vrijdag 30 juni 2017

Pesterijen van een schurkenstaat


In het Palestijnse dorp Jubbet adh Dhib heeft Nederland 96 zonnepanelen geplaatst om de plaatselijke bevolking van elektriciteit te voorzien. Het Israëlisch leger heeft deze panelen gesloopt en daarbij vernielingen aangericht. De officiële lezing van Israël is dat er geen vergunningen voor het project waren afgegeven.

Dat is op zich juist maar vergeten wordt erbij te vermelden dat Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever vrijwel nergens een vergunning voor krijgen. De zonnepanelen waren al ruim een half jaar in gebruik. Nu moet de bevolking terugvallen op generatoren. Vlakbij het dorp bevinden zich meerdere illegale joodse nederzettingen. Daar wordt uiteraard niets gesloopt of gestolen.

Buitenlandse Zaken heeft ernstig geprotesteerd en dat is diplomatiek taalgebruik voor 'woede'. Maar het zal niets uitmaken. Voor Israël zijn Palestijnen volstrekt irrelevant geworden. En het land komt er mee weg ook.

Foto: Comet-ME Tomer Appelbaum

donderdag 29 juni 2017

A History of the Palestinian People


Een zekere Assaf A. Voll, afgestudeerd in Joodse Studies aan de universiteit van Haifa publiceerde een boek met bovenstaande titel. Het bleek een bestseller bij Amazon. Toch heeft de internetretailer het boek van de schappen gehaald. Het boek bestaat uit blanco pagina's.


Ik weet niet wat Voll allemaal bestudeerd heeft daar aan de universiteit van Haifa maar veel bijzonders kan het niet zijn geweest. Kennelijk geïnspireerd door Golda Meir ("There were no such thing as Palestinians") en niet gehinderd door enige kennis van de geschiedenis van zijn regio meende hij dit misselijk makende boekje uit te moeten brengen. En het geeft natuurlijk te denken dat mensen er ook nog eens ruim zes dollar voor over hebben.


Maar goed, zoals iedereen het recht heeft een boek met blanco pagina's te publiceren, zo heeft ook iedere verkoper het recht zo'n boek niet aan te bieden. Het verwijt van Voll dat Amazon hypocriet is lijkt mij overigens terecht: lege boeken over Amerikaanse democraten en boeken van Holocaustontkenners worden nog steeds wel aangeboden door deze internationale bol.com. Dat maakt het product van Voll overigens niet minder smakeloos.

woensdag 28 juni 2017

We hebben er niets van geleerd!


Die rare Engelsen hebben zich wat op de hals gehaald met hun Brexit. Een deel van The City, het financiële hart van tenminste Europa, zou overwegen elders onderdak te zoeken. Dublin, Frankfurt, Parijs en Amsterdam zouden potentiële reisdoelen zijn.


Maar Amsterdam verliest een groot deel van haar aantrekkingskracht vanwege het strenge bonusbeleid van de Nederlandse overheid. Dixit Hans de Boer van VNO-NCW. En daarmee lopen we volgens diezelfde kletsmajoor wel 17.000 banen mis en zeker 1 miljard aan belastinginkomsten. Ik zou graag - als dat mogelijk was - een experiment willen doen. We schrappen onze strenge bonuswetgeving en kijken na drie jaar of Hans de Boer gelijk heeft gekregen. Ik durf te wedden van niet. Maar dat experiment is niet mogelijk en gelukkig ook niet nodig.


De regering wil niets doen aan de lonen van de lager betaalden in ons land en dan zou het een gotspe zijn als we een ziekelijke bonusregeling mogelijk zouden maken voor een stelletje buitenlandse bankiers en verzekeraars?! Dan ben je toch ergens de weg kwijt geraakt? Iedereen heeft toch inmiddels Dit kan niet waar zijn van Joris Luyendijk gelezen?

Als de PvdA hier een halszaak van zou maken, zou ik dat begrijpen. Maar ik vermoed dat Rutte wel een weg weet te vinden om Hans de Boer zijn zin te geven. De ChristenUnie heeft in ieder geval tegen de motie gestemd die ze eerder samen met de PvdA en de SP had opgesteld.

zaterdag 24 juni 2017

GeenStijl moet vrezen voor de toekomst
Ik ben geen Telegraaflezer maar als ik dat zou zijn zou ik de nieuwe eigenaar, het Vlaamse Mediahuis, van harte verwelkomen. De baas van die club, Gert Ysenbaert, geeft in de Volkskrant zijn persoonlijke mening weer: "Mijn persoonlijke visie is dat Mediahuis allicht niet de groep is waar GeenStijl zich verder zal ontwikkelen. Ieder weldenkend mens moet tegen dit soort teksten zijn. Maar dat is niet aan mij: het nieuwe bestuur van TMG moet beslissen wat het verder met GeenStijl gaat doen". En: "We willen ons concentreren op professionele journalistiek en daar hoort een bepaalde ethiek bij. Wij zijn geen moraalridders, maar er zijn grenzen". Het wordt tijd dat GeenStijl en Dumpert verhuizen naar waar ze thuishoren: het riool van internet.
donderdag 22 juni 2017

Wie discrimineert hier?


Een orthodoxe jood wil niet naast een (eveneens orthodoxe) joodse vrouw zitten in een vliegtuig. De vliegmaatschappij El Al is nu (terecht) veroordeeld wegens discriminatie omdat El Al tegemoet kwam aan de wens van de man en de vrouw een andere plaats aanbood, onder het voorwendsel dat ze een betere plaats zou krijgen.
De vrouw klaagde de vliegmaatschappij aan en heeft haar zaak uiteindelijk (het voorval vond eind 2015 plaats) gewonnen. Volkomen terecht lijkt me dat. Alleen had behalve El Al ook de orthodoxe jood aangeklaagd en vervolgd moeten worden.
Wie zich in de openbare ruimte begeeft heeft zijn geloof thuis te laten. Wie dat niet op kan brengen dient niet aan het openbare leven deel te nemen. Dan neemt hij maar een half lege bus. Overigens dwingen orthodoxe joodse mannen vrouwen aan de andere kant van de straat te lopen en achter in de bus plaats te nemen.
Iemand moet mij (of liever nog die orthodoxe jood) maar eens uitleggen waarom discriminatie wegens huidskleur wel verwerpelijk is en dezelfde discriminatie op religieuze gronden getolereerd zou moeten worden.
Een dergelijke orthodoxe jood dient zich diep te schamen en  zou eens bijgeschoold moeten worden in gezonde exegese.


Jan Ravens totally smashes a Theresa May impression! #CPC16

London Grammar - Oh Woman Oh Man (Live TV)

London Grammar - Big Picture

London Grammar - Rooting For You

zaterdag 17 juni 2017

woensdag 14 juni 2017

Waarover praatten zij?


Politieke en oorlogsvluchtelingen zouden wij onder alle omstandigheden op moeten blijven nemen. Velen beschouwen dit als een linkse mantra, zelf houd ik het op een kwestie van beschaving. Ik heb in deze kolommen al vaker aangegeven dat ieder land een opnamecapaciteit van één procent van de bevolking aan zou moeten kunnen. De politieke werkelijkheid is evenwel een andere, die opnamebereidheid stelt niet veel voor.


Het FD laat enkele migratie-experts aan het woord. Henk van Houtum, expert in Europees grensbeleid en hoofddocent aan de Radboud Universiteit zegt: "Deals sluiten met schimmige, Noord-Afrikaanse regimes is juridisch onhoudbaar en buitengewoon onverstandig. (--) Door deals te sluiten verkleint Nederland de kans voor vluchtelingen om asiel aan te vragen in Nederland vanuit een onveilig derde land. Dat is in strijd met internationale verdragen. Vluchtelingendeals kunnen zo de Nederlandse rechtsstaat ondermijnen".


Fransje Molenaar, migratie-expert bij denktank Clingendael: "Die (Turkije)deal bewijst dat noch de EU, noch Nederland in staat is goede afspraken te maken over lokale opvang van vluchtelingen. Als samenwerking met Turkije niet van de grond komt, waarom zou dat dan wel lukken met Noord-Afrikaanse landen?"Molenaar wijst deals met deze landen dan ook resoluut af.


Arjan Hehenkamp, directeur van Artsen Zonder Grenzen Nederland: "Afrikaanse en Aziatishe landen vangen al 90% van alle vluchtelingen op. Ze bieden weinig hulp en geen perspectief, maar kunnen niet meer doen". Ook Hehenkamp wijst deals met Noord-Afrikaanse landen af maar pleit wel voor financiële steun om lokale opvang en integratie te bevorderen.

Inhoudelijk gezien onderschrijf ik het standpunt van Groen Links. Maar.... De formatie gaat niet alleen over migratie maar ook over een hervormingsagenda en over het klimaat. Ik vermoed toch dat Groen Links op die terreinen aanzienlijke winst had kunnen boeken en die kans is nu voorbij. We gaan het klimaat dus overlaten aan Buma en Rutte?! Dan weet je het wel, daar komt niets van terecht.

Een gemiste kans dus en ik vind dat Groen Links deel had moeten nemen aan een centrum-links kabinet. Wat mij echter het meest verbijstert is dat het neusje van de Nederlandse politieke zalm negentig (!) dagen nodig heeft gehad om hier terecht te komen. Probeer je eens voor te stellen dat vier partijen, acht mensen onder leiding van een informateur negentig dagen aan het discussiëren zijn. Waarover in godsnaam??? Ik plaats echt de grootst mogelijke vraagtekens bij het informatieproces. Deze positie had men moeiteloos met twee vingers in de neus na één week kunnen bereiken.


Wat dan wel? Ik voel wel voor de suggestie van Aboutaleb. VVD en CDA moeten hun weerzin jegens de PVV in het landsbelang maar opzij zetten en een centrum-rechts kabinet gaan vormen. Kan Wilders niet langer huilie huilie doen en wordt het volksdeel dat graag door populisten wordt geleid keurig bediend. 50Plus en FvD willen vast wel meedoen en dan hebben we een mooi meerderheidskabinet. 't Zal mij niet vrolijk stemmen maar misschien is het wel zo reëel.

dinsdag 13 juni 2017

President Trump's first full cabinet meetingHier ga je echt van over je nek. Als je dit kunt uitzien zonder kotsneigingen ben je een hele harde! Inderdaad, hier kunnen ze in Noord-Korea nog een puntje aan zuigen.

Zijn vleeseters nazi's?


Op Facebook schrijft Floris van den Berg, filosoof en strijdbaar om niet te zeggen militant veganist: "Een kat in het nauw maakt rare sprongen. In de atheïstische vrijdenkerskringen wordt mijn pleidooi voor veganisme niet gewaardeerd. Het gaat zogenaamd vooral over mijn toon. Mijn vergelijking van de bio-industrie met de holocaust en vleeseters met Nazi's valt niet zo goed. In plaats van uit te leggen dat mijn vergelijking nergens op slaat - waar ik benieuwd naar ben - wordt de ad hominem drogreden gebruikt en word ik uitgemaakt voor vegasalafist.
Ik ben (echter) een liberaal, een aanhanger van mensen rechten, democratie en een pacifist. Dat is fundamenteel anders dan salafisten. Net zoals verkrachting en diefstal illegaal zijn, zo pleit ik ervoor dat het doden van dieren illegaal zou moeten zijn, omdat er sprake is van onnodig leed.
Stel dat ik word uitgemaakt voor immoreel monster omdat ik bejaarden zou molesteren. Dan zou ik daar bezwaar tegen maken, omdat ik namelijk geen bejaarden molesteer. Het is feitelijk niet juist. Een dergelijke beschuldiging is laster. Als vleeseters menen dat het niet immoreel is om producten uit de dierindustrie te gebruiken dan zullen zij moeten betogen waarom dat zo is. Mochten er al argumenten naar voren worden gebracht, dan kunnen deze worden weerlegd (zie "De vrolijke veganist')
Dus ik ben geen vegasalafist, maar vleeseters zijn wel schuldig aan de dierenholocaust en daarmee immorele monsters. Dat veel vrijdenkers en atheisten hun kritische denkvermogens beperken tot wat hun goed uitkomt, diskwalificeert hen als vrijdenkers en als moreel mens".

Tja, dat zijn natuurlijk grote woorden. Floris zegt hiermee dat hij zichzelf in moreel opzicht superieur acht ten opzichte van vleeseters. En hij meent anderen ook nog eens te mogen diskwalificeren als vrijdenker of moreel mens. Ja zo maak je vrienden. Ik wil proberen zo ver mogelijk verwijderd te blijven van ad hominems of onzinnige vergelijkingen. Daarvoor moeten we terugkeren naar wat veganisten beogen.


Dat is eigenlijk vrij simpel: het beëindigen van het doden van dieren voor voedsel. Dat is een loffelijk en in mijn ogen ook wenselijk streven. En we kunnen er niet omheen dat de bio-industrie in onze menselijke samenleving tal van ethische en morele implicaties met zich meebrengt. Maar wanneer we nog een paar stappen verder terug doen en deze discussie vanuit evolutionair standpunt benaderen, dan blijkt die discussie genuanceerder te zijn.


Evolutie kent ethiek noch moraal. Dat zijn door de mens bedachte (denk)constructies. In de natuur is het een kwestie van eten of gegeten worden. De soort Sapiens is van oudsher omnivoor en is voor haar voedselvoorziening aangewezen op planten en dieren. Daar is niets vreemds of onnatuurlijks aan. Toen sapiens nog jager-verzamelaar was doodde deze mens dieren voor zijn levensonderhoud. Heden ten dage doen we dat nog steeds maar bedenk daarbij dat de wereldbevolking exponentieel is gegroeid en dat heeft onmiskenbare gevolgen voor het aanwenden van dierlijk vlees als voedsel. We kunnen niet langer volstaan met het doden van dieren die toevallig beschikbaar zijn. We zijn dieren gaan produceren om ze vervolgens aan te wenden voor voedsel.


Maar laten we niet doen alsof vooral en juist de moderne mens die de bio-industrie uitvond, wel uit moest vinden, zo'n moreel monster is. Yuval Noah Harari betoogt in zijn Sapiens dat deze Homo Sapiens het meest lijkt op een ecologische seriemoordenaar. Tweeduizend jaar na de komst van sapiens had Noord Amerika vierendertig van zijn zevenenveertig genera van grote zoogdieren verloren en Zuid Amerika vijftig van de zestig. Wij waren dus toen al en zijn nu nog steeds de dodelijkste soort in de annalen van de biologie! Vooral ten koste van dieren. Aldus Harari. Voor zover de jager-verzamelaar al moraliteit had ontwikkeld, het doden van dieren was ten enenmale onvermijdelijk om als soort te kunnen overleven en morele afwegingen speelden daarin geen enkele rol. Dat kon de jager-verzamelaar zich ook niet permitteren.


De manier waarop de postmoderne mens met haar voedselvoorziening omgaat is evenwel van een geheel andere orde en niemand kan ontkennen dat ethiek en moraliteit daar een grote rol in spelen. Zelf ervaar ik een nadrukkelijke mate van immoraliteit in de bio-industrie en dat heeft ten onzent tot een nadrukkelijke wijziging van onze eetgewoontes geleid. En die maatregelen gaan aanzienlijk verder dan de meatless Monday. Maar ik kan tegelijkertijd niet ontkennen dat vis en vlees heerlijke voedselsoorten zijn waar ik met moeite afscheid van neem. Me ervan vergewissen of het ei wel een scharrelei en de kip wel een uitloopkip is, is niet langer voldoende om mijn geweten te sussen. We moeten er dus iets mee, ik moet er iets mee. Dat betekent dat we in ernst toe zullen moeten werken naar compleet andere voedingspatronen en eetgewoontes. Uit stamcellen gekweekt vlees zou een geweldige oplossing kunnen bieden omdat daarmee iedere vorm van dierenleed wordt voorkomen. En de vegetarische maaltijd is natuurlijk het grootste alternatief. Het gaat erom dat we de voedingsstoffen die we nodig hebben, tot ons kunnen nemen. En smaak mag dan persoonlijk zijn, je kunt ook nieuwe smaak ontwikkelen. Dat vraagt enkel wat creativiteit en doorzettingsvermogen.


Zo'n gedragsverandering van sinds de oertijd ingesleten patronen is echter niet eenvoudig. Het publiek moet bewust worden gemaakt van het dierenleed dat wij ons permitteren om onze behoefte aan een lekker stukje vlees te bevredigen. Radicale veganisten zoals Floris van den Berg gaan daarin wel heel erg ver. Niet alleen vinden zij vegetarisch eten alleen niet voldoende maar ze schrikken er ook niet voor terug vleeseters als immorele monsters voor te stellen en het eten van vlees te vergelijken met de holocaust en vleeseters met nazi's.


Dat soort vergelijkingen beogen de vleesetende mens ervan te doodringen dat het doden van dieren voor voedsel moreel onaanvaardbaar is simpelweg omdat bio-industrie gelijk staat aan dierenleed. Dat laatste is juist en kan niemand ontkennen, lijkt mij. En dat we het eten van vlees langzaam maar zeker als moreel onaanvaardbaar gaan beschouwen lijkt me al evenzeer evident. Maar je moet je wel afvragen of dit soort vergelijkingen je doel sneller binnen handbereik brengen en ik waag dat te betwijfelen. Dat is dus een kwestie van strategie en tactiek.


Nu kun je ook over strategie en tactiek eindeloos delibereren maar veel belangrijker is dat de vergelijking van vlees eten met de holocaust strijdig is met de logica. Sterker nog, een dergelijke vergelijking is een typisch voorbeeld van onzindelijk redeneren. In de holocaust werden joden vermoord omwille van hun jood-zijn en ze werden (samen met Roma, homoseksuelen en verstandelijk gehandicapten) massaal vermoord door de nazi's op basis van de meest discutabele en vooral onzinnige rassenwetten.


Het doden van dieren door mensen - die zich bovenaan de voedselpiramide vinden staan - voor voedsel is daarmee op geen enkele wijze te vergelijken. Men kan wellicht stellen dat het massaal transporteren van dieren naar slachthuizen bedrieglijk veel lijkt op het transporteren van joden naar vernietigingskampen maar dat is dan ook de enige overeenkomst tussen deze beide fenomenen. Hoewel jodenhaat zich al heel vroeg binnen de menselijke soort manifesteerde is het een totaal ander fenomeen dan het evolutionaire uitgangspunt: eten of gegeten worden.


Sommigen maken hier de vergelijking met slavernij. Harari, die ongetwijfeld een vegetarier of misschien wel een veganist is, vindt zo'n vergelijking in die zin passend dat zoals de slavenhandelaar geen haat jegens de slaaf koesterde maar omwille van economisch gewin onverschillig stond tegenover diens lot, de vleesetende mens geen haat jegens dieren koestert maar zich al even onverschillig opstelt aangaande het lot van het dier.


De morele superioriteit die Floris van den Berg zichzelf meent te mogen toedichten vind ik toch vooral een typisch geval van zelfoverschatting. We moeten erkennen dat onze omgang met dieren een zaak van moraliteit is maar het past niemand zichzelf moreel superieur aan een ander mens te achten. Dat is niet de manier om geschillen te slechten. Gedrag van meer dan een paar miljoen jaar oud laat zich niet in het tijdsbestek van een Facebookartikeltje van een zich moreel superieur achtende scribent omturnen naar gedrag dat minder dierenleed met zich meebrengt. Het doel is mij helder, de middelen ook. Mits onzindelijke vergelijkingen als die met holocaust en nazi's daar maar geen deel van uitmaken.

Olie op vuur


Theresa May zoekt de vlucht naar voren door samenwerking met de DUP, de Democratic Unionist Party uit Noord Ierland na te streven. Dat levert haar tien zetels extra op waardoor ze een minimale meerderheid in het parlement kan realiseren. De DUP is destijds opgericht door Beëlzebub hinmself: Ian Paisley. Arlene Foster is de huidige leider van de DUP en ze heeft al aangegeven dat de DUP er niet naar zal streven een maatschappelijk conservatief beleid in de hele UK door te voeren.


Maar er zal een prijs betaald moeten worden voor deze gedoogsteun of kabinetsdeelname. En het gerucht gaat dat Arlene Foster Britse steun krijgt om de Oranjemarsen weer door katholieke wijken te laten marcheren. Olie op vuur. Je mag alleen maar hopen dat dit een gerucht blijft en geen praktijk wordt. May doet hardnekkige pogingen aan de macht te blijven ondanks grote politieke blunders en een smadelijke nederlaag en ze is bereid de rust in Noord Ierland aan haar persoonlijke aspiraties op te offeren? Om met Joris Luyendijk te spreken: dit kan niet waar zijn.

The history of the Netherlands, every year

maandag 12 juni 2017

Een revolutie in Frankrijk


Terwijl de eilandbewoners zich verslikken in hun zinloze en misplaatste droom ooit weer eens 'to rule the waves' hebben de Fransen beter nagedacht. De socialisten hebben het presidentschap van Hollande volledig verprutst. Hollande wilde wel maar kreeg niets voor elkaar. En rechts Frankrijk raakte meer en meer verstrikt in het klassieke graaiwerk en bleek stijf te staan van corruptie.

Macron heeft dat sentiment onder de Franse bevolking heel goed begrepen en presenteerde zich als een kandidaat van noch links, noch rechts maar wel met een heldere visie over de noodzaak van hervormingen en de noodzaak van Europa. De Fransen hesen hem op het schild maar de commentatoren geloofden er niet in. Macron zat immers niet in het parlement en hij zou dus zijn snode plannen nooit door kunnen voeren. Het zou op een cohabitation uitdraaien waardoor hoogstens een verwaterde versie van zijn mooie ideeën werkelijkheid zou kunnen worden.

Maar kijk naar wat Macron deed: hij vroeg een conservatief om zijn eerste premier te worden en stelde in tien dagen tijd een uiterst divers kabinet samen. Maar wat veel belangrijker is, Macron liet zich zien als een leider die bereid bleek, omwille van de politieke noodzaak, ferme standpunten in te nemen. Hij won een potje armpje drukken met Trump glansrijk en was de enige politicus die de Amerikanen in een tv-spotje voorhield dat hun president hen voor de gek hield en hij nodigde Amerikaanse klimaatwetenschappers uit naar Frankrijk te komen om van daaruit hun belangrijke werk voort te zetten.


En kijk nu eens naar de Franse parlementsverkiezingen. Ook hier stevent Macron af op een monsteroverwinning. In Frankrijk voltrekt zich dus een heuse revolte en het meest verheugende feit is dat de Fransen uiteindelijk niet zijn gezwicht voor puur nationalisme. Natuurlijk kleven er grote risico's aan de onstuitbare opmars van LREM. Ongetwijfeld gaat ook deze nieuwe partij geplaagd worden door LPF- of PVV-toestanden en ook hier zullen gelukzoekers en gelegenheidspolitici opduiken. Er is nog geen partijprogramma en al helemaal geen partijcultuur.

Maar die Macron bevalt me wel. En voorlopig krijgt hij van mij enthousiast het voordeel van de twijfel. Give the guy a chance, zou ik zeggen. En dat geldt bepaald niet de joker aan de andere kant van de grote plas.

zaterdag 10 juni 2017

Knuffelbeermaatschappij en democratie


De Britse psychiater en commentator Theodore Dalrymple schrijft in een artikel in de Wall Street Journal - tevens gepubliceerd in de NRC van 9 juni - over het gegeven dat veel terreurplegers al voor het plegen van hun daden in het vizier van de veiligheidsdiensten bleken op te duiken.
De autoriteiten wachten vervolgens geduldig af tot zij toeslaan, stelt hij vervolgens en noemt dat dan een knuffelbeermaatschappij. Erg gemakkelijk hoor, zo'n typering van de scheiding der machten. Want daar hebben we het hier in essentie over. De autoriteiten zouden doorgaans maar wat graag eerder ingrijpen maar zij hebben zich te houden aan de regels van de rechtsstaat. En dat is terecht.

In de eerste plaats treden allerlei (dwars)verbanden wel vaker pas achteraf aan het licht. Dan vallen puzzelstukjes op hun plek en je vraagt ja dan af waarom je die verbanden niet eerder hebt waargenomen.
In de tweede plaats is het ondoenlijk van alle mensen te doorgronden of zij gewelddadige plannen smeden. Het is ten enen male onmogelijk menselijk gedrag te voorspellen. Veiligheidsdiensten zijn op- en ingericht om verdachten en verdachte ontwikkelingen te signaleren, op de voet te volgen en waar mogelijk te verijdelen.

In de derde plaats is het onwenselijk en ondoenlijk complete denominaties de toegang tot Westerse samenlevingen te ontzeggen, ook al zijn er overal wel politieke partijen te vinden die voor moslimweigering maar wat graag een uitzondering  zouden willen maken. Toen het religieus geweld van Ierse bodem in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw geregeld genadeloos toesloeg kwam niemand op het idee alle Ieren uit Engeland te verwijderen.


Dalrymple zou dat dus het liefste wel doen, net als Theresa May en Donald Trump. Hun motto luidt: als de democratie bedreigd wordt, schaffen we die democratie maar af. En met hun pleidooi om de scheiding der machten op te heffen zijn ze nadrukkelijk op weg om de democratie om zeep te helpen.


Kijk eens naar alle statistieken over doodsoorzaken wereldwijd en je ziet dat terreur als doodsoorzaak ver onderaan die statistieken figureert. Dat maakt die terreur niet minder afschuwelijk of minder verwerpelijk maar we moeten alles wel in de juiste proporties blijven zien.

Theodore Dalrymple bezondigt zich aan grove versimpeling van een complexe werkelijkheid en toont vervolgens aan weinig behoefte aan democratie te hebben. Dat moet hij allemaal zelf weten maar wij moeten wel oppassen dat ons de democratie niet sluipenderwijs ontfutseld wordt door drogredenaties zoals die van deze Britse psychiater.


vrijdag 9 juni 2017

Poor England


Theresa May heeft gegokt en verloren, dankzij een desastreus slechte campagne. Aanvankelijk dacht ik: misschien is zij wel de vrouw die de Britten uiteindelijk iets goeds gaat brengen maar al snel verspeelde zij (in ieder geval bij mij) al haar sympathie. Vooral de manier waarop zij Brussel demoniseerde en overal de schuld van gaf kon me weinig bekoren. Hoe kun je beweren dat jij als enige de Britten door zware onderhandelingen kunt leiden als je je tegenpartij bij voortduring beledigt en van allerlei kwade zin beschuldigt? Beginnnersfout, lijkt mij.


De roep om haar aftreden klinkt al door. Maar bij de Tories staat er niemand klaar om haar op te volgen. Ja, die paljas Boris Johnson wellicht maar zo gek zullen die Britten toch niet zijn? Hoe het ook zij, Engeland is tot op het bot verdeeld, dat bleek al bij het Brexit-referendum en daarin is niets veranderd.


Wat me vooral opviel is het grote verlies van de Schotse socialisten van Nicola Sturgeon. Betekent dat dat de Schotten ook afzien van een nieuwe poging tot afscheiding? De instabiliteit op dat eiland neemt toe en de politiek lijkt met de dag spannender en onvoorspelbaarder te worden.

De alternative facts van Thierry Baudet


Nederlands grootste intellectueel (dixit de man zelf) Thierry Baudet leutert er maar op los. Hij bezoekt een of ander congres in de Verenigde Staten en laat zich daar interviewen. De NRC liet fact checking los op drie uitspraken van deze mentaal getroebleerde parlementariër.
Zo beweerde TB dat tweederde van de leraren in de grote steden in Nederland zegt dat de integratie compleet is mislukt. Blijkt in de verste verte niet te kloppen. Vervolgens laat de snoodaard de Amerikanen weten dat "we in de straten een toename van de criminaliteit zien". Ook dit blijkt ver bezijden de waarheid. En tot slot  meende hij zelfs dat "we waren slachtoffer van diverse terreuraanslagen in Nederland". Hoe hij op deze gedachte komt is een raadsel; er waren in ons land twee terroristische incidenten, namelijk de aanslag op Theo van Gogh en brandbommen die naar een moskee in Enschede waren gegooid.


TB was in Amerika en hij moet hebben gedacht dat ze in dat land massaal voor alternative facts waren gevallen. Tijd om er zelf een paar te bedenken, kennelijk.

donderdag 8 juni 2017

Theresa May - The Andrew Neil Interviews GE2017 (22May17)Kijk eens naar dit interview en zie hoe Theresa May draait en draait en geen enkel concreet antwoord geeft op de uiterst concrete vragen van de uitstekende interviewer Andrew Neil. Ze heeft geen idee hoe ze al de beloftes aan kiezers moet financieren. Alle kosten moeten worden opgebracht door toekomstige economische groei. Daarbij gaat het om tientallen miljarden Engelse ponden. Dit is kiezersbedrog in optima forma. Ze probeert standvastig en ferm over te komen door haar electoraat te overbluffen met voor Engeland gunstige gevolgen van de Brexit. Maar dat moet allemaal nog maar bewezen worden, sterker nog: de kans is groot dat May de EU mateloos onderschat. Mocht ze ooit zo ver komen, dan zal ze ongetwijfeld de EU de schuld van alle ellende geven maar wat hebben haar kiezers daar aan?

May besloot tot verkiezingen toen ze dacht Labour een verpletterende nederlaag te kunnen toebrengen. Maar de kansen zijn gekeerd nu terreuraanslagen May ondubbelzinnig confronteren met haar beleid dat twintigduizend politieagenten hun baan kostte en nu Corbyn er in lijkt te slagen met name de jongeren aan te trekken.

Er lijkt zich een nieuwe waterscheiding te voltrekken: de jongeren tenderen naar Labour, de ouderen naar de Conservatives. Een spannende dag dus vandaag. Hoe het ook zei en wie er vandaag ook wint, May zal een veel smallere basis overhouden aan deze verkiezingen dan zij vooraf meende te mogen inrekenen. Zoals wel vaker het geval is komt hoogmoed voor de val.

Wat is de 'blockchain' en waarom moeten we dat weten?

dinsdag 6 juni 2017

Trump has a dangerous disability - George F. Will interview MSNBC

Think Trump's Stupid? Get A Load Of This Interview...

BREAKING: Eric Trump Is Staggeringly Stupid

Jimmy Carter Brilliantly Explains How The Establishment Gave Us Trump

Al Gore calls President Trump's decision to withdraw from Paris agreemen...

Dark moneyZo langzamerhand is het stof dat ontstond na het afwijzen van het klimaatakkoord van Parijs door de malloot uit Washington wel neergedaald. Ook al zullen de gevolgen van die waanzinnige beslissing nog heel lang naklinken. Over het onzinnige en onredelijke besluit van deze Amerikaanse paljaspresident verwijs ik hier gemakshalve naar het artikel in de Volkskrant van Ben van Raaij. U kunt zijn artikel hier lezen: Alle dubieuze claims uit Trumps klimaatspeech op een rij


Jane Mayer schreef in The New Yorker een uitstekend artikel over de lange aanloop naar dit aangekondigde Amerikaanse vertrek. Dit artikel kunt u hier lezen: In the withdrawal from the Paris climate agreement, the Koch brothers campaign becomes overt Mayer beschrijft in dit artikel hoe de roemruchte gebroeders Koch uit Kansas jarenlang tientallen miljoenen dollars hebben gespendeerd aan het kopen van politieke invloed ten gunste van fossiele brandstoffen.
De Koch broeders opereren bij voorkeur in de luwte maar nu hun campaigne for fossil zo openlijk aan het licht is getreden doen ze er zelf niet langer geheimzinnig over. Sterker nog, schrijft Mayer, "now that they have been flushed from the shadows, the Kochs and their political operatives have proudly taken credit for obstructing the U.S. governement from addressing climate change".

Tim Phillips, president van Americans for Prosperity - het belangrijkste vehikel voor het aanprijzen van het Koch-gedachtegoed - verklaarde desgevraagd dat niet één republikein het na 2010 nog waagde om inzake duurzaamheid een ander standpunt in te nemen dan de Kochs welgevallig was. Politici die de euvele moed hadden de gebroeders tegen te spreken moesten al snel vaststellen dat hun politieke carrière voorbij was.

We zagen inmiddels het lafhartige commentaar van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Tillerson. Ik weet niet hoe u zijn reactie beoordeelt maar zijn lichaamstaal zei iets totaal anders dan wat er uit zijn mond kwam. Verderop treft u hier nog de reactie van Al Gore aan die in heldere woorden uitlegt wat hier aan de hand is. Ook Gore maakt melding van 'dark money, comin g from the black carbon polluters'.

We zien hier precies datgene gebeuren wat bijvoorbeeld door Piketty is beschreven: de puissant rijke top van het bedrijfsleven verzamelt niet alleen rijkdom maar vooral ook politieke invloed. En juist dat is zo verontrustend aan deze hele gang van zaken.

maandag 5 juni 2017

Texted Version - Bob Dylan 2016 Nobel Lecture in LiteratureNeem eens de moeite, pak een half uurtje en luister dan eens naar dit relaas van Bob Dylan. Het is echt de moeite waard!

Paris Agreement: Last Week Tonight with John Oliver (HBO)No comment. Kijk zelf maar.

Macron SLAMS Trump for WITHDRAWAL of Paris Climate Accord Agreement 6/1/...De VS verlagen zichzelf naar junkstatus. En bevinden zich in het roemruchte gezelschap van Nicaragua en Syrië. Omdat een volslagen idioot als president rekening moet houden met een handjevol ontevreden Amerikaanse kiezers. Ik benijd de Duitsers om hun Angela Merkel - ik heb dat hier heel wat vaker betoogd - en nu benijd ik de Fransen on hun Emannuel Macron. Ik weet het, de eerste zwaluw maakt nog geen zomer maar hier lijkt een staatsman met inhoud en substantie aan het woord. En een overtuigd Europeaan. Dat geeft de burger moed!

Groen en stil


Wij waren in de Achterhoek deze Pinksteren, in Meddo om precies te zijn, even boven Winterswijk en we verbleven er - en kunnen u dat van harte aanbevelen - op de boerencamping van Poelhuis. De Achterhoek kent men tegenwoordig vooral van de Zwarte Cross en Normaal, van gesmijt met bier en een raar accent.
Maar gelukkig is deze streek veel meer dan dat. Het is er groen, heel erg groen, zompig, glooiend en vooral heel erg stil, rustig. En prachtige boerenbedrijven, het is er idyllisch en sympathiek. En Winterswijk is een uiterst aangenaam en vriendelijk stadje, helemaal tegen de Duitse grens aan gedrukt, ergens tussen de A12 en Twente.
We verdeelden onze tijd tussen fietsen, wandelen en drinken en dat kun je daar allemaal heerlijk rustig doen!


zondag 4 juni 2017

Joshua Livestro komt bij zinnen


Jalta is een opiniesite, geïnitieerd door Johan Livestro die ook medeoprichter van de Edmund Burke Stichting is, een conservatieve denktank die we vooral kennen in de persoon Bart Jan Spruyt. De laatste is in mijn ogen overigens een helder en serieus denker ook al ben ik het vaak niet met hem eens.


In een interessant artikel in de Volkskrant van dit weekend zet Livestro zich af tegen allerlei lieden die van hem ruim baan kregen op zijn site maar die zich volledig laten gaan in tal van meer of minder bizarre samenzweringstheorieën.  Zo twittert de Janmaat-biograaf naar aanleiding van een bijeenkomst van rechts-populistisch Europa: "hier staat het nieuwe Europa. Het is dit of burgeroorlog". De bij mij zo populaire Thierry Baudet heeft het niet alleen over een 'homeopatische verdunning' van de Nederlandse cultuur maar rept zelfs van een ' doodsstrijd' . Wilders voorspelt een 'revolte' , Jan Roos bazelt over 'vechten voor het vaderland', Arnold Karskens over 'revolutie' en ga zo maar door. En vervolgens laat Livestro ons zien hoe dit soort scribenten tot allerlei onzinnige samenzweringstheorieën komt. Over de VN, de Europese elite, MH17, Oekraïne, EU enzovoorts.


Livestro heeft er inmiddels tabak van. Men lijkt geen enkel feit nog voor waar aan te nemen, verzucht hij. En zo komt Baudet tot zijn ronduit racistisch geleuter en komt hij er nog mee weg ook. Livestro eindigt zijn artikel met de hartenkreet: "leef je gerust uit in debat, maar peur geen subjectieve intenties meer uit objectieve gebeurtenissen. Ofwel: hou op met het verspreiden van paranoïde samenzweringsverhalen en idiote racistische theorieën. De rechtse tent is breed, maar wie zich niet aan die basiseisen kan houden, hoort er niet in thuis".

Uit mijn mond zouden zulke uitingen voor sommigen onmiddellijk als verdacht en vooringenomen klinken. Maar het zijn niet mijn woorden, ze komen van Joshua Livestro. Door mij vaak genoeg gehekeld, hier en elders. Maar ik ben het van harte met hem eens.