maandag 31 januari 2022

Een opmerkelijk besluit van AMBO|ANTHOS

 

Er is volkomen terecht veel commotie ontstaan rond het boek Het verraad van Anne Frank van Rosemary Sullivan. Op basis van volstrekt onvoldoende bewijs wordt notaris Arnold van den Bergh postuum aangewezen als de vermoedelijke verrader van Anne Frank. Het cold case team spreekt van een statistische kans van 85 procent dat Van den Bergh inderdaad de verrader is. Van diverse zijden is zeer veel kritiek op de bevindingen van dit CCT geleverd. Wat mij betreft is het belangrijkste punt van kritiek het volgende gegeven: Van den Bergh zou een lijst met onderduikadressen van Joden aan de nazi's hebben gegeven maar het bestaan van zulke lijsten is nooit bewezen en is om diverse redenen ook zeer onwaarschijnlijk en bovendien werkte Van den Bergh al enkele jaren niet meer voor de Joodse Raad toen het gezin Frank werd opgepakt en afgevoerd. Ik heb zelden zo'n staaltje van postume karaktermoord meegemaakt.

Uitgever AMBO|ANTHOS heeft nu een opmerkelijke stap gezet: herdruk van het boek wordt voorlopig stilgezet totdat er een bevredigende reactie is gekomen van het CCT en Rosemary Sullivan op de vele punten van zware kritiek. Leest u hier de brief die de uitgever heeft gepubliceerd waarin het besluit om voorlopig geen nieuwe exemplaren bij te drukken wordt toegelicht. Mij lijkt dat een wijs besluit, ofschoon het wat merkwaardig is dat dit besluit wordt gecommuniceerd in een brief aan auteurs en medewerkers van de uitgeverij, niet aan het grote publiek.

Relative Cosmic Velocities [wide screen, more info]

zondag 30 januari 2022

Over schaamteloosheid en moed

 

De schaamteloosheid van Erdogan - u weet wel, die paljas sultan van Turkije - is schier grenzeloos. Media die de fundamentele waarden van de Turkse samenleving schenden worden zwaar gestraft. Wie die fundamentele waarden bepaalt? Drie keer raden, dat is Erdogan zelf natuurlijk. En hij voert het beleid ook keihard uit. Het blijkt een even perfecte als perverse vorm van persbreidel te zijn.

De Turkse journaliste Sedef Kabaş werd onlangs midden in de nacht van haar bed gelicht en gevangen gezet nadat ze in een tv-programma en een tweet een bekend Turks gezegde had aangehaald: "Het rund wordt geen koning wanneer het het paleis binnengaat, het paleis wordt een stal". Een even geestig als doeltreffend gezegde. En niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Je moet maar lef hebben. Sedef Kabaş zal eerst geruime tijd in de cel moeten doorbrengen alvorens ze berecht wordt en er hangt haar een celstraf van 1 tot 4 jaar boven het hoofd. Kortom, een ongekend moedige vrouw die de schaamteloosheid van Erdogan op treffende wijze weet te pareren.

zaterdag 29 januari 2022

The tragedy of Macbeth

 

Joel Coen maakte een zwart-wit film van het drama Macbeth. Shakespeare, zoals u ongetwijfeld weet. Macbeth is het verhaal van grenzeloze eerzucht en machtswellust. Dat kan niet goed aflopen en dat doet het dan ook niet. Coen heeft er een bijzondere verfilming van gemaakt, niet alleen zwart-wit maar ook in een uiterst sober decor. Schaarse buitenluchtopnamen waarbij het vooral vaak mistte zodat het oog nergens door werd afgeleid en ook de binnenopnamen waren van een maximale soberheid. Geen rekwisieten, geen overdaad aan licht, lege en kale ruimtes, veel trapportalen en galerijen. En daarnaast een geheel Amerikaanse cast wat overigens geen moment stoorde. Ook het inzetten van zwarte acteurs onder wie de voortreffelijke Denzel Washington, was geen moment vervreemdend, ook al zullen die in het Engeland van Shakespeare (1564-1616) een zeldzaamheid zijn geweest. De tekst was volledig Shakespeareaans en ook dat vormde geen enkel struikelblok. Behalve dan dat Shakespeare natuurlijk prachtig Engels schreef met enorm veel betekenislagen in zijn woorden en zinnen. Zou je de tekst lezen dan kun je een zin een paar keer herlezen maar binnen zo'n verfilming ontbreekt je daartoe de tijd en dat is jammer. Maar een geweldige film met Denzel Washington en Frances Macdormand in twee schitterende hoofdrollen!

Nabou

 

Eindelijk weer eens naar een concert en wat voor een! Gisteravond in het BIMhuis speelde de Belgische tromboniste Nabou Claerhout (1993) een werkelijk schitterend concert. Helaas wat kort omdat om 22.00 uur de stekker eruit ging en de organisatie zo onhandig was geweest eerst nog een weinig interessant voorprogramma van meer dan een half uur had ingelast. Het concert duurde dus veel te kort. Maar wat een prachtige muziek schotelde deze zeer innemende Nabou ons voor. Allemaal eigen composities en ondersteund door een meer dan voortreffelijke band. 

Trui Amerlinck op contrabas, Roeland Celis op gitaar en Mathias Vercammen op drums. Stuk voor stuk musici die al een behoorlijke staat van dienst hebben en die een strakke begeleiding boden aan de trombone van Nabou. Ik heb vooral genoten van de drummer. Komt u ooit in de gelegenheid deze Nabou te zien, laat u die kans niet ontnemen. Kijk maar eens naar de video hieronder, die ik al eens eerder postte. 


Arno Visser: in Limburg is niks aan de hand en als dat wel zo is komt dat door de NRC

 

Vergeeft u mij de lange titel boven deze post. Maar ik moest iets bedenken waarmee ik zowel spot als woede uit kon drukken. Een commissie heeft onderzoek gedaan naar de bestuurscultuur in Limburg. En kwam tot de conclusie dat de bestuurscultuur in onze meest zuidelijke provincie niet afwijkt van die in andere gewesten. Limburg zou ook geen systematisch patroon van integriteitsschendingen kennen. In plaats daarvan heeft Limburg last van een hardnekkig image en een "zelfbeeld dat niet altijd overeen komt met de werkelijkheid". Dixit de onderzoekscommissie. Onder aanvoering van de onverdachte Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer.

Ik sta paf en kan nauwelijks geloven wat ik lees. Rijd u zelf maar eens naar Limburg, zodra je de provinciegrenzen passeert voel je het cliëntelisme, ruik je de vriendjespolitiek en zie je de corruptie. Nou zei ik wel dat Arno Visser onverdacht was maar wat schrijft zijn commissie verder?: dat dat imago en zelfbeeld nog eens worden versterkt door activistische media, "met name de NRC". En dan ben ik er wel klaar mee.

Als zelfs een man als Visser de media de schuld geven van wat Limburgse politici, met name die uit het CDA, de afgelopen decennia geflikt hebben daar aan de Maas, ja dan zijn we met elkaar diep gezonken. Ik ga niet speculeren over de toedracht rond dit rapport. Wat is er gebeurd dat een gerespecteerd man als Arno Visser zich zo verlaagt, de pers de schuld geeft en in een officieel rapport neerpent dat er in Limburg niks aan de hand is, terwijl een kleuter weet dat het daar niet pluis is. Welk old boys network is hier aan het werk geweest? Arno Visser verrichtte net zo iets als het CCT Anne Frank: pruts- en broddelwerk.

vrijdag 28 januari 2022

Melkweg anno nu

 

In Zuid Afrika staat een enorme radiotelescoop MEERKAT waarmee onderzoekers naar het centrum van onze Melkweg keken. Al hun data zijn door een supercomputer omgezet in beelden die ons laten zien hoe onvoorstelbaar dynamisch ons stelsel is. De foto's zijn verbluffend van schoonheid en precisie maar ze maken je als mens ook enorm bewust van je eigen nietigheid en betrekkelijkheid. Dit soort afbeeldingen brengen je ontzag en in zekere zin zelfs eerbied bij. Terwijl wij hier op aarde in afwachting zijn van een nieuwe kladderadatsch tussen Rusland en het Westen, spelen zich op kosmisch niveau totaal andere processen af. Processen vergeleken waarbij dat aardse geploeter als futiel en bijna kinderachtig afsteekt. Deze afbeeldingen zijn van I. Heywood SARAO. Hierboven zie je het centrum van onze Melkweg, de afbeelding beslaat een oppervlakte die 1.500 maal groter is dan ons eigen zonnestelsel. Hieronder zie je respectievelijk een stervende ster, het grote zwarte gat in het midden van ons Melkwegstelsel met de naam SaggitariusA* en daaronder een Supernova met links daarvan een weggeschoten Pulsar.


De verplichte bedenktijd eindelijk voorbij?

 

Uit de tijd dat mannen meenden dat vrouwen niet in staat waren zelfstandig tot verstandige besluiten over zoiets als abortus te komen, dateert de verplichte bedenktijd. Tussen het eerste gesprek met een arts en de feitelijke abortus moest de vrouw verplicht 5 dagen nadenken over haar voornemen de vrucht te laten afdrijven. Voor vrouwen is dit altijd een buitengewoon betuttelend voorschrift geweest. De Kamer gaat er nu over stemmen en daarbij is de afspraak gemaakt dat het om een vrije kwestie gaat.Kamerleden hoeven zich dus niet te storen aan fractiediscipline en kunnen naar eigen goeddunken stemmen.

De kans dat het wetsvoorstel om deze verplichte bedenktijd af te schaffen het haalt is gelukkig erg groot. Niet echter als het aan FvD ligt. Deze vrouwenhaters willen een nog veel zieker bepaling in de plaats van de verplichte bedenktijd doorvoeren: vrouwen die een abortus willen moeten verplicht naar de echoscopie van hun foetus kijken. Dit is wat tribunaalgeile mannen bedenken. Hoe ziek wil je het hebben? Liliane Ploumen reageert terecht met: "Dit getuigt van pure vrouwenhaat en is onaanvaardbaar".

donderdag 27 januari 2022

Antisemitische en complotdenkende Tjeerd mag gewoon aanblijven

 

Op de RUG loopt een docent rond die het vak Systems View on Life doceert. Deze docent, Tjeerd Andringa, probeert zijn studenten wijs te maken dat vaccinaties niet deugen en autisme veroorzaken, dat joden een dominerende positie innemen, dat de Twin Towers niet door moslimterroristen waren vernietigd en zo voort. Het vak moet studenten helpen ter 'leren denken als een wetenschapper' maar als studenten zich stoorden aan het onwetenschappelijke gedrag van hun docent werden ze vermanend toegesproken.

Ik zou zeggen, de universiteit heeft deze docent onmiddellijk van de alma mater getrapt maar niets is minder waar. Hij is berispt en mag het vak Systems View on Life niet meer doceren. Zijn ze gek geworden daar bij de RUG?

zaterdag 22 januari 2022

Solar Geo Engineering

 

Er zijn mensen die menen dat het technisch vermogen van de menselijke soort toereikend is om de klimaatopwarming te stoppen. Het instrument dat we daarvoor inzetten noem men Solar Geo Engineering. Er is een aantal technieken ontwikkeld om de opwarming van de aarde buiten het aardoppervlak of zelfs buiten de atmosfeer tegen te gaan. De meest haalbare techniek lijkt het injecteren van aerosolen in de stratosfeer te zijn. Maar er zijn ook methoden om wolken helderder en dus reflecterender te maken. En dan is er ook nog een technisch concept waarbij we op een stationaire plaats zonneschermen tussen de zon en de aarde plaatsen zodat een groot deel van het zonlicht wordt weerkaatst. U kunt hier meer over lezen in een van de jongste edities van Scientias.

Wetenschappers van over de hele wereld hebben een open brief  opgesteld om te waarschuwen tegen deze vorm van klimaatbeheersing. Het grootste bezwaar, lijkt mij, is dat de mens dan geen enkele aanleiding meer zou hebben het eigen gedrag aan te passen, terwijl daarmee toch echt de grootste klimaatwinst valt te behalen. Bovendien zijn wij de veroorzakers van de opwarming van de aarde, ook al zijn er hele volksstammen die graag anders geloven.

Maar het grootste bezwaar van de wetenschappers is dat er momenteel geen internationale instelling is die in staat is om de wereldwijde inzet van zonne-klimaatengineeringstechnieken effectief te reguleren. De wetenschappers wijzen er hierbij op dat er voor de inzet van bijvoorbeeld stratosferische aerosolinjectie op internationaal niveau afspraken moeten worden gemaakt over waar en hoe dat gaat gebeuren en hoelang, in welke mate er aerosolen geïnjecteerd zullen worden en wie er verantwoordelijk is voor eventuele (onvoorziene) effecten van deze aanpak. En omdat alle landen door de inzet van zonne-klimaatengineering worden geraakt, moeten ook alle landen zeggenschap over de kwestie hebben. dit zijn de belangrijkste aanbevelingen van de wetenschappers:

 1. The commitment to prohibit their national funding agencies from supporting the development of technologies for solar geoengineering, domestically and through international institutions.
 2. The commitment to ban outdoor experiments of solar geoengineering technologies in areas under their jurisdiction.
 3. The commitment to not grant patent rights for technologies for solar geoengineering, including supporting technologies such as for the retrofitting of airplanes for aerosol injections.
 4. The commitment to not deploy technologies for solar geoengineering if developed by third parties.
 5. The commitment to object to future institutionalization of planetary solar geoengineering as a policy option in relevant international institutions, including assessments by the Intergovernmental Panel on Climate Change.

Het is nog te vroeg voor defaitisme

 

In een zeer interessant artikel in de NRC van dit weekend  rekent Yuval Noah Harari ons voor dat er eigenlijk geen enkele reden is voor een Avondlandstemming als het om de klimaatcrisis gaat. Ja, die crisis bestaat echt en moeten we ook zeer serieus nemen maar nee, het is echt niet zo dat ons alleen nog een apocalyps wacht. De situatie is bedreigend maar niet hopeloos.

Het mondiale bbp bedraagt momenteel zo'n 85 biljoen dollar en uit alle klimaatmodellen kan worden afgeleid dat we, om tot een koolstofneutrale economie te komen en de temperatuurstijging onder de anderhalve graad te houden, slechts 2% extra in ons energiesysteem moeten investeren om de transitie naar een duurzame economie mogelijk te maken.

Nu kan ik die 2% niet controleren maar Harari kennen we als een consciëntieus wetenschapper en bovendien geeft hij aan dat de berekeningen van hem en zijn onderzoeksgroep aansluiten bij de modellen van het IPCC. Ik ga er hier voor het gemak van de discussie dan ook van uit dat zijn rekensommen kloppen. Die extra 2% bedraagt dus slechts een luttele 1,7 biljoen dollar die we moeten investeren in de transformatie van de energie- en transportsector. Uiteraard is dat niet voldoende om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Daarnaast, stelt Harari, moeten we vooral meer plantaardig voedsel gaan eten. Dat vergt geen investering maar slechts een gedragsverandering.

Dat laatste klopt natuurlijk maar zo'n gedragsverandering is nog niet zo eenvoudig. Harari is zelf veganist en ik kan er niet om heen dat dat de meest duurzame levenshouding is. Maar het lukt mij al niet om uitsluitend vegetarisch te eten, laat staan dat ik uitsluitend vega zou eten. Maar laten we eens kijken naar andere doelen waarin we eerder zo'n 2% bereid waren te investeren. 

 • Harari laat ons zien dat de VS in 1945 36% van het Amerikaanse bbp over had om de Tweede Wereldoorlog te beëindigen.
 • Tijdens de financiële crisis van 2008 investeerden de Amerikanen 3,5 % van het bbp om bedrijven 'too big to fail' te redden.
 • In 2020 besteedden nationale overheden 2,4% van het mondiale bbp aan legers en wapens.
 • Elke twee jaar gooien we voor 2,4% van het mondiale bbp aan voedsel weg.
 • Elke 3 jaar geven we als internationale samenleving 2% uit aan subsidies voor fossiele brandstoffen.
 • De rijke 10% van de wereldbevolking stalt jaarlijks 1,6% van het mondiale bbp in belastingparadijzen.


Me dunkt, dit zijn duidelijke cijfers. Harari heeft gelijk: als we echt willen, kunnen we de klimaatcrisis aan. Het zal bij lange na niet zo soepel en gemakkelijk gaan als hij in dit artikel suggereert maar voor defaitisme is het nog veel te vroeg.

vrijdag 21 januari 2022

Agrarische export weer gestegen. Moeten we blij zijn?

 

De totale export van de Nederlandse agrarische sector is het afgelopen jaar met bijna 10 procent gestegen tot 104 miljard Euro. En wat zegt onze kersverse minister van Landbouw: "Ik ben diep onder de indruk".  De Nederlandse economie verdiende 46,1 miljard Euro aan de export van landbouwproducten. De grootste bijdrage werd geleverd door de sierteelt, gevolgd door de vleesproductie en de zuivel en eierenbranche.

Leuk hoor, zulke mooie cijfers maar laten we elkaar niets wijsmaken: de met deze exportproductie gepaard gaande emissie van stikstof, pfas en fijnstof is niet in deze cijfers verwerkt. Met andere woorden: de boeren profiteren direct van hun export en leggen de rekening voor de schade die ze daarmee aanrichten bij ons neer. Maar onze minister is diep onder de indruk. Dat belooft weinig goeds!

woensdag 19 januari 2022

Anne Frank

 

Met veel tamtam wordt een nieuw 'cold case' onderzoek naar de vermeende verraders van Anne Frank aangekondigd. Wat heet, er is zelfs al een boek verschenen van Rosemary Sullivan onder de belachelijke titel Het verraad van Anne Frank. Op bol.com lezen we ter aanbeveling: 

Met grote nauwkeurigheid heeft een team van onderzoekers, onder leiding van oud-FBI-agent Vincent Pankoke, tienduizenden pagina’s documenten – sommige waren tot op heden onbekend –, verslagen van interviews en eerdere politieonderzoeken bekeken en nageplozen. Een uniek internationaal coldcaseteam in Nederland, bestaande uit historici, criminologen, datawetenschappers, forensisch experts, journalisten en politiemedewerkers, heeft nauwgezet de maanden in beeld gebracht die leidden tot de aanhouding van de familie Frank.

Ondertussen hebben noch de vertalers van Riemsdijk en Gheeraerdt, noch de uitgever AMBO|ANTHOS op zitten letten. Deze titel maakt Anne Frank tot potentieel dader en potentieel slachtoffer. Waarom niet gekozen voor de heldere titel De verrader van Anne Frank? Maar kom, laten we maar niet over de titel struikelen.

De onderzoeksgroep wijst een joodse notaris Arnold Van den Bergh aan als degene die het gezin Frank aan de Duitsers verried. Bewijs voor die stelling wordt echter niet geleverd, waarmee deze notaris hoogstens kon worden opgevoerd als een potentiële dader. Daar zijn er inmiddels wel meer van zoals we op Wikipedia kunnen vinden: Willem van Maaren, Lena Hartog-van Bladeren, Tonny Ahlers, Nelly Voskuijl en Ans van Dijk. 

De Joodse Raad zou beschikken over een lijst met adressen waar joden ondergedoken zaten. Zo'n lijst is echter nooit gevonden en het ligt ook niet voor de hand dat zo'n lijst zou bestaan. Waar zou de Joodse Raad al die informatie vandaan hebben moeten halen en hoe levensgevaarlijk zou het niet zijn die informatie ook nog eens op een lijst te zetten. Buitendien, toen de familie Frank verraden werd, was Arnold van den Bergh allang niet meer werkzaam voor de Joodse Raad.

Er zijn nog veel meer punten van kritiek op dit onderzoeksteam, lees het artikel Is het verraad van Anne Frank wel opgelost? maar in de NRC van 18 januari 2022. Ik ben er wel uit, nee, dat verraad is in de verste verte niet opgelost. Wel is nu de naam van Arnold van den Bergh bezoedeld, postuum. Niemand die daar iets tegen kan ondernemen. Niet fraai, niet fijnzinnig. Wat is de toegevoegde waarde van zo'n boek? Nul, zou ik zeggen. Die internationale onderzoeksgroep heeft ordinair prutswerk afgeleverd!

maandag 17 januari 2022

TIMELAPSE OF THE FUTURE: A Journey to the End of Time (4K)

Deze simulatie laat zien hoe de toekomst van ons universum eruit zou kunnen zien. Natuurlijk is er vanaf enig moment sprake van pure speculatie maar de hier getoonde processen vloeien logisch voort uit de wetten van de natuurkunde zoals we die nu kennen. Uiteindelijk - en toegegeven: we hebben nog wel even de tijd - zal alles in zwarte gaten verdwijnen maar ook de zwarte gaten zullen desintegreren. Het universum zal eindigen in duisternis tegen het absolute nulpunt in temperatuur.

In dit licht bezien is alle menselijke geploeter volkomen futiel en zinloos. Uiteindelijk zullen al onze sporen gewist worden. Of intelligent leven erin slaagt op een of andere manier gedurende dit hele proces aanwezig en actief te blijven? We hebben geen flauw idee. Maar we weten zeker dat zulk leven op geen enkele manier zal lijken op leven zoals we dat nu kennen. Het zal ver voorbij de mens zijn.

Computer Simulation Visualizes History of the Universe

Het heelal is 13,7 miljard jaar oud, de aarde 4,5. In deze simulatie ziet u de oerknal, het ontstaan van de eerste electromagnetische velden, de eerste grote structuren, u ziet gaswolken ontstaan, de vorming van zware elementen, het ontstaan van donkere materie en het zichtbare licht van sterren.

IllustrisTNG: The cosmic magnetic field strength

Illustris TNG is een prachtige website over het ontstaan en de ontwikkeling van ons universum. Je vindt er tal van foto's en video's met simulaties van delen van ons heelal. Ik lees momenteel De olifant in het universum van Govert Schilling. Een prachtig boek over donkere materie en donkere energie, ik om er later nog op terug. Stevige kost maar fascinerend. De simulatie hierboven laat zien hoe elektromagnetische velden ontstaan en zich ontwikkelen.

Djokovic speelbal in internationale politiek. Tegen wil en dank?

 

We hebben allemaal wel eens van Djokovic gehoord, de Serviër die goed kan tennissen. Ik heb niets met die sport. Vind het prima als mensen doen waar ze goed in zijn en als ze er ook nog eens leuk geld mee verdienen, ook goed. Lastiger wordt het wanneer sporters zich ook gaan manifesteren op andere gebieden dan hun eigen sport. Denk even aan bn-ers die in talkshows oeverloos hun mening mogen geven over zaken waar ze volstrekt geen verstand van hebben. Zo ook Djokovic, die al vrij snel liet weten niet in vaccineren te geloven en die het ook geen probleem vond om lockdownmaatregelen van verschillende overheden naast zich neer te leggen, tijdens de pandemie feestjes en tennistoernooitjes organiseerde en zo meehielp het virus te verspreiden. Naar verluidt zou hij zelf ook Corona hebben opgelopen.

