vrijdag 11 december 2020

Het antropoceen is nu toch echt aangebroken

 

In Nature is een artikel gepubliceerd waaruit blijkt dat  onze producten bij elkaar meer wegen dan de op aarde aanwezige biomassa. De biomassa bestaat uit fauna, flora (inclusief alle ondergronds levende organismen) en de mens. De producten zijn berekend op basis van grondstoffen zoals beton, granulaat, baksteen, asfalt, metalen en overig.

De totale hoeveelheid biomassa op aarde, gecorrigeerd voor water bedraagt bijna 1,2 teraton. Het totale gewicht van de grondstoffen, gecorrigeerd voor water, bedraagt op dit moment al meer dan 1,3 teraton. Als de sommen worden gemaakt op basis van nat gewicht, zal het totale gewicht aan grondstoffen ergens tussen 2027 en 2047 hoger zijn dan het totale gewicht aan biomassa.

Als er ooit aanleiding was om het huidig tijdsgewricht aan te duiden als antropoceen, dan is het wel nu. En bedenk hierbij dat de afvalberg die ontstaat uit het delven van grondstoffen en de daaruit vervaardigde producten, niet eens is meegeteld. Hoe lang kunnen wij hier ongestraft mee doorgaan?

Bron: NRC 10 dec 2020

Geen opmerkingen: