woensdag 10 april 2024

God stond gewoon te liegen

 

U kent vast wel, of u gelovig bent of niet, het verhaal van Genesis uit de bijbel. Men houdt in de christelijke kerk vol dat der schriftgeleerden het woord van god hebben genoteerd. Nou, laten we daar dan maar gewoon van uitgaan. In Genesis wordt het verhaal van de schepping en de zondeval verteld. In de volksmond heet het dat Eva een verboden appel zou hebben geplukt maar dat klopt niet. In de bijbel is nadrukkelijk sprake van een vrucht. En op de een of andere manier is daar later een appel van gemaakt. 

Maar we laten dat verhaal voor wat het is. Waar het nu om gaat is dat de bijbel ons wil doen geloven dat Eva geschapen werd uit de rib van Adam. Dat nu is een fabeltje. Het is juist andersom: de man werd geschapen uit de rib van een vrouw. Figuurlijk dan natuurlijk want elk weldenkend mens beseft dat er van een schepping nooit sprake is geweest. Wij zijn allemaal, planten, dieren en mensen, ontstaan uit een evolutieproces. 

Maar goed, die schriftgeleerden dachten daar anders over en hebben ons dat verhaal van die rib van Adam op de mouw gespeld. Maar uit onderzoek is inmiddels vast komen te staan dat het toch echt andersom is. Voor een bevruchting was heel nadrukkelijk eerst een eicel nodig en die eicel bevond en bevindt zich alleen in een  vrouw. Zoölogen en biologen hebben nu vastgesteld dat de vrouwelijke vorm aantoonbaar vooraf is gegaan aan de mannelijke.

Ook het verhaal van de mannelijke dominantie moet geheel op de schop. Het is gewoon onzin. De argumentatie daarvoor werd onder meer verdedigd door Darwin en die is onder biologen en zoölogen heilig. Maar ook Darwin kon zich vergissen. Dat is nu wetenschappelijk aangetoond. De redenatie was dat de eicel groot en gering in aantal was, terwijl de zaadcel klein en uiterst mobiel en ook nog eens enorm in aantal was. Om die reden was de man degene die rusteloos op jacht ging en niet geneigd tot monogamie was terwijl de vrouw, juist op grond van die paar simpele kenmerken, geacht werd veel rustiger, afwachtender en reagerend zou zijn alsmede meer geneigd tot monogamie.


De Britse zoöloge Lucy Cooke (1970) legt in haar boek Bitch uitvoerig uit tot welke bevindingen de moderne wetenschap is gekomen op het vlak van gender, sekse, mannelijke dominantie, matriarchale samenlevingen enzovoorts. Ik heb van dit boek genoten, vond het ronduit spectaculair en zeer, zeer wetenswaardig. Wilt u iets meer weten over dit boek, lees dan mijn bespreking daarvan maar beter nog schaft u zich dit boek zelf aan. Geloof me, u zult er geen spijt van krijgen.


Geen opmerkingen: