vrijdag 31 juli 2020

J.M.A. Biesheuvel, om niet te vergeten!


Het zal u niet ontgaan zijn dat Maarten Biesheuvel is overleden. Biesheuvel leed aan een vorm van manische depressiviteit waarvoor hij met een zekere regelmaat werd opgenomen in het gekkenhuis, zoals hij dat zelf noemde. Ik leerde de schrijver, althans diens werk, kennen bij het verschijnen in 1972 van Brommer op zee, een bundel met vreemdsoortige en absurdistische verhalen.

De VPRO heeft een speciale website gewijd aan podcasts met twintig korte verhalen, voorgedragen door de auteur zelf. Werkelijk een genot om naar te luisteren. Het grappige is dat wanneer je zijn stem eenmaal gehoord hebt, je hem tijdens het lezen van zijn verhalen als het ware zelf hoort voordragen. Dat heb ik trouwens ook bij Godfried Bomans en Delphine Lecompte.En dat maakt het lezen alleen maar des te aangenamer! Beluister die podcasts eens, u zult er geen spijt van krijgen.

Most Creative Sculptures & Statues From Around The World 2017

Abraham Lincoln over het uitstellen van verkiezingen


The USA is now officially a banana republic

Maanden geleden heb ik al voorspeld dat Trump zijn uiterste best zal doen de verkiezingen uit te stellen wanneer het tijdstip hem niet uitkomt. Nu is het dan zo ver. Er zijn nauwelijks woorden te vinden om te beschrijven hoe abject en verwerpelijk alleen al de gedachte aan uitstel is.Dit bewijst alleen maar dat Trump bang is de verkiezingen te verliezen. De Amerikaanse economie heeft een ongekend zware klap gekregen door de wijze waarop Trump met het Coronavirus is omgesprongen: het GDP is met 32,9 % gedaald, ongekend in de Amerikaanse geschiedenis. Normaal gesproken is het ondenkbaar dat hij de komende verkiezingen kan winnen.

In het filmpje hieronder laat Jesse Dollemore zien hoe de Republikeinen enerzijds het idee van uitstel afwijzen maar vooral hun uiterste best doen om Trump niet te desavoueren. Terwijl niets meer voor de hand ligt dan dat de Amerikanen Trump nu al het Witte Huis uitschoppen. Trump is de grootste en meest corrupte leugenachtige crimineel die ooit toegang tot het Witte Huis heeft gekregen, de Amerikanen hebben hem er zelf neergezet. Ze hebben van hun eigen land de meest bespottelijke banenrepubliek gemaakt!In het filmpje hieronder ziet u hoe Trump zijn idee onderbouwt. De analyse van Brian Tyler Cohen is dat Trump donders goed beseft dat hij niet de macht bezit om de verkiezingen daadwerkelijk uit te stellen maar dat het hem er vooral om te doen is de uitslag van de verkiezingen bij voorbaat te ontkrachten en neer te zetten als fake and false.Hij zal vertrekken maar kan dat in zijn zieke geest dan met opgeheven hoofd doen omdat hij zal verklaren verkiezingen verloren te hebben omdat ze frauduleus waren.


dinsdag 28 juli 2020

Trump Failed America: Don the Dumb

Donald Trump Is The Snake

Lying Trump

Over groepsdwang en beschavingsmoraal


Wat zondagavond niet lukte haalden we gisteravond in: we bekeken de aflevering van Zomergasten met strafrechtadvocate Inez Weski.In enkele zuinige commentaren was er vooral kritiek op presentatrice Jeanine Abbing. Zij zou te veel op zoek zijn geweest naar persoonlijke ontboezemingen waar Weski al meteen had aangekondigd niets over haar privéleven prijs te zullen geven. Ergens in het gesprek, toen Weski weer eens een logische vraag naar iets meer achtergrond ontweek, merkte Abbing terecht op dat zij toch geen boulevardprogramma maakte en dat iets meer persoonlijke informatie soms toch heel verhelderend en to the point kon zijn. Maar Weski gaf geen krimp. Kortom, ik vond de kritiek op Abbing onterecht. Zij is een uitstekend interviewster die niet bepaald wordt gehinderd door impertinente nieuwsgierigheid naar andermans privéleven.


