zaterdag 27 november 2021

Ongevaccineerden moeten een premie betalen

 

In een naar mijn mening uitstekend artikel in de NRC van gisteren schrijft emeritus hoogleraar ethiek Govert den Hartogh  dat het volkomen logisch is van diegenen die zich niet willen laten vaccineren een premie te vragen. Hij schrijft: "Zolang mensen hun bijdrage niet willen leveren door zich te laten vaccineren, is het [daarom] volstrekt redelijk om van hen te eisen dat zij doen wat zij kunnen om het beslag dat zij leggen op schaarse zorg te beperken. Zij hebben immers die schaarste veroorzaakt. Daarom is het niet onredelijk om enkele vrijheden van ongevaccineerden in te perken, en er moet ook een wettelijke mogelijkheid komen om 3G overal op te schalen naar 2G, dus ook in het hoger onderwijs en op het werk. Een meer of minder complete lockdown voor ongevaccineerden dus. Zie het als een vervangende dienstplicht".

En over de tweedeling die daarvan het gevolg zou zijn, schrijft hij: "Opvallend aan de boodschap dat daardoor de tweespalt in de samenleving toe zal nemen is dat die een appel doet op de gevaccineerden die hun verantwoordelijkheid genomen hebben, om solidair te zijn met ongevaccineerden die dat niet doen. Maar de liefde kan niet van één kant komen".

O wat ben ik het hier mee eens. Ik vind het sowieso uiterst discutabel dat iedere corona patiënt die naar de IC moet daar voorrang op andere zieken blijkt te hebben. Is dat ethisch aanvaardbaar? Ik plaats daar grote vraagtekens bij.

Ook ik sta aan de wal

 

Normaal gesproken erger ik me dood aan die miljoenen experts en commentatoren die allemaal heel precies weten hoe we de pandemie moeten bestrijden. Ik heb het nu - voor alle duidelijkheid - alleen over mensen die erkennen dat er een gevaarlijke pandemie heerst. Laat ik voorop stellen dat ik ervan overtuigd ben dat het kabinet naar eer en geweten maatregelen probeert te nemen waarvoor draagvlak te verkrijgen is en die ook enig effect sorteren.

Het probleem is alleen dat met name dit kabinet het er zelf naar gemaakt heeft dat het vertrouwen van de gemiddelde burger in de politiek dramatisch gedaald is. Dat geldt zelfs voor mijzelf, nog steeds een vurig pleitbezorger van de parlementaire democratie. Ik ga ervan uit dat de jongste maatregelen - een lockdown tussen 17:00 en 05:00 uur plus de gebruikelijke standaardmaatregelen - gebaseerd zijn op cijfermatige onderbouwing: de intensiteit van het sociaal verkeer in die uren zorgt voor de meeste besmettingen.

Dramatisch genoeg werden die maatregelen bekend gemaakt op de dag dat zich een nieuwe en ogenschijnlijk veel gevaarlijker variant aandient: de nu-variant uit Zuid Afrika. Ondanks het snelle vliegverbod is die variant al in Europa aangetroffen dus het is een kwestie van tijd en dan zal dat nieuwe, zeer efficiënt gemuteerde virus ook hier de eerste slachtoffers vragen.

In de NRC van vrijdag staat een zeer verhelderend vraaggesprek met Arjen Boin, hoogleraar publieke instituties. Hij bepleit een onmiddellijke boosterprikcampagne en een volledige lockdown van een maand. Ook meent hij dat ministers en OMT-leden vervangen zouden moeten worden. In het voetbal wordt de coach ontslagen als overwinningen uitblijven. Ik deel zijn mening dat de nu genomen maatregelen volstrekt onvoldoende zullen blijken. Maar ik vind niet dat minister de Jonge moet worden vervangen. Deze pandemie is volstrekt nieuw, niemand heeft er ooit eerder ervaring mee op kunnen doen. Wijzen naar het buitenland is leuk maar erken dan ook dat je in Oostenrijk het vaccineren kennelijk verplicht kunt stellen maar dat er in Nederland een opstand uit zou breken als we zo ver zouden willen gaan. En voor alle duidelijkheid: ik ben tegen verplicht vaccineren maar voor de introductie van een stevig en goed gehandhaafd 2G. Daarover meer in de volgende post.

vrijdag 26 november 2021

Jan van Herwijnen

 

