zondag 28 maart 2021

Antisemitisme, nader gedefinieerd. Zal het helpen?

 

De meest gehanteerde definitie van antisemitisme is die van de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) en luidt:

Antisemitisme is een bepaalde perceptie van Joden die tot uiting kan komen als een gevoel van haat jegens Joden. Retorische en fysieke uitingen van antisemitisme zijn gericht tegen Joodse of niet-Joodse personen en/of hun eigendom en tegen instellingen en religieuze voorzieningen van de Joodse gemeenschap.

Dit is - naar mijn mening - een op zich duidelijke en werkbare definitie maar er is veel kritiek op met name de voorbeelden die de IHRA erbij geeft , waarvan de meest pregnante zijn:
- Met twee maten meten, in die zin dat van de Staat Israël een bepaald gedrag wordt geëist dat niet van andere democratische naties wordt verwacht of verlangd.
- Het huidige beleid van Israël vergelijken met het beleid van de nazi’s.
- De Joden collectief verantwoordelijk stellen voor de daden van de Staat Israël.

We zien steeds meer dat kritiek op Israël en de Israëlische politiek onmiddellijk wordt geframed als antisemitisme. Niet in de laatste plaats door onverantwoordelijke politici zoals Netanyahu. Antizionisme wordt door dezulken gelijkgesteld aan antisemitisme.

Juist om te voorkomen dat kritiek op Israël een op een wordt verward met antisemitisme is er gewerkt aan een nieuwe definitie. Initiatiefnemer is de Israëlische historicus Alon Confino  die de Jerusalem Declaration on Antisemitism ontwikkelde:

Antisemitism is discrimination, prejudice, hostility or violence against Jews as Jews (or Jewish institutions as Jewish).

Hij geeft hierbij enkele voorbeelden van gedragingen en uitingen die als antisemitisme kunnen of dienen te worden beschouwd maar hij geeft ook enkele voorbeelden die expliciet niet als uiting van antisemitisme kunnen worden uitgelegd, zoals:
- Het steunen van het Palestijnse streven naar invulling van hun politieke en mensenrechten zoals vastgelegd in internationale verdragen.
- Kritiek op zionisme.
- Op bewijs gebaseerde kritiek op de staat Israël.
- Boycot en sancties op economisch gebied.

Ik denk eerlijk gezegd niet dat het veel uit zal maken. De IHRA-definitie komt politici als Netanyahu alleen maar goed uit en zulke politici zijn bepaald niet op zoek naar de nuance. Ik heb me persoonlijk nooit iets aangetrokken van idioten die kritiek op Israël verwarren met antisemitisme. Ik zal ook nooit bij mijn kritiek op de staat Israël telkens expliciet aangeven dat ik het niet over joden heb maar over Israëliërs. Wat dat betreft daag ik iedereen uit mij op antisemitisme te betrappen.zaterdag 27 maart 2021

De muziek van de herfst

 

Konstantin Paustovski leefde van 1892 tot 1968. Wat mij betreft behoort hij tot de allergrootste schrijvers uit de twintigste eeuw. Sinds jaar en dag wordt zijn werk voortreffelijk vertaald door Wim Hartog. Er is nu een nieuwe vuistdikke bundel uitgekomen met verhalen uit de jaren 1912 tot 1966. De titel luidt De muziek van de herfst. 

Ik ken eigenlijk geen schrijver die zulke prachtige taal vindt om uitdrukking te geven aan zien liefde voor het Russische landschap maar het schrijverschap van Paustovski reikt veel verder dan een rol als landschapsschilder. Wilt u zichzelf eens verrassen? Koop dan deze werkelijk schitterende verhalenbundel. Voor een wat uitgebreidere bespreking kunt u hier terecht.

vrijdag 26 maart 2021

De waarheid over Eva

 

Waar komt die ongelijkheid tussen mannen en vrouwen toch vandaan? Sommigen (nou ja, ze zijn met een paar miljard) verwijzen naar de zondeval waarvan vooral Eva, die geschapen werd uit een rib van Adam en die Adam per slot van rekening verleidde. Anderen verwijzen naar de nu eenmaal evidente fysieke verschillen tussen mannen en vrouwen en zien in de natuur de belangrijkste onderbouwing van die onvermijdelijke ongelijkheid.

Maar wanneer je op zoek gaat naar hoe de menselijke soort zich vanaf het begin heeft georganiseerd, wanneer je dieptehorizon voorbij Genesis leidt, wanneer je culturen gaat bestuderen die nog niet over het schrift beschikten, dan kom je toch tot heel andere konklusies. De Nederlander Carel van Schaik (gedrags- en evolutiebioloog) en de Duitser Kai Michel (historicus en literatuurwetenschapper) verrichtten diepgaand en intensief onderzoek naar de rol van de vrouw gedurende de voorgaande tienduizenden jaren tot en met heden.

En dan blijkt dat wanneer je die geschiedenis op een tijdsbalk uitzet en voorstelt als een reeks gebeurtenissen die zich in 24 uur heeft voltrokken, dan blijkt dat het patriarchaat en daarmee de ongelijkheid van de vrouw nog geen vier minuten in beslag nemen. Heel in het kort: de omslag voltrok zich zo'n twintigduizend jaar geleden toen de cultuur van jager-verzamelaars werd ingewisseld voor een meer sedentaire agrarische cultuur.

Toen de volgelingen van Jezus van Nazareth de apocriefe geschriften en de bijbel schreven, was er lang een patriarchale samenleving geïntroduceerd, waarbij het erfrecht via de mannelijke lijn was geïnstitutionaliseerd. Het huwelijk regelde niet paarrelaties maar regelde de overerving van bezit via de oudste zoon. Daarmee werd de vrouw definitief een object, een commercieel goed. Daarmee werd haar lot bezegeld en tot de dag van vandaag is dit het heersende perspectief.

Geen gemakkelijk boek maar wel razend interessant. En belangrijk. Al was het maar omdat beide schrijvers de witte vlekken die Harari in zijn Sapiens nu definitief en overtuigend hebben ingevuld. Wilt u meer over dit boek weten, kijk dan hier voor een zeer uitgebreide toelichting. Of nog beter, koop dit boek, het zal u de ogen openen.

donderdag 25 maart 2021

Wat mankeert er toch aan het Limburgs DNA?

 

In de NRC van 23 maart staat een onthutsend artikel over voormalig gedeputeerde Herman Vrehen van het CDA. Buitengewoon goed en gedetailleerd onderbouwd laat de NRC zien hoe deze Limburgse politicus erin slaagde tonnen aan subsidie naar eigen bv's te sluizen. Als de NRC deze mijnheer Vrehen confronteert met de resultaten van hun onderzoek reageert Vrehen: "Klopt allemaal, maar wat is de  relevantie van uw vraag?"


 Dat hij vrienden en familie inschakelt en mee laat profiteren van zijn schandalige handel en wandel, vindt mijnheer Vrehen de normaalste zaak van de wereld. Voor een parttime aanstelling van 0,7 fte laat hij zich meer dan € 127.000 per jaar uitbetalen voor zijn werk als directeur van de landschapsstichting IKL.


Eerder al had mijnheer Vrehen in 2009 af moeten treden als gedeputeerde na een corruptieschandaal. Snel hierna werd hij directeur van de sociale werkvoorziening in Limburg LICOM maar dat gaat twee jaar later onder zijn leiding failliet.

Wilt u alle details weten, lees dan het zeer uitgebreide en zeer gedegen onderzoeksverslag in de NRC. Maar hoe is het toch mogelijk dat deze in- en incorrupte Limburger zolang zijn criminele gang kan gaan. En wat is er mis met het Limburgse CDA waar voor de zoveelste keer een schandalige corruptiezaak aan het licht treedt? En ik zeg u, dit is niet de laatste keer! Dat Vrehen een inhalige vlerk is, is een ding. Maar waarom grijpt niemand in het Limburgse in? De Raad van Toezicht zit erbij en houdt zijn mond! Het CDA zit erbij en sluit de ogen en oren!


Het is toch volstrekt begrijpelijk en voorspelbaar dat de vox populi politici primair als zakkenvullers beschouwt? En is dat niet ook volkomen terecht?

woensdag 24 maart 2021

Urker fundamentalisten hebben lak aan Coronamaatregelen

In Urk zijn de christenfundamentalisten er wel uit. Ze nemen afstand van de Coronamaatregelen en nodigen iedereen uit weer naar de kerk te komen. Er kunnen 500 mensen in deze kerk. Ik ben er ook wel uit, maar dat was ik al: de grondwettelijke uitzonderingspositie voor kerken dient onmiddellijk opgeheven te worden!Sensitivity reading - cul de sac

 

Ik verbaas me al jarenlang over de onuitroeibare neiging op Amerikaanse universiteiten om onwelgevallige uitingen te vermijden, te boycotten en te verbieden.Niet zelden komt het voor dat politiek ongewenste sprekers zonder meer worden geboycot en zelfs geweerd van het spreekgestoelte. Dit zou met name common opractice zijn op als links bekend staande universiteiten. Of dit laatste klopt, weet ik niet. Maar ik wil wel alvast meegeven dat het weren van sprekers op politieke gronden uiterst verwerpelijk is. 

