donderdag 30 augustus 2018

Studieschuld en leenmoraal


De studieschuld van Nederlandse studenten (exclusief de gevolgen van het leenstelsel) is gestegen tot 11 miljard (inclusief het leenstelsel gaat het circa 18 miljard) Dat is een enorm bedrag. Studentenbonden - zo is te lezen op de NOS website - vrezen voor de toekomst van de schuldenberg: "Het meest schrijnende is dat we als samenleving een jonge generatie aanleren dat lenen normaal is. Dat is gecreëerd door het leenstelsel, dat werpt niet zijn vruchten af".

Zelden heb ik grotere onzin gelezen. Nee, het is kennelijk wenselijk dat we een jonge generatie leren dat krijgen normaal is! Eigenlijk vind ik dat studenten die dit soort kul uitkramen niet op de universiteit thuishoren.

Op de website van de NOS staat een helder artikel over dit onderwerp. Daarin worden ook studenten aangehaald die helemaal geen moeite met het leenstelsel hebben. En een filmpje waaruit blijkt dat het verkrijgen van een hypotheek onder het oude stelsel een stuk ongunstiger is dan onder het leenstelsel. Zie de volgende link: NOS over studieschuld

woensdag 29 augustus 2018

Trump warns of violence if GOP loses midterms

Opgelegd pandoer


Als je lange tijd niets van Wilders hoort, kun je er donder op zeggen dat hij ergens mee gaat komen waardoor de schijnwerpers weer op hem gericht worden. Nu heeft hij een cartoonwedstrijd in november van dit jaar aangekondigd waarbij cartoons over de profeet Mohammed in het gebouw van de Tweede kamer zullen worden tentoongesteld.


Je kan er ook donder op zeggen dat er ergens in de moslimwereld genoeg stompzinnige idioten te vinden zijn die moord en brand gaan schreeuwen als een inmiddels internationaal bekend politicus uit het Westen een actie aankondigt die door hen als beledigend wordt ervaren. Met een gewoon Nederlands woord noemen we dat 'uitlokken'.

Er is geen Nederlander die niet weet dat moslims er niet van houden wanneer de profeet te kakken wordt gezet. Er is geen Nederlander die niet weet dat moslims overgevoelig zijn wanneer er iets gebeurt dat hen onwelgevallig is. De vraag is dan ook wat Wilders met zijn domme actie aan denkt te tonen. Iets wat wij nog niet weten? Ik dacht het niet.


Wat is dan de toegevoegde waarde van zo'n expositie? Die is enkel en alleen gelegen in de spotlights op Wilders. Wilders gaat nooit de discussie aan, met niets en niemand en al helemaal niet met moslims. Hij bedenkt een stompzinnig idee en weet dat hij daarmee weer alle camera's uit binnen- en buitenland op zich gericht krijgt; hij weet dat zijn persoonsbeveiliging weer behoorlijk opgeschroefd zal worden; hij weet dat hij dan weer moord en brand kan schreeuwen over die vermaledijde islam die onze Westerse vrijheid wil vernietigen.

Wilders claimt iets aan te tonen wat allang bewezen is en wat hij doet is niets anders dan uitlokking voor eigen politiek gewin. Natuurlijk moeten er cartoons over de islam en haar profeet gemaakt kunnen worden maar ik zou het niet in mijn hoofd halen de door Wilders te organiseren tentoonstelling te gaan bekijken. Wilders vecht voor onze vrijheid? Niet voor de mijne! Wilders blijft wat hij altijd al was: een walgelijk politicus, een selffulfilling prophecy.

dinsdag 28 augustus 2018

Verses at Ellesmere

Go that deep-NUfrequency ft. Shara Nelson-Charles Webster

Jimi Tenor - Pylon

House of Pain - Jump Around (Music Video)

Frank Zappa - Goa Live (zo hard mogelijk afspelen!)

Steve Winwood, Eric Clapton - Can't Find My Way Home

George Orwell: A Life in Pictures Full Documentary (High Quality)

Is Jeremy Corbyn een cryptocommunist?


Zodra politici gaan morrelen aan de vrije pers is de democratie direct in gevaar. Deze noodkreet slaak ik geregeld in deze kolommen. Er was een tijd dat deze vrees vooral van toepassing was op landen achter het IJzeren Gordijn. Maar die tijd ligt alweer lange tijd achter ons.

In landen als Amerika, Hongarije, Tsjechië en Polen is de democratie direct in gevaar door toedoen van politici die met een beetje persbreidel geen enkele moeite hebben. Maar ook in Nederland en Groot Brittannië gaan stemmen op om de gevestigde media aan te pakken. Hier ten lande zijn het vooral Wilders en Baudet die zich over de pers beklagen. In Engeland doet de leider van de social democrats, Jeremy Corbyn, een stevige duit in het zakje.


Net als Trump hekelt Corbyn de "falende media" en het "fake news van de mainstream media". Geen woord over de sociale media die vrijwel niets anders doen dan fake news verspreiden. Maar wat nog erger is, Corbyn wil dat leidinggevenden bij de grote nieuwsmedia (en niet alleen bij de BBC maar ook bij de private ondernemingen) door de werknemers worden gekozen. Hiermee geeft hij dus de vakbonden een enorme grip op de media. God mag weten wat Corbyn hiermee beoogt maar het is hoe dan ook een poging om de pers te controleren. En dat is radikaal fout. De vraag in de titel van deze post moet dan ook, vrees ik, met ja worden beantwoord.

Sowieso ben ik geen fan Jeremy Corbyn omdat hij zich niet distantieert van beweringen die gemakkelijk kunnen worden opgevat als antisemitisme en vooral omdat hij in de Brexit-discussie een volstrekt hybride positie inneemt, het achterste van zijn tong niet laat zien en zijn kiezers niet duidelijk vertelt waar hij staat.

Bron: de Volkskrant 28 augustus 2018

maandag 27 augustus 2018

Wiebes scherp bevraagd


Optimisme moet, zo luidt het credo van minister van economische zaken en klimaat Eric Wiebes. Soms mogen dingen tegen lijken te zitten of zelfs te mislukken maar je moet niet in een dergelijk sentiment blijven hangen. Als iets tegenvalt, hoef je het einddoel niet uit het oog te verliezen. Dat tegenvallen is slechts een fase in het proces van ontwikkeling, van vooruitgang. En: Wiebes verzet zich tegen politiek bedrijven vanuit beelden, noties. Want meestal is dan de verbeelding aan de macht terwijl de feiten juist zo belangrijk zijn.


Janine Abbring kent de minister persoonlijk vermoed ik, ze tutoyeerden elkaar vanaf het begin. Het risico daarvan is dat de interviewer niet voldoende distantie tot haar gesprekspartner heeft maar daar weet Abbring wel raad mee. Als Wiebes Boris Johnson laat zien als een welbespraakt politicus die politiek bedrijft op basis van (valse) beelden en zich daar in mijn ogen terecht kwaad over maakt, komt Janine Abbring keihard terug met het beeld van Rutte die over de dividendbelasting zei dat hij in elke vezel van zijn lijf voelde... Is dat dan geen beeld? vroeg zij aan Wiebes.

En toen zij - terecht - volhield dat er nog steeds geen enkele cijfermatige onderbouwing was geleverd voor het schrappen van de dividendbelasting, kwam Wiebes toch echt in het nauw en hij maakte zich ervan af met de flauwe opmerking dat niet alle werkelijkheid in een rekenmachinetje te vangen was.

Ook over de kosten van het klimaatbeleid liet Abbring niet los. Zij had een warmtepomp laten installeren en betaalde daar € 14.000 voor, een bedrag dat toch echt niet door elke Nederlander op te brengen was. Wiebes reageerde als een macro-econoom en stelde dat slechts een klein deel van de economische groei in de komende jaren toereikend was om het Akkoord van Parijs te financieren. Macro-economisch mag dat kloppen maar de harde werkelijkheid is dat de winsten stijgen en de lonen niet, dat vooral de elite aan de top profiteert van de economische groei en dat je van een modaal salaris geen 14 mille opzij kunt leggen om een dure warmtepomp aan te schaffen.


Ook de loftrompet die Milton Friedman stak over de vrije markt kon bij Wiebes op instemming rekenen maar Abbring plaatste daar terecht de nodige vraagtekens bij. Zoals ze ook over het aardbevingsdossier haar gast zeer scherp bevroeg. Hoe het ook zij, ook dit was weer een zeer boeiende televisieavond maar de ster van de show, tegen wil en dank, is en blijft Janine Abbring.

vrijdag 24 augustus 2018

Dividendbelasting


D'66 en CU zullen zich niet verzetten tegen het schrappen van de dividendbelasting voor buitenlandse conglomeraten. Daarmee degraderen zij zichzelf tot slippendragers van het grootkapitaal. Het is werkelijk onvoorstelbaar hoe een regering een maatregel door kan drukken waar vrijwel iedereen een groot tegenstander van is.


De maatregel stond in geen enkel verkiezingsprogramma en is uitsluitend door onze leugenachtige premier, Mark Rutte, in het regeerakkoord geperst. Zou de maatregel aanvankelijk 1,4 miljard kosten, inmiddels zijn de kosten al gestegen tot boven de 2 miljard. Structureel!

Steeds meer buitenlandse bedrijven verklaren zich niet door een dividendbelasting te laten weerhouden van vestiging in het ene of andere land. Het argument van de premier, werkgelegenheid, is volslagen uit de lucht gegrepen en wordt nergens, maar dan ook nergens (getalsmatig) onderbouwd.


Ik zou denken: het parlement kan het toch niet laten gebeuren dat een bewezen leugenachtige premier in zijn eentje een maatregel doordrukt die op geen enkele wijze het belang van de Nederlandse burger dient. Rutte is de antidemocraat par excellence! Wie gaat hem stoppen nu Pechtold en Segers hem gewoon zijn gang laten gaan?

Winsten stijgen wel, lonen niet


De winstmarge van Amerikaanse bedrijven heeft in 2014 een niveau bereikt van 67 procent terwijl dat in 1980 nog slechts 20 procent bedroeg. De ervaring heeft geleerd dat een toenemende machtsconcentratie tot hogere winstmarges leidt, de concurrentie neemt immers af. Hoewel in Europa die toenemende machtsconcentratie nog niet is waargenomen zien we ook hier de winstmarges fors stijgen.

Nergens ter wereld echter stijgen ook de lonen. De onderliggende gedachten is dat het voor werknemers steeds moeilijk wordt te onderhandelen met een steeds groter en machtiger wordende onderneming.Volgens het IMF groeien de lonen sinds 1980 al minder dan de economie.


Een direct gevolg van de achterblijvende loonontwikkeling is een structureel (te) lage inflatie.Daarmee wordt het rentebeleid van centrale banken van enorm belang. Maar economen kunnen het maar niet eens worden over de juiste strategie om inflatie te beteugelen en beheersen. Renteverhogingen hebben direct invloed op de bereidheid van ondernemers personeel in te huren en te onderhandelen over loonontwikkeling.

Ik ontleen deze gegevens aan een uitstekend artikel van Alina Borovitskaya in de NRC van 23 augustus jl. Kan ik u van harte aanbevelen. Dit is het hyperkapitalisme van deze tijd, schaalvergroting, concentratie van macht, rijkdom en politieke invloed en een steeds marginalere positie voor de werknemer. Arbeid adelt? Allang niet meer, arbeid marginaliseert.

donderdag 23 augustus 2018

Vaccinatieplicht?


Om groepsimmuniteit te kunnen garanderen, dient de vaccinatiegraad tenminste 95% te bedragen. In steeds meer landen wordt die drempel bij lange na niet gehaald en ook in ons land zitten we onder die minimumgrens. Het aantal besmettingsgevallen van mazelen in Europa neemt dan ook toe en de eerste doden zijn reeds begraven.

Ik kaart dit onderwerp hier vaker aan, niet zonder reden. Tot mijn vreugde beginnen steeds meer parlementariërs hardop na te denken over een vaccinatieplicht. Maar wie mijn vorige post heeft gelezen, beseft onmiddellijk dat er een juridisch probleem ontstaat inzake de lichamelijke integriteit.

Natuurlijk gaat het hier om een wezenlijk andere zaak dan bij een nationale DNA databank. Met DNA kunnen geen ziekten, moorden of andere misdaden worden voorkomen. Ze kunnen er hoogstens mee worden opgelost (zij het dat een DNA-spoor alleen niet voldoende is; er moet ook aanvullend tactisch bewijsmateriaal zijn)

Bij vaccineren ligt het duidelijk anders: wanneer de groepsimmuniteit niet kan worden gerealiseerd is de volksgezondheid onmiddellijk en direct in het geding: er sterven mensen omdat een handjevol idioten weigeren zichzelf of hun kinderen te laten vaccineren.


Als het juridisch haalbaar is een vaccinatieplicht in te voeren, dan steun ik dat volgaarne. Maar mocht dat niet mogelijk zijn, dan zullen we ons daarbij neer moeten leggen. Maar dat betekent niet dat wij de volksgezondheid in gevaar moeten laten brengen door dat handjevol onbenullen. Ik heb er niet voor niets al vaker voor gepleit om toegang tot onderwijs, kinderopvang, buitenschoolse opvang te koppelen aan een vaccinatiebewijs. Geen vaccinatie betekent geen onderwijs en geen opvang.

Het is om woest van te worden dat mensen zich de onbeschaamdheid menen te kunnen permitteren het leven van hun eigen kinderen én dat van vele anderen in de waagschaal te mogen stellen, alleen maar omdat ze te dom zijn om nut en noodzaak van vaccinaties in te zien. En kom me niet aan met zulke idiote theorieën als zou het vaccineren ingegeven zijn door de farmaceutische industrie. Onzindelijk denken is dat, inderdaad, te stom voor woorden.

Een nationale DNA databank is het slechtst denkbare idee


Het lijkt erop dat een gruwelijke moordzaak opgelost kan worden dankzij een grootschalig DNA-onderzoek. We weten dat nog niet zeker en desondanks kiezen alle media ervoor de verdachte met naam en toenaam, met foto en video in beeld te brengen. Opmerkelijk en je kunt er je vraagtekens bij plaatsen.

Maar veel belangrijker is de roep om een nationale databank met DNA-gegevens van alle Nederlanders. De onvermijdelijke Peter R. de Vries voorop. Het sentiment op zich mag misschien begrijpelijk zijn, het blijft een uiterst onzalige gedachte. Er zijn ethische, juridische en praktische bezwaren tegen zo'n databank.

Het belangrijkste ethische bezwaar is natuurlijk dat alle Nederlanders daarmee op voorhand tot potentiële verdachte worden gepromoveerd. Jouw DNA kan achterblijven op een plaats of voorwerp in de nabijheid waarvan op enig moment een misdrijf wordt gepleegd zonder dat je er ook maar iets mee te maken hebt. Voor je het weet mag jij gaan uitleggen hoe en waarom jouw DNA op die plek is terecht gekomen en op dat moment ben je een verdachte.

Een ander belangrijk ethisch bezwaar is het risico van misbruik. Met het vastleggen van DNA van alle Nederlanders ontstaat er een databank waar heel veel instanties, instituties en personen enorm veel belangstelling voor hebben. Denk aan verzekeraars en hackers die bereid zijn in te breken om jouw gegevens te verkopen aan wie er geld voor biedt.

Een derde ethische bezwaar is dat de lichamelijke integriteit is vastgelegd in de Verklaring van de Rechten van de Mens. Hoe gaat een overheid de afname van DNA verplichten voor mensen die daar uit principiële overwegingen geen medewerking aan willen verlenen?

Het belangrijkste juridische bezwaar is dat internationale jurisprudentie het opzetten van een dergelijke databank simpelweg verbiedt. Men kan natuurlijk besluiten dat een wet gewijzigd wordt, mits dat op parlementair en democratisch correcte wijze geschiedt maar ik hoop toch dat onze politici over voldoende gezond beoordelingsvermogen beschikken om zo'n wetswijziging niet te initiëren.

Het belangrijkste praktische bezwaar tegen een dergelijke databank is de uitvoerbaarheid. Op dit moment bevat de DNA databank van Justitie circa 500.000 DNA-profielen. Er ontstaat er gigantisch capaciteitsprobleem wanneer er 17 miljoen DNA profielen moeten worden afgenomen, verwerkt en opgeslagen. Nog afgezien van de capaciteitsproblemen die ontstaan wanneer in een moordzaak alle DNA-sporen moeten worden onderzocht, die nu niet maar dan wel direct gekoppeld kunnen worden aan een (Nederlandse) burger.


Emoties zijn een slechte raadgever. Als de politie mij om medewerking zou verzoeken in verband met een misdaad, zou ik daar in beginsel zonder problemen aan meewerken. Maar mijn DNA afstaan ter opname in een databank waar iedereen bij kan en waar iedereen misbruik van kan maken, dat gaat me echt te ver. Een onzalig idee dus, Peter R. de Vries

dinsdag 21 augustus 2018

Dienstplicht en weekendscholen


Twee fenomenen vanuit islamitische landen die hun repercussies ver buiten de landsgrenzen hebben. Turkije wil in den vreemde weekendscholen financieren waar Turken in de diaspora feeling en contact kunnen houden met hun oorsprongcultuur. De werkelijke agenda van sultan Erdogan is het onder controle houden van en zich verzekeren van de stemmen van Turken in den vreemde. De vraag is of je hier in een democratie echt iets tegen kunt ondernemen. Ik ben benieuwd naar een rechterlijke toets. Maar onwelkom is het wel, dit nare idee van de paljassultan.


Eerder was ik in deze kolommen positief over de koning van Marokko. Maar dat enthousiasme kalft wel af sinds we de repressieve reactie van de Marokkaanse overheid op protesten uit het RIF-gebied hebben gezien en zeker ook nu de dienstplicht wordt heringevoerd. De Marokkanen laten vooralsnog in het midden wat er nu precies van Marokkaanse jongeren in de diaspora wordt verwacht maar impliciet is helder dat ook zij niet van de dienstplicht worden uitgezonderd. Marokkanen kunnen hun paspoort niet verliezen of inleveren. Wie als Marokkaan wordt geboren blijft zijn leven lang Marokkaan. En wie uit Marokkaanse ouders wordt geboren, krijgt automatisch een Marokkaans paspoort.

Landen als Marokko en Turkije erkennen feitelijk alleen hun eigen paspoort en zij verwachten van hun paspoorthouders ondubbelzinnige loyaliteit. Zij hebben er moeite mee dat elders geborenen in het land waar zij geboren zijn een paspoort krijgen en dus ook aan dat vreemde land loyaliteit verschuldigd zijn.


En dat is en blijft natuurlijk een serieus probleem.Een echte testcase zouden we kunnen krijgen wanneer ook Nederland nog de dienstplicht kende en alle ingezeten jongeren daartoe verplichtte. Welk paspoort zou dan voorrang krijgen? Maar ook los van die hypothetische situatie is die loyaliteitskwestie relevant. Willen wij echt dat Turkse jongeren in de Erdoganleer worden bijgeschoold en willen wij echt dat Marokkaanse jongeren uit Nederland voor Marokko wapens gaan dragen? Ik vind beide situaties onaanvaardbaar en onverenigbaar met een Nederlands paspoort. De jongeren zullen dan zelf moeten kiezen. Maar vermoedelijk komt er voor beide situaties een hybride aanpak die van alles oplevert behalve duidelijkheid.

maandag 20 augustus 2018

Woordenwaterval


in toom gehouden door een - ik zeg het telkens maar weer - uitstekende interviewster, Janine Abbring. Pieter Waterdrinker dit keer in Zomergasten, correspondent Rusland voor de Telegraaf en schrijver. Ik heb alleen Tsjaikovskistraat 40 van hem gelezen en vond dat een buitengewoon interessant en leesbaar boek. De man zit vol verhalen en als je hem zijn gang laat gaan komt er geen einde aan zijn woordenstroom. Abbring weet daar wel raad mee en geregeld sleurt ze hem weer terug naar het onderwerp van dat moment. Ze laat zich niet om de tuin leiden door een spraakwaterval als Waterdrinker.

Twee thema's zijn voor hem cruciaal. Aan de ene kant: wat stellen we eigenlijk voor, wat blijft er van ons over als we er eenmaal niet meer zijn, herinneringen vervagen en sterven uit wanneer de laatste getuige verdwenen is, en van de meeste schrijvers worden de boeken na een tijdje echt niet meer gelezen. De moeder van Maarten Biesheuvel gereduceerd tot de inhoud van haar handtasje, dat was een ontroerend filmfragment.

En aan de andere kant oordelen mensen doorgaans veel te snel, hebben ze hun mening al onder woorden gebracht zonder alle feiten en randverschijnselen überhaupt te kennen. Niet zelden wordt de loop der geschiedenis vooral bepaald door vooroordelen en onwrikbare noties. Wie Poetin afserveert zonder diens persoonlijke Werdegang te kennen, doet de man onrecht en begrijpt niets van Rusland. Adstructie: indrukwekkende beelden uit een vanavond op NPO2 Extra uitgezonden documentaire Blockade over het beleg van Leninggrad. Hoe verwerpelijk Russische acties in De Krim en Oekraïne ook mogen zijn, het Westen heeft daar nodeloos arrogant en zonder kennis van zaken op gereageerd.

Het blijft een prachtig programma, dit Zomergasten waarin de positie van de interviewer cruciaal is. Janine Abbring overtreft al haar voorgangers.

zaterdag 18 augustus 2018

Journalisten vijanden van het volk?


Alleen in autoritaire (of dictatoriale) samenlevingen vindt persbreidel plaats. Alleen daar wordt de stelling gehuldigd dat de pers niet de bestuurden maar de bestuurders moet dienen. Als dat is wat het volk wil, dan moet het zijn zin maar krijgen? Maar dan toch niet ten koste van míjn vrijheid.


Wij zijn het aan onszelf en onze kinderen verplicht de onafhankelijke vrije pers koste wat het kost te verdedigen. De belangrijkste reden om Trump ten diepste te wantrouwen is juist diens onophoudelijke strijd tegen de mainstream media (MSM)


The Boston Globe nam het voortouw in een door driehonderd Amerikaanse kranten gevolgde repliek aan het adres van de Amerikaanse president. Uit peilingen blijkt dat 51 procent van de Republikeinen de pers beschouwt als de vijand van het volk in plaats van een belangrijk onderdeel van de democratie. Meer dan een kwart van de Amerikanen is van mening dat de president de bevoegdheid zou moeten hebben om media die zich slecht gedragen te sluiten, hiervan steunt 43 procent de Republikeinen. Dertien procent van de ondervraagden vindt dat Trump reguliere media als CNN, The Washington Post en The New York Times zou moeten sluiten.


Dat zijn levensgevaarlijke sentimenten en de steun hiervoor in de Amerikaanse samenleving is onthutsend. The Washington Post heeft een lijst opgesteld waaruit blijkt dat Trump - wiens mantra luidt dat de MSM alleen maar fake news verspreiden - in de eerste 558 dagen van zijn presidentschap 4.229 onware of misleidende beweringen heeft gedaan. Dat volk, dat mij kennelijk tot de elite rekent, is wel heel erg gretig in de misvatting dat Trump His Master's Voice zou zijn. Dát volk is dan ook ongelooflijk naïef en dom.


Ik heb het hier al vaker gezegd, dat volk bestaat niet alleen uit Amerikanen maar ook uit Polen, Hongaren, Tsjechen, Turken, Arabieren en ook uit Nederlanders. Wilders en Buadet lopen hier ook al jarenlang te mekkeren over de media. Het is juist dát sentiment dat zij keer op keer belijden, dat hen gevaarlijk maakt.


The Boston Globe: "Om de pers 'volksvijand' te noemen is even on-Amerikaans als gevaarlijk voor het burgerlijk contract dat we nu al meer dan twee eeuwen delen".

Bron: NRC 18 augustus 2018

Faithless feat. Harry Collier - Bombs (Official Video)

woensdag 15 augustus 2018

Ramp Genua schuld van EU, dixit Salvini


Je kan erop wachten. De eerste de beste ramp in Italië is door de Lega Nord minister van binnenlandse zaken, Mastteo Salvini, aangegrepen om de EU de schuld te geven. (FD 15 augustus 2018) De argumentatie is even bondig als verwerpelijk: de EU begrotingsregels zijn veel te streng en dat gaat ten koste van de veiligheid van de Italianen.

Dit is een typisch rechts-populistische redeneertrant. Salvini gaat aan alles wat werkelijk relevant is voorbij: de Italianen behoren tot de vroegste EU-leden; de regeringsleiders gezamenlijk hebben de EU begrotingsregels opgesteld en goedgekeurd; er bestaat geen enkel verband tussen de EU-begrotingsregels en de veiligheid van burgers in lidstaten.


Politici als Salvini zijn ordinaire volksmenners en het is maar te hopen dat de Italiaanse kiezers hier meteen doorheen prikken. Ik vrees dat we ons weinig illusies hoeven te maken. Nader onderzoek zal aan moeten tonen hoe de onderhoudsstaat van de brug in Genua was. De Italiaanse politiek heeft al het ontslag van de brugbeheerder geëist. Allemaal voor de bühne en veel te snel, Salvini voorop. Ronduit afschuwelijk zulke onverantwoordelijke politici.

maandag 13 augustus 2018

Een uitstekende Zomergasten met Marleen Stikker


En prachtuitzending gisteravond van Zomergasten, dit keer met Marleen Stikker, directeur van WAAG, een onderzoeksinstituut voor kunst, technologie en samenleving. Centrale boodschap: internet is stuk. Onder meer omdat er van meet af aan een ontwerpfout in het www zat.: er was geen enkele vorm van privacy-bescherming door middel van encryptie geregeld en dat had wel degelijk gekund. Nu moet je per applicatie alsnog encryptie regelen.


Tweede echt grote probleem is dat de data-industrie beheerst wordt door ongekend grote monopolisten als FB, Google, Amazon etc. Deze bedrijven spelen allesbehalve open kaart en slokken alles op wat op hun weg komt. Niet het belang van de consument telt maar het uitbouwen van het verdienmodel.Stikker stelt vast dat de beloften en perspectieven van internet even groot zijn als de bedreigingen. We moeten dan ook alert blijven en bijtijds passende regelgeving ontwerpen.


Ook het thema artificiële intelligentie kwam geregeld voorbij maar dat had wat mij betreft wel verder uitgediept mogen en kunnen worden. Stikker gaf het tramlijnexperiment als voorbeeld waarbij een trambestuurder moest kiezen tussen het overrijden van vijf of van één omstander; de tram weet dan geen keuze te maken met voorspelbare gevolgen.
Maar in de praktijk zijn er momenteel al meerdere experimenten uitgevoerd en ook op internet te vinden waarbij robots geconfronteerd worden met ethische dilemma's. Voorbeelden daarvan zijn op dit blog te vinden. Ik wil maar zeggen: er zijn wel degelijk interessante ontwikkelingen op dit vlak te melden.


Ook de zelfsturende auto zouden we volgens Stikker niet moeten willen. Het concept werkt alleen als alle omgevingsfactoren gedigitaliseerd functioneren en dat is vrijwel onhaalbaar. Een zelfrijdende auto is eigenlijk alleen op speciaal ontworpen tracé's haalbaar.

Hoe het ook zij, het was een uiterst boeiende avond met een zeer interessante gast en een uitstekende gastvrouw, maar dat wisten we al. Heeft u het gemist, kijk dan vooral nog even terug, je steekt er echt iets van op.

Blogger reageert niet

Ik wil wel vaker berichten hier achterlaten maar ondervind een probleem met het uploaden van zelfgemaakte foto's. Om een of andere duistere reden worden ze door de server geweigerd. Na het leegmaken van de cache en het verwijderen van cookies blijft het probleem zich voordoen.

Het forum van blogger geeft geen reactie! Iemand een idee hoe je dit op kunt lossen?

vrijdag 10 augustus 2018

Het hemd is nader dan de rok


Wat zegt Trump over migranten die hun familie over laten komen om ze via zo'n kettingmigratie (Trump's own words) te laten nationaliseren:"CHAIN MIGRATION must end now! Some people come in, and they bring their whole family with them, who can be truly evil. NOT ACCEPTABLE!"

Zijn eigen Melania kon een  Amerikaans paspoort krijgen dankzij haar echtgenoot, vanwege uitzonderlijk talent. Zij heeft nu haar ouders over laten komen en die doen precies wat Trump niet wilde. Ze krijgen een Amerikaans paspoort maar let op: they can be truly evil.