zaterdag 30 september 2017

The Byrds - Draft Morning \ Wasn't Born To Follow

Wim Helsen - Gedichtenbundel

London Grammar - Big Picture

Beth Orton - Couldn't Cause Me Harm

Het leenstelsel revisited

Uit onderzoek blijkt dat ook tweedejaarsstudenten er de voorkeur aan geven thuis te blijven wonen. En dat is natuurlijk allemaal de schuld van het leenstelsel. Hierdoor dreigt de situatie te ontstaan dat alleen elitaire studentjes zich kunnen permitteren op kamers te gaan. Zegt de LSVb die hier aan toevoegt dat "het goed is voor de sociale vorming en de academische vorming om het huis uit te gaan".

Ik denk dat het inderdaad goed is voor niet alleen studenten maar voor alle jongeren om zo rond hun achttiende het ouderlijk huis te verlaten. De meeste jongeren moet daar voor werken en dan maar zien dat ze op de woningmarkt terecht kunnen. Studenten niet, die mogen geld lenen onder voorwaarden die voor gewone burgers niet zijn weggelegd. En maar klagen.

Nou hebben die studenten er nog een argument bij bedacht. Want nu blijkt dat die thuisblijvers niet voor de dichtstbijzijnde universiteit kiezen en dus veel met de trein reizen. En het was nou net de bedoeling dat die studenten in ieder geval tijdens de spits iets anders aan het doen zouden zijn.

Ik word hier diep treurig van maar ik hoop vurig dat het nieuwe kabinet van het leenstelsel afblijft, het is het meest eerlijke systeem om schaarse middelen ter beschikking te stellen aan jongeren opdat zij kunnen studeren. Dat studeren doen ze primair voor hun eigen geluk maar ze kunnen zich daarmee ook dienstbaar maken aan de samenleving die zo ruimhartig is hen daartoe in staat te stellen.

Referendum terug waar het hoort...


...op de  mestvaalt van slechte ideeën. Hoon natuurlijk voor D'66 en GL maar het is niet anders. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald zullen we maar denken. Nog één keer de simpele argumentatie waarom een referendum niets met democratie van doen heeft: wij hebben een vertegenwoordigende getrapte parlementaire democratie; we hebben de besluitvorming over het innen en aanwenden van collectieve voorzieningen en het maken van wetten om de samenleving te ordenen gedelegeerd aan volksvertegenwoordigers; als we niet tevreden zijn over onze volksvertegenwoordigers kunnen we dat elke vier jaar met onze stem corrigeren; het kan niet zo zij dat wij belangrijke politieke besluiten opeens voor gaan leggen aan het volk dat niet in staat een meestal ook niet bereid is zich in die materie te verdiepen en op een genuanceerde wijze tot een besluit te komen. Bovendien betekent het referendum de dictatuur van de meerderheid.

Tja, veel meer valt er eigenlijk niet over te zeggen. Helder toch? Mar die spotprent is wel weer heel erg leuk natuurlijk! Van Joep Bertram, maar dat had u al gezien.

maandag 25 september 2017

Duitse onvrede


De Duitse verkiezingen hebben het resultaat opgeleverd waar velen voor vreesden. Verlies voor de coalitie van de afgelopen jaren maar de CDU blijft de grootste partij en de SPD wordt het hardste afgestraft. Een kopie van de NL verkiezingen. Bescheiden winst voor de Groenen en de FDP die nu samen met Merkel de Jamaica-coalitie moeten gaan smeden. Nieuw en spectaculair is de reeds verwachte winst van de AfD, voor het eerst een partij rechts van de CDU die serieus stemmen naar zich toe wist te trekken.


De oorzaken zijn tweeledig: de vluchtelingencrisis en de tegenstellingen tussen arm en rijk. Om met dit laatste te beginnen: dit is een wereldwijd probleem, veroorzaakt door globalisering en het kapitalisme. Het kapitalisme lijkt onvermijdelijk te leiden naar een internationale samenleving waarin de middenklasse verdwijnt en waarin steeds minder mensen profiteren van de economische groei en steeds zwaarder de dupe worden van economische crises. Dat de CDU hier geen antwoord op heeft is niet zo vreemd natuurlijk. Geen enkele op het kapitalisme gestoelde politieke beweging zal hier een adequaat antwoord kunnen vinden.


En dan resteert natuurlijk het vluchtelingenprobleem. In mijn ogen heeft Merkel alles op alles gezet om de Duitse bevolking te overtuigen van de noodzaak en vooral de morele plicht om mensen in nood te helpen. Het bleek een vergeefs appel. En ook dat is niet nieuw. We moeten vaststellen dat het absorptievermogen van westerse samenlevingen haar grens heeft bereikt. Maar ik blijf het zeggen: dit is pas het begin, er komen nog veel grotere stromen vluchtelingen op ons af.


Dat er in het politieke spectrum partijen ontstaan die garen spinnen bij de sociaaleconomische situatie waarin het land zich bevindt is natuurlijk logisch. Maar wat het meeste opvalt in Duitsland is dat het dan uitgerekend een partij is die zich maar al te gretig beroept op vage en duistere sentimenten uit een beschamend Duits verleden. En er ook nog eens razend populair mee wordt. Waarom moet Gauland (voorheen CDU) zo nodig appelleren aan Soldatenstolz voor de Wehrmacht in de nazi-periode? En waarom moet hij zo nodig een jacht openen op de heersende politieke partijen en op Merkel persoonlijk? Waarom moet Alice Weidel zo nodig Sinti, Roma en Arabieren wegzetten als "kulturfremde Voelker" (zij heeft de desbetreffende mailwisseling inmiddels erkend)? En waarom moest Bjoern Hoecke het Holocaustmonument in Berlijn zo nodig een 'monument van schande' noemen? Niet alle, lang niet alle AfD-kiezers hebben iets met de nazi's maar veel van de politieke kopstukken hebben dat nadrukkelijk wel. Dát baart zorgen. En die AfD-kiezers komen uit heel Duitsland en zij waren juist en vooral degenen die bij vorige verkiezingen thuis bleven.
Trump: I wish NFL owners respected US flag

Anderson Cooper's Magnificent Reaction To Trump's U.N. Message - "Rocket...

vrijdag 22 september 2017

Justin Trudeau at the United Nations | Full UN speech from Canada's prim...Neem een half uurtje, zo kun je de wereld ook toespreken.

Het reptielenbrein van (Vindicat)studenten


Gisteren hoorde ik op de autoradio een therapeut die uitvoerig sprak over de trauma's die mensen op kunnen lopen en hebben gelopen als gevolg van bizarre en perverse ontgroeningsrituelen door studentenverenigingen. Hij sprak over reptielenbreinen van rijkeluiszoontjes die denken dat ze zich werkelijk alles kunnen veroorloven zonder ooit ter verantwoording geroepen te worden. Het jongste incident waarbij een compleet restaurant serieus verbouwd werd zal niet voor de rechter komen, de restauranthouder heeft - begrijpelijk - geen aangifte gedaan. De voorbeelden die de therapeut gaf waren tenhemelschreiend.

De laatste dagen lees en hoor je hoe correspondenten menen dat er teveel aandacht wordt geschonken aan de excessen die door studenten worden veroorzaakt. Het zou allemaal wel meevallen en er is totaal geen aandacht voor de goede dingen die studenten ook zouden doen. Grotere kul heb ik lang niet gehoord. Iets goeds doet een mens niet om in de krant te komen maar omdat goed doen normaal zou moeten zijn.

Terecht wees de therapeut erop dat deze studenten de bestuurders, ondernemers en politici van morgen zijn. Ze kunnen de rest van hun leven blijven profiteren van het old boys network dat ze in deze studentenjaren ontwikkelen. Aan het begin van die ontwikkeling geraken ze al in een moreel bankroet. Dit zijn de mensen die straks - net zoals de universiteitsbestuurders van Utrecht - zonder blikken of blozen hun perverse gedrag laten bekostigen door de belastingbetaler.


Twee simpele voorbeelden uit het onderzoeksrapport naar de recente declaraties aan de Utrechtse universiteit: in 2014 is een bedrag van € 13.500 besteed aan datagebruik (mobiel internet) in twee dienstauto's van de bestuurders en een van de bestuurders heeft naast het gebruik van een leaseauto voor in totaal € 12.291 taxikosten gemaakt in 2015. Verder commentaar is overbodig.

Wat mij betreft 'namen en shamen' en zulke bestuurders zouden met onmiddellijke ingang op straat geschopt moeten worden. Dit zijn mensen die geen schaamte kennen en ergens in hun jeugd alle gevoel voor proporties kwijt zijn geraakt. Beschaving was aan hen niet besteed. Maar wat zij niet beseffen is dat hun immorele gedrag gewoon crimineel gedrag is. Ze zouden strafrechtelijk vervolgd moeten worden.

donderdag 21 september 2017

Kolonialisme revisited en heroverwogen?


Bruce Gilley, verbonden aan de universiteit van Portland, stelt in een wetenschappelijk artikel dat de meeste landen die gekoloniseerd werden meer voor- dan nadelen daarvan hebben ondervonden. Hij bepleit zelfs het heroverwegen van kolonisatie ofwel rekolonisatie.


De voordelen die hij heeft geconstateerd zijn: meer onderwijs, betere gezondheidszorg, afschaffing slavernij, meer werkgelegenheid, beter bestuur, infrastructuur, vrouwenrechten, bevrijding van minderheden, toegang tot kapitaal en verspreiding van kennis.

Als voorbeeld van een land dat geleden heeft onder het antikolonialisme noemt Gilley Guinee-Bissau en hij stelt dat zeker de helft van de tachtig landen die na de Tweede Wereldoorlog het koloniale 'juk' afwierpen vergelijkbare trauma's heeft meegemaakt. Dat zal ongetwijfeld zo zijn maar hoe zit het met de miljoenen doden als gevolg van de kolonisatie door het Westen? En hoe zit het met het leegroven van complete continenten, betrekt Gil;ey deze argumenten in zijn vergelijking? We weten het niet.

Wat mij verbaast is dat er zoveel politieke of morele verontwaardiging opsteekt na de publicatie van het artikel van Gilley. Sommigen eisen zijn ontslag, anderen verlangen dat zijn artikel wordt teruggetrokken en weer anderen menen dat de integriteit van wetenschappelijk onderzoek op het spel staat. Mij lijkt dat allemaal onzin. Het lijkt mij alleen maar zinvol zijn onderzoek op wetenschappelijke merites te beoordelen. Het lijdt geen twijfel dat veel landen die zich aan het kolonialisme hebben onttrokken, van de regen in de drup verzeild geraakten. Maar mij lijkt dat geen eerlijke vergelijking.

De vraag is hoe de gekoloniseerde landen zich zouden hebben ontwikkeld wanneer ze nooit gekoloniseerd zouden zijn geweest. Die vraag zullen we nooit kunnen beantwoorden. Naar mijn mening maakt Gilley enkele principiële denkfouten: ten eerste ontstond er in de koloniserende Westerse wereld zelf weerstand tegen het koloniseren, dat niet langer verenigbaar met onze democratische principes werd beschouwd. En op de tweede plaats is er een argument van meer filosofische aard: als iets negatiefs positieve gevolgen heeft, wordt dat negatieve niet opeens positief. In de Volkskrant wijst emeritus hoogleraar maritieme geschiedenis aan de Leidse Universiteit Henk den Heijer op de medische wetenschap die na de beide wereldoorlogen enorme sprongen voorwaarts maakte. Geen zinnig denkend mens zal willen beweren dat die beide oorlogen dus een zegen voor de mensheid waren, aldus Den Heijer.


Homeopathie is volksverlakkerij


De Wetenschapsraad van de EU - de EASAC - bepleit de toetsing van homeopathische middelen  volgens dezelfde richtlijnen die gelden voor alle gewone geneesmiddelen. Nu worden homeopathische middelen alleen getest op veiligheid maar niet op de werking ervan. Terecht constateert de Raad dat dat volslagen idioot is.


Homeopathische middelen bestaan voor 100% uit water waaraan enkele moleculen van een bepaalde stof zijn toegevoegd. Er is geen onderzoeksmateriaal waaruit blijkt dat de middelen ook enig effect sorteren behalve dan - in een aantal gevallen - het bekende placebo-effect.
Het heeft mij altijd verwonderd dat er homeopathische artsen zijn. Zij zijn toch academisch geschoold en zouden kwakzalverij van geneeskunde moeten kunnen onderscheiden. Niet dus. Het advies van de EASAC is allesbehalve discriminatoir en volstrekt helder: behandel homeopathische geneesmiddelen op exact dezelfde wijze als gewone geneesmiddelen, Als de werkzaamheid niet kan worden aangetoond, kan het middel niet worden toegelaten. Helemaal mee eens dus.


Daarmee hoeft de consument die wel gelooft in dit soort middelen niet in de kou komen te staan. De middelen kunnen gewoon op het schap van de winkel blijven staan tussen de andere kruidenmiddeltjes en 'alternatieve' producten maar dan wel zonder de kwalificatie 'geneesmiddel'.
In Europa gaat jaarlijks ruim een miljard aan homeopathische middelen over de toonbank, lezen we in de Volkskrant, een omzet die jaarlijks met zo'n 6% stijgt. Niet niks dus.

zaterdag 16 september 2017

Rede von Dr. Alexander Gauland beim Kyffhäusertreffen am 2.9.2017In de 15de minuut van deze rede doet Gauland zijn uitspraken over de trots op Wehrmachtsoldaten uit de twee Wereldoorlogen in de vorige eeuw. Hoor het enthousiasme van het publiek. Daarnaast refereert Gauland meerdere keren aan het Kyffhauser Denkmal waar de nazis ook al zo van onder de indruk waren. Vreemd om nu mee te maken dat de AfD onder Gauland enorm stijgt in de peilingen en verontrustend dat dat geschiedt op basis van zulke duistere geschiedenissen en het appelleren aan nationale trots in weerwil van het nazi-verleden, dat door Gauland moeiteloos onder het tapijt van de geschiedenis wordt geveegd.

Dimitri van Toren Vervloeiing.

Dimitri van Toren - Brief Uit De Winter

vrijdag 15 september 2017

NASA Previews Saturn Mission End (news briefing)Een buitengewoon interessante uiteenzetting over een spectaculair project!

dinsdag 12 september 2017

Uit het Haagse


Domme actiegroepen bekladden het huis van Thierry Baudet. Verwerpelijk natuurlijk want de slechtst denkbare manier om je politieke vijand te bejegenen. Het effect van zulke acties is doorgaans averechts. Nee, wie Baudet wil bestrijden - en voor mij staat vast dat dat echt noodzakelijk is - kan beter een voorbeeld nemen aan blogger 'ikje' die ruim gedocumenteerd verslag heeft gedaan van de standpunten en stellingnames van Baudet en de zijnen. Wie het zelf wil lezen bezoekt eens zijn blog via deze link: ikje over Baudet Eigenlijk is het enige positieve aan de opkomst van Baudet dat hij stemmen weghaalt bij Wilders maar laten we ons niet vergissen: bij Wilders is het veel geschreeuw en weinig wol maar het duistere gedachtengoed van Baudet zou op den duur wel eens een funester uitwerking kunnen hebben.


Vanochtend hoorde ik geruchten uit het formatiecircus dat het leenstelsel zou worden opgeheven door het nieuwe kabinet. Ik mag toch hopen dat VVD en D'66 dat niet laten gebeuren. Het zou een schande zijn. Ik zag mevrouw Marijnissen dat gerucht gretig omarmen maar wat kun je van haar anders verwachten dan een 'arbeideristisch' standpunt. Nog maar eens mijn mening: wie de logica en rechtvaardigheid van het leenstelsel niet snapt, heeft op de universiteit niets te zoeken. Wie uit een laag-inkomen-milieu komt behoort in sociaal-economisch opzicht na het behalen van een academische graad niet meer tot dat laag-inkomen-milieu. En beschikt op basis van zijn of haar nieuwe status over voldoende middelen om de studielening terug te betalen.

zaterdag 9 september 2017

Een parlement voor de Eurozone?


Er verschijnen steeds vaker artikelen in de pers over de noodzaak van een parlement voor de Eurozone. De bekende econoom Piketty wijdde er een heel boek aan: Naar een democratische Europa. Ook Macron bepleit een sterkere positie voor de Eurozone.


Dat parlement zou vooral uit vertegenwoordigers van nationale parlementen moeten bestaan, aangevuld met enkele Europarlementariërs. De zetels van het parlement worden verdeeld naar rato van de bevolking van ieder lid van de Eurozone. Duitsland maakt 24 procent van de bevolking van de Eurozone uit en krijgt dus 24 zetels.


Dat Eurozoneparlement dient de Eurogroep te controleren en zou ook een eigen budget moeten krijgen, te financieren uit collectieve heffing van vennootschapsbelasting. Doel is om te komen tot nauwere fiscale en begrotingssamenwerking. Alleen op deze manier kan de kloof tussen de EU en de burger hersteld worden.

Nu blijven landen elkaar onderling beconcurreren op bedrijfsbelasting, aldus Piketty. De vrees van het Noorden voor de begrotingsdiscipline van het Zuiden vindt hij onzin. Alle EU-lidstaten zijn met de ogen open in een muntunie gestapt, zegt hij. En een muntunie zonder democratie is uiteindelijk niet levensvatbaar.

Wat mij niet duidelijk is, is hoe zo'n Eurozoneparlement zich verhoudt tot het Europees Parlement. Het is mij volstrekt helder dat een paneuropees project alleen kans van slagen heeft als het een daadwerkelijk democratisch project is. Maar je moet er niet aan denken dat er nog een parlement op Europees niveau bij zou komen.

Robots revisited


Ik heb het in deze kolommen al een paar keer over de risiko's van (killer)robots gehad. In de NRC van dit weekend een interview met Daniela Rus. Rus is directeur van het Amerikaanse CSAIL, dat deel uitmaakt van het MIT. Zij is vooral actief op het gebied van transport, de onderwaterwereld en de agricultuur.

Rus, geboren uit het Roemeense huwelijk van een computerwetenschapper en een natuurkundige, is niet overtuigd van het concept van killer robots of singularity, het moment waarop computers slimmer worden dan mensen. Zij ziet vooral de toegevoegde waarde van kunstmatige intelligentie en gelooft heilig in de samenwerking tussen mens, computer en/of robot.


De revolutie van de zelfrijdende auto is mogelijk geworden door de convergentie van verschillende technologieën: eerst moest de snelheid van computers aanzienlijk vergroot worden, vervolgens moesten sensoren accuraat genoeg zijn en tot slot dienden ook de algoritmes voldoende uitontwikkeld te zijn. Dat vergde tijd en zo zal het ook het concept van killer robots vergaan, aldus Rus. Desalniettemin vertelt ze verrast te zijn door de snelheid waarmee de zelfrijdende auto uiteindelijk ontwikkeld werd.


Het is goed om een relativerende reactie op de onheilstijdingen inzake killer robots te lezen. Toch ben ik geneigd de stellingname van de pessimisten plausibeler te vinden dan dit optimistische standpunt van Daniela Rus. We kennen allemaal de Wet van Moore die stelt dat het aantal transistors in een geïntegreerde schakeling door de technologische vooruitgang elke twee jaar verdubbelt. Die wet heeft weliswaar geen eeuwigheidswaarde - zegt ook Moore zelf - maar voorlopig is ze nog van kracht. Combineer die wet met de ontwikkeling van quantumcomputers, neurale netwerken en het militair-industriële complex en er ontstaat toch een beeld dat aanleiding geeft tot zorgen.


Het is inmiddels alweer decennia geleden dat ik met graagte de filosofiecolleges volgde van professor Kwant en een van zijn centrale stellingen luidde dat de technologische ontwikkeling gelijke tred hield met het menselijk vermogen tot zelfvernietiging, een direct gevolg van het gegeven dat met name het militair-industriële complex de grote motor achter technologische ontwikkeling was en is. En die constatering wordt ook heden ten dage nog steeds niet gelogenstraft.

Belasting over Europese omzet: het werd tijd!


Frankrijk en Duitsland hebben plannen ontwikkeld om grote internationals belasting te laten betalen over hun in Europa behaalde omzetten. Tot nog toe betalen zulke bedrijven nauwelijks belasting doordat ze vluchten naar belastingparadijzen. Eerder meldde ik al dat een bedrijf als Google over elke miljoen Euro winst slechts vijftig Euro belasting betaalt. Dat is misdadig en oneerlijk. Ik ben een kleine zelfstandige en ik mag de volle mep vennootschapsbelasting betalen en dat is tenminste 20%. De grote internationals behalen miljarden Euro's aan winst.


Het behoeft geen nader betoog dat ik een dergelijke maatregel toejuich maar de vraag is of het ook gaat gebeuren. Zoals het ook de vraag is welke juridische trukendoos deze internationals (the big five) open weten te trekken. En zoals het ook de vraag is welke wraakt Donald Trump vervolgens bedenkt.

donderdag 7 september 2017

Onbegrijpelijke reclamecampagnes


Voor mijn werk zit ik nogal eens in de auto en raak daardoor nogal eens verzeild in de onvermijdelijke reclameblokken. Meestal gaan ze onopgemerkt aan je voorbij maar soms vraag je je af wat de reclamemaker bezielde. Een sterk voorbeeld daarvan is het bedrijf Incentro dat nu al ruim een jaar reclame maakt zonder ook maar in de verste verte aan te geven waarvoor dat bedrijf op aarde is. Gedurende het eerste half jaar ging het kennelijk vooral om de naamsbekendheid en ik vermoed dat de reclamemaker ervan uitgaat dat de nieuwsgierige consument wel gaat googelen om erachter te komen voor wie deze onderneming bedoeld is. Sinds een paar maanden weten we dat het bedrijf zichzelf "'n IT-company" noemt. Met de nadruk op 'n. Daarmee zijn we nog geen stap dichterbij de eigenlijke doelgroep gekomen. Ik vertik het om te gaan googelen dus wellicht dat in de komende jaren meer helderheid komt over de diensten die deze onderneming kan leveren aan welke doelgroepen. Ondertussen is de onderneming een smak geld kwijt aan een dure reclamecampagne die misschien wel tot naamsbekendheid en een loden radioleeuw leidde maar voor mijn gevoel toch vooral een kwestie van geldsmijterij is geworden.


Een andere miskleun, lijkt mij, is de reclameposter die de Duitse politieke Partij Alternative für Deutschland heeft ontwikkeld. De titel luidt Unser Programm fϋr Deutschland en het beeld dat erbij geleverd wordt is:de Matterhorn! En die ligt waar? Precies, in Zwitserland! Kunt u het nog volgen? Welke reclamemaker bedenkt zoiets en welke opdrachtgever stemt in met deze boodschap? En wat is in vredesnaam de relatie tussen een berg en de artsenij? Ook hier geldt dus: geld weggegooid.

woensdag 6 september 2017

Aung Sang Suu Kyi valt van haar voetstuk


Door internationale waarnemers is onomstotelijk waargenomen dat inmiddels meer dan 140.000 Rohingya Birma dat tegenwoordig Myanmar heet hebben verlaten, opgejaagd en verdreven door de boeddhisten. Gevlucht naar Bangladesh, waar ze overigens ook nauwelijks welkom zijn.