Op het Amerikaanse reedsyblog is te lezen: "Sensitivity readers are a subset of beta readers who review unpublished manuscripts with the express purpose of spotting cultural inaccuracies, representation issues, bias, stereotypes, or problematic language. While these readers are not new to the publishing landscape, they have recently risen to prominence. Thanks to encouragement from organizations like We Need Diverse Books, there has been an earnest push to include more diverse characters in published literature, though some of these good-faith efforts have met with mixed reception". Een goed blog overigens, dat de voors en tegens van sensitivity reading toelicht zonder een standpunt in te nemen of een advies te geven.


Ik zou zelf wel wat verder willen gaan: sensitivity reading is alleen iets voor schrijvers die het gevoel hebben niet genoeg kennis over een onderwerp of thema vergaard te hebben. Als een schrijver uit vrije wil besluit zijn literair product eerst door ervaringsdeskundigen te laten lezen alvorens de definitieve versie te publiceren, dan is daar niets op tegen. Het wordt een geheel andere zaak wanneer het inschakelen van sensitivity readers bij complexe of heikele thema's een vaste procedure wordt. Ik zou onder zulke omstandigheden niet langer iets willen publiceren. Misschien zelfs ook niet meer willen lezen!

Dit is overigens geen nieuw thema. In de wereld van de klassieke muziek is vaak genoeg de vraag gesteld of een Chinese pianist of violist wel in staat moet worden geacht klassieke werken van Europese componisten uit te voeren, hoe briljant in hun technisch kunnen ze ook mogen zijn. Op dezelfde manier zijn er fanaten die menen dat een ongelovige niet voluit kan genieten van de Mattheus Passion. Heel recent hadden we hier de controverse over de vertaling van het gedicht van Amanda Gorman door Marieke Lucas Rijneveld. En zouden we Madame Bovary alsnog af moeten serveren omdat een man in het midden van de negentiende eeuw zich absoluut niet zou hebben kunnen verplaatsen in een vrouw, ook al heette hij Gustave Flaubert? En wat te denken van de nieuwe vertaling van Dante's Hel waar Mohammed geheel uit weggeretoucheerd werd. Ik wilde niet  nodeloos kwetsen, verantwoordde de uitgever zich. Deze uitgever , Ton den Boom, is een drol en een schertsfiguur natuurlijk! En de vertaalster had zich hier ook van moeten distantiëren.

Waar het wat mij betreft om gaat is dat een schrijver in absolute vrijheid zijn of haar werk moet kunnen doen. Welke maatstaven de schrijver zelf hanteert, is uitsluitend aan hem of haar. Recensenten en lezers kunnen de schrijver achteraf bekritiseren of loven. Een schrijver die sensititvy readers accepteert is geen schrijver maar een onzekere publicist. Als men besluit van zulke lezers gebruik te maken, moet dat dan ook niet vermeld worden bij het vrijgeven van de publicatie? Of, erger nog, moeten die sensitivity readers dan als co-auteurs worden vermeld? Nee, dit is een doodlopende weg.

dinsdag 23 maart 2021

Moederhart en Sietske Bergsma, in de leer bij Willem Engel?

 

"Moederhart is tot stand gekomen vanuit vrouwen met een missie, maar wij vertegenwoordigen ook alle vaders, toekomstige moeders en iedereen die zich verantwoordelijk voelt voor een opgroeiende generatie". Dit schrijft de volstrekt anonieme beweging Moederhart op haar website, waar ze dus meteen maar even claimen half Nederland te vertegenwoordigen, 't is maar dat u het weet.

De club heeft een brandbrief geschreven die door ik weet niet wie allemaal werd ondertekend. "Wij werken niet mee aan puinhopen creëren"schrijft de anonieme club verder. Ze zien geen constructieve dialoog en geen politiek leiderschap. De routekaart van het kabinet leidt naar het duister en ze besluiten hun brandbrief met deze oproep: "Van moederhart tot ieders hart vragen wij jullie dan ook de regels langs de lat van jullie eigen innerlijk kompas te leggen, en daar waar zij strijdig zijn met jullie geweten deze niet te volgen. Trek vandaag nog jullie grens bij het afdwingen van testen, het opleggen van quarantaine en het verplichten van mondkapjes". Moederhart is getrouwd met Willem Engel, zullen we maar zeggen.

Buitengewoon ergerlijk natuurlijk dat de website met geen woord rept over wie er achter dit moederhart zitten. Dat is niet alleen ergerlijk maar vooral ook laf. Oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid - vooral op basis van je eigen innerlijke kompas! - maar niet je naam noemen? Bah! Maar gelukkig heb ik toch nog een naam voor u: Sietske Bergsma.

Sietske wie? Sietske Bergsma. Die heeft een instagramaccount waar ze oproept tot het verbranden van de boeken van Saskia Noort. U snapt natuurlijk wel waarom. De schrijfster heeft het niet zo op types als Sietske Bergsma en dat verdraagt Sietske weer niet zo best. Dus roept ze op tot boekverbranding. Fijne dame, vindt u niet? Hieronder een afbeelding van deze dame die graag in Cafe Weltschmerz komt en Blue Tiger Studio geregeld frequenteert en dan weet u wel hoe laat het is. Ze schijnt ook fan van Trump te wezen. Wedden dat ze op Baudet heeft gestemd?

 


maandag 22 maart 2021

Een p/krachtige poster van Yuri Veerman

 


Vizier op links, onsmakelijk en intimiderend

 

Vizier op links is een anonieme beweging die vaststelt dat er sprake is van geïnstitutionaliseerd links activisme en zet zich in om deze hegemonie te ontmaskeren en te doorbreken en ontziet daarbij niemand: rechters, studenten, officieren, ambtenaren, docenten, journalisten, politici, bestuurders, vakbondsleden en alle overige maatschappelijke bloedgroepen.

Wat je er ook van mag vinden, er is in beginsel geen bezwaar tegen de handel en wandel van deze op zichzelf natuurlijk even activistische beweging. Maar let op! Deze club handelt, ageert en propageert nadrukkelijk onder de radar. Ze maken niet bekend wie er achter deze organisatie zit en hebben simpelweg niet de ballen om met open vizier te strijden. Ze verkopen stickers zoals hieronder te zien is en die kunnen actievoerders om elke hen moverende reden op deuren van vermeende tegenstanders plakken.

Die actievoerders beschikken kennelijk over naam en adres van de door hen gewraakte lieden, zoals publiciste Nadia Bouras onlangs kon vaststellen toe ook zij zo'n intimiderende sticker op haar voordeur aantrof. En als je op zoek bent naar een slachtoffer met naam en adres, dan helpt Vizier op links je daar graag bij zoals je op hun website kunt zien.

Waar Vizier op links aan voorbij gaat is dat er ter rechterzijde natuurlijk evenzeer sprake is van geïnstitutionaliseerd activisme. Dat is onlangs nog eens haarscherp uitgezocht door Sander Rietveld in zijn boek Nieuwe kruisvaarders. Hier is sprake van gedegen onderzoek en wordt er niets onder lafhartige anonieme naam vermeld of onthuld. Ook worden er geen misselijk makende stickers met het boek meegeleverd.

En dat is wat Vizier op links is: misselijk makend en lafhartig.Tonggedruis van ongedierte. Zo'n sticker zal door iedereen als uiterst intimiderend worden ervaren maar volgens de politie is dit niet strafbaar. We zijn wel heel erg ruimhartig in ons land. Er komt een keer een moment dat iemand de daad bij zo'n sticker voegt; wedden dat Vizier op links dan niet thuis geeft en daar nog mee weg komt ook?

zondag 21 maart 2021

Schemervluchten

 

Ik kende deze schrijfster, geschiedkundige en natuuronderzoeker van H is van Havik, het boek dat zij schreef min of meer naar aanleiding van haar vaders dood. Haar jongste publicatie heeft als titel Schemervluchten. En in het titelverhaal schrijft Helen Macdonald over de gierzwaluwen die vrijwel nooit op de grond komen, in de lucht eten, zich baden als het regent, water drinken tijdens scheervluchten over water, die paren in de lucht en die de ene helft van hun lichaam al vliegend kunnen laten slapen om met de andere bewuste helft gewoon door te vliegen!

Ze kunnen tot wel tweeëneenhalve kilometer omhoogvliegen waar ze niet meer zichtbaar zijn vanaf de grond en waar ze hun schemervluchten uitvoeren. Ze doen dit twee keer per dag, vlak voor zonsopkomst en in de avondschemering, wanneer de lichtsterkte precies hetzelfde is. In de avond vliegen ze collectief omhoog en komen alleen naar beneden, in de vroege ochtend gaan ze alleen omhoog en komen samen naar beneden. Daarboven kunnen ze zich met een ongekende precisie oriënteren en navigeren. En ze komen tot een navigatiebesluit door hun individuele beslissingen te middelen!

Dit Schemervluchten is een prachtig boek, lucide en krachtig geschreven, van ongekend belang voor wie de wereld wil begrijpen, voor wie zich bewust wil zijn van onze planeet, de natuur, het klimaat, de fauna en de flora. Lang geleden hebben wij onszelf buiten de natuur geplaatst en de wereld is zoveel meer dan alleen maar datgene wat wij vanuit ons eigen perspectief waarnemen. De natuur is wat er is zodra wij onszelf hebben weggeretoucheerd. Althans, zo zie ik het zelf. Onze soort heeft uitsluitend vernietigd en afgebroken, zonder ook maar de geringste scrupules ingegrepen en niets positiefs toegevoegd, hoe groots en  indrukwekkend soms ook onze eigen voortbrengselen kunnen zijn.

Geïnteresseerd in de volledige boekbespreking? Klik dan hier. Maar beter nog: lees dit boek, het is werkelijk prachtig!

donderdag 18 maart 2021

Gemengde gevoelens

 

Wat me blij maakt: de winst voor D66 en Volt, het verlies van het CDA.
Wat me droevig stemt: nog 4 jaar Rutte, de winst voor FvD en Ja21 en het verlies van GL en SP.

Ik heb dus meer redenen tot verdriet dan aanleiding voor vreugde. Het nieuwe kabinet zal op basis van de jongste prognoses uit tenminste vier partijen moeten bestaan, ook dat is jammer maar zo'n vierde partij moet in het huidige krachtenveld te vinden zijn.

Renske Leijten van de SP maakt het wel erg bont met haar reactie dat deze uitslag een klap in het gezicht van de rechtsstaat is. Wat een onzin als er een opkomst van meer dan 82% was en er een record aantal partijen in de Kamer is gekomen. Met onze kiesdrempel krijgen nieuwe initiatieven echt goede kansen en dat is een groot goed. En wat ging er mis bij GL? Ik vermoed dat veel GL stemmers hun heil hebben gezocht bij D66, de PvdD en Volt (zoals schrijver dezes). Maar de verdere afbrokkeling van het linkse blok lijkt onstuitbaar.

Deze verkiezingen gingen dus niet over het klimaat en niet over de toeslagenaffaire. Rutte deed er zijn voordeel mee, het CDA en de SP hadden meer zetels kunnen behalen. Het CDA heeft sowieso geblunderd bij deze ronde, op de verkeerde ma en de verkeerde thema's gegokt. Het zal er nog lang onrustig blijven.

Dus wat gaat het worden: de combi VVD-D66-CDA lijkt onvermijdelijk. Het wordt heel spannend wanneer het CDA zou willen passen maar dat verwacht ik niet. Wordt de CU dan de logische vierde partij? Ik denk het niet want  D66 zal niet toestaan dat de medisch-ethische kwesties nog eens vier jaar in de koelkast worden gezet. Die vierde partij zal bepalend zijn voor het accent van het vierde kabinet Rutte: wordt het PvdA of PvdD of toch zo'n rare club als JA21? En welke partij laat zich het ministerie van Landbouw in de maag splitsen?

woensdag 17 maart 2021

Texelse verkenningen


Na tien jaar Rutte kan ik 's mans gezicht niet meer zien. Balkenende was ik na een half jaar al zat maar tien jaar Rutte is mooi geweest, er moet nu een ander smoel komen. Kaag vind ik het meest premierwaardig en ik zou het heerlijk vinden wanneer D66 nu eens niet wordt afgestraft voor kabinetsdeelname. Ik heb Volt gestemd dit keer en hoop dat deze beweging bestendig blijkt te zijn en zich overal in Europa in het politieke krachtenveld weet te nestelen. Ik hoop op een hoge opkomst. Wie niet gaat stemmen vanwege Corona gebruikt zijn verstand niet. Wij stemden in het Dorpshuis in het schilderachtige Oudeschild. Ook hier was het stemlokaal probleemloos Coronaproof ingericht.


Wij verkennen de zuidelijke punt van Texel en bezoeken een van de oudste forten in Nederland vlakbij het gemaal de Schans, even ten zuiden van Oudeschild. Het schijnt dat de hier gelegerde soldaten een zodanig afschrikkende werking hadden dat er nooit gevochten werd. Het fort heet nu De Schans en werd in 1574 door Willem van Oranje gebouwd met name ter verdediging van de schepen van de VOC die hier met hun kostbare waar landden.


Daarna bewandelden we de Bolle Kamer, een prachtig gebied even ten noorden van Den Hoorn. Den Hoorn zelf is trouwens een heel fraai dorp met talloze oude panden en een uiterst karakteristiek kerkje. Helaas gesloten maar dat werd ruim gecompenseerd door het graf van Vrouwtje Cupido en veel meer nog door het eenvoudige graf van Hendrik Noorlander (1948v- 2020), tekenaar en schilder en tevens initiatiefnemer tot het Instituut ter Bevordering van Flessenpost over Zee.Zoals gezegd, de Bollekamer is een prachtig gebied met veel vogelpopulaties. Een valk was zo vriendelijk ruim voor me te poseren, hangend en biddend in de lucht. Geen haas gezien overigens terwijl ik daar juist over las in het echt prachtige Schemervluchten, het jongste boek van Helen Macdonald, die we nog kennen van H is voor Havik. Wist u dat een vrouwtjeshaas zwanger kan worden terwijl ze de vrucht van een eerdere zwangerschap nog draagt? En dat er bij boksende hazen vaak sprake is van een vrouwtje dat een al te opdringerige rammelaar gewoon spuugzat is? Afijn, u moet dat boek zelf maar lezen, erudiet, verheffend, lucide, ik ben al over de helft helaas en wou dat er geen einde aan kwam. Gelukkig hebben we nog een paar dagen Texel tegoed!


Klik op een van de foto's zodat u ze in extra groot formaat kunt zien en opdat u het grafschrift van Hendrik Noorlander niet mist.dinsdag 16 maart 2021

De oversterfte van leugenaar en rattenvanger Baudet nog eens voorgerekend


In de Volkskrant van vandaag rekent wetenschapsredacteur Maarten Keulemans nog eens voor met hoeveel doden we te maken zouden hebben gehad als er geen Coronamaatregelen waren genomen. Stel we hadden het virus rond laten razen tot we groepsimmuniteit hadden bereikt dan betekent dat dat ongeveer 5,5% van de bevolking geïnfecteerd zou zijn geraakt. We weten dit uit onderzoeksgegevens van Sanguin. De oversterfte in de eerste maanden bedroeg 9.554 dus de sterftekans aan Corona bedraagt dan 9.554 gedeeld door 5,5% van 17,3 miljoen inwoners, ofwel 1%. 

Stel dat we de ziekte hadden laten voortrazen tot ongeveer driekwart van de bevolking het virus had opgelopen en antistoffen had opgebouwd, dan hadden we ruim 134.000 doden te betreuren gehad. Met andere woorden: die relatief milde oversterfte van 15.000 doden nu hebben we juist te danken aan de Coronamaatregelen. En dat zouden er dus 134.000 zijn geworden! Wedden dat rattenvanger Baudet dan een diametraal andere positie had ingenomen en een keiharde lockdown had geëist?

Is dit sommetje nou zo moeilijk te begrijpen? Zien mensen dan zelf niet dat Baudet hen een leugenachtig beeld voorspiegelt? Een stem op FvD is een bewijs van onvoorstelbare domheid. Verwijtbare domheid wat mij betreft.

maandag 15 maart 2021

Texel, de eeuwige schoonheid van het wad


Nergens trekt de natuur zo'n rechte streep als bij de einder van de Waddenzee. Het is een beeld dat mij telkens weer overrompelt en fascineert. We verblijven in het schilderachtige Oudeschild dat zelfs een belangrijke rol speelde ten tijde van de VOC. Ook havens of haventjes slagen er iedere keer weer in je verbeelding te tarten, hier in Oudeschild is het niet anders, ik kom er graag,


Vandaag beliepen we de Hoge Berg tussen Oudeschild en Den Burg, een opstuwing uit de laatste ijstijd, een behoorlijke hoogte nog en als je eenmaal bovenop deze klomp stenen staat verwacht je dat het land daarachter wel weer een stuk lager zal liggen maar niets is minder waar. En dan begint op te vallen hoe glooiend het land net achter die waddendijk is. Een natuurlijke glooiing nog wel, daterend van heel lang geleden.


