zaterdag 29 april 2017

En weer zat Hermans niet op te letten


Toen Mark Verheyen van de VVD op zijn integriteit moest worden beproefd werd hij onmiddellijk, lopende het onderzoek, geschorst. Door Henry Keizer, voorzitter van de VVD. Onderzoeksjournalistiek toont aan dat er integriteitsvragen kunnen worden gesteld bij het zakelijk handelen van Henry Keizer. De druk vanuit politiek en samenleving neemt dermate toe dat Keizer zich genoodzaakt ziet "openheid van zaken" te geven. Hij organiseert geen persconferentie maar een 'persmoment' en zet een uitsmijter bij de poort die de onderzoeksjournalist van het gewraakte artikel dat alle commotie veroorzaakte de toegang moest weigeren. Van Henry Keizer, voorzitter van de VVD.


Diezelfde Henry Keizer staat zwetend voor de camera's vol te houden dat hij niets fout heeft gedaan en dat hij er niet over peinst om op te stappen. De druk neemt echter dermate toe dat hij zich genoodzaakt ziet zich te onderwerpen aan een VVD-integriteitsonderzoek. Tijd voor een schorsing met onmiddellijke ingang, lopende het onderzoek zou je denken. Niet zo bij Henry Keizer, voorzitter van de VVD.

Juridisch zal er wellicht niet veel aan te merken zijn op het handelen van Keizer maar feit is wel dat hij de verkopende partij adviseerde over een deal met de kopende partij en dat hij zelf de kopende partij was, feit is dat de commissarissen van het bedrijf, die geacht worden het belang van de onderneming nauwlettend in de gaten te houden een andere kant op zaten te kijken toen de deal gesloten werd, feit is ook dat er de grootst mogelijke vraagtekens geplaatst moeten worden bij de waardebepaling van de onderneming ten tijde van de voor Keizer zo lucratieve deal.


Anders gezegd, dat VVD-integriteitsonderzoek heeft alleen zin als het is gebaseerd op gedegen forensisch accountantsonderzoek. Opmerkelijk is de automatische verdedigingsreflex bij Rutte en Zijlstra. De VVD belijdt integriteit met de mond maar in de VVD-praktijk is het een holle frase. En mag u raden wie de commissaris bij dit bedrijf was. Inderdaad, laailichter Loek Hermans die een spoor van wanprestaties en hopeloos falen in toezicht heeft achtergelaten. Wanneer wordt deze aartsbedrieger nu eens definitief afgeserveerd?

woensdag 26 april 2017

Over tijd, warmte, verleden en toekomst


De Italiaanse natuurkundige Carlo Rovelli schreef een uiterst handzaam boekje met zeven korte beschouwingen over natuurkunde. Ik kan het u aanbevelen want hij neemt u mee naar de moeilijkste natuurkundige fenomenen en slaagt erin ons als leek toch een klein beetje wegwijs te maken in die gecompliceerde materie.


In een hoofdstuk over warmte leert hij ons dat het verschil tussen verleden en toekomst alleen bestaat als er warmte is. Meer specifiek als er warmtestroming is. Wij denken dat warmte alleen van warm naar koud stroomt maar dat is geen correcte veronderstelling. Warmere atomen bewegen sneller en daardoor lopen zij meer kans op koude atomen te stoten dan de kans dat de trager bewegende koude atomen op warmere stoten. In zekere zin is hier het toeval of preciezer gezegd de waarschijnlijkheid bepalend.

In natuurkundige termen is het begrip 'nu' buitengewoon lastig. De betekenis van het woord 'hier' hangt af van de plaats waar je bent. Wij zullen dan ook nooit zeggen dat wat niet hier is, dus ook niet bestaat. Maar van iets wat niet nu is, daarvan zeggen we wel dat het niet bestaat. En dat fenomeen brengt ons bij het 'verstrijken van tijd'. Vervolgens laat Rovelli ons zien dat er een nauwe relatie is tussen tijd en warmte (heden en toekomst verschillen alleen als er sprake is van warmtestroming).


Het zijn natuurkundigen als Stephen Hawking die dit soort raadsels trachten te ontwarren. Met behulp van de kwantummechanica heeft Hawking aangetoond dat zwarte gaten altijd warm zijn. Maar vóór hem liet Einstein ons al zien dat een voor het hele universum identiek 'heden' een illusie is. Er zijn filosofen die menen dat de natuurkunde hier niets te bieden heeft. Wij kunnen ons een wereld voorstellen zonder kleur, zonder materie en zelfs zonder ruimte maar je een wereld zonder tijd voor te stellen, dat lukt ons niet. Want zoals Heidegger het formuleerde: de mens woont in de tijd.


Wat natuurkundigen nu hebben ontrafeld is dat tijd te maken heeft met statistiek, zwaartekracht en thermodynamica. En daarom is de warmte van zwarte gaten zo'n essentieel fenomeen. Wat gebeurt daar precies en waarom? Pas wanneer we dat antwoord hebben gevonden, zullen we iets begrijpen van het verstrijken van de tijd.

dinsdag 25 april 2017

Het Gelders Eiland


Quod licet Jovi...


...is niet toegestaan aan PPG. AKZONOBEL is een NL onderneming die al heel erg lang bestaat. De oudste voorloper van de onderneming is een Deens verffabriekje dat in 1777 werd opgericht. Nobel Industries uit Zweden heeft haar wortels zelfs in de 17de eeuw. In 1994 nam AKZO Nobel Industries over. AKU was een Nederlands-Duitse onderneming die na de overname van Organon AKZO ging heten. In 1998 lijfde AKZO het Britse Courtaulds in om in 2007 nog eens een Brits bedrijf - ICI - over te nemen.


Minister Kamp wil AKZONOBEL voor Nederland behouden en de Raad van Bestuur van de onderneming doet alles wat het kan om een overname door PPG tegen te houden. Op mij maakt dit alles een wat potsierlijke indruk. Dit zijn de tijden van de globalisering waarin het ene bedrijf het andere overneemt. AKZONOBEL is op exact die manier groot geworden.


Leg mij maar eens uit waarom die trend nu opeens gestopt moet worden. Je kunt niet aan de ene kant de globalisering omarmen om je vervolgens te verzetten tegen de logische gevolgen daarvan. Als we Nederlandse bedrijven zo graag Nederlands zien blijven hadden we ons dat wat eerder moeten realiseren. Dan waren we Fokker nooit kwijtgeraakt, hadden we KLM niet aan die Fransen verkwanseld, bezaten we nog een Nederlandse automobielindustrie en was Werkspoor nog actief.

maandag 24 april 2017

La candidate du peuple?


De kortste en helderste definitie van een populist luidt: een populist is diegene die verkondigt het volk te vertegenwoordigen. Marine Le Pen deed dat gisteren ook maar weer eens om zich af te zetten tegen haar grootste rivaal Macron. Macron is afkomstig uit de bankierswereld en daarmee is hij definitief ingedeeld bij de elite.

Wat mensen over het hoofd zien is dat het begrip  'het volk' een abstractie is en niet een individueel wezen met hersens die kunnen denken, een mond die kan praten of handen die kunnen stemmen. Wij maken allemaal, tout court, deel uit van het volk en zijn allen gelijkwaardig lid van die gemeenschap. Het zijn politici die aan de haal proberen te gaan met de massa en de daarbij behorende stemmen door te suggereren dat alleen zij de echte vertegenwoordigers van het volk zijn. Gewoonlijk zijn zij ook degenen die onzin uitkramen als "het land teruggeven aan het volk". Wie zo praat over 'het volk' heeft baat bij het creëren van tegenstellingen.

De Franse kiezers hebben gisteren afgerekend met de klassieke partijen nadat de socialisten zichzelf al buitenspel hadden laten zetten door de huidige president. Een dramatische uitslag zou die zijn geweest waarbij naast Le Pen ook Melenchon naar de tweede ronde zou zijn gelanceerd. Dat zou vrijwel zeker het einde van de EU hebben betekend.


Nu is de kans groot dat Macron de nieuwe president van Frankrijk wordt en mij lijkt dat een zegen. De gevestigde politieke elite heeft het definitief verbruid, Fillon heeft het laatste zetje gegeven als de belichaming van graaizucht en corruptie. De vraag is of zijn conservatieve achterban zijn advies om in de tweede ronde op Macron te stemmen zal opvolgen.

Bij de komende parlementsverkiezingen later dit jaar zal blijken of de klassieke partijen daadwerkelijk worden afgeserveerd. Noch Le Pen, noch Macron kunnen rekenen op een stevige parlementaire positie. En dat zal consequenties hebben voor de nieuwe politieke wind de komende jaren.

Na de Brexit dachten velen dat daarmee het hek van de dam zou zijn. Ik deelde de vrees die voor velen een vurige wens was. Toch lijkt de continentale Europeaan daarvoor terug te schrikken. In Nederland is het niet gelukt een Nexit dichterbij te brengen, de Fransen lijken voor een Frexit terug te deinzen en in Duitsland is de AfD erin geslaagd zoveel interne turbulentie te genereren dat de kiezer vermoedelijk in verwarring achterblijft. Ik ben weer wat hoopvoller gestemd en nu maar hopen dat Donald Tusk het democratisch gehalte van de unie weet te verstevigen.

dinsdag 18 april 2017

En ondertussen...

...gaan onze topbestuurders gewoon door met het vergaren van persoonlijke rijkdom en politieke macht. We zetten er weer een paar op een rijtje en citeren de NRC van zaterdag 15 april 2017.

Fijke Sijbesma van DSM kreeg een extra storting in zijn pensioenregeling van 2,2 miljoen euro. Paul van Riel en zijn vier collega's bij Fugro - een verlieslijdende onderneming - kregen een bonus ter waarde van 21,7 procent van hun vaste salaris. Ben van Beurden van Shell ontving een aandelenbonus van 4,22 miljoen Euro. Hoft Graafland van Heineken toucheert een doorlopende aandelenbonus van 2,06 miljoen Euro.

Maar het meest stuitende voorval speelt zich af bij PostNL. Daar krijgen bestuursvoorzitter Herna Verhagen en financieel directeur Jan Bos een extra bonus van € 34.887 respectievelijk € 26.509. Waarom? Omdat ze extra loonbelasting moeten betalen over een bestaande bonusregeling en de commissarissen van PostNL vinden uiteraard dat bestuurders geen geld moeten toeleggen op hun bonusregeling. Ja u leest het goed: "geen geld moeten toeleggen".

Enfin, hier onder ziet u de trots onzer natie in de hierboven toegepaste volgorde."In geouwehoer kun je niet wonen"


Je leest voortdurend dat de meeste Nederlandse Turken voor de plannen van Erdogan hebben gestemd maar dat is niet juist. Om te beginnen is de helft van de Nederlandse Turken niet gaan stemmen. Je tot het nee-kamp bekennen is niet zonder risico's immers, de Turken houden er nogal van hun politieke tegenstanders te verklikken aan de overheid in het moederland. Van de andere helft die wel ging stemmen, stemde ongeveer 70% voor de grondwetswijzigingsvoorstellen van Erdogan. Ik kom dan op een percentage van ten hoogste 35! Die relativering lijkt mij op zijn plaats.

De Turken begrijpen dat ze met een ja-stem ongekend veel macht gunnen aan de zittende president en het enige wat hen zorgen lijkt te baren is de vraag wat de opvolger van Erdogan in 2031 of daaromtrent met zoveel macht gaat doen. Komt tijd komt raad, lijken ze te denken en ze verklaren allemaal dat ze ja hebben gestemd voor hun kinderen. Zij zien in Erdogan een sterke man die het voor de moslim opneemt en die hen gevoel van eigenwaarde heeft gegeven, nationalisme en patriottisme vieren hoogtij. De prijs die ze ervoor moeten betalen interesseert hen niet. Nog niet.

Inmiddels weten we dat de referendumcampagne niet eerlijk is verlopen en dat er bij de stemprocedures behoorlijk is gefraudeerd. Zo heeft de kiesraad besloten ongestempelde stembiljetten toch te accepteren. Van een eerlijk referendum is dan ook geen sprake, zo meldt ons de OVSE. Vervolgens behaalt Erdogan een uiterst nipte overwinning van net 51%.

De tegenstellingen in Turkije zijn enorm, dat is de belangrijkste conclusie uit dit referendum. Wat ik echt beangstigend vind zijn jonge mannen en vrouwen die hardop beweren dat de nee-stemmers - de andere helft van de bevolking - landverraders zijn. Dat is wat Erdogan bereikt heeft met zijn schandelijke retoriek van de laatste maanden. De waarheid is volstrekt irrelevant geworden, alleen beeldvorming telt.


In de commentaren horen we de hoop dat Erdogan nu zal inbinden en een meer verzoenende taal zal bezigen. Mij lijkt dat een ijdele hoop. Met een zo grote oppositie is zijn draagvlak wel erg smal gebleken. Hij zal meer repressie moeten toepassen om die oppositie echt monddood te maken. Tegelijkertijd moet hij oppassen dat hij de internationale investeerders niet wegjaagt. Want de economie is de grootste vijand van Erdogan. Want ook voor Erdogan en zijn Turken geldt: "in geouwehoer kun je niet wonen".

Trump heeft Erdogan inmiddels gefeliciteerd. Er is weinig verschil tussen de president, de tsaar en de sultan. Ik begrijp dat de EU niet onmiddellijk besluit de deur voor de Turken dicht te gooien maar er is geen Europeaan meer te vinden die meent dat Turkije een geloofwaardig aspirant-lid van de Unie is.

maandag 17 april 2017

Johannes Gruetzke


We bezochten vandaag het MORE museum in Gorssel, een vriendelijk dorp tussen Zutphen en Deventer. We waren er niet voor het eerst, lieten de vaste collectie voor wat ze was en beperkten ons tot een werkelijk prachtige tentoonstelling van het werk van de Duitse realist Johannes Gruetzke (1937). Zoals gezegd, Gruetzke schildert realistisch, grote doeken veelal. En ze bevatten veel vlees, mensenvlees welgezegd. Je moet onmiddellijk denken aan Francis Bacon en Lucian Freud maar die lijken genadelozer te schilderen dan Gruetzke. De tentoonstellingsmakers reppen van mededogen van de schilder met de hulpeloze en onmachtige mens en misschien is dat wel een heel goede typering. De meeste doeken zijn droog geschilderd, tamelijk dun opgebrachte verf zonder de schittering van dik opgebrachte olieverf of lijnolie.


Een van de mooiste werken is getiteld Europa verschijnt. Een reusachtig doek (224 x 300) waarop we een aantal mannen zien die weinig met elkaar op hebben. Gemelijke blikken, vorken worden in ledematen geprikt, een mes wordt gezocht, iedereen lijkt het met iedereen aan de stok te hebben. In het midden zien we in rook of diffuus licht een feeachtig wezen verschijnen met een emmer en een zwabber in de hand. Werkelijk schitterend!


Gruetzke schildert niet alleen maar als buitenstaander. Hij figureert geregeld op zijn schilderijen, laten we zeggen een gezonde dosis zelfspot siert een mens alleen maar. Veel minder droog geschilderd is bijvoorbeeld De borstkas en opgeheven ellebogen. Een prachtig doek van een mannentorso en met name de manier waarop de verf is aangebracht trekt de aandacht. Vlezig, ruwe streken maar allemaal raak geschilderd.


En wars van humor is Gruetzke al evenmin, getuige Overpeinzingen over de ganzenkop, Kom erbij zitten en Weergave van de vrijheid. Geregeld figureren apen op zijn doeken.U moet hem echt gaan zien, deze Gruetzke. Bij de meeste doeken moet je de tijd nemen om de betekenis ervan te achterhalen. De beelden blijven in je hoofd zitten. Een fraaie catalogus helpt om er later nog eens op terug te komen.