In 1991 werd Sang Suu Kyi onderscheiden met de Nobelprijs voor de vrede vanwege haar geweldloos verzet tegen de militaire dictatuur van haar land. Inmiddels heeft die militaire macht zich voor het oog van de wereld teruggetrokken ten gunste van een door Sang Suu Kyi geleide regering maar de facto zijn de militairen er nog steeds de baas.


Internationaal leefde de hoop dat Sang Suu Kyi zich het lot van de Rohingya zou aantrekken maar daarvan is tot nog toe niets gebleken. Ondanks een zwaar internationaal beroep op deze vrouw die ik ooit eens bewonderde vanwege haar persoonlijke moed. Nu heeft ze zich voor het eerst uitgelaten en dan blijkt een schokkende werkelijkheid: Sang Suu Kyi neemt een voorbeeld aan Trump en verklaart doodleuk dat over de Rohingya uitsluitend fake news wordt verspreid "dat bedoeld is om de belangen van de terroristen te bevorderen".


In het gebied wonen meer dan 1 miljoen Rohyngya, moslims. Die zijn nu in een klap allemaal tot terrorist bevorderd. Het is een feit dat er onder de Rohingya groeperingen zijn die de wapens hebben opgepakt. Maar hoe vreemd is dat wanneer je bedenkt dat deze bevolkingsgroep alle burgerrechten wordt onthouden, ernstig wordt gediscrimineerd en wordt beschouwd als illegale immigranten ondanks dat de Rohingya al eeuwen in deze regio wonen.


De positie die Sang Suu Kyi inneemt is verbijsterend en schokkend. De heldin van zeer velen is van haar voetstuk gedenderd. Begrijpelijk dat er nu stemmen gaan om haar de eerder toegekende Nobelprijs af te nemen ook al vind ik persoonlijk dat niet het belangrijkste. Er is hier geen sprake van een vrouw die ontoelaatbare uitspraken doet omdat ze daartoe door de feitelijke (militaire) macht zou worden gedwongen. Zij heeft immers genoegzaam laten zien niet bang te zijn voor die militaire macht. Nee, haar standpunt inzake de Rohingya moet wel haar persoonlijke mening zijn. Dat is even wrang als onaanvaardbaar.

Abdelkader Benali over de rassenonzin van FvD


Graag verwijs ik hier naar de column van Abdelkader Benali over de complete maar evenzo verontrustende rassenonzin van Forum voor Democratie.


Godfried Bomans zou zeggen: "het riekt hier naar gas". Zorgelijk, die preoccupatie van de Knabbel en Babbel van dat Forum. Maar de reactie van Benali is me uit het hart gegrepen. Neem de moeite om zijn column even te lezen. Hier is de link: Abdelkader Benali over de rassentheorieën van FvDDescendant of Robert E. Lee Joins Heather Heyer's Mother to Stand Agains...

dinsdag 5 september 2017

President Trump's twist and turns on DACA

U.N. Ambassador Nikki Haley: North Korea's Actions Are 'Begging For War'...Verontrustend hoe de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde naties, Nikki Haley, aanstuurt op een militaire oplossing van het conflict tussen de USA en de bandietenbende in Noord Korea. Voor alle duidelijkheid, er is geen enkele rechtvaardiging voor het gevaarlijk spel van Kim Jung Un maar als er iets is wat we zouden hebben moeten leren van onze recente geschiedenis sinds de Tweede Wereldoorlog dan is het wel dat er geen militaire oplossingen meer bestaan.
Nog verontrustender is de gedachte dat als een militaire confrontatie dan onvermijdelijk blijkt, er uitgerekend nu een volslagen idioot aan de macht is in de Verenigde Staten.
De Amerikaanse oorlogstaal is de zoveelste stap in de escalatiepolitiek van Trump en de zijnen, vanwaar de weg terug straks niet meer gevonden wordt. Gezichtsverlies van een Amerikaanse president is erger dan de dood van honderdduizenden burgers.

