donderdag 31 mei 2018

Vaccineren moet verplicht worden

Onder het motto Een mening telt zwaarder dan een feit komen er steeds meer vaccinatietwijfelaars, complotdenkers en andere critici waardoor de vaccinatiegraad in ons land onder de veilige grens van 95% daalt. Hierdoor neemt de kans op een epidemie nadrukkelijk toe. Ik ga hier niet in op de argumenten van deze vaccinatietwijfelaars. Dat zijn immers volstrekte idioten en immorele medeburgers.

In de Volkskrant van vandaag pleiten Roland Pierik (universitair hoofddocent rechtsfilosofie) en Marcel Verweij (hoogleraar filosofie) voor het verplicht stellen van vaccineren. Sinds lange tijd slaagde de Nederlandse samenleving erin op basis van vrijwilligheid een effectieve bescherming op groepsniveau tegen epidemieën in stand te houden. Maar mede door het succes van dat beleid neemt het aantal vaccinatietwijfelaars toe en komt die bescherming op groepsniveau in het geding. "Die groepsimmuniteit - aldus Pierik en Verwij) - beschermt kinderen die te jong zijn voor vaccinatie, gevaccineerde mensen van wie immuniteit door ziekte ernstig verzwakt is, en patiënten die om medische redenen niet gevaccineerd kunnen worden".

Juist omdat het instrument vrijwilligheid niet langer voldoende effectief blijkt te zijn, argumenteren Pierik en Verweij, heeft de overheid de plicht de samenleving te beschermen tegen ernstige infectieziekten. In 2017 zijn de mazelen opnieuw uitgebroken in Europa: 21.000 ziektegevallen en 35 sterfgevallen. Voor 2018 staat de teller al op 22 doden.


Pierik en Verweij komen met een pragmatisch voorstel en verwijzen daarbij naar een uitbraak van mazelen in 2014 waarbij een acht maanden oude baby bijna stierf als gevolg van besmetting door een bewust niet-gevaccineerd ouder kind. Zij stellen een vaccinatieplicht voor als voorwaarde voor toelating tot kinder- en naschoolse opvang.

Het is onbegrijpelijk dat een dergelijke maatregel niet allang is ingevoerd waarbij ik overigens aan wil tekenen dat vaccinatieweigeraars zich in mijn ogen schuldig maken aan crimineel gedrag. Ik pleit dan ook voor een algehele vaccinatieplicht. Maar zo'n maatregel is niet haalbaar. Laat de overheid dan tenminste het voorstel van Pierik en Verweij onmiddellijk invoeren!

dinsdag 29 mei 2018

Un vaso di Pandora ItalianoSamen behaalden ze meer dan vijftig procent van de stemmen, Lega Nord en Vijfsterrenbeweging. Dat er dan een rechts populistisch kabinet komt ligt dan ook voor de hand. De politiek van deze partijen is gestoeld op vreemdelingenvrees, weerzin tegen alles wat uit Brussel komt en nationalisme. In het kort vertaald: het volk versus de elite. Wat zij doorgaans vergeten is dat wij allemaal het volk zijn, dat geldt voor ons Nederlanders en ook voor de Italianen.


President Mattarella heeft principiële bezwaren tegen de voorgestelde minister van financiën Paolo Savona, een 81-jarige Duitsland hatende econoom wiens eigenlijke agenda de deconstructie van de EU is, Italië moet uit de Euro en de Italiaanse staatsschuld moet worden bestreden door extra overheidsinvesteringen en belastingverlaging. Met Savona kwam de ware bedoeling van de nieuwe coalitie aan het licht. Niet gek dat Mattarella daar bezwaar tegen aantekende. De Huffington Post noemt beide partijen leugenaars en ook de Corriere della Sera stelt dat de zichzelf kapitein noemende Salvini en Di Maio alleen maar zichzelf de schuld van deze mislukking kunnen geven.


