maandag 28 april 2014

Wanneer zetten die Italianen Berlusconi nu eens bij het oud vuil?


Berlusconi is inmiddels ontmaskerd als een gewone misdadiger met dit verschil dat hij niet naar de gevangenis wordt gestuurd maar mag volstaan met een taakstraf. Ik weet niet beter of hij mag voorlopig ook geen politieke functies meer bekleden maar dat weerhoudt hem er niet van zijn bijdrage te leveren aan de verkiezingscampagne voor het Europees Parlement. Op de poster van Forza Italia lezen we "Piu Italia, meno Germania". Je hebt weinig verbeeldingskracht nodig om te begrijpen wat hiermee bedoeld wordt.
Berlusconi dit weekend in Milaan: "...maar in godsnaam, voor de Duitsers hebben de concentratiekampen nooit bestaan". En dan te bedenken dat Forza Italia in het Europees Parlement deel uitmaakt van de Europese Volkspartij waar ook de Duitse CDU lid van is.
Wij gaan natuurlijk niet over Italië en de Italianen maar als Europeaan zou ik zeggen: wat een zegen als die onzindelijke Berlusconi aan het einde van zijn levenscyclus is gekomen. Ik zal er geen traan om laten en graag op zijn graf dansen.

Rosanne Hertzberger snapt het niet


Microbioloog Rosanne Hertzberger heeft een column in de NRC. Afgelopen weekend reageert ze op Capital in the Twenty-first Century van Thomas Piketty. Ze suggereert dat Piketty met de botte bijl van een belasting op vermogen alle problemen van de wereld op zou willen lossen.

En vervolgens stort ze zich op de vraag waarom het merendeel van de bevolking niet de moeite nam om vermogen op te bouwen. Haar betoog komt er eigenlijk op neer dat de verzorgingsstaat ons tot luie mensen heeft gemaakt. Er was geen noodzaak om vermogen op te bouwen en desondanks leven we allemaal een behoorlijk welvarend bestaan. We lieten onze spaarcentjes op een renterekening staan in plaats van ze te beleggen en zo rijk te worden. Hertzberger: "Die vermogensongelijkheid is voor een belangrijk deel het gevolg van een onbezorgd leventje in een aangeharkt land". Om vervolgens te konkluderen dat je toch maar een mooi leventje kunt hebben anno nu in Nederland zonder vermogen te bezitten. "Ongeacht welke intellectuelen er moord en brand schreeuwen over die ondraaglijke ongelijkheid". Dus waar maak je je druk om?

Nou mag Rosanne Hertzberger natuurlijk vinden wat ze wil maar als ze zich af wil zetten tegen Piketty (kennelijk in haar visie een schreeuwende intellectueel) dan mag je toch minstens verwachten dat ze de materie beheerst en Piketty goed gelezen heeft. Niet dus. Ze lult maar wat.

En nu nog maar eens over wat Piketty echt wil zeggen. De enorme economische groei die we in de achterliggende decennia hebben gezien is mogelijk geweest door de beide wereldoorlogen en de economische crisis daartussen. Een dergelijke economische groei is op de lange duur niet meer te verwachten, een gemiddelde groei van één procent of net iets meer is waarschijnlijker. Piketty baseert zijn stellingen niet op een economische theorie maar op een ongelooflijke hoeveelheid data over de periode 1913 tot nu, waarbij niet enkel één land maar meer dan dertig landen werden onderzocht.

En zijn vaststellingen zijn tamelijk helder: wie serieus vermogen bijeen heeft gesprokkeld (en een vermogen van een paar ton hoort daar zeer beslist niet bij) heeft toegang tot financiële instrumenten om dat vermogen veel harder te doen groeien dan de gemiddelde economische groei. Als gevolg daarvan is een steeds kleiner deel van de bevolking eigenaar van het totaal beschikbare vermogen, hetgeen er tevens toe leidt dat die steeds kleinere elite steeds meer macht vergaart en ook steeds meer invloed uit kan oefenen op de politieke besluitvorming.

En omdat vermogensgroei en economische groei niets met elkaar van doen hebben, ontstaat er een beweging die uiteindelijk funest is voor een gezonde democratische samenleving gebaseerd op het kapitalisme, juist omdat rendement op vermogen veel harder stijgt dan de groei van de economie. De enige manier om deze beweging te counteren is een progressieve vermogensbelasting. En om te voorkomen dat de rijken hun toevlucht kunnen nemen tot belastingparadijzen, is het van belang dat zo'n vermogensbelasting op internationale leest wordt geschoeid.

Kom, Rosanne Hertzberger, dit moet toch te bevatten zijn. Het gaat er niet om dat Jan Modaal zijn bek moet houden omdat hij het immers mooi voor elkaar heeft en evenmin gaat het om een jaloezie-belasting. Het gaat om de ethisch-morele grenzen aan het kapitalisme waardoor een steeds kleiner deel van de bevolking zich steeds meer rijkdom toe-eigent en daardoor steeds meer invloed verwerft op de politieke besluitvorming. Kom, Rosanne Hertzberger, je hoeft er niet voor doorgeleerd te hebben om je te realiseren dat dit een uiterst onwenselijk scenario is. Uiteindelijk is ook jouw geluk en welvaart volstrekt ondergeschikt aan die één procent van de bevolking die alles bezit en steeds meer krijgt.

Voor wie echt geïnteresseerd is in Piketty maar niet die hele dikke pil van meer dan 700 pagina's wil lezen, verwijs ik graag naar de volgende link.

http://www.prospectmagazine.co.uk/derbyshire/the-rise-and-fall-and-rise-again-of-inequality-an-interview-with-thomas-piketty/


vrijdag 25 april 2014

Pedofiele priesters worden wél beschermd


De klachtencommissie van het Meldpunt misbruik RKK heeft niet alleen klachten tegen de inmiddels overleden bisschop Gijsen  maar ook vier klachten tegen voormalig hulpbisschop van Utrecht, Jan Nienhaus gegrond verklaard. Deze gegrondverklaring dateert van twee jaar geleden. Wat deed het aartsbisdom?: helemaal niets.

Maar zoals dieven altijd tegen de lamp lopen, zo bleef ook dit feit niet verborgen. De Volkskrant meldt dit alsnog. En wat verklaart nu onze kardinaal Wim Eijk, door de Volkskrant met deze openbaring geconfronteerd? De goedheiligman verklaart doodleuk dat hij "verdrietig is dat dit misbruik heeft plaatsgevonden" en dat hij hoopt dat "de gegrondverklaring van de klachten kan helpen in het helingsproces van de slachtoffers". Schijnheiliger heb ik het nog niet eerder meegemaakt.

Maar hoe kunnen slachtoffers en al diegenen die zich in de steek gelaten voelen door de Kerk hun wonden doen helen wanneer diezelfde Kerk keer op keer aantoont zich helemaal niets aan die slachtoffers gelegen te laten liggen? De eigen reputatie krijgt voorrang en weegt zwaarder dan welk leed door de Kerk berokkend dan ook.

De paus zou deze kardinaal op staande voet naar buiten moeten knikkeren. Ik ben niet van die club en het zal me verder worst wezen maar voor al diegenen die de kerk nog steeds zien als hoeder van de moraal: denk daar nog eens goed over na. Pedofielen worden in ons land achterna gejaagd en hun vereniging is inmiddels verboden. Ik wil niet zo ver gaan de katholieke kerk een pedofielenvereniging te noemen maar het gedrag van deze kerkvorsten is uitsluitend te duiden als pedofilie.

donderdag 24 april 2014

Hamas, een godsgeschenk


Eind april zou er een regeling moeten zijn tussen Israël en de Palestijnen. De hele wereld weet dat Israël geen vredesregeling met de Palestijnen wenst. En Netanyahu wil al helemaal geen tweestatenoplossing. Zo'n vredesregeling gaat er dus gewoon nooit komen, zeker niet zolang Netanyahu het voor het zeggen heeft. Hij heeft werkelijk alles uit de kast getrokken om de onderhandelingen te saboteren. De hele wereld was er getuige van hoe Israël de ene illegale nederzetting na de andere aankondigde in bezet gebied. De hele wereld zou Israël de verantwoordelijkheid voor het mislukken van de onderhandelingen in de schoenen hebben geschoven.

Tot de Palestijnen een volkomen onverwacht konijn uit de hoge hoed van internationale diplomatie toverden: Hamas en Fatah gaan weer proberen een eensgezinde regering te vormen. Nu ben ik geen diplomaat maar dit lijkt mij toch een Palestijnse blunder van de hoogste orde. Hadden ze daar niet gewoon een maand mee moeten wachten? Het zou een volkomen logisch antwoord geweest zijn op het officieel mislukken van de onderhandelingen door toedoen van Israëlische onwil.

Nu bieden de Palestijnen Israël het perfecte alibi voor het opschorten van de vredesonderhandelingen. Wie had ooit gedacht dat een godsgeschenk ooit de gedaante van Hamas zou kunnen aannemen. Voor Israël is dat opeens zomaar het geval. Zo stompzinnig heb ik het nog niet vaak meegemaakt. Of ontgaat mij iets? Zie ik iets over het hoofd? Nee hoor, dit is gewoon pure domheid, de beste manier om je goodwill te verspelen. En goodwill zullen de Palestijnen nodig hebben om ooit hun zo gerechtvaardigde doel te kunnen bereiken. Wat een gemiste kans!

Stil zitten als je geschoren wordt?


Wijze raad aan u en mij maar niet voor Jos van Rey. Jos strikes again! Uitgerekend de man wiens integriteit onderwerp van gerechtelijk onderzoek is, is door de Roermondse burgemeester benoemd in een tweehoofdige commissie die de integriteit en geschiktheid van aspirant-wethouders moet onderzoeken.

Hoe krijg je het bedacht? Ik snap die van Rey wel, hij is er stellig van overtuigd nooit iets fout gedaan te hebben en kan hij het helpen dat Justitie wel erg lang nodig heeft om zijn zaak voor de rechter te brengen? En trouwens, je bent toch pas schuldig als de rechter je veroordeeld heeft? Dat is waar natuurlijk en het duurt inderdaad wel heel erg lang voor het OM met concrete tenlasteleggingen naar buiten komt.

Maar juist waar het een politicus betreft, weegt het principe zwaarder. Dat van Rey dat nog steeds niet begrijpt geeft te denken. De man is schaamteloos en bezoedelt het imago van zijn beroepsgroep. En zo'n burgemeester? Het eerste wat je denkt is toch dat hij zijn baantje wel aan Jos te danken zal hebben?

Ach arm Roermond, ooit een gedenkwaardige Hanzestad en in de Middeleeuwen zelfs hoofdstad van Gelre, wat is er van je over? Je wilt er nu nog niet begraven worden, welk virus heeft er rondgewaard?

woensdag 23 april 2014

Provincies? Weg ermee!


Provincies hebben twee hoofdtaken: infrastructuur en milieu enerzijds en toezicht op gemeenten en waterschappen anderzijds. Ongetwijfeld zullen ze er zelf nog een heleboel andere taken bij verzinnen maar laat u niet van de wijs brengen, dit is het en meer niet.

Het kabinet wil dat ons land wordt onderverdeeld in vijf grote regio's maar slaagt er niet in daar een heldere visie onder te leggen waarvan iedereen kan zeggen: ja, dat is logisch, we snappen het en we worden er allemaal beter van. Gevolg: iedereen staat met de hakken in het zand.

Ook de aanpak deugt niet: eerst moet er een noordelijke-vleugel-provincie komen en als die er eenmaal is, volgen de andere regio's vanzelf op vrijwillige basis. Wie zou dat ooit willen geloven? Die noordelijke provincies, bestaande uit Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht hangen gezamenlijk aan de rem en de rest van bestuurlijk Nederland leunt lekker achterover met de armen over elkaar.

Gisteren mocht Remkes, CvdK in Noord Holland bij P&W uit komen leggen waarom de provincie dwars ligt. Het werd deen beschamende vertoning en ik hoop dat de gezamenlijke talkshowhosts in Nederland deze Remkes nooit meer een podium zullen bieden. Hij kwam niet verder dan "we doen niet mee want de minister heeft ons niet overtuigd" en op de vraag wat wij er als burgers van zouden merken weigerde hij een antwoord te geven. Zelden zo'n minkukel gezien.

Maar even zo beschamend is het gegeven dat het kabinet geen helder onderbouwde visie heeft. Natuurlijk moeten we van al die Provincies af. Daarmee verloochen je helemaal niet de volksaard van de Groningers, de Tukkers, de Brabanders of de Limburgers. Alleen hoeven die culturele gebieden niet samen te vallen met bestuurlijke regio's. In welke bijbel staat dat voorgeschreven?

