dinsdag 27 augustus 2019

Overtreffende trap in stompzinnigheid


Waarom gooien we geen atoombom op beginnende orkanen? Dan kunnen we ze daarmee onschadelijk maken. Dat levert wat nucleair afval op maar we doen dat boven de oceaan, who cares? Maar nu de werkelijkheid: een tropische storm blaast evenveel windenergie rond als duizend Hiroshima-bommen. Je zou een orkaan uit kunnen schakelen door een half miljard ton lucht in het oog van de storm te pompen. Hoe je zoveel lucht rondgepompt krijgt, heeft nog niemand kunnen bedenken. Wie op de idiote gedachte kwam om orkanen onschadelijk te maken met atoombommen: why don't we nuke them? Driemaal raden.


maandag 26 augustus 2019

Dit zijn pas echt moedige mensen

                                               Joshua Wong

De laatste tijd worden we geconfronteerd met hardnekkige protestbewegingen in Hong Kong en Moskou. Het gaat steevast om burgers die zich verzetten tegen de machthebbers die uit zijn op totale controle in een samenleving waar het individu van nul en generlei waarde is. In Hong Kong weet je dat het regime eindeloos veel groter en machtiger is dan de relatief kleine groep burgers die volharden in hun protesten. In de Chinese samenleving is het individu in alle opzichten ondergeschikt aan het collectief. Dat is sinds Mao niet veranderd. Ondanks de overmacht van het regime durven individuele burgers het aan te blijven protesteren tegen diezelfde overheid die zich aan hen niets gelegen wil laten liggen. In mijn ogen zijn dat echt moedige mensen maar het stemt zo treurig te bedenken dat ze vermoedelijk geen enkele kans van slagen hebben.


Minstens zo moedig zijn de burgers die in Rusland en meer specifiek in Moskou de straat op gaan. Poetin en Lavrov zijn in hun eerste leugens niet gestikt. Waarheid is voor hen een volstrekt onzinnig en leeg begrip. Zij zijn slechts geïnteresseerd in die weergave van de werkelijkheid die hen in staat stelt hun macht te consolideren. In zekere zin is het Russische regime kwaadaardiger want leugenachtiger dan de Chinese dwangbuis.

                                               Aleksej Navalny

Het is ronduit afschuwelijk te lezen op welke wijze de Russische regering met de waarheid aan de haal gaat, leugens verspreidt en politieke tegenstanders valselijk beschuldigt en keer op keer na showprocessen achter de tralies zet. Beangstigend is vooral natuurlijk dat de rechterlijke macht exact doet wat het regime van hen verlangt. Hoe vaak heeft Navalny niet achter de tralies gezeten?

                                              Jegor Zjoekov

Maar ook de nieuwe gezichten van het Russisch protest, Jegor Zjoekov, Miron Fjodorov en Ljoebov Sobol worden op de meest verachtelijke manier dwars gezeten door Poetin en Lavrov. Ze worden met de dood bedreigd en daarmee wordt werkelijke democratie in Rusland een droom die maar geen werkelijkheid kan worden. Waarom toch trapt het grote publiek steeds maar weer in de leugens van het regime? Hoe diep moeten de machthebbers zinken, wil het volk er echt genoeg van krijgen?

                                            Ljoebov Sobol

woensdag 21 augustus 2019

Groenland bewijst hoe onvoorstelbaar gestoord de Amerikaanse president is.


Trump zegt een bezoek aan Denemarken af omdat het land niet wil praten over de verkoop van Groenland. Men kan zich afvragen hoe legitiem het is dat Groenland onderdeel is van Denemarken. Als de status van dat land al zou moeten veranderen, dan zou Groenland een volstrekt autonome natie moeten worden.

Dat de Amerikaanse president serieus denkt dat hij landen kan opkopen wanneer ze mineralen en grondstoffen bezitten waar hij belangstelling voor heeft, toont alleen maar aan dat deze man volslagen idioot en stompzinnig is. De Amerikanen zouden zo'n president af moeten zetten.

En wie nog vol wil houden dat deze president compos mentis is, is al even gestoord als de man zelf. We weten inmiddels: Trump doesn't take no for an answer. Zijn gekte is zonder weerga en zonder einde. Wat staat de wereld nog te wachten met deze schertsfiguur die door een wrange speling van het lot de machtigste man op aarde werd?

maandag 19 augustus 2019

Moordrobots en liefdadigheid?


In de NRC lezen we dat Amazon en Microsoft betrokken zijn bij de ontwikkeling van autonome wapens, wapens die niet meer door mensen bediend worden maar met een opdracht op pad gestuurd worden om vijanden onschadelijk te maken. In dit verband spreken we van moordrobots.

Bill Gates wordt vaak geprezen om zijn charitatief werk maar hoe is liefdadigheid in vredesnaam te verenigen met dit soort activiteiten? Kun je recht praten wat onmiskenbaar krom is? Is iemand prijzen voor zijn liefdadigheid te verenigen met diens investeringen in moordrobots?


Er zijn genoeg wetenschappers, Steven Hawking voorop, die voor deze levensgevaarlijke ontwikkeling gewaarschuwd hebben. Het wordt je kil om het hart. Stel u zich eens voor: moordrobots in handen van Donald Trump. De toekomst is veel dichterbij dan wij ons realiseren.

Van de grote bedrijven is Google de enige onderneming die nadrukkelijk afstand heeft genomen van dit soort wapens. Maar FaceBook en Apple blijven uitermate vaag en mistig. Dit alles is te lezen in een onderzoeksrapport van de vredesbeweging PAX.

Een naar het NL vertaalde samenvatting van dit rapport treft u hier aan.

zaterdag 17 augustus 2019

Oproep aan antivaxxers en antroposofen


Het gedicht van Ilja Leonard Pfeijffer in de NRC van 16 augustus wil ik u niet onthouden:

Ingeënt sonnet


Solide onderbouwing van een feit
is een constructie die soms eeuwen vergt
van onderzoek dat hypothese tergt
en van reductie van onzekerheid

Maar sinds een feit een mening is geworden,
duurt het een oogwenk om op zoekmachines
bevestiging te vinden van doctrines
die onzin zijn. Onwetendheid kan moorden.

Door hen die kul met wetenschap verwarden
en die verwarring hebben aangericht,
is nu een vaccinatieplicht vereist.

Parmant in eigen meningen volharden
is noch een mensenrecht noch burgerplicht:
het kan een misdaad zijn die levens eist.


vrijdag 16 augustus 2019

Trump laat de democratie definitief achter zichEerder scheef ik al dat de huidige Amerikaanse president er bijna dagelijks in slaagt zijn onbeschoftheid en onbeschaamdheid te overtreffen. Superlatieven zijn dan ook niet meer voor handen om te beschrijven wat er gebeurt. Trump gaat onverdroten door en laat zich door geen enkele conventie en al helemaal niet door zoiets als een gevoel voor fatsoen weerhouden. Hij kan dat doen omdat hij weet dat hij vooralsnog overal mee wegkomt.
Nu heeft hij het zelfs bestaan een vreemde mogendheid maar bevriende natie aan te sporen twee hem onwelgevallige politieke tegenstanders en congresleden de toegang tot dat land te ontzeggen. Een even simpele als abjecte tweet was voldoende voor Netanyahu, die de twee congresleden prompt de toegang tot Israël ontzegde. U begrijpt al dat de rollen in de cartoon hierboven probleemloos kunnen worden omgedraaid, al naargelang de situatie vereist. Hieronder de tweet van Trump.

It would show great weakness if Israel allowed Rep. Omar and Rep.Tlaib to visit. They hate Israel & all Jewish people, & there is nothing that can be said or done to change their minds. Minnesota and Michigan will have a hard time putting them back in office. They are a disgrace!

 

Hiermee laat Trump de democratie definitief achter zich. Er komt een moment waarop de Amerikanen zich gaan realiseren dat ze een monster op het schild hebben gehesen. Maar tot dat moment kan Trump doen en laten wat hij wil en dat doet en laat hij dan ook. Met Kurz kunnen we slechts verzuchten: The horror, the horror.


En nu we het toch over Apocalyps now hebben is het interessant om eens te kijken hoe Joseph Conrad over de Amerikanen dacht. In de biografie van John Stape komen we een paar passages over dit thema tegen, waarbij Conrad de volgende uitspraken doet:

Wij zullen de toon zetten voor alles: industrie, handel, wetgeving, journalistiek, kunst, politiek en religie, van Kaap Hoorn tot aan de baai van Smith en zelfs verder nog, mocht er op de Noordpool iets blijken te zijn wat het nemen waard is. En dan zullen we op ons gemak de afgelegen eilanden en continenten op aarde kunnen innemen. We zullen de wereld besturen, of de wereld het wil of niet.

En
Amerikaanse bemoeienis met Europese zaken kan nooit goed zijn door de onbehouwenheid en de onkunde van die mensen, gesteund door groot materieel vermogen en een bewust besef van hun macht. Gelukkig hebben ze iets futiels en zullen ze daarom vermoedelijk minder gevaarlijk worden dan ze zouden kunnen zijn.
Maar hoe zou Conrad zich voelen en hoe zou hij deze overpeinzingen formuleren als hij George W. Bush en Donald Trump zou hebben gekend? We zullen het nooit weten maar ik heb wel een duidelijk vermoeden!


Alleen de Amerikanen zelf kunnen de nachtmerrie Trump stoppen maar niets wijst erop dat ze dat snel zullen gaan doen. Tot dat moment, ik kan het slechts herhalen, maakt Amerika geen onderdeel meer uit van de beschaving.

vrijdag 9 augustus 2019

Populisten houden er niet van gewaarschuwd te worden, dat doen ze liever zelf

Het Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC, een VN-instituut, heeft een rapport uitgebracht waarin wordt onderbouwd dat wanneer wij er niet in slagen onze voedselproductie én -consumptie drastisch te wijzigen, er vanaf 2050 grote voedseltekorten zullen ontstaan.


Ik zie de hordes klimaatsceptici al klaar staan. De Trumps, de Bolsonaro's, de Baudets en de Harings van deze wereld zullen de bevindingen van deze wetenschappers afdoen als alarmisme en zonder onderbouwing beweren dat het allemaal zo'n vaart niet zal lopen.
De toekomst zal over hen oordelen, ik hoop dat ze lang genoeg leven om publiekelijk te moeten toegeven dat ze er helemaal naast zaten. Ofschoon sommige lieden niet kort genoeg kunnen leven natuurlijk.


woensdag 7 augustus 2019

Harari, een moderne Faust


Yuval Noah Harari is een door mij zeer gewaardeerd schrijver van buitengewoon interessante en relevante boeken als Sapiens, Homo Deus en 21 lessen voor de 21ste eeuw. Bij de vertaling van dit laatste boek in het Russisch ging het fout. De Russen hadden moeite met de passage die Harari schreef over de annexatie van de Krim en konden ook diens openlijk beleden homoseksualiteit niet waarderen. De passage over de Krim werd compleet verwijderd en vervangen door vermeende wandaden van Trump en waar Harari zijn boeken opdroeg aan zijn man, is de laatste nu een partner geworden.

Naar het schijnt heeft Harari zich vooral aan het verdonkeremanen van zijn echtgenoot gestoord. Met de overige ingrepen is hij min of meer akkoord gegaan. Daarmee heeft Harari zijn ziel aan de duivel verkocht. Zijn verweer, dat zijn boeken nu tenminste door het Russisch publiek konden worden gelezen snijdt totaal geen hout. Hij had de door de Russen voorgestelde ingrepen natuurlijk moeten weigeren.


Zeer teleurstellend, deze houding van Harari, die nu de verdenking op zich laadt meer waarde te hechten aan zijn eigen commerciële succes dan aan het gedachtegoed dat hij in zijn boeken etaleert. Was hij een krimischrijver, dan had er geen haan naar gekraaid. Maar dat juist Harari zich zo schaamteloos leent voor Russische binnenlandse politiek is onthutsend en pijnlijk.

maandag 5 augustus 2019

Geweld beantwoorden met geweld, logisch toch?Trump roept op tot onmiddellijke doodstraf voor daders van mass shootings (dit weekend voor de 250ste en 251ste keer dit jaar) Hoe je onbeschaving met onbeschaving bestrijdt. Er zijn zoveel redenen waarom je de moed in de schoenen zinkt bij dit soort berichten. In de eerste plaats is het natuurlijk deze volstrekt idiote president zelf die het klimaat schept waarin rechtsextremisten hun historische kans zien. Het denken dat doordrenkt is van white supremacy, het rechts nationalisme dat de facto puur racisme is, heeft nooit een betere voedingsbodem gevonden dan onder deze president.


Dat de Amerikanen zich niet schamen is nog het meest verontrustende. Maar nu de reactie van deze schertsfiguur, de laatste persoon op aarde aan wie zoveel macht en invloed had mogen worden toevertrouwd. Zijn enige reactie op al dit geweld is tegengeweld. Eerst zelf het klimaat scheppen en dan de daders met staatsgeweld doden. En wel zo snel mogelijk, zegt hij erbij.


Ik heb het hier al vaker aangekaart. Zolang de Amerikanen het second amendment niet willen schrappen, zo lang de Amerikanen de NRA als een respectabele club blijven beschouwen, zo lang de Amerikanen het wapenbezit voor burgers niet af willen schaffen, zo lang mogen de Amerikanen geen aanspraak doen gelden op de kwalificatie 'beschaving'. De Amerikaanse beschaving is een contradictio in terminis.


Flevoland Land Art


Neem er ook eens een rustige dag voor: Flevoland Land Art. U krijgt dan een goed zicht op Flevoland en de zuidelijke strook van de Noordoostpolder zodat u met eigen ogen kunt zien hoe fraai die streken zijn. Het is er groen en in de Noordoostpolder zie je nog de boerenschuren zoals ze destijds werden opgeleverd, vlak nadat de polder was drooggelegd. De bomen in de Noordoostpolder zijn al volwassen en zichtbaar ouder dan de bomen in Flevoland. Je moet er van houden, van de vlaktes, de einders, de eindeloze wolkenluchten.


Kijk voor je gaat even op de website over Land Art in Flevoland. Maar zorg ervoor dat je vooraf de adressen even op een rijtje zet want de routeaanduidingen op deze site zijn helaas ronduit slecht. Ook de aanduidingen onderweg zijn niet altijd even logisch maar met wat zoeken kom je er wel. Ook is het jammer dat de website er geen melding van maakt dat Riff van Rob Gramsma under construction is, je kunt er voorlopig niet meer bij. Had best even op de site mogen staan. Deltawerk van RAAAF hebben we niet kunnen vinden, pas achteraf kwamen we erachter dat je daarvoor in het Waterloopmuseum moest zijn. Ter plaatse geen enkele aanduiding. Dat is een gemiste kans.


Maar we vergeten die schoonheidsfoutjes en herinneren ons nu een prachtige dag in de Flevopolder en de Noordoostpolder. Het gaat er natuurlijk niet om de kunstwerken met elkaar te vergelijken. Niet alles vind je even indrukwekkend. Ik ben geen liefhebber van het werk van Libeskind, ook niet van de Garden of love and fire die hij vlak bij Almere realiseerde. We kennen Libeskind natuurlijk van het Joods museum en het Holocaustmonument in Berlijn. Onontkoombare statements, waar geen enkele ruimte over is om eens rustig na te denken, Libeskind stuurt je dwingend in de richting van slechts dat ene gevoel, die ene interpretatie. Van deze Garden heb ik niet veel begrepen en de verklarende tekst bij deze sculptuur hielp ook al niet.


De Groene kathedraal van Marinus Boezem is ronduit fraai en in zekere zin zelfs imposant. Maar je mist de opname van een drone, van bovenaf is pas echt goed te zien hoe dit kunstwerk in het land staat. Maar de kathedraal ligt er prachtig en krijgt alle ruimte in de omliggende natuur.


Piet Slegers ontwierp midden in de polder Aardzee, een glooiend landschap, dat doorkruist werd door schelpenpaadjes en dat je door een landschap in een landschap voert. Het is wellicht en welbewuste keuze dit landschap aan zichzelf over te laten. Maar dat brengt wel met zich mee dat er van het oorspronkelijk ontwerp steeds minder zichtbaar is. Het meeste indruk maakten nog de talloze door kleine (knaag)dieren aangebrachte paadjes die duidelijk dagelijks in gebruik zijn.


Anthony Gormley plaatste een reuzenbeeld van een op zijn hurken zittende persoon (ik denk toch een man) op een uitstekende pier bij Lelystad. Hij noemde dit werk Exposure. Een imposant beeld, dat werkelijk schitterend in de omgeving past. Verbazingwekkend om te zien hoe het geconstrueerd is, het ontwerpen moet al geen sinecure zijn geweest, nog ingewikkelder lijkt me de constructie on site. Het is echt een magisch werk, net zoals zijn verbluffende beelden aan het strand tussen Liverpool en Blackpool.


Op naar het Observatorium dat Robert Morris bouwde ten oosten van Lelystad. Een soort plantaardig Stonehenge, bestaande uit twee concentrische cirkels met diverse uitsnedes waardoor je de opkomende zon kunt zien bij het begin van de lente en het begin van de herfst, de zonnewende en de winterzonnewende op 21 juni en 21 december. Dat zijn eigenlijk de dagen waarop je beslist dit observatorium zou moeten bezoeken.We trokken voort naar die prachtige Noordoostpolder waar we bij Kraggenburg bij het absolute hoogtepunt van deze dag aankwamen: Pier+Horizon van Paul de Kort. Op een werkelijk verbluffend mooi punt treffen we afdalend van een dijk met schitterend uitzicht over het Ketelmeer, een pier aan met daar omheen in het water drijvende bakken met begroeiing (kraggen) die alle aan één zijde vastliggen aan in het water geplaatste palen. De stroming en de wind bepalen vervolgens hoe deze kraggen zich in het water bevinden. En daaromheen zien we alleen maar horizon, lucht en wolken zonder dat je ervoor omhoog hoeft te kijken en ook nog eens weerspiegeld in het water. En we zien aalscholvers en honderden zwanen. Het is een feest. En een werkelijk schitterend toneel! Een onvergetelijk mooi stuk Land Art.


Omdat we Deltawerk van RAAF niet vonden en Riff van Bob Gramsma under construction was, eindigden we bij Sea Level van Richard Serra in een fraai park in Zeewolde. Een denkbeeldige lijn bestaande uit twee betonnen muren die uit het landschap oprijzen, doorkruisen een vaart diagonaal. Serra maakt inzichtelijk hoe land aan zee werd onttrokken, hoe land op water werd bevochten en hoezeer dit deel van ons land zich beneden de zeespiegel bevindt. Twee lange betonnen muren en toch een subtiel monument als het ware.

