg onbestuurbaar zijn doordat de lokale politiek er een janboel van maakt.

Er zou gedegen onderzoek gedaan moeten worden naar deze verontrustende ontwikkeling. Ik durf te wedden dat de opkomst van nieuwe politieke groeperingen die je onder de noemer 'leefbaar' kunt scharen hier mede debet aan is.

We hebben nog geen goed antwoord gevonden op kiezers die de traditionele partijen verlaten en hun toevlucht nemen tot lokale initiatieven die misschien wel opvattingen en doelen hebben maar over geen enkele bestuurlijke ervaring beschikken.

In kringen van Powned, Geen Stijl en de PVV wordt daar weliswaar smalend en schamper over gedaan maar dat is grotendeels onterecht. De kritiek is begrijpelijk en deels terecht wanneer die bestuurlijke ervaring samenvalt met een soort old boys network waarin met name mannen elkaar de bal toespelen.

Maar die kritiek is onterecht wanneer het erom gaat een lokale gemeenschap te besturen, waarbij coalitievorming en bereidheid tot het compromis de belangrijkste bouwstenen vormen. Wanneer deze instrumenten niet meer functioneren dan ontstaat er in combinatie met de abominabele omgangsvormen in de publieke arena een politiek-bestuurlijke slangenkuil. Het openbaar belang is daar in ieder geval niet mee gediend.

De rust zal pas weerkeren wanneer we ons collectief realiseren dat we een verkeerde afslag hebben genomen. De mondige burger die in zijn assertiviteit meent alles te kunnen zeggen wat in hem opkomt, zich gesteund wetend door landelijke politici die elke fatsoensnorm hebben laten varen, laat zich steeds vaker verleiden tot agressief gedrag, dreigen met geweld en het toepassen van geweld.

Maar ik haast me hierbij op te merken dat de bron van deze zorgelijke tendens is gelegen in het falen van de bestuurlijke elites, zowel op het vlak van de politiek als op het vlak van de financiële instellingen en de grote ondernemingen. Daar moeten we de oorzaken van ons moreel bankroet zoeken en nergens anders.

Burgemeester willen worden is een mooie ambitie maar in het licht van de jongste maatschappelijke ontwikkelingen wordt dat een steeds minder aanlokkelijk perspectief. En dan heb ik het nog niet eens over de criminele outlaws die steeds vaker pogingen ondernemen om het lokaal bestuur geheel naar eigen hand te zetten.

woensdag 14 oktober 2015

De slechtste film aller tijden


Inderdaad, een slechtere film dan Irrational man van Woody Allen heb ik niet gezien. Ik zal er ook niet veel woorden aan vuil maken. Een volstrekt belachelijk schript, rammelende psychologie, ongeloofwaardige karakters, slecht geacteerd en voor de rest doodgewoon een stomvervelende film. De volgende Allen laat ik gewoon aan me voorbijgaan, ik kan me er niet één herinneren die ik wel de moeite waard vond.

Ik schaam me, Nederlander te zijn


Het lijkt er af en toe op dat de Nederlandse samenleving snel aan veranderen is. Met de komst van oorlogsvluchtelingen en asielzoekers is hier een doos van Pandora geopend die niet meer dicht te krijgen is. We lijken door collectieve waanzin bevangen en trekken ons niets meer aan van het aantoonbare feit dat onze interpretaties van de werkelijkheid niets meer van doen hebben met wat een objectieve waarnemer te zien krijgt.

Niet alleen lijkt een groot deel van de Nederlandse bevolking zich helemaal gek te laten maken door Wilders en de zijnen, die zowel in de Eerste als de Tweede Kamer van een nepparlement spreken. Waar de voorzitter van de Tweede Kamer geen reden tot ingrijpen zag, liet de voorzitter van de Eerste Kamer zien hoe je met zulke parlementariërs om dient te gaan. Hulde voor de laatste, hoon voor de eerste.

Wij vinden dat moslims niet passen in een democratie maar ondertussen zijn we hard op weg onszelf een geweldig brevet van onvermogen toe te kennen waar het de democratische mores betreft. Iedereen mag, nee moet voor zijn mening uitkomen, de democratie is gebaat bij debat. Maar helaas is dat niet genoeg: de kwalificatie nepparlement en nepparlementariërs in combinatie met de oproep in verzet te komen is genoeg brandstof voor een atmosfeer waarin mensen zich helemaal laten gaan en volksvertegenwoordigers bedreigen die een hen onwelgevallig standpunt innemen.

Maar ook op bestuurlijk niveau maken we er een ongelooflijke janboel van. We slepen met vluchtelingen en asielzoekers heen en weer en doe  er wel vijf maanden over om een asielprocedure op gang te brengen. Dat is onaanvaardbaar en een modern land onwaardig. Zoals ook de keuze voor grootschalige opvang in die eerste maanden de beste manier is om mensen tegen je in het harnas te jagen. Waarom niet gekozen voor kleinschalige opvang en gebruikmaking van leegstaande gebouwen, waaronder kazernes? Nee, in plaats daarvan wordt een dorpje met iets meer dan 700 inwoners onnodig geschoffeerd en wordt die kleine lokale gemeenschap opgezadeld met 1.400 vluchtelingen. En hoe krijgt de centrale overheid dat voor elkaar? Door de lokale democratie opzij te schuiven!

En alsof dat nog niet genoeg is, stellen we ook nog eens vast dat er onder die vluchtelingen ook ordinaire gelukszoekers zitten die uit een gewoon en veilig land als bijvoorbeeld Albanië afkomstig zijn. Waarom worden deze asielzoekers er niet helemaal aan het begin van het proces uitgehaald en onmiddellijk teruggestuurd naar waar zij vandaan komen? Maar het kan nog gekker: in Nijmegen gaan asielzoekers de staat op om te demonstreren tegen de wijze waarop zij worden opgevangen. Dat is tactisch en strategisch natuurlijk buitengewoon dom. Het zal hen toch niet ontgaan dat het draagvlak in dit land al weinig meer voorstelt. En bovendien wil ik er op voorhand van uitgaan dat de opvang hier in Nederland aanzienlijk beter is dan ze gewend waren in het land waar zij het laatst verbleven. En wat dacht u van de plannen om moslims onder te brengen in een joodse wijk in Amsterdam? Ik zou toch zeggen dat er geschiktere plekken te vinden moeten zijn.

Waar ik zelf sta in deze discussie? Ik zal het u zeggen:

  • kleinschalige opvang van oorlogsvluchtelingen
  • economische vluchtelingen aan het begin van het hele proces identificeren en terugsturen
  • fatsoenlijke woonruimte voor vluchtelingen in leegstaande gebouwen die voor dit doel worden opgeknapt
  • geen woonruimte ten koste van de autochtone bevolking
  • bijstandsuitkeringen minus huurcomponent en geen huurtoeslag
  • onmiddellijke integratie te beginnen met het leren van de Nederlandse taal
  • waar maar enigszins mogelijk inschakeling in het arbeidsproces
  • terugkeer zodra het geboorteland als veilig wordt beschouwd door de VN

Het zijn verontrustende tijden waarin de Nederlander zich van zijn meest beschamende kant laat zien. Wij zijn een volk van tokkies geworden.

donderdag 8 oktober 2015

Ik wou dat ik een Duitser was...


