donderdag 31 december 2020

Terreur in Moddergat

Wij brengen de jaarwisseling dit keer door in Moddergat. Dat hadden we beter niet kunnen doen. Er is een vuurwerkverbod. O ja? Hier in Moddergat waant men zich in een enclave waar heel andere regels gelden. Vannacht om half twee begon het gedonder. Enkele onverlaten trekken door de dorpen Moddergat en Paesens en gooien met tussenpauzes van tien tot vijftien minuten vuurwerk naar en tussen de huizen. Geen gewoon vuurwerk maar bommen. Ik ben geen kenner maar vermoed dat het Cobra's zijn, illegaal vuurwerk. Of is het toch een vorm van carbidschieten? Ik hoorde vannacht geregeld iets wat blikjes leken over straat stuiteren. Carbid schieten mag. Maar er is zeker ook sprake van vuurwerk, zwaar vuurwerk. Vanaf een uur of vier scheuren geregeld twee auto's met geprepareerde uitlaten op hoge snelheid door beide dorpen die in elkaars verlengde liggen, aan dezelfde hoofdweg. Levensgevaarlijk 

Het blijft gissen naar de diepere achtergrond van dit gedrag. Het is nu half elf in de ochtend en er komt maar geen einde aan. De straatraces zijn voorbij maar het gevaarlijke vuurwerk blijft hier maar ontploffen. Hoezo handhaving? Terug naar dit gedrag. Zijn het zwakzinnige Friese losers? Boeren of boerenzonen die hun afkeer van de overheid op een of andere manier moeten laten zien? 

Hoe het ook zij, hier zijn enkele pisvlekken druk bezig om zoveel mogelijk mensen uit hun nachtrust te halen en te houden. Fijn volk dus. Mocht u ooit overwegen uw jaarwisseling elders dan thuis te gaan vieren, mijd dan dit Moddergat. Ik kom graag in Friesland, heel graag zelfs maar deze zieke boeren uit Moddergat doen hun uiterste best alle plezier te vergallen. En dan moet de jaarwisseling nog komen!

In de plaatselijke pers lezen we dat er vannacht in het naburige Anjum ongeregeldheden plaatsvonden waar zelfs de ME aan te pas moest komen. Neanderthalers, dit soort Friezen. 


vrijdag 25 december 2020

Statistische evidentie

 

Negen van de tien gemeenten die de hoogste aantallen Coronagevallen hebben zijn christelijke gemeenten. Of die besmettingen een gevolg zijn van het aanhangen van de Christelijke denominatie door de inwoners is niet onderzocht. Nou, daar heb ik, eerlijk gezegd, geen nader onderzoek voor nodig. Statistische evidentie, zou ik zeggen. 

Ik lees hier en daar dat we niet te hard over gelovigen moeten oordelen maar dat zachte en milde oordeel wil mij maar niet lukken. Je kunt een beroep doen op de meerderjarigheid van individuele burgers, zeg maar op hun verstand maar de ervaring leert dat dat doorgaans niet tot succes leidt. De overheid had gelovigen geen grondwettelijke uitzonderingspositie moeten gunnen. Dan had de bible belt, Cees van der Staaij voorop, wel op de achterste benen gestaan maar dan geldt uiteindelijk toch het motto: de honden blaffen maar de karavaan trekt voort.

Heeft iemand nog een mooie kerstgedachte in petto? Mijn creativiteit laat het vandaag even afweten. Een eeuwenoude, zelfs christelijke moraal luidt: doe jegens anderen zoals u wilt dat zij jegens u doen.

dinsdag 22 december 2020

Een beroepsverbod voor het voltallige kabinet

 

In een parlementaire democratie delegeren de gezamenlijke burgers het bestuur over het land aan een gekozen parlement uit welks midden voor de duur van maximaal vier jaar een regering wordt samengesteld. Het parlement controleert de regering. Als de regering zich niet op gepaste wijze van haar taken kwijt, kan het parlement de regering of een afzonderlijk lid daarvan naar huis sturen.

In de toeslagenaffaire is er sprake van een totaal falen van de totale overheid: regering, parlement en ambtenarij; en, misschien wel het allerergste, ook de rechterlijke macht deelde in de malaise en liet de burgers in de steek. In deze kwestie zijn tenminste 20 duizend burgers zwaar tot zeer zwaar gedupeerd, misschien zijn het er wel veel meer. Ik hoef de details hier niet te herhalen, ze zijn inmiddels ruimschoots bekend. Niet voor niets heet het onderzoeksrapport Ongekend Onrecht.

Maar de schade van deze affaire is nog veel groter. Het aanzien van de politiek is hier in het geding en het vertrouwen dat burgers zouden moeten hebben in hun overheid is enorm geschaad. De bewering dat wij een betrouwbare overheid hebben nis gewoon niet meer vol te houden. Alle checks and balances hebben in dit dossier gefaald. En we weten inmiddels al jaren lang, al jaren lang, dat duizenden burgers door de overheid zijn weggezet als fraudeurs en in diepe, diepe ellende zijn gestort. 

Tijdens de openbare verhoren door de parlementaire commissie hebben we veel krokodillentranen en de gebruikelijke leemtes in herinneringen de revue zien passeren. Een aantal politici heeft zich inmiddels verontschuldigd en tijdens het kerstreces gaat de regering zich over het eindrapport van de onderzoekscommissie buigen. Maar de gedupeerde burgers met de grootst mogelijke voorrang de geleden schade vergoeden, ho maar. De uiteindelijke schade loopt overigens in de miljarden.

In mijn ogen kan de regering niet anders dan haar ontslag aanbieden aan de koning. Het zou grotesk en een belediging zijn wanneer nu slechts één bewindsman, in dit geval Wiebes, zou worden geofferd. Het kabinet heeft hier gefaald, de minister-president voorop. Tegelijkertijd zou het ontslag van de regering, drie maanden voor de komende parlementsverkiezingen, natuurlijk niets anders dan een wassen neus zijn. Het zou me overigens niet verbazen wanneer de regering tot de slotsom komt dat het niet verstandig is in tijden van een pandemie zichzelf demissionair te verklaren.

Het probleem is simpel: iedereen is schuldig  en dus is niemand schuldig. Rechtszaken aanspannen wegen plichtsverzuim of wegens wat dan ook lijken mij juridisch onhaalbaar en buitendien een zaak van de zeer lange adem. Dus zal de afloop van deze nare affaire hopeloos en vergeefs zijn, geen recht doen aan de behoefte aan en het recht op genoegdoening voor de slachtoffers. Wij kunnen ons nauwelijks een voorstelling maken van wat dit alles betekent voor die duizenden burgers die zo hard getroffen zijn door hun eigen overheid. Maar aan het einde van de rit is de democratie het grootste slachtoffer van de wanprestatie en het wangedrag over een reeks van jaren van Rutte en de zijnen.

Het kabinet heeft zichzelf een brevet van onvermogen bezorgd. Gevangenisstraf, wat sommigen lijken te willen, heeft hier geen zin. Maar een verbod om nog langer een overheidsfunctie te vervullen, lijkt mij bij zulk gezamenlijk en opzichtig disfunctioneren, wel het minste wat we van de daders mogen verwachten. Het probleem is dat zij deze veroordeling over zichzelf zullen moeten uitspreken. Ziet u het gebeuren?

Dichter fan Fryslân - 'Hoe komt it moarn?'

dinsdag 15 december 2020

Boeren en gelovigen zijn de echte vijanden van het volk

 

Al te veel woorden wil ik er niet aan besteden, aan die eencellige sneue losers die probeerden tijdens het verhaal van Rutte zoveel mogelijk lawaai te maken. De domheid van dat deel van de bevolking is stuitend en onthutsend. Ik wens ze een snelle Corona-infectie toe, er moet toch iets zijn wat hen weer op het rechte pad kan brengen.

Rutte deed het enig juiste en kondigde maatregelen af waartegen men zich nauwelijks met rede kan verzetten. Als we niet serieus ingrijpen, loopt deze pandemie nog veel verder uit de hand. De weken rond de jaarwisseling komen in zekere zin niet eens slecht uit maar het leidt wel tot een enorme omzetderving voor winkels en bedrijven.

Mijn grootste ergernis gaat wederom naar de kerken waar de gelovigen zomaar samen mogen blijven samenkomen en er ook nog mogen zingen. Nogmaals, voetbalsupporters in de open lucht is verboden! En denk maar niet dat gelovigen solidair zijn met de rest van de bevolking. Dus terwijl u (tenzij u ook gelovig bent) en ik ons best moeten doen om het virus terug te dringen, mogen de gelovigen gewoon alle tegengas blijven geven die ze maar bedenken kunnen. Het is ziek en pervers.


En nu ik het toch over ergernissen heb, wat denkt u van de boeren die de bas van en supermarkt thuis opzoeken, die het distributiecentrum van een landelijke supermarktketen blokkeren en die eisen dat de supermarkten 3 procent van hun omzet overmaken naar de boeren. Hebt u het ooit zieker meegemaakt? Vindt u die boeren nog steeds uw sympathie waardig?

Boeren en gelovigen zijn de echte vijanden van het volk.

vrijdag 11 december 2020

Het antropoceen is nu toch echt aangebroken

 

In Nature is een artikel gepubliceerd waaruit blijkt dat  onze producten bij elkaar meer wegen dan de op aarde aanwezige biomassa. De biomassa bestaat uit fauna, flora (inclusief alle ondergronds levende organismen) en de mens. De producten zijn berekend op basis van grondstoffen zoals beton, granulaat, baksteen, asfalt, metalen en overig.

De totale hoeveelheid biomassa op aarde, gecorrigeerd voor water bedraagt bijna 1,2 teraton. Het totale gewicht van de grondstoffen, gecorrigeerd voor water, bedraagt op dit moment al meer dan 1,3 teraton. Als de sommen worden gemaakt op basis van nat gewicht, zal het totale gewicht aan grondstoffen ergens tussen 2027 en 2047 hoger zijn dan het totale gewicht aan biomassa.

Als er ooit aanleiding was om het huidig tijdsgewricht aan te duiden als antropoceen, dan is het wel nu. En bedenk hierbij dat de afvalberg die ontstaat uit het delven van grondstoffen en de daaruit vervaardigde producten, niet eens is meegeteld. Hoe lang kunnen wij hier ongestraft mee doorgaan?

Bron: NRC 10 dec 2020

dinsdag 8 december 2020

Ayn Rand on Love and Happiness | Blank on Blank

Vaccinatiebereidheid

 

Laat ik voorop stellen dat een vaccinatieplicht wat mij betreft niet aanvaardbaar is. Maar de vaccinatiebereidheid onder uitgerekend zorgpersoneel is toch wel heel erg zorgelijk. Enige cijfers:

  • Ziekenhuispersoneel 42%
  • Gehandicaptenzorg 35%
  • Thuiszorg 31%
  • Verpleegtehuizen 25%

Nu ben ik zelf geen expert op het terrein van vaccinaties maar er is echt voldoende informatie beschikbaar over vaccineren. Kijk maar eens naar de bekendste misvattingen omtrent vaccinaties op deze link. Ik vind het juist zo zorgelijk en teleurstellend dat uitgerekend zorgpersoneel kennelijk zo sceptisch is. Met name over het veel gehoorde argument dat men niet weet wat de lange termijn gevolgen van vaccinaties zouden zijn is een drogreden. Nogmaals, bekijk de link hierboven. Je zou zeggen: juist zorgpersoneel zit in een sector waar men heel snel informatie uit de eerste hand, met name van experts krijgen kan.

De overheid moet dus nu echt gaan inzetten op onmiddellijke en zo direct mogelijke informatie van met name de grootste risicogroepen. Met een vaccinatiegraad van minder dan 40% bereiken we niet zo heel erg veel. Wat mij verbaast is dat iedereen zich steeds meer ergert aan de Corona-maatregelen maar kennelijk niet bereid is de weg uit deze problemen af te lopen. In het voorjaar hoopte iedereen op een snel vaccin en moesten de verwachtingen daaromtrent getemperd worden. Nu zijn er enkele goed werkende vaccins ontwikkeld en plotseling is iedereen sceptisch geworden!

De mens is een raar en irrationeel wezen. Gewoon even goed nadenken, zou ik zeggen. Maar daar voelen mensen niet (meer) voor. In plaats daarvan lopen ze achter rattenvangers aan en wauwelen ze non-valeurs en halve gare idioten na. Ik zeg u: als het vaccin hier in Nederland uitgedeeld ga worden, sta ik vooraan. Ik zal netjes op mijn beurt wachten maar ik aarzel geen seconde.

De Grondwet en geloof: dat schuurt

 

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan". Zo luidt de tekst van artikel 1 van de Grondwet. Ik heb er nooit zo bij stil gestaan, alles stond er tenminste in. Maar zo logisch is dat toch niet. We zien immers dagelijks gebeuren dat je iemand niet vanwege diens geloof mag discrimineren maar dat iemand met een beroep op zijn geloof wel iemand anders mag discrimineren. En dan staat dat geloof ook nog eens op de eerste plaats in de Grondwet!

Schrijver, dichter en kunstenaar Ted van Lieshout wijst er in de Volkskrant van 6 december terecht op dat het op zijn zachtst gezegd merkwaardig is dat in dit artikel godsdienst, levensovertuiging en politieke gezindheid voorop staan. Het gaat hier immers om drie aspecten van het individuele bestaan die zich kunnen wijzigen, waar het individu zelf mee kan doen wat het wil. Maar juist ras, seksuele geaardheid, leeftijd en geslacht zijn aspecten van datzelfde individu waar het individu geen invloed op heeft.

Ha, zult u zeggen, we kunnen tegenwoordig toch ook aan het geslacht sleutelen? Dat is op zich waar maar waar het in essentie om gaat is dat niemand gediscrimineerd mag worden vanwege dat geslacht. En inderdaad, op uitzonderingen na blijft een als jongen geboren individu een jongen en een als meisje geboren individu blijft een meisje.

Ted van Lieshout stelt voor artikel 1 van de Grondwet als volgt te formuleren: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie op grond van wat in of aan een mens in redelijkheid niet te veranderen is, zoals ras, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, een permanente staat van ziekte of handicap, is niet toegestaan. Secundair is discriminatie niet toegestaan op grond van wat in of aan een mens wel te veranderen is, zoals godsdienst, levensovertuiging en politieke gezindheid." Merk op dat het woord 'secundair' de betekenis van 'ondergeschikt' heeft. Ik kan me voorlopig heel goed vinden in dit voorstel van van Lieshout.

zondag 6 december 2020

Marijke Breeuwsma is de weg kwijt

 

Twee volle pagina's maakt de NRC vrij voor een artikel van de classica Marijke Breeuwsma onder de titel Verwar oprecht beleden godsdienst niet met hysterie. Nu is oprecht beleden godsdienst in mijn ogen per definitie hysterie maar ik zal dat een ander nooit voor de voeten werpen.

Breeuwsma begint met een even uitvoerige als verwarrende uiteenzetting over Dionysos en Pentheus waar geen touw aan vast te knopen is en waarvan de relevantie voor wat ze eigenlijk zeggen wil mij maar niet duidelijk wil worden. Veel geschreeuw en weinig wol dus.

Wat Breeuwsma wil zeggen staat in een van de laatste alinea's van haar merkwaardige artikel: "Het aanbieden van een petitie om de heiligheid van de eigen profeet te verdedigen of het onderschrijven van de overtuiging dat de eigen god een homoseksuele levenswijze afkeurt - zijn dat geen grondrechten van vrije burgers in een vrije samenleving?"

Nee, mevrouw Breeuwsma, u heeft het bij het verkeerde eind en ik zal u uitleggen waarom. En neem me niet kwalijk wanneer ik mij daartoe niet bedien van ondoorgrondelijke sagen en legendes uit enige klassieke oudheid. Arie Slob verwoordde het volkomen juist: de wetgever heeft in de artikelen van de Grondwet geen hiërarchie aangebracht en alleen daarom mogen op religie gestoelde scholen homoseksuelen afwijzen en alleen daarom kunnen gelovigen proberen de vrijheid van meningsuiting van anderen te verbieden.

De grote zwakte van onze Grondwet is juist gelegen in het feit dat artikel 23 en artikel 6 niet ondergeschikt zijn gemaakt aan artikel 1 waarin discriminatie wordt verboden en artikel 7 dat de vrijheid van meningsuiting garandeert. Door deze zwakte in de Grondwet kunnen religieuze minderheden de rest van de samenleving gijzelen, kunnen ze homoseksuele jongeren in de kou zetten en kunnen ze nu een lange neus trekken tegen de rest van de bevolking nu ze in Corona-tijden met meer dan dertig personen tegelijk hun tempels en kerken mogen bevolken. Mevrouw Breeuwsma, het gaat hierbij dus niet over grondrechten die voor iedere burger gelden maar over volstrekt irrationele privileges!

Predikant Prosman vliegt uit de bocht

 

In de weekendeditie van de NRC is de rubriek TWIST opgenomen waarin twee opponenten met elkaar in discussie gaan. Deze week treedt Youp van 't Hek in het strijdperk tegenover predikant Henk-Jan Prosman. Deze blijkens zijn tekst tamelijk grofgebekte predikant vliegt werkelijk gierend uit de bocht.

Hij stoort zich gruwelijk aan zoveel staatsgezag, verklaart vervolgens dat wanneer voor iedereen dezelfde maatregelen moeten gelden dat alleen maar betekent dat iedereen in gelijke mate genaaid moet worden door de overheid, vervolgens dat hij meer sympathie heeft voor Famke Louise en Lange Frans dan voor veel kerkgangers, die nog net niet wil verklaren dat het Corona-virus een uit angst geboren verzinsel is, dat hij het niet vanzelfsprekend vindt dat de staat hem dingen kan verbieden of verplichten, dat de staat straks ook nog de beschikking over je lichaam krijgt als er een vaccinatieplicht komt, dat de vrijheid van ondernemen verboden wordt, dat de mensen in Staphorst en Urk de echte revolutionairen zijn omdat die gewoon 'fuck off' tegen de staat zeggen en hun eigen zaakjes regelen en tot slot dat de Jonge, Rutte en Ollongren de cabaretier bij de kloten hebben en niet een kerk of religie.

Ja, u kunt het allemaal eens rustig nalezen in de NRC van dit weekend. Fijne vent, die predikant Henk-Jan Prosman. Waar de krant deze idioot heeft weten op te duikelen is mij een raadsel. Zelden zo'n asociale hork en non-valeur meegemaakt!

Uitstekend weerwoord van van 't Hek, dat dan gelukkig weer wel. Maar het zijn paarlen voor de zwijnen.

Judgment Is Executed on COVID-19: by Kenneth Copeland

woensdag 25 november 2020

Er is een boel gebeurd maar er is niets veranderd

 

Joost Eerdmans, mogelijk opvolger van Thierry Baudet als partijvoorzitter en lijsttrekker van FvD, twitterde naar aanleiding van de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen:

Hoe de uiteindelijke uitslag ook zal zijn: niemand anders dan Trump is de morele winnaar van #USElections2020

Hoe je Donald Trump kunt koppelen aan moraliteit? 't Is mij een raadsel. Trump heeft zich laten zien als een volstrekt immoreel karakter, sterker nog als een amoreel persoon die geen idee heeft wat een 'geweten' is. Het zegt wat over het beoordelingsvermogen van Eerdmans dat hij zulke uitspraken doet. Zit Nederland echt op zo iemand te wachten? We moeten ons geen illusies maken: Baudet mag dan voorlopig op een zijspoor zijn gerangeerd, zijn narratief is niet verdwenen. Er is een boel gebeurd maar er is niets veranderd.

Cliteur trekt het niet meer

 

Hij kan de motivatie niet meer opbrengen, zegt hij. Na een weekendje gedonder al geen motivatie meer? Is Cliteur een watje of speelt er iets anders? Ik denk eerder dat hij het vege lijf en zijn wetenschappelijke status wil redden door fluks het zinkende schip te verlaten nu Baudet en Hiddema van het toneel moeten verdwijnen en de kans groot is dat Otten de vrijvallende zetel kaapt. Ik verheug me er nu al op: Baudet en Otten broederlijk naast elkaar in de Tweede Kamer!

Maar wat echt diep treurig is, is het feit dat ook Cliteur geen afstand meent te hoeven nemen van de misselijkmakende geluiden uit de gelederen van JFvD, de club die, zoals u weet, onder leiding staat van Freek Jansen. Cliteur probeert die reuring terug te brengen tot een paar appjes die niets van doen hebben met waar de partij voor staat.

Dat mag zo zijn, Paul Cliteur maar waarom werden de leden die zulke onsmakelijke appjes aan de kaak stelden dan de partij uitgeflikkerd? Waarom werden degenen die dat donkerbruine gedachtegoed de wereld in stuurden dan gepromoveerd? Waarom duld je louche volk in je gelederen dat er alleen maar op uit is jouw club naar Erkenbrand toe te duwen? Waarom accepteer je het schaamteloze huilie huilie argument van Baudet over 'trial by media'? Paul Cliteur trekt het niet meer. Paul Cliteur is een angsthaas.

dinsdag 24 november 2020

De jongeren worden steeds extremer, bij FdD én de SP!

 

Het heeft niet veel zin eindeloos te speculeren over de werkelijke bedoelingen van Thierry Baudet. Ik ga ervan uit dat hij wel een weg weet te vinden om weer volledig grip op zijn FvD te krijgen. Met afschuw keek ik naar zijn filmpje waarin hij als een verongelijkt kind zegt op te stappen als lijsttrekker van de partij waarvan hij wel voorzitter is en blijft. En ook blijft hij in de Tweede Kamer, ik vermoed omdat hij dat riante salaris niet kan missen en natuurlijk ook om de nieuwe lijsttrekker (Joost Eerdmans?) lekker voor de voeten te lopen. O ja, natuurlijk was er ook de bekende sneer naar de media. Baudet begon prompt weer te jammeren over 'trial by media'. Het komt niet eens in hem op dat de hernieuwde onrust in zijn partij werd veroorzaakt door onsmakelijk denken van zijn eigen volgelingen, die in feite alleen maar na-apen wat de grote leider hen voortdurend voordoet.

Baudet had niet de ballen om zich echt te distantiëren van de geluiden die uit de jongerenclub van zijn partij omhoog bleven borrelen. Geluiden over het relativeren van de Holocaust, over de wondereconomie van de nazi's, over pedonetwerken van joden en ga zo maar door. Leden die dit soort geluiden aan de kaak stelden werden de partij uit geflikkerd. De leden die zich aan dit soort naar gas ruikende uitlatingen schuldig maakten werden gepromoveerd. Door Freek Jansen en Thierry Baudet. 


Ik ben geen fan van mevrouw Nanninga maar zij heeft zich wel in ondubbelzinnige taal uitgelaten over wat er zich nu in die partij allemaal afspeelt. Alleen al het feit dat Baudet bevriend is met zo'n donkerbruin denkende malloot als Freek Jansen maakt hem totaal ongeschikt als leider van een moderne partij.

Vindt u het, tot slot, ook niet opmerkelijk dat zowel de meest rechtse als de meest linkse partij worstelt met nog extremer gedachtegoed en dat in beide gevallen, bij de SP en bij FvD, deze nog extremere geluiden uit de jongerenclub van die partijen komen? Ik vind dat beangstigend. Wat is er met die jongeren gebeurd, hebben ze tijdens de geschiedenislessen wel op zitten letten, hebben ze wel deugdelijk geschiedenisonderwijs gehad? Er is veel mis in onze samenleving, zeker ook bij de jongste generaties en dat geeft te denken voor de nabije toekomst.

PS: inmiddels is Baudet ook gedwongen terug te treden als partijvoorzitter. Omdat hij weigerde Freek Jansen af te vallen. Baudet is een strategische onbenul. Joost Eerdmans heeft zich al gekandideerd.

maandag 23 november 2020

Evangelicals Freak Out

Kijk nu toch eens naar deze video, hij duurt maar tien minuten. Als u dit gezien heeft zult u inzien dat Amerika voor vijftig procent bestaat uit volstrekte idioten waar geen enkele eer aan te behalen valt. Dit is het echte virus, vergeleken waarbij Corona inderdaad maar een kleine eruptie is. Hier ziet u hoe levensgevaarlijk religie kan zijn. Je gelooft niet wat je ziet, toch is dit alles behalve deep fake. In America, this is the real thing!

zaterdag 21 november 2020

Koffie en sigaretten

 


Mijn bespreking van dit boek vindt u hier.

Kerken en moskeeën staan boven de wet

 

Ik kan u nauwelijks zeggen hoe woest en woedend ik ben over het besluit van de regering kerken en moskeeën niet te dwingen ook bij hen over de vloer een mondkapje te dragen. Gekmakend en niet te verdragen zijn dit soort uitzonderingsposities. Hebben we niet allemaal gezien dat er in Urk een bovengemiddelde uitbraak van Corona is vastgesteld? En hebben we niet allemaal goed begrepen dat dat door die kerken daar ter plaatse komt?

Voor mij zijn gelovigen zo schijnheilig als maar enigszins mogelijk is, Cees van der Staaij voorop. Gelovigen zijn de nieuwe asocialen van onze samenleving. En hoe afschuwelijk dat wij een regering hebben die het niet aandurft gelovigen op hun plek te wijzen. Laten we onmiddellijk een einde maken aan artikel 23 van de Grondwet en de vrijheid van godsdienst plaatsen waar die thuishoort: achter en na en ondergeschikt aan artikel 1 van de Grondwet.

Stilte, ruimte, duisternis

U vindt mijn bespreking van dit boek hier

vrijdag 20 november 2020

Douwe Egberts

 

Bij Douwe Egberts hadden ze een nieuwe topman nodig. Ze vonden er een, een Fransman. Hij heet Fabien Simon. Dat schijnt een briljante man te zijn en die wilden ze per se hebben, die koffieboeren. Maar Simon played hard to get. Dus DE moest diep in de buidel tasten. 

Het jaarsalaris van Fabien bedraagt 1 miljoen Euro plus een maandelijkse onkostenvergoeding van 3.300 Euro. Daarnaast krijgt hij nog bonussen die kunnen oplopen tot 250.000 Euro per jaar. Dat is toch vorstelijk, zult u denklen. Daar hoefde Fabien Simon toch niet lang over na te denken.

Nou, dat zit anders. Hij kreeg ook nog eens 10 miljoen Euro welkomstpremie. Jawel, u leest het goed, dit is geen typefout. Tien miljoen Euro nog voordat hij een dag gewerkt had. DE wil tegelijkertijd in de kosten snijden en ziet geen ruimte voor een collectieve CAO. Loonsverhogingen voor gewoon personeel zit er niet of nauwelijks in. Maar Fabien Simon wordt slapend rijk.

Wilt u het nog zieker, nog perverser? Dat zal vast wel kunnen. O ja, zo ziet deze briljante man eruit.


donderdag 19 november 2020

woensdag 18 november 2020

Alfred Vierling

 

Alfred Vierling (1949) studeerde rechten en politicologie in Leiden. Hij was al snel actief in de Centrum Partij en heeft zich door de jaren heen sterk gemaakt voor een van smetten vrij Europa, een voornamelijk blank Europa zullen we maar zeggen. Met die Centrum Partij is het nooit wat geworden maar het gedachtegoed is sindsdien wel heel wat salonfähiger geworden met Wilders en Baudet. We zullen maar zeggen dat Janmaat zijn tijd vooruit was.

Ik zou er heel wat meer over kunnen zeggen maar laat dat hier maar achterwege. Alfred Vierling schijnt meerdere reportages gemaakt te hebben maar die zijn niet meer te traceren. Wel een interview met Horst Mahler uit 2003 en dat wil ik hier graag laten zien in vervolg op mijn vorige post. Vierling blijkt een op het eerste oog sympathieke gast en spreekt verrassend goed Duits, wel met een dik Hollands accent maar dat is alleen maar vertederend. Vierling is ook bepaald niet dom, netzomin als zijn gesprekspartner Mahler. Ik kan en wil niet mee in hun theorieontwikkeling en gedachtenstroom. Mahler is er op een of andere manier van overtuigd dat Europa voorbestemd is voor de witte man, zoals hij ook gelooft dat de moslim en de Afrikaner hier eigenlijk ook helemaal niet willen zijn. Vierling denkt daar niet anders over.

Volg deze heren in hun gesprek en ontdek waar zij ontsporen. Diep in hun hart menen zij dat links en nationalistisch van nature bij elkaar horen. Mahler stelt ook met regelmaat dat hij niet van links naar rechts is bewogen maar dat het nationaalsocialisme naar de aard van de beweging een linkse beweging was. Zij geloven er ook vast in dat de linkse beweging zich te eniger tijd zal bekennen tot de xenofobie van de Centrum Partij en de NDP waarin Mahler actief is.

Mahler is vorige maand vrijgekomen maar hij wordt opnieuw aangeklaagd wegens racisme en antisemitisme. Zelf heeft hij meerdere keren verklaard dat hij joodse wortels heeft. Hoe het een met het ander te combineren is, hoe je joods kunt zijn en de Holocaust kunt ontkennen? Daar heeft Mahler vast wel een doorwrochte argumentatie voor.

U kunt op YouTube ook een lezing vinden die Vierling hield voor het rechtsradikale Erkenbrand, u moet er maar eens naar kijken. Daar laat Vierling zich van zijn  minder aangename kant zien. Hij noemt moslims 'lagere levensvormen' en met Mahler zit hij te dagdromen over de onvermijdelijke gedwongen remigratie van moslims en Afrikanen. Afin, u komt zelf wel tot uw oordeel. Merk op dat Vierling het in 2003 ook al over 'boreale volken' had. Wedden dat Baudet deze video goed heeft bestudeerd?


Die Anwälte, een fascinerend tijdsbeeld

 

In 2010 verscheen er een prachtige documentaire van Birgit Schulz, onder de titel Die Anwälte. Onderwerp van deze voortreffelijke documentaire zijn de drie advocaten die betrokken waren bij de verdediging van wat in de volksmond RAF-terroristen werden genoemd. Een van de drie, Horst Mahler, behoorde evenwel tot de aangeklaagden. De beide andere advocaten zijn Otto Schily en Hans Christian Ströbele.


De advocaten waren van mening dat bij het beoordelen van het gedrag van de beklaagden, ook gekeken moest worden naar het handelen van de staat, dat tot hun reacties hadden geleid. Daarmee werden de advocaten zelf al heel snel verdacht van een handlanger-mentaliteit. Met name de rechtse pers wist daar wel raad mee in het Duitsland van die jaren. Ik vond het een fascinerende documentaire omdat die een beeld schetste van de jaren 70 en 80 in Duitsland en nog eens in kort bestek liet zien hoe de aanslagen op Benno Ohnesorg en Rudi Dutschke een golf van protesten uitlokte, waaronder de Rote Armee Fraktion, die het grote kapitaal en de vertegenwoordigers daarvan met niets ontziend geweld tegemoet trad. Voor de RAF ging de APO, de Ausserparlementarische Opposition, bij lange na niet ver genoeg om de gevestigde belangen, die zo bedreven waren in het uitbuiten van de arbeiders, aan de kaak te stellen.


De documentaire concentreert zich op de drie advocaten en laat zien hoe Otto Schily en Ströbele uiteindelijk in de politiek belandden als initiatiefnemers tot de Duitse Grünen. Schily was zelfs gedurende twee termijn onder Schröder minister van binnenlandse zaken in de Bondsrepublik. Ook Ströbele zat namens de Grünen in het Duitse parlement.


Heel anders verging het Horst Mahler, die in de documentaire aangeeft dat het lezen van Hegel hem tot essentiële inzichten bracht. Helaas is juist die scene beperkt tot een enkel shot, zodat niet helder wordt hoe Mahler als extreem links advocaat zich uiteindelijk bekeert tot het extreem rechtse gedachtegoed. In 2009 wordt hij veroordeeld tot 12 jaar cel wegens het ontkennen van de Holocaust. In Duitsland is dat een van de zwaardere vergrijpen. Ik ben niet geïnteresseerd in de argumentatie waarom de Holocaust niet zou hebben plaatsgevonden maar wel in de manier waarop Horst Mahler zijn buitengewoon merkwaardige metamorfose heeft ondergaan. In de gevangenis schreef hij een boek dat helaas niet werd gepubliceerd maar in plaats daarvan verboden werd. Misschien is dat wel terecht maar je kunt niet zelf tot dat oordeel komen en dat blijft altijd een zwaktebod. Mahler is vorige maand vrijgelaten maar hernieuwde arrestatie schijnt aanstaande te zijn wegens aantijgingen van racisme en antisemitisme. Mahler is 84 jaar. Hij wordt het kennelijk nooit eens zat.

Hoe dan ook, een heel leerzame documentaire vol met live beelden uit die onrustige jaren in de Bondsrepubliek. U moet er even de tijd voor nemen, anderhalf uur in totaal, maar het is echt de moeite waard.
dinsdag 17 november 2020

Polen en Hongarije, de paria's van Europa

 


De EU heeft met recht en reden de rechtsstaattoets ingebouwd in het verstrekken van EU-subsidies. Polen en Hongarije hebben zowel de EU-begroting als het Corona-steunfonds nu met een veto tegengehouden omdat ze bezwaar maken tegen de rechtsstaattoets. Het zoveelste bewijs van de totale ongeschiktheid van beide landen voor een volwaardig lidmaatschap van de EU. U weet het, ik ben er voorstander van deze landen onmiddellijk hun stemrecht te ontnemen. Maar dat gaat niet gebeuren. Gelukkig kunnen beide landen niet zonder de EU-subsidies dus er komt vanzelf een moment dat ze eieren voor hun geld kiezen. Wat een treurigheid dat er zoveel Trumpklonen rondlopen.

Tucker Carlson HUMILIATES himself on air over Trump's "election fraud" c...

Hier nog eens een helder overzicht van de manier waarop de Republikeinen door het ijs zakken in hun pogingen aan te tonen dat de verkiezingen niet eerlijk zouden zijn verlopen. De enige plaats waar ze dat aan moeten tonen is de rechtszaal. Inmiddels hebben zij meer dan twintig rechtszaken verloren en nergens ook maar een flintertje bewijs kunnen indienen. Brian Tyler Cohen is een uitstekend journalist met maar één nadeel: hij spreekt nogal snel. Zet de ondertiteling aan en u kunt hem probleemloos volgen.

maandag 16 november 2020

Kees Torn

 

Mijn favoriete cabaretier was Kees Torn. Was, schrijf ik hier omdat hij sinds een paar jaar niet meer als cabaretier door het leven gaat. Torn is opgegroeid in een streng religieus milieu en dat heeft hem niet tot een vrolijk en optimistisch mens gemaakt. Maar hij gaf zelf al eens aan dat hij niet houdt van woorden die op -istisch eindigen, dus zo vreemd is dat niet. Van Torn wordt gezegd dat hij een taalvirtuoos is, weinig is meer waar. Maar behalve voor taal interesseert hij zich vooral voor de hoe- en wat-vragen. Waar komt dit alles vandaan, hoe werkt het echt en waardoor wordt het veroorzaakt, hoe zitten onze hersens in elkaar en wat is bewustzijn, wat is evolutie en waartoe leidt dat allemaal? Hier de tekst van het lied over evolutie. Meer over hem vindt u op YouTube en keestorn.nl.


Soms heb ik van die dagen en niet eens alleen bij fietsweer
Dat ik m'n fiets pak en me uit dit dichtbevolkt gebied smeer
En als ik even later in de stilte langs de Vliet scheer
Vergeet ik al m'n ergernis en hoef ik verder niets meer

Om uit te blazen stop ik meestal ergens op een brug
Al waar ik op het water starend ook wel een een fuut zie
Dat vind ik net een pontje met die kuikens op d'r rug
Dat is toch maar weer knap gevonden van de evolutie

Maar wat er van de mensen is geworden valt me tegen
Bij onze evolutie moet er iets zijn misgegaan
En op de vraag wanneer precies, dat was ben ik genegen
Te zeggen, toen men eenmaal hersens kreeg om in te slaan

Misschien is het dan ook wel eerder in de bol geslagen
Toen hij om een vage reden uit de bomen klom
Van dat moment af is hij zich steeds gekker gaan gedragen
Hij ging rechtop staan en destijds stond dat ontzettend stom

Er wordt wel eens beweerd dat die mensachtigen dat deden
Omdat je in rechtstandige positie verder ziet
Maar waarom moest die oermens dan zo nodig naar beneden
Terwijl een boom naar mijn idee een prima uitzicht biedt

Ik vind het maar omslachtig om rechtop te moeten lopen
Ik heb er al zo'n moeite mee om 's morgens op te staan
Voor mijn part zouden wij niet eens de zee uit zijn gekropen
En waarom nog pantoffeldiertjes in de oceaan?

De helft van onze handen die we door een voet vervingen
Omdat we niet op handen wilden lopen, zijn we kwijt
Ik wou dat ik vier handen, maar ja zo gaan die dingen
Je gaat aan evolutie doen en later krijg je spijt

En welke gek er ooit met dat bewustzijn is begonnen
Is in een toestand van verstandsverbijstering geweest
Nooit had hij anders zo iets onbegrijpelijks verzonnen
Het duidt niet op een grote tegenwoordigheid van geest

Was iets van deze wantoestanden tijdig te voorspellen
Toen in de oersoep volop werd gedeeld en voortgeplant
Heeft één van al die zich vermenigvuldigende cellen
Nog meegedeeld: "Dit gaat niet goed. Dit loopt nog uit de hand"

Het tij is niet te keren, denk ik, en ik pak mijn fiets weer
En kijk nog even om voor ik ten slotte resoluut
Nog verder bij de stad vandaan langs kreupelhout en riet speer
En zwaai met m'n handen naar die fuut

Kees Torn - Doe Mee En Win - Mollen Mollen Mollen

Kees Torn - Nederlands/Engels : Het laatste woord (FULL) (HD)

Het grote wereldtoneel

 

Mijn bespreking van dit boek vindt u hier.

zaterdag 14 november 2020

vrijdag 13 november 2020

Try this at home!


Wittgensteins minnares

 

U vindt mijn bespreking hier.

This is what evil looks like

 


In 2016, Republicans Called Democrats 'Sore Losers' After Election | Mor...

Zo deden de Democraten het in 2016. Hillary Clinton erkende de ochtend na de verkiezingen haar nederlaag en stelde heel simpel: "Donald Trump is now our president". Het is ronduit beschamend hoe de Republikeinen zich nu durven te gedragen. Ziek en pervers. Weet u, ik hoop slechts één ding: dat Donald Trump in 2024 niet in de gelegenheid zal zijn deel te nemen aan de volgende race om het Witte Huis, any reason is good enough.

Gevaarlijk spel

 

Mijn boekbespreking vindt u hier.

donderdag 12 november 2020

Cuomo rolls the tape on GOP calling out election deniers in 2016

Republican Casually Blames Jews for Stealing Election

Eefje de Visser - Pixels

'Chilling to hear': Tapper reacts to Pompeo's refusal to acknowledge Bid...

Het is ronduit beangstigend en verontrustend wat er momenteel in de VS gebeurt. Tapper vat het geheel goed samen. Trump bereidt een coup voor en de Republikeinen lijken hem daarin te steunen. Dit heeft niets meer met democratie van doen. En wat erger is: goed voorbeeld doet goed volgen maar kwaad voorbeeld ook. Wij kunnen hier niets tegen ondernemen, we staan van een afstand toe te kijken hoe dit drama zich ontwikkelt. Ik ben er op dit moment nog steeds niet van overtuigd dat Joe Biden ingezworen zal worden als de nieuwe president van de USA.,

Ontneem Hongarije onmiddellijk het stemrecht in de EU!

Hongarije heeft de noodtoestand uitgeroepen om Corona te bestrijden. Onderdeel van deze noodtoestand is een demonstratieverbod. Een perfect moment om een aantal controversiële wijzigingen in de Hongaarse Grondwet door te voeren. Orban en de zijnen willen nu regelen dat ongetrouwde en alleenstaande ouders geen kinderen kunnen adopteren. Dat betekent dat ook homostellen dat recht niet krijgen omdat het  homohuwelijk in Hongarije verboden is. Ook wil men in de Grondwet opnemen dat "de moeder is een vrouw en de vader is een man". En dat iemands geslacht bij de geboorte wordt vastgesteld en niet veranderd kan worden. En nog een aantal andere wijzigingen in de kieswetten van het land.

Dit is het Trump-virus. Moderne populisten en autocraten hebben gezien hoe Trump zich niets aantrekt van democratische verworvenheden, waarheid, fatsoen of beschaving. Orban vertegenwoordigt vooral zichzelf en daarmee Het Kwaad. Dit is niet het Europa dat ik voor ogen had, dit is niet de beschaving waarin ik mij veilig en op mijn gemak voel. Ik zou zo graag zien dat de EU onmiddellijk en keihard reageert: ontneem Hongarije het stemrecht en kort het land op EU-subsidies. Isoleer het land in het Europees Parlement.

Gelooft u mij, Orban wordt steeds brutaler en onbeschofter, Trump heeft het hem voorgedaan. Hongarije moet lid blijven van de EU maar voor Orban is in een modern Europa geen plaats.

dinsdag 10 november 2020

Antidiscriminatiebeginsel is een dode letter; dankzij Slob

 

Ja, zegt onderwijsminister Arie Slob, er zijn grondrechten die met elkaar kunnen botsen en er bestaat geen hiërarchie tussen grondrechten. En dat is precies wat er mis is met de huidige formuleringen in de Grondwet. Ik vind het prima dat burgers kunnen genieten van vrijheid van godsdienst maar het is volstrekt bezopen en zeker niet meer van deze tijd dat gelovigen artikel 1 van de Grondwet aan hun laars mogen lappen door een beroep te doen op artikel 23 van diezelfde Grondwet.

Arie Slob is geen knip voor de neus waard nu hij als onderwijsminister het overgrote deel van de Nederlandse bevolking in de kou zet. Een normaal denkend wezen begrijpt dat homo's dezelfde rechten en plichten hebben als iedere andere burger. Alleen bij reformatorische scholen is dat besef nog niet doorgedrongen. En we staan allemaal op onze achterste benen wanneer we homofobie aan menen te treffen bij aanhangers van de islam.

U weet hoe ik erover denk: dit soort scholen hebben geen enkele recht op subsidie. En als Rutte de Grondwet werkelijk serieus neemt, dan ontslaat hij onmiddellijk deze minister die niets minder maar ook niets meer dan een lafaard is. En voor alle duidelijkheid: artikel 6 moet met onmiddellijke ingang ondergeschikt worden aan artikel 1 van de Grondwet.

Om u een idee te geven van de Neandertalmentaliteit van dit soort gelovigen heb ik hieronder een voorbeeld van zo'n identiteitsverklaring opgenomen. Let wel, we leven in 2020!

De peuterspeelzaal gaat uit van de Stichting tot het verstrekken van Voorschoolse Educatie op gereformeerde grondslag te Neder Betuwe. De Grondslag van de stichting is Gods Woord, verklaard in de drie formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld in de Nationale synode van Dordrecht in de jaren 1618 -1619, met handhaving van de Statenvertaling.Het aanvaarden van deze grondslag houdt voor de dagelijkse gang van zaken op de peuterspeelzaal onder meer de volgende regels in:het gedrag en de levensstijl van de kinderen dienen zodanig te zijn dat geen inbreuk wordt gemaakt op de opvattingen die in het algemeen gelden in het behoudende deel van de reformatorische gezindte;zowel in kleding als in haardracht dient het Bijbels onderscheid tussen jongens en meisjes duidelijk tot uitdrukking te komen. Het dragen van kleding die naar het oordeel van het bestuur niet in overeenstemming is met de grondslag van de stichting, is op de peuterspeelzaal niet toegestaan1;het bezit van televisie en het gebruikmaken van andere media2 op een wijze die strijdt met GodsWoord, wordt afgewezen. Kinderen uit gezinnen waar dit wel het geval is, worden derhalve op de peuterspeelzaal niet toegelaten;de instelling van een medezeggenschapsraad met instemmingsrecht wordt afgewezen in verband met bezwaren die op grond van Gods Woord kunnen worden aangevoerd;de ouders of andere wettelijke vertegenwoordigers van een kind zijn aansprakelijk voor de schade die door een kind wordt toegebracht aan eigendommen van de stichting. De stichting is niet aansprakelijk voor beschadigingen van eigendommen van kinderen en heeft geen collectieve ongevallen- of WA-verzekering ten behoeve van kinderen afgesloten;de toelating van een kind geschiedt, indien de ouders of verzorgers de grondslag van de stichting en de hiervoor genoemde regels onderschrijven en indien zij er mede op toezien dat het kind zich onderwerpt aan de regels van de peuterspeelzaal.Wanneer door een kind of door zijn ouders of verzorgers naar het oordeel van het bestuur wordt gehandeld in strijd met de hierboven genoemde toelatingsvoorwaarden, heeft het bestuur van de stichting de bevoegdheid dit kind van de peuterspeelzaal te verwijderen. Het gaat daartoe niet over voordat de ouders in de gelegenheid zijn gesteld om te bewerkstelligen dat alsnog aan die voorwaarden wordt voldaan.Wij onderschrijven de grondslag van de stichting en de daaruit voortvloeiende bepalingen zoals verwoord in de identiteitsverklaring.1 Dit betekent o.a. dat broeken, broekrokken en leggings voor meisjes ontoelaatbaar zijn en dat mouwloze kleding en blote voeten in open schoenen niet zijn toegestaan.

maandag 9 november 2020

DON'T FORGIVE & FORGET!!! White Liberals are Urging Us to Let Trump's Co...

 

Wat ik aan Jesse Dollemore zo waardeer is zijn hart op de tong. En het feit dat hij zich daarvan bewust is. Nee, zijn hartekreet is niet onzinnig. Maar we schieten niets op met bijltjesdagen. De enigen die recht van spreken hebben zijn en blijven uiteindelijk de kiezers. Republikeinen die de benoeming van een ultraconservatieve rechter in de laatste weken van Trump's eerste termijn mogelijk maakten, dezelfde Republikeinen die moord en brand schreeuwden toen Obama negen maanden voor afloop van zijn termijn een rechter wilde benoemen, die Republikeinse senatoren moeten door hun kiezers genadeloos afgestraft worden. Maar ik zie het niet gebeuren, sterker nog, als Boden over drie jaar een rechter in het Supreme Court wil benoemen, zullen dezelfde senatoren weer moord en brand schreeuwen. En Leon de Winter zal zich in hun koor voegen.

Steve Bannon BANNED for Saying Behead Fauci

zondag 8 november 2020

Leon de Winter staat aan de verkeerde kant van de geschiedenis, niet voor het eerst!

 

Dit twittert Leon de Wiunter naar aanleiding van de vele felicitaties aan het adres van Biden & Harris: "Wat nu gebeurt in de media, is fakenieuws: Joe is officieel geen president-elect. Mediabedrijven doen dat op eigen gelegenheid, zij hebben geen wettelijke bevoegdheid dat te doen. Het is een loze kreet."

Wat een klein zielig mannetje is Trumplover de Winter. Hij doet me gretig denken aan dat prachtige gedicht van Jan Arends:

Als je
werkelijk mooi
wilt zijn
moet je
een neushoofd hebben.

Een neushoofd
dat is genoeg.

Je hoeft
zelfs geen neus
te hebben.

Wanneer je
maar
een neushoofd hebt
een neushoofd
met wat snot eraan
dan is
het goed.  

Juich niet te vroeg

 

De zoon van Trump adviseert zijn vader voor een total war te gaan. Joe Biden heeft de Amerikaanse verkiezingen gewonnen maar pas op 8 december komt het Electoral College met het definitieve besluit door de formele toewijzing van kiesmannen aan de kandidaten. Verstandige mensen halen opgelucht adem. Onder normale omstandigheden kan het presidentschap niet meer aan Biden ontnomen worden. Maar dit zijn geen normale omstandigheden. Vooralsnog weigert Trump zijn nederlaag toe te geven en blijft hij zonder ook maar het geringste bewijs beweren dat er fraude zou zijn gepleegd. 

Tot nog toe zijn alle rechtszaken door lagere rechtbanken afgewezen maar Trump zal zeker een poging doen zijn gelijk van het Supreme Court te krijgen. Onder normale omstandigheden heeft hij geen schijn van kans. Maar dit zijn geen normale omstandigheden. Er is vrijwel niets voor nodig om de lont in het kruitvat te steken.

In veel commentaren lees ik dat Trump heeft laten zien hoe verdeeld het Amerikaanse volk is. Maar ik wil daar toch graag aan toevoegen dat Trump daarin een zeer actieve rol heeft gespeeld als katalysator. Door geen enkele boodschap aan normale omgangsregels te hebben, door de leugen tot hoogste goed te bombarderen, door een schaamteloos en eindeloos narcisme heeft hij de Amerikanen laten zien: met een grote bek kom je het verst. Trump heeft het fatalistische karakter dat hem kan doen besluiten: als ik weg moet, dan gaan jullie allemaal met mij mee. 

Ik ben er dan ook niet gerust op dat dit allemaal goed zal blijven gaan. Veel zal afhangen van de opstelling van de Republikeinen maar als je kijkt en luistert naar Rudi Giuliani, Mitch McConnell, Ted Cruz en Lindsay Graham, dan moeten we ons daarover geen illusies maken. Deze lieden hebben totaal geen respect voor feiten en waarheid is voor hen wat hun leugens hen vertellen. Objectiviteit bestaat niet meer voor deze mensen en dat maakt ze buitengewoon moeilijk te bestrijden.

Joe Biden slaat de juiste toon aan, hij heeft geen keuze maar doet tenminste onmiddellijk datgene wat beschaving van hem verlangt: laten we ons met elkaar verzoenen. Ik zie het niet gebeuren en houd mijn hart vast. Nu nog maar even genieten van het feit dat gezond verstand, eergevoel en beschaving bij de meeste Amerikanen de boventoon kon voeren. Dat de nachtmerrie die Trump heette spoedig ten einde mag komen!

vrijdag 6 november 2020

Beelzebub Bannon

 

Steve Bannon fantaseert over Anthony Fauci en FBI-directeur Christopher Wray. Hij meent dat Trump hen onmiddellijk zou moeten ontslaan. Nou was Trump dat al van plan met Fauci natuurlijk, maar dit terzijde. Maar dan gaat Bannon vol op het orgel en schrijft op Twitter: ‘Ik zou hun hoofden op het hek spiesen. Juist. Ik zou ze op de twee hoeken van het Witte Huis plaatsen als waarschuwing voor federale bureaucraten. Of je gaat mee met ons programma of je bent weg.' Volgens Bannon is dit de enige manier is om een revolutie te winnen, door net als vroeger tegenstanders te onthoofden. ‘De revolutie was geen tuinfeestje toch? Het was een burgeroorlog.’

Zowel Twitter als FB hebben Bannon nu geschorst.Ik dacht dat deze idioot veilig en wel achter slot en grendels zat sinds hij zich had schuldig gemaakt aan oplichting bij een crowdfunding-actie. Nu kennen we Bannon natuurlijk als een duister dwaallicht. Nadat hij zelfs door Trump uitgekotst werd, probeerde hij wat succesjes in Europa te boeken maar hier was niemand in zijn diarree geïnteresseerd. Met deze woorden roept hij op tot geweld en hij zou daarvoor vervolgd moeten worden.

Bannon is een volksmenner en ophitser pur sang. Trump heeft in vier jaar tijd grotendeels de agenda van Bannon uitgevoerd, zij het dat hij in de ogen van laatstgenoemde lang niet ver genoeg is gegaan. Bannon zou niets liever dan een tweede burgeroorlog ontketenen. En de filmbeelden uit diverse Amerikaanse steden tonen ons dat er daar genoeg gekken rondlopen die niets liever zouden willen. Biden gaat deze verkiezingen winnen en dat geeft tenminste een sprankje hoop maar veel zal hij niet kunnen bewerkstelligen als de Republikeinen de meerderheid in de Senaat houden. Het presidentschap van Biden is al geslaagd wanneer het hem lukt de beide kampen in zijn land weer met elkaar in gesprek te brengen. Maar of het Neanderthal-deel van de Amerikaanse bevolking daarvoor open staat is maar zeer de vraag.

 

Trump's Lunatic Christian Adviser Strikes Demons for Victory

zondag 1 november 2020

Landbouwgrond voor immigranten?

 

Jan Cees Vogelaar is een boer die nauwe banden heeft met de Farmers Defence Force, u weet wel, die club intimiderende boeren die politici in de avonduren thuis opzoeken. Vogelaar behoort tot de stikstofontkenners. Lees wat meer over deze landbouwtsaar in de NRC. Niet zo vreemd dat hij inmiddels op de kieslijst van FvD terecht is gekomen, op plaats negen. Baudet gaat de verkiezingsstrijd in met twee thema's, klimaat en migratie.

En Vogelaar zou Vogelaar niet zijn als hij er niet in slaagde om immigratie aan landbouw te koppelen. Letterlijk zegt hij: "Als we de immigratiestroom niet indammen, waar gaan we die dan huisvesten? Daarvoor moet platteland, boerenland worden bebouwd". Onzindelijker en perverser kun je het nauwelijks krijgen.

Wie wil in vredesnaam zijn stem gunnen aan dit soort halve gare idioten? Ik zou zeggen, wie hierop stemt laat zich doelbewust beledigen. Want niemand kan zo stompzinnig zijn te veronderstellen dat de boeren land moeten gaan afstaan om immigranten te huisvesten.

Nee, meneer Vogelaar, ik zet het nog eens duidelijk voor u op een rijtje: de boeren bewerken ongeveer tweederde van het grondareaal in ons land vooral om agrarische producten te exporteren over de hele wereld maar zonder dat alle productiekosten in de eindprijs per producteenheid worden verrekend. Daardoor betalen de Nederlandse burgers via de belastingen alle niet doorberekende productiekosten zoals daar zijn: mestoverschot, stikstofdepositie, CO2 uitstoot, fijn stof uitstoot, afbraak biodiversiteit door monoculturen, geforceerde verlaging grondwaterspiegel in het natte seizoen en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Als de Nederlandse boeren zich vooral op de Europese voedselvoorziening zouden concentreren kan er inderdaad heel wat agrarisch grondgebied beschikbaar komen voor natuur. Alleen al de noodzakelijke halvering van onze veestapel zou ons heel veel extra natuur op kunnen leveren.

Maar hoe het ook zij, ik moet er toch niet aan denken dat zo'n FvD inderdaad zou gaan deelnemen aan een kabinet. En je moet er toch niet aan denken dat zo'n onverlaat als Vogelaar het voor het zeggen zou krijgen in de landbouwsector.

maandag 26 oktober 2020

A life on our planet

 

Voorafgaande aan de jongste documentaire van David Attenborough A life on our planet wordt een documentaire over Greta Thunberg aangeprezen. Een documentaire die ik niet zal gaan zien, ook al kan ik niet precies aangeven waarom niet. Ik vermoed dat de leeftijd hier een grote rol speelt. Ik wil zeker niet badinerend over de Zweedse klimaatactiviste spreken, het is verfrissend en opmerkelijk dat zij zo'n rol kan spelen in het debat over de opwarming van de aarde. Volwassenen die haar proberen af te serveren, en er zijn er genoeg die dat menen te moeten doen, zouden zich diep moeten schamen.

 

Maar in wat ik tot nog toe van Greta Thunberg waarnam, ontbreekt de zin voor betrekkelijkheid. Zij lijkt behalve door oprechte en helaas terechte zorgen over het klimaat vooral door woede gedreven te worden. Hoe begrijpelijk en gerechtvaardigd die woede ook is, ik prefereer toch nadrukkelijk de lankmoedigheid van de 94 jarige David Attenborough. Bij hem geen woede of opgewonden verhalen maar een rustige verteltrant, even prachtige als indrukwekkende en vooral zorgwekkende beelden, een onontkoombaar verhaal. Waar Thunberg uitroept 'I want you to panic!' zegt Attenborough 'There is still hope!'


Deze documentaire geeft een overzicht van de zeventigjarige carrière van de bioloog Attenborough en hij schetst de ontwikkeling van het ecosysteem aarde aan de hand van drie waarden die hij voor elk decennium sinds 1950 weergeeft: de wereldbevolking, de hoeveelheid koolstof in de atmosfeer en de resterende wildernis. In 1950 bedroeg de wereldbevolking 2,6 miljard en nu in 2020 zitten we al op 7,8 miljard. Het aandeel koolstof in de atmosfeer is gestegen van 300 naar 400 ppm en de resterende wildernis bedraagt nog slechts zo'n 30%. Meer getallen hebben we niet nodig om ons de ernst van de situatie te doen realiseren.

Het probleem is dat deze documentaire vooral preken voor eigen parochie is. Ik denk niet dat klimaatontkenners hier naar willen kijken. Toch is het verhaal van Attenborough onvermijdelijk en onweerlegbaar. Het zou verplichte kost moeten zijn op alle scholen in de hele wereld maar vooral voor alle parlementen en alle regeringen overal ter wereld. Of dat voldoende is om het gevoel voor urgentie te kweken dat nodig is om de wereld te behoeden voor een catastrofaal einde van de menselijke soort? Je moet je zelfs afvragen of het wel zo'n ramp is als de menselijke soort zichzelf ombrengt. Misschien dat er dan een nieuw evenwicht kan ontstaan, misschien dat zich dan nieuwe biodiversiteit kan ontwikkelen, wij mensen voegen niets toe, we breken slechts af.


Ik ga niet meer in gesprek met klimaatontkenners, zoals ik ook gelovigen en complotdenkers bij voorkeur links laat liggen. Gelukkig zijn er genoeg anderen die zich ervoor in willen spannen onvermoeibaar het belang van wetenschap te blijven bepleiten. Maar juist bij klimaatontkenners, gelovigen en complotdenkers valt wetenschap niet in vruchtbare aarde. De essentie van wetenschap is dat zij betwijfeld moet worden maar niet door de eerste de beste nitwit die een mening belangrijker vindt dan een feit. De wetenschap moet juist door de wetenschap betwijfeld worden. Iets is wetenschappelijk juist en waar zolang experimenten uitgevoerd en herhaald kunnen worden en tot nieuwe experimenten aantonen dat een these wetenschappelijk onderuit kan worden gehaald.

Ook al was hij voor eigen parochie, het is een indrukwekkende, even prachtige als zorgwekkende documentaire, dit A Life on our Planet.

woensdag 21 oktober 2020

The Painted Bird

 

In 1965 werd The Painted Bird van de Pools-Amerikaanse schrijver Jerzy Kosinski gepubliceerd, een jaar later vertaald in het Nederlands. Ik heb het boek destijds gelezen, ik zie de cover nog zo voor me.  De Tsjechische regisseur Václav Marhoul heeft het boek nu verfilmd, een epos in zwart-wit van bijna drie uur. Op basis van de trailer en wat publicaties rondom de film ging ik de film in mijn eentje bekijken. Niemand uit mijn omgeving had er echt zin in. Ten onrechte, overigens. Alleen al vanwege de jongen Joska, die onvergetelijk gespeeld wordt door Petr Kotlár.

Het verhaal speelt zich af tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog ergens in wat ik maar Groot-Slavië noem, het gebied tussen Tsjechië, Hongarije, Transsylvanië en Oekraïne. De jongen is alleen overgebleven en gaat op zoek naar zijn ouders maar heeft geen idee waar hij hen zoeken moet. Hij zwerft door voornamelijk achterlijke gebieden, bevolkt door achterdochtige arme boerenfamilies die er animistische gebruiken op na houden.

Het is een heroïsch verhaal geworden, een avonturenfilm. Maar dan wel avonturen in de duistere mensenwereld. Dat er wreedheid bestaat, weten we. En in tijden van oorlog treedt die wreedheid wel heel erg expliciet aan de oppervlakte. Dus gewelddadige scenes met nazi's, Russen en Kozakken kunnen ons in deze film nauwelijks verbazen.


Maar Joska lijkt rond te zwerven in een wereld waar Rutger Bregman liever niet van droomt. Eerlijk gezegd is de hoeveelheid wreedheid die het joch te verduren krijgt wel een overdosis. Ik betrapte me halverwege de film, toen ik al heel wat geweld voorbij had zien komen, en toen Joska over een ijsvlakte kroop, op de gedachte: "ze zullen hem toch niet ook nog eens door het ijs laten zakken hè?" Maar jawel hoor, ook dat bleef hem niet bespaard. 


En dat een goedbedoelende priester hem uitgerekend bij een sadistische pedofiel onderbrengt is ook wel veel van je voorstellingsvermogen gevraagd. Net als de nymfomane die de jongen van hoogstens 12 jaar ontmaagdt. Tijdens de film vraag je je af wat al deze wreedheid met de jongen zal doen. En er zijn drie scènes waarin Joska op even wrede wijze wraak neemt op zijn belagers, op de pedofiel (ik zag twee andere bezoekers vóór mij naar elkaar een duim opsteken bij deze scène), op de nymfomane en op een marktkoopman ergens in Oekraïne. Natuurlijk is die wraak begrijpelijk en zelfs te rechtvaardigen maar je houdt je hart vast. Overigens wordt er in de film ook anderen behoorlijk wat wreed geweld aangedaan.

Kortom, in het universum dat Kosinski, respectievelijk Marhoul ons voorschotelen kun je bepaald niet beweren dat de meeste mensen deugen. Er was gewoon te veel wreedheid. Een enkele keer ook heel ongeloofwaardig. Zoals in de scène waarin Joska misdienaar is bij de opvolger van de goedbedoelende priester en met het missaal achteruitlopend van de altaarverhoging afdondert waarop de gezamenlijke kerkbezoekers hem prompt in een gierput gooien. Op enkele scènes na wordt het geweld overigens niet direct gefilmd, juist doordat de camera op het moment suprême zich van de scène afkeert weet je dat er iets vreselijks wordt voltrokken. De impact is er niet minder om. Alleen de allereerste scène wordt direct gefilmd in beeld gebracht. Je zit meteen strak in je stoel en je hoopt dat niet de hele film gevuld zal zijn met dit soort beelden.

Maar ondanks deze kritiek vond ik het toch een monumentale film. De zwart-wit beelden waren bij tijd en wijle betoverend en in het begin deden ze me vooral aan de Hongaarse cineast Béla Tarr denken, die het werk van de Hongaarse schrijver László Krasznahorkai zo onvergetelijk verfilmde. Ook de verschillende personages, en er trokken er nogal wat aan ons voorbij, waren fantastisch gecast. 

En het verhaal dat de film vertelt is het verhaal van xenofobie. Alles en iedereen die niet direct als eigen wordt herkend, wordt onmiddellijk verstoten. Dat overkomt de geverfde vogel, dat overkomt Joska. Het is een verhaal van alle tijden en we lijken er maar niets van te leren.