Een fraaie expositie in museum MORE te Gorssel, van Jan van Herwijnen wel te verstaan. Er is ook een tentoonstelling van Pat Andrea ingericht maar die kon me nauwelijks bekoren. Jan van Herwijnen (1889 - 1965) was een autodidact die in de jaren 1918-1919 over een periode van negen maanden in een psychiatrische inrichting 32 patiënten portretteerde, nadat hij er eerst zelf enkele maanden verbleef en verpleegd werd. De portretten zijn vrijwel levensgroot, in krijt op papier. Ze zitten allen op een stoel in een lege ruimte, er is niets wat hen of de tekenaar afleidt. Dit werk heeft iets monumentaals waarbij het lijkt alsof je door een zuilengalerij loopt. Elke zuil is zo'n indringende tekening waarbij vooral de gezichtsuitdrukkingen en de handen opvallen.

 

Van Herwijnen kon tekenen, dat is duidelijk. Directeur Sandberg van het Stedelijk in Amsterdam adviseerde hem naar de academie te gaan maar daar voelde de jonge kunstenaar niets voor en je bent geneigd hem gelijk te geven. Van Herwijnen tekende niet alleen maar schilderde ook. Hij had de pech dat na de oorlog vooral de abstracte schilderkunst in zwang kwam, een richting waar de schilder zich niet senang bij voelde. Ik hoop nog eens een mooie overzichtstentoonstelling van deze tekenaar en schilder te kunnen zien. Zijn tekenwerk vond ik indrukwekkend, innemend en gevoelvol.

donderdag 25 november 2021

We zijn er klaar mee, maar nog lang niet van af!

 

Zeker 80.000 Nederlandse vliegtuigpassagiers zaten dit jaar in de buurt van iemand die besmet was met Covid-19. In totaal zaten er in die vliegtuigen meer dan 11.000 besmette mensen. Dagelijks lezen we verhalen in de krant over mensen die geen trek meer hebben in Corona, die er zogezegd klaar mee zijn. Onder andere in Valkenburg waar je kennelijk over de hoofden kunt lopen. Ik zie mensen vrijwel nergens afstand houden. Zelfs hoor je mensen zeggen dat er dan maar doden moeten vallen, aan griep overlijden immers ook mensen. 

Hoe kan het toch dat wij in zo'n razend korte tijd verworden zijn tot zelfzuchtige genotszoekers die zich niets meer van de medeburgers wenst aan te trekken? Dus we gaan accepteren dat er mensen overlijden? Ook als het je eigen familielid is? Of je eigen kind? Of je eigen oma? Is het echt zo moeilijk voor mensen om zich voor te stellen hoeveel doden er zouden zijn gevallen als we geen maatregelen hadden getroffen?

Aan het begin van deze pandemie fantaseerde ik nog heel even over de waterscheiding die Corona teweeg zou brengen. Het zou ons nu toch wel duidelijk worden dat we echt iets aan onze leefstijl moeten veranderen. We zouden stoppen met het slepen met dood en levend vee over de ganse aardbol, we zouden stoppen met voor nog geen € 10 op en neer naar Barcelona of Londen vliegen. Nou, veel naïever had ik niet kunnen zijn natuurlijk.

We gaan zware tijden tegemoet. Maar we verdienen niet beter.

woensdag 24 november 2021

Hoe wordt u ouder in jaren? En heeft u daarbij iets aan nieuwsgierigheid?

 

Dat is een vraag die voor mij nauw samenhangt met de vraag naar de zin van het leven. Ik schreef daarover een essay. En dat roept meteen de vraag op hoe u daarover denkt. Is voor u religie belangrijk, of spiritualiteit? Of kunt u het doen met een soort aangeboren nieuwsgierigheid, waar ik mijzelf van bedien? Ben benieuwd of u het aandurft hierover eens van gedachten te wisselen.

Truffels

 

Een tijdje terug zag ik de documentairefilm The truffle hunters van Michael Dweck en Gregory Kershaw. Een innemend portret van doorgaans oude mannen in Italië die met honden op zoek gaan naar de paddenstoel die ondergronds leeft en vaak wordt opgespoord door zwijnen, die het kennelijk ook als een traktatie beschouwen. Prachtig waren de verhalen van die mannen die er bij voorkeur 's nachts op uittrokken, de bossen in, om die kostbare lekkernij te zoeken en verzamelen. De tegenwereld van die naar paddenstoelen zoekende mannen is heel wat minder fraai: restauranteigenaars die de paddenstoelen tegen een zo laag mogelijke prijs proberen te verkrijgen om ze tegen woekerprijzen aan vermogende klanten te verkopen. Iedere truffeljager krijgt een stuk bos toegewezen waar zijn concurrenten weg moeten blijven. Maar het komt geregeld voor dat een truffeljager vergiftigd vlees op het bosperceel van zijn concurrent achterlaat waardoor de truffelsnuffelende hond komt te overlijden. Een van die truffeljagers had er geen zin meer in, hij had genoeg van het wereldje, van de markt die hij moest bedienen, hij had geen vertrouwen meer in zijn medemens. Een prachtkerel, type ruwe bolster. In zijn vrije tijd schreef hij gedichten. Wat had ik die graag gelezen!


Gisteren zag ik Pig, een film van Michael Sarnosky met Nikcolas Cage in de hoofdrol. Hetzelfde thema, dezelfde onaangename, nare tegenwereld van de truffel etende consument. Deze truffeljager bediende zich niet van een hond maar van een varken. Duistere elementen uit die tegenwereld geven opdracht om dat varken te stelen en dan gaat de truffeljager, die een klein hutje diep in de bossen bewoont, de grote stad in om zijn varken terug te halen. Het knappe van deze film is dat je voortdurend de dreiging van een geweldsuitbarsting voelt, elk moment kan de boel ontploffen en je zet je al schrap voor die apotheose. Maar het verhaal krijgt een geheel andere wending en een onverwachte afloop. Een sterke film met een klein verhaal en een grote acteur! 

maandag 22 november 2021

We're only in it for the money

 

De titel van een Mothers of Invention album in 1968. Ik moest daar aan denken bij het commentaar van Sander Schimmelpenninck in de Volkskrant van vandaag. Hij ziet in het gedrag van FvD vooral een groep mensen die een verdienmodel probeert uit te baten. Letterlijk schrijft hij: "Baudet hield na de boreale zuivering van zijn partij alleen jonge loyalisten over, die net als hij niet geïnteresseerd zijn in politieke macht, maar wel in het verdienmodel van Forumland en de sterrenstatus in hun spiegelpaleis".


Het zou fijn zijn als hij gelijk heeft, dan hoeven we ons niet al te veel zorgen te maken. En dan zou mijn vorige post te alarmistisch zijn. Maar ik ben er nog niet zo zeker van dat Schimmelpenninck gelijk heeft. Ik vrees dat er een ruim electoraat beschikbaar is voor deze politieke snotneus-onverlaten. En als het verdienmodel ook nog eens politieke macht met zich meebrengt, staan ons nog rare dingen te wachten.

Het wordt erg onaangenaam in ons land.

Weest op uw hoede...

 

...want wij hebben fascisten in ons parlement. Eerder heb ik al eens gewezen op het fascistoïde element in het optreden van Wilders maar heden ten dage heeft het donkerbruine denken wezenlijke schreden vooruit gezet. Het optreden van Forum voor Democratie kunnen we niet langer afdoen als idioot of irrationeel. Wat deze lieden in het parlement en daarbuiten laten zien is van een andere orde, buiten de orde en uiterst alarmerend. Als de eerste de beste snotneus in het parlement kan zeggen: "Uw tijd komt nog wel, er komen tribunalen" dan weten we dat het vijf voor twaalf is.

Tribunalen zijn volksgerichten. Fascisten hebben niets van doen met de geïnstitutionaliseerde rechtspraak, die behoort immers tot het bestaande machthebberskartel, die vertegenwoordigt niets minder dan de vijand. Probeer u maar eens voor te stellen hoe zulke tribunalen tot stand komen. Welke procedures worden daarvoor in het leven geroepen, welke jurisprudentie wordt relevant geacht, welke bewijsvoering en -kracht wordt aanvaard en welke niet, wie gaat zulke tribunalen voorzitten? Snotneus van Houwelingen zal graag een van die voorzitters zijn.

Wilders heeft inmiddels als enige andere parlementariër aangegeven dat hij geen problemen heeft met de hartenkreten van snotneus van Houwelingen, zoals ook Baudet van hem mag roepen wat hij wil. Ook Wilders rept al geregeld van tribunalen en vindt het parlement waar hij nu al jarenlang tot het vaste meubilair behoort een nepparlement. Op dezelfde manier moet Wilders niets van rechters en de media hebben. Ik vind zijn opstelling even plezierig als gevaarlijk en alarmerend. Plezierig omdat hij er geen misverstand over laat bestaan dat ook hij een fascist is.

Ondertussen begint de tweedeling in onze samenleving onrustbarende vormen aan te nemen. We zien dat de openbare orde gegijzeld wordt door een uiterst explosieve combinatie van 1,8 miljoen antivaxxers, extreem rechts en relschoppers, hooligans en herriezoekers. Ook in mijn persoonlijke omgeving word ik geconfronteerd met meningen en standpunten waar de ratio geen toegang meer toe heeft. Nu nog wordt dat allemaal met de mantel der liefde bedekt maar ik vrees dat we spoedig in andere sferen terecht gaan komen.

Zijn wij ons verstand aan het verliezen?

woensdag 17 november 2021

Forum vertegenwoordigt de volstrekte gekte...

 

... en dat is levensgevaarlijk. Forum-kamerlid van Houwelingen tegen de heer Sjoerdsma van D66: "De misdaden van de heer Sjoerdsma zijn ook niet te vergelijken met een bepaalde periode omdat ze onvergelijkbaar zijn. Ze zijn op een wereldwijde schaal, zoals we van de globalisten nu kunnen verwachten. U moet zich diep en diep schamen. En uw tijd komt nog wel. Er komen tribunalen."

Wanneer dit soort taal in ons parlement schering en inslag wordt, strijk en zet is (en daar begint het toch echt op te lijken) dan zijn we niet ver verwijderd van taferelen zoals op 6 januari van dit jaar in Washington. Er zijn nu eenmaal hele volksstammen die dit soort taal alleen maar toejuichen. Zelf gaan ze nog wel een paar stappen verder.

Baudet doet ook zijn uiterste best de commotie rond de besluitvorming over hoe op te treden tegen de pandemie uit te leggen in termen van de Holocaust. De antivaxxers zijn de nieuwe joden. Als het allemaal niet zo diep treurig was, zou je erom moeten lachen. Wat een gruwel dat dit soort lieden door heeft kunnen dringen tot ons parlement.

Demissionair kabinet bereid zich te laten chanteren

 

Het is natuurlijk naïef te veronderstellen dat sommige zaken niet zullen gebeuren omdat ze te grotesk voor woorden zijn. Ik was zo naïef door te denken dat we definitief verlost waren van pogingen de dividendbelasting af te schaffen. Toch is precies dat wat ons demissionaire kabinet uit de kast trok in reactie op de mededeling van Shell (Royal Dutch) dat de top het bedrijf naar Londen gaat verhuizen.

VVD-er Stef Blok (wie anders, met afstand de meest kleurloze en meest schijterige aanhanger van het ongebreidelde kapitalisme) en D66-er (nota bene!) Hans Vijlbrief probeerden de oppositie over te halen akkoord te gaan met het alsnog afschaffen van de dividendbelasting om Koninklijke Shell af te houden van een smadelijk vertrek uit Nederland.

Dit kabinet is dus zonder met de ogen te knipperen bereid het Nederlandse volk te bestelen om een knieval te kunnen maken voor, ja voor wat eigenlijk? Voor een bedrijf dat nauwelijks nog Nederlands is, dat zich niets gelegen laat liggen aan klimaatverandering, dat geen enkele serieuze poging doet duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren en dat overal in de wereld fossiele brandstoffen wint zonder zich ook maar iets gelegene te laten liggen aan de lokale bevolking die ongegeneerd opgezadeld wordt met de milieuverontreiniging die het gevolg is van die brandstofwinning.

Ik zou zeggen: good riddance, weg met dat bedrijf. Van mij mag KLM er gelijk achter aan. Maar wat een treurnis dat zulke onzalige karakters als Stef Blok zo hoog in de boom mogen zitten. Het is niet te verdragen dat ons land door zulke non-valeurs vertegenwoordigd wordt.

dinsdag 16 november 2021

Mike Flynn Humiliates Himself w/ DANGEROUS Speech About Allowing ONLY ON...

Is de 2G-methode onetisch of ondemocratisch?

 

In de NRC van 15 november vinden we een artikel van ethicus Fleur Jongepier, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij vraagt zich af wat 2G voor onze democratie betekent. Ze legt de lat meteen hoog. Aan de ene kant begrijpt ze dat 2G op zijn minst een denkbare aanvliegroute is maar tegelijkertijd rilt ze van de gedachte dat de 2G-methiode tot een keiharde splijting in de samenleving leidt. Jongepier plaatst  vraagtekens bij de proportionaliteit van die maatregel.

Zij constateert een toegenomen vijandigheid tussen gevaccineerden en ongevaccineerden en een groeiende boosheid en rancune tussen burgers en overheid. Die constatering lijkt me terecht. Zelf heb ik al tijden lang het gevoel dat wij Nederlanders een naar, onaangenaam, bozig volkje zijn geworden. Toch stelt ook Jongepier vast dat er geen sprake is van het schenden van grondrechten van enige burger, gevaccineerd of niet. Maar het riekt er wel naar, schrijft ze. 

We moeten onze boosheid, schrijft ze, niet richten op die mensen die zich niet willen laten vaccineren maar op het kabinet dat te laat de verkeerde beslissingen neemt. Maar daar zit nu juist het probleem. Welk kabinet er ook zit, demissionair of niet, het is volstrekt ondenkbaar dat wij in Nederland anno 2021 consensus zouden kunnen bereiken over een aanpak van de pandemie. Bovendien is er geen sprake van dat slechts één bestrijdingsmethode de juiste of de meest effectieve zou zijn. Ook 2G zal niet zaligmakend zijn maar het is wel een geschikte manier om te voorkomen dat ongevaccineerden worden aangestoken door gevaccineerden.

Zo langzamerhand dreigt er een situatie te ontstaan waarin ongevaccineerden ons als slachtoffer gepresenteerd gaan worden. Natuurlijk roepen zij om het hardst dat ze buitengesloten worden maar ze hebben niet het verantwoordelijkheidsbesef om zich af te vragen of er niet eerder sprake van is dat zij zichzelf buitensluiten. Ik heb het al vaker gezegd en geschreven: hoe ethisch is het om je niet te laten vaccineren (vanwege god of een of andere samenzweringstheorie) maar wel een ic-plaats te bezetten als je besmet raakt? 

Nee, Fleur Jongepier heeft mij niet overtuigd. Ik heb nog geen enkel argument gehoord op grond waarvan je de 2G-methode als onethisch zou moeten beschouwen. Die 15% die zich niet wil laten vaccineren wordt niet genegeerd, de antivaxxers worden gehoord, ze krijgen alleen hun zin niet. Daar is niets ondemocratisch aan. Dat hoort bij een volwassen democratie.

zaterdag 13 november 2021

Frederik de Klerk maakt alsnog diepe indruk

 

Frederik de Klerk stierf gisteren, 85 jaar oud. Hij was de laatste witte president van Zuid Afrika. In 1990 werd Nelson Mandela op instigatie van Frederik de Kerk uit de gevangenis vrijgelaten. Snel daarna zal Mandela de eerste zwarte president van Zuid Afrika worden nadat de Apartheid officieel werd afgeschaft. De Klerk en Mandela zouden nooit echte vrienden worden maar elkaars politieke tegenpool blijven. Weer vele jaren later ging de Waarheidscommissie van start onder leiding van bisschop Desmond Tutu. Meer dan twintigduizend slachtoffers van de Apartheid werden gehoord. Vele daders werd berecht, velen riepen zichzelf ter verantwoording. 

Vlak voor zijn overlijden liet de Klerk, die terecht samen met Mandela de Nobelprijs voor de Vrede ontving in 1991, een videoboodschap opnemen waarin hij zich voor een laatste maal ondubbelzinnig uitlaat over het onrechtvaardige van de Apartheid. Waar hij aanvankelijk de 'separate development' zoals men toen Apartheid noemde, steunde begreep hij later in zijn leven dat hij de verkeerde afslag had genomen.

In de video hieronder kunt u zijn laatste boodschap aan het Zuid Afrikaanse volk zien. Ik vind het een indrukwekkende boodschap die ik voor integer en oprecht houd. Prachtig en ook ontroerend om te zien.

dinsdag 9 november 2021

Het oog van de naald

 

Voor mij behoort het werk van de Poolse schrijver Wieslaw Mysliwski samen met dat van Laszlo Krasznahorkai tot de grote Europese literatuur van dit moment. Onlangs verscheen van de eerstgenoemde het prachtige Het oog van de naald.  Een heerlijke roman over herinneren en herinneringen. Mysliwski is een rasverteller en niet zelden zijn zijn anekdotes hilarisch of droogkomisch. Echt, het is genot om hem te lezen. Wilt u iets meer weten van zijn laatste boek, lees dan hier mijn bespreking.

Nieuwsgierigheid

 

Naarmate je ouder wordt, sta je eens wat vaker stil bij je eigen bestaan. Wat heb je er eigenlijk van gemaakt, is het wat geworden, kun je met enige tevredenheid terugblikken of is er nog bijsturing van een of ander gewenst? En hoe doen we dat dan, dat terugkijken? Dat zoeken naar zin van het bestaan? Hebben we daar religie voor nodig, of spiritualiteit? Ik ken mijzelf als een allesbehalve spiritueel mens en de vraag is dan: hoe zit het eigenlijk met de zin van mijn bestaan? Ik heb geprobeerd al mijn gedachtenspinsels daarover eens aan het digitale papier toe te vertrouwen. Heeft u daar belangstelling voor, kijk dan eens hier.

woensdag 3 november 2021

The taste of desire

 

In de eerste seconden van de documentaire The taste of desire wordt ene W.J.A. Kluijfhout opgevoerd als de maker. Geen idee waarom de naam van de maakster hier als initialen wordt weergegeven. Genderloos, is dat de bedoeling? In deze documentaire schotelt zij ons vijf mensen voor die op enigerlei wijze iets met de oester van doen hebben. Een New Yorkse burlesque danseres die een fraaie oesteract heeft ontwikkeld, een Zweedse oestervisser, een Britse schrijver die ondanks zijn vergevorderde agressieve kanker graag zijn ultieme boek over oesters hoopt af te maken, een Franse voormalig twee-sterren-kok die de zee wil beschermen en een Japanse juwelier die van parels haar levenswerk maakte.


Het is een prachtige documentaire geworden, in rustige beelden gefilmd en op een kalme manier verteld. De oester als zinnebeeld, als symbool van de verleiding, het exquise, het geheimzinnige. Het was de Britse schrijver meen ik, die opmerkte dat men wel eens spreekt van "gesloten als een oester" maar dat een oester zichzelf toch echt geregeld op een kiertje moet zetten om voedingsstoffen uit het water te kunnen filteren.

Geregeld hoorden we een verleidelijk klinkende vrouwenstem poëtische zinnen over de oester uitspreken. Die extra mystificatie was wat mij betreft overbodig. Zoals ik ook niet begreep wat de toegevoegde waarde was van de ontboezemingen van de Zweedse oestervisser over haar besluit anorexia te worden, een besluit dat ze vervolgens tot en met een ziekenhuisopname had doorgevoerd. Wat niet duidelijk werd was waarom juist de Zweedse oester, gewonnen op precies die locatie waar zij woonde, haar leven redde. Dat haar geliefde, Sander Schimmelpenninck zich uitgerekend op een miljonairsparty in Amsterdam liet filmen, was ook een bevreemdend moment. Een grotere tegenstelling met de kille, eenzame en verlaten Zweedse wateren was nauwelijks denkbaar. Ik ben dan al gauw geneigd te denken: een hopeloze en kansloze liefde.

Maar de documentaire was fraai en ik heb me heilig voorgenomen me toch nog eens keer aan de oester te wagen maar ik zal daarmee wachten tot ik weer eens een goed restaurant aan de kust kan bezoeken. Ik eet nooit vis in een binnenlands restaurant. Vers kan die vis nooit zijn, denk ik steevast terwijl ik natuurlijk ook wel weet dat je aan de kust niet per definitie verse vis krijgt voorgeschoteld. Tot nof toe was ik niet bovenmate gecharmeerd van de oester, het smaakte nogal eens als zilte kledder. Nu weet ik van mijzelf dat ik niet direct een verfijnde smaak heb, misschien wordt het nooit wat tussen mij en de oester.


maandag 1 november 2021

Jaimeo Brown Transcendence - Full Performance (Live on KEXP)

We verstaan elkaar niet meer

 

Terecht constateert Sander Schimmelpenninck in zijn column in de Volkskrant van vandaag:"Wie de basisregels van het goed burgerschap niet respecteert, verdient ook geen plek in het publieke debat. Vaccinweigeraars zijn vooral een symptoom van de door sociale media opvlammende sociale rot, waarmee de coronacrisis steeds minder een gezondheidscrisis maar eerder een burgerschapscrisis is". 

Ik lees voortdurend dat we op moeten passen voor een tweedeling in de samenleving. En dat strenge maatregelen alleen voor ongevaccineerden uit den boze zouden zijn. Obesitaspatiënten en kettingrokers worden ook in het ziekenhuis geholpen, dus waarom antivaxxers niet? Het is inderdaad een groot goed dat onze zorg nog steeds is gebaseerd op het solidariteitsbeginsel en we moeten koste wat het kost aan dat beginsel vasthouden.

Maar het lukt mij maar niet te begrijpen waarom iemand een vaccin weigert en vervolgens wel opname op de IC zou wensen waar hij of zij met nog veel meer medicijnen dat dat onschuldige vaccin behandeld moet worden om te kunnen overleven. Die principes van de antivaxxers zijn nogal rekbaar en vooral vaag. Bovendien zijn het juist de antivaxxers die de solidariteit vaarwel hebben gezegd. Hun op volstrekt idiote samenzweringstheorieën gebaseerde overtuigingen moeten wij beschouwen als hun hoogste goed, hun persoonlijke vrijheid; zij gaan vóór alles. 

Dezelfde redenatie gaat op voor mensen die op religieuze gronden een vaccin weigeren. Als hun god hen die houding voorschrijft, waarom willen ze als het erop aankomt dan wel tot een IC worden toegelaten? Voor alle duidelijkheid: coronapatiënten op IC's zijn er verantwoordelijk voor dat reguliere medische zorg aan andere patiënten opgeschort moet worden. Solidariteit? Van wie met wie?

Ik sprak van een onschuldig vaccin. Is dat wel zo. Ja dat is zo en de onderbouwing voor die stelling is op tal van plaatsen te vinden. Aan het begin van de Coronacrisis heb ik daarover meerdere malen uitvoerig bericht. Wie geïnteresseerd is in die informatie kan die overal vinden. Maar voor wie een mening zwaarder telt dan een wetenschappelijk feit is objectieve informatie als paarlen voor de zwijnen.

Er zijn veel mensen die van mening zijn dat we in gesprek moeten gaan en blijven met antivaxxers. Ze zouden te overtuigen zijn, ze zouden tot rede gebracht moeten kunnen worden. Ik geloof daar niet in. Wij verkeren inderdaad in een zeer ernstige burgerschapscrisis, niet alleen hier in Nederland. Deze crisis doet zich in de gehele westerse beschaving voor. En daar zullen we serieus naar moeten kijken, waar komt deze crisis vandaan, hoe kon deze bijna ongemerkt en toch razendsnel ontstaan, wat is ons allemaal ontgaan, waar hebben we niet op zitten letten?

Kortom, diepgaande analyses zijn noodzakelijk om te begrijpen waarom de moderne mens het klaarblijkelijk steeds moeilijker vindt zich te verhouden tot andersdenkenden. Het is mijn stellige overtuiging dat dat gesprek tussen die twee werelden voorlopig niet tot stand zal komen. Er vinden geen gesprekken meer plaats, simpelweg omdat een gesprek tussen een gelovige en een ongelovige niet mogelijk is, per definitie niet vruchtbaar kan zijn. We verstaan elkaar niet meer. We hebben het dieptepunt van de crisis dan ook nog lang niet bereikt. Maar nu raakt sombermans aan het woord. Tijd om hier een punt te zetten. Hoe denkt u hierover?

Tot slot: er zijn steeds meer idioten die menen of beweren dat mensen die voorstander van vaccineren zijn een lesje moet worden geleerd, bedreigd moeten worden, met geweld ja zelfs met de dood. Zo griezelig is onze wereld geworden. Die bedreigers vormen het ultieme bewijs voor de burgerschapscrisis waarin wij ons bevinden. Het is slechts een kwestie van tijd voor een eerste slachtoffer valt te betreuren. Wee ons!