zaterdag 17 februari 2024

 

Martin van Creveld (1946) is een in Rotterdam geboren Israëlische militair historicus die ruim baan krijgt in de NRC van dit weekend. Hij betoogt vooral dat Europa met het hoofd in de wolken liep en lange tijd gedacht heeft dat de 2%-norm voor NATO-leden niet zo nauw kwam, de VS zou altijd hulp bieden. Maar die tijden liggen definitief achter ons, zo weten we inmiddels. Dat Trump verklaart een NATO-lid niet te hulp te schieten als het zich niet aan de financieringsafspraak heeft gehouden is nog niet eens zo opmerkelijk. Dat hij eraan toevoegt dat Poetin met zo'n land kan doen wat hij wil, is dat natuurlijk wel.

Terecht merkt van Creveld op dat de wereld lange tijd verschoond bleef van grote oorlogen vanwege het nucleaire risico. Maar op dit moment maken we toch mee dat die nucleaire afschrikking niet meer lijkt te werken. Ondanks die grote kernarsenalen worden we toch maar mooi met grote oorlogen geconfronteerd.

Van Creveld meent dat we Poetin een deal moeten aanbieden in het conflict met Oekraïne: behoud van de bezette gebieden en Oekraïne zal nooit toetreden tot de NATO. Een alternatief zou er niet zijn omdat Europa niet in staat is Poetin te verslaan. Hij zou wel eens gelijk kunnen hebben. Wij zijn amper bereid om Oekraïne te helpen zichzelf te verdedigen. Hoe zouden wij dan Poetin kunnen verslaan?

Die van Creveld leutert er soms ook maar op los. Zo beschuldigt hij de feministen ervan dat zij er de schuld van zijn dat het Westen geen levenswil meer zou hebben. Door die feministen immers wordt het geboortecijfer steeds lager en worden kinderen steeds later geboren. En met oude mensen kun je niet ten strijde trekken, aldus van Creveld. Nee, hij kan zich maar beter beperken tot zijn eigen metier, dat van militair historicus.

En passant meldt de historicus nog dat veel Duitse generaals lid zouden zijn van AfD, vooral vanwege migratie "maar dat is een ander verhaal". Verontrustend natuurlijk en ik wil ook niet onmiddellijk geloven. Maar wat wij tot nog toe als zekerheden leken te beschouwen zijn zo zeker niet meer, daar kan niemand om heen. Tenzij je je kop in het zand steekt. Waar je hoofd ook is, in de wolken of in het zand, in beide gevallen moeten we hopen dat Marianne Faithfull geen gelijk krijgt als ze zingt: if terror comes without a warning, there must be something we don't see.

Recession Hits.

vrijdag 16 februari 2024

Navalny vermoord

 

De gevangenis meldt dat Navalny is overleden. De zoveelste perverse misdaad van Poetin. Dit is een zwarte dag. Ik heb hier vaker over Navalny bericht en ik beschouw hem als een van de moedigste mensen die ik ken. Maar de Russen zullen er stoïcijns kennis van nemen. Ze zullen niet massaal de straat op gaan. Ja ik vraag me hardop af of de Russen iemand als Navalny wel verdienden. De statuur van Poetin wordt met de dag grimmiger. Hij komst steeds dichter in de buurt van Stalin maar die mag zich in Rusland ook op een revival verheugen dus met die vergelijking schieten we niet zo heel veel op. Hoe het ook zij, ik zal nog heel vaak aan deze Navalny denken, mijn bewondering voor hem is enorm!

maandag 12 februari 2024

MTG & Lauren Boebert off the rails at insane press conference

High-NA

 

ASML is de grootste chipfabrikant ter wereld. Een prachtig artikel in de NRCvan Marc Hijink over hun nieuwste machine van 14 x 4 meter omvang, de High-NA. Ik beperk me hier tot de belangrijkste maten en gewichten. Alles is overtreffend!

Het masker dat de blauwdruk van de chip bevat versnelt met 32G, 32 maal de zwaartekracht. Ik denk niet dat mijn lichaam dat zou doorstaan.

De gangbare lensopening van een lithografiemachine is 0,33 NA, die van de High-NA is 0,55NA.

De gangbare machines komen tot details van 13 tot 18 Angström, de High-NA tot 8NM, 8 miljoenste van een millimeter.

De nauwkeurigheid van de laagjes van een chip bedraagt tot wel 0,9NM bij de High-NA. 

De High-NA heeft de omvang van een tussenwoning en meet 4 x 14meter

De High-NA weegt 150.000KG

De High-NA past in 13 grote containers plus nog eens 240 kratten die met elkaar in 7 grote vrachtvliegtuigen vervoerd worden. Hoeveel onderdelen er precies zijn is niet exact bekend, het moet in de miljoenen lopen. ASML zelf spreekt van honderdduizenden onderdelen.

Dat laatste vind ik dan weer opmerkelijk. Je zou zeggen dat men bij dit soort apparaten exact weet hoeveel onderdelen elke component bevat. Grijpvoorraad (bouten en moeren etc) mag je dan buiten beschouwing laten. En o ja, dat ding kost ergens rond de 400 miljoen Euro.

woensdag 7 februari 2024

Nazaten van de nazi's

 

Onlangs bezochten wij de film Zone of Interest van Jonathan Glazer. In het commentaar van Arnon Grunberg kwam ik twee titels van documentaires tegen die beide zeer de moeite waard bleken. De eerste is Hitler's Children van Chanoch Ze'evi. In deze documentaire zien we Niklas Frank, de zoon van Hans Frank, de Gauleiter in Polen, Rainer Höss, de kleinzoon van Rudolph Höss, kampcommandant van Auschwitz, Katrin Himmler, de achternicht van Heinrich Himmler en Monika Göth, dochter van kampcommandant Amon Göth van concentratiekamp Plaszow. Indrukwekkend om te zien hoezeer deze nazaten worstelen met het verleden van hun familie. Deze 'kinderen van Hitler' konden niet anders dan hun nazi voorouders veroordelen en afwijzen. Maar ze worden door hun eigen familie, zelfs door eigen broers en zussen als verraders beschouwd, dat is nog het meest onvoorstelbare. Schrijnend maar mooi om te zien hoe deze nazaten overeind weten te blijven tegen de familiedruk in.

De tweede documentaire is Enkel van Aleksandar Reljic. Ook hier komen we Rainer Höss weer tegen alsook de bewonderenswaardige Eva Mozes Kor, tweelingzus van Miriam Mozes Kor en slachtoffer van de experimenten van Mengele c.s. Aan het einde van de documentaire slaagt Eva erin zelfs Dr. Mengele te vergeven en staat ze toe dat Rainer Höss haar als zijn oma beschouwt, ze aanvaardt hem als kleinzoon. En dat, zo zegt ze, is natuurlijk de ultieme wraak. Dat Rudolph Höss niet het genoegen van zijn kleinzoon smaakt en zij wel.

 

dinsdag 6 februari 2024

Boeren zijn terroristen maar wie gaat ze stoppen?

 

Kijkt u nou eens naar onderstaand filmpje en bent u dan niet met mij eens dat deze Mark van den Oever een nare misantroop is die erop los liegt en zijn hand niet omdraait voor een dreigement meer of minder. Overal in Europa gaan de boeren de weg op en natuurlijk is het hun goed recht om te protesteren. Maar waarom stichten ze overal branden en dumpen ze zwaar of giftig afval op de openbare weg. Waarom uiten ze overal in Europa onzinnige dreigementen en schelden ze iedereen die er net even anders over denkt uit voor rotte vis en wat al niet? Onze nationale troetelmadam, de boerenmascotte weigert afstand te nemen van de woorden van Mark van den Oever omdat "de boeren ook verschrikkelijke dingen worden aangedaan". 

Moet u eens proberen afval op de openbare weg te dumpen omdat u het ergens niet mee eens bent. U wordt onmiddellijk vastgenomen en voor de rechter gebracht. De boeren komen overal maar mee weg. Ik roep de regering op, en dat niet bepaald voor het eerst, nu eens op te treden tegen deze boerenterreur. Het lijkt wel alsof niet één politieman het op durft te nemen tegen een boer die de wet overtreedt. Ik kan u nauwelijks nog beschrijven hoezeer ik walg van al die boeren en hun medestanders. Argumenten zijn zinloos gebleken.


De werkelijke schuld ligt natuurlijk bij onze politici, Rutte voorop. Een geweldloze klimaatactivist wordt onmiddellijk opgepakt en voor de rechter gebracht zodra die uit protest op een weg gaat zitten maar een brandstichtende boer die onder het uitroepen van de ergste dreigementen giftig en gevaarlijk afval op de openbare weg dumpt wordt geen strobreed in de weggelegd. Dit is het failliet, het morele failliet van een rechtvaardige samenleving die is gebaseerd op solidariteit. Het is om moedeloos van te worden!