vrijdag 1 september 2017

Over bewustzijn


In een uiterst interessant artikel in DeMorgen interviewt Marnix Verplancke de Amerikaanse filosoof Daniel Dennett, die zich al zijn hele werkzame leven bezighoudt met 'bewustzijn'. Dennett stelt vast dat het buitengewoon lastig en ingewikkeld is om een helder begrip te krijgen van wat bewustzijn nu precies is. Hij is er van overtuigd dat bewustzijn een zaak is van biologische (via onze genen) en culturele (via memen) evolutie. Het begrip 'memen' is ontwikkeld door Richard Dawkins en heeft betrekking op culturele concepten die onze geest zijn binnengedrongen en daar stand proberen te houden.

In zijn jongste boek Van bacterie tot Bach en terug gaat Dennett opnieuw nader in op dat bewustzijn. Wij mensen moeten af van het idee dat er een leider in ons brein zit, stelt Dennett. Het lichaam bestuurt zichzelf door concurrentie en strijd tussen kleinere lichamelijke subunits. Als je het over jezelf hebt, heb je het over dié strijd. Het onderscheid van Descartes tussen lichaam en geest is in de ogen van Dennett een onwerkbare constructie. We kunnen weliswaar beweren dat we denken maar daarmee is eigenlijk alles wel gezegd. Alles wát we denken kan betwist worden.


Er is, aldus Dennett, feitelijk geen verschil tussen genen en memen. In beide gevallen betreft het informatie en dat is het centrale begrip in de discussie over 'bewustzijn'. Genen zijn niet gemaakt van DNA, DNA is slechts het medium waarin onze erfelijke informatie wordt overgebracht en bewaard. Ook memen zijn informatie en de menselijke cultuur bestaat uit winnende memencombinaties, net zoals de biosfeer bestaat uit winnende genencombinaties. Dat is precies wat Dawkins bedoelde met het zelfzuchtige gen.


Het bewustzijn is nog maar heel erg jong, pas een paar honderdduizend jaar. En tot nog toe moeten we vaststellen dat dat bewustzijn tamelijk zelfdestructief lijkt te zijn. Bewustzijn is geen logische stap in de evolutie. Onze opslagcapaciteit om informatie te bewaren is niet oneindig. Vergelijk ns maar met een wetenschappelijk artikel van bijvoorbeeld CERN, dat is geschreven door meer dan honderd auteurs. Welnu, geen van hen begrijpt het artikel volledig, aldus Dennett. Onze technologie heeft het mogelijk gemaakt dat dergelijke, uit meerdere mensen bestaande kennisorganen ontstaan die een begripsniveau halen dat voor een enkeling onmogelijk is. Ook daartoe kan evolutie leiden.


Dennett gelooft niet dat er ooit een bewuste AI-machine komt (Kunstmatige Intelligentie) die zelf denkt en beslissingen neemt. We moeten juist vermijden dat robots op mensen lijken en we moeten voorkomen dat mensen in de verleiding komen te gaan denken dat ze met een bestaand levend wezen contact hebben als ze een robot in hun dagelijks leven gebruiken. Het idee dat robots ons tot slaaf zouden kunnen maken vindt Dennett een belachelijk idee. Veel grote gevaar is volgens hem onze afhankelijkheid van moderne technologie. Als internet in elkaar stort zou de paniek die daaruit voortvloeit ons terug kunnen katapulteren naar het stenen tijdperk. Dat vindt hij pas echt zorgelijk.