zaterdag 22 januari 2022

Solar Geo Engineering

 

Er zijn mensen die menen dat het technisch vermogen van de menselijke soort toereikend is om de klimaatopwarming te stoppen. Het instrument dat we daarvoor inzetten noem men Solar Geo Engineering. Er is een aantal technieken ontwikkeld om de opwarming van de aarde buiten het aardoppervlak of zelfs buiten de atmosfeer tegen te gaan. De meest haalbare techniek lijkt het injecteren van aerosolen in de stratosfeer te zijn. Maar er zijn ook methoden om wolken helderder en dus reflecterender te maken. En dan is er ook nog een technisch concept waarbij we op een stationaire plaats zonneschermen tussen de zon en de aarde plaatsen zodat een groot deel van het zonlicht wordt weerkaatst. U kunt hier meer over lezen in een van de jongste edities van Scientias.

Wetenschappers van over de hele wereld hebben een open brief  opgesteld om te waarschuwen tegen deze vorm van klimaatbeheersing. Het grootste bezwaar, lijkt mij, is dat de mens dan geen enkele aanleiding meer zou hebben het eigen gedrag aan te passen, terwijl daarmee toch echt de grootste klimaatwinst valt te behalen. Bovendien zijn wij de veroorzakers van de opwarming van de aarde, ook al zijn er hele volksstammen die graag anders geloven.

Maar het grootste bezwaar van de wetenschappers is dat er momenteel geen internationale instelling is die in staat is om de wereldwijde inzet van zonne-klimaatengineeringstechnieken effectief te reguleren. De wetenschappers wijzen er hierbij op dat er voor de inzet van bijvoorbeeld stratosferische aerosolinjectie op internationaal niveau afspraken moeten worden gemaakt over waar en hoe dat gaat gebeuren en hoelang, in welke mate er aerosolen geïnjecteerd zullen worden en wie er verantwoordelijk is voor eventuele (onvoorziene) effecten van deze aanpak. En omdat alle landen door de inzet van zonne-klimaatengineering worden geraakt, moeten ook alle landen zeggenschap over de kwestie hebben. dit zijn de belangrijkste aanbevelingen van de wetenschappers:

 1. The commitment to prohibit their national funding agencies from supporting the development of technologies for solar geoengineering, domestically and through international institutions.
 2. The commitment to ban outdoor experiments of solar geoengineering technologies in areas under their jurisdiction.
 3. The commitment to not grant patent rights for technologies for solar geoengineering, including supporting technologies such as for the retrofitting of airplanes for aerosol injections.
 4. The commitment to not deploy technologies for solar geoengineering if developed by third parties.
 5. The commitment to object to future institutionalization of planetary solar geoengineering as a policy option in relevant international institutions, including assessments by the Intergovernmental Panel on Climate Change.

Het is nog te vroeg voor defaitisme

 

In een zeer interessant artikel in de NRC van dit weekend  rekent Yuval Noah Harari ons voor dat er eigenlijk geen enkele reden is voor een Avondlandstemming als het om de klimaatcrisis gaat. Ja, die crisis bestaat echt en moeten we ook zeer serieus nemen maar nee, het is echt niet zo dat ons alleen nog een apocalyps wacht. De situatie is bedreigend maar niet hopeloos.

Het mondiale bbp bedraagt momenteel zo'n 85 biljoen dollar en uit alle klimaatmodellen kan worden afgeleid dat we, om tot een koolstofneutrale economie te komen en de temperatuurstijging onder de anderhalve graad te houden, slechts 2% extra in ons energiesysteem moeten investeren om de transitie naar een duurzame economie mogelijk te maken.

Nu kan ik die 2% niet controleren maar Harari kennen we als een consciëntieus wetenschapper en bovendien geeft hij aan dat de berekeningen van hem en zijn onderzoeksgroep aansluiten bij de modellen van het IPCC. Ik ga er hier voor het gemak van de discussie dan ook van uit dat zijn rekensommen kloppen. Die extra 2% bedraagt dus slechts een luttele 1,7 biljoen dollar die we moeten investeren in de transformatie van de energie- en transportsector. Uiteraard is dat niet voldoende om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Daarnaast, stelt Harari, moeten we vooral meer plantaardig voedsel gaan eten. Dat vergt geen investering maar slechts een gedragsverandering.

Dat laatste klopt natuurlijk maar zo'n gedragsverandering is nog niet zo eenvoudig. Harari is zelf veganist en ik kan er niet om heen dat dat de meest duurzame levenshouding is. Maar het lukt mij al niet om uitsluitend vegetarisch te eten, laat staan dat ik uitsluitend vega zou eten. Maar laten we eens kijken naar andere doelen waarin we eerder zo'n 2% bereid waren te investeren. 

 • Harari laat ons zien dat de VS in 1945 36% van het Amerikaanse bbp over had om de Tweede Wereldoorlog te beëindigen.
 • Tijdens de financiële crisis van 2008 investeerden de Amerikanen 3,5 % van het bbp om bedrijven 'too big to fail' te redden.
 • In 2020 besteedden nationale overheden 2,4% van het mondiale bbp aan legers en wapens.
 • Elke twee jaar gooien we voor 2,4% van het mondiale bbp aan voedsel weg.
 • Elke 3 jaar geven we als internationale samenleving 2% uit aan subsidies voor fossiele brandstoffen.
 • De rijke 10% van de wereldbevolking stalt jaarlijks 1,6% van het mondiale bbp in belastingparadijzen.


Me dunkt, dit zijn duidelijke cijfers. Harari heeft gelijk: als we echt willen, kunnen we de klimaatcrisis aan. Het zal bij lange na niet zo soepel en gemakkelijk gaan als hij in dit artikel suggereert maar voor defaitisme is het nog veel te vroeg.

vrijdag 21 januari 2022

Agrarische export weer gestegen. Moeten we blij zijn?

 

De totale export van de Nederlandse agrarische sector is het afgelopen jaar met bijna 10 procent gestegen tot 104 miljard Euro. En wat zegt onze kersverse minister van Landbouw: "Ik ben diep onder de indruk".  De Nederlandse economie verdiende 46,1 miljard Euro aan de export van landbouwproducten. De grootste bijdrage werd geleverd door de sierteelt, gevolgd door de vleesproductie en de zuivel en eierenbranche.

Leuk hoor, zulke mooie cijfers maar laten we elkaar niets wijsmaken: de met deze exportproductie gepaard gaande emissie van stikstof, pfas en fijnstof is niet in deze cijfers verwerkt. Met andere woorden: de boeren profiteren direct van hun export en leggen de rekening voor de schade die ze daarmee aanrichten bij ons neer. Maar onze minister is diep onder de indruk. Dat belooft weinig goeds!

woensdag 19 januari 2022

Anne Frank

 

Met veel tamtam wordt een nieuw 'cold case' onderzoek naar de vermeende verraders van Anne Frank aangekondigd. Wat heet, er is zelfs al een boek verschenen van Rosemary Sullivan onder de belachelijke titel Het verraad van Anne Frank. Op bol.com lezen we ter aanbeveling: 

Met grote nauwkeurigheid heeft een team van onderzoekers, onder leiding van oud-FBI-agent Vincent Pankoke, tienduizenden pagina’s documenten – sommige waren tot op heden onbekend –, verslagen van interviews en eerdere politieonderzoeken bekeken en nageplozen. Een uniek internationaal coldcaseteam in Nederland, bestaande uit historici, criminologen, datawetenschappers, forensisch experts, journalisten en politiemedewerkers, heeft nauwgezet de maanden in beeld gebracht die leidden tot de aanhouding van de familie Frank.

Ondertussen hebben noch de vertalers van Riemsdijk en Gheeraerdt, noch de uitgever AMBO|ANTHOS op zitten letten. Deze titel maakt Anne Frank tot potentieel dader en potentieel slachtoffer. Waarom niet gekozen voor de heldere titel De verrader van Anne Frank? Maar kom, laten we maar niet over de titel struikelen.

De onderzoeksgroep wijst een joodse notaris Arnold Van den Bergh aan als degene die het gezin Frank aan de Duitsers verried. Bewijs voor die stelling wordt echter niet geleverd, waarmee deze notaris hoogstens kon worden opgevoerd als een potentiële dader. Daar zijn er inmiddels wel meer van zoals we op Wikipedia kunnen vinden: Willem van Maaren, Lena Hartog-van Bladeren, Tonny Ahlers, Nelly Voskuijl en Ans van Dijk. 

De Joodse Raad zou beschikken over een lijst met adressen waar joden ondergedoken zaten. Zo'n lijst is echter nooit gevonden en het ligt ook niet voor de hand dat zo'n lijst zou bestaan. Waar zou de Joodse Raad al die informatie vandaan hebben moeten halen en hoe levensgevaarlijk zou het niet zijn die informatie ook nog eens op een lijst te zetten. Buitendien, toen de familie Frank verraden werd, was Arnold van den Bergh allang niet meer werkzaam voor de Joodse Raad.

Er zijn nog veel meer punten van kritiek op dit onderzoeksteam, lees het artikel Is het verraad van Anne Frank wel opgelost? maar in de NRC van 18 januari 2022. Ik ben er wel uit, nee, dat verraad is in de verste verte niet opgelost. Wel is nu de naam van Arnold van den Bergh bezoedeld, postuum. Niemand die daar iets tegen kan ondernemen. Niet fraai, niet fijnzinnig. Wat is de toegevoegde waarde van zo'n boek? Nul, zou ik zeggen. Die internationale onderzoeksgroep heeft ordinair prutswerk afgeleverd!

maandag 17 januari 2022

TIMELAPSE OF THE FUTURE: A Journey to the End of Time (4K)

Deze simulatie laat zien hoe de toekomst van ons universum eruit zou kunnen zien. Natuurlijk is er vanaf enig moment sprake van pure speculatie maar de hier getoonde processen vloeien logisch voort uit de wetten van de natuurkunde zoals we die nu kennen. Uiteindelijk - en toegegeven: we hebben nog wel even de tijd - zal alles in zwarte gaten verdwijnen maar ook de zwarte gaten zullen desintegreren. Het universum zal eindigen in duisternis tegen het absolute nulpunt in temperatuur.

In dit licht bezien is alle menselijke geploeter volkomen futiel en zinloos. Uiteindelijk zullen al onze sporen gewist worden. Of intelligent leven erin slaagt op een of andere manier gedurende dit hele proces aanwezig en actief te blijven? We hebben geen flauw idee. Maar we weten zeker dat zulk leven op geen enkele manier zal lijken op leven zoals we dat nu kennen. Het zal ver voorbij de mens zijn.

Computer Simulation Visualizes History of the Universe

Het heelal is 13,7 miljard jaar oud, de aarde 4,5. In deze simulatie ziet u de oerknal, het ontstaan van de eerste electromagnetische velden, de eerste grote structuren, u ziet gaswolken ontstaan, de vorming van zware elementen, het ontstaan van donkere materie en het zichtbare licht van sterren.

IllustrisTNG: The cosmic magnetic field strength

Illustris TNG is een prachtige website over het ontstaan en de ontwikkeling van ons universum. Je vindt er tal van foto's en video's met simulaties van delen van ons heelal. Ik lees momenteel De olifant in het universum van Govert Schilling. Een prachtig boek over donkere materie en donkere energie, ik om er later nog op terug. Stevige kost maar fascinerend. De simulatie hierboven laat zien hoe elektromagnetische velden ontstaan en zich ontwikkelen.

Djokovic speelbal in internationale politiek. Tegen wil en dank?

 

We hebben allemaal wel eens van Djokovic gehoord, de Serviër die goed kan tennissen. Ik heb niets met die sport. Vind het prima als mensen doen waar ze goed in zijn en als ze er ook nog eens leuk geld mee verdienen, ook goed. Lastiger wordt het wanneer sporters zich ook gaan manifesteren op andere gebieden dan hun eigen sport. Denk even aan bn-ers die in talkshows oeverloos hun mening mogen geven over zaken waar ze volstrekt geen verstand van hebben. Zo ook Djokovic, die al vrij snel liet weten niet in vaccineren te geloven en die het ook geen probleem vond om lockdownmaatregelen van verschillende overheden naast zich neer te leggen, tijdens de pandemie feestjes en tennistoernooitjes organiseerde en zo meehielp het virus te verspreiden. Naar verluidt zou hij zelf ook Corona hebben opgelopen.

Vervolgens reist hij af naar Australië en verklaart doodleuk medische vrijstelling van vaccineren te hebben omdat hij inmiddels van Corona is genezen. Volgt een slapstick waarbij de Australische overheid zich van haar slechtste kant laat zien maar uiteindelijk trekt de tennisser aan het kortste eind: hij komt het land niet in. Echter niet dan nadat hij tegen de Australische autoriteiten had gelogen over zijn buitenlandse reizen. Die zou hij niet hebben gemaakt ook al had de sporter op Facebook al anders bewezen. Dat was een 'menselijke fout' aldus de tennisser.

Eind goed al goed, zou je zeggen. Djokovic is gewoon een wappie. Hij mag een begenadigd tennisser zijn, de status van Federer of Nadal zal hij nooit bereiken. Daarvoor heeft hij te weinig charisma en persoonlijkheid. Maar wat echt verontrustend is, is dat de minister-president van zijn land, nationalist en populist Vucic zich in deze kwestie is gaan mengen. Hij durft te beweren dat Djokovic vernederd en zelfs gemarteld werd! En plotseling is zo'n wappie-aangelegenheid dan midden in de internationale politiek beland. Vucic speelt een zeer bedenkelijke rol in onder meer de afscheidingspogingen van de Servische deelrepubliek in Bosnië-Herzegowina en slaagt erin nu ook een tennisser voor zijn politieke karretje te spannen. Ik heb toch de stellige indruk dat de in Monaco woonachtige Djokovic zich dit alles gretig aan laat leunen. Such is life in China!

donderdag 13 januari 2022

Velvet Underground Redux - Live MCMXCIII [Complete]

Een van de weinige concerten die de legendarische Velvet Underground in Europa speelden. Rommelig spelen konden zij als geen ander. En toch werden het stuk voor stuk iconische songs. In een van de commentaren wordt Mo Tucker beschreven als een geweldige drummer maar dat was ze echt niet. Ze kon wel voortreffelijk maat houden en dat hadden de anarchistische Lou Reed en John Cale wel nodig. Ik geloof dat ze tijdens het hele concert niet één keer de bekkens beroert, ja toch één keer in het nummer dat ze zelf zingt. En kijk eens naar het een kwartier durende Hey Mr. Rain waar Mo een kwartier lang één en hetzelfde ritme slaat.

Zij zingt hier I'm sticking with you. Prachtig hoor! En dan gebruikt ze bij Waiting for the man groitendeels slechts één drumstick! Maakt John Cale niets uit, hij zingt hier, zij houdt de maat. Alles klopt aan dit nummer. Zoals ook deze uitvoering van Heroin prachtig is, hoe navrant de tekst ook is, de eenzaamheid en verlorenheid spat er van af. Maar Mo slaat onverstoorbaar de maat en het publiek vindt het allemaal prachtig. And I guess I just don't know.

En dan het in mijn ogen allermooiste nummer van the Velvet, Pale blue eyes. I thought of you as every thing that I had but couldn't keep. Er zijn mooiere uitvoeringen dan deze maar o wat een prachtige song! En de viool van John Cale speelt maar door. De mooiste uitvoering staat op Take no prisoners, een live album van Lou Reed.