vrijdag 25 december 2015

Zalig kerstfeest, mijnheer Y. Bouma uit Lunteren

Lunteren, dat ligt toch op de Veluwe? Deel uitmakend van onze nationale Bible Belt? En de christelijke leer is er toch een van barmhartigheid? Niets is minder waar. Een zwembad in Ede wil een gratis zwemuitje voor vluchtelingen organiseren maar het COA heeft het voor vandaag geplande evenement afgeblazen.


Er is een briefschrijver uit Lunteren (zich Y. Bouma noemend) die zich stoort aan dit sympathieke initiatief want "wij hebben 4 kinderen die dure zwemcursussen moeten betalen voordat zij überhaupt mochten zwemmen". Hij richt zich rechtstreeks tot de burgemeester van Ede en stelt dat "ongeregeldheden zoals deze in Geldermalsen hebben plaatsgevonden ook in uw gemeente gaan plaatsvinden".


Er is een rechts-extremistische groepering actief die zich Identitair Verzet noemt en die na het debacle in Geldermalsen tweette: #Geldermalsen azc van de baan! Verzet werkt.#Kom in verzet. Het gemeentebestuur geeft toe een fout gemaakt te hebben met de grootte van het voorgenomen azc en zegt met een nieuw voorstel te komen. Dat is verstandig. We moeten Wilders niet het gevoel geven dat geweld of dreigen met geweld of het stilzwijgend accepteren van geweld een gepaste vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid zou zijn. De banden van de auto van de D'66 fractieleider in Geldermalsen zijn lek gestoken.


Er wordt nogal eens beweerd dat de media medeverantwoordelijk zouden zijn voor alle commotie, omdat er te gekleurd of te sensationeel verslag zou worden gedaan van verzetsacties uit de burgerij. Dat is volstrekte onzin. De media doen wat ze moeten doen: objectief verslag doen van wat zich in de samenleving afspeelt. Wij hebben recht op al die informatie, wij hebben behoefte aan die informatie.


Maar het beeld wat opdoemt uit al die verslaglegging is onthutsend, deprimerend en ontmoedigend. We kunnen niets anders doen dan volharden in wat we als menselijk, fatsoenlijk, beschaafd en rechtvaardig vinden.

Bronnen: Volkskrant, NRC


Kerstmis volgens Donald Trump


In The New York Times een mooie column van Gail Collins met de titel The Donald Trump Days of Christmas. Ze kijkt knarsetandend naar de Republikeinse worstelingen om de uitdager van Clinton te nomineren. Ze moet niet veel van Trump hebben, wie wel? Nou ja, toch behoorlijk wat Amerikanen lijken de man geschikt te vinden om de red button te beheren. Maar prachtig die laatste zin van onderstaande alinea: Maybe he figures he can become president just by branding it.
The Trump campaign is a new phenomenon. He mainly flies around on his planes, speaks at big rallies and calls into radio and TV news talk shows. Trump brags out his lack of interest in fund-raising, but he doesn't seem to be spending much of his own money, either. This is a guy whose great keys to fortune were inheriting real estate and putting his name on things that other people often paid for. Maybe he fugures he can become president just by branding it.
Vervolgens ziet ze nog ongeveer zes kandidaten die echter een voor een af lijken te gaan vallen. Vernietigend dat zinnetje over Jeb Bush, who was last seen wandering around New Hampshire, reminding people how many times he's been there.
That brings us down to six people, one of which is Ben Carson, who's fading fast. Also Jeb Bush, who was last seen wandering around New Hampshire, reminding poeple how many times he's been there. At this point in the political cycle, if you're a desparate candidate you go somewhere cold and try to get the population to fall in love with you just because they've had so many opportunities to hake your trembling, frostbitten hand.
Ted Cruz is doing something along that line in Iowa, where he's ahead. But he's also moved into a clear second place in the polls, terrifying the party establishment and many Republican billionaifre donors, who regard Cruz as an obnoxious self-promoting egomaniac. There is nothing the oligarch class hates more than egomaniacs.
En tot slot stelt ze vast dat met Donald Trump deze campagne is ontaard in een strijd waarin de belediging een nieuwe standaard heeft bereikt.
The big donors appear to be particularly fond of senator Marco Rubio, the attractive, 44-year-old Floridian who has done very well in the debates. The other candidates find Rubio's popularity irritating, particularly since he hasn't been campaigning all that hard. Or doing anything else, it appears. Trump called Rubio a sweaty underachiever "with no money, zero". This is, if nothing else, a campaign where the insults are meeting a new norm. Thanks almost entirely to the front runner.
Gail Collins sluit af met een pastiche
On the seventh day of Christmas he gave to you and me..
Seven Mexican rapists
Six terrorist refugees
Thousands of Muslims partying on 9/11!
Four "loser" opponents
Hillary-bathroom sniping
Two birther rants
And a bromance with Vladimir Putin.
Ik begin me zorgen te maken.

dinsdag 22 december 2015

Wilders roept op tot geweld


Een tweet van Wilders: "Politiek en pers kunnen de rambam krijgen. Neem zelf lekker afstand van jullie lafheid en verraad van Nederland aan de islam. Sukkels".
Zo praat de man die de virtueel grootste partij van dit land leidt en die nu na verkiezingen de kans zou (kunnen) krijgen een regering samen te stellen. Zo praat de man die - moge Allah het verhoeden - de kans zou (kunnen) krijgen premier van dit land te worden.
Zo praat de man die handelt in angst en haat en geweld zaait.

maandag 21 december 2015

Er waait een foute wind door Europa


In Nederland worden bussen met vluchtelingen bekogeld met stenen en wordt het huis van een vluchtelingengezin met vuurwerk bestookt en hebben we een populist die het parlement een nepparlement noemt en die de bevolking oproept in verzet te komen, dezelfde politicus die van moslims eist dat ze moslimterreur afwijzen maar zelf geen afstand wenst te nemen van namens hem gepleegd geweld, dezelfde parlementariër die tot politicus van het jaar werd gekozen. Ik schaam me een Nederlander te zijn.


In Denemarken wil de regering dat vluchtelingen al hun persoonlijke waardevolle bezittingen en geld afstaan ter compensatie van hun opvangkosten. Maximaal vierhonderd Euro mogen ze zelf nog houden. Dat had ik toch nooit achter die Denen gezocht, het leek mij een verlicht volk.


De Hongaren en de Tsjechen bouwen prikkeldraadversperringen aan hun grenzen en zijn niet bereid vluchtelingen op te nemen. De Hongaren zijn 1956 en de Praagse lente vergeten. De Tsjechen die eens Havel aan hun borst koesterden hebben niets begrepen van wat hij uitstraalde.


Hetzelfde geldt voor de Slovenen die nu ook nog eens met hulp van de katholieke kerk in een referendum hun veto uitspraken over het homohuwelijk.


En de Polen hebben regeringsmacht toegekend aan de rancuneuze politieke beweging Pis, die begonnen is met het benoemen van een aantal marionetten in het Hooggerechtshof en er worden maatregelen voor persbreidel in voorbereiding genomen. Die persbreidel is in Hongarije overigens al een feit. De Polen gaan nu wel massaal de straat op maar ze hadden er verstandiger aan gedaan wat na te denken toen ze in het stemhokje stonden.


Het door mij zo geliefde Groot Brittannië maakt zich op om de EU te verlaten. En in Duitsland wordt elke nacht wel ergens een asielzoekerscentrum in de hens gestoken. Waar moet ik dan nog heen? Wat blijft nog over van die Europese droom?

Wilders roept impliciet op tot geweld


Nota bene in mijn eigen gemeente hebben neanderthalers een Somalisch gezin bekogeld met vuurwerk en lieten zij een briefje achter met de woorden: Blank is beter, eigen volk eerst!!! Dit is pas het begin. Op het briefje prijkte een foto van Wilders.

Wilders roept al maandenlang op tot geweld en verlangt van moslims dat zij terreur uit naam van de islam afwijzen. Nu geweld tegen vluchtelingen kennelijk bon ton aan het worden is, wordt het tijd dat Wilders hier afstand van neemt.

Toen de Kamer een debat over de gewelddadige rellen in Geldermalsen aanvroeg stemde de PVV tegen. De onverlaten in Pannerden beroepen zich op Wilders die er vervolgens het zwijgen toe doet. Dat is de man die virtueel de grootste partij van dit land aanvoert.

We kunnen uit dit alles slechts konkluderen dat Wilders wel degelijk oproept tot geweld. Hij heeft er baat bij dat er chaos wordt gecreëerd, deze handelaar in angst, zoals Asscher hem terecht betitelde.

zondag 20 december 2015

Salafisme is een kwaadaardige tumor


In de NRC van 18 december vragen Ahmed Marcouch van de PvdA en Abou Hafs van het Platform Bewust Moslim zich af of het salafisme verboden moet worden. De eerste beantwoordt deze vraag volmondig met ja, de laatste is mordicus tegen een verbod.

Een dag later doet de NRC ruimschoots verslag van handel en wandel van de Al Fitrahmoskee in Overvecht Utrecht. Hier zwaait imam Suhayb Salam de scepter. Wilt u wat meer weten van deze Salam, klik dan eens op de volgende link Suhayb Salam over opvoeding en probeer dan als Europeaan te beargumenteren waarom we het salafisme welkom zouden moeten heten in onze samenleving.

Volgens de AIVD is het salafisme een antidemocratische machtsideologie en als zodanig een kweekvijver van jihadisme en terrorisme. Officieel verwerpen salafisten terreur zoals gebezigd door IS maar in de praktijk worden zowel IS als het salafisme gefinancierd door en vanuit Saudi Arabië.
Het probleem is dat een verbod per definitie een zwaktebod is, strijdig met de vrijheid van meningsuiting, godsdienst en vereniging.


Abou Hafs heeft gelijk als hij zegt dat het onzin is een beweging te willen verbieden omdat het gebezigde gedachtegoed zou kunnen leiden tot daden die toch al bij wet verboden zijn. Anderzijds is het zonneklaar dat salafisten helemaal niets moeten hebben van democratie en op geen enkele manier bereid zijn andersdenkenden als gelijkwaardig te beschouwen.

Lees het artikel over de Al-Fitrahmoskee en bekijk het filmpje van Salam over opvoeding. Vraag u af hoe salafistisch opgevoede kinderen zich staande kunnen houden in een open samenleving als een westerse democratie. Salam zegt het zelf in een van zijn preken: "Wij moeten in ons achterhoofd houden dat wij hier niet thuishoren".

Wat mij het meeste stoort - en daar gaat Abou Hafs geheel aan voorbij - is dat deze salafisten onze vrijheid van meningsuiting nodig hebben en claimen om gedachtegoed te kunnen uiten dat de groots mogelijke vijand van de vrijheid van niet alleen meningsuiting maar zelfs van denken is.