Dan was Angela Merkel mijn Bundeskanzlerin en ik zou trots op haar zijn. Nu kan ik slechts als Europeaan trots zijn op deze vrouw maar ook dat doe ik van harte. Kijkt u eens naar het interview dat Anne Will (de scherpste interviewer in Duitsland) met haar had. Interview Angela Merkel
Merkel blijft fier en soeverein overeind in dit uiterst kritische interview. Ach, hadden wij maar politici van deze statuur. In het kort hier een samenvatting van hetgeen Angela Merkel het Duitse volk voorhield.
"Ja, wir schaffen das, ich bin fest davon ueberzeugt", zegt Merkel als haar gevraagd wordt of ze echt denkt dat dat mogelijk is. "Ik had de hereniging van de beide Duitslanden niet voor mogelijk gehouden maar het is ons gelukt. Ook deze humanitaire crisis kunnen wij het hoofd bieden. Maar we kunnen dat niet alleen. Er moeten ook in internationaal opzicht oplossingen geboden worden. Denk aan Turkije, Syrië, de Russische aanwezigheid in de regio, enzovoorts. Ook Europa moet hier als een eenheid optreden. Maar hoe het ook zij, ik ben er trost op dat Duitsland de vluchtelingen vriendelijk ontvangt. Een opnamestop is niet realistisch. We kunnen de grenzen niet sluiten,we hebben 3.000 km grens. Ik doe geen beloften die ik morgen alweer in moet trekken. Nu ligt er een zware opgave en ik zet al mijn krachten en energie in om dit vluchtelingenprobleem het hoofd te bieden. Ik weet dat vele Duitsers angst en zorgen hebben. Ik ben bereid zo hard te werken als in mijn vermogen ligt. Of dat mij mijn ambt zou kosten houdt mij in het geheel niet bezig. Ik wil mij niet schamen voor mijn land en dat zou kunnen gebeuren als wij niet meer bereid zijn oorlogsvluchtelingen vriendelijk en welwillend op te vangen. Wij kunnen toch niet onverschillig staan tegenover mensen die door de verschrikkingen van oorlog weggejaagd zijn? Duitsland en Europa zullen meer naar de buitenwereld moeten kijken en ontwikkelingspolitiek moeten bedrijven. Van multiculti ben ik geen voorstander. Wie hier komt moet integreren en zich voor Duitsland inzetten. Wij gaan er overigens wel van uit dat de meeste mensen terug zullen keren naar hun land wanneer de oorlog ten einde is gekomen. Ik heb als kanselier de coördinatie van dit enorme probleem naar mij toegetrokken maar er is geen sprake van dat ik de minister van biza hier gepasseerd zou hebben, integendeel. Als ik zeg dat wij het aankunnen dan heb ik het over ons Duitsers die hier al heel lang wonen en ik heb het ook over nieuwkomers die hier zullen blijven, niet alle vluchtelingen zullen na de oorlog immers terugkeren. Maar ik ben er zeker van dat "wij" ook straks trots op ons land kunnen zijn omdat we gedaan hebben wat in ons vermogen lag om een afschuwelijke crisis het hoofd te bieden".
Een indrukwekkend interview met een geweldige vrouw, een van de allerbeste naoorlogse politici. Ik wou dat ik een Duitser was.

zondag 4 oktober 2015

Volkswagen zegt sorry

klik op de afbeelding om hem goed te kunnen lezen

Transhumanisme


Al geruime tijd verdiep ik me in het transhumanisme. De dagelijkse werkelijkheid biedt mij geen hoop. Nadenken over de mogelijkheden van genetische, chemische, biologische en technologische verbeteringen van de menselijke soort biedt een bijna oneindig perspectief. Ik word daar vrolijk van en vooral eindeloos nieuwsgierig. En voor u me in de rede valt: ja, de valkuilen en de risico's zie ik ook.

De kern van het transhumanisme is als volgt weer te geven: tot nog toe verloopt de evolutie volgens een langzaam en doelloos proces waarin genen worden gekopieerd, gevarieerd en geselecteerd. De evolutie kent - in tegenstelling tot wat religies ons proberen wijs te maken - geen enkel doel. Zij wordt beheerst door de overlevingskansen van die genen die het beste zijn aangepast aan de omgeving waarin zij zich voort moeten planten.


Welnu, de technologische vooruitgang stelt ons steeds meer in staat de langzame, doelloze evolutie te vervangen door een bewuste technologie gedreven ontwikkeling waarin de menselijke soort definitief afscheid neemt van Darwin en het heft in eigen hand neemt.

Drie doelen zijn daarbij van belang: levensverlenging, superintelligentie en een sterk verbeterd welzijn. Wie zich een helder beeld wil vormen van transhumanisme zou eens naar deze korte introductie moeten kijken Introductie tot transhumanisme, een helder filmpje van het British Institute of Posthuman Studies..

