maandag 22 november 2021

Weest op uw hoede...

 

...want wij hebben fascisten in ons parlement. Eerder heb ik al eens gewezen op het fascistoïde element in het optreden van Wilders maar heden ten dage heeft het donkerbruine denken wezenlijke schreden vooruit gezet. Het optreden van Forum voor Democratie kunnen we niet langer afdoen als idioot of irrationeel. Wat deze lieden in het parlement en daarbuiten laten zien is van een andere orde, buiten de orde en uiterst alarmerend. Als de eerste de beste snotneus in het parlement kan zeggen: "Uw tijd komt nog wel, er komen tribunalen" dan weten we dat het vijf voor twaalf is.

Tribunalen zijn volksgerichten. Fascisten hebben niets van doen met de geïnstitutionaliseerde rechtspraak, die behoort immers tot het bestaande machthebberskartel, die vertegenwoordigt niets minder dan de vijand. Probeer u maar eens voor te stellen hoe zulke tribunalen tot stand komen. Welke procedures worden daarvoor in het leven geroepen, welke jurisprudentie wordt relevant geacht, welke bewijsvoering en -kracht wordt aanvaard en welke niet, wie gaat zulke tribunalen voorzitten? Snotneus van Houwelingen zal graag een van die voorzitters zijn.

Wilders heeft inmiddels als enige andere parlementariër aangegeven dat hij geen problemen heeft met de hartenkreten van snotneus van Houwelingen, zoals ook Baudet van hem mag roepen wat hij wil. Ook Wilders rept al geregeld van tribunalen en vindt het parlement waar hij nu al jarenlang tot het vaste meubilair behoort een nepparlement. Op dezelfde manier moet Wilders niets van rechters en de media hebben. Ik vind zijn opstelling even plezierig als gevaarlijk en alarmerend. Plezierig omdat hij er geen misverstand over laat bestaan dat ook hij een fascist is.

Ondertussen begint de tweedeling in onze samenleving onrustbarende vormen aan te nemen. We zien dat de openbare orde gegijzeld wordt door een uiterst explosieve combinatie van 1,8 miljoen antivaxxers, extreem rechts en relschoppers, hooligans en herriezoekers. Ook in mijn persoonlijke omgeving word ik geconfronteerd met meningen en standpunten waar de ratio geen toegang meer toe heeft. Nu nog wordt dat allemaal met de mantel der liefde bedekt maar ik vrees dat we spoedig in andere sferen terecht gaan komen.

Zijn wij ons verstand aan het verliezen?

Geen opmerkingen: