zondag 28 januari 2018

Voorbehoedsmiddelen als Haarlemmer Olie


Bolkestein wil ons doen geloven dat het vrij verstrekken van de pil in Afrika de beste remedie is tegen migratie vanuit dat continent naar Europa. De vraag is of hij daar gelijk in heeft. In de NRC van dit weekend gaat publicist Kiza Magendane in op dit heikele onderwerp. Hij wijst er terecht op dat er over Afrika voornamelijk in alarmerende bewoordingen wordt gesproken: een bevolkingsexplosie of tsunami, een exodus of explosief stijgende migrantenaantallen. Feit is dat de bevolking van het Afrikaanse continent tussen nu en 2050 zal groeien van 1,2 naar 2,5 miljard. De vraag is of het continent zoveel inwoners aankan in termen van een sociaaleconomisch aanvaardbaar leven.


Magendane ergert zich er (mijns inziens terecht) aan dat het Westen denkt te kunnen bepalen welk inwoneraantal voor Afrika aanvaardbaar is. Op welke wijze zou een maatregel als het terugdringen van het inwoneraantal door anticonceptie te rechtvaardigen zijn? Als we bevolkingsdichtheid van Nederland, Europa en Afrika met elkaar vergelijken dan komen we uit op 400, 73 respectievelijk 40 inwoners per vierkante km uit. Hoezo zou Afrika te dicht bevolkt raken?


Bovendien, zo stelt Magenda, leert de geschiedenis ons dat het inwoneraantal doorgaans daalt naarmate de welvaart stijgt. Als je de anticonceptiepil al zou willen inzetten, begin er dan eens mee de productie daarvan in Afrika te doen plaatsvinden, zodat de werkgelegenheid en de winst ook aan dat continent ten goede komen.


Maar terug naar het probleem van migratiestromen. Wij maken ons druk om Afrikanen die hun heil op het Europese vasteland komen zoeken maar we vergeten daarbij dat tachtig procent van de Afrikaanse migratie binnen Afrika zelf plaatsvindt.


Uiteindelijk is migratie een direct gevolg van de sterk toenemende ongelijkheid, overal ter wereld. En die ongelijkheid is weer een direct gevolg van het hyperkapitalisme. Migratie is dus een verdelingsvraagstuk en wie werkelijk iets zou willen doen om migratie van elders naar ons tegen te gaan moet de oplossing dan ook in herverdeling zoeken.


In Europa gooien wij jaarlijks  88 miljoen ton voedsel weg. Dat vertegenwoordigt een waarde van 143 miljard Euro. En wij willen Afrikanen de les lezen? En de pil opdringen? Laten we er wegen, fabrieken en scholen bouwen. Dat is een veel betere remedie, in ons eigen belang en in het belang van de Afrikanen. Dixit Magendane en ik steun hem daar volledig in. Laten we ons toch vooral herinneren dat een aanzienlijk deel van onze welvaart is gebouwd op wat we in vroeger eeuwen elders hebben geroofd. Het Afrikaanse continent is door het Westen in de tijden van de koloniën leeggegeten. China doet het n nog eens dunnetjes over.

I.D.I. Inclusive Development Index


Het is zonneklaar dat het hyperkapitalisme van globalisering en eeuwige groei een onzinnige en onhoudbare ideologie is omdat het systeem roofbouw op de aarde pleegt, een stuitende ongelijkheid creëert, macht rijkdom en welvaart concentreert in een steeds kleinere elite en uiteindelijk iets belooft wat niet kan en dus een op leugens gebaseerde economie stimuleert.


Langzaam maar zeker zien we ook onder economen het besef doorbreken dat het kapitalisme dan wel de zege over het communisme heeft gevierd (door Fukuyama aangeduid als het "einde van de geschiedenis") maar in de euforie over het hoofd heeft gezien dat eeuwige groei niet alleen leugenachtig is maar vooral ook een vernietigend effect heeft op de aarde en al haar bewoners.


Kate Raworth heeft de nieuwe economische theorie al een concreet gezicht gegeven, de donut economie. Zie mijn eerdere post hierover en ik zal er in de nabije toekomst nog vaker op terugkomen. De economische status van een land meten op basis van het bruto binnenlands product is niet langer vol te houden. Dat concept moet echt zo snel mogelijk naar de prullenmand worden verwezen.


Het World Economic Forum omarmt inmiddels een nieuwe standaard: de Inclusive Development Index. Wilt u hier meer over lezen, klik dan op deze link WEF on Inclusive Develpment International
Tijdens de jongste bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos bleken drie topics naar de voorgrond te treden: basisinkomen, een alternatief voor het bbp en blockchains. In de NRC van dit weekend treft u een interessant artikel aan over de bijeenkomst in Davos.


Van het basisinkomen en het alternatief voor het bbp ben ik overtuigd, maar het aanpassen van een index om de status van een economie te bepalen is volgens mij niet toereikend. Kate Raworth heeft naar mijn mening het beste antwoord op de problemen van vandaag gevonden. Maar het is van het grootste belang dat we met elkaar vaststellen dat onze huidige leefwijze ons naar de afgrond van zelfvernietiging brengt. Over blockchains heb ik me nog steeds geen mening kunnen vormen, het idee is nog niet concreet genoeg en ik kan de werking ervan nog steeds niet doorgronden. Maar het concept dient zich aan als een revolutionaire ontwikkeling.

Op basis van de IDI ziet de top tien van de meest gezonde landen er als volgt uit:

De vraag is natuurlijk wanneer de internationale gemeenschap consensus bereikt over een nieuwe manier om moderne samenlevingen te evalueren. En wanneer het besef doordringt dat het kapitalisme zoals wij dat nu aanbidden een metafoor is voor 'het eigen graf graven'. Onze premier, u weet wel die man die niet van visie houdt, heeft zich alvast tegenstander van het basisinkomen verklaard. Het begrip urgentie heeft bij hem geen enkele betekenis, kijk maar naar de wijze waarop hij met de Groningers omgaat.

woensdag 24 januari 2018

Opnieuw een pleidooi voor het basisinkomen


Een zeer interessant artikel in de NRC van 20 januari over hoogleraar internetregulering aan de Oxford University Viktor Mayer-Schoenberger. Deze laatste onderzoekt de actuele datarevolutie en de consequenties van het ontstaan van grote bedrijven die op basis van big data een bijna onaantastbare positie in het economisch verkeer lijken of dreigen in te nemen. We kennen allemaal The Big Five: Apple, Alphabet, Amazon, Facebook en Microsoft.
Al deze superstarbedrijven zijn marktplaatsen die rijke datastromen hebben waardoor ze sneller, efficiënter en beter werken dan andere marktplaatsen. Zij produceren niet een beter product, ze produceren een betere marktplaats. 'Data' is hier het sleutelwoord en deze superstarbedrijven zijn nog maar het begin. Traditionele bedrijven delven hier het onderspit, ze worden overbodig.


Alleen de superstarbedrijven zullen nog groeien en de omzet en winst per medewerker zal daar enorm stijgen. De gevolgen hiervan zijn drieledig: er ontstaat een enorme machtsconcentratie, de aard van werk verandert drastisch door het verdwijnen van traditionele bedrijven en tot slot, wat hebben mensen zelf nog in te brengen als beslissingen steeds meer door algoritmes worden bepaald?


Deze superstarbedrijven zouden feitelijk gedwongen moeten worden hun data te delen met nieuwkomers en ook zouden data belast moeten worden. Maar daarnaast zal het begrip arbeid een volledig nieuwe invulling krijgen. Mayer-Schoenberger voorziet een ontbundeling van arbeid: in plaats van 40 uur zullen we eerder 20 uur vast werk verrichten en daarnaast 10 uur besteden aan iets wat we heel erg leuk vinden en de overige 10 uur aan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.