Tussen de haven en Oudeschild is een nieuw stuk dijk aangelegd, compleet met duinenstrook en aanplant van jong helmgras en opeens sta je voor een prachtig overdekt platform van waaruit je het kwetsbare jonge waddengebied kunt bekijken. Een wel heel verrassend paviljoen, goed verscholen tussen duin en helmgras, simpel maar toch heel erg fraai.
zondag 14 maart 2021

Een zeeslak onthoofdt zichzelf ... en leeft verder

 


Vaak is het leven van dieren oneindig veel interessanter en spectaculairder dan dat van mensen. Zo staat er in de wetenschapsbijlage van Gemma Venhuizen in de NRC een wonderlijk verhaal over de zeeslak die om vooralsnog onduidelijke redenen het hele lijf inclusief  het hart afstoot en als hoofd verder gaat. In de loop van enkele weken komt er dan een nieuw lijf inclusief een nieuw hart aan het zeeslakkenhoofd.

Waarom die slak dit doet werd tot nog toe niet achterhaald. Misschien om parasieten kwijt te raken. Zeeslakken kunnen bladgroenkorrels van algen eten wat ze in staat stelt tot fotosynthese. De veronderstelling is dat ze daardoor tijdelijk zonder hart toch verder kunnen leven.

Waanzinnig, vindt u niet? En onvoorstelbaar vindingrijk. Wonderbaarlijk dat de doel- en richtingloos  verlopende evolutie tot dot soort hoogstandjes in staat is.

zaterdag 13 maart 2021

Nieuwsuur stelt teleur en Martijn de Koning gaat te ver

 

Het laatste Nieuwsuur interview was met Mark Rutte. Die bleef moeiteloos overeind, al was het maar omdat een van de vragenstellers, een horeca ondernemer, maar niet wilde begrijpen dat je iemand ook eens moest laten uitpraten. Maar ook Jeroen Wollaars zag geen kans Rutte het vuur na aan de schenen te leggen. Om een of andere reden achtte Nieuwsuur het niet zinvol opnieuw over de toeslagenaffaire te beginnen zoals ook Groningen niet voorbij kwam. En daar had men de premier nu echt pijn kunnen doen.

Er werd nota bene wel gerefereerd aan de talloze beloften die lijsttrekker Rutte in de loop van zijn carrière had gedaan, beloften die geen van alle werden ingelost. Dat was een perfecte kapstok geweest om hem nog eens extra door te zagen over zijn rampzalige dividendbelastingplannen, zijn herhaalde beloften aan de Groningers dat zij eindelijk genoegdoening zouden krijgen en zijn onzinnige uitspraak dat hij bleef zitten omdat hij ook veel goeds voor elkaar had gekregen.

En zo doorstond de premier dit vragenhalfuurtje moeiteloos en met twee vingers in de neus. Wat jammer, zo'n gemiste kans en ook niet erg fair tegenover die andere lijsttrekkers die wel stevig aan de tand werden gevoeld.


Een dag eerder verliet Baudet weer eens de studio, dit keer tijdens de talkshow van Eva Jinek. Ook zij had Baudet stevig en consequent bevraagd en ze deed dat met allure en verve. Wel kreeg Baudet ten onrechte weer ruim de kans zijn onzinverhaal over 'de Corona is zoiets als een stevige griep' uit te venten. Niemand kwam op het idee hem meteen onderuit te halen met de voor iedereen te begrijpen redenering: beste Baudet, u blundert ongelooflijk want u dient zich bij de oversterfte af te vragen: hoeveel doden zouden er zijn geweest zónder al die Coronamaatregelen. Dan was dat getal van 15.000 vele malen over de kop gegaan.!


Aan het einde van het debat mocht cabaretier Martijn de Koning een roast over Baudet afsteken. U kunt die act overal terugvinden. Ook al ben ik het geheel eens met de Koning, ik snap wel dat Baudet er niets voor voelde hem helemaal uit te zitten. Het leek wel erg veel op een genadeloze persoonlijke afrekening, de roast stond immers op papier en was goed voorbereid. En werd met satanisch genoegen uitgesproken. Heerlijk vond ik het. Van mij mag alles gezegd worden hoor maar Martijn de Koning moet zich wel afvragen wat hij wenst te bereiken. In dit geval een averechts effect want ik vermoed toch zo dat de publieksgunst naar Baudet is gegaan na een dergelijke ongekend grove aanval. Per saldo is Baudet hier niet slechter van geworden.

donderdag 11 maart 2021

De kunstwereld is totaal verziekt

 

Meer dan 60 miljoen dollar bracht het eerste digitale kunstwerk op. De maker is Beeple, waarachter een Amerikaan schuil gaat, de 39-jarige grafisch vormgever Mike Winkelmann.De titel van deze collage luidt The First 5,000 Days en hij bestaat uit 5.000 plaatjes van in totaal 21.096 x 21.096 pixels. Ter vergelijking: het plaatje hierboven heeft 600 x 600 pixels, een factor 35 kleiner dus.

De eigenaar krijgt een digitaal certificaat: een NFT, non-fungible token, ofwel een niet-inwisselbaar bewijs. De technologie hierachter is dezelfde als gebruikt wordt om transacties met cryptomunten als de bitcoin op echtheid te controleren. Je koopt dus een stukje blockchain.

De wereld van de kunstverzamelaars is volledig losgezongen van de dagelijkse realiteit van gewone mensen. De handelswaarde van kunstwerken heeft niets maar dan ook helemaal niets van doen met de artistieke waarde. Ik zou toch zeggen, wie zich kan permitteren voor een digitaal kunstwerk meer dan 60 miljoen dollar te betalen en daartoe ook bereid is, moet zich diep schamen.


Bonnie Raitt - It's All Over Now, Baby Blue

Met Hoekstra gaat het niet meer goedkomen

 

Gisteren was het de beurt aan Wopke Hoekstra, de CDA voorman. Dit keer hanteerde Jeroen Wollaars het fileermes en ik heb ervan genoten. De beide Nieuwsuur interviewers blijven keurig netjes en beschaafd maar ze zetten hun tanden in hun prooi en laten niet meer los. Als er iets is wat politici zouden moeten kunnen is het wel het duidelijk beantwoorden van kritische vragen. Daar hebben kiezers wat aan. U zegt dit maar u deed dat, hoe zit dat nou? En als u zus zegt, betekent dat dan ook zo?

Maar het blijft rommelen in het CDA, eerst wilde Hoekstra niet en toen werd hij toch lijsttrekker, het schaatsincident en de ww-blunder. De eerste vragensteller in de studio ging juist op dat laatste in maar Hoekstra was nauwelijks te bewegen tot duidelijke antwoorden. Hij wilde vasthouden aan zijn plannen maar zou dat het liefste niet hardop zeggen. Wollaars maakte het nog lastiger voor hem door te melden dat in het door Hoekstra zo gretig omarmde Plan Borstlap ook werd gepleit voor een versoepeling van het ontslagrecht. Dus daar bent u dan ook voor? wilde Wollaars weten. Ook hier kwam maar geen helder antwoord van Hoekstra tot hij uiteindelijk moest toegeven dat hij ook dat idee omarmde. Dodelijk natuurlijk, want dat is wel het laatste wat je tijdens een verkiezingsrace hardop wil zeggen. 

Toen kwam er een arts die liet zien dat dankzij Hoekstra er nu de situatie dreigde te ontstaan dat patiënten die de Spoed Eisende Hulp bezochten 25% eigen risico zouden moeten betalen hetgeen tot uitstel van hulpvraag zou gaan leiden. Ook hier bleef Hoekstra maar draaien tot hij besloot nog eens met die arts te gaan praten waarop Wollaars repliceerde dat dat toch een beetje raar was, je steekt toch éérst je licht op bij de experts alvorens iets in een partijprogramma terecht komt?


Pijnlijk werd het toen een boerin hem een vraag mocht stellen. Zij gaf aan dat ze natuurlijk een heleboel vragen had maar dat ze daar nu niet voor kwam en ze vroeg Hoekstra zonder omhaal van woorden uitsluitend en alleen deze ene vraag te beantwoorden: koeien of woningen. Hoekstra deed wel drie keer een poging om het gesprek naar zichzelf toe te halen maar kwam maar niet to the point. U wilt geloof ik echt geen antwoord geven he? vroeg Wollaars hem.


Nee, dit was geen beste beurt en ik begreep dat Hoekstra ook in het debat met Jesse Klaver niet bepaald hoog scoorde. Ja, zeggen sommigen dan, hij is nog jong en vers, hij moet nog het nodige leren. Kom, denk ik dan, de man is al vier jaar minister, groot geworden bij McKinsey. Maar hij is kennelijk niet slim genoeg om zich zélf te realiseren dat dat schaatsrondje een blunder van jewelste was, dat het een blunder was om uitgerekend in verkiezingstijd over het verkorten van de ww te beginnen om vervolgens te móeten toegeven dat je ook vóór versoepeling van het ontslagrecht bent.

Nee, het CDA dacht in Wopke Hoekstra de ideale kroonprins in huis te hebben maar hij is al over zijn eigen benen gestruikeld voor we met zijn allen naar het stemhokje gaan.