Provincies zijn vooral vehikels voor de bevrediging van ambities van politici en bestuurders. Het is de opmaat voor machtsposities en plaveit de weg naar burgemeestersambten, senaatzetels en ander pluche. Ik zou zeggen, besluit tot een herschikking op basis van een heldere analyse en voer die uit. Vraag die arme provinciebestuurderen niet of ze het ermee eens zijn maar vertel hen welke de nieuwe werkelijkheid is en eis van hen zich daar naar te gedragen.

En laat die Remkes nooit meer op het televisiescherm zien!

dinsdag 22 april 2014

Roombeek, 14 jaar later


Iedereen weet nog wel waar hij of zij was, die dag in mei 2000 toen bijna een hele wijk in Enschede weggevaagd werd als gevolg van een vuurwerkramp. Een wonder dat er slechts 23 doden vielen. Nu veertien jaar later is er een geheel nieuwe wijk uit de grond gestampt. Bij de ontwikkeling van dit nieuwe Roombeek werden de oorspronkelijke wijkbewoners nauw betrokken. En zo ontstond een prachtige wijk waarin het textielverleden van de stad was terug te vinden en waar alle koopwoningen niet door projectontwikkelaars maar door architecten van internationale naam en faam werden ontworpen.
Tussen het Rijksmuseum Twente - een erfenis van de textielbaronnen van Heek en De Stadshaard van ESSENT is in de achterliggende jaren een juweel van een woonwijk ontstaan. Verrassende architectuur, een doordacht ontwerp en talloze functies en voorzieningen samengebracht in een open wijk met centraal een bescheiden monument ter nagedachtenis aan de vuurwerkramp van 2000.


Net als de Roombeek, de Stroinksbleek en de watertorens doet ook Het Cremer nog sterk denken aan het textielverleden van de stad. Nu ondergaat het gebouw een transformatie en is het opgedragen aan de roemruchte stedeling Jan Cremer (geheel terzijde: één rode-oortjes-roman, een aantal verdienstelijke schilderijen maar voor de rest een grote bek en volgens mij een onaangenaam mens) en alles wijst erop dat hier een mooi complex ontstaat. Maar absolute blikvanger - althans wat mij betreft - in deze wijk is het buurgebouw, de zogeheten Eekenhof, een zorgcomplex dat werd ontworpen door Claus en Kaan Architecten. Wat een prachtig gebouw, lijkt me heerlijk daar te kunnen wonen.


 En midden in het gebied Museum Twentse Welle, een verrassend gebouw, geheel omgeven door stalen gordijnen die opbollen in de wind en zo stukje bij beetje iets van het interieur van het gebouw laten zien. Een leuk museum ook, zeker voor wie van streekgeschiedenis houdt. De door Herman Finkers ingesproken audiotour is uiterst vermakelijk. Maar hoogtepunt in dit museum is toch de huiskamer waarin op een leunstoel op één autochtone Tukker na, allochtone stadsbewoners worden geprojecteerd die ieder hun eigen geschiedenis vertellen en uitleggen wat de stad Enschede voor hen is gaan betekenen. Stuk voor stuk indrukwekkende documenten waar iedereen een voorbeeld aan kan nemen. Heel innemend en vaak ontroerend!


Wat een verrassing, dit Enschede waar ik een  belangrijk deel van mijn jeugd woonde maar waarvan ik altijd dacht dat er niets te beleven viel. Ga er eens heen en maak die stadswandeling, het is meer dan de moeite waard!
Hoge Raad, met respect: u vergist zich


Het hoge woord is eruit: vereniging Martijn is verboden. De Hoge Raad heeft zich uitgesproken en daar zullen we het mee moeten doen. Toch wordt hier naar mijn mening een vergissing begaan. Het verbod is gestoeld op de vermeende ontwrichtende werking van de vereniging en die werking is in de redenatie van de advocaat-generaal af te leiden uit een gedachte-experiment: wat gebeurt er als de standpunten van Martijn grootschalig zouden worden overgenomen?

In 2013 fiatteerde het Hof in Straatsburg het verbieden van de Hungarian Guard Association omdat die opriep etnische Hongaren te beschermen tegen zigeunercriminaliteit. Nu zou ik zeggen dat op dezelfde gronden ook de PVV verboden zou kunnen worden maar daar is het me hier niet om te doen. Overigens zou ik zo'n verbod een schandalige zaak vinden en ernstig betreuren. Een verbod van de Hells Angels en de Bandidos zou ik evenwel een stuk minder problematisch vinden, maar ook daarvan begrijp ik dat het er niet snel van komt.

Even de uitgangspunten: ja, pedofilie is een problematische geaardheid en ja, de samenleving staat terecht niet toe dat pedoseksuelen hun geaardheid consumeren en ja, de samenleving stelt zich terecht onverzoenlijk op jegens seksueel verkeer tussen minderjarigen en volwassenen en ja, het verheerlijken van seksueel contact met jonge kinderen is in alle opzichten onaanvaardbaar en ja, het is begrijpelijk dat er maatschappelijke onrust ontstaat wanneer een pedofiel zich in de publieke ruimte manifesteert.

Maar deze problematische geaardheid is wel een statistisch feit en uit de internationale media kunnen we opmaken dat pedofilie een wereldwijd verbreid fenomeen is. Betrouwbare cijfers zijn nergens beschikbaar, juist omdat pedofilie zich voornamelijk onder de radar afspeelt. Op basis van literatuuronderzoek gaat men er van  uit dat ongeveer één procent van de mannen ouder dan 18 jaar pedofiele gevoelens kent. Van pedofiele vrouwen zijn geen cijfers beschikbaar. Hoe het ook zij, bepaald geen verwaarloosbaar aantal. En deze problematische geaardheid weerstaat de ernstigste maatschappelijke druk en dwang.

Met andere woorden: het fenomeen laat zich niet weg verbieden. De geaardheid is kennelijk sterker dan de vrees voor verwijdering uit de maatschappij. En dat is wat pedoseksuelen te wachten staat, we kennen allemaal de voorbeelden. Is het werkelijk waar dat het toestaan van de vereniging Martijn zou betekenen dat daarmee de standpunten van de vereniging op grote schaal worden overgenomen? Dat lijkt mij nauwelijks vol te houden.

Mijn belangrijkste bezwaar tegen het verbod van deze vereniging is dat het verbod op zich niets oplevert. De samenleving wordt er niet veiliger door en we verliezen het enige zicht dat we hadden op dit deel van de bevolking, dat voor zoveel maatschappelijke onrust zorgt. Of de Hoge Raad zich heeft laten meeslepen door de tijdgeest of dat zij die tijdgeest juist tot uitdrukking brengt in haar vonnis, daar kun je lang over discussiëren. Maar de gezondheid van onze samenleving is met dit vonnis niet gediend. Het brengt immers uitsluitend de verwerping en vergelding tot uitdrukking. Half werk dus.

donderdag 17 april 2014

Hoeveel ongelijkheid kunnen we verdragen?


Thomas Piketty is hoogleraar economie in Parijs en hij heeft naar de mening van Nobelprijswinnaar Paul Krugman en vele andere vermaarde economen een boek geschreven dat wordt beschouwd als misschien wel het belangrijkste werk van dit decennium. De titel van het boek luidt Le capital au XXI siècle en Piketty behandelt hierin met name de scheve verdeling van rijkdom, wereldwijd.

Konden we afgelopen weekend in de Volkskrant al lezen dat de inkomensverschillen in Nederland steeds groter worden, Piketty laat zien dat deze trend wereldwijd speelt en wat erger is: niet is te stoppen. Met als gevolg extreme economische ongelijkheid tussen een werkende massa en een rentenierende toplaag.

En de reden is een simpele: het rendement op vermogen houdt geen gelijke tred met de groei van de economie. Gemiddeld is het rendement op vermogen 4 tot 5 procent, terwijl de economische groei bijna nergens ter wereld meer boven de 4 procent uit terwijl voor de middellange termijn een groei van hoogstens 2 procent (mits we schone energiebronnen vinden) haalbaar zou kunnen zijn.

Ongelijkheid is niet per se verkeerd, aldus Piketty maar wanneer de ongelijkheid nutteloos en excessief wordt, gaat het mis. De enige manier om deze gevaarlijke trend te keren is het afstraffen van kapitaalvlucht en progressieve belastingen op grote vermogens en erfenissen van grote vermogens. Wanneer grootmachten elkaar economische sancties op kunnen leggen, kan men niet met droge ogen blijven beweren dat er geen maatregelen tegen belastingparadijzen als bijvoorbeeld de Bahama's of Jersey genomen kunnen worden.

In Europa worden we gehinderd door het niet bestaan van een politieke unie. Daardoor is het bijvoorbeeld mogelijk dat Londen nu aantrekkelijke belastingmaatregelen treft om grootkapitaal uit Amsterdam weg te lokken. Juist in deze dagen zien we het Amerikaanse Starbucks deze verhuizing ondernemen.

De ongelijkheid die we nu kennen betekent dat de rijkste paar procent van de grote economieën 60 tot 70% van het kapitaal bezitten. Je hoeft er niet voor doorgeleerd te hebben om je te realiseren dat dit een perverse situatie is die niet verenigbaar is met een moreel gezonde en beschaafde samenleving. Piketty noemt dit de centrale tegenstelling van het kapitalisme. Hopelijk wordt zijn boek snel vertaald.


bron: NRC 16 april 2014

woensdag 2 april 2014

Baudet winkelt weer eens selectief


Thierry Baudet - u weet het, die is niet populair op dit blog - noemt zichzelf gepromoveerd jurist en hij lijkt van zijn strijd tegen een federaal Europa zijn levenswerk te willen maken. Nu heeft hij zijn pijlen gericht op het Europees Openbaar Ministerie, dat door de Europese Commissie werd opgericht om fraude met Europese gelden tegen te gaan. Deze fraude wordt geschat op circa € 500 miljoen jaarlijks. Dat geld is Europees begrotingsgeld en wordt door u en mij bijeengebracht. De Commissie heeft vastgesteld dat niemand zich echt verantwoordelijk voelde om die middelen te beschermen en besloot tot de oprichting van dit Europees Openbaar Ministerie. Het EOM wordt volledig geïntegreerd in de nationale rechtssystemen. De toetsing geschiedt dan ook te allen tijde door de nationale rechter. Niet onbelangrijk, lijkt me maar Baudet maakt hier geen melding van!

Niks op tegen toch? Nee, zegt Baudet, daar is alles op tegen want we worden slaapwandelend een federaal Europa in geleid, ook door dit nieuwe sluwe bedenksel van Europa. Kijk maar in artikel 13, zegt Baudet. Daar staat dat dat het EOM ook exclusief bevoegd is ten aanzien van andere met de EU-fraude samenhangende strafbare feiten. De argeloze lezer denkt: nou, als die gepromoveerde jurist dat zegt, zal het wel zo zijn, oppassen dus.
Maar ik heb artikel 13 er eens bij gepakt en daar staat: "Wanneer de in artikel 12 bedoelde strafbare feiten onlosmakelijk zijn verbonden met andere dan de in artikel 12 bedoelde strafbare feiten en het in het belang van een goede rechtsbedeling is dat beide soorten feiten gezamenlijk worden opgespoord en vervolgd, is het Europees Openbaar Ministerie ook bevoegd voor die andere strafbare feiten, mits de in artikel 12 bedoelde feiten dominant zijn en de andere strafbare feiten op dezelfde elementen zijn gebaseerd. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, is de lidstaat die bevoegd is voor de andere feiten, ook bevoegd voor de in artikel 12 bedoelde feiten". Me dunkt, dat is toch heel wat genuanceerder dan Baudet ons wil doen geloven!

Wat Baudet hier doet is "hineininterpretieren", een echte jurist onwaardig. Hij schrijft zijn broddelwerkje dit keer samen met Bastiaan Rijpkema, rechtsfilosoof. Tja, dat klinkt allemaal indrukwekkend maar wie in de waarheid is geïnteresseerd, gaat zelf op onderzoek. En als Baudet iets schrijft, ook al is het in de achtenswaardige NRC, zou ik u willen aanraden zelf de feiten te controleren. Kijk maar op de volgende link:

http://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j4nvgs5kjg27kof_j9vvij5epmj1ey0/vjdrhkuvm1zz/f=/blg255131.pdf