zondag 27 augustus 2017

Vrijheid van godsdienst vrijbrief voor hersenspoeling

Er komt een radiodiscussie over het opgroeien van kinderen in streng-religieuze gezinnen (NPO 1 20.00 uur vanavond). Inge Bosscha is zo'n kind dat door de fundamentalistische opvoeding door haar ouders ernstige trauma's heeft opgelopen. Desondanks is zij geen voorstander van het verbieden van indoctrinerende opvoeding, juist omdat de buitenwereld voor fundamentalistische ouders dan nog vijandiger zal worden en het risico bestaat dat zij hun opvoedkundige taken nog meer in het verborgene zullen gaan uitoefenen. Voor een korte introductie zie het volgende filmpje: Over indoctrinatie van kinderen


Ik ben echter van mening dat het opleggen van een religie aan kinderen wel degelijk verboden zou moeten worden omwille van de geestelijke gezondheid van het kind. Het al dan niet bewust kiezen voor een religie heeft een allesbepalende invloed op het verdere leven van een kind. Wanneer die keuze niet in vrijheid mag ontstaan maar dwingend wordt opgelegd door al te fanatieke ouders, is er van vrijheid geen enkele sprake meer. We spreken dan van regelrechte indoctrinatie en hersenspoeling.

Ieder mens heeft het recht een godsdienst aan te hangen maar er is geen enkele geldige reden om die keuze dwingend aan een kind op te leggen. Laat het kind zelf die keuze maken nadat het in het onderwijs kennis heeft kunnen nemen van de belangrijkste denominaties waaruit gekozen kan worden. Die keuze zou op zijn vroegst gemaakt kunnen of mogen worden in het jaar dat een kind de achttienjarige leeftijd bereikt.


Er zijn slechts drie maatregelen nodig om dit mogelijk te maken. In de eerste plaats dient de vrijheid van godsdienst nader gepreciseerd en gemotiveerd te worden in de Grondwet. Dat is geen eenvoudige exercitie maar ze is onvermijdelijk, al was het maar omdat de vrijheid van godsdienst ondergeschikt gemaakt dient te worden aan de antidiscriminatiebepalingen in diezelfde Grondwet.
De tweede maatregel is eenvoudiger: kinderen dient de toegang tot kerken en religieuze bijeenkomsten ontzegd te worden tot zij de achttienjarige leeftijd hebben bereikt.
En de derde maatregel is dat het onderwijs evenredige aandacht schenkt aan de belangrijkste denominaties waaruit een keuze kan worden gemaakt.

Ouders die hun kinderen religieus opvoeden zeggen dat zij dat doen uit liefde voor hun kinderen. Ik neem onmiddellijk aan dat ze dat oprecht en serieus menen en bedoelen. Maar ze ontnemen hun eigen kinderen de ruimte en de vrijheid om zonder last of ruggespraak hun eigen keuzes te maken en daar spreekt weer heel erg weinig liefde uit.

woensdag 23 augustus 2017

WARning 2020


Voormalig commandant onder NAVO-vlag in Sarajevo, Ingo Piepers heeft onderzoek gedaan naar zogenoemde systeemoorlogen tussen 1495 en 1975. Zijn bevindingen zijn neergelegd in een onderzoeksrapport met een zeer uitgebreide subtitel en is kortweg WARNING 2020 getiteld. Het volledige rapport is te downloaden op zijn website: https://global4cast.org/


Piepers heeft een dataset ontwikkeld aan de hand waarvan hij systeemanalyses kan uitvoeren die inzicht geven in de mate van internationale spanning en de daaruit voortvloeiende oorlogsdreiging. Naast tal van regionale conflicten zijn er in de menselijke geschiedenis ook zogeheten systeemoorlogen ontstaan. Piepers heeft tot nog toe vier van zulke conflicten onderscheiden: de Dertigjarige Oorlog (1618-1648), de Franse Revolutionaire Oorlogen en de Napoleontische Oorlogen (1792-1815), de Eertse Wereldoorlog (1914-1918) en de Tweede Wereldoorlog (1940-1945)


Het bijzondere aan het onderzoek van Piepers is dat hij door zijn aanpak en theorieën (hij past onder meer natuurkundige, energie- en chaostheorie toe) in staat is patronen in internationale conflicten te herkennen en zo systeemoorlogen te identificeren en zelfs te voorspellen. Het blijkt dat de vier cycli een identieke levensloop hebben en een identiek patroon volgen. In de figuur hierboven is de oorlogsdynamiek over de periode 1495-1945 weergegeven. Uit zijn data-analyse leidt Piepers vervolgens af dat het Systeem in de periode 1945-2187 wederom vier systeemoorlogen zal genereren.
En de eerstkomende systeemoorlog verwacht hij reeds in 2020.


Wie er niet voor voelt de hele studie van Ingo Piepers door te worstelen kan ook terecht op Sargasso waar de schrijver in de komende weken in een aantal artikelen zijn theorie toelicht: Sargasso - Ingo Piepers De schrijver heeft ervoor gekozen zijn studie te publiceren op zijn eigen website en heeft het onderzoek voor zover ik kan nagaan niet vrijgegeven voor peer review. Niettemin maakt de studie een zeer doorwrochte indruk en maakt Pieper een volstrekt integere, betrouwbare en professionele indruk.

De enige manier om zo'n  nieuwe systeemoorlog te voorkomen is in zijn ogen een herstructurering van de VN. De structuur van deze organisatie past niet meer op de actuele mondiale machtsverhoudingen. Frankrijk en Groot-Brittannië als permanente leden was in 1945 logisch maar is dat nu al lang niet meer. Deze oproep verdient natuurlijk alle steun, de VN dreigt steeds meer een tandeloze tijger te worden en een modernisering van deze onmisbare organisatie mag niet langer op zich laten wachten. Ik vrees alleen dat juist de actuele mondiale gezagsverhoudingen zo'n reorganisatie onmogelijk zullen maken.

dinsdag 22 augustus 2017

Open letter on Killer Robots


Ruim 116 oprichters en CEO's van bedrijven die zich toeleggen op Kunstmatige Intelligentie en robotica hebben een open brief opgesteld waarin ze de UN oproepen de ontwikkeling van Killer Robots te stoppen. Als deze nieuwe generatie wapens eenmaal is ontwikkeld zal er geen weg terug meer zijn en de risico's dat dit type wapen gebruikt gaat worden door dictators en terroristen is veel te groot.


Ik betwijfel of deze oproep zal worden gehonoreerd. Eerdere pogingen tot een moratorium leden schipbreuk. Het probleem is natuurlijk dat alle afzonderlijke componenten van deze zogeheten Killer Robots - zowel hardware als software - in de civiele sector reeds worden of gaan worden toegepast. Maar zorgelijk is deze ontwikkeling zeker en dat is een geweldig understatement.


Tot de ondertekenaars behoren onder anderen:

  • Elon Musk, founder of Tesla, SpaceX and OpenAI (USA)
  • Mustafa Suleyman, founder and Head of Applied AI at Google’s DeepMind (UK)
  • Esben Østergaard, founder & CTO of Universal Robotics (Denmark)
  • Jerome Monceaux, founder of Aldebaran Robotics, makers of Nao and Pepper robots (France)
  • Jü​rgen Schmidhuber, leading deep learning expert and founder of Nnaisense (Switzerland)
  • Yoshua Bengio, leading deep learning expert and founder of Element AI (Canada)

An Open Letter to the United Nations Convention on Certain Conventional Weapons

As companies building the technologies in Artificial Intelligence and Robotics that may be repurposed to develop autonomous weapons, we feel especially responsible in raising this alarm.

We warmly welcome the decision of the UN's Conference of the Convention on Certain Conventional Weapons (CCW) to establish a Group of Governmental Experts (GGE) on Lethal Autonomous Weapon Systems. Many of our researchers and engineers are eager to offer technical advice to your deliberations.

