woensdag 27 september 2023

Chemours moet gesloten worden, het is een criminele vereniging

 

De rechter heeft een uitspraak gedaan die volkomen helder is: Chemours en DuPont zijn aansprakelijk voor de milieuschade die zij tussen 1984 en 1998 hebben aangericht met de uitstoot van pfas door hun fabriek in Dordrecht. Er volgt nog een uitspraak over de verantwoordelijkheid van beide bedrijven na 1998. Wie dit bedrijf enigszins gevolgd heeft de laatste jaren - en ikzelf behoor tot diegenen - weet dat Chemours een crimineel bedrijf is dat zich inspant om alles en iedereen om de tuin te leiden waar het de werkelijke schade aan omgeving, mens en natuur  betreft, veroorzaakt door de continue lozingen door het bedrijf van zwaar toxische stoffen.


Probleem is dat de overheid zeer gewillig meewerkte aan de lozingen door het bedrijf. Minister Cora van Nieuwenhuizen wees erop dat de lozing van GenX en PFOA de laatste jaren sterk zijn teruggedrongen. Daardoor zijn er volgens haar geen risico’s voor het drinkwater. Aldus een artikel in Water natuurlijk uit 2019. Die voormalige minister zal daar verder niet wakker van liggen, ze woont vast niet in Dordrecht.

Een overheid die haar burgers serieus neemt, sluit dit bedrijf onmiddellijk. Kijk nog maar eens naar Zembla, hoe schandalig de directie van Chemours meent te moeten reageren op commotie naar aanleiding van de alarmerende berichten omtrent de lozingen van het bedrijf. Voor mij is het volstrekt onbegrijpelijk hoe zo'n An Lemaire bij dit bedrijf werkzaam kan zijn zonder in ernstige gewetensproblemen te komen.  Ik citeer uit  het artikel van Zembla: 

Hoogleraar publieke en private belangen Lieselot Bisschop keek naar de hoorzitting en herkende in het optreden van Chemours “voorbeelden van zogeheten neutralisatietechnieken die bij bedrijfscriminaliteit ook vaak worden gebruikt, om eigen gedrag goed te praten en te rationaliseren. Zoals schade ontkennen of in twijfel trekken, verantwoordelijkheid verschuiven (de zieke medewerker gebruikte zijn beschermingsmiddelen verkeerd), wie aanklaagt aanklagen (het onderzoek van Zembla in twijfel trekken). En appél doen op hogere doelen.” Met dat laatste doelt Bisschop op de opmerking van Chemours dat je geen zonnepanelen of elektrische auto’s kunt maken zonder de chemische industrie.

zondag 24 september 2023

Deugpronker Maarten Boudry ontspoort volledig

 

De filosoof Maarten Boudry krijgt in de NRC van dit weekend weer eens alle ruimte om zijn vooruitgangsgeloof te verspreiden. Ja, er is sprake van klimaatverandering met behoorlijke impact voor mens, dier en plant maar maak u geen zorgen: de mens is zo begaafd en knap, die bedenkt wel technologische oplossingen voor deze problemen.

Natuurlijk, er zijn bij het klimaat betrokken burgers die zich daarover uitsluitend in zeer alarmerende teksten uitlaten, filosoof Lisa Doeland heeft het zelfs over Apocalypsofie. Gebruik van grote woorden heeft altijd het risico dat ze hun doel voorbij schieten, juist omdat ze grote delen van een beoogde doelgroep kunnen intimideren en afstoten.

Boudry wijst erop dat de kindersterfte enorm is teruggedrongen en dat we nu twintig keer rijker zijn dan in 1923. Maar van ongelijkheid heeft Boudry kennelijk nog nooit gehoord, Piketty heeft hij nooit gelezen. Maar ik ga hier verder niet over doorzeuren en accepteer de geboekte vooruitgang als een feit. Maar is klimaatverandering daarmee onzin? Volgens Boudry wel. Zijn Haarlemmer Olie is economische groei. Daarmee immers, zo schrijft hij, kun je dijken aanleggen, stevige huizen en schuilkelders bouwen, airco's installeren en waarschuwingssystemen, en infrastructuur aanleggen voor evacuatie. Ja, je gelooft het niet maar hij schrijft dit letterlijk.


