donderdag 18 april 2024

Iem al Biyati moet wel schizofreen zijn

 

Iem al Biyati werd in 1998 in Nederland geboren uit ouders die in de jaren negentig Syrië ontvluchtten. Ze is momenteel voorzitter van de FvD-jongeren. Ik kwam haar voor het eerst tegen in de documentaire Eigen volk eerst van Sahar Meradji. In die documentaire was ze met aspirant-leden van deze duistere politieke beweging op kamp ergens in de heuvels. Lichamelijke oefening werd gecombineerd met debat en god mag weet wat nog meer. Ik kreeg onmiddellijk associaties met de Hitlerjugend. Vaag gewauwel van deze jonge Nederlandse met Syrische roots. Sterker nog: Iem al Biyati mag dan in Nederland geboren zijn, ze heeft part noch deel gehad aan de Nederlandse geschiedenis, ook haar ouders hebben daar nooit iets over kunnen vertellen. Haar geschiedenis is dus hoogstens 26 jaar oud.

Nu kwam ik haar opnieuw tegen in een serie van Rutger Castricum in zijn serie over nationalisten. Iem al Biyati vindt dat migratie een halt moet worden toegeroepen. Nederland is voor de Nederlanders. Als rechts-extremisten rond de jaarwisseling een boodschap van White lives matter op de Erasmusbrug projecteren is zij het daar graag mee eens. Ook de moderne architectuur is in haar ogen verfoeilijk omdat ze niets Nederlands uitstraalt. De Amsterdamse grachten zijn volgens haar objectief mooier. Dat haar ouders nooit in Nederland hadden kunnen neerstrijken als zij het destijds voor het zeggen had gehad maakt ook al geen indruk.

U begrijpt het al: Iem al Biyati is een redelijk slimme jonge meid die ondanks haar slimheid toch ook zo verschrikkelijk dom is. Ze moet wel schizofreen zijn om met haar ouderlijke achtergrond uitgerekend het 'eigen volk eerst' van de knotsknettergekke FvD te verdedigen.

dinsdag 16 april 2024

Lichtpulsen in attoseconden

 

Anne l'Huillier kreeg vorig jaar de Nobelprijs Natuurkunde voor het creëren van ultrakorte pulsen laserlicht in de jaren tachtig. Deze pulsen worden gemeten in attoseconden ofwel triljoensten van seconden. Er zitten ongeveer evenveel attoseconden in een seconde als seconden in de leeftijd van het heelal. Kunt u zich er nog iets bij voorstellen? 

Haar vinding bleek tientallen jaren later razend interessant voor chipmachinebouwer ASML. De kleinste details op chips worden gemeten in nanometers. ASML wil al tijdens het maakproces controleren of die details ook goed worden gefabriceerd. Met gewoon licht kun je dat niet controleren omdat de golflengte van dat licht veel te groot is. ASML verwacht met de vinding van l'Huillier het extreme UV-licht op te kunnen wekken dat nodig is voor deze testing while producing. De onderneming hoopt binnen vijf tot tien jaar de vinding van l'Huillier in de praktijk te kunnen toepassen.

woensdag 10 april 2024

God stond gewoon te liegen

 

U kent vast wel, of u gelovig bent of niet, het verhaal van Genesis uit de bijbel. Men houdt in de christelijke kerk vol dat der schriftgeleerden het woord van god hebben genoteerd. Nou, laten we daar dan maar gewoon van uitgaan. In Genesis wordt het verhaal van de schepping en de zondeval verteld. In de volksmond heet het dat Eva een verboden appel zou hebben geplukt maar dat klopt niet. In de bijbel is nadrukkelijk sprake van een vrucht. En op de een of andere manier is daar later een appel van gemaakt. 

Maar we laten dat verhaal voor wat het is. Waar het nu om gaat is dat de bijbel ons wil doen geloven dat Eva geschapen werd uit de rib van Adam. Dat nu is een fabeltje. Het is juist andersom: de man werd geschapen uit de rib van een vrouw. Figuurlijk dan natuurlijk want elk weldenkend mens beseft dat er van een schepping nooit sprake is geweest. Wij zijn allemaal, planten, dieren en mensen, ontstaan uit een evolutieproces. 

Maar goed, die schriftgeleerden dachten daar anders over en hebben ons dat verhaal van die rib van Adam op de mouw gespeld. Maar uit onderzoek is inmiddels vast komen te staan dat het toch echt andersom is. Voor een bevruchting was heel nadrukkelijk eerst een eicel nodig en die eicel bevond en bevindt zich alleen in een  vrouw. Zoölogen en biologen hebben nu vastgesteld dat de vrouwelijke vorm aantoonbaar vooraf is gegaan aan de mannelijke.

Ook het verhaal van de mannelijke dominantie moet geheel op de schop. Het is gewoon onzin. De argumentatie daarvoor werd onder meer verdedigd door Darwin en die is onder biologen en zoölogen heilig. Maar ook Darwin kon zich vergissen. Dat is nu wetenschappelijk aangetoond. De redenatie was dat de eicel groot en gering in aantal was, terwijl de zaadcel klein en uiterst mobiel en ook nog eens enorm in aantal was. Om die reden was de man degene die rusteloos op jacht ging en niet geneigd tot monogamie was terwijl de vrouw, juist op grond van die paar simpele kenmerken, geacht werd veel rustiger, afwachtender en reagerend zou zijn alsmede meer geneigd tot monogamie.


De Britse zoöloge Lucy Cooke (1970) legt in haar boek Bitch uitvoerig uit tot welke bevindingen de moderne wetenschap is gekomen op het vlak van gender, sekse, mannelijke dominantie, matriarchale samenlevingen enzovoorts. Ik heb van dit boek genoten, vond het ronduit spectaculair en zeer, zeer wetenswaardig. Wilt u iets meer weten over dit boek, lees dan mijn bespreking daarvan maar beter nog schaft u zich dit boek zelf aan. Geloof me, u zult er geen spijt van krijgen.


maandag 1 april 2024

De Schotten nemen een verkeerde afslag

 

In Schotland is een Hate Crime and Public Order wet aangenomen, die alle vormen van haatzaaien, verbaal of fysiek, strafbaar stelt. Op zich niet bijzonder maar uniek aan de nieuwe wet van de Scottish National Party is dat de perceptie van de aangever centraal staat bij de beoordeling of er inderdaad een haatmisdrijf is begaan, en niet een objectieve beoordeling.Dat lijkt mij fundamenteel onjuist. Vreemd is dat de wet zich richt op discriminatie op het gebied van leeftijd, beperking, religie, seksuele oriëntatie en genderidentiteit maar haat jegens vrouwen valt er niet onder. Dat laatste begrijp ik niet.

Maar het meest verontrustende aan deze wet is dat de perceptie van de aangever centraal staat. Ik dacht dat we het erover eens zijn dat niemand het recht heeft om niet beledigd te mogen worden. Als je je beledigd voelt stap je naar de rechter en die stelt na een zo objectief mogelijke beoordeling vast of er sprake was van een strafbaar feit. Dat slaat de Schotse wetgever nu zomaar over. Wie zich beledigd voelt stapt naar de politie die al verklaard heeft elke klacht, anoniem of niet, te zullen registreren en onderzoeken.

Kennelijk hebben de Schotten er een handje van zich schuldig te maken aan hate crimes, want waarom zou men anders tot zulke draconische maatregelen moeten besluiten? Laten we een concreet voorbeeld nemen. Ik zal nooit tegen een gelovige zeggen: 'uit het feit dat jij je kenbaar maakt als een gelovige leid ik af dat je dom bent.' Maar in een al dan niet schriftelijk betoog beweer ik nogal eens dat geloven feitelijk niets anders dan opzettelijke domheid is. Nu mag ik dat beweren, ik spreek niemand persoonlijk aan en geef in mijn betoog aan waarom ik tot dat oordeel kom. 

Maar in het Schotland van vandaag kan iemand naar de politie stappen en verklaren (anoniem of niet) dat hij of zij zich door mijn uitlating gegriefd voelt, waarop ik kan worden veroordeeld voor een hate crime. Dat is toch de omgekeerde wereld. Dan blijft er van de vrijheid van meningsuiting inderdaad niets meer over.