Maar hoe het ook zij, ook de superstarbedrijven bestaan bij de gratie van de consument. En dat gegeven maakt een basisinkomen onvermijdelijk. Wat Mayer-Schoenberger betreft zou kunnen worden volstaan met een gedeeltelijk basisinkomen dat mensen in staat zou stellen te compenseren voor het lagere inkomen. "Een gedeeltelijk basisinkomen vergroot de keuzevrijheid van mensen, zodat ze niet alleen de taken hoeven te kiezen die het meeste opbrengen, maar ook taken die plezier en voldoening opleveren". Zo'n basisinkomen is perfect te financieren uit de belasting op data en door te voorkomen dat de superstarbedrijven wegen blijven vinden om belastingen te ontduiken.


En het spreekt voor zich dat de keuzevrijheid van het individu beschermd moet worden en blijven. Waar smart assistants consumptiebeslissingen gaan overheersen, verdwijnt de autonomie van het individu en die keuzevrijheid moet als een grondrecht worden beschouwd.

dinsdag 23 januari 2018

Verdeling van rijkdom revisited


Oxfam Novib houdt jaarlijks bij hoe welvaart en rijkdom verdeeld worden. Het is nu voor het eerst in de menselijke geschiedenis dat de rijkste 1 procent van de wereldbevolking meer dan de helft van de totale rijkdom bezit. De rijkste 42 personen hebben nu evenveel geld als de armste 3,7 miljard mensen. Probeer eens je daar een voorstelling van te maken. In de afgelopen twee jaar werd de wereld ruim negen biljoen dollar rijker maar 82 procent hiervan kwam terecht bij de rijkste 1 procent. Alleen doorgewinterde raskapitalisten vinden dit geen enkel probleem. Je hoeft geen Piketty te heten of te lezen om vast te stellen dat vermogen aanzienlijk beter rendeert dan arbeid.

Hoezo islamisering


Op de volgende link wordt in een helder artikel uiteengezet hoe de islamisering in Nederland eruit ziet: Republiek Allochtonie over achtergronden islamisering van nederland: de feiten
Ik hoef het artikel hier niet in zijn geheel te herhalen en ik beperk me tot enkele simpele goed onderzochte en officiële registraties. Om te beginnen het aantal moslims per gemeente, tegen de achtergrond van de bewering van Bolkestein in 2005 dat Amsterdam binnen 10 jaar voor meer dan de helft uit moslims zou bestaan. Het landelijk gemiddelde bedraagt 4,9 procent en in onderstaande tabel ziet hoeveel een aantal steden hoger dan dat gemiddelde scoren.

1 Leerdam 18,6%
2 's-Gravenhage 14,7%
3 Rotterdam 13,7%
4 Bergen op Zoom 13,0%
5 Schiedam 12,4%
6 Maassluis 12,1%
7 Amsterdam 12,1%
8 Tiel 11,5%
9 Gorinchem 10,9%
10 Helmond 10,5%
11 Vlaardingen 10,4%
12 Gouda 10,2%
13 Utrecht 9,9%
14 Dordrecht 9,7%
15 Culemborg 9,4%
16 Zaanstad 9,3%
17 Venlo 8,6%
18 Roermond 8,3%
19 Veenendaal 8,3%
20 Arnhem 8,2%
21 Almere 8,0%
22 Eindhoven 8,0%
23 Deventer 7,6%
24 Haarlem 7,6%
25 Soest 7,4%
26 Roosendaal 7,3%
27 Harderwijk 6,8%
28 Tilburg 6,8%
29 Lelystad 6,6 %
30 Almelo 6,4%
31 Hilversum 6,4 %
32 IJsselstein 6,4%
33 Beverwijk 6,4%
34 Hoogezand-Sappemeer 6,1%
35 Leiden 5,9%
36 Diemen 5,8%
37 Oosterhout 5,8%
38 Leiderdorp 5,7%
39 Amersfoort 5,7%
40 Zeist 5,7%
41 Nijmegen 5,6%
42 Dongen 5,6%
43 Ede 5,6%
44 Enschede 5,5%
45 Rijswijk 5,5%
46 Weesp 5,5%
47 Venray 5,3%
48 Nieuwegein 5,3%
49 Zwijndrecht 5,3%
50 Veghel 5,3%
51 's-Hertogenbosch 5,2%
52 Leidschendam-Voorburg 5,1%
53 Weert 5,0%
54 Heerlen 5,0%

En vervolgens een schatting van de samenstelling van de Nederlandse moslimpopulatie.


En tot slot een grafiek over het aandeel gelovigen in de Nederlandse bevolking. Uit deze grafiek kunnen we in vergelijking met cijfers uit de voorgaande jaren konkluderen dat de secularisering in Nederland tien maal sneller groeit dan het aantal moslims.


Wanneer u in de aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen politici weer eens wartaal hoort uitslaan over de islamisering van ons land, lees dan dit artikel even en u bent weer helemaal bijgepraat.

woensdag 17 januari 2018

Groningers zijn medelandersDe manier waarop de Nederlandse regering omgaat met de belangen van de Groningers is hemeltergend, schofferend, beschamend en intriest. De Groningers voelen zich niet langer Nederlanders en dat gevoel is volkomen terecht. Had het gasveld ergens onder de Randstad gelegen, dan was het probleem allang opgelost.


Bij het debat gisteren in het parlement schitterde de premier door afwezigheid. Een groter affront had hij niet kunnen maken. Welke afspraken hij ook had, bij dit debat had hij aanwezig moeten zijn. Inmiddels heeft Wiebes laten weten dat hij de datum 1 februari 2018 niet haalbaar acht. Dat is volstrekt onbegrijpelijk. Er liggen al diverse versies van een schadeprotocol. Een doortastende regering die echt wat voor haar Groningse burgers wil doen zegt heel eenvoudig: wij treffen nu een afdoende regeling en hoe wij dat met de NAM oplossen, daar hoeven jullie niet op te wachten.


De argumenten van leveringsplicht en internationale contracten zijn voor de Groningers niet relevant en staan los van een schadeprotocol. Groningen dient aardbevingbestendig gemaakt te worden, ongeacht de kosten. Ik kan mij overigens niet voorstellen dat leveringscontracten in geval van serieuze bevingsdreigingen niet zouden kunnen worden ontbonden.


En Anne Krist, CEO van Gasterra - de instelling die de internationale gascontracten beheert - gaf er ook al blijk van over van weinig empathie te beschikken toen ze fijntjes opmerkte dat wij allemaal, de Groningers incluis, toch elke ochtend weer de thermostaat op 21 graden zetten, dus hoezo de gaskraan dichtdraaien?


Inmiddels heeft Annemarie Heite zich laten verleiden tot iets al te stevige uitspraken. Bij Jinek gaf ze aan dat als er nu niet snel gehandeld wordt, het niet ondenkbaar is dat er oorlog van komt.  Het zij haar vergeven, deze uitspraak geeft nog maar eens aan dat de Groningers ten einde raad zijn. En ik schaam me voor onze regering die er maar niet in slaagt het gevoel te geven dat zij er voor alle burgers is, ook voor de Groningers.

vrijdag 12 januari 2018

Lente bij de SGP?


Een vrouwelijke lijsttrekker voor de SGP in Amsterdam. Worden ze langzaam wakker in die club en krijgen ze door dat het inmiddels 2018 jaar geleden is dat hun Heer het tijdelijke met het eeuwige verwisselde?

Nou nee, getuige de volgende uitspraak van de kersverse lijsttrekker Paula Schot:"Tegelijk geloof ik, en de SGP met mij, dat de man boven de vrouw is gesteld. Dat betekent niet dat we niet  gelijkwaardig zijn, maar dat als het er echt toe doet, je als vrouw de man volgt. Bij een impasse maakt hij de beslissing". (Je hoort dat vaker, dat een beslissing wordt gemaakt. Maar ik heb altijd geleerd dat een beslissing wordt genomen. Maar dit terzijde)

Vrouwen zijn dus gelijkwaardig aan de man behalve als het er echt toe doet. Dit is een geestelijke salto mortale die ik niet meer kan volgen. U wel?

woensdag 10 januari 2018

Steve Bannon Loses Two More Jobs In One Day | All In | MSNBC

Steve Bannon leaves Breitbart News

Trump Is Becoming More Erratic and Working Less: A Closer Look

Van Morrison,Tom Jones & Jeff Beck, Bring it on Home to Me

Jen Chapin - Into The Mystic (Van Morrison)Hier een bijna compleet songbook van Van the Man. Begint meteen prachtig met Into the Mystic door Jen Chapin!

Van Morrison - Astral Weeks / I Believe I've Transcended (live at the Ho...

Steve Winwood, Eric Clapton - Can't Find My Way Home

Steve Winwood // Blind Faith - "Can't Find My Way Home"

Bannon kaltgestellt?


Alles wijst erop dat Bannon zijn hand heeft overspeeld. Door zich tegenover Michael Wolff helemaal leeg te laten lopen heeft hij bereikt dat POTUS zijn handen nu helemaal van hem aftrok en zelfs zijn voormalige en huidige werkgever Breitbart heeft zich nu volledig van hem gedistantieerd.


Wel knap van de man die naar verluidt zelf aspiraties voor het presidentschap zou hebben. Zolang hij een stoel bij Breitbart bezet kon houden had hij nog een zekere machtsbasis. Dat is nu voorbij, smadelijker kan een nederlaag nauwelijks zijn. En dat is maar goed ook. Bannon bleek een duistere en troebele geest. Een rasechte Raspoetin met gevaarlijk gedachtegoed. Die presidentsaspiraties kunnen nu ook bij het oud vuil. Good riddance.

Aanleiding tot algehele vreugde is dit nieuws niet. Trump wordt nog steeds omringd door een stelletje idioten en maakt zelf bepaald geen al te coherente indruk. Het commentaar onlangs van Bert Wagendorp in de Volkskrant is me uit het hart gegrepen. Zolang deze president op de troon zit moeten we ons hart vasthouden.

zondag 7 januari 2018

Limburg & Aachen


Een weekje in het zuidelijkste puntje van Limburg doorgebracht. Ondanks het sombere eindejaarsweer toch elke dag goed kunnen wandelen en Zuid Limburg is ook bij nevel en grijze luchten prachtig. We bewandelden het gebied rond Gulpen en kwamen door Partij, Mechelen, Wahlwiller, Nijswiller en Vijlen.


Met goede vrienden, rijkelijk alcohol en een paar mooie series en ook nog een verrassend goede maar vooral gezellige Italiaan Vino e Cucina om de hoek om de Mechelse kroeg 't Pintje niet te vergeten, was het goed toeven daar.De regendag gebruikten we voor een bezoek aan Aachen waar we het Ludwig Forum en de Aachener Dom bezochten en lunchten in Zum Goldenen Einhorn. De lunch was heerlijk en de Dom toonde teveel pracht en praal. Het Ludwig Forum daarentegen is een bezoek meer dan waard. Een grote overzichtstentoonstelling van Cubaanse kunst uit de laatste twintig jaar. Zeer de moeite waard. Evenals een overzicht van actie en protest in de Russische samenleving van de laatste jaren met als hoogtepunt een prachtige documentaire over met name Pussy Riot. Ik schreef het hier al eerder: dat zijn echt moedige vrouwen. Vermakelijk was ook de video waarin actievoerende Russische feministen vrouwelijke politieagenten in de publieke ruimte probeerden te kussen, bij voorkeur op de mond.

Er was veel te zien dat de moeite waard was (zelfs het iconische beeld van charlatan Jeff Koons) maar het mooiste vond ik toch het beeld Jahrhundertschritt van Wolfgang Mattheuer (1927) uit 1984/85. Meer dan manshoog en de rechterhand nog gestrekt treedt een man tevoorschijn uit de duistere oorlogsjaren, de toekomst in die alleen maar beter kan worden.