Boudry bekritiseert ook wetenschappers die zouden overdrijven, zoals rond het RCP 8.5 scenario van het IPCC. Wie geïnteresseerd is in de werkelijke gang van zaken rond dit 'scenario' kijkt eens op het onvolprezen blog Klimaatverandering. Dan heeft Boudry het over 'doemporno' en 'deugpronk', op zich aardige woordvondsten maar ze zijn nogal denigrerend. Maar fossiele bedrijven, nee, die worden pas onheus bejegend terwijl ze toch miljarden mensen uit de armoede tilden. Dixit Boudry! 

Boudry weet het zeker: "de mensheid zal het klimaatprobleem oplossen door vernuftige innovaties en vindingrijkheid". Daarmee schaart hij zich in het kamp van Louise Fresco die ook niets moet hebben van klimaatactivisten. Boudry haalt hier zelfs geo-engineering aan, u weet wel, zonnewering in de atmosfeer. Hij doet hier alsof het een op de plank liggende technologie gaat. Maar hij rept met geen woord over een internationale oproep vanuit de wetenschappen om het onzalige idee van geo-engineering voorgoed te vergeten. Lees maar eens de petitie die wetenschappers hebben opgezet om politici en beleidsmakers ertoe te bewegen nooit hun toevlucht te nemen tot dit soort idiote technologieën. Ook permitteert hij zich nog een denigrerende opmerking over degrowth, door hem een onzalige oplossing genoemd. Argumenten levert  hij er niet bij, we moeten het maar van hem aannemen.

Boudry sluit zijn volstrekt idiote artikel af met de oproep: "Twijfel er geen seconde over: er is geen beter en hoopvoller moment om een kind op de wereld te zetten dan vandaag". Bizar, hoe iemand zo volledig uit de rails kan lopen.

donderdag 21 september 2023

Hoe migratie echt werkt

 

Onder deze titel schreef hoogleraar sociologie Hein de Haas een lijvig werk waarin hij 22 mythen over immigratie onderuit haalt. O, was het toch maar mogelijk dat er eens een serieuze discussie kon worden gevoerd over dit door politici gekaapte thema (Henk Kamp de Verschrikkelijke voorop!). In de Volkskrant vindt u een uitgebreid artikel over dit onderwerp. Ik beperk me hier slechts tot een paar topics. 

Ongeveer 3 procent van de wereldbevolking is internationaal migrant, slechts 0,3 procent is vluchteling of asielzoeker. Deze cijfers zijn al decennialang tamelijk constant en stabiel. Er is geen enkele sprake van een explosieve toename van immigratie. En o ja, negen van de tien Afrikanen komt gewoon legaal naar Europa. En waarom komen zij? Heel simpel, omdat wij hun arbeidskracht nodig hebben. 

En ook de veronderstelling dat ontwikkeling van arme landen de emigratie zou doen slinken is een fabeltje. De grootste groep internationale migranten komen uit middeninkomenslanden, zoals Marokko, Turkije of Mexico.

Wij moeten tot ons door laten dringen dat de vraag naar arbeidskrachten in de bestemmingslanden de drijvende kracht is achter migratie, aldus de Haas. We kunnen blijven sleutelen aan grenscontroles en andere beperkende maatregelen maar dat is alles volkomen zinloos zolang de vraag naar arbeidskrachten groot blijft en de regulering van immigratie grotendeels uit handen is gegeven aan de private sector. Regeringen weten dit maar het is de olifant in de kamer van het migratiedebat. Regeringen bestaan uit politici en die hengelen naar kiezersgunst, spannen zich dus in om de vox populi te vertolken.

Een andere mythe gaat over opvang in de regio. Dat gebeurt allang, stelt de Haas; 80 tot 85 procent van alle vluchtelingen wordt al decennialang in de eigen regio opgevangen. Beperking van het aantal asielzoekers? Dat is juridisch nauwelijks nog mogelijk, zolang Nederland nog lid is van de EU en het Europees Vluchtelingenverdrag accepteert.

Ik vrees dat het gezond verstand nooit een redelijke stem in dit debat zal verkrijgen. Het gewone volk wil er niet aan en politici willen hun kiezersgunst. Het is droevig te moeten vaststellen dat we hier maar geen redelijke uitweg weten te vinden.

Rishi "Seven Bins" Sunak

zondag 17 september 2023

Unfit (2020) | Donald Trump Documentary | Full Movie | Malcolm Nance | G...

"Boris Johnson Was A Shambolic Clown!" Rory Stewart SLAMS Former Prime M...

Voorne Putten

 

Voorne Putten, je rijdt eraan voorbij als je via Rotterdam naar Zeeland reist. Maar het bleek een vergissing die afslag nooit genomen te hebben. Voorne Putten is mooi land. Vergeet de bungalowparken die op dit voormalig eiland welig tieren, dat is de schrik van de moderne toerisme-samenleving, het is niet anders. Een van de hoogtepunten was het Quakjeswater, een gebied van Natuurmonumenten, een nirwana voor talloze vogels die er ongestoord hun gang kunnen gaan. Wij zagen er enorme reigers, de onvermijdelijke aalscholvers en, heel erg leuk, de groenpootruiter. Kom je vroeger in het jaar, dan zul je er ook lepelaars en de ijsvogel aantreffen.

 

De wandeling rondom het meertje was werkelijk schitterend. Hier zie je wat 'struweel' betekent. Heel verrassend was de enorme hoeveelheid hop die we hier aantroffen, net als het koninginnenkruid en opeens, vlak voor ons midden op het pad een ree. We hadden natuurlijk alles mee, het was een prachtige dag en er waren geen medewandelaars op dat moment. We keren hier zeker terug maar dan zo rond het einde van de lente. Ook dan moet het hier heerlijk zijn. Benieuwd wat we dan op het water aantreffen. 


De Rotterdamse havens

 

Onvermijdelijk om, eenmaal aangeland op Voorne Putten, ook de havens van Rotterdam te bezoeken. We waren op de Maasvlaktes, het Calandkanaal en de Nieuwe Waterweg, schitterend te zien en vooral beleven wanneer je de Landtong De Punt bij Rozenburg bezoekt en ook nog tal van andere havens waarvan ik de namen niet noteerde. Er zijn mensen die niets moeten hebben van Pernis of de Europoort maar ik vind het mateloos fascinerend en vooral een feest om doorheen te rijden, fietsen of wandelen. De havens bieden je een staalkaart van het menselijk vermogen om dingen te maken, te produceren, alles aan te voeren, op te slaan, over te slaan en distribueren of transporteren, alles wat onze moderne samenleving verlangt, nodig heeft om draaiende te blijven, te functioneren. De havens van Rotterdam, dat zijn wij, dat is onze ziel.

 

Toen we uitgekeken waren op de uitkijktoren op De Punt - op 12 meter hoogte bevonden we ons op 0 NAP! - hield een Rotterdammer onderaan de toren ons staande en raadde ons aan nog een kwartiertje te blijven, zodat we konden zien hoe een grote tanker met behulp van roeiers en winches werd vastgelegd, niet aan een kade (die was er ter plaatse niet) maar aan grote meerpalen. Het was een prachtig gezicht en onze gastheer, zelf een groot deel van zijn werkzame leven roeier geweest, vertelde honderduit over de werkwijzen en de procedures, de risico's en gevaren van het aanmeren van grote schepen. Hij was een gretig verteller en we zijn een boel wijzer geworden. Het zijn zulke toevallige ontmoetingen waar een mens vrolijk van wordt.

 

En vergeet niet de indrukwekkende Maeslantkering, die de Nieuwe Waterweg geheel kan afsluiten voor in- of uitstromend water. Een prachtig staaltje engineering. Lopend op de landtong zie je links het Calandkanaal en kijk je twintig meter naar rechts dan stroomt daar de Nieuwe Waterweg. Na de Maeslantkering en de aanlegsteigers van de Stenaline kom je op de kopse kant van de landtong en kijk je uit op het gat in de kust waardoor de grote oceaanstomers in en uitvaren. Een heerlijke plek, waar Slauerhoff altoos door je gedachten zweeft. Wie alle foto's van ons havenbezoek wil zien, moet op deze link klikken.
Brutalisme tegen de wind

 

Wij verbleven een week op Voorne Putten, waar ik al heel lang naar toe wilde. Een van de reisdoelen, Tiengemeten, hebben we niet gehaald. Het eilandje moet wachten tot volgend jaar. Voorne Putten is een prachtig gebied met ruime mogelijkheden voor fraaie fietstochten. Je waant je geregeld in Frankrijk of Engeland, het is er rustig en groen, heel groen, en water, heel veel water. En de nabijheid van Rotterdam en de Maasvlakte is ook een pre.


Het betonnen windscherm bij Rozenburg wilde ik met alle geweld bezoeken. Het is een prachtig bouwwerk aan het Calandkanaal, bestaande uit 129 pilaren en platen van beton, 1.750 meter lang, 25 meter hoog. Het windscherm was nodig om de grote cruise- en containerschepen te beschermen tegen wind- en stormvlagen die tot ladingverlies of erger kunnen leiden. Het grootste windscherm ter wereld deed de wind ter plaatse met 75% afnemen.

De architect is Maarten Struijs, de bij het project betrokken kunstenaar is Frans de Wit en de constructeur is Jopp Schilperoord. Zij hebben er een indrukwekkend en fascinerend bouwwerk gerealiseerd tussen 1983 en 1985. Later moest ter plaatse van de Zwartewaalsebrug een klein deel van de oorspronkelijke structuur worden verwijderd ten gunste van een nieuw tracé voor de Betuwelijn. Drie van de oorspronkelijke schalen werden, om de nieuwe spoorlijn doorgang te bieden, afgebroken en enige tientallen meters verderop vervangen door 17 kleinere nieuwe schalen. Deze relatief kleine ingreep is buitengewoon professioneel uitgevoerd, ook al is het ritme van de oorspronkelijke structuur hierdoor wel doorbroken.

Het betonnen windscherm is een schitterend staaltje van brutalistische bouwkunst. Het is werkelijk prachtig en adembenemend om er langs, tussendoor en omheen te lopen. Wie ook maar enige affiniteit met architectuur heeft, mag dit bouwwerk niet missen. Het is een genot om hier rond te struinen en je te verwonderen over de wirwar van logistieke lijnen, het door elkaar schuiven van trein- en automobielverbindingen, hier een brug, daar een tweede, ginder een derde en kijk daar koopt ook nog een tunnel, de Thomassentunnel, waar komt die dan uit? Ga erheen en geniet!

 
Klik op deze link voor de volledige fotoreportage van het havengebied en het windscherm.

zaterdag 9 september 2023

Het woke gif bedreigt nu ook Extinction Rebellion

 

De woke gemeenschap slaat weer eens toe. Dit keer moet Extinction Rebellion eraan geloven. Schrijfster en actrice Maryam Hassouni stelt in een essay onder de titel Naïeve XR-strategie werkt alleen voor witte activisten dat men bij XR niet heeft nagedacht over de consequenties van de burgerlijke ongehoorzaamheid voor niet-witte deelnemers. Grotere kul heb ik zelden gehoord.

Maryam wil ons doen geloven dat zwarte deelnemers zich geen extra strafblad wegens burgerlijke ongehoorzaamheid kunnen veroorloven. Ze vindt de acties gemakzuchtig en truttig en "miste de bredere context; er werd met geen woord gerept over institutionele ongelijkheid, klimaatvluchtelingen en klimaatrechtvaardigheid, waardoor mensen zoals ik, die zich bewust zijn van zulke ongelijkheid en ook hun steentje willen bijdragen, niet gauw zullen toetreden". 

In Engeland wil de woke gemeenschap ons doen geloven dat als een zwarte burger als gevolg van snelwegblokkades 10 minuten te laat op zijn of haar werk komt, meteen ontslagen wordt. Wat een zeldzame flauwekul! Als je weet dat een weggedeelte is afgesloten (wegens werkzaamheden of demonstraties, dat maakt niet uit) dan ga je iets eerder van huis en neem je een omweg. En zouden witte werkgevers werkelijk zonder pardon een zwarte werknemer ontslaan als die 10 minuutjes te laat komt?

Ik beschouw mensen als Maryam Hassouni, die Extinction Rebellion eurocentrisme verwijt als dwaallichten. Primaire doel van de huidige XR-acties is het doen stoppen van de fossiele subsidies, waarvan we inmiddels weten dat ze niet 17 maar 37 miljard euro, in Nederland alleen al, bedragen. Een helder en concreet doel en ik zou niet weten waarom een zwarte burger daar niet aan deel zou kunnen nemen.

In plaats daarvan trekt Hassouni geweldloos protesterende burgers een oeverloos moeras in waar we alleen maar mogen discussiëren over de zwarte identiteit want uiteindelijk geldt ook hier: alleen de zwarten zijn de echte slachtoffers. Ik gruw van zulke mensen en hun redeneringen. Klimaatverandering behoort niet het decor van Hoekse en Kabeljauwse twisten over identiteit te zijn. Elke burger die zich oprecht zorgen maakt over de manier waarop wij met ons klimaat omgaan verdient daarvoor respect, niet het hoongelach van de woke society!

Brexit Britain is crumbling - time to make hard choices | Andrew Marr | ...

BBB trekt aan de handrem en laat ons als lemmingen in het ravijn storten

 

Een kleine greep uit het verkiezingsprogramma van BBB:

  • de stikstofwet moet geheel van tafel
  • een generaal pardon voor alle PAS-melders
  • inperken van het aantal NATURA2000 gebieden
  • stikstofuitstoot realiseren door technische innovatie
  • maximaal 15.000 asielzoekers
  • Europees Vluchtelingenverdrag aanpassen of opzeggen
  • bij de EU een opt-out bedingen voor asiel - en natuurbeleid

Ik ga deze maatregelen niet nader becommentariëren, ieder zinnig mens begrijpt dat dit desastreuze beleidsvoornemens zijn, wel het laatste waar ons land op zit te wachten. BBB is niet van plan het programma te laten doorrekenen door het CPB. Hoe je het ook wendt of keert, BBB noemt zichzelf een beweging in de geest van de Katholieke Volkspartij maar met zulk een reactionair programma laat ze zich vooral zien als de slippendrager van de boerenterroristen. Er staan ook niog wel wat sympathieke maatregelen in hun programma zoals de verhoging van het minimumloon en de bijstandsnorm en de btw voor groenten naar nul. Maar hoe realistisch en vooral hoe betaalbaar hun plannen zijn, daarover bestaan de grootst mogelijke twijfels.

Moge god verhoeden dat de BBB straks nodig blijkt ter zijn om tot een nieuwe regering te komen! En laten we vooral bidden dat zo'n kletstante als Mona Keijzer ons bespaard zal blijven!!

maandag 4 september 2023

Roter Himmel

 

Roter Himmel is een bijna dromerige zomerfilm van Christian Petzold tot de grimmige werkelijkheid van bosbranden (ja zelfs in de Duitse kuststreek) het verhaal op zijn kop zet. We zien een jonge schrijver die een slecht boek schreef en zijn carrière op een zijspoor ziet belanden. Maar wat er werkelijk aan deze Leon mankeert is dat hij niet naar de wereld om hem heen kijkt, hij is, op het ergerlijke af, allen maar met zichzelf bezig. Een writers block is onvermijdelijk. Maar voor het verhaal zult u de film zelf moeten gaan zien, ik geef er hier niets van prijs. Ik kan volstaan met de vermelding dat het een aangename en licht verteerbare film is geworden, een genot om naar te kijken. Niet in de laatste plaats door Paula Beer die we ook al zagen in Werk Ohne Autor.


De beste beslissing van de regisseur was af te zien van naakt- of seksscènes. Die zouden volstrekt overbodig zijn geweest (zoals ook de naaktscènes in Oppenheimer volstrekt misplaatst waren) Paula Beer is, althans in mijn ogen, een prachtige, verleidelijke en begeerlijke vrouw. Je hebt helemaal geen naakt nodig om van haar te genieten. Naakt zou deze film ordinair hebben gemaakt. Kortom, een heerlijke film met een grim einde. Het laatste shot suggereert een happy end, ik had daar zo mijn twijfels bij. Maar het blijft een zeer genoeglijke film.

zondag 3 september 2023

Fado

 


                                                Ben ik traag omdat ik droef ben,
                                                Alles vergeefsch vind en veil,
                                                Op aarde geen hoogre behoeften ken
                                                Dan wat schaduw onder een zonnezeil?

                                                Of ben ik droef omdat ik traag ben,
                                                Nooit de wijde wereld inga,
                                                Alleen Lisboa van bij de Taag ken
                                                En ook daar voor niemand besta,

                                                Liever doelloos in donkere stegen
                                                Van de armoedige Mouraria loop?
                                                Daar kom ik vele' als mijzelve tegen
                                                Die leven zonder liefde, lust, hoop...


                                                Jan Jacob Slauerhoff