De beide partijen weigerden echter een alternatief te bedenken en hielden vast aan Savona. Nu komen er dus nieuwe verkiezingen en Salvini en Di Maio zullen daar goed garen bij spinnen. Er gaan dan ook stemmen op die suggereren dat deze clash bewust is uitgelokt door Lega Nord en Vijfsterrenbeweging. Zij gaan nu vol op het orgel onder het motto Het Volk tegen de Elite. Dat roept dan de vraag op wat Mattarella nu eigenlijk bereikt heeft. Het wordt een lange hete zomer daar in Italië en de rest van Europa kijkt met zorgelijke blikken toe.zaterdag 26 mei 2018

Lake District 2018


Stoney Acre, Newlands Valley

Stoney Acre, Newlands Valley

Wastwater

Langdale

St John's in the Valley


Lowes Water

woensdag 16 mei 2018

Obligate reacties van sommige lezers


Wie kritiek op Israël of het zionisme heeft zal vroeger of later worden geconfronteerd met het verwijt van antisemitisme. Dat is een walgelijke maar helaas voorspelbare reactie van domme mensen die kritiekloos naar Israël kijken en die bij voorkeur  de tekst van het oude meer dan walgelijke en verwerpelijke Handvest van Hamas gebruiken als alibi voor welke Israëlische reactie dan ook. Dat de tekst van dat Handvest inmiddels is aangepast wordt gemakshalve verdonkeremaand. En net als Netanyahu stellen dezulken dat de huidige betogers in Gaza allemaal opgestookt zijn door het perfide Hamas dat Palestijnse burgers zou misbruiken voor de eigen politieke doelstellingen. Tja, tegen zoveel domheid ben ik niet opgewassen.


Ook op mijn stukjes over Israël wordt steevast en altijd gereageerd.Alleen anoniem omdat zulke lieden te lafhartig zijn om met open vizier te strijden. In mijn  laatste post over dit thema heb ik dan ook expliciet aangegeven dat wie mij wil beschuldigen van antisemitisme hier niets te zoeken heeft en er beter aan doet weg te blijven. Een van de reageerders (vermoedelijk dezelfde als altijd maar dat weet je bij anonimi nu eenmaal niet) durft te beweren dat het schieten met scherp door het Israëlische leger in de afgelopen weken door geen enkele objectieve waarnemer zou zijn bevestigd en hij bestempelt mijn argumentatie nu als volgt: "Dit gedrag is in het gunstigste geval als een vorm van domheid te kenmerken, geen gebrek aan intelligentie maar gewoon een moreel tekort". U begrijpt natuurlijk wel welke tekst er in een minder gunstig geval zou hebben gestaan.


De viering van de staat Israël valt samen met de herdenking van de Nakba. In 1948 hebben de zionisten meer dan zevenhonderdduizend Palestijnen verdreven van grondgebied waarop deze Palestijnen al generaties lang onbetwist en rechtmatig leefden en werkten, grondgebied dat de zionisten claimden omdat hun god hen dat beloofd zou hebben. De vraag of zo'n goddelijke belofte ook rechtmatig en rechtvaardig is wordt uiteraard nooit gesteld. Wie het feit van de verdrijving van de Palestijnen door de zionisten meent te mogen ontkennen pleegt geschiedvervalsing.


"Onze dappere soldaten verdedigen op dit moment de grenzen van Israël" schmiert Netanyahu en hij laat zijn soldaten met scherp schieten op ongewapende protesterende burgers. Hoe dapper is dat? Het internationaal recht verbiedt het gebruik van dodelijke middelen voor het uiteendrijven van demonstraties, ook als er grenzen worden binnengedrongen. Ik vraag u: wie heeft er hier een moreel tekort?

dinsdag 15 mei 2018

What Life Is Like on Gaza’s Side of the Fence | Times Documentaries

Israel plaatst zichzelf buiten de beschaving

                                          Foto AFP
Israël viert haar 70-jarig bestaan maar voor de Palestijnen is dat geen aanleiding tot een feest. Zij protesteren dan ook door op te trekken naar de door Israël opgetrokken grenshekken. Ondanks de waarschuwingen vooraf dat het leger hard op zal treden als de grens toch benaderd wordt.
Nu zou ik zeggen dat je tot aan de grens vrij verkeer zou moeten toelaten maar kennelijk eist Israël ook nog een veiligheidszone buiten die hekken om op.


Het leger schiet met scherp op met stenen bewapende Palestijnen met als gevolg duizenden gewonden en tientallen doden: mannen, vrouwen, kinderen, journalisten, hulpverleners, het maakt Israël allemaal niets uit.
U gelooft het misschien niet maar Israël houdt vol dat het leger uit zelfverdediging schiet en Trump is het daar volgaarne mee eens. Wat mij betreft plaatst Israël zich hiermee definitief buiten de bestaande beschaafde orde. Het geweldsadagio van de regering Netanyahu is pervers en afschuwelijk.

PS: willen de lezers die op dit soort berichten over Israël alleen maar reageren met de beschuldiging van antisemitisme hier wegblijven?

maandag 14 mei 2018

Heksenjacht op salafisten?


