donderdag 3 mei 2018

Netanyahu liegt dat het gedrukt staat


Netanyahu laat een kast met ordners en een stelling met cd's zien en verklaart doodleuk dat Iran liegt. Hij laat geen enkele passage uit die ordners of cd's zien waaruit onomstotelijk blijkt dat hij met zijn bewering gelijk heeft. Het is een showcase,  voor de bühne en vooral om Trump te pleasen. Het besluit van Trump staat allang vast, hij gaat straks de deal met Iran (bekend als Joint  Comprehensive Plan of Action JCPOA) eenzijdig opzeggen.


Je mag Netanyahu niet verwijten dat hij zijn best doet de besluitvorming over dit heikele thema te beïnvloeden. Wel dat hij dat met een flutshow en nepnieuws doet. We hebben het IAEA als onafhankelijke institutie dat de afspraken met Iran monitort. Israël moet daar buiten blijven en niet een eigen koers gaan varen.

Het is niet alleen het IAEA dat tot een heel andere konklusie dan Netanyahu komt. Ook de Amerikaanse proliferatie-expert Jeffrey Lewis konkludeert: "Er is hier letterlijk niets nieuws en niets dat de wijsheid van het JCPOA onderuit zou halen". En diens collega Joshua Pollack schrijft in Defense One: "Als het atoomarchief (van Netanyahu) niet meer bewijzen bevat dan we maandag hebben gezien, dan weten we nu met zekerheid dat het Iraanse wapenprogramma opgeschort blijft". Het IAEA houdt vol dat "er geen geloofwaardige aanwijzingen zijn dat Iran na 2009 een atoomprogramma had". En John Chipman van het Institute for Strategic Studies verklaart: "Deze documenten zijn het belangrijkste bewijs tot nu toe om aan het JCPOA vast te houden".


                                          John Chipman


                                                       Jeffrey Lewis


Anders geformuleerd: als er iemand staat te liegen is het Netanyahu wel. Chipman: "de Iraanse nucleaire ambitie was begin deze eeuw niet groter dan een arsenaal van slechts vijf kleine kernkoppen (tien kiloton), te monteren op raketten. Kim Jong-un zou er de slappe lach van krijgen".

Bron: NRC 3 mei 2018


8 opmerkingen:

Anoniem zei

"Netanyahu liegt dat het gedrukt staat", zo is de kop van het artikel, maar vervolgens laat de auteur de lezers in het ongewisse waarover Netanyhu heeft geloven.

Vaststaat dat Iraanse politieke leiders bijna dagelijks verkondigen de staat Israël te zullen vernietigen, hetgeen de auteur nog nooit tot enige reactie heeft verleid, en dat kunnen we bedenkelijk gedrag noemen.

Ook staat vast, dat de documenten die door Natanyhu zijn getoond origineel zijn, en door de geheime dienst vanuit Iran naar Israël zijn gebracht.

Ook staat vast, dat het overgrote deel van deze informatie reeds bekend was bij de westerse autoriteiten, maar niet de in de documenten genoemde vijf locaties in Iran, waar Iran illegaal onderzoek deed, of nog steeds doet naar het ontwikkelen van atoomwapens, dat door de auteur om onbegrijpelijke redenen op beschamende wijze wordt gebagatelliseerd. Het gaat maar om 10 Kiloton bommen, de Hiroshima en Nagasaki bommen waren 15 Kiloton, zo betoogd de schrijver, en dat zou de lachlust bij Kim Jong-un hebben kunnen opwekken.

Ook staat vast, dat Iran nog steeds aan het ontwikkelen is van een ballistische raketsysteem die meerdere kernkoppen mee kan voeren, hetgeen vijf kernkoppen van elk 10 Kiloton die verdere voorstelling van zaken niet nodig maakt.

Ook staat vast dat de inspecteurs van de IAEA niet op alle door haar aangewezen verdachte locaties onderzoek mag doen, een onbegrijpelijke en ongewenste situatie.


enno nuy zei

Zoals gewoonlijk weet u het allemaal beter en u slikt alles wat Netanyahu zegt als zoete koek.

Anoniem zei

Het antwoord van de schrijver van dit artikel is nietszeggend, en lijkt vooral tot doel te hebben de vragen te ontwijken.

De simpele vraag waarover Netanyahu dan wel liegt, wordt niet beantwoord.

Ook het feit dat Iran op dagelijkse wijze de totale vernietiging van de staat Israël aankondigt lijkt bij de schrijver geen enkele empathie voor de Joodse en niet Joodse Israëlische bevolking op te roepen.

Moeten we dit ontbreken van enige empathie wellicht zoeken in het ontbreken van enig moreel geweten, een eigenschap die de geschiedenis ons heeft geleerd, vooral voorkomt bij aanhangers van de aan het socialisme verwante ideologieën in combinatie met het praktiserende atheïsme.

enno nuy zei

Tja, dit is uw gebruikelijke apekool. Het socialisme, het marxisme en het atheïsme worden erbij gehaald. Het ontbreekt er nog aan dat u mij antisemitisme verwijt, dat ligt bij u altijd op de loer. Kunt u misschien ietsje intelligenter reageren?

Anoniem zei

Antisemitisme heeft vele gezichten, en de EU heeft in 2005 daarvan een redelijk praktische handleiding opgesteld, die als handvat kan worden gebruikt, om dit enigszins objectief vast te kunnen stellen.

De titel: Netanyahu liegt dat het gedrukt staat, wordt door de schrijver van het artikel op geen enkele wijze inhoudelijk onderbouwd.
John Chipman en Jeffrey Lewis stellen dat er geen nieuwe informatie is, en dat de door Netanyahu getoonde informatie al reeds bij de autoriteiten bekend was.
Dus blijft de vraag waar liegt Netanyahu dan!

Ook het op dagelijkse oproepen van de vernietiging van de Joodse en niet Joodse bevolking van de staat Israël door de Iraanse politieke leiders lijkt de instemming te hebben van de schrijver van dit artikel, omdat hij zich daar op geen enkele wijze van distantieert.

Wie er niets tegen inbrengt neemt er genoegen mee, en dat zou je moreel niet anders kunnen definiëren als het mede oproepen tot genocide.

enno nuy zei

U wordt steeds grotesker, kunt u uw vuilspuiterij niet ergens anders achterlaten? Als u het per se hier wil doen, heb dan tenminste het fatsoen dat onder uw eigen naam te doen. Als dat kleine beetje beschaving aan u niet besteed is, blijf hier dan weg.

Anoniem zei

De heer Nuy weigert nu categorisch zich uit te spreken tegen het stelselmatig, op dagelijkse basis door de Iraanse politieke leiders oproepen van het vernietigen van de Joodse bevolking in Israël.

enno nuy zei

De heer Nuy weigert uitsluitend zich door iemand die niet eens het lef heeft onder zijn eigen naam te reageren, te laten verleiden iets te bevestigen of te ontkennen. Maak kenbaar wie u bent en u krijgt op alle vragen antwoord; antwoorden die u overal op dit blog al vinden kunt overigens. En hou op met uw eindeloze beschuldigingen of liever nog: blijf hier weg. Maar dat heb ik al eens vaker gezegd, zonder resultaat. U bent er alleen maar op uit te zieken, u bent helemaal niet geïnteresseerd in een heuse discussie.