maandag 8 maart 2021

Een heilige alliantie tussen orthodox christelijk en radicaal rechts

 

Er staat een buitengewoon interessant interview in de Volkskrant met onderzoeksjournalist Sander Rietveld over de overeenkomsten tussen orthodox christelijk en radicaal rechts. Rietveld schreef een boek over zijn onderzoek met als titel Nieuwe kruisvaarders – De heilige alliantie tussen orthodoxe christenen en radicaal rechtse populisten. Daarin beschrijft hij hoe het rode gevaar van het communisme werd ingeruild voor nieuwe onderwerpen om tegen ten strijde te trekken: abortus, de islam, globalisering en de emancipatie van vrouwen, immigranten en homoseksuelen. Dat zijn precies de thema’s die de traditionele christelijke waarden van familie en gemeenschap zouden bedreigen en die radicaal rechts gebruikt om hun identiteit mee af te bakenen. Beide groepen hunkeren naar een geïdealiseerd verleden en hebben wat Rietveld een ‘verlieservaring’ noemt. 


Laten we eens kijken naar een van de meest recente publicaties van zo'n internationale orthodox christelijke beweging dat als titel heeft Herstel van de natuurlijke orde. Ik bespaar u even de argumentaties van deze organisatie die overigens uiteindelijk culmineren in de stelling dat de natuurlijke wet te verkiezen is boven de menselijke wet en mensenrechten. Het document kunt u hier downloaden als PDF. Het brengt u rechtstreeks terug naar de Middeleeuwen. Ik beperk me hier tot het vermelden van de meest pregnante lange termijn doelen van deze duistere organisatie.

Huwelijk en gezin
- een verbod op scheiden
- intrekken van alle wetten inzake partnerschappen tussen personen van hetzelfde geslacht
- verbod op adoptie door homoseksuelen

Contraceptie
- verbod op verkoop van voorbehoedsmiddelen

Abortus
- wettelijk verbod op abortus in het internationaal recht

Prenatale diagnostiek
- uitsluiting van prenatale diagnostiek van financiering door ziektekostenverzekering

Medisch ondersteunde voortplanting
- verbod op IVF

Stamcelonderzoek
- verbod op stamcelonderzoek

Euthanasie
- internationaal verbod op euthanasie
- weten tegen hulp bij zelfdoding aannemen

Gelijkheid en antidiscriminatie
- afschaffing van gelijkheidswetgeving op EU-niveau
- bevestiging van de contractvrijheid als een grondrecht

Fijne club, vindt u niet? Het probleem met radicale geesten is dat zij menen de wijsheid in pacht te hebben en dat die per definitie voor iedereen dient te gelden. Voor dit soort mensen bestaat democratie alleen voor christenen net zoals Israëliërs maar blijven beweren in een democratie te leven en er volstrekt aan voorbijgaan dat die democratie alleen voor joden geldt. Wilt u nog wat meer huiveren? Lees dan dat boek van Sander Rietveld eens!zaterdag 6 maart 2021

SP, denk twee maal na voor je begint aan kabinetsdeelname!

 

Gisteravond was het de beurt aan Lilian Marijnissen van de SP. Ook zij werd kritisch ondervraagd, zoals het hoort. Wollaars wees er terecht op dat er in de SP-er verschillende zielen huizen: de activist, die kritisch staat tegenover kabinetsdeelname, de socialist die graag zou zien dat er eens resultaten werden geboekt en de in cultureel opzicht meer conservatieve SP-er die weinig op heeft met migratie en die behalve de socialistische inkomenspolitiek toch vooral een wat rechtsere agenda voert.

Marijnissen erkende dat de gemiddelde SP-er misschien een wat complexe ziel kan hebben maar wist wel goed over het voetlicht te brengen dat de SP staat voor 'sociaal en gelijkheid'. Rutte feliciteerde haar met een frisse en vrolijke campagne en dat compliment is terecht, ook al zit je als lijsttrekker van de SP nu niet te wachten op een compliment van iemand als Rutte.

Gaande het interview wees de lijsttrekker erop dat de SP wel degelijk een aantal wapenfeiten kon presenteren (denk aan de toeslagenaffaire) maar ze moest ook erkennen dat veel van zulke kleine overwinningen in het gedrang kwamen tussen al het Corona-geweld. Wollaars hield haar voor dat de SP er nu ook niet in was geslaagd met een eigen Corona-benadering te komen maar persoonlijk vond ik dat een wat onzinnig verwijt. Ik ben van mening dat het parlement de regering zeer kritisch dient te volgen in de aanpak van de Corona - en volgens mij gebeurt dat ook - maar dat het geen zin heeft om te proberen op dat terrein met een geheel eigen visie te komen.

De eerste vragensteller was - heel pregnant - de voorzitter van de jongerenclub Rood van de SP., Olaf Kemerink. Er is natuurlijk enorm veel gedoe geweest tussen de moederpartij en de jongerenclub - en mijn persoonlijke mening is dat de SP die discussie niet op een verstandige manier heeft gevoerd, in zulke zaken blijkt het partijbestuur nog steeds uit gestaalde kaders te bestaan - maar zowel Marijnissen als Kemerink gingen op een uiterst correcte manier met elkaar om. Zo kan het dus ook.

Het meest sprekende statistiekje uit dit interview was afkomstig uit een onderzoek van de Universiteit van Groningen. Het is algemeen bekend - en de statistieken ondersteunen dat ook - dat meeregeren met de VVD vrijwel altijd tot stemmenverlies leidt. Maar dit stemmenverlies is nergens zo groot als bij de SP. Over de periode 1990 tot 2020 bedraagt dit verlies zelfs gemiddeld 40%. Cijfers die een omineuze waarschuwing inhouden!

Hoe het ook zij, Marijnissen bleef uitstekend overeind in dit interview en ze maakte een zeer gemotiveerde indruk en had haar zaken goed op een rij. Het minst verstandige standpunt van de partij is het voornemen afscheid te nemen van de Euro. Ik weet niet welke analyse daaraan ten grondslag ligt maar het lijkt mij een heilloze weg.

Tonggedruis van ongedierte

 

Isa Kriens. Isa Kriens? Nooit van gehoord! Deze mevrouw, hierboven ziet u hoe zij oogt, is een jurist die denkt dat Corona minder dodelijk is dan een gewone griep en die dus tegen de Coronamaatregelen is. Isa Kriens heeft minister Kaag op de korrel genomen via de hashtag #kutkaag op Twitter. U kunt zich wel ongeveer voorstellen welk niveau deze vrouw heeft.

In een uitstekend artikel in de Volkskrant kunt u lezen hoe zo'n tweet trending kan worden. Dus ook een academisch gevormd iemand als deze Isa Kriens meent zich op de laagst denkbare manier uit te mogen laten over een politicus met wie ze het niet eens is. 


Het zoveelste bewijs van de bagger en de emotionele diarree die social media teweeg kunnen brengen, genereren. Ik heb de social media niet voor niets een paar jaar geleden definitief verlaten. Ik zou er dus verstandig aan doen alle uitingen via die media volledig te negeren. Doorgaans doe ik dat ook maar vergis u niet: hoe onbeduidend en hoe onaangenaam deze Isa Kriens ook mag zijn - en dat is ze - deze social media spelen een helaas veel te grote rol in het publieke debat.

Ik vind het treurig dat er mensen zoals Isa Kriens zijn, dat ze hun mond open doen om de twee hersencellen waarover ze beschikken aan het woord te laten. Tonggedruis van ongedierte. Meer is het niet.

 

vrijdag 5 maart 2021

Ploumen werd behoorlijk gemangeld

 

Het ging meteen al mis tijdens het interview dat Marielle Tweebeeke had met partijleidster Lilianne Ploumen van de PvdA. In een inleidend filmpje werd opgemerkt dat Ploumen verrassend opeens tot minister werd benoemd. Volkomend terecht merkte Ploumen toen op dat niemand zo'n opmerking ooit over Wopke Hoekstra zou maken en dat zij voordat ze minister werd toch al aardig wat relevante wapenfeiten achter de rug had. Ik vond dat Tweebeeke wel wat defensief op deze terechte kritiek reageerde.


Vervolgens werd Ploumen om de oren geslagen met negen kwesties waarin de PvdA inmiddels een draai van 180 graden heeft gemaakt. Het is natuurlijk terecht dat een politieke partij kritisch bevraagd wordt maar wat hier nadrukkelijk speelt en wat niet als zodanig benoemd werd is natuurlijk de moeite die de sociaaldemocratische partijen eigenlijk overal hebben met de moderne samenleving. Na de financiële crisis moest er fors hervormd en dus bezuinigd worden, hoe ver reikt de eigen verantwoordelijkheid van de burger, hoe lang ga ja mee in het steunen van het bedrijfsleven opdat banen niet als sneeuw voor de zon verdwijnen enzovoort.

Wat ook niet hielp waren de kiezers die in de studio een vraag mochten stellen aan de partijleider. De eerste vragensteller was overduidelijk gestrest, zeer verbolgen over de partij en had ook moeite om in weerwil van zijn boosheid netjes te blijven. Dat bleef hij overigens wel maar ik vond hem te emotioneel voor zo'n kort item. Daar kan geen enkele partijleider goed op reageren.

De PvdA heeft momenteel nog slechts 9 zetels en Lilianne Ploumen hoopt op dubbele cijfers. Met 1 zetel winst is haar doelstelling dus al gehaald. Iets meer ambitie zou niet gek zijn. Hoe gaat de PvdA die draai van 180 graden financieren? Vooral door het verhogen van de lasten voor het bedrijfsleven. 42 Miljard wordt opgehaald bij de multinationals, de big tec bedrijven die helemaal geen belasting betalen en bij de miljonairs en miljardairs. Dat is natuurlijk een gigantisch bedrag dat volgens mij van realiteitszin gespeend is. Zelfs de SP durft niet zover te gaan. Ik wil niet zeggen dat ze bij de PvdA de weg kwijt zijn maar ik zie de sociaaldemocratie in ons land niet gauw fier overeind komen. Mij lijkt het een achterhoedegevecht.

donderdag 4 maart 2021

Deelname CU aan een rechts kabinet is mislukt

 

Gisteren was de beurt aan Gert-Jan Segers van de CU. Dit keer geïnterviewd door Jeroen Wollaars, ook al zo'n kundig journalist uit de fake media zoals Baudet van de week op Wakker Nederland mocht verklaren. Maar we vergeten deze rattenvanger en keren terug naar de CU. Segers houd ik voor een integer politicus. Waar Esther Ouwehand af en toe behalve minzaam ook wat neerbuigend leek te glimlachen, maakte Segers op mij toch een betere indruk.

Wollaars hield hem voor dat kabinetsdeelname de achterban van de CU niets tot weinig had gebracht op een aantal punten. Segers kon dat niet ontkennen en troostte zich met de gedachte dat de uitkomst zonder deelname van de CUI nog ongunstiger zou zijn geweest.

Gevraagd naar logische samenwerkingspartners voor de CU kwam Segers uit op CDA en het hele linkse blok. Als ik hem was zou ik niet nog eens in een coalitie met rechts stappen. En voor mij hoort het CDA echt bij het rechtse kamp.

Verhelderend was een vraag van een CU-lid die zich had gestoord aan het feit dat de CU had ingestemd met voorbehoedsmiddelen in het ziekenfondspakket. Segers moest hem uitleggen dat als je abortus zoveel mogelijk wil vermijden, het tactisch gezien verstandig is om vrij verkrijgbare anticonceptiemiddelen te bepleiten. Dit is precies wat er mis is met die religieuze kiezer: het liefste wil die zijn eigen moraal opdringen aan de rest van het land. Het komt niet eens in de hersens van zulke lieden op dat ze er zelf echt voor mogen kiezen om geen voorbehoedsmiddelen te gebruiken, om geen abortus toe te staan maar dat het geen pas geeft andersdenkenden met alle geweld in hun particuliere frame te willen proppen.

Enfin, Segers is een sympathieke gast, net als Carola Schouten trouwens, die hij ferm en terecht verdedigde tegenover een in de studio aanwezige boer. Boeren lijden aan gezichtsvernauwing zoals u weet. Maar zij vormen wel de traditionele achterban van de CU.

Excessief of ook pervers?

 

Mevrouw Jaska de Bakker werkt vier jaar bij FrieslandCampina en vertrekt daar deze zomer. Volgens de RvC is er geen sprake van een gedwongen vertrek. Toch krijgt mevrouw de Bakker een meer dan riante vertrekpremie mee, waarover de onderneming ook nog eens € 700.000 belasting moet betalen. FrieslandCampina is een boerencoöperatie waarbij 17.000 boeren zijn aangesloten. Voor het eerste sinds 2008 is er dit jaar  geen sprake van een winstdeling voor de deelnemende boeren. In termen van de fiscus is hier sprake van een excessieve beloning voor mevrouw Bakker.

Bij Ahold-Delhaize weten ze er ook wel raad mee. Ik citeer even uit de Volkskrant: " Topman Muller kreeg 1,1 miljoen euro basissalaris, 1,65 miljoen euro bonus en 2,94 miljoen euro aandelenwinsten, naast een pensioenbijdrage van 77 duizend euro en 257 duizend euro aan overige inkomsten. Daardoor komt zijn beloning uit op 6,02 miljoen euro. Een jaar eerder was dat 4,36 miljoen euro".

Beide bedrijven laten weten dat ze niets anders doen dan een eerder overeengekomen contract nakomen. De topman van Ahold-Delhaize verdient nu 122 maal zoveel als de gemiddelde werknemer van het bedrijf. Op businessinsider.nl lezen we dat een factor 40 als aanvaardbaar wordt beschouwd, maar er wordt nergens bij verteld waar die factor op gestoeld is.

Ik ben niet jaloers op mevrouw Bakker of meneer Muller maar bent u het met mij eens als ik zeg dat hun beloning niet alleen excessief maar ook pervers is?

woensdag 3 maart 2021

De Partij voor de Dieren, duidelijk en weinig spectaculair

 

Gisteren mocht Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren haar verhaal doen bij Marielle Tweebeeke van Nieuwsuur. Het moet maar weer eens gezegd: Marielle Tweebeeke is een uitstekend journalist. Esther Ouwehand bleef overigens redelijk gemakkelijk overeind. Je kunt van mening zijn - en nogal wat hardcore leden van deze partij vinden dat ook - dat de partij zich moet beperken tot het welzijn van dieren en natuur maar dat vind ik van weinig realiteitszin getuigen.


In alle politieke stellingnames gaat de PvdD uit van een maximaal zelfbeschikkingsrecht waarbij de grens ligt daar waar dieren geslachtofferd worden. Dat lijkt mij een alleszins verdedigbare positie. Niet voor de hardliners dus.Overigens is er weinig gedoe in deze partij. Eén kamerlid stapte op omdat ze vond dat de mens te weinig aandacht kreeg maar dat lijkt me nauwelijks te verdedigen, zoals Tweebeeke gisteren ook overtuigend liet zien. Dan was er wat gedoe met een voorzitter waarvan de fijne details mij ontgaan zijn. En tot slot was er nog eens gedoe over Ouwehand zelf maar heeft de partij keurig onder het tapijt weten te houden.


Schuurde het dan nergens? Jawel, met name waar de initiatiefnemer van en senator voor de partij Niko Koffemans in de Eerste Kamer meepraat en stemt over onderwerpen waar hij als ondernemer - weliswaar in lijn met de partijstandpunten - belang bij heeft. De senator stond aan de wieg van subsidies voor vleesvervangers, ontving als ondernemer die subsidie en verkocht zijn bedrijf vervolgens voor goud geld aan Unilever.

Weinig spectaculair allemaal en Ouwehand blijkt in de praktijk net zo'n vaardig debater en pleitbezorgster als haar voorgangster. Overigens verklaarde zij zelf ongelovig te zijn en zich wél te laten inenten. Zij beschouwt zichzelf als een activistisch politica maar getuigt in de praktijk van een pragmatische instelling. Ik mag dat wel maar besluit uiteindelijk niet op deze partij te zullen stemmen. Halveren van de veestapel is wat mij betreft een absolute noodzaak.

dinsdag 2 maart 2021

De verkiezingen komen eraan, tijd voor verandering?

 

Het zal geen geheim zijn dat ik al sinds jaar en dag op Groen Links stem. In de aanloop naar deze verkiezingen overwoog ik even mijn stem te gunnen aan de Partij voor de Dieren vanwege hun pleidooi voor het halveren van de veestapel. Een van de meest noodzakelijke en onontkoombare maatregelen voor een gezond Nederland. In mijn ogen dan. Maar toen Groen Links besloot die halvering ook in haar programma op te nemen was dat een geruststellende gedachte.

Nu is er een nieuwe partij opgedoken, VOLT. Niet zo heel erg nieuw want bij de vorige verkiezingen in 2019 waren ze er ook al bij maar op dat moment nog te onvolwassen. Maar er is toch wel het een en ander gebeurd sindsdien. De partij is volwassener geworden en heeft een lijst van 28 kandidaten opgesteld, doorgaans jonge mensen, voor de helft uit vrouwen bestaand.


Wat mij het meest in VOLT aantrekt is hun pleidooi voor een sterkere EU en het aanpakken van grensoverstijgende problemen (klimaat, pandemie, defensie) op Europees niveau. Ook wil VOLT meer invloed van het Europees Parlement ten koste van de nationale regeringsleiders en de Europese Commissie en wil men een einde maken aan de schandalige maandelijkse verhuisoperatie tussen Brussel en Straatsburg. 

Ik ga hier serieus over nadenken in de komende weken, de kans dat VOLT in de Tweede Kamer komt is zeker niet ondenkbaar of onmogelijk, dus mijn stem loopt niet zo'n groot risico verloren te gaan. Ik houd u op de hoogte. Heeft u belangstelling? Kijk dan zelf eens op www.voltnederland.org Overigens, VOLT is een internationale beweging, die in de o ns omringende landen onder dezelfde naam opereert. Ook dat is een ijzersterke zet.


Is er ook nog iets dat m ij minder aanspreekt in hun programma? Jazeker, dat betreft hun pleidooi voor kernenergie. Ik ben me ervan bewust dat de klimaatdoelstellingen vrijwel onhaalbaar zijn wanneer we afzien van kernenergie maar het afvalprobleem is in mijn ogen toch echt een potentiële dealbreker. Een lastig dilemma.

Wordt het niet tijd voor een andere aanpak van de pandemie?

 

Een uitgebreid artikel annex interview met cultuurfilosoof Ad Verbrugge in de NRC. Hij vreest de opkomst van een te sterke staat die enorm investeert in wat ik maar  crowd control noem. Voor we het weten gaat dat ten koste van de vrijheden van de individuele burger. Die vrees lijkt mij niet ongegrond en we moeten er zeker voor waken dat we ooit in zo'n nachtmerrieachtig scenario terecht komen.

Verbrugge bepleit een aanpak die sterk lijkt op Herstel.nl en stelt voor de voor Corona kwetsbare mensen (doorgaans ouderen met onderliggende ziekten) in een zo gesloten mogelijk zorgsysteem te brengen en de rest van de samenleving vrij te laten. Hij signaleert met name onder jongeren toenemende stress omdat hun leven vrijwel stil is komen te staan en ze te weinig prikkels van buitenaf krijgen om op een gezonde manier op te groeien. We mogen dit laatste zeker niet onderschatten.

In de praktijk echter is het buitengewoon moeilijk kwetsbaren en niet kwetsbaren te scheiden. Het gevolg van de aanpak van Verbrugge - net zoals bij Herstel.nl - kan zijn dat er onder de groep kwetsbaren duizenden doden meer te betreuren zullen zijn. Uiteindelijk, aldus Verbrugge, zouden we dat moeten accepteren. Het kan niet zo zijn dat je de gehele samenleving op slot gooit ten behoeve van een relatief grote groep vergrijsde leden van die samenleving die extra risico's lopen.

Persoonlijk kan ik mij wel vinden in zo'n redenatie. De grootste groep doden zijn te betreuren in de verpleegtehuizen waar de mensen al in hun laatste levensfase verblijven, met een gemiddelde verblijfsduur van negen maanden. Ik stel mij zo voor dat een andere aanpak van de crisis mogelijk is wanneer het vaccinatieprogramma is uitgevoerd.

Dat tot nog toe het accent lag op de medische aspecten van de pandemie is volkomen begrijpelijk en wellicht ook juist. Ik heb daar op zich geen kritiek op. Wel vind ik het steeds moeilijker te verteren dat andere patiënten (patiënten met andere dan Covid-klachten) nu ondergeschikt zijn gemaakt aan Corona patiënten. Dat lijkt mij ethisch niet vol te houden en eigenlijk zouden de Corona patiënten moeten concurreren met de niet-Corona-patiënten.

maandag 1 maart 2021

Baudet liet zich niet klem zetten

 

En toen was Thierry Baudet aan de beurt. Hij had zich duidelijk voorgenomen zich niet uit de tent te laten lokken door eventuele stekeligheden van Marielle Tweebeke of medepresentator Arjan Noorlander. Baudet bleef bij elke kritische vraag of opmerking minzaam en enigszins neerbuigend glimlachen en liet zich niet verleiden tot stemverheffing, irritatie of boosheid. Dat is per definitie een sterke aanpak, in ieder geval een verstandige.

Als je de beelden ziet van Baudet op campagne dan kun je je niet aan de indruk onttrekken dat hij heel goed naar Trump heeft gekeken. Niet zo gek ook want hij bewondert deze eencellige Amerikaanse politicus. Voor het overige was het de Baudet zoals we hem kennen, hij ging meteen van start met zijn gebruikelijke jeremiades over een globalistische machtsgreep, de vrijheidsstrijd van FvD, over mondiale globalistische elites die plannen maken voor een wereldstaat, over journalisten die hun best doen je zo slecht mogelijk te begrijpen, hij bagatelliseerde het feit dat 74 partijleden die bestuurlijk namens FvD in een college zitting hadden genomen waren opgestapt, hij sprak letterlijk van de bevrijding van Nederland en natuurlijk viel het woord 'kartel' in zo'n beetje iedere tweede zin.

In zijn standpunten over Corona bleek Baudet 180 graden gedraaid en dat gaf hij grif toe. En in het provinciebestuur van Noord Brabant, waar FvD deel van uitmaakt, stemde FvD voor windmolens en voor de EU terwijl ze juist mordicus tegen die plannen zijn. Ook worden mede namens FvD boeken met Zwarte Piet nu uit de Brabantse bibliotheken geweerd. Terecht stelde Tweebeke de vraag of Baudet niet wat al te soepel deelnam aan de kartels waar hij zo'n verklaard tegenstander van is?

Maar Baudet bleef onverstoorbaar en Tweebeke kreeg geen vat op hem. Hij verwacht 20 zetels te halen bij de komende Tweede Kamer verkiezingen en als hij het voor het zeggen zou krijgen zou hij een coalitie willen sluiten met de SGP, de PVV en de SP.  In de huidige peilingen staat Baudet op maximaal 4 zetels maar dat maakt op hem geen enkele indruk. Dat is niet helemaal onterecht want uit die peilingen blijkt dat de helft van het electoraat nog niet besloten heeft. Bovendien is Baudet sterk in het campagnevoeren. Het zou mij niet verbazen als hij fors meer dan 4 zetels binnen weet te slepen. Aanleiding tot droefenis, dat wel.