maandag 6 februari 2023

Republicans Demand Christians "TAKE AUTHORITY" Over Government

Christelijk rechts radikalisme: gezin in gevaar

 

Gezin in Gevaar is een initiatief van de Stichting Civitas Christiana. Voorzitter is Hertog Paul van Oldenburg, secretaris is Hugo Bos, penningmeester is Dr. Caio Xavier da Silveira. Ultraconservatieve katholieken die zwarte piet en boeren steunen. En gelieerd aan de internationale TFP-beweging, Traditie, Familie & Privé-eigendom. Nou, dan heb je heel ultrakatholiek Nederland wel zo'n beetje bij elkaar. Ik zou zeggen, google zelf maar een beetje op die namen, dan weet je meteen hoe serieus je ze moet nemen.

Nou, daar kan je je toch behoorlijk in vergissen. Want Gezin in Gevaar heeft haar pijlen gericht op schrijver Pim Lammers. Die wordt er door dat clubje ultrakatholieken van verdacht een heimelijke pedofiel te zijn. Een smeerlap Haga staat meteen klaar om daar in de Kamer politiek garen bij te spinnen.

Gezin in Gevaar is blij dat Pim Lammers zich heeft teruggetrokken als dichter voor de Kinderboekenweek 2023. Hij heeft inmiddels doodsbedreigingen ontvangen en stelt terecht dat het schrijven van een gedicht geen intimiderende bedreigingen waard is. "Wij hebben niet opgeroepen tot geweld" wast Gezin in Gevaar de handen in onschuld. Farizeeërs zijn het. Want het zijn de doodsbedreigingen die Pim Lammers deden besluiten zich terug te trekken. Niet het gejammer vaneen stelletje sneue ultrakatholieken. Maar o wat zijn zij blij!


Love Letters - Tom Jones and Jeff Beck

Tom Jones & Jeff Beck, Abbey Road Session

zaterdag 4 februari 2023

Gormley en/in Lehmbruck

 

De Duitse beeldhouwer Lehmbruck leefde van 1881 tot 1919. In Duisburg staat een naar hem genoemd museum dat is gespecialiseerd in beeldhouwkunst. Een imposant maar niet bijster fraai museum. Groot, dat wel. Het gebouw is opgetrokken in beton, klinkers en grindpanelen. De onderste etage is ronduit naargeestig en donker, koud ook. Maar ook de overige ruimtes zijn vooral donker, grauw soms. Het museum voelt bepaald niet gezellig aan. Nou hoeft dat ook niet, een museum stelt kunst ten toon, wil iets laten zien. Maar ik zou zeggen, dat vraagt om een enigszins neutrale ruimte waarin kunstwerken de kans en de ruimte krijgen zoveel mogelijk tot hun recht te komen. Dat wil in Duisburg maar niet lukken. Beelden bekijken die tegen een klinkermuur staan, mij is het een gruwel. Centraal in het museum bevindt zich een koepelachtige ruimte, groot en weids, opgetrokken in wit gestucte muren. Dat is een prachtige ruimte!

Momenteel vindt er een Gormley/Lehmbruck-tentoonstelling plaats onder de titel Calling on the body. Hadden we gekozen voor een rondleiding dan had de museummedewerkster ons vast kunnen vertellen in welke zin Gormley (1950) en Lehmbruck aan elkaar verwant waren. Nu we het zelf uit besloten te zoeken, wilde die overeenkomst ons maar niet gewaar worden. Ik werd niet bepaald gegrepen door het klassieke beeldhouwwerk van Lehmbruck en beperkte me tot Gormley, Stefan Balkenhol en de installaties van Tingely.

Stefan Balkenhol maakt monumentale beelden in hout. Hij exposeert overdekt of in de vrije natuur. Hij werkt grof, zie hoe zijn beelden, altijd mensfiguren voor zover ik weet, uit hout zijn gekapt en gesneden, het lijkt alsof ze in een fors tempo uit een blok hout werden gekapt en gesneden. Vrijwel altijd geeft hij zijn beelden vervolgens gedeeltelijk kleur en op een of andere manier slaagt hij erin zijn beelden enorm subtiel, bijna gevoelvol te doen overkomen. Prachtig werk, iedere keer weer.

Anthony Gormley is ongekend productief. Ik vermoed dat je zijn beelden overal ter wereld wel tegen kunt komen. Zijn handtekening is onmiskenbaar, En zijn beelden, gevormd naar de vorm van zijn eigen lichaam, hebben altoos een duidelijk impact op hun omgeving. Bij binnenkomst word je verwelkomd door een op de Angel of the North gelijkende persoon die zijn armen zo wijd mogelijk uitstrekt. Heel imponerend vonden we de zaal waarin op mensen lijkende figuren in de vorm van betonnen palen waren opgesteld. De constellatie deed denken aan het Holocaust-Denkmal in Berlijn. Tegelijkertijd, als je ergens midden in die groep beelden ging staan was het net alsof je het vroege ochtendlicht naar een Arabische stad in een woestijn keek. Heerlijk om zo door een ondanks de donkere grauwheid toch prachtig museum te wandelen.

 

Melle is een zeer ondergewaardeerd schilder

 

In 1956 verwijderde museumdirecteur Willem Sandberg twee schilderijen van Melle(1908-1976)  uit een tentoonstelling in het Stedelijk in Amsterdam omdat er genitaliën op te zien waren, hetgeen schadelijk werd geacht voor adolescenten. Onvoorstelbaar, zulk een bekrompenheid. Op de een of andere manier lijkt het alsof die genitaliën Melle altijd parten hebben gespeeld. Hij schilderde, je kunt het niet ontkennen, wel heel veel fallussen, zo af en toe een vulva maar dat waren toch uitzonderingen. En zo'n fallus mocht ook rustig ejaculeren, als dat zo uitkwam. Maar je kunt op de schilderijen van Melle ook zeer geregeld vogeltjes zien schijten. Zie hoe knap het is dat Melle zo'n druppeltje vogelschijt zodanig weet te vangen dat je ziet dat de vogel dat met kracht naar buiten slingert.

 

Grote schilderijen kom je bij Melle nauwelijks tegen, hij is een typische fijnschilder. Mensen uit zijn omgeving zouden hebben verklaard dat hij zelfs penselen met twee haartjes zou gebruiken maar dat kan eigenlijk niet. Zie maar eens wat verf aan twee haartjes te krijgen, dat gaat je niet lukken. Maar het is verbluffend te zien hoe waanzinnig gedetailleerd en scherp de schilder zijn verf op het doek brengt. Hij moet een ongekend vaste hand van schilderen hebben gehad.

Een zeer geleerde psychiater, Boas, heeft zich eens over de fallussen van Melle gebogen en daarvan zei de schilder slechts dat de man de grootst mogelijke onzin uitkraamde. Zelf waagde Melle zich nooit aan een interpretatie van of toelichting op zijn schilderijen. Waarom zou hij ook? Hij was geen essayist, noch een psychiater. Zijn schilderijen zijn wonderlijke composities waarop behalve de fallus ook geregeld de vliegende vis terugkeert. En heel opvallend is dat op de meeste van zijn doeken wel een hoekje overblijft waarin hij huizen schildert. Alsof hij zeggen wil: ja, dit lijkt misschien een vreemde wereld, maar het speelt zich allemaal af tussen de muren van gewone huizen van gewone mensen.

Want vreemd lijken de voorstellingen van Melle wel, surrealistisch, met merkwaardige wezens en altijd weer vruchten die open lijken te barsten en ejaculerende fallussen. Het is alsof Melle wil zeggen: wat we ook allemaal doen of bedenken onderweg, we worden beheerst door de drang tot voortplanting, het is een soort levensdrift die van deze kleine doeken afspat, letterlijk vaak. Surrealistisch werk waarin hij Dali serieus naar de kroon steekt. Melle wordt volgens mij vaak gewoon niet begrepen en daardoor zeker ondergewaardeerd. Een prachtig schilder! Het was niet voor het eerst dat ik hem zag maar wat een genot om dit alles weer te zien.

Het museum Van Bommel van Dam (VBVD) is gevestigd in een voormalig postkantoor, een fraai gebouw en rijksmonument uit 1938. Prachtig dat daar nu een museum is gevestigd. De centrale expositiezaal bevindt zich op de begane grond en is niet al te groot. Maar wat echt doodzonde is, de ruimte bevat niet  één raam zodat alles wat er tentoongesteld wordt belicht moet worden. En daar hebben de meeste musea geen kaas van gegeten zodat je in de meeste van zulke musea zult zien dat van alle schilderijen de bovenste rand verdwijnt in een zwarte schaduw. In navolging van Museum de Fundatie, dat op haar dak een wolkachtig lichaam liet bouwen, besloot ook VBVD tot zo'n ingreep en sinds een jaar of twee staat er op het dak een vreemdsoortige uitbouw die de Duikbril is gaan heten. Die uitbouw is wat mij betreft volkomen misplaatst. Niet dat je niet iets boven op een gebouw mag zetten maar waarom herhalen wat in Zwolle al eerder werd gedaan? Maar mijn grootste bezwaar is wel dat de uitbouw een prachtig uitzicht op de binnenstad van Venlo belooft. Ik zou zeggen, ga er maar eens kijken en zie hoe prachtig die binnenstad van Venlo is. De steen geworden treurigheid, meer krijg je niet te zien. Je kunt er wel iets digitaals doen maar daarvoor moet je wel met sociale media werken en daar begin ik nooit meer aan.

donderdag 2 februari 2023

RACHEL KRIJGT ANDERE NAAM EN ANDRÉ GING VREEMD

 

Als u deze video helemaal uit kunt zien neem ik mijn pet diep voor u af!

Jeff Beck, 1994 – 'Why are they cutting down the rainforest?'

Open State Foundation

 

En weer stapt een Kamerlid tussentijds op om verder te gaan als lobbyist. Dit keer gaat het om de CDA-er Raymond Knops, een Limburgs bestuurder die ervan werd verdacht grondaankopen te hebben gedaan onder wel zeer gunstige condities. Toen NRC-journalist Joep Dohmen daarover berichtte, stapte Knops onmiddellijk naar de rechter. Zijn partijgenoot Ger Driessen richtte vrij snel daarna een officieel meldpunt onwaarheden Joep Dohmen op maar tot de dag van vandaag is daar nog niet één onwaarheid gemeld. Terug naar de voormalige staatssecretaris, die zich vanaf nu gaat bezighouden met het lobbyen voor de Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid.

De Open State Foundation verlangt strengere regels van de overheid om dit soort acties tegen te gaan. De Tweede Kamer heeft inmiddels wel strengere regels opgesteld voor voormalige bewindslieden maar de Kamer heeft zichzelf wel erg ruimhartig gespaard. We noemen dit soort politici 'draaideurpolitici'. Vierenveertig procent van ex-bewindslieden keert terug naar het Haagse als lobbyist. Niet geheel onlogisch natuurlijk maar even zo logisch is de noodzaak daar extra scherp op te letten. In zijn algemeenheid is dit fenomeen schadelijk voor het vertrouwen in de politiek. Al te gemakkelijk ontstaat het beeld dat de politiek niet te vertrouwen is, men speelt er elkaar voortdurend de bal toe en de gewone burger heeft het nakijken.

Een uiterst nuttig initiatief, dit Open State Foundation. Ga er eens kijken, zij werken voor u en mij. Ondertussen ben ik blij dat die arrogante Raymond Knops, clientelist pur sang en een uiterst onbetrouwbaar bestuurder (want Limburger) de Kamer verlaat. Maar wie weet, misschien richt hij als lobbyist nog wel veel meer schade aan.

woensdag 1 februari 2023

"Does A Good God Exist?" Debate - Christopher Hitchens' Parts

Tom Jones & Crosby, Stills, Nash & Young - Long Time Gone - This is Tom ...

De Fransen begrijpen het gewoon niet!

 

Even afgezien van allerlei aparte pensioenregelingen voor specifieke doelgroepen, is sinds Mitterand de pensioengerechtigde leeftijd bepaald op 60 jaar. Sarkozy maakte daar 62 jaar van en Macron wil daar nu (hij doet een tweede poging) 64 jaar van maken. Je moet voor een volledig pensioen wel 42 jaar gewerkt hebben en bij een pensioengerechtigde leeftijd van 64 jaar wordt die eis opgeschroefd naar 43 jaar. De bedoeling is om de pensioengerechtigde leeftijd jaarlijks met 3 maanden te verlengen zodat de grens van 64 jaar ergens in 2030 bereikt zal zijn. De Fransen kennen geen AOW en de pensioenen moeten geheel door de werkenden worden opgehoest. En bij een toenemende vergrijzing moeten de werkenden dus steeds meer ophoesten. Dat kost de Fransen momenteel 14% van het BBP. Alleen in Italië en Griekenland geven ze meer uit.

De Fransen houden niet van werken en ze schijnen al sinds de Franse revolutie een probleem met autoriteit te hebben. Weet u nog wanneer die revolutie zich voltrok? In 1789. Je zou zeggen: get over it! In het Journaal gisteren werd een ferme jongeling van 15 jaar oud geïnterviewd die stoer verklaarde dat alle Fransen elkaar steunden in dit verzet tegen de pensioenplannen van Macron. Leuk hoor, maar het joch had geen idee waarover hij het had. Net zoals al die andere Fransen die niet slim genoeg zijn om zich te realiseren dat hun pensioeneisen nu al onbetaalbaar zijn en door henzelf opgebracht moeten worden. 

Nou moet ik er eerlijkheidshalve wel aan toevoegen dat Macron bij zijn aantreden in 2017 begon met een belastingverlaging voor de allerrijksten. Dat was niet slim en daarmee jaag je zowat iedereen tegen je in het harnas. U weet vast nog wel dat gasten als Gerard Depardieu naar Rusland emigreerden omdat ze teveel belasting moesten betalen in hun geboorteland. Gerard vermelde er niet bij dat hij een nog veel gewichtiger reden had om het hazenpad te kiezen: hij kon zich thuis verheugen op juridische vervolging omdat hij niet van meisjes en vrouwen af kon blijven. Maar dit terzijde.

Benieuwd wie hier de langste adem heeft. Macron moet spitsroeden lopen om die volkomen juiste en onvermijdelijke verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd er door te krijgen. Raar volk, die Fransen.

maandag 30 januari 2023

Onze regering wijkt voor geweld en intimidatie, de politie heeft geen ballen

 

In de Volkskrant van vandaag stond een duidelijke grafiek. Noch de politie, noch de regering hoor je hier over, het blokkeren van een snelweg schijnt verboden te zijn (men noemt het zelfs gevaarlijk maar dat ontgaat mij volledig) maar waarom er dan bij de boeren niet ingegrepen werd (in 2022 werd niet één boer gearresteerd!) blijft een raadsel. Bedenk hierbij dat de demonstratie van Extinction Rebellion volledig geweldloos was terwijl de boeren er op los intimideerden en geweld niet schuwden. We kunnen uit deze grafiek alleen maar aflezen dat politie en regering wijken voor intimidatie en geweld en zeer bevooroordeeld zijn tegenover vreedzame klimaatactivisten. Fijne boodschap gaat hier van uit, Mark Rutte!

zondag 29 januari 2023

Banshees of Inisherin

 

De nieuwste film van Martin McDonagh (we kennen hem van Three billboards outside Ebbing, Missouri)is Banshees of Inisherin, een film die zich afspeelt op een eiland aan de westkust van Ierland, ten tijde van de Ierse burgeroorlog, in 1923. De eilandbewoners hebben te veel tijd over en het lijkt erop alsof ze uit verveling elkaar in de gaten houden. Men spreekt er van gemeenschapszin maar of die er werkelijk is? De film draait om de twee hoofdpersonen Padraic, gespeeld door Colin Farrell (waarom hij een Golden Globe kreeg voor de categorie beste acteur is mij een raadsel) en Colm, werkelijk schitterend gespeeld door Brendan Gleeson (die Golden Globe had hij moeten ongtvangen). De film is voor een groot deel opgenomen op Achill Island, een prachtige streek aan de West Ierse kust. Wij reisden er in 2009 rond, onvergetelijk mooi!


Het is een acteerfilm en dat was af en toe storend, het leek alsof je naar een toneelstuk zat te kijken. Vooral Colin Farrell en Barry Keoghan vielen wat mij betreft als acteur door de mand. Ik zal over het verhaal hier zo weinig mogelijk prijsgeven. Maar er kleven wel wat bezwaren aan het script. De beide mannen maken het elkaar behoorlijk lastig en kiezen daarbij voor onorthodoxe maatregelen, bepaald niet de meest voor de hand liggende reacties op een situatie die ze maar niet kunnen accepteren. Juist die buitenissigheid van hun reacties is ronduit problematisch. De Ierse burgeroorlog voltrok zich binnen hun gehoorsafstand maar ze namen er niet aan deel. Waarom niet? We komen het niet te weten. Dan zie ik niet in waarom die burgeroorlog wel wordt vermeld. En waar leefden die mannen van? Padraic had een ezeltje en een stuk of twee koeien met een kalf en verkocht de melk aan een lokale winkelierster maar ik kan me niet voorstellen dat je daarvan kunt rondkomen. En zou een ezel werkelijk doodgaan aan het knabbelen op menselijke ledematen? Lijkt me niet erg waarschijnlijk.


En toch heb ik geboeid zitten kijken naar dit drama dat ook wel een tragische komedie wordt genoemd. Meer tragedie dan komedie toch. Jazeker, een enkele keer moest je wel lachen om de stuurse en heerlijk eigenwijze reacties van die rare eilandbewoners. Maar voor mij lag dat vooral aan de het acteerwerk van Brendan Gleeson. En de schitterende natuur van West Ierland niet te vergeten.


Lunatic "Doctor": Everyone You Know Will Die from COVID Vaccine

donderdag 26 januari 2023

Extinction Rebellion wordt gecriminaliseerd, komt allen demonstreren!

 

Extinction Rebellion roept op tot een protestactie aanstaande zaterdag op de Utrechtsebaan in Den Haag. Oproepen om deel te nemen aan de protestactie worden nu door de politie uitgelegd als opruiing en dat mag niet. Dus worden leden van Extinction Rebellion thuis opgehaald en vastgezet.

Ik beschuldig de nationale politie hierbij van vooringenomenheid en het nodeloos en onterecht criminaliseren van Extinction Rebellion. Ook beschuldig ik onze nationale politie van grove lafheid omdat ze niet de ballen hebben op te treden tegen intimiderende en geweld gebruikende boeren, die zichtbaar en aantoonbaar zich een heel jaar lang massaal schuldig maken aan crimineel gedrag, zonder dat de politie ingrijpt.

Onze nationale politie is een schande voor Nederland! En ik roep zoveel mogelijk mensen op aanstaande zaterdag in Den Haag te komen demonstreren voor het klimaat.

woensdag 25 januari 2023

Tielman Brothers - Rollin Rock (best rock 'n roll / Indo Rock) Live TV s...

 

Lang voordat Jimi Hendrix zijn gitaar achter zijn hoofd of met zijn tanden bespeelde lieten the Tielmanbrothers dit soort capriolen zien! Wat je er ook van vindt (ik vind het prachtig) het zijn gewoon geweldige muzikanten.

dinsdag 24 januari 2023

Gekwalificeerde meerderheden

 

Zowel de Veiligheidsraad, de EU als de Nato hebben zich vergaloppeerd met de eis van unanimiteit in combinatie met een vetorecht. Dat moest wel, ze hadden geen keus, anders waren deze gremia nooit tot stad gekomen. Maar hoe vaak niet is wenselijke besluitvorming gefrustreerd doordat een van de leden een veto uitsprak. Erdogan maakt het in NATO-verband wel heel erg bont door het lidmaatschap van Zweden onmogelijk te maken. Er zijn inmiddels wel heel veel redenen waarom het zegen voor de internationale gemeenschap zou zijn als Erdogan spoedig van het toneel zou verdwijnen, kan me niet schelen door welke oorzaak dan ook. Helaas, zo werkt het niet. U weet het toch? Erdogan is op democratische wijze aan de macht gekozen maar hij vergeleek de democratie al snel met een tramlijn: "als we zijn gekomen waar we wezen willen, stappen we uit".

Wat als de NATO zou zeggen: "Beste Erdogan, we zijn je spelletjes beu en het overstijgend belang van de internationale gemeenschap tegen Poetin en Lavrov vereist dat ook Zweden en Finland versneld toe kunnen treden tot ons bondgenootschap, dus je slikt je bezwaren maar lekker in, de honden blaffen maar de karavaan trekt voort". Zou Erdogan dan werkelijk uit de NATO stappen? Ik geloof er helemaal niets van. Maar dit soort powerplay wordt doorgaans alleen door de bad guys gespeeld, kijk maar naar Poetin en Lavrov of Xi Jinping als hij straks Taiwan annexeert.

Open AI? Behalve bewondering ook zorgen!

 

Op december 2022 berichtte ik over ChatGPT, met het nodige enthousiasme. Ofschoon ik daar niets op af wil dingen, is er wel degelijk aanleiding tot enige voorzichtigheid of misschien zelfs scepsis. De oprichters van destijds, Elon Musk (Tesla), Sam Altman (AirBNB), Peter Thiel (PayPal) en anderen, presenteerden OpenAI als een laboratorium voor AI zonder winstoogmerk. Als je iedereen in staat stelt gebruik te maken van AI kan een supermacht daar geen misbruik van  maken, zo was de gedachte.

Maar de oprichters hebben de potentiële waarde van ChatGGTP ingezien en hebben de non-profitstructuur inmiddels opgegeven. De non-profitorganisatie ging een commercieel bedrijf aansturen. De werkelijke macht ligt bij Microsoft. Duidelijk is dat de software en de modellen niet toegankelijk zijn voor onderzoek of hergebruik. De systemen (Large Language Models, LLM's) zijn zo groot geworden dat wetenschappers er niet meer mee uit de voeten kunnen. Een database van miljoenen teksten of meer is te groot om te controleren op onjuistheden en vooroordelen, schrijft Colin van Heezik in de NRC van 2 januari dit jaar. 


Het achterliggende doel van OpenAI is om als eerste AGI (Artificial General Intelligence) te realiseren, AI dat dezelfde taken kan uitvoeren als een menselijk brein. De investeerders die in dit soort systemen investeren doen dit vanuit een wat zij Effective Altruism (EA) noemen. Het klinkt zo edelmoedig maar er gaan grote gevaren achter schuil. En los daarvan blijkt de ecologische voetafdruk van LLM's enorm groot te zijn, ze slurpen energie.

Voor deze post baseerde ik mij vooral op het artikel Wat is er open aan OpenAI? van Colin van Heezik in de NRC van 2 januari 2023. Voor alle duidelijkheid: ik ben nog steeds enthousiast over ChatGTP. Het is een niet te stuiten ontwikkeling met enorme technische potenties. Maar ook met dito risico's op grote gevaren en ongelukken. Bedenk  bovendien dat ChatGTP nu nog gratis toegankelijk is maar heel snel achter een betaalmuur zal verdwijnen. Dan is het uit met de pret.

zondag 22 januari 2023

Pacifisme is luxe, en naïef

 

Vroeger stemde ik ronduit pacifistisch, eerst de PSP, daarna PPR. Toen dat allemaal opging in Groen Links was het pacifisme wel voorgoed verdwenen uit de vaderlandse politiek. Voor mijzelf vond ik het geen houdbare denkpiste. Naarmate ik ouder werd vond ik mijn pacifisme soms wel erg gemakzuchtig, ook al leek het zo'n edel standpunt. Natuurlijk, wapens zijn verschrikkelijk en ze zouden de wereld uit moeten. Maar de werkelijkheid is dat de mens nu eenmaal wapens draagt.

Professor Kees Kwant liet me in de jaren zeventig in zijn beroemde colleges in Nijmegen zien dat alle vooruitgang voortsproot uit het militair-industrieel complex, oftewel uit het vermogen van de mens alles te vernietigen, inclusief zichzelf.  Het pacifisme steekt nu opnieuw de kop op in het Oekraïne drama. Mensen verzetten zich tegen de bewapening van de Oekraïners door de NATO-landen en menen dat onderhandelen de enige beschaafde uitweg uit dit conflict is.

Klinkt redelijk, toch? Nou, niet direct. Wie de oorlogsretoriek van Poetin en Lavrov nader bestudeert realiseert zich al snel dat er met de Russen niet te onderhandelen valt. En denk maar niet dat er minder Oekraïners sterven als er onderhandeld wordt in plaats van doorgevochten. De Russen streven naar een volledige vernietiging van de Oekraïense cultuur en bevolking.


Nee, dat gemakzuchtige pacifisme van de jaren zeventig heb ik inmiddels wel afgelegd. Ik ben een groot voorstander van grootschalige wapenleveranties aan Oekraïne, inclusief Leopardtanks en Patriotsystemen. Niet alleen in het belang van de Oekraïner maar ook uit welbegrepen eigenbelang.

Ik ben gek

 

Dixit Caroline van der Plas van BBB. In een groot interview in de Volkskrant. ‘Wie zegt dat mensen in Nederland lijden onder de boeren, is helemaal gek.’is te lezen aan de kop van dit vraaggesprek. Adstructie vindt mevrouw van der Plas niet noodzakelijk. Ik ga hier mijn grieven tegen de Nederlandse boer niet herhalen, dit vindt u op talloze plaatsen in deze kolommen terug, overal onderbouwd met argumenten en cijfers. Caroline van der Plas heeft geen benul van de schade die boeren aanrichten, schade die direct op het bordje van ook haar kinderen en kleinkinderen terecht komt. Je zult haar er niet over horen, haar liefde voor de boeren belemmert haar zicht op de toekomst die voor iedereen helder is: we maken alles kapot, de boeren voorop.


Minister Adema dacht dat hij Brussel voor de gek kon houden. Volkomen terecht houdt Brussel de poot nu stijf en Adema rest niets anders dan zijn geblunder toe te geven. Dat krijg je als je niet de ballen hebt klare taal te spreken. Die derogatie voor de Nederlandse boer, waardoor hij veel meer mest uit mocht rijden dan zijn Europese collega's, was een schandvlek op het Europees landbouwbeleid. Dat is nu definitief gestopt. Ik zeg u, de Nederlandse boer gaat het inderdaad een heel stuk zwaarder krijgen en dat is maar goed ook. Het zal niet lang duren of men zal in die kringen een Nexit bepleiten. Er zijn genoeg politici die de boeren hun bagagedrager aan willen bieden.

zaterdag 21 januari 2023

Jeff Beck - Women of Ireland (Mná na hÉireann) - Live at Madison Square ...

Papyrus

 

De Spaanse Irene Vallejo schreef een boek met de titel Papyrus. Zij beschrijft hierin het ontstaan van het schrift en het boek ten tijde van de Grieken en Romeinen. Voor alle duidelijkheid: aan de boekdrukkunst komt zij niet toe. Ik ben een verwoed lezer met een zo breed mogelijke belangstelling. Maar dit boek is het mooiste dat ik in jaren las! Wilt u weten waarom? Klik dan hier.

vrijdag 20 januari 2023

Edith Schippers moet strafrechtelijk vervolgd worden

 

DSM is een beursgenoteerde onderneming en moet behalve aan de aandeelhouders ook verantwoording afleggen aan oud-werknemers inzake hun pensioenrechten.  In 2006 zet het bedrijf het pensioenfonds op afstand en dat betekent dat pensioengerechtigden tegenvallers direct in hun portemonnee voelen. DSM blijft wel zelf aan  het stuur zitten waar het gebruikelijk en wenselijk is dat er dan ook een onafhankelijk bestuurder komt. Na de financiële crisis van 2008 past de onderneming geen inflatiecorrectie meer toe op de pensioenen. Dit ondanks dat de beurskoers van DSM sindsdien jaarlijks met 14% stijgt. Het hoge management profiteert hiervan met stijgende lonen en bonussen. Het pensioenfonds verkeert in steeds slechtere conditie. Desondanks krijgt bestuursvoorzitter Sijbesma als enige een extra pensioenbijdrage van 2,2 miljoen Euro. 

In februari 2019 vertrekt minister Edith Schippers naar DSM waar ze president van DSM Nederland wordt en tevens wordt benoemd tot bestuurder van het DSM pensioenfonds. Op 25 april 2019 verschijnt er een interne DSM-nota waarin wordt aangegeven dat het pensioenfonds van de onderneming ten opzichte van andere pensioenfondsen een achterstand heeft opgebouwd van 1,3 miljard Euro. Edith Schippers vind het niet nodig de pensioendeelnemers hiervan in kennis te stellen. 

Op de rol staan enkele grotere fusies internationaal en het hoger management zal hiervan profiteren in de vorm van extra bonussen. Edit Schippers is inmiddels President DSM Europa geworden dus we mogen gevoeglijk aannemen dat ook zij een paar lekkere bonussen mag opstrijken. 

We kunnen dit alles lezen in een uitstekend stukje onderzoeksjournalistiek door de NRC -journalisten Merijn Rengers en Jeroen Wester. Van een vervolging van Edith Schippers gaat het natuurlijk nooit komen, ze heeft immers geen enkele wetsovertreding begaan. Maar als je zo schaamteloos laat merken dat de gewone werknemer jou geen donder kan schelen, dan wordt het tijd dat we deze mevrouw aan de schandpaal nagelen. Zeker als je bedenkt dat de VVD ervan uitgaat dat zij de gedroomde en natuurlijke opvolger van Mark Rutte is. En wij maar denken dat de beker helemaal leeg is als Mark Rutte eindelijk opstapt! Hoe naïef kan een mens zijn?

woensdag 18 januari 2023

Netanyahu is Beëlzebub

 

Het Israëlische kabinet wil de bevoegdheden van het Hooggerechtshof ondergeschikt maken aan die van de Knesset en de politieke machthebbers een beslissende stem geven bij de benoeming van nieuwe rechters. De regering is van mening dat het Hooggerechtshof zich te actief bemoeide met het toetsen van de door de Knesset goedgekeurde wetten. Omdat de leden van de Knesset door het volk gekozen zijn moet een meerderheid in de Knesset een afwijkend opinie van de rechters naast zich neer kunnen leggen. 

In het Israël van Netanyahu is er geen plaats meer voor minderheden, hun stem zal niet meer worden gehoord, geen rechter zal zich er nog over uit kunnen spreken. Geen door de politiek benoemde rechter zal zich nog willen buigen over de rechten van minderheden. Netanyahu begrijpt kennelijk niet dat een onafhankelijke rechtspraak een essentiële pijler on een democratie is.

Nu, ik denk dat hij dat wel degelijk begrijpt maar verbergt dat hij een geheel persoonlijke agenda aan het uitvoeren is. Met door hemzelf aangestelde rechters hoopt Netanyahu zichzelf te kunnen bevrijden van lastige rechters die hem willen vervolgen wegens corruptie en machtsmisbruik. Netanyahu laat zien  wie hij werkelijk is: Beëlzebub. En hij sleept het gehele Israëlische volk met zich mee. Dit is nog maar het begin. Een Israëliër die nu nog steeds meent te kunnen zeggen dat Israël een democratie is is ofwel ziende blind of simpelweg te dom om de werkelijkheid te doorzien. Of te kwader trouw, dat kan ook natuurlijk.

dinsdag 17 januari 2023

Tijd voor een reset van het WEF

 

Vroeger had je de Bilderbergconferenties op verschillende internationale locaties (ik overnachtte eens in een van de luxe appartementen van het complex bij Hotel de Bilderberg in Oosterbeek en dat bleek inderdaad zeer luxe!) en tegenwoordig is er het WEF, steevast in Davos. Iedereen weet dat het een initiatief is van Klaus Schwab, die de twijfelachtige eer geniet het middelpunt te vormen van een onvoorstelbare hoeveelheid complotkletsika. Het is allemaal bij elkaar gefantaseerd en gelogen en aantoonbaar onjuist maar de verdachtmakingen en leugens hebben de duurzaamheid van gepantserd staal. Bij deze wil ik graag gezegd hebben dat iedereen die Schwab beschuldigt van een abjecte geheime agenda een botte leugenaar is en daarmee het recht op spreken in het openbaar zou moeten inleveren.

Op de website van de overheid lezen we: Vanuit het kabinet zijn (behalve de minister-president) ook ministers Kaag van Financiën, Hoekstra van Buitenlandse Zaken, Ollongren van Defensie, Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat op verschillende dagen aanwezig bij het WEF. Er wordt niet bij vermeld hoe al deze bewindslieden naar Davis reizen, wat de kosten daarvan zijn en wat de ecologische footprint van deze deelname is.

Ik plaats wel vraagtekens bij een zo massale deelname van de Nederlandse regering aan dit discussieplatform. Dat had best wat bescheidener gekund, dunkt me. Maar belangrijker lijkt mij dat het WEF er alles aan doet om haar criticasters voor te zijn. Om te beginnen zou men deelnemers die voornemens zijn per privéjet te reizen kunnen weigeren. Ik zou wel eens willen weten hoe onze eigen bewindslieden naar Davis zijn gereisd, ze kunnen niet allemaal het regeringsvliegtuig hebben genomen. En zo zijn er vast nog tal van andere maatregelen die men kan nemen om dit soort op voorhand suspecte bijeenkomsten geloofwaardiger te maken. Ik zou wel eens willen weten of ook bijgehouden wordt wat de concrete gevolgen zijn van dit tamelijk elitaire discussieplatform in Davos.

Maar echt interessant en relevant lijkt mij een WEF-bijeenkomst waarin met name de wappies en de samenzweringstheoretici worden uitgenodigd om een gezamenlijke agenda op te stellen om elkaar beter te kunnen leren kennen. Ik zie dat er echter niet van komen en dat lijkt mij een gemiste kans.

donderdag 12 januari 2023

Trump records DISGUSTING and DANGEROUS VIDEO THREATENING America

Jeff Beck (1944-2023)

 

Begin jaren zestig schaarde ik me in de pauzes op school bij een groepje medescholieren dat zich voornamelijk bezighield met het becommentariëren van pas uitgekomen popplaten. We hadden de gebruikelijke Beatles-of-Stones-discussies, we hielden allemaal van the Kinks en met één medescholier bewonderde ik the Yardbirds en dan vooral Jeff Beck. Vanaf die eerste voor mij iconische jaren was Beck mijn grote idool en hij is dat tot de dag van vandaag gebleven. Ik kocht al zijn platen en stond bij al zijn concerten vooraan. Normaal gesproken ben ik nogal afstandelijk en ik reageer doorgaans tamelijk secundair maar als ik onderaan het podium omhoog keek naar mijn grote idool was daarvan niets meer te merken. Beck was geen prater (verder dan Thank you, bye bye kwam hij doorgaans niet) en ik was hem daar dankbaar voor. Hij deed altijd precies dat waarvoor hij gekomen was: gitaar spelen. En ik heb in mijn leven inmiddels heel wat gitaristen zien spelen maar een gigant als Jeff Beck ben ik nooit meer tegengekomen. Zijn spel is uit duizenden te herkennen en ik heb van hem genoten, van mijn twaalfde tot mijn tweeënzeventigste en ik zal nog vaak naar hem kijken en luisteren.

Ik herinner mij een diskjockey van Radio Londen of Radio Caroline - ik meen dat het Tony Blackburn was - die in 1966 Happenings Ten Years Time Ago van the Yardbirds (luister vooral ook naar het voortreffelijke baswerk van Jimmy Page) becommentarieerde met: "The best part of this record is the hole in the middle". Blackburn hield vermoedelijk meer van Engelbert Humperdinck. Ik voelde me diep beledigd.

Gelukkig kun je op YouTube meer dan genoeg clips van mijn gitaargod Jeff Beck vinden. Er zijn niet veel mensen van wie ik mijzelf een fan zou noemen maar deze Jeff Beck staat met afstand op nummer een. Je kunt rustig zeggen dat ik - als het over Jeff Beck gaat - kritiekloos ben!