Over snelheid en misbakselsWe staan er nooit bij stil maar leven in een wereld en een universum vooral van ongekende snelheden. In de tijd dat ik geboren werd - 1950 - leek het leven nog zo traag en nu beklagen we ons erover dat het leven zo snel is geworden met het internet der dingen en moderne vervoersmiddelen. Maar we zien over het hoofd dat het leven zich al razendsnel voltrok toen de mens het stadium van de Neanderthaler nog moest bereiken.


Laten we een paar getallen op een rij en in een logisch verband plaatsen. De rotatiesnelheid van de aarde (het traagst op de polen want nul en het snelst op de evenaar) bedraagt in Nederland ongeveer duizend kilometer per uur ofwel 270 meter per seconde. Tegelijkertijd draait de aarde om de zon en dat doet ze met een snelheid van ongeveer honderdenzevenduizend kilometer per uur ofwel dertig kilometer per seconde. De zon zelf beweegt zich met haar planeten voort met een snelheid van achttien kilometer per seconde. En tot slot beweegt de omgeving van de zon zich rond het centrum van ons melkwegstelsels met een snelheid van tweehonderdentwintig kilometer per seconde.


En dat gebeurt dus allemaal tegelijk in een universum dat uitdijt met een snelheid groter dan die van het licht. Dit soort snelheden brengt middelpuntvliedende krachten met zich mee die wij niet zouden kunnen verdragen. Dankzij het electromagnetisch veld dat de ruimte is en de zwaartekracht blijven we overeind en zijn we ons in het geheel niet bewust van de ontzagwekkende snelheden  waaraan ons bestaan continu wordt blootgesteld.


Gezien het grote aantal volstrekte idioten dat deel uitmaakt van de menselijke soort krijg je de indruk dat niet ieder individu even goed bestand is tegen dit soort krachten. We noemen hen maanziek en ze vallen op door een gebrekkig of afwezig geweten, het zijn machtswellustigen tout court en ze worden president, tsaar of sultan. Wat zou het heerlijk zijn als de zwaartekracht af en toe uitviel zodat dit soort misbaksels een zwart gat in gezogen zou worden.

Terry Riley & Friends – 'In C' – Boiler Room Amsterdam Live PerformanceAls u een uurtje de tijd heeft, kijk en luister dan hier eens naar!

Quote bij Thierry BaudetMocht u het nog niet weten of verdenkt u mij van een vooropgezette mening, kijk eens naar dit interview en zie hoe seksistisch Thierry Baudet is. Dat deze narcistische seksist en nonvaleur in het parlement zit is een regelrechte schande.

zaterdag 15 april 2017

K20 en K21


Op paaszaterdag naar Düsseldorf gereden om er de kunsthallen K20 en K21 te bezoeken. K20 is een fraai en zeer ruim opgezet modern museum waar nu een overzichtstentoonstelling is opgezet - Het boze oog getiteld - van Otto Dix die leefde van 1891 tot 1969. Dix meldde zich als vrijwilliger bij het Duitse leger toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Veel grafisch werk van de schilder heeft de verschrikkingen van die oorlog als onderwerp. In de Tweede Wereldoorlog werd zijn kunst als Entartete Kunst bestempeld en kreeg hij een expositieverbod. De overzichtstentoonstelling in K20 is werkelijk prachtig.


Dix lijkt geen erg toegankelijk man op zijn zelfportretten, een altoos norse blik in de ogen maar hoe het ook zij, een krachtig schilder, genadeloos in zijn portretten. Niet iedere geportretteerde zal er even blij mee zijn geweest. Het meeste indruk maakten het schilderij van de dichter Iwar von Lücken uit 1926 en het doek van de danseres Anita Berber uit 1925. Maar geen misverstand: met name de schilderijen en aquarellen van Otto Dix zijn indrukwekkend en vooral indringend. Een prachtige tentoonstelling.Vervolgens togen we naar K21, een museum voor hedendaagse kunst in een kolossaal gebouw uit de 19de eeuw. Een voormalig parlementsgebouw met een enorme glazen koepel. Werkelijk schitterend verbouwd tot een modern museum, zeer ruim van opzet met een enorme open binnenruimte en tentoonstellingszalen aan de vier muurzijden. Vooral veel installaties, waarvan vele niet aan mij besteed waren. Ik voel me soms een armzalig mens wanneer mijn fantasie me niet helpt ook maar iets te begrijpen van wat er wordt voorgeschoteld. Maar de installatie van Tomás Saraceno is fenomenaal: vlak onder het glazen koepeldak heeft hij een enorm net gespannen waarin je kunt klimmen en lopen met 25 meter diep onder je het enorme atrium van het museum. Heel fraai! Een dag niets te doen? Reis eens naar Düsseldorf, het is de moeite waard.
vrijdag 14 april 2017

Simple Song #3 ● Youth ● Paolo SorrentinoMooier muziek werd niet gemaakt! Prachtige film, heerlijke muziek van David Lang die ook de tekst schreef van Simple Song #3

I feel complete
I lose all control
I lose all control
I respond

I feel chills
I break
I know all those lonely nights
I know all those lonely nights

I know everything
I lose all control
I get a chill
I know all those lonely nights

I die
I hear all that is left to be heard
I wish you would never stop
I've got a feeling

I live there
I live for you now
I leave no sense behind
I feel complete

When you whisper my name
When you whisper my name
When you whisper my name, whisper my name
When you whisper my name

Oooooh

Whisper...

When you...
Whisper...

When you...

W2 Binnendieze sessies #4 Anneke van Giersbergen - 1. 4 Years

Anoushka Shankar - Land of Gold live at Glastonbury 2016(full concert)

After Midnight - Tim Langedijk Trio

Nick Drake - Cello Song

jimmy herring within you without you (G. Harrison)

Beth Orton - She Cries Your Name Live

Utsav Lal - Masterly performance of Raga Shuddh Sarang on piano, Sandip ...

Wim Helsen - Spijtig Spijtig Spijtig - Een Mop (pyromaan, hert & een hoer)

Wim Helsen - Gedichtenbundel

Wim Helsen - Poëzie (van Herman de Coninck)

donderdag 13 april 2017

Megaponera analis en het veganisme


Als je eens opnieuw kon beginnen. Ik denk daar wel eens aan wanneer ik me zoveel jaar na dato herinner dat ik destijds in 1969 besloot Russisch te gaan studeren om die keuze na één jaar om te zetten in antropologie. Op sommige faculteiten waren de linkse studenten de baas in die jaren en dat gold zeker voor de faculteit sociale en culturele antropologie in Nijmegen. Niet direct een biotoop waar ik me erg senang voelde. Had ik toen maar een andere keuze gemaakt, dacht ik vaak om me meteen te realiseren dat dat soort gevoelens achteraf weinig zinvol of productief zijn.


Maar als ik dan toch voor de keuze zou komen te staan, wat zou ik dán gekozen hebben? Economie, bedrijfskunde, geschiedenis en Nederlands streden al die jaren om de voorrang. Wat me nu echt waanzinnig lijkt is kosmologie maar ik was niet sterk in natuur- en scheikunde. Sinds vandaag echter weet ik zeker dat het evolutiebiologie zou zijn geworden, ofschoon een dergelijke studierichting in 1969 nog niet bestond, denk ik.

Een evolutiebioloog onderzoekt dieren en planten en probeert het gedrag van die soorten te analyseren en verklaren. Een Duitse bioloog - Erik Frank - heeft met zijn team, zo lees ik in de Volkskrant van vandaag (zie Mier heeft ook hospik die gewonde strijdmakkers van het slagveld haalt ) meer dan vierhonderd strooptochten van een agressieve Afrikaanse mierensoort, de Megaponera analis, onderzocht en zij hebben vastgesteld dat deze soort over 'hospik-mieren' beschikt die in de strijd gewonde soortgenoten op hun rug nemen en terug naar huis slepen. Zodra de gewonde dieren weer zijn opgeknapt, nemen ze vrolijk weer deel aan de strijd. En dat is een strijd om voedsel want de Megaponera analis voedt zich met termieten. Let wel, er is hier dus geen sprake van sociaal of altruïstisch gedrag, het is gedrag dat het belang van de soort, het voortbestaan van de soort ondersteunt.

Van mieren weten we ook dat ze van luizen de vleugels afbijten zodat ze ze vervolgens kunnen gebruiken als landbewerkers, leveranciers van voedzame stoffen of anderszins als slaven kunnen inzetten.We weten dat de natuur niet discrimineert en wreed is, zonder aanziens des persoons of des soorts laat passeren wat er zich aan gedragingen voordoet en de gevolgen daarvan zonder waardeoordeel aanvaardt. Zo is de jager maximaal uitgerust om zijn prooi te kunnen vangen en is de prooi maximaal uitgerust om zijn belager te kunnen ontlopen. Eten of gegeten worden, daar komt het in grote trekken op neer.


En dan nu de sprong naar het veganisme, want er wordt van alle zijden een steeds zwaarder beroep op ons gedaan om af te zien van het eten van vlees. Een echte veganist, zoals de filosoof Floris van den Berg, beschouwt het eten van vlees als moreel verwerpelijk zoniet misdadig gedrag. Mij gaat dat te ver, ook al begrijp ik de redenatie zonder probleem. De manier waarop de mens dieren behandelt om ze beschikbaar te houden voor consumptie staat natuurlijk ver af van de jager-prooi-samenleving. In essentie echter is het gegeven dat soorten elkaar verorberen om te overleven vanuit evolutionair oogpunt bezien volstrekt normaal en logisch.

Een probleem ontstaat zodra de menselijke soort moraliteit gaat ontwikkelen en zich realiseert dat hij jegens zijn medemens en andere diersoorten gedrag vertoont dat vanuit zeker moreel oogpunt niet aanvaardbaar wordt geacht. We zijn allemaal groot gebracht met aardappelen, vlees en groenten en als gevolg van de multiculturele samenleving hebben we ook wat exotischer gerechten leren eten. Hier ten huize zijn we in de loop der jaren steeds minder vlees gaan eten en steeds vaker vis. Filosofisch gezien is er geen verschil tussen een rund en een vis natuurlijk maar de bijdrage van runderen aan broeikasgassen is oneindig veel groter dan die van vissen. Maar ook vissen moeten worden gedood alvorens gegeten te kunnen worden.


Het eten van dieren met een zekere aaibaarheidsfactor vinden we moeilijk en dat probleem hebben we wat verder van ons afgeschoven door industriële slachthuizen te bedenken, zodat we niet hoeven te zien wat er met de dieren gebeurt voordat ze op ons bord terecht komen. Het is een lastig fenomeen, ik hoef niet per se vlees te eten maar veel vegetarische maaltijden zijn smakeloos en zouteloos. Mij maakt het niet zo heel veel uit als het maar spicy is, dan vind ik het al gauw lekker. Maar vlees en vis zijn vooralsnog niet te versmaden en ofschoon ik me er wel ongemakkelijk bij voel, laat ik me nog niet aanpraten dat ik me dan schuldig zou maken aan moreel verwerpelijk, ja zelfs misdadig gedrag. Maar dat vlees en vis eten over enkele tientallen jaren zal zijn uitgebannen, dat lijkt mij wel een realistisch scenario.

zaterdag 8 april 2017

No comment needed

foto van Liberal Identity.

Vanwaar die steun voor de raketten van Trump?

foto van Occupy Democrats.

Eerlijk gezegd ben ik met stomheid geslagen door de reacties op de Amerikaanse kruisraketten  die werden afgevuurd op het Syrië van Assad. Ik hoor commentatoren zeggen dat Trump oprecht geschokt zou zijn door beelden van dode baby's. Maar gelooft u dat nu werkelijk? De gevoelens van Trump zijn non-existent of op zijn best skindeep. Er is niemand die zich om de gewone burgers van Syrië bekommert en Trump houdt zijn deuren nog steeds gesloten voor vluchtelingen uit dit oorlogsgebied.


Nee, die kruisraketten werden afgevuurd ter meerdere eer en glorie van Donald grab them by the pussy Trump zelf; om de aandacht van het Russia-gate af te wenden; om zijn geschonden imago wat op te poetsen. Bedenk hierbij dat Trump de Russen eerder informeerde over deze raketaanval dan zijn eigen Congress! Sterker nog, voor een dergelijke actie is toestemming van het Congress vereist. De democratische congressman Jared Huffman formuleerde zijn kritiek als volgt and I second that 
emotion:
Mr President, you're learning the hard way that navigating difficult policy issuies from healthcare to foreign policy is actually complicated. That's especially true with the myriad of conflicts and crises we face on the world stage. But you v=cannot lead the free world by being impulsive, unilateral and unpredictable. You have signaled for months that the US doesn't care about humanitarian and moral issues. You've completely ignored a massive humanitarian crisis in east Africa that threatens starvation and death for 20 million people - in fact you've proposed deep cuts to humanitarian aid that would make it worse. You've turned your back on desperate refugees fleeing Assad's war crimes in Syria. You've signaled that Russia and Assad are free to do whatever they want because it's not our fight - almost inviting more atrocities in Syria and beyond. And now you suddenly change your mind - but it's not clear if it's just this once or something more.
Was it the image of dying African babies? Was it politics - perhaps your historically low poll numbers and complete lack of accomplishment in your first 11 weeks as President? Was it the fact that oil prices will now nagically go up, a boon to your fossil fuel cronies? Or was it something else - e head fake vis-à-vis Russia in advance of Tillerson's trip, to provide cover for the sanctions relief your team has been pursuing ever since before the election? We shouldn't have to ask these questions about our president, but with this president, I'm afraid we do. We have far more quenstions than answers after last night's decisions as called for by our Constitution.

Nu hoor ik kritikasters al tegenwerpen dat we Assad toch niet ongestraft zijn gang mogen laten gaan. Natuurlijk niet, een gepaste proportionele reactie (wat een cynisch taalgebruik als het om een gifgasaanval gaat!) is wel het minste dat je mag verwachten. Maar niet van een geestelijk onvolwassen president die jarenlang "America first" roeptoetert en tot eergisteren nog riep dat hij zich niet in het Syrische conflict zou mengen maar nu opeens de wereld een stuk onveiliger maakt door de Russen in Syrië te bruuskeren en de Chinezen te waarschuwen dat de Yankees zelf wel even orde op zaken zullen stellen in Noord-Korea.


En natuurlijk staan de Russen glashard te liegen, havik Lavrov voorop. In Syrië hebben maar twee partijen de beschikking over een luchtmacht: de troepen van Assad en de Russen zelf. Als Poetin beweert dat het een leugen is dat Assad verantwoordelijk is voor de gifgasaanval, wie zou het dan gedaan hebben?

maandag 3 april 2017

Brexit bewijst noodzaak EU


Theresa May heeft de scheidingspapieren nog niet ingediend of  de gekte is losgebarsten in the performance Albion. De rechtervleugel van de Tories slaan meteen aan op het woord 'Gibraltar' en dromen al hardop van een oorlog tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU om een rots die sinds 1713 aan de Engelsen toebehoort.


Dat zijn parlementsleden, zoals de leider van de Tories Michael Howard, die een spontane erectie krijgen als ze "Brittannia Rules The Waves" horen. De regering May neemt geen afstand van deze schandalige opmerkingen uit het Engelse parlement.

Zo diep zijn ze gezonken, deze Engelsen. Met Europa hebben ze meteen hun beschaving verloren. Stark raving mad, that's what they are!