Kortom, Land Art in Flevoland is een heerlijke en verfrissende ervaring. Ja het kost je een hele dag maar het is zo de moeite waard! Gun uzelf een onvergetelijk dagje uit, u krijgt er geen spijt van.

zaterdag 3 augustus 2019

Bas Haring is Bolsonaro


In een uitgebreid interview in de Volkskrant krijgt de filosoof Bas Haring  ruim de gelegenheid nog eens uit de doeken te doen waarom biodiversiteit overschat zou worden. Er zouden ruim zevenhonderd soorten vijgenwespen zijn en niemand kan hem uitleggen waarom er daar niet een paar minder van zouden kunnen zijn. Haring beschuldigt ecologen en biologen van alarmisme.


Dit geluid van Haring is niet nieuw. Hij schreef er al eens een bar slecht boekje over onder de titel Plastic panda's. U kunt mijn bespreking daarvan hier lezen. De filosoof is dus niet van zijn praatstoel af te krijgen en ook nu weer oreert hij dat monoculturen veel productiever zijn en dat boeren daarom monoculturen bedrijven.


Dat monoculturen tot afsterven van ongelooflijk veel soorten leiden kan iedere boerenkinkel op talloze plaatsen lezen. Maar als je begint met de stelling dat biologen ook maar biologen zijn die zich vooral schuldig maken aan alarmisme, tja, dan grijpt een nonvaleur als Bas Haring zijn kans. Dan is hij de filosoof die zoveel over biodiversiteit gelezen zegt te hebben dat hij zichzelf daarmee het recht toekent de grootst mogelijke onzin uit te kramen. Maar de belangrijkste publicaties over biodiversiteit zijn hem ontgaan!


Waarin verschilt Bas Haring nou eigenlijk van Bolsonaro, die de wetenschappelijk leider van het Braziliaanse Nationaal Instituut voor Ruimte-Onderzoek (INPE) ontslaat omdat de uitkomsten van diens wetenschappelijk werk hem niet aanstaan. Omdat Bolsonaro de Braziliaanse bossen, de longen van de aarde, wil ontginnen en exploiteren. Ook Bolsonaro heeft een broertje dood aan biodiversiteit.
Lees ook in de Volkskrant maar eens op welke schandalige manier Bolsonaro deze directeur beschimpt en beschuldigt. Bolsonaro gaat het nu allemaal zelf uitrekenen, daar heeft hij een vriendje voor. De filosoof Bas Haring speelt voor god en bioloog. De autocraat Bolsonaro speelt voor god en ecoloog. Ziet u het verschil?

vrijdag 2 augustus 2019

De Hubbleconstante of: hoe snel vliegen we nu echt uit elkaar?


In Wikipedia lees ik: De hubbleconstante is de constante in de wet van Hubble. Het is de verhouding van de snelheid waarmee een bepaalde afstand groter wordt door de metrische uitdijing van de ruimte en de grootte van die afstand. In het bijzonder is het de verhouding tussen de snelheid waarmee een ver verwijderd sterrenstelsel zich van ons af beweegt en de afstand tot dat sterrenstelsel.


In NewScientist lees ik dat er twee standaardmethoden zijn voor het meten van de uitdijingssnelheid van het heelal. De eerste methode gebruikt de kosmische achtergrondstraling, de tweede maakt gebruik van een zogeheten afstandsladder. Probleem is dat de uitkomsten van die twee methoden tot een verschil van 9 procent leiden.


Een onderzoeksgroep aan de Universiteit van Chicago heeft nu een derde methode ontwikkeld, gebaseerd op een nieuwe afstandsladder die Rode Reuzen als uitgangspunt neemt in plaats van Cepheide-metingen. Het probleem is dat de uitkomsten van deze methode precies tussen de beide eerdere modellen in valt. De onderzoeksleider in Chicago, Wendy Freeman zegt dan ook: "Dit toont eens te meer aan dat we geen flauw idee hebben wat de precieze waarde van de hubbleconstante is en dat we veel preciezere onderzoeken moeten doen voordat we er een of ander nieuw type exotische fysica met de haren bij slepen".

Kortom, over de uitdijing van het heelal zijn we nog lang niet uitgedacht.