maandag 5 december 2022

Rutte is een ramp voor ons land

 

Het is niet mijn partij - ik houd het voorlopig maar op VOLT - maar bij D66 wordt geregeld verstandige taal uitgesproken. Dat geldt bijvoorbeeld voor Rob Jetten die ik voor een uitstekend en integer parlementariër houd. Maar ook Paternotte zegt vaak dingen die hout snijden. Bijvoorbeeld over hoe onverstandig en kortzichtig het is alleen maar over beperkende maatregelen te willen praten als het over migratie gaat. Zie het Financieel Dagblad van vandaag.

Ik geloof niet dat ik tijdens mijn leven ooit zo'n overspannen arbeidsmarkt heb meegemaakt als juist nu. Op werkelijk alle terreinen komen we arbeidskrachten tekort. Toch willen we niets weten van instroom van buitenaf. Alleen al in de Brainport-regio in Eindhoven komt men de komende 10 jaar zo'n 70.000 arbeidskrachten in technologie en ICT tekort. En wat te denken van de zorgsector? En nog vele andere gebieden van economische activiteit? Ook buitenlandse studenten zijn we nu volop aan het weren.

De argumentatie is doorgaans hetzelfde: het absorptievermogen van de Nederlander kan het niet meer trekken en bovendien, wat nog veel erger is, al die instromende arbeidskrachten leggen beslag op voorzieningen en faciliteiten waar we als Nederlanders eerst zelf aanspraak op willen doen gelden.

In Duitsland denken ze wel na over de toekomst, daar is men niet vies van visie. De Duitsers realiseren zich dat ze niet zonder extra arbeidskrachten kunnen en werven daarom actief buitenlandse migranten. Maar hier in Nederland houden we niet meer van het woord visie en prompt ontslaan we onszelf van de plicht toch zo af en toe eens na te denken over wat ons te wachten staat als we dit wel of dat niet. Ga vooral zo door Rutte en aan het einde van je glanzende carrière bleek je niet meer dan een behendig bestuurder, iemand die op de winkel paste maar die nooit de tijd nam zich af te vragen wat voor een leven die winkel beschoren was. Rutte is een ramp voor ons land!

Wij mogen Navalny niet vergeten

 

In de NRC van vandaag een groot en evenzo schrijnend artikel over de wijze waarop het Kremlin probeert Navalny monddood te maken. Ik ga u niet uitleggen wie Navalny is, u weet dat natuurlijk. Hij zit al 78dagen in een kale cel van 3,5 bij 2 meter. Hij mag vrijwel niemand spreken, noch live, noch telefonisch. Als zijn advocaten hem bezoeken wordt het raam dat tussen hen inzit met papier beplakt zodat ze geen geschreven tekst kunnen uitwisselen. Navalny staat opnieuw terecht en hij wordt zo goed als zeker opnieuw veroordeeld maar hij mag het proces niet zelf bijwonen. Hij heeft een slechte videoverbinding met zijn rechter tot zijn beschikking. Navalny lijkt nog steeds ongebroken maar hoe lang kan een mens de treiterijen en mishandelingen van een corrupte en misdadige staat verdragen? Kijk naar de manier waarop Poetin een politieke tegenstander meent te mogen behandelen en je weet exact hoe pervers en misdadig deze dictator is.

Of zou u hem nog geen dictator willen noemen? Omdat hij door verkiezingen aan de macht is gekomen? Eén blik op de lange tafel waarin deze autocraat zijn gesprekspartners (en die term is nooit van toepassing!) te woord staat is voldoende om duidelijk te maken dat we hier met een sociopaat te maken hebben. Och arme Russen, ach onzalige maar o zo moedige Navalny! Wat een droefenis.

Kroatië, Roemenië en Bulgarije willen bij ons horen...

 

...maar Nederland ligt dwars bij Bulgarije. Alle lidstaten van de Europese Unie zijn van mening dat deze drie landen voldoende hebben gedaan om aan alle rechtsstatelijke voorwaarden voor toetreding tot het Schengengebied te voldoen. Nederland staat alleen in haar standpunt dat de Bulgaren nog niet toegelaten kunnen worden. Ondanks dat de EU van mening is dat ook Bulgarije de grensbewaking op orde heeft, mensenhandel aanpakt en mensenrechten van migranten respecteert. Nederland denkt dat de Bulgaren nog niet voldoende ondernemen tegen corruptie en georganiseerde misdaad.

Het lijkt zo stoer dat Nederland hier de poot stijf houdt maar in werkelijkheid is het oliedom en knap ergerlijk. Waarom zo nodig dwarsliggen als alle buren ermee instemmen dat deze landen kunnen toetreden? Juist wie oog heeft voor de wat langere termijn realiseert zich dat we deze landen niet moeten frustreren en dat we ze nodig hebben om de Europese Unie sterker en veiliger te maken. Maar lange termijn visie is niet aan de Nederlanders besteed sinds ze zuchten onder het Rutte-juk.

De werkelijkheid is dat het toelageschandaal met misbruik makende Bulgaren is begonnen. Daar werden we allemaal zo kwaad over dat we met elkaar besloten tot draconische maatregelen en tot de dag van vandaag slaagt onze minister president, die zijn handen schielijk in onschuld waste, er niet in de ellende die hier voor tienduizenden Nederlandse burgers uit volgde, op te lossen.

O heer, verlos ons toch van Rutte. En daarnaast wordt het tijd dat de EU met meerderheid van stemmen gaat beslissen. Dat vetorecht voor iedere lidstaat is zo waanzinnig contraproductief!

zondag 4 december 2022

Denkt u echt dat de moraal in goede handen is?

 

Wojtyla, u kent hem vast nog wel, die populaire paus Johannes Paulus II die god op aarde verving tussen 1978 en 2005. De man was ongelooflijk populair, even populair als reactionair meen ik. Maar daar gaat het me nu niet om. Zijn opvolger, de zwatelende Duitser Benedictus XVI, had de grootst mogelijke haast om onze geliefde Pool zalig te verklaren en de volgende paus, de verlichte Fransiscus verklaarde hem in 2014 zelfs heilig.

Wojtyla zou twee wonderen hebben verricht. En of dat klopt wordt door confraters uit eigen parochie bepaald. Zo gemakkelijk gaat dat in de katholieke kerk. Dagblad Trouw is wat dieper in de geschiedenis van onze Wojtyla gedoken en heeft vastgesteld dat deze al in 1971 op de hoogte was van kindermisbruik door collega-priesters die hij vervolgens fluks de heilige hand boven het hoofd hield. De snoodaards moesten biechten, drie weesgegroetjes opzeggen en mochten dan elders vrolijk verder gaan met hun misdadige praktijken.

Ook onze Wojtyla vond de naam en faam van het door hem vertegenwoordigde instituut dus belangrijker dan het heil van de kinderen die aan zijn zorgen waren toevertrouwd. Nu dat formeel is vastgesteld, zou je verwachten dat schaamte toe zou slaan. Dat een geheime commissie de heiligverklaring van deze hypocriet spoorslags in zou trekken. Maar natuurlijk gebeurt dat niet. En al die arme sloebers die denken dat ze bij god moeten zijn voor moraal, worden en passant ook maar onmiddellijk in de kou gezet.


Want daar zijn gelovigen toch wel heel erg goed en flexibel in: to turn a blind eye to al die zaken die hen  confronteren met de eindeloze en perverse hypocrisie van de vertegenwoordigers van god op aarde. We noemen dat cognitieve dissonantie, we negeren alles wat niet in ons ideaaltypisch beeld past. En bidden vrolijk verder.

dinsdag 29 november 2022

Paul Cliteur glijdt af naar een steeds bedenkelijker niveau

 

De rechtsfilosoof Paul Cliteur is met emeritaat. Heeft hij des te meer tijd over voor FvD en ON. Daar worden we niet vrolijk van. Recent was er een uitzending van ON waarin eveneens rechtsfilosoof Raisa Blommestijn filmpjes liet zien waarin zwarte burgers op witte burgers insloegen. Dat in geen van die gevallen racisme ook maar enige rol speelde werd door Raisa gemakshalve maar verzwegen, anders kon ze haar punt niet maken. Ook sprak ze uitdagend bij voortduring van 'negers' terwijl het al vele jaren goed gebruik is dat woord te vermijden omdat het door de aangesprokenen als kwetsend wordt ervaren. Maar Raisa wilde zich graag anti-woke presenteren.

Cliteur zat erbij, in die gewraakte uitzending, en liet geen moment blijken dat hij het met het door Raisa Blommestijn te berde gebrachte oneens was. Terwijl voor iedere verstaander helder was: Raisa was ronduit racistisch. Cliteur ontkent dat overigens, geen wonder, Raisa is bij hem afgestudeerd.

Nu is Cliteur al tijden lang niet meer de scherpere academicus. Zijn beoordelingsvermogen laat hem steeds vaker in de steek. Hij heeft zich nooit van Baudet en de FvD gedistantieerd, sterker nog, hij is nog steeds lid van die partij en verklaarde onlangs nog, ter verdediging van de abjecte Gideon van Meijeren: "Wanneer de onderdrukkende maatregelen van de overheid nog een tijdje doorgaan zal dat leiden tot een herleving van de traditie van het natuurrecht: het recht dat hoger is dan het recht van de staat". Als dat geen donkerbruin gedachtegoed is, dan weet ik het niet meer.

donderdag 24 november 2022

Wij kunnen ons geen boeren meer permitteren! Zij richten te veel schade aan

 

Veen dat uitdroogt stoot methaan en lachgas uit. En woningen die op staal zijn gebouwd zakken met het dalen van de grondwaterspiegel. En waarom hielden we het grondwaterpeil dan zo laag? Omdat de boeren dat wensten. Zo simpel is het. Dat moet nu stoppen, zegt de regering eindelijk. En dat is terecht. We zullen gaan zien of de boeren,die een ruime stem in de waterschappen hebben, dat nog gaan frustreren. In Noord- en Zuid-Holland, Friesland en de kop van Overijssel.

De ideale waterstand is 20 tot 30 cm onder het maaiveld maar gemiddeld staat het grondwaterpeil nu op 50 cm onder maaiveld en in Friesland zelfs 80 cm! In de Volkskrant lezen we: "Een te lage grondwaterstand is niet alleen in veenweidegebieden, maar in vrijwel heel Nederland een probleem. Op hoge zandgronden wordt regenwater slecht vastgehouden door de bodem. Daar strijden boeren, drinkwaterbedrijven en bossen in steeds vaker voorkomende droge, hete zomers om schaars grondwater. In kustgebieden leidt het lage waterpeil tot verzilting van de bodem, omdat zout zeewater bij gebrek aan ‘tegendruk’ steeds verder het land binnendringt".

Op vrijwel alle terreinen krijgen wij in ons land de rekening gepresenteerd van de intensieve landbouw en veeteelt door ons boeren. Zij spelen mooi weer met hun fantastische producten die voor het overgrote deel naar het buitenland verdwijnen, de winst gaat naar de boeren maar wij gewone Nederlanders betalen de schade die de boeren aanrichten! 

Jalours op de Duitsers

 

Kijkt u naar het WK? Ik wel en ik doe dat zonder schaamte. Ik voel niets bij die bijna dwingend opgelegde schaamte. ik heb geen invloed op de corrupte gelederen van de FIFA en de gangen van Blatter en Platini. Noch op de gangen van de intens corrupte en schaamteloze Infantino, die zijn oren geheel laat hangen naar believen van de sjeik van Qatar.

Elk blijk van regenboog en dat wat dat fenomeen vertegenwoordigt is in Qatar verboden. Daar leeft men nog in 1922. Ik heb er alle begrip voor de de Nederlandse voetballers geen rol willen spelen in een merkwaardig conflict dat niets met voetballen van doen heeft. Maar waar is de KNVB? Die stelt zich zogenaamd diplomatiek op. Fijn hoor, en dan straks om diezelfde diplomatieke redenen weer voor Infantino stemmen zeker?

Nee, dan de Duitsers. Kijk eens hoe het Duits elftal zich laat fotograferen? Dat is een gebaar dat niet onopgemerkt is gebleven. Dat gebaar is een statement. En dat siert de Duitse voetballers. Waarom hebben onze jongens niet zoiets bedacht? Maar dat is nog niet alles, kijk eens naar de Duitse minister van sport, Nancy Faeser, die doet de gewraakte LOVE armband gewoon om en neemt plaats naast Infantino. Ook dat is een sterk gebaar, dat ik wel weet te waarderen. Wedden dat onze minister van sport, Conny Helder, dat niet durft straks?


Vergeleken met de Duitsers zijn wij in alle geledingen watjes. Dat die Duitsers vervolgens van Japan verloren is even opmerkelijk als sensationeel. Dat ongeluk trof ons dan gelukkig weer niet, het moet gezegd. Maar denkt u echt dat die dingen iets met elkaar te maken hebben?

dinsdag 22 november 2022

Staphorst is een gezwel in onze samenleving, de politie is laf en de minister wauwelt maar wat

 

U heeft het vast meegekregen. Kick Out Zwarte Piet KOZP vraagt toestemming aan de gemeente Staphorst om vreedzaam te demonstreren tegen het inhalen van Sinterklaas die begeleid zal worden door geheel zwarte knechten. De lokale bewoners, vooral jongeren, krijgen er lucht van, lokken de demonstranten in een hinderlaag en gebruiken intimidatie en geweld om de demonstranten weg te jagen. Er is meer dan voldoende politie op de been maar er wordt niet ingegrepen. De burgemeester verbiedt alsnog de demonstratie van KOZP omdat ze "wanordelijkheden in aanwezigheid van kinderen" wil voorkomen. Er wordt niet één Staphorster door de politie aangehouden.

De minister van Veiligheid en Justitie verklaart geschokt te zijn door de manier waarop de demonstranten van KOZP werden belaagd en zei letterlijk: "Maar je mag nooit met geweld of intimidatie de ander de mond snoeren". Wel als je een Staphorster bent. Of een boer. Want dat is wat we allemaal onthouden: geweld loont in een samenleving die niet de ballen heeft er tegen op te treden. De minister spreekt mooie woorden maar doet niets om de veiligheid van alle burgers te garanderen. De politie doet alsof ze blind is. Waarom? Ik denk om haar lafheid te maskeren.