Maar de avond ging natuurlijk over strafrechtadvocate Inez Weski en die was wat mij betreft zeer interessant, meer door hetgeen Weski te berde bracht dan door de fragmenten die ze liet zien (ik heb niks met Marvel films) De rode draad die ik erin zag was er een van groepsdwang versus beschavingsmoraal. Mensen kunnen als lid van een groep zich laten verleiden tot minder fraai gedrag maar - en ze liet dat zien aan de hand van een vijfjarig jongetje - je kunt je daar ook aan onttrekken. En de tweede component was de absolute noodzaak van een rule of law. Een gecodificeerde set van afspraken en regels voor het toepassen van recht(spraak) De prijs die we betalen voor een deugdelijke rule of law is dat een onschuldige, als het goed is, wordt vrijgesproken maar ook dat een schuldige desondanks kan worden vrijgesproken, wanneer strikte toepassing van de rule of law dat vereist, oplegt. Aldus Inez Weski.


Zo'n rule of law is ook uiterst belangrijk, betoogde zij, om overheden te beteugelen die nogal eens aan de haal gaan met wetgeving en daaruit voortvloeiende rechtsregels die niet bepaald het belang van de burger dienen. Abbing meende wel erg veel scepsis voor de overheid bij Weski aan te treffen en vroeg haar of de 'presumption of innocence' niet ook voor de overheid gold. Dat is een interessant thema natuurlijk dat echter niet verder werd uitgewerkt. Terwijl daar nog wel een boom over op te zetten valt. Ikzelf zou daarover gezegd hebben dat een van de essenties van de democratische rechtstaat nu juist is dat de overheid onder alle omstandigheden met scepsis tegemoet getreden moet worden. Wij hebben het landsbestuur gedelegeerd aan hen die ons vertegenwoordigen en hebben onszelf daarmee op grote afstand van het centrum van de macht geplaatst. Een overheid die een kritische beoordeling niet verdraagt verdient niet de steun van de burger die zij verondersteld wordt te vertegenwoordigen.


Hoewel ik het standpunt van Weski over haar privéleven goed begrijp, zaten er ook wel wat nadelen aan, juist omdat ze de bescherming van haar privacy in een wel heel wijde boog om zichzelf had gelegd. Zo weigerde ze beslist in te gaan op welke zaken zij wel en welke zaken zij niet wilde vertegenwoordigen als strafrechtadvocate en juist dat vind ik nu een bijzonder interessant thema. Momenteel verdedigt zij de Marokkaanse drugscrimineel (althans daarvan verdacht) Ridouan Taghi. Ik erken dat ook hij recht heeft op een eerlijk proces. Stel je voor, als niet iedereen een eerlijk proces krijgt is er geen recht maar heerst de willekeur. Maar ik zou niet geschikt zijn als strafrechtadvocaat omdat mijn rechtsgevoel me zegt dat deze Taghi, als hij schuldig wordt bevonden, maar beter heel erg lang uit de samenleving verwijderd kan worden.

Tegelijkertijd heeft Weski natuurlijk wel gelijk: als de rule of law zegt dat de verkregen telefoontaps onrechtmatig verkregen werden en de rechter tot het oordeel moet komen dat de daaruit gepeurde informatie niet in het proces gebruikt mag worden, dan kan dat ertoe leiden dat Taghi bij gebrek aan bewijs moet worden vrijgesproken. Ik begrijp dat en erken de logica maar je rechtsgevoel maakt het wel heel erg moeilijk die prijs voor onze beschavingsmoraal te betalen.

Kortom, een uiterst leerzame en interessante uitzending dit keer van een programma dat al sinds 1988 jaarlijks in de zomermaanden wordt uitgezonden. Wisselend van kwaliteit natuurlijk, dat is onvermijdelijk. Maar wat mij betreft met deze Jeanine Abbing als een uitstekend interviewer.

maandag 27 juli 2020

Is de volgende volstrekte idioot in aantocht?


Ik hoorde op de radio meerdere keren zegslieden en influencers positief praten over Kanye West, een van de presidentskandidaten in de VS. West is een bekende rapper zoals u weet en bovendien getrouwd met Kim Kardashian. Samen vormen ze een extreem succesvolle marketingmachine voor het exploiteren van hun persoonlijk leven.


West is pro life, tegen abortus (ook al verklaart hij dat abortus legaal zou moeten zijn) en een groot fan van Trump. Hij heeft zich op zijn eigen manier gekandideerd in South Carolina. Kijk nu eens naar het filmpje hieronder en vorm uw eigen oordeel.


Dat er volstrekte idioten op de wereld rondlopen is een gegeven. Dat zulke idioten ook posities kunnen bereiken waar ze nooit terecht hadden moeten komen is al evenzeer een gegeven. Dat ze in de VS gek zijn op zulke gestoorde gekken hebben we de afgelopen vier jaar dagelijks met eigen ogen kunnen zien. In de VS is alles mogelijk zodra het denkbaar is.


Maar dat hier in Nederland mensen bereid zijn met een zekere welwillendheid naar een complete gek als Kanye West te willen luisteren gaat er bij  mij niet in. Mind boggling noemen ze zoiets. Een van de commentaren onder dit filmpje luidt: "United States of America, the whole nation has become nothing but a reality show and the rest of the world, it's audience." Zo is het.


vrijdag 24 juli 2020

De democratie in Hongarije is dood, morsdood

Het laatste onafhankelijke medium in Hongarije, index.hu is gevallen. We hebben allemaal meegekregen dat de passages over rechtsbescherming in de eindverklaring van het jongste akkoord over het EU Steunpakket fors zijn afgezwakt. Orban was nog niet aan zijn terugvlucht uit Brussel begonnen, of de hoofdredacteur van Index.hu werd ontslagen. De overige redactieleden dienden uit solidariteit hun ontslag in. Het enig juiste dat ze konden doen.


Orban heeft zijn kapitaalkrachtige vrienden ingeschakeld om alle persorganen in Hongarije op te kopen. In de afgelopen jaren heeft hij zo alle zeggenschap en invloed gekregen over 470 persorganen, radio, tv, magazines en kranten. En nu dus ook de laatst overgebleven digitale krant.


De Hongaren kunnen nu nergens meer terecht voor onafhankelijk nieuws. Waar blijven die Hongaren nu? Gaan ze massaal de straat op? We hebben daar nog niets van vernomen. Kennelijk laten ze zich toch verleiden door alle extraatjes en douceurtjes die Orban hen toestopt. Het is schandalig dat Orban zich zo misdraagt, zich zo kán en mág misdragen, dat de Hongaren hem zijn gang laten gaan. Hebben die Hongaren dan helemaal geen zelfrespect? Krasznahorkai heeft gewoon gelijk, die Hongaren deugen werkelijk nergens voor.


Ik hoop dat de EU onmiddellijk terugslaat en de Hongaren hun stemrecht in de EU ontneemt, onmiddellijk. Maar het zal er niet van komen. Democracy dies in darkness! Alleen in Hongarije gebeurt op klaarlichte dag!

Rep. Alexandria Ocasio-Cortez's Full Response to Rep. Ted Yoho | NowThis

How to person woman man camera tv

woensdag 22 juli 2020

Law and Order

Onze boeren begrijpen het nog steeds niet


De boeren gaan weer op pad vandaag, naar het RIVM. Om daar ongetwijfeld weer intimiderende acties uit te voeren. Nu lijkt mij de krachtvoermaatregel van minister Schouten mij niet de meest gelukkige beleidsmaatregel maar laten we niet vergeten dat het voorstel om te sleutelen aan krachtvoer van de boeren zelf afkomstig is, inclusief dat vermaledijde Farmers Defence Force. Alleen willen de boeren daar zelf de regie over houden en zijn ze niet bereid daar de transparantie  toe te passen die nodig en normaal is in de gewone mensen samenleving.

Nu komen ze met het argument dat hun dieren eronder te lijden hebben als ze zich aan de ministeriële richtlijnen moeten gaan houden. In dit verband is het heel erg nuttig eens te verwijzen naar het artikel van voormalig veearts Nico Hoogland in de Volkskrant van 21 juli. Voor u uw loyaliteit aan de boeren gunt, lees dit artikel eens. Het zal u de ogen openen.


In de NRC van 21 juli 2020 schrijft Niko Koffeman, senator voor de Partij voor de Dieren dat de melk van de toekomst niet meer van de koe zal komen. Momenteel wordt reeds een volledig plantaardig stremsel toegepast bij de bereiding van 80 procent van alle harde kazen wereldwijd. Dit stremsel is met microbiële processen ontwikkeld. Koffeman schetst de geweldige mogelijkheden die deze ontwikkeling biedt voor het plantaardig maken van de overige bestanddelen die nodig zijn voor de productie van melk, yoghurt, kaas, boter en ijs. Cruciaal hierbij is de ontwikkeling van het eiwit caseïne op volledig plantaardige basis.


Eerder en vaker probeer ik wat licht te doen schijnen op de mogelijkheden van kweekvlees. De verworvenheden van de mens op wetenschappelijk gebied stellen ons in staat een einde te maken aan de onaanvaardbare praktijken van de productie van dieren voor voedsel en tegelijkertijd tegemoet te komen aan de smaak(gevoeligheden) van de moderne consument.


Wanneer we op dit soort wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen inzetten enerzijds en anderzijds als consument bereid zijn onze eetgewoontes bij te sturen, dan slaan we wel heel veel vliegen in één klap: we kunnen dan in belangrijke mate een halt toeroepen aan de bio-industrie, we gaan steeds meer plantaardig eten, we brengen een diervriendelijke samenleving een stuk dichterbij, we leveren een enorme bijdrage aan de klimaatverbetering, we leveren een enorme bijdrage aan de biodiversiteit en laten we vooral ook niet vergeten: we elimineren een van de oorzaken van het ontstaan van levensgevaarlijke virussen doordat we aanzienlijk minder dieren over de aardbol slepen.

Ik weet het, zo eenvoudig is dit allemaal niet en er is meer voor nodig dan alleen maar het plantaardig maken van onze zuivelproducten. Maar wat ons zeker niet helpt is een groep boeren die steeds intimiderender optreedt en er bewust voor kiest aan de verkeerde kant van de geschiedenis te gaan staan. Het duurt niet lang meer en het door Houellebecq in Serotonine geschetste scenario waarbij boeren daadwerkelijk fysiek geweld gaan gebruiken wordt praktijk in de Nederlandse polder. Moge de voorzienigheid dat verhoeden.

maandag 20 juli 2020

Schraalhans Rutte keukenmeester


Met schaamrood op de kaken volg ik de besprekingen in Brussel over het steunpakket ten behoeve van landen die bovenmatig door het Coronavirus zijn getroffen. Nederland pleegt het felste verzet tegen de alleszins redelijke initiatieven van Merkel en Macron. Ik vind het een afschuwelijke vertoning.


Rutte laat zien dat Nederlanders ronduit schijt hebben aan zoiets stompzinnigs als solidariteit! Frank Vandenbroecke, hoogleraar aan de VU Amsterdam laat in een artikel in de Volkskrant van vandaag zien hoe benepen onze opvattingen over solidariteit zijn. Bezeten van de gedachte dat er bij solidariteit altijd verliezers zijn speelt Rutte in Brussel hoog en gevaarlijk spel. O zeker, hij zal wat uit het vuur weten te slepen en er zijn genoeg Nederlanders die dat prachtig vinden.


De vraag is welke prijs we hiervoor op enig moment gaan betalen. Onze mede-Europeanen zullen deze wanvertoning niet snel vergeten. Mocht er een moment komen dat Nederland een beroep op solidariteit van Europese landen moet doen, dan zal men zich overal herinneren hoe Rutte zich misdroeg in de zomer van 2020.

Flinke taal uitslaan en de hakken in het zand zetten maakt je nog geen staatsman Rutte, je bent een nare kruidenier en een bekrompen boekhouder. Je begrijpt niet eens dat het in ons eigen belang is dat ook de zuidelijke EU-landen een levensvatbare economie overeind weten te houden omdat zij ons daarmee een afzetmarkt voor onze producten bieden. Wat een beschamende vertoning!

donderdag 16 juli 2020

Koehool


Iets ten oosten van Harlingen, boven Tzummarum ligt direct onder de waddendijk, die ter plaatse Sedyk heet, het gehucht Koehool. Dit is het land waar Abe Gerlsma zo graag schilderde. Wij hebben een schilderij van hem dat Onder Koehool is getiteld en precies de luchten weergeeft die wij hier vandaag aantroffen. Zij het dat het op het doek van de schilder nog woester en ongenaakbaarder was.


Sinds we dat schilderij aankochten, nu alweer zo'n 15 jaar geleden, slaan we, als we in Friesland zijn, Koehool nooit over. Het blijft iedere keer weer fascinerend om de waddendijk op te klimmen in de wetenschap dat je daarboven opeens een compleet andere wereld betreedt. "Thalassa, Thalassa!"  riepen de manschappen van Xenofon wanneer ze na eindeloze dagmarsen opeens de zee zagen. Ook nu weer, plotseling kijken we in een eindeloze vlakte, aan de onderzijde begrensd door de dijk, dan de slikken van het wad, daarboven het blauwgrijs van de Waddenzee en aan de horizon, scherp in het prachtige licht dat zo kenmerkend is voor dat grensgebied waar het land overgaat in zee, de contouren van Terschelling. En daarboven? Die eindeloze wolkenpracht en dan is het kader helemaal vol. Er kan ook niets meer bij. Het beeld lijkt leeg, slechts water en lucht en toch blijf je eindeloos kijken. Havens en zeegezichten, ze vervelen nooit.


We draaien ons om en zien de dreigende lucht, die langzaam naar het oosten trekt en op verschillende plaatsen het overtollig water loost. We kijken kilometers ver, hele stroken zijn nog zonbeschenen,  de koeien voelen zich nog behaaglijk en daarachter zet de donkere lucht ons hele paneel in een schitterend decor. Komen we droog thuis, is de grote vraag. Het geluk was met ons, we reden achter de buiengordel aan. Friesland is prachtig, niet alleen als de zon schijnt!


woensdag 15 juli 2020

Harlingen
Harlingen. Dat was vroeger een gevleugeld woord. Het was de poort naar waddeneilanden, naar dromerijen, naar je fantasie. Aan Harlingen zelf besteedde je geen aandacht. Harlingen vond haar bestaansgrond in haar ligging aan de Waddenzee, met een haven, waar de Friesland aanmeerde en weer vertrok. Naar Terschelling of Vlieland.Hoe merkwaardig is het niet dat ik zeventig moest worden om eindelijk ook eens het stadje zelf te bezoeken. En wat een verrassing. Harlingen lijkt wel één grote haven, heeft prachtige grachten en de winkelstraat is een van de mooiste van ons land, weliswaar met net als overal dezelfde winkels maar wel breed met aan beide zijden bomen.


En wie oog heeft voor detail ziet talloze verwijzingen naar het verleden. Gevelstenen, daklijsten, deurversieringen, pakhuizen, kerken. Maar het zijn vooral de talloze grachten- en steeghuisjes die Harlingen zo fraai maken. En de stad heeft ook zijn best gedaan het oude karakter te bewaren en veilig te stellen voor een verdere toekomst. Er waren nauwelijks plekken te vinden die op verwaarlozing duidden, integendeel. Harlingen is meer dan de moeite waard. Alleen al vanwege de haven. De walvisfontein lag er beroerd bij, dat dan weer wel, die leek een vroege dood gestorven te zijn. Maar voor het overige was ons bezoek aan deze stad aan het wad een feest. Het weer deed er niet toe.dinsdag 14 juli 2020

Franekeradeel


Op wat zich aan liet zien als een van de mooiste dagen van deze julizomer fietsten wij door Friese weilanden via Kubaard, een van die vele idyllische dorpjes in Friesland, Tzum en Lutjelollen naar het pittoreske Franeker om via Wjelsryp, Westerein, Baaium, Tsjeppenbur, Hillaard en Baard weer terug te keren naar Easterlittens.


Wie ooit die fietsknooppunten heeft uitgevonden, verdient een standbeeld. Zal nooit tot controverses leiden, vermoed ik. In Friesland hebben ze echt hun best gedaan om werkelijk schitterende fietsroutes uit te zetten, vaak dwars door eindeloos weilandgebied waar je per definitie geen ander verkeer tegenkomt en waar ook medeweggebruikers tot de zeldzaamheden behoren.Wie van Kubaard naar Tzum fietst komt op een zeker moment midden in de weilanden een prachtige picknickplaats tegen. En als je zeker wil weten dat je alleen de mooiste stukken natuur befietst, dan zoek je op route.nl een fietsroute die je de moeite waard lijkt. Een onmisbare app inmiddels, met meer dan 100.000 fiets- en wandelroutes in Nederland en België! Succes verzekerd.


zondag 12 juli 2020

Littenseradiel
Wij zijn op reis in de onovertroffen provincie Friesland en verblijven tussen Franeker, Sneek en Leeuwarden. Littenseradiel heet het hier en het is er prachtig met Easterein als absoluut hoogtepunt. Eindeloze einders, wolkenluchten die nooit vervelen, trekvaarten, sloten en meren en groen, eindeloos groen.Als ik ecologen mag geloven is ook hier de biodiversiteit schrikbarend afgenomen maar op de oppervlakkige beschouwer die ik ben maakt dit groen een overweldigende en overvloedige indruk.
Een eindeloze variëteit aan prachtige huizen, states, boerderijen en stulpjes maakt het landschap vrijwel compleet, idyllisch, er gaat een weldadige rust van uit. We fietsen hier, ook al lijkt het alsof we alleen maar wind tegen hebben. Friesland moet je befietsen. Het is hier onvergetelijk mooi.
En zelfs voor een doorgewinterd atheïst als ik zijn de Friese kerkjes werkelijk prachtig. Hier enkele opnames van de schitterende kerk in Easterein, een dorpje dat zijn weerga niet kent in ons land. En evenzeer de moeite waard zijn de vele grafzerken rond die kerkjes, zoals dat ene voorbeeld van het echtpaar dat al hun kinderen overleefde, ze werden niet ouder dan pubers. Of het echtpaar dat hun eerste zoontje Tjeerd na een jaar en een dag verloor, hun tweede zoontje ook Tjeerd noemden om ook hem na twee dagen al weer kwijt te raken. Op sommige grafzerken staat dan de tekst: "Ik heb je naam genoemd. Jij bent van mij".