In de NRC van 4 mei jongstleden waarschuwt Maurits Berger, hoogleraar islam en het Westen aan de Universiteit Leiden, voor een heksenjacht op salafisten. Berger meent dat het begrip salafisme vrijwel uitsluitend negatief wordt gebruikt en doorgaans slaat op moslims die zich vanuit een puriteinse visie op de islam onverdraagzaam opstellen naar andersdenkende moslims en naar Nederland in het algemeen. Volgens mij is dat een tamelijk accurate samenvatting van het begrip salafisme.


Maar, zegt Berger, we moeten die onverdraagzamen wel onderscheiden van hen die vanuit diezelfde puriteinse visie tot heel andere opvattingen komen. Het gaat dan voornamelijk over doorgaans jongere zeer vrome mensen, die zich daar naar kleden en gedragen, maar die tegelijkertijd deelnemen aan onze maatschappij en zich Nederlander voelen. De vrouwen onder hen zouden vaak feminist zijn. En deze jongeren gaan naar hun 'salafistische' moskee maar de in het Arabisch prekende imam kunnen ze meestal niet verstaan. Dus de boodschap van haatimams is aan hen sowieso niet besteed.


Ik weet niet of Berger het gelijk aan zijn zijde heeft. Ik zou daar wel cijfers over willen zien. Maar salafisme blijft salafisme, wahabisme blijft wahabisme. En van een salafisme light heb ik nog nooit gehoord. Sowieso vraag ik me af waarom imams niet verplicht worden in het Nederlands te preken. En waarom zou een jonge salafist naar de moskee gaan als hij de daar gebezigde spreektaal niet verstaat? Hoe kritisch zijn die jongeren? Gaan zij dan in discussie met zulke haatimams? Waaruit leidt Berger af dat deze jongeren een eigen weg bewandelen? En tot slot waag ik te betwijfelen of je als vrouw met de kledingvoorschriften van de islam überhaupt te boek kunt staan als feminist.


Nee, de kern van de zaak blijft wat mij betreft het gegeven dat salafisme en wahabisme niets moeten hebben van democratie, andersdenkenden en ongelovigen. "Deze salafisten zijn niet heel anders dan de orthodoxe joden en christenen die wij kennen in Nederland: in eigen gemeenschappen, maar deel van Nederland", aldus Berger. Maar voor zover ik weet wijzen deze joden en christenen de democratie niet af en staan zijn andersdenkenden en ongelovigen niet naar het leven. De democratie hoeft zich niet te laten misbruiken om zich door onverdraagzamen af te laten schaffen. Denk in dit verband nog even aan Erdogan die de democratie als een tramlijn beschouwt: "als we zijn waar we wezen willen, stappen we uit". Ik kan het boek van Dirk Verhofstadt Salafisme versus democratie van harte aanbevelen.

Ondanks de waarschuwing van Berger - ook ik ben niet uit op een heksenjacht - blijf ik van mening dat een democratie het volste recht heeft en er ook verstandig aan doet salafisten en wahabieten te weren.

vrijdag 11 mei 2018

Een belletje vanuit de Eems Dollard

Foto gemaakt op 7 mei 2018 kwart over twee in de middag op een afstand van meer dan vijfhonderd meter. Ziet u de telefonerende man aan de zijkant van het schip hangen?

2DOC - The Settlers (VPRO)

2DOC - The Settlers (VPRO)


Bijschrift bij The Settlers van de VPRO: Dit is het gif in de Israëlische samenleving. Een indrukwekkende documentaire. Het kost u wat van uw tijd maar dan bent u wel goed geïnformeerd. Zie de scene waarin de jonge Mati Bloomberg verklaart dat God hen dit land heeft gegeven. Het staat ergens in apocriefe boeken genoteerd en is daarmee voor sommigen een onomstotelijke waarheid geworden. Er is geen verschil tussen een orthodoxe jood en een fundamentalistische moslim, ze zijn beiden even gevaarlijk, even misleid, even gehersenspoeld, even tragisch. Wat resteert na het zien van deze documentaire is diepe treurnis, je te realiseren dat het joods-Palestijns conflict onoplosbaar is.

Glas


We bezochten het Rijksmuseum Twente in Enschede om er de tentoonstelling van glaskunstenaar Bernard Heesen te zien. Aanvankelijk werd Heesen opgeleid als architect maar hij besloot uiteindelijk het werk van zijn vader voort te zetten in de glasblazerij de Oude Horn. De expositie in Enschede heeft als titel De Waanzin van de 19de Eeuw meegekregen. Heesen is vooral bekend van wat hij zelf zijn Encyclopedische Gewrochten noemt.