Nadenken over transhumanisme vereist wel dat u voor uzelf de vraag stelt of transhumanisme ethisch en moreel verantwoord, toegestaan is. De voortreffelijke serie De volmaakte mens die Bas Heijne voor de VPRO maakte, zou u daar heel goed bij kunnen helpen, zie de volgende link De volmaakte mens.


Voor mijzelf heb ik die vraag overigens bevestigend beantwoord, ook al zijn er nog talloze voetangels en klemmen op weg naar dat wenkend perspectief. Niet in de laatste plaats vanwege de ernstige waarschuwingen van de Britse wetenschapper Nick Bostrom voor de ongekende risico's die Kunstmatige Intelligentie met zich meebrengt. En hij is niet de enige die daarvoor waarschuwt. In dit verband is vooral de openbare brief van een aantal wetenschappers aangesloten bij het Future of Life Institute van belang die u in de volgende link kunt lezen: Open brief risico's kunstmatige intelligentie


Ik wil proberen in deze kolommen vaker naar dit onderwerp terug te keren. Voor dit moment sluit ik af met een link naar een fraaie korte film over hoe biogenese er in het tijdperk van transhumanisme uit zou kunnen zien: Een korte film over biogenese van Richard Mans.

Que sera, sera


De wereld wordt danig opgeschud door de jongste ontwikkelingen in het Midden Oosten. Rusland betreedt de arena en doet dat samen met Iran, Irak, het Syrië van Assad en Hezbollah. De gemeenschappelijke noemer? Dat is de sjiitische islam. Daarmee maakt Poetin een radicaal andere keuze dan het Westen dat sedert jaar en dag haar sympathie heeft gegund aan de soennitische islam van Saudi Arabië en de Golfstaten.


Hoe men er ook over moge denken, het zou een fatale fout zijn Poetin voor een onbenul te verslijten. Er is wel degelijk veel te zeggen voor een afwijzen van de soennieten. Al het fundamentalistische moslimgeweld is - hoe men het ook wendt of keert - geboren uit het soennitische gedachtegoed.


Net nu het Westen met Iran overeenstemming heeft bereikt over het nucleaire programma van de Iraniërs inclusief het opheffen van de economische sancties tegen het land van de Ayatollahs, steekt Poetin een spaak in het wiel door samen met de Iraniërs en Assad ten strijde te trekken tegen soennitische splintergroeperingen onder het mom van een internationale coalitie tegen IS. En IS is natuurlijk het soennitische kwaad bij uitstek.


Het heeft er toch alle schijn van dat de Amerikanen volledig zijn afgetroefd en overbluft. In dit licht bezien zijn de aanstaande Amerikaanse verkiezingen van steeds groter belang. Het is slechts één keer eerder voorgekomen dat een democratische president werd opgevolgd door een andere democraat. We moeten er dus serieus mee rekenen dat er een republikein in "the Oval Office" komt te zitten. (En nu maar hopen en bidden dat het geen volstrekte idioot als stuiterbal Trump wordt)

Anders gezegd: op dit moment is het Midden Oosten een levensgevaarlijk explosieve regio geworden. Het leven van gewone burgers is volstrekt ondergeschikt, irrelevant geworden, een quantité négligeable. Maar wanneer straks ook een republikeinse havik het slachtveld gaat betreden, dan worden we getuige van een apocalyptische strijd. Het bloedvergieten heeft nog lang niet het toppunt bereikt en de vluchtelingenstroom richting Europa zal nog veel groter worden.

Er staat ons nogal wat te wachten. En wij hier in het veilige Westen? Wel, in Nederland staat ons het eerste kabinet Wilders te wachten. Maar ik waag me maar niet aan verdere bespiegelingen over de nabije toekomst. Ik mag alleen maar hopen dat ik ontmaskerd word als een hopeloos mislukte waarzegger.

zaterdag 3 oktober 2015

TTIP en ISDS: hoe Ploumen ons in de uitverkoop doet


In een helder artikel in de NRC van 2 oktober legt Roland Duong, regisseur van een VPRO documentaire over het TTIP (uit te zenden aanstaande zondag NPO2 21.01 uur) uit hoe er vooral door brievenbusfirma's uit Nederland claims via de ISDS-procedure worden gestart.