We commend the appointment of Ambassador Armandeep Singh Gilll of India as chair of the GGE. We entreat the High Contracting Parties participating in the GGE to work hard at finding means to prevent an arms race in these weapons, to protect civilians from their misuse, and to avoid the destabilizing effects of these technologies.

We regret that the GGE's first meeting, which was due to start today, has been cancelled due to a small number of states failing to pay their financial contributions to the UN. We urge the High Contracting Parties therefore to double their efforts at the first meeting of the GGE now planned for November.

Lethal autonomous weapons threaten to become the third revolution in warfare. Once developed, they will permit armed conflict to be fought at a scale greater than ever, and at timescales faster than humans can comprehend. These can be weapons of terror, weapons that despots and terrorists use against innocent populations, and weapons hacked to behave in undesirable ways. We do not have long to act. Once this Pandora's Box is opened, it will be hard to close.

We therefore implorte the High Contracting Parties to find a way to protect us all from these dangers.

maandag 21 augustus 2017

Apathist


Opnieuw een uiterst onderhoudende uitzending van Zomergasten, met gedragsbioloog Frans de Waal dit keer. Te proberen zijn werk in enkele zinnen samen te vatten is onzinnig en het zou hem onrecht doen. Maar hij en vele van zijn collega's hebben inmiddels genoegzaam aangetoond dat wij mensen aanzienlijk minder uniek zijn dan we zelf doorgaans veronderstellen. Wie deze uitzending niet zag moet dat beslist inhalen, wie hier geen belangstelling voor heeft plaatst zichzelf buiten heel wat discussies die ertoe doen. Maar dit terzijde.

De grote religies bestaan nog maar kort, moraliteit is aanzienlijk ouder en dus is elke religieuze claim dat er zonder religie geen moraliteit zou zijn onzinnig. Onderzoek van de Waal c.s. heeft aangetoond dat ook dieren empathie kennen en gebruiken en de Waal geeft aan dat er zonder empathie geen moraliteit zou zijn. Hij onderscheidt drie soorten nonbelievers: de agnost (die niet weet of god bestaat), de atheist (die zeker weet dat god niet bestaat) en de apathist (degene wie het al of niet bestaan van een god niets uitmaakt, niet interesseert). De Waal beschouwt zichzelf als een apathist: "ik ben er niet mee bezig".

De Waal blijkt een groot liefhebber van dierentuinen, zij zijn immers een paradijs vergeleken met de bio-industrie waar dieren een afschuwelijk bestaan hebben. Hij acht de consumptie van dieren voor voedsel aanvaardbaar onder de voorwaarde dat die dieren een dierwaardig bestaan hebben kunnen leiden, zonder marteling of erbarmelijke omstandigheden.


Prachtig, emotioneel en vooral indrukwekkend was de video waarin de gedragsbioloog Jan Van Hooff afscheid nam van de doodzieke chimpansee Mama. Niet eerder zag ik zulke mooie en ontroerende beelden.

En wederom was het een feest Janine Abbring te zien, oprecht geïnteresseerd in haar gast, ruimte gevend en doorvragend maar ook interrumperend wanneer haar gast te snel over een onderwerp heen wil denderen. Kortom, een prachtige en fascinerende tv-avond.


The Unbelievers Documentary - Richard Dawkins & Lawrence Krauss

zondag 20 augustus 2017

(Magisch) Realisme


Onlangs overleed Herman Gordijn van wie we jaren geleden al eens een expositie bezochten. In Museum MORE in Gorssel is een prachtige overzichtstentoonstelling van Gordijn ingericht met werk van zijn vroege periode tot vlak voor zijn dood. Gordijn is de schilder van het lichamelijk verval, iets wat we allen dagelijks aan den lijve ondervinden danwel wat ons voorland is. Iedereen die ouder wordt zal wellicht herkennen dat je ouder bent dan je jezelf veronderstelt, in je geest lijk je altijd tijdloos te leven maar dat is een illusie. Gordijn schilderde graag en vooral vrouwen, vaak ook uit het leven van hoeren maar niet uitsluitend. Veel (subtiele) humor ook en zijn portretten zijn ongeëvenaard.

U mag hem niet missen, deze tentoonstelling, zeer de moeite waard. Vervolgens reden we naar Kasteel Ruurlo om er de Carel Willink verzameling te zien. Mocht u hetzelfde idee hebben, ga dan niet in het weekend, het is er veel te druk. En eerlijk gezegd, Carel Willink heb ik lang bewonderd maar het mooie is er een beetje van af. Komt dat omdat Willink eigenlijk een mooischilder was? Ik weet het niet, wel erg veel Untergang des Abendlandes als u het mij vraagt. Schilderkunstig niets op aan te merken maar ik zie veel liever het werk van Herman Gordijn. Een mooi kasteel, dat dan weer wel.

Adam Ben Ezra - Flamenco (Pin Drop / Live Session)

zaterdag 19 augustus 2017

Dit zijn de echte Amerikaanse waarden, ondanks Trump


Niet alleen tal van ondernemers vertrekken uit de adviesraden voor de Amerikaanse president. Nu is ook de voltallige Raad voor Arts and the Humanities opgestapt. Zij hebben hun ontslag kenbaar gemaakt in een buitengewoon krachtige brief, die ik hieronder integraal opneem. Lees vooral ook de slotpassage waarin de Adviesraad de president oproept zelf ook ontslag te nemen.
By the way: als u goed kijkt ziet u dat de beginletters van iedere alinea een verborgen boodschap brengen: RESIST


Dear Mr. President:
Reproach and censure in the strongest possible terms are necessary following your support of the hate groups and terrorists who killed and injured fellow Americans in Charlottesville. The false equivalences you push cannot stand. The Administrations refusal to quickly and unequivocally condemn the cancer of hatred only further emboldens those who wish America ill. We cannot sit idly by, the way your West Wing advisors have, without speaking out against your words and actions. We are members of the President’s Committee on the Arts and Humanities (PCAH). The Committee was created in 1982 under President Ronald Reagan to advise the White House on cultural issues. We were hopeful that continuing to serve in the PCAH would allow us to focus on the important work the committee does with your federal partners and the private sector to address, initiate, and support key policies and programs in the arts and humanities for all Americans. Effective immediately, please accept our resignation from the President’s Committee on the Arts and the Humanities. 

Elevating any group that threatens and discriminates on the basis of race, gender, ethnicity, disability, orientation, background, or identity is un-American. We have fought slavery, segregation, and internment. We must learn from our rich and painful history. The unified fabric of America is made by patriotic individuals from backgrounds as vast as the nation is strong. In our service to the American people, we have experienced this first-hand as we traveled and build the Turnaround Arts education program, now in many urban and rural schools across the country from Florida to Wisconsin.

Speaking truth to power is never easy, Mr. President. But it is our role as commissioners on the PCAH to do so. Art is about inclusion. The Humanities include a vibrant free press. You have attacked both. You released a budget which eliminates arts and culture agencies. You have threatened nuclear war while gutting diplomacy funding. The administration pulled out of the Paris agreement, filed an amicus brief undermining the Civil Rights Action, and attacked our brave trans service members. You have subverted equal protections, and are committed to banning Muslims and refugee women & children from our great country. This does not unify the nation we love. We know the importance of open and free dialogue through our work in the cultural diplomacy realm, most recently with the first-ever US Government arts and cultural delegation to Cuba, a country without the same First Amendment protections we enjoy here. Your words and actions push us all further away from the freedoms we are guaranteed.

Ignoring your hateful rhetoric would have made us complicit in your words and actions. We took a patriotic oath to support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic.

Supremacy, discrimination, and vitriol are not American values. Your values are not American values. We must be better than this. We are better than this. If this is not clear to you, then we call on you to resign your office, too.

Thank you,

WATCH: Rupert Murdoch Introduces President Donald Trump In New York (FNN)

Bannon weg, probleem opgelost?


Het zat eraan te komen, Trump kon Bannon niet handhaven en de laatste heeft het veld moeten ruimen. Een goede zaak dat een zieke geest als Bannon niet meer zo dicht op de macht zit. Bannon een zieke geest? In mijn ogen wel, ik ga het hier niet nog eens nader onderbouwen, dat heb ik elders in deze kolommen al meerdere malen gedaan. Kijk naar Breitbart en Alt-Right en u weet genoeg.


Maar is hiermee de ware aard van de regering Trump - white supremacism, racism, nazism - ongedaan gemaakt? Ik dacht het niet. De Volkskrant meldt dat vooral John Kelly aangedrongen zou hebben op het vertrek van Bannon en dat ligt ook voor de hand. Terecht voegt de krant daar aan toe dat de grootste bron van onrust natuurlijk de president zelf blijft.


Het FD gaat in een uitgebreid artikel van Jeroen Segenhout in op de invloed van mediamagnaat Rupert Murdoch, die tegen Trump tijdens een diner gezegd zou hebben: "Let him go". Moeten we Murdoch nu opeens dankbaar zijn? Ik dacht het niet. De belangrijkste reden waarom hij aandrong op het vertrek van Bannon is het gegeven dat Murdoch Fox News als de belangrijkste spreekbuis van conservatief Amerika beschouwt en een broertje dood heeft aan media als Breitbart die in dezelfde vijver vissen. Segenhout wijst erop dat Trump en Murdoch van elkaar afhankelijk zijn: "Trump heeft dit conservatieve podium (Fox News), dat zijn presidentscampagne meer aandacht gaf dan welk ander station ook, nodig om contact te houden met zijn achterban. Hij weet ook dat als hij de steun van Fox en diens invloedrijke commentatoren verliest, hij een herverkiezing in 2020 op zijn buik kan schrijven".


Anderzijds heeft Murdoch Trump nodig om zijn agenda van deregulering en belastingverlagingen gerealiseerd te zien worden. Bovendien zijn de inkomsten van Fox sinds het aantreden van Trump met tien procent gestegen. Een profijtelijke combinatie van deze twee heren dus. Zie het filmpje in de volgende post. Hoe het ook zij, het is buitengewoon zorgwekkend en verontrustend te zien hoe Trump het zo machtige Amerika naar een moreel bankroet leidt. Hoe lang dulden de Amerikanen hem nog in het Witte Huis?


vrijdag 18 augustus 2017

"He Will Resign In Months" Anderson Cooper ENDS Trump - Revealing His Lies

De Betuwe


Een paar dagen in de Betuwe, een streek die men doorgaans in de lente bezoekt maar de maand augustus is ook bij uitstek geschikt voor een bezoek aan het land van de fruitteelt. Zij het dat de dagen soms wel erg nat waren. Ooit was de Betuwe een idyllische streek en in zekere zin is dat nog steeds zo. Als je erin slaagt de oprukkende verstedelijking uit je blikveld te houden. Wij logeerden in Rumpt op een boomgaardcamping. Genoeglijk en aantrekkelijk maar per saldo wel te dicht bij het voortrazende verkeer van de A2.


Maar een fietstocht die ons langs de Linge door Enspijk, Deil en Buren bracht was onvergetelijk mooi. En zodra je de snelweg niet alleen uit je blikveld maar ook buiten gehoorsafstand hebt gehouden, zie je hoe prachtig het daar is. We zullen hier terugkeren, zoveel is zeker.


Amerika niet langer stabiel en kalm maar irrationeel en gevaarlijk


Zo luidt de titel van een artikel in de NRC van 17 augustus van Gideon Rachman, buitenlandcommentator van de Financial Times. Rachman memoreert de oorlogsretoriek van Trump richting Noord-Korea en Venezuela, het onderzoek naar de Rusland-connectie en het team-Trump en het snel en sterk opkomende racisme en neonazisme in de Amerikaanse samenleving.

Het gevaar is, aldus Rachman, "dat deze crises allemaal tot één versmelten en een belaagde president in de verleiding brengen zijn binnenlandse problemen te doorbreken door een internationaal conflict aan te gaan. Buitenstaanders rest de hoop dat de 'grote mensen'in de regering-Trump de president in toom weten te houden. Maar in het openbaar is het weerwerk tegen Trumps oorlogsdreigementen in elk geval opmerkelijk zwak, niet alleen binnen de regering, maar ook in het Congres".


Wie denkt dat Trump wel door impeachment tot aftreden wordt gedwongen doet aan wensdenken, stelt Rachman. Bovendien, zegt hij, is het verschijnsel Trump een symptoom van een bredere crisis in de Amerikaanse samenleving, die niet zal verdwijnen wanneer Trump uit de Oval Room is vertrokken. Onheilspellend voegt hij eraan toe: "Voeg bij de sociaal-economische achtergrond de angst voor internationaal gezichtsverlies en een politieke cultuur die leger en wapens vereert en u hebt het recept voor een land dat in antwoord op internationale crises misschien steeds meer 'met scherp zal willen schieten'.


Ik voeg daar nog aan toe dat het er alleszins op lijkt dat Bannon er in dreigt te slagen zijn grote plan uit te voeren en het Amerikaanse systeem weet te saboteren. Bannon is minstens even gevaarlijk als Trump en het is een onzalige gedachte dat de Amerikanen dit soort lieden zoveel macht wensten te geven.

zaterdag 12 augustus 2017

Wat is dat toch met Venezuela?


Ik mag mijzelf geen kenner van Venezuela noemen maar een paar zaken weten we wel: Chavez was een volstrekte idioot die vooral zijn eigen persoonsverheerlijking stimuleerde en zijn land economisch aan de rand van de afgrond bracht; die vervolgens zijn opvolger aanwees, Maduro; en die spiegelde zich graag aan zijn illustere voorganger; hij heeft het parlement buitenspel gezet en oppositieleiders laten arresteren, we moeten ons geen illusies koesteren omtrent hun lot; de grondwet


wordt nu herschreven door Maduro en zijn handlangers en daarmee wordt de democratie om zeep geholpen; er komt een waarheidscommissie die alleen uit Maduro-getrouwen bestaat; ook hierover hoeven we geen illusies te koesteren, dit eindigt in een heksenjacht, een 'manhunt', het spiegelbeeld van Mccarthy uit de jaren vijftig in Amerika. In het verschiet liggen een gierende inflatie en massawerkeloosheid en ongetwijfeld veel politieke en sociale onrust.


Maar nu de reacties van diverse zijden: Corbyn weigert afstand te nemen van Maduro en ook onze eigen SP wil niet verder gaan dan hun 'zorgen' te uiten. Helemaal bont maakt het Donald 'grab them by the pussy' Trump die zelfs militair ingrijpen niet uitsluit. De laatste is behalve volslagen gestoord vooral triggerhappy geworden nu bij hem het onzalige idee heeft postgevat dat oorlogsretoriek goed is voor zijn imago. Maar Labour en de SP verdienen niet minder hoon om hun belachelijke stellingname!


donderdag 10 augustus 2017

Powned definitief ontmaskerd


De laatste paar dagen is ons een inkijkje in de geesten van Powned gegund. Nu waren we daar al redelijk van op de hoogte door gewoon naar hun programma's te kijken maar een totaalbeeld hadden we ons daarmee nog niet kunnen vormen.

Eerst een misselijkmakend (deze kwalificatie is van Dominique Weesie, niet van mij) artikel over een Syrische jongen die in het zwembad verdronk, ik ga het hier niet herhalen, u vindt het nog wel ergens op het net. Weesie was op vakantie, twitterde hij, alsof dat een excuus is voor het publiceren van een ranzig artikel.


En dan vanochtend de bekendmaking dat voor een programma over de integratie van vluchtelingen een acteur werd ingehuurd. De desbetreffende acteur is een jonge inmiddels behoorlijk geïntegreerde (ex-)asielzoeker die overigens vloeiend Nederlands spreekt maar die zich voor de programma's van Powned bediende van gebroken Nederlands.

Dom van die jonge acteur natuurlijk maar verwerpelijk van de omroep die op deze manier zijn kijkerspubliek fake news voorschotelt zonder helder te zijn over de werkelijke toedracht. Dit noemen ze bij Powned journalistiek maar het is natuurlijk riooljournalistiek en puur bedrog.
Ik sta er niet van te kijken, ik heb Weesie en van Castricum nooit als journalist beschouwd en eerlijk gezegd doet het me deugd dat ze nu, wat mij betreft definitief, door de mand vallen.

woensdag 9 augustus 2017

Beth Orton - "Magpie"

Trump: North Korea threats 'will be met with fire and fury'- BBC NewsBuitengewoon verontrustend wanneer POTUS dit soort taal uit gaat slaan. Bij een normale president weet je dat forse taal bij het spel hoort. Maar bij de onberekenbare idioot Trump moet je, vrees ik, dit soort taal heel anders interpreteren. We houden ons hart vast!
Doet natuurlijk denken aan de 'shock and awe' van de inval in Irak  met die onvergetelijke militaire persattaché. Ook een oorlog die op leugens bleek gebaseerd en die een terreur teweegbracht vergeleken waarbij Saddam Hoessein een kleuter zou blijken. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Khadaffi in Libië.
Trump is een volslagen idioot maar niet zo idioot dat hij zijn lage populariteitsratings niet zou begrijpen. En ook hij weet dat de populariteit van een Amerikaanse president stijgt wanneer deze ferme taal uitslaat en zich een moedig en strijdbaar militaire opperbevelhebber toont. Dat maakt dit alles alleen maar des te verontrustender.

zaterdag 5 augustus 2017

World Press Photo 2017


Wij bezochten de World Press Photo expositie in de fraaie Walburgiskerk in Zutphen, een van de mooiste stadjes in Nederland - ga er eens heen! De WPP stemt niet vrolijk, het moet gezegd, maar de thema's en de foto's zijn urgent en onvermijdelijk, indrukwekkend ook, ondanks - of dankzij? - de gruwelen die ze tonen.

En evenmin ontkom je aan de gedachte dat het vooral moslims zijn die voor niets ontziende terreur verantwoordelijk zijn. Wanneer gaat die gemeenschap zich realiseren dat ze zich niet aan zelfonderzoek mogen en kunnen onttrekken? Het zal niet gaan gebeuren maar ik kan de gedachte dat vooral de tweestrijd tussen soennieten en sji'ieten verantwoordelijk is voor de gewelddadige terreur die de internationale gemeenschap nu al decennialang teistert, maar niet van me afzetten.

Willekeurig hier een drietal indrukwekkende foto's van achtereenvolgens Jamal Taraqaj, Laurent van der Stockt en Jonathan Bachman.

Temperature anomalies arranged by country from 1900 - 2016Even verhelderend als verontrustend. Trump zal het als fake news beschouwen. Wij weten wel beter.

vrijdag 4 augustus 2017

Het land van de hoofdige boer


Aldus dichter Staring. Die koppige boer vond zelfs een brug over de rivier een vorm van nieuwerwetsheid die alleen maar afkeuring verdiende.


Maar de Berkel trekt zich daar allemaal niets van aan, die meandert gewoon door het landschap, nu al eeuwenlang. Ooievaars, reigers, witte reigers, grazende kolganzen, waterhoenders en wat al niet meer aan gevleugelte heeft hier ruim baan. Kortom, het is hier prachtig.

donderdag 3 augustus 2017

Almen


Zo'n gehucht tussen Zutphen en Lochem, tussen Twentekanaal en de Berkel, blijkt een oase van rust, boomrijk, groener dan groen, gelp gras. Prachtig wandel- en fietsgebied.