Al het werk dat in Enschede tentoongesteld wordt grijpt terug op gravures uit de 19de eeuw. Maar Heesen geeft daar telkens wel zijn eigen onnavolgbare draai aan. Zijn sculpturen en arabesken zijn overdadig, weelderig, barok, bizar en getuigen van een eindeloze fantasie en vooral creativiteit. 

Tot 19 augustus kunt u deze tentoonstelling bewonderen en ik kan hem u van harte aanbevelen, verras uzelf en ga er eens kijken. Het werk van Heesen is ongekend en ongeëvenaard: barok, sensueel, erotisch, geestig en getuigend van onvoorstelbaar vakmanschap. Ga erheen, u zult er geen spijt van krijgen!


Donald Trump claims guns would have stopped Paris terror attack | ITV NewsIn vervolg op de vorige post zien we hier hoe Donald Trump de Amerikaanse beschaving ziet. Voor zover er werkelijk Trumpaanhangers zijn in dit deel van de wereld, mijn eerste vraag zou zijn: wilt u werkelijk deel uitmaken van zo'n samenleving?

De NRA is niet te stoppen


Er bestaat wel degelijk grote weerzin onder de Amerikaanse bevolking tegen het wapengeweld in hun samenleving. Maar per saldo is die weerzin volstrekt onvoldoende en de macht van de wapenlobby NRA lijkt ontembaar. Je vraagt je af wat er nodig is om Amerika beschaafd te maken. Voorlopig zie ik het niet gebeuren, zelfs niet wanneer er onder de Democraten een onverslaanbare charismatische presidentskandidaat opstaat. The First Amendment zit (te) diep in het Amerikaanse DNA verankerd.


Steeds zichtbaarder wordt hoezeer de Amerikaanse samenleving veranderd is. Onder aanvoering van de populist pur sang Donald Trump heeft de silent majority gekregen wat het wilde: een Amerika zoals Ayn Rand het ooit schilderde in The Fountainhead of The Atlas Shrugged. Een libertaire samenleving waarin de overheid de kleinst denkbare rol speelt, de belastingdruk zo laag als maar enigszins mogelijk is en waar het individu vrijwel grenzeloos de eigen doelen na kan streven.


Donald Trump gaat wel een keer voorbij maar dat Amerikaanse DNA zal blijven. Leek er na de laatste mass shootings iets te kunnen veranderen, al snel bleek dat een illusie. De NRA is sterker dan ooit tevoren en heeft er nu voor gekozen Oliver North als haar voorzitter te presenteren. Kent u North nog? Als veiligheidsadviseur van Reagan verkocht hij wapens aan Iran om Amerikaanse gijzelaars vrij te krijgen en de opbrengst van die (illegale) wapenverkoop werd doorgesluisd naar rechtse opstandelingen in Nicaragua. North is een havik par excellence, werkt onder meer voor het Amerikaanse Fox en is nu dus voorzitter van een van de meest abjecte verenigingen op aarde. Kernwaarden voor North, zo lezen we in de NRC van 9 mei, zijn wapenbezit, christendom en conservatieve familiewaarden. Als zijn kleinkinderen 14 jaar worden krijgen ze van opa een bijbel, een kompas en een jachtgeweer. Voorlopig is en blijft Amerika hopeloos verloren.

donderdag 3 mei 2018

Netanyahu liegt dat het gedrukt staat


Netanyahu laat een kast met ordners en een stelling met cd's zien en verklaart doodleuk dat Iran liegt. Hij laat geen enkele passage uit die ordners of cd's zien waaruit onomstotelijk blijkt dat hij met zijn bewering gelijk heeft. Het is een showcase,  voor de bühne en vooral om Trump te pleasen. Het besluit van Trump staat allang vast, hij gaat straks de deal met Iran (bekend als Joint  Comprehensive Plan of Action JCPOA) eenzijdig opzeggen.


Je mag Netanyahu niet verwijten dat hij zijn best doet de besluitvorming over dit heikele thema te beïnvloeden. Wel dat hij dat met een flutshow en nepnieuws doet. We hebben het IAEA als onafhankelijke institutie dat de afspraken met Iran monitort. Israël moet daar buiten blijven en niet een eigen koers gaan varen.

Het is niet alleen het IAEA dat tot een heel andere konklusie dan Netanyahu komt. Ook de Amerikaanse proliferatie-expert Jeffrey Lewis konkludeert: "Er is hier letterlijk niets nieuws en niets dat de wijsheid van het JCPOA onderuit zou halen". En diens collega Joshua Pollack schrijft in Defense One: "Als het atoomarchief (van Netanyahu) niet meer bewijzen bevat dan we maandag hebben gezien, dan weten we nu met zekerheid dat het Iraanse wapenprogramma opgeschort blijft". Het IAEA houdt vol dat "er geen geloofwaardige aanwijzingen zijn dat Iran na 2009 een atoomprogramma had". En John Chipman van het Institute for Strategic Studies verklaart: "Deze documenten zijn het belangrijkste bewijs tot nu toe om aan het JCPOA vast te houden".


                                          John Chipman


                                                       Jeffrey Lewis


Anders geformuleerd: als er iemand staat te liegen is het Netanyahu wel. Chipman: "de Iraanse nucleaire ambitie was begin deze eeuw niet groter dan een arsenaal van slechts vijf kleine kernkoppen (tien kiloton), te monteren op raketten. Kim Jong-un zou er de slappe lach van krijgen".

Bron: NRC 3 mei 2018


De vrije pers is wereldwijd in gevaar, wij dus ook


Een vrije pers is een onlosmakelijk onderdeel van de democratie. Sterker nog, zonder vrije pers bestaat er geen democratie. Toch zijn er steeds meer democratisch gekozen politici die een vrije pers als hun grootste vijand beschouwen. Ook - en dat is extreem zorgelijk - in het Europa van 2018.


We hoeven ons geen illusies te maken over het Rusland van Poetin of het China van Xi Jinping. En evenmin over het Amerika van Trump. Deze drie politici zijn verantwoordelijk voor een ongekende persbreidel en Trump bezondigt zich nu al jarenlang aan continue aanvallen op de main stream media.


Maar wat te denken van Jaroslav Kaczynski van Polen, Robert Fico van Slowakije, Milos Zeman van Tsjechië of Erdogan van Turkije? Zeman laat zich fotograferen met een nepkalashnikov voorzien van de inscriptie "voor journalisten", Fico noemde journalisten 'hoeren' en 'idiote hyena's' en Erdogan heeft zo'n beetje de volledige Turkse pers opgekocht en ingelijfd en hem onwelgevallige journalisten zijn allen gevangen genomen en worden in nepprocessen veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. In Servië weigerde de krant Danas de kandidatuur van Aleksandar Vui bij de presidentsverkiezingen te steunen en prompt kwam de krant in financiële problemen.


We kennen natuurlijk de geruchtmakende moorden op onderzoeksjournalisten Daphne Caruana Galizia uit Malta en Jan Kuciak en zijn vriendin uit Slowakije. Moorden die nooit opgelost zullen worden, de daarvoor verantwoordelijke politici zullen er niet voor gestraft worden. Als er iets is waar de Europese Unie zich sterk voor moet maken dan is het wel de persvrijheid. Een land dat die vrijheid niet erkent, heeft in de Unie niets te zoeken. Ik zou willen dat Brussel onmiddellijk in het geweer komt zodra persbreidel aan de orde is.


Het crucifixdecreet


In Beieren is er weer eens een politicus opgestaan met ideeën die alleen maar van een stuitende domheid getuigen. De christendemocraat Markus Söder (CSU), minister-president van de deelstaat nota bene, wil dat alle overheidsgebouwen verplicht worden een crucifix op de gevel te plaatsen. Vanaf 1 juni aanstaande moet de beleidsmaatregel worden ingevoerd. Het gaat niet om religie, aldus Söder, maar om uit te dragen wat de historische en culturele waarden van Beieren en Duitsland zijn.

Het is natuurlijk schandalig dat een politicus dit soort maatregelen denkt te mogen nemen en zijn macht misbruikt om zijn abject gedachtegoed in de praktijk te brengen. Europa is seculier, hoe gelovig mensen ook mogen zijn. Een seculiere overheid dient absolute neutraliteit uit te stralen. Niet zo in het Duitsland van Söder.


Er komen binnenkort verkiezingen aan in Duitsland en de CSU vreest de AfD. Tja, dan bedenk je dit soort maatregelen. Gefundenes Fressen. Het is dus vooral een uiting van islamofobie, de beste manier om anderen uit te sluiten. Zelfs kardinaal Reinhard Marx neemt afstand van dit crucifixdecreet: hij ziet graag crucifixen maar wil niets weten van een verplichting daartoe. Bovendien, zegt hij: "Wie het kruis alleen als cultureel symbool ziet, heeft het niet begrepen".