ISDS staat voor Investor State Dispute Settlement en stelt ondernemingen in staat staten aan te klagen door wie zij zich benadeeld voelen. Het ISDS is integraal onderdeel van het TTIP en wordt vurig bepleit door onze staatssecretaris van buitenlandse handel (voorheen Ontwikkelingssamenwerking), mevrouw Ploumen. Mij is het een raadsel waarom Ploumen dat ISDS maar blijft verdedigen.


Duong schetst nog eens hoe de VS er in het kader van het NAFTA-verdrag tussen de VS, Canada en Mexico in geslaagd zijn talloze ISDS-claims tegen Canada in te dienen. Nog nooit hebben de VS een dergelijke rechtszaak verloren.


Ondanks de bezwerende woorden van Ploumen zal ons dat ook met het TTIP gaan overkomen. Laten we hopen dat Agnes Jongerius de rug recht houdt en ervoor zorgt dat dit rampzalige verdrag niet wordt aangenomen zolang het ISDS er onderdeel van uitmaakt. Maar ik zeg u: dat TTIP zal er komen, net als dat ISDS. Omdat de Amerikanen een TTIP zonder ISDS niet zullen accepteren.

Kijken dus aanstaande zondag naar die documentaire van Roland Duong!

donderdag 1 oktober 2015

Waar hoop een misplaatste grap is


Eindelijk hangt hij er dan. De Palestijnse vlag. Bij de Verenigde Naties. Amerikanen niet blij en Israël boos maar ik vind het een heuglijk feit dat die vlag daar eindelijk wappert. Terwijl ik helemaal niet zo van de vlaggen ben.

Een van de mannen die destijds aan het Vredesakkoord van Oslo sleutelden was de huidige Palestijnse leider Mahmoud Abbas. Nu, 22 jaar later, is dat Oslo-akkoord definitief begraven. En dat is in mijn ogen geheel op het conto van Israël te schrijven.


Niet dat de Palestijnen niets verweten kan worden, integendeel. Maar de wijze waarop Israël de vredesbesprekingen structureel heeft gefrustreerd en gesaboteerd is schrijnend en beschamend. Er bestaan nu vrijwel geen Palestijnen meer die ooit vrede hebben gekend en geproefd. En er zal nog veel bloed vloeien eer er een aanvaardbare regeling is getroffen. Misschien komt die er wel nooit. Wat er wel aan zit te komen is een derde Intifada, een Palestijnse volksopstand.

En met de jongste ontwikkelingen in het Midden Oosten is er een ongekend explosieve situatie ontstaan. Je houdt je hart vast nu we toezien hoe de Russen zich in de strijd in en om Syrië mengen en daarbij zonder ook maar de geringste terughoudendheid de zijde van Assad kiezen. Maar Assad strijdt helemaal niet tegen IS, sterker nog: IS komt hem goed uit. Dit kan natuurlijk niet goed gaan en/want er is niemand die grip heeft op deze extreem gevaarlijke ontwikkelingen.

En het meest dramatische van dit alles is wel dat het Westen zelf deze veenbrand heeft aangestoken. Te beginnen met het toestaan van de staat Israël ten koste van meer dan 700.000 verdreven Palestijnen. Vervolgens door elke schending van VN-resoluties door Israël onbestraft te laten. Daarna door de Golfoorlogen en de regime changes in Irak en Libië. En natuurlijk door de eindeloze hoeveelheid wapens die we in die regio gepompt hebben. En niet in de laatste plaats door onze diplomatieke banden met de echte fundamentalisten onder de moslims: het perfide Saudi Arabië.

Ach, wat een rampzalige soort zijn wij. De wereld die wij gecreëerd hebben is te complex geworden. En nee, dit is geen onversneden cultuurpessimisme. Was dat maar zo, dan zou u mijn somberte smalend terzijde kunnen schuiven. Ik had het u graag gegund. Maar wie met de ogen open om zich heen kijkt, ziet weinig aanleiding voor een hoopvolle blik.

Foto Palestijnse vlag: Anygator.com
Foto Abbas: Getty