zondag 28 januari 2018

Voorbehoedsmiddelen als Haarlemmer Olie


Bolkestein wil ons doen geloven dat het vrij verstrekken van de pil in Afrika de beste remedie is tegen migratie vanuit dat continent naar Europa. De vraag is of hij daar gelijk in heeft. In de NRC van dit weekend gaat publicist Kiza Magendane in op dit heikele onderwerp. Hij wijst er terecht op dat er over Afrika voornamelijk in alarmerende bewoordingen wordt gesproken: een bevolkingsexplosie of tsunami, een exodus of explosief stijgende migrantenaantallen. Feit is dat de bevolking van het Afrikaanse continent tussen nu en 2050 zal groeien van 1,2 naar 2,5 miljard. De vraag is of het continent zoveel inwoners aankan in termen van een sociaaleconomisch aanvaardbaar leven.


Magendane ergert zich er (mijns inziens terecht) aan dat het Westen denkt te kunnen bepalen welk inwoneraantal voor Afrika aanvaardbaar is. Op welke wijze zou een maatregel als het terugdringen van het inwoneraantal door anticonceptie te rechtvaardigen zijn? Als we bevolkingsdichtheid van Nederland, Europa en Afrika met elkaar vergelijken dan komen we uit op 400, 73 respectievelijk 40 inwoners per vierkante km uit. Hoezo zou Afrika te dicht bevolkt raken?


Bovendien, zo stelt Magenda, leert de geschiedenis ons dat het inwoneraantal doorgaans daalt naarmate de welvaart stijgt. Als je de anticonceptiepil al zou willen inzetten, begin er dan eens mee de productie daarvan in Afrika te doen plaatsvinden, zodat de werkgelegenheid en de winst ook aan dat continent ten goede komen.


Maar terug naar het probleem van migratiestromen. Wij maken ons druk om Afrikanen die hun heil op het Europese vasteland komen zoeken maar we vergeten daarbij dat tachtig procent van de Afrikaanse migratie binnen Afrika zelf plaatsvindt.


Uiteindelijk is migratie een direct gevolg van de sterk toenemende ongelijkheid, overal ter wereld. En die ongelijkheid is weer een direct gevolg van het hyperkapitalisme. Migratie is dus een verdelingsvraagstuk en wie werkelijk iets zou willen doen om migratie van elders naar ons tegen te gaan moet de oplossing dan ook in herverdeling zoeken.


In Europa gooien wij jaarlijks  88 miljoen ton voedsel weg. Dat vertegenwoordigt een waarde van 143 miljard Euro. En wij willen Afrikanen de les lezen? En de pil opdringen? Laten we er wegen, fabrieken en scholen bouwen. Dat is een veel betere remedie, in ons eigen belang en in het belang van de Afrikanen. Dixit Magendane en ik steun hem daar volledig in. Laten we ons toch vooral herinneren dat een aanzienlijk deel van onze welvaart is gebouwd op wat we in vroeger eeuwen elders hebben geroofd. Het Afrikaanse continent is door het Westen in de tijden van de koloniĆ«n leeggegeten. China doet het n nog eens dunnetjes over.

Geen opmerkingen: