dinsdag 29 november 2022

Paul Cliteur glijdt af naar een steeds bedenkelijker niveau

 

De rechtsfilosoof Paul Cliteur is met emeritaat. Heeft hij des te meer tijd over voor FvD en ON. Daar worden we niet vrolijk van. Recent was er een uitzending van ON waarin eveneens rechtsfilosoof Raisa Blommestijn filmpjes liet zien waarin zwarte burgers op witte burgers insloegen. Dat in geen van die gevallen racisme ook maar enige rol speelde werd door Raisa gemakshalve maar verzwegen, anders kon ze haar punt niet maken. Ook sprak ze uitdagend bij voortduring van 'negers' terwijl het al vele jaren goed gebruik is dat woord te vermijden omdat het door de aangesprokenen als kwetsend wordt ervaren. Maar Raisa wilde zich graag anti-woke presenteren.

Cliteur zat erbij, in die gewraakte uitzending, en liet geen moment blijken dat hij het met het door Raisa Blommestijn te berde gebrachte oneens was. Terwijl voor iedere verstaander helder was: Raisa was ronduit racistisch. Cliteur ontkent dat overigens, geen wonder, Raisa is bij hem afgestudeerd.

Nu is Cliteur al tijden lang niet meer de scherpere academicus. Zijn beoordelingsvermogen laat hem steeds vaker in de steek. Hij heeft zich nooit van Baudet en de FvD gedistantieerd, sterker nog, hij is nog steeds lid van die partij en verklaarde onlangs nog, ter verdediging van de abjecte Gideon van Meijeren: "Wanneer de onderdrukkende maatregelen van de overheid nog een tijdje doorgaan zal dat leiden tot een herleving van de traditie van het natuurrecht: het recht dat hoger is dan het recht van de staat". Als dat geen donkerbruin gedachtegoed is, dan weet ik het niet meer.

donderdag 24 november 2022

Wij kunnen ons geen boeren meer permitteren! Zij richten te veel schade aan

 

Veen dat uitdroogt stoot methaan en lachgas uit. En woningen die op staal zijn gebouwd zakken met het dalen van de grondwaterspiegel. En waarom hielden we het grondwaterpeil dan zo laag? Omdat de boeren dat wensten. Zo simpel is het. Dat moet nu stoppen, zegt de regering eindelijk. En dat is terecht. We zullen gaan zien of de boeren,die een ruime stem in de waterschappen hebben, dat nog gaan frustreren. In Noord- en Zuid-Holland, Friesland en de kop van Overijssel.

De ideale waterstand is 20 tot 30 cm onder het maaiveld maar gemiddeld staat het grondwaterpeil nu op 50 cm onder maaiveld en in Friesland zelfs 80 cm! In de Volkskrant lezen we: "Een te lage grondwaterstand is niet alleen in veenweidegebieden, maar in vrijwel heel Nederland een probleem. Op hoge zandgronden wordt regenwater slecht vastgehouden door de bodem. Daar strijden boeren, drinkwaterbedrijven en bossen in steeds vaker voorkomende droge, hete zomers om schaars grondwater. In kustgebieden leidt het lage waterpeil tot verzilting van de bodem, omdat zout zeewater bij gebrek aan ‘tegendruk’ steeds verder het land binnendringt".

Op vrijwel alle terreinen krijgen wij in ons land de rekening gepresenteerd van de intensieve landbouw en veeteelt door ons boeren. Zij spelen mooi weer met hun fantastische producten die voor het overgrote deel naar het buitenland verdwijnen, de winst gaat naar de boeren maar wij gewone Nederlanders betalen de schade die de boeren aanrichten! 

Jalours op de Duitsers

 

Kijkt u naar het WK? Ik wel en ik doe dat zonder schaamte. Ik voel niets bij die bijna dwingend opgelegde schaamte. ik heb geen invloed op de corrupte gelederen van de FIFA en de gangen van Blatter en Platini. Noch op de gangen van de intens corrupte en schaamteloze Infantino, die zijn oren geheel laat hangen naar believen van de sjeik van Qatar.

Elk blijk van regenboog en dat wat dat fenomeen vertegenwoordigt is in Qatar verboden. Daar leeft men nog in 1922. Ik heb er alle begrip voor de de Nederlandse voetballers geen rol willen spelen in een merkwaardig conflict dat niets met voetballen van doen heeft. Maar waar is de KNVB? Die stelt zich zogenaamd diplomatiek op. Fijn hoor, en dan straks om diezelfde diplomatieke redenen weer voor Infantino stemmen zeker?

Nee, dan de Duitsers. Kijk eens hoe het Duits elftal zich laat fotograferen? Dat is een gebaar dat niet onopgemerkt is gebleven. Dat gebaar is een statement. En dat siert de Duitse voetballers. Waarom hebben onze jongens niet zoiets bedacht? Maar dat is nog niet alles, kijk eens naar de Duitse minister van sport, Nancy Faeser, die doet de gewraakte LOVE armband gewoon om en neemt plaats naast Infantino. Ook dat is een sterk gebaar, dat ik wel weet te waarderen. Wedden dat onze minister van sport, Conny Helder, dat niet durft straks?


Vergeleken met de Duitsers zijn wij in alle geledingen watjes. Dat die Duitsers vervolgens van Japan verloren is even opmerkelijk als sensationeel. Dat ongeluk trof ons dan gelukkig weer niet, het moet gezegd. Maar denkt u echt dat die dingen iets met elkaar te maken hebben?

dinsdag 22 november 2022

Staphorst is een gezwel in onze samenleving, de politie is laf en de minister wauwelt maar wat

 

U heeft het vast meegekregen. Kick Out Zwarte Piet KOZP vraagt toestemming aan de gemeente Staphorst om vreedzaam te demonstreren tegen het inhalen van Sinterklaas die begeleid zal worden door geheel zwarte knechten. De lokale bewoners, vooral jongeren, krijgen er lucht van, lokken de demonstranten in een hinderlaag en gebruiken intimidatie en geweld om de demonstranten weg te jagen. Er is meer dan voldoende politie op de been maar er wordt niet ingegrepen. De burgemeester verbiedt alsnog de demonstratie van KOZP omdat ze "wanordelijkheden in aanwezigheid van kinderen" wil voorkomen. Er wordt niet één Staphorster door de politie aangehouden.

De minister van Veiligheid en Justitie verklaart geschokt te zijn door de manier waarop de demonstranten van KOZP werden belaagd en zei letterlijk: "Maar je mag nooit met geweld of intimidatie de ander de mond snoeren". Wel als je een Staphorster bent. Of een boer. Want dat is wat we allemaal onthouden: geweld loont in een samenleving die niet de ballen heeft er tegen op te treden. De minister spreekt mooie woorden maar doet niets om de veiligheid van alle burgers te garanderen. De politie doet alsof ze blind is. Waarom? Ik denk om haar lafheid te maskeren.


Antisemitisme is van alle tijden, ook van vandaag

 

Onlangs las ik Florian Illies in diens Liefde in tijden van haat dat Alma Mahler niet alleen in de ban raakte van Hitler maar ook diens antisemitisme overnam. Nu zult u zeggen, het een hoort bij het ander. Dat kan wel zijn maar Alma Mahler trouwde tweemaal met een joodse man: Gustav Mahler en Franz Werfel. Hoe kun je zo'n standpunt innemen als dat op geen enkele manier in overeenstemming met je persoonlijk leven te brengen is?

En bij Uwe Wittstock lees ik in zijn Februari 1933 De winter van de literatuur hoe Thomas Mann bijna achteloos het antisemitisme van de nazi's vergoelijkt:"Voor de revolte tegen het Joodse zou ik tot op zekere hoogte begrip hebben, als het wegvallen van de controle op het Duitse door de Joodse geest voor eerstgenoemde niet zo bedenkelijk was en het Duitse volk niet zo dom zou zijn mijn type daarmee over één kam te scheren en mij ook te verdrijven". Een grammaticaal moeilijke zin maar evident even egoïstisch als antisemitisch. Maar alsof dat alles bij elkaar nog niet erg genoeg was: Thomas Mann was met een joodse getrouwd!


Dat antisemitisme blijft een fenomeen waarover je maar niet uitgepiekerd raakt. Het is van alle tijden, ook van vandaag. Laten we Alma Mahler maar even als een hysterica beschouwen, maar hoe was het mogelijk dat Thomas Mann, die grote Europeaan, zoiets kon schrijven? Diens achteloze antisemitisme, waar hij later wel afstand van nam, lijkt veel op dat van Sándor Márai die in zijn Bekentenissen van een burger schreef: “Ook ikzelf vond het onrechtvaardig en ongepast, dat onze bovenburen, die, hoe je ook over hen dacht, slechts joden waren, welvarender waren en op grotere voet leefden dan mensen als wij”, treurt de ik in deze roman. En verderop neemt hij waar dat als men een jodengezin accepteerde, zulks geschiedde “op de wijze waarop men een onderworpen negerstam aanvaardt.”


vrijdag 18 november 2022

Over snelheid

 

De zon raast rond het centrum van de Melkweg met een snelheid van 828.000 km/h. Een volledige orbit duurt 230 miljoen jaar. De zon is 4,6 miljard jaar oud dus tot nog toe zijn er zo'n 20 orbits afgelegd. Grappig hoe klein dit laatste getal is vergeleken bij de andere. De Melkweg heeft nog een lange tijd te gaan maar de zon zal naar verwachting over zo'n vijf miljard jaar oplaaien, splijten en uiteindelijk veranderen in een enorme gloeiende ring van interstellair gas en stof. Dus in haar hele bestaan maakt de zon ergens rond de vijftig orbits vol.

dinsdag 15 november 2022

Een cordon sanitaire. Nu!

We kunnen er niet langer om heen, de grootste snotneus van dit land hoopt op een bezetting van het parlement en vreest dat daarbij doden kunnen vallen. Maar het doel heiligt de middelen kennelijk. Meer woorden wil ik er niet aan spenderen. Laten we rondom deze gevaarlijke gekken een cordon sanitaire sluiten. Nu!