Ik zou Shayk Suhayb Salam willen vragen met de grootst mogelijke spoed te emigreren naar het vrije Saudi Arabië. Hij heeft hier niets te zoeken met zijn giftige tong.

zaterdag 19 december 2015

Fons Hertog is een beschamend slechte burgemeester


In Huizen wordt een gezin met veel bombarie opgepakt vanwege de verdenking naar Syrie te willen afreizen. De vader wordt vastgezet en de kinderen uit huis geplaatst. Al snel blijkt het hele verhaal een broodje aap. De vader wordt vrijgelaten en de kinderen zijn weer thuis. Maar de echtelieden Mourad en Engelina zijn wel ernstig beschadigd. Ervan verdacht een jihadi-gezin te zijn waar het tegendeel het geval is. In de Volkskrant van 19 december een schokkend en uitgebreid verslag van wat hen overkwam.

Maar als u denkt dat deze mensen, gewone burgers van Nederland, worden gerehabiliteerd dan heeft u het mis. De Raad voor de Kinderbescherming, die de kinderen uit huis plaatste laat weten dat zij in deze zaak niet de regie hadden. Alsof je dat zou ontslaan van de plicht tot zorgvuldigheid. De AIVD doet geen mededelingen over individuele zaken. Het openbaar ministerie zwijgt in alle talen.

Maar dan is er gelukkig nog de burgemeester, Fons Hertog. Die zal dan alles wel rechtzetten, meen je te mogen verwachten. Maar nee hoor. Deze kille burgervader meent dat het publiekelijk rehabiliteren van het gezin, inwoners van zijn stad, niet op zijn weg ligt en voegt daar aan toe: "Vanuit mijn rol communiceer ik niet over strafzaken". Ik ben blij dat ik niet in Huizen woon, ik zou me diep schamen voor zo'n burgemeester.

Kan ik het helpen dat dit een VVD burgemeester is? Deze man deugt natuurlijk voor geen meter. Zo ga je dus met je burgers om als je bij de VVD zit. Beste medeburgers van Nederland, laten we de VVD vakkundig en stevig ontmantelen. Onthoud al deze voorbeelden van falende bestuurders die er niets van begrijpen. Opdat u ten tijde van verkiezingen daar nog eens aan terugdenkt. En vraag u dan af of zo'n op alle fronten falende partij uw stem wel waard is.

vrijdag 18 december 2015

De VVD is de weg kwijt


Hoe doorzichtig kun je zijn? De VVD is fors geschonden door de Teeven-deal en bedenkt de dag daarna de meest goedkope truuk om zieltjes te winnen: een Kamerlid van deze liberale partij heeft zowaar een Kamermeerderheid weten te vinden om milieuzones in steden af te schaffen.

Daarbij sprak die VVDmevrouw Barbara Visser denigrerend over goedbedoelende hobbyende plaatselijke wethouders maar dat het toch geen pas gaf dat steden onduidelijke milieuzones gingen instellen. Zeker niet nu de luchtkwaliteit in ons land, wist die VVDmevrouw te melden, er beter voor stond dan ooit tevoren. En de moderne auto's presteerden toch ook heel erg goed?

Het is die Barbara Visser kennelijk ontgaan dat de milieuzones bedoeld zijn voor juist de oude en smerige diesels, dat de moderne auto's op papier misschien beter presteren maar voorzien zijn van sjoemelsoftware. Het is diezelfde Barbara Visser kennelijk ook ontgaan dat het Rijk juist doende is om steeds meer beleidsterreinen te decentraliseren juist naar de gemeentes. Zonder er overigens de bijbehorende middelen bij te verstrekken. En ook is tot die Barbara Visser kennelijk nog niet doorgedrongen dat fijnstof en dieseluitstoot nu juist een van de belangrijkste ziekmakers van deze tijd zijn.

In Duitsland is het volkomen ingeburgerd dat steden hun eigen beleid voeren als het gaat om het verbeteren van de plaatselijke gezondheidstoestand. Ik hoop vurig dat Utrecht en Rotterdam deze denigrerende Barbara Visser volstrekt negeren.

Ik vind dit een walgelijke truuk van de VVD en ik sta er echt van te kijken dat ze hiervoor een Kamermeerderheid heeft weten te vinden. Ze zijn daar in die partij de weg echt helemaal kwijt.

donderdag 17 december 2015

De VVD verkwanselt de democratie


Het was natuurlijk een beschamende vertoning gisteravond in het parlement. De oppositie verwoordde het goed, zeker bij monde van Buma van het CDA. Het departement van veiligheid en justitie (die twee beleidsterreinen hadden nooit moeten worden samengevoegd in wat nu een veel te groot ministerie is geworden) werd gerund als een partijkantoor van de VVD.De werkelijkheid is dat Opstelten en Teeven beiden aantoonbaar glashard gelogen hebben, dat de Kamervoorzitter zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit door relevante informatie door een versnipperaar te halen, dat de premier weigerde een door de SG van het departement ondertekende notitie van een ambtenaar aan de Kamer te verstrekken en tot slot dat twee Kamerleden meer energie staken in het in het regeringszadel houden van twee partijgenoten dan in hun eigenlijke taak: het controleren van de regering.


Onlangs nog kapittelde minister Plasterk een gemeente waar een raadslid deel had genomen aan een vergadering van B&W. Dat kapittelen was terecht: het College bestuurt maar de Raad controleert. Wie die functiescheiding opheft, legt de bijl aan de wortel van de (lokale) democratie.


Waar was minister Plasterk om nu ook Van der Steur en Dijkhoff op het vestje te spugen? En hoe is het in vredesnaam mogelijk dat deze bestuurders wegkomen met dit gedrag. Dijkhoff is godbetert ook nog gekozen tot politicus van het jaar. Maar als deze lieden zo bekwaam zijn, waarom nemen we dan genoegen met een "sorry, ik zal het nooit meer doen"? We mogen niet aannemen dat ze zich echt niet hebben gerealiseerd dat hun gedrag niet handig was. Deze door de wol geverfde politici wisten donders goed wat ze deden en ze dachten allemaal dat ze veilig waren zolang ze in elkaars schaduw bleven staan.


