zaterdag 30 september 2017

Referendum terug waar het hoort...


...op de  mestvaalt van slechte ideeën. Hoon natuurlijk voor D'66 en GL maar het is niet anders. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald zullen we maar denken. Nog één keer de simpele argumentatie waarom een referendum niets met democratie van doen heeft: wij hebben een vertegenwoordigende getrapte parlementaire democratie; we hebben de besluitvorming over het innen en aanwenden van collectieve voorzieningen en het maken van wetten om de samenleving te ordenen gedelegeerd aan volksvertegenwoordigers; als we niet tevreden zijn over onze volksvertegenwoordigers kunnen we dat elke vier jaar met onze stem corrigeren; het kan niet zo zij dat wij belangrijke politieke besluiten opeens voor gaan leggen aan het volk dat niet in staat een meestal ook niet bereid is zich in die materie te verdiepen en op een genuanceerde wijze tot een besluit te komen. Bovendien betekent het referendum de dictatuur van de meerderheid.

Tja, veel meer valt er eigenlijk niet over te zeggen. Helder toch? Mar die spotprent is wel weer heel erg leuk natuurlijk! Van Joep Bertram, maar dat had u al gezien.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Het algemeen kiesrecht in 1917 ingevoerd in Nederland, was een briljante zet van de sociaal democratie, die daarmee de dreiging van een Marxistische revolutie reduceerde tot een incident Het volk kreeg hiermee de illusie zelf mee te mogen beslissen over hun toekomst, maar bleef feitelijk simpelweg aan de leiband van de academische intellectuele en economische elite lopen.

Volgens de heer Nuy snaptgewone volk niks van politieke besluitvormingen en is niet in staat de daarbij behorende verantwoordelijkheid c.q. belangenafwegingen te maken, hetgeen betekend dat ze in feite onder curatele behoren te staan.

Een dergelijke opvatting van D66 en GroenLinks is natuurlijk een opmaat voor nog verdere inperkingen voor de democratische rechten van het gewone volk.
GroenLinks lijkt hierbij een vooroorlogse Marxistische stroming te volgen, die van mening is de het volk alleen maar vertegenwoordigt kan worden door de intellectuele bovenlaag. Leden van GroenLinks omschreven al in de jaren 90 het GL kader als een zweverige yuppieachtige Amsterdamse grachtengordelelite. We zien nu waarom, maar we kunnen ons afvragen, waarom ze zich zo graag daarmee afficheren. Denken ze werkelijk tot de uitverkorende te zullen gaan behoren om het volk te mogen leiden!!

Anoniem zei

Ook in dit artikel is de heer Nuy ingehaald door de actualiteit, waar in Catelönie het overgrote deel van de bevolking in een referendum voor onafhankelijkheid heeft gestemd.
Het referendum dat door de heer Nuy als de dictatuur van de meerderheid wordt gedefinieerd, is in Spanje beantwoord met terreur in naam van de democratie.
We moeten deze staatsterreur tegen de Catalönische bevolking zien als waarschuwing voor de griezelige ontwikkeling van de Europese Unie waar de ongekozen politieke leiders zich ook steeds duidelijker als dictators manifesteren.