En wat te denken van de voormalige Kamervoorzitter? Ze haalt bewijsmateriaal door de shredder, vindt dat nog steeds integer maar neemt desalniettemin ontslag voordat zij zich in de Kamer moet verantwoorden voor haar gedrag om zich tot slot ziek te melden voorafgaand aan het debat van gisteren. Da's geen vrouw met ballen, zullen we maar zeggen. Nee, dat is tenenkrommend en beschamend.


En tot slot de minister-president. Ook hij heeft zijn uiterste best gedaan om mist te creëren. Er was een notitie waarin het werkelijke bedrag van de Teevendeal stond vermeld. Teeven zelf, die verklaarde alles te weten, leed aan plotseling selectief geheugenverlies en de premier weigerde de bewuste notitie in te brengen omdat het een persoonlijke notitie zou zijn. Vervolgens suggereert hij bijzonderheden waarvan de commissie Oosting nu juist had gesteld dat zulke bijzonderheden niet konden worden vastgesteld. Kun je je als premier nog erger bezondigen? En die andere VVD politica, minister Schippers, meent zelfs een complot waar te nemen!?!


Ik hoop één ding heel vurig: dat de VVD door de kiezer keihard wordt afgerekend op dit volstrekt onaanvaardbare en staatsrechtelijk volstrekt laakbare gedrag.

En de oppositie? Die kwam met een motie van afkeuring. En tot mijn verbazing noemde het journaille (de zoals altijd hopeloos stuntelende Dominique van der Heyde voorop) dat een klap in het gezicht van de premier. Dan haak ik af en begrijp ik het niet meer. Het totale smaldeel van de VVD in de regering staat aantoonbaar te liegen en ze komen weg met een motie van afkeuring. Dat had een motie van wantrouwen moeten zijn. Geen wonder dat de bevolking steeds minder van de politiek moet hebben. Dit kabinet had naar huis gestuurd moeten worden.

woensdag 16 december 2015

De Turken zijn volstrekt onbetrouwbaar


Dit nieuws komt wel heel erg snel, ik had het voorspeld, er zeker mee gerekend maar dat er nu al een alarmerend rapport van Amnesty International ligt over de manier waarop de Turken omgaan met vluchtelingen uit Syrië en Irak is verbijsterend.

De NRC van vandaag bericht uitgebreid over deze wantoestanden. De vluchtelingen worden zonder pardon gedetineerd zonder proces of bijstand en kunnen alleen vrij komen door een verklaring te ondertekenen die ze doorgaans niet kunnen lezen en waarvan ze ook geen afschrift krijgen. Op grond van die verklaring zetten de Turken deze vluchtelingen weer over de grens met het land van herkomst.

Zo doet Erdogan dat en we wisten dat dit zou gebeuren. Er mag natuurlijk niet één Euro naar de Turken gaan wanneer dit soort praktijken voortduren. Daarmee valt een zeer belangrijke schakel in de Europese aanpak van de vluchtelingenproblematiek weg. Op deze wijze zal er nooit sprake zijn van serieuze opvang in de regio.

Het enige wat Europa nu nog rest is het bewaken van de buitengrenzen maar ook dat zal geen sinecure blijken te zijn. Er is al een aantal EU-lidstaten dat daar mordicus op tegen is. De wind in de zeilen van de nationalisten en populisten in Europa. We gaan zware tijden tegemoet.

Bron: NRC
Foto: Bulent Kilic

dinsdag 15 december 2015

45 Years


Andrew Haigh schreef en regisseerde 45 Years, een film met Charlotte Rampling en Tom Courtenay. Hun huwelijk wordt vlak voor hun 45ste huwelijksdag op scherp gezet door plotseling nieuws over een voorval dat zich in het leven van de echtgenoot afspeelde voordat hij zijn huidige vrouw leerde kennen. Een voorval waar een vrouw bij betrokken was.

Juist doordat de man van slag raakt door dat plotselinge nieuws raakt ook het leven van de vrouw in een stroomversnelling. Wat betekende die geschiedenis van toen eigenlijk? Ben ik als het erop aan komt slechts tweede keus?  Is mijn leven hierdoor niet opeens een lege façade geworden?

De film volgt de week voorafgaand aan het huwelijksjubileum. Een week waarin beide echtelieden op zoek gaan naar de betekenis van het voorval rond die vrouw, inmiddels al zo lang geleden. Aan het einde van het huwelijksfeest realiseert de echtgenote zich met een schol wat dat alles voor haar betekent.


Het echtpaar wordt heerlijk traag gefilmd, dicht op de huid gezeten, af en toe afgewisseld met brede buitenshots tijdens wandelingen van de vrouw met hun hond. Charlotte Rampling is ook in deze film een geweldige actrice die nauwelijks woorden nodig heeft om een heel scala aan gevoelens uit te kunnen drukken. Tom Courtenay spreekt met een wel erg slepende stem waardoor je aanvankelijk het idee krijgt dat hij al aan het dementeren is. Al snel blijkt dat niet het geval, het is kennelijk zijn dictie.

Een prachtige film, ik kan hem u van harte aanbevelen.

Shaker Aamer


De Brit Shaker Aamer (48) werd ervan verdacht een medewerker van Osama Bin laden te zijn en ondanks het ontbreken van ook maar het geringste bewijs weggestopt en gemarteld in Guantanamo Bay. Nooit aangeklaagd, lezen we in de Volkskrant van 14 december 2015. En in 2007 werd door Washington al gesteld dat Aamer kon worden vrijgelaten.

Die vrijlating vond pas deze maand plaats en we doen hier maar geen poging te begrijpen waarom iemand zeven jaar kan worden vastgehouden terwijl is vastgesteld dat de tegen hem ingebrachte beschuldigingen niet kunnen worden bewezen.

Je zou zeggen, dat is de beste manier om mensen van je te vervreemden. Ik geloof dat ikzelf onder zulke omstandigheden zou zijn bevangen door een blinde haat. Niet zo Shaker Aamer die een overtuigd tegenstander is van  IS en de door deze terreurorganisatie gehanteerde methoden en die ook nadrukkelijk beargumenteert waarom de islam-interpretatie van IS niet deugt.

Hij bood zijn hulp aan om de Britse liefdadigheidsmedewerker Alan Henning vrij te krijgen. De Amerikanen weigerden op zijn voorstel in te gaan. Henning werd onthoofd. Wanneer je, zoals Aamer, zonder wrok of diepe haat over je medemens kunt denken dan ben je een groot mens. Daar zijn er te weinig van.


zondag 13 december 2015

Het bouwen van hekken is de strategie van de verliezer


Het kapitalisme heeft de ambitie te verdelen tussen soorten en ondersoorten. Die ondersoort is wat we de neger noemen. Aan het woord in een groot artikel in de NRC van 11 december is Professor Achille Mbembe, verbonden aan het Wits Institue for social and economisc research aan de University of Witwatersrand in Johannesberg.

Die neger kan staan voor joden, Arabieren, zigeuners of negers. En John Lennon en Yoko Ono zongen al eens A woman is the nigger of the world. Mbembe geeft aan dat er nog maar weinig mensen zijn die heel hun leven op dezelfde plaats zijn gebleven. Over vijftig jaar zal de meerderheid van de wereldbevolking onder achttien jaar een Afrikaan zijn. Het Westen zakt weg in een demografische neergang. In de tijd van het kolonialisme trokken de Europeanen oost- en zuidwaarts en nu komt er een tegengestelde beweging op gang.

Het slechtste dat kan gebeuren is dat de witte en de zwarte mens niet meer met elkaar in gesprek blijven, aldus Mbembe. Zuid Afrika is het enige land waar zwarten substantiële macht hebben over een witte minderheid. Als Zuid Afrika erin slaagt de economie te hervormen, eigendomsrechten te geven aan de krottenbewoners en zorgt voor goed onderwijs, dan zou Zuid Afrika de eerste democratie zijn die het rassenvraagstuk op weet te lossen.

Ik kan niet oordelen over Zuid Afrika. Als ik mijn mening baseer op wat ik in de Westerse media verneem, dan is het maar de vraag of de droom van Mbembe verwezenlijkt kan worden. De ANC-politici zijn door en door corrupt en het ziet er niet naar uit dat de positie van de krottenbewoners verbeterd wordt, dat er onderwijs voor iedereen komt, dat wit en zwart met elkaar in gesprek blijven.

Interessanter nog is wat Mbembe over Europa zegt: "Europa is moe, uitgeput, zelfvoldaan. Europa heeft alle existentiële genoegens bereikt waar de rest van de mensheid enkel naar kan streven. Europa draait om zijn eigen as en is niet bereid verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst van deze tijd. Europa gelooft dat het mogelijk is voor zichzelf een sanctuarium te bouwen terwijl het elders chaos creëert. Kijk maar eens in Nigeria waar de Britten meer dan vijftig jaar olie hebben gewonnen in een omgeving waar mensen ooit duurzame levens hadden. De olie heeft die omgeving vernietigd. Ieder jaar is het bedrag dat illegaal uit Afrika wordt weggesluisd tien of vijftien keer zo groot als wat er aan ontwikkelingsgeld wordt besteed. Op dat geld draait de Londense City".


"In plaats van gezamenlijk aan een nieuwe modern mondiaal bestuur te werken, bouwen (jullie) muren en hekken en komen met draconische immigratiewetten. Maar (jullie) stevenen af op een grote ramp. Gebruik je kennis en kunde voor verantwoordelijk leiderschap. De overtuiging dat er buiten (jullie) muren andere wetten gelden dan daarbinnen zal als een boemerang werken. Het zal ontploffen binnen je eigen muren".

We doen er goed aan ons deze kritiek aan te trekken. Mbembe heeft het natuurlijk bij het rechte eind. Maar de Europese politici spannen zich in om met steeds rechtsere praat de extremere politici de wind uit de zeilen te nemen. Wij lijken de stem van het volk als een soort heiligdom te beschouwen en hijsen politici die naar het volk luisteren op het schild en zijn bereid hen staatsmacht te verlenen.

Een grotere fout kunnen we niet begaan. Het volk is geen boven alle kritiek verheven entiteit. Integendeel. Verantwoordelijk leiderschap vereist visie, prudentie, terughoudendheid, matiging en vooral solidariteit. Alle ruimte bieden aan het volk dat zich geen millimeter voor geschiedenis interesseert is wel het domste wat je ooit kunt doen, het oliedomste!

Climate Change: we houden onszelf voor de gek


Er wordt gesproken van een historisch klimaatakkoord. Ik vraag me af of een dergelijke kwalificatie hier op zijn plaats is. Er is overeenstemming bereikt over een temperatuurstijging lager dan twee graden terwijl wetenschappers inmiddels genoegzaam hebben aangetoond dat de grens toch echt een halve graad lager dient te liggen.

Diezelfde wetenschappers hebben vervolgens vastgesteld dat de aangekondigde maatregelen bij lange na niet voldoende zijn om een temperatuurstijging van twee graden te voorkomen. Een van de oorzaken is gelegen in de tegenstelling tussen de rijke en de armere landen. De laatste stellen - begrijpelijk en terecht - dat de rijke landen alle gelegenheid hebben genomen om zich te verrijken zonder rekening te houden met de klimaatgevolgen van dat beleid. En dat het dan onaanvaardbaar is dat de armere landen nu niet in de gelegenheid worden gesteld hun welvaartspeil te verhogen omdat er nu klimaatbeperkingen worden opgelegd waar de rijke landen nooit enige hinder van hebben ondervonden. Zoals altijd en overal ligt ook in deze discussie het accent op dat ene begrip: solidariteit.

Echt schokkend vind ik evenwel dat de zee- en luchtvaartsector volledig buiten beschouwing zijn gebleven in dit klimaat akkoord. Terwijl deze sectoren voor een aanzienlijk deel verantwoordelijk zijn voor de CO2-uitstoot. Een enorme misser, lijkt me.

In 2050 moet de energievoorziening wereldwijd fossielvrij zijn. Een prachtig voornemen maar dat betekent wel dat we vandaag al de maatregelen moeten nemen die dat ook mogelijk maken. Het zal niet gebeuren. Weliswaar is afgesproken dat er vijfjaarlijks zal worden geëvalueerd of de beleidsdoelen met de feitelijk genomen maatregelen ook dichterbij komen maar we moeten ons - vrees ik - ook daar niet al te veel illusies over maken.

Ik sluit me graag aan bij Loesje met de oproep: arrêtez les émissions de promesses vagues!

woensdag 9 december 2015

Brexit


Ha, eindelijk eens een helder stuk over de onzalige plannen van de Britten om de EU te verlaten, als ze hun zin niet krijgen. In de NRC van gisteren een artikel van Adriaan Schout, hoofd EU-studies Clingendael. Stuk voor stuk ontzenuwt hij de vier grootste struikelpunten voor Cameron.


In de eerste plaats: wie niet met de Euro meedoet moet niet zijn eigen standpunten aan de Eurozone op willen dringen. In de tweede plaats is de eis van concurrentiekracht een miskenning van het feit dat dat juist een van de zeer sterke eigenschappen van de EU is. In de derde plaats is het schrappen van Europese symbolen onzinnig, de ever closer union is de facto allang uitgekleed door de EU. En het introduceren van een rode kaart zal alleen maar funest blijken te zijn voor de Eurozone. En tot slot, op de vierde plaats is de speciale behandeling van arbeidsmigranten strijdig met de essentie van de EU: vrij verkeer van personen en goederen, nodig om te bewerkstelligen dat werklozen uit het ene land kunnen werken in het andere land.


De wens van de Bditten tot inperking van de arbeidsmobiliteit komt voort uit achterstallige hervormingen van hun eigen welvaartsstaat en uit de weerzin van de UKIP tegen Oost-Europese werknemers. Aldus Schout en hij eindigt zijn artikel met de woorden: "Als Cameron dreigt met exit, dan so be it".

Angela Merkel


Door Time uitgeroepen tot persoon van het jaar en ik kan dat van harte onderschrijven. "Ze toont hoe de kracht van Duitsland gebruikt kan worden om zaken te redden in plaats van te vernietigen", aldus Time.

De meeste naoorlogse Duitse kanseliers zijn tot de verbeelding sprekende persoonlijkheden gebleken, zij het dat ik minder gecharmeerd was van Schroeder, Kiesinger en Erhard. Desalniettemin kunnen de Duitsers zich verheugen in doorgaans sterke persoonlijkheden als regeringsleiders. Ik ben er jaloers op.

Het gaat me er niet om Brandt, Schmidt en Merkel met elkaar te vergelijken. Ieder had specifieke problemen te overwinnen en legde een specifieke kracht aan de dag. Ik zou nooit CDU stemmen, vermoed ik maar ik zou me niet schamen met Merkel als Bundeskanzlerin.

Haar verkiezing tot persoon van het jaar 2015 is volkomen terecht en op zijn plaats. Merkel heeft meer gedaan voor de instandhouding van de Europese droom dan welke andere functionaris of politicus dan ook. En haar houding te opzichte van het vluchtelingenprobleem is wat mij betreft boven iedere kritiek verheven. En dat is dankzij haar moraliteit, waar ik hoog van opgeef! Ik heb het wel eens vaker gezegd: ik ben jaloers op die Duitsers.

Svetlana Alexijevitsj


In de NRC van gisteren vindt u de dankrede die Svetlana Alexijevitsj uitsprak bij de uitreiking van de Nobelprijs voor de Literatuur 2015. Ongetwijfeld ook elders op internet te vinden. Lees die dankrede, het is een indrukwekkend en ontroerend verhaal. Het verhaal van mensen of zoals Alexijevitsj zelf verklaart: "Ik sta niet alleen op dit podium... Ik heb stemmen om me heen, honderden stemmen".

Svetlana Alexijevitsj bedrijft geschiedkunde maar zij doet dat niet door handel en wandel van politici en bestuurders te bestuderen, niet door historische gebeurtenissen te onderzoeken en analyseren. Zij schrijft geschiedenis door gewone mensen aan het woord te laten. Alexijevitsj: "Vaak heeft de mens me geschokt en verschrikt. Ik ondervond vervoering en weerzin. Soms wilde ik het gehoorde vergeten en terugkeren in mijn vroegere onwetendheid. Maar ik heb ook meer dan eens willen huilen van blijdschap bij het zien van het schone in de mens".

Het einde van de rode mens is haar bekroonde werk en voorjaar 2016 verschijnt van haar hand De oorlog heeft geen vrouwengezicht. Het thema zal hetzelfde zijn, het accent verschuift. De Russische ziel, schrijft Alexijevitsj, is geboren voor leed. Leed is ons grootste kapitaal, schrijft ze. Niet olie of gas maar leed. Jammer alleen dat al dat tomeloze leed ons - Rode mens - nooit vrijheid heeft gebracht.

Toen het Sovjetrijk zichzelf ontmantelde was er en moment waarop ook de Rus kon kiezen voor vrijheid. Helaas, wij kozen voor kracht, schrijft Alexijevitsj. En ze eindigt haar dankrede met de woorden: "Een tijd van hoop is vervangen door een tijd van vrees. De tijd loopt achterwaartse. Het is tweedehands tijd...

Een indrukwekkend schrijfster en een indrukwekkende vrouw.

Foto Andrei Liankevich/EPA


dinsdag 8 december 2015

QALY


Een gewonnen levensjaar (QALY) zou niet meer dan € 80.000 mogen kosten, zo is momenteel min of meer de norm die het Zorginstituut hanteert. Op grond van die norm heeft het instituut nu geadviseerd een longkankermedicijn niet op te nemen in het basispakket. De gezondheidswinst is te laag in verhouding tot de kosten: € 134.000 per jaar.

Natuurlijk is dit een koude en kille methodiek om tot normering te komen. Maar geheel zonder logica is dit alles niet. De overlevingswinst van het medicijn Nivolumab bedraagt circa drie maanden. Dat is erg weinig voor de daarmee gemoeide kosten.

Ik kan me dan ook niet verzetten tegen het standpunt van het Zorginstituut. Denkbaar is zelfs dat het advies van het instituut tot aanpassingen in het prijsbeleid van de farmaceutische industrie zou kunnen leiden.

Want dat is natuurlijk wat het meeste steekt aan dit alles. De schaamteloze prijspolitiek van een bedrijfstak die van ethiek niets wil weten, een bedrijfstak die tot nog toe op geen enkele wijze een halt kan worden toegeroepen. De ontwikkeling van medicijnen mag niet aan de markt overgelaten worden. Maar het heeft er alle schijn van dat een weg terug niet meer voorhanden is.

Donald Trump is een groter gevaar dan IS


In de Verenigde Staten sterven jaarlijks aanzienlijk meer mensen door wapengeweld van landgenoten dan door terreur. In 2015 deden zich inmiddels meer dan 354 incidenten voor met tenminste vier doden. Dat de Amerikanen nog steeds niet besloten hebben de NRA te verbieden is wel het beste bewijs dat ze daar hartstikke gek zijn. Het tweede amendement dateert uit 1791 en die volstrekt idiote Amerikanen doen net alsof de wereld sindsdien niet veranderd is. Een wapen is voor de gemiddelde Amerikaan wat zwarte piet is voor de gemiddelde Nederlander.

Dit is allemaal nog tot daar aan toe maar wat veel erger is, is dat die Amerikanen zo iemand als Donald Trump voort kunnen brengen. En de overtreffende trap van verbijstering is wel het gegeven dat zo'n Donald Trump president van de USA zou kunnen worden. Vooralsnog leidt hij fier het Republikeinse kamp. De verkiezingen laten nog even op zich wachten, het tij kan nog keren.

Je moet er toch niet aan denken dat zo'n ongeleid projectiel daadwerkelijk president zou worden. Mocht dat zo zijn, dan is toch het ultieme bewijs geleverd dat god niet bestaat. Op internet zijn filmpjes te vinden van de blunders en uitglijers van Trump, je moest erom lachen als ze niet zo onthutsend en verbijsterend waren.

Nu presteert hij het Amerika te bestempelen tot een no-go-area voor alle moslims, waar ook ter wereld. Wilders heeft zijn meerdere gevonden, die zou hier het liefste eenzelfde maatregel nemen. Alle andere presidentskandidaten hebben zich van Trump gedistantieerd maar - en dat blijft fascinerend - Trump trekt zich er niets van aan en tot nog toe heeft niet één wanklank van zijn kant geleid tot een dalende aantrekkingskracht op zijn vermeende electoraat. En juist dat is het meest verontrustende! Ik zeg u: Donald Trump is een groter gevaar dan IS.

donderdag 3 december 2015

De radicalisering van Sadettin K


In de kleine zaal van het Stadstheater Arnhem zagen we gisteravond De radicalisering van Sadettin K. In deze voorstelling vraagt Sadettin Kirmiziyuz zich af waarom hij niet naar Syrië is getrokken om al vrij snel zijn pasgeboren zoontje als reden voor zijn thuisblijven aan te geven.

De voorstelling is een knappe monoloog waarin de turk Sadettin vertelt over zijn vader (die van moslimterroristen zegt: "Ze doen maar wat", welke uitspraak Sadettin uiteindelijk bij de Rudi Voeller bespugende Rijkaard brengt), over zijn ervaring met één agressieve en een boel zwijgende medepassagiers, over een mop waarin de christelijke god iedereen en alles van achteren neemt en over nog veel meer. En passant schildert hij met wit strooisel en vertelt hij met woorden de geschiedenis van de Turken die de halve wereld veroverden en tot diep in Europa wisten door te brengen, de geschiedenis van de kruisvaarders en de geschiedenis van de vluchtelingen die dezelfde route volgen maar dan andersom. En laat hij ons weten dat hij vierentwintig onthoofdingsvideo's heeft bekeken om vervolgens gedetailleerd uit de doeken te doen hoe zo'n onthoofding wordt uitgevoerd. Hij weet dat hij ervoor moet waken de slachtofferrol te koesteren maar ontkomt er tegelijkertijd niet aan zo af en toe toch dat slachtoffer te spelen, zich slachtoffer te voelen. Soms geeft hij je het gevoel dat er wellicht toch acceptabele redenen zouden zijn geweest om af te reizen naar Syrië maar - en dan zijn we opeens bij het einde van de voorstelling aangeland - zijn uiteindelijke konklusie luidt: "wacht maar tot je kinderen krijgt".

Dit was een krachtige voorstelling waarbij alle vormen van loyaliteit, solidariteit, slachtoffers en vooral ook alle vormen van politiek en politieke huichelachtigheid de revue passeerden. Ook een bijna compromisloze voorstelling waarin geen ruimte was voor al was het maar een klein beetje relativering. Er was geen woord en geen speld tussen te krijgen en ik hoop maar dat het leven van Sadettin in de dagelijkse werkelijkheid af en toe toch ook een grap, wat luchtigheid of lichtheid tegenkomt. Anders is het leven niet te harden. Het is maar te hopen dat hij zijn zoontje iets lichtere kost mee kan geven.

Maar hoe dan ook een knappe voorstelling die je dwingt om na te denken over de grote thema's van dit moment. Ik wil wel vaker iets van hem zien.

woensdag 2 december 2015

De "democratie" Israël en het huwelijk


Een groot artikel in de NRC van 1 december over trouwen in Israël. Dat is zo eenvoudig nog niet. Israël kent immers geen burgerlijk huwelijk. Israël noemt zichzelf graag een door dictaturen omgeven democratie maar vergeet er doorgaans bij te vertellen dat die democratie alleen voor de joden geldt. Alle niet-joden worden fors achtergesteld. Maar zelfs die democratie-claim voor de joden blijft niet overeind. Ze geldt alleen voor echte joden, ofwel al die Israëliërs die een joodse moeder hebben.

In Israël bestaat alleen een religieus huwelijk en daar zijn de rabbi's van de ultraorthodoxe joden de baas. En joden mogen natuurlijk alleen met joden trouwen. Je kunt je weliswaar laten bekeren maar alleen de ultraorthodoxe bekering wordt erkend.

Als een niet joodse Israëlische soldaat  sneuvelt wordt hij of zij gescheiden van de joodse gesneuvelden begraven en komt hij of zij niet in aanmerking voor de door de legerchef uitgesproken laatste eer. Een soldaat wiens vader joods is maar de moeder niet heeft gewoon pech gehad.

De volledige regelgeving omtrent het joods zijn, het huwelijk en huwelijkse plichten van de vrouw is nog veel complexer en buitengewoon bizar. En wie vol wil houden dat de theocratie Israël democratisch zou zijn, die belazert zichzelf en maakt anderen wat wijs.


dinsdag 1 december 2015

Verlichte islam bestaat


In de Volkskrant van vandaag een artikel van arabist en islamoloog Halim El Madkouri. Hij betoogt dat IS in niets strijdig is met de islam. Hij bespreekt een drietal boeken waarin de auteurs uitvoerig en gedetailleerd beschrijven hoe de moderne jihad gevoerd moet worden en op welke wijze deze oorlogshandleidingen sporen met de koran en authentieke islamitische bronnen.

Ik bespaar u de namen van de auteurs maar beperk me hier tot de drie titels die Madkouri bespreekt: "Kwesties van jihadjurisprudentie", "Het management van de totale chaos" en "Het informeren van de levenden over de geboorte van de islamitische staat".

Het eerste boek wordt ook wel "De jurisprudentie van het bloedvergieten" genoemd en het bezorgt de gewone lezer angstdromen, aldus Madkouri. Die zijn artikel afsluit met: "Blijven roepen dat IS niet islamitisch is, hoe sympathiek ook, is zinloos".

Nu behoor ik niet tot degenen die een onderscheid maken tussen de vredelievende en de terroristische islam. De werkelijkheid leert ons dat terroristen zich beroepen op de islam, de koran en de profeet. Ik ben niet thuis in de islamitische leer en kan niet beoordelen of zulk een beroep past of niet. Waar de exegese verbannen is, kunnen nuances niet meer bestaan. Anders gezegd: Madkouri heeft (natuurlijk) gelijk.

Het is verheugend dat veel moslims van mening zijn en ook uitspreken dat de bloeddorst van IS niet hun islam vertegenwoordigt. En nog verheugender zijn moslims die op ondubbelzinnige wijze de islamitische praktijk anno nu bekritiseren, zoals professor Ibithal al-Khatib uit Koeweit en de Egyptische journalist en tv host Ibrahim Issa.


Kijk maar eens op de volgende link Ibrahim Issa over IS  waar Issa zich laat zien  als een onvervalste criticus van de hypocrisie onder moslims. Hij is even grappig als moedig. Of kijk eens op de YouTube-pagina van MEMRI, die even fascinerend als beangstigend is. Je vindt er verlichte moslims maar ook de grootst mogelijke islamitische uitingen van smeerlapperij en vuiligheid.


Des te meer bewondering heb ik voor  Ibithal Al-Khatib. Bekijk haar video's maar eens op de MEMRI pagina van YouTube of de volgende link Ibithal Al-Khatib over atheisme, gelijke sekse huwelijken en democratie. Het is een wonder dat zij nog leeft, deze buitengewoon moedige vrouw!