Vervolgens reist hij af naar Australië en verklaart doodleuk medische vrijstelling van vaccineren te hebben omdat hij inmiddels van Corona is genezen. Volgt een slapstick waarbij de Australische overheid zich van haar slechtste kant laat zien maar uiteindelijk trekt de tennisser aan het kortste eind: hij komt het land niet in. Echter niet dan nadat hij tegen de Australische autoriteiten had gelogen over zijn buitenlandse reizen. Die zou hij niet hebben gemaakt ook al had de sporter op Facebook al anders bewezen. Dat was een 'menselijke fout' aldus de tennisser.

Eind goed al goed, zou je zeggen. Djokovic is gewoon een wappie. Hij mag een begenadigd tennisser zijn, de status van Federer of Nadal zal hij nooit bereiken. Daarvoor heeft hij te weinig charisma en persoonlijkheid. Maar wat echt verontrustend is, is dat de minister-president van zijn land, nationalist en populist Vucic zich in deze kwestie is gaan mengen. Hij durft te beweren dat Djokovic vernederd en zelfs gemarteld werd! En plotseling is zo'n wappie-aangelegenheid dan midden in de internationale politiek beland. Vucic speelt een zeer bedenkelijke rol in onder meer de afscheidingspogingen van de Servische deelrepubliek in Bosnië-Herzegowina en slaagt erin nu ook een tennisser voor zijn politieke karretje te spannen. Ik heb toch de stellige indruk dat de in Monaco woonachtige Djokovic zich dit alles gretig aan laat leunen. Such is life in China!

donderdag 13 januari 2022

Velvet Underground Redux - Live MCMXCIII [Complete]

Een van de weinige concerten die de legendarische Velvet Underground in Europa speelden. Rommelig spelen konden zij als geen ander. En toch werden het stuk voor stuk iconische songs. In een van de commentaren wordt Mo Tucker beschreven als een geweldige drummer maar dat was ze echt niet. Ze kon wel voortreffelijk maat houden en dat hadden de anarchistische Lou Reed en John Cale wel nodig. Ik geloof dat ze tijdens het hele concert niet één keer de bekkens beroert, ja toch één keer in het nummer dat ze zelf zingt. En kijk eens naar het een kwartier durende Hey Mr. Rain waar Mo een kwartier lang één en hetzelfde ritme slaat.

Zij zingt hier I'm sticking with you. Prachtig hoor! En dan gebruikt ze bij Waiting for the man groitendeels slechts één drumstick! Maakt John Cale niets uit, hij zingt hier, zij houdt de maat. Alles klopt aan dit nummer. Zoals ook deze uitvoering van Heroin prachtig is, hoe navrant de tekst ook is, de eenzaamheid en verlorenheid spat er van af. Maar Mo slaat onverstoorbaar de maat en het publiek vindt het allemaal prachtig. And I guess I just don't know.

En dan het in mijn ogen allermooiste nummer van the Velvet, Pale blue eyes. I thought of you as every thing that I had but couldn't keep. Er zijn mooiere uitvoeringen dan deze maar o wat een prachtige song! En de viool van John Cale speelt maar door. De mooiste uitvoering staat op Take no prisoners, een live album van Lou Reed.

woensdag 12 januari 2022

President Joe Biden: I support changing the Senate rules to protect voti...

Fauci Accuses Senator Paul of Fueling Threats Against His Life

Senator Rand Paul is een van de  naarste en smerigste Amerikaanse politici. Hij is inmiddels al maanden bezig met de meest abjecte en gore leugens over en beschuldigingen aan het adres van Dr. Fauci. Zie in deze video hoe hij Dr. Fauci voortdurend belet zijn verwerpelijke vragen te beantwoorden. Het duurt ongelooflijk lang voordat de voorzitter ingrijpt. Ook de voorzitter staat Dr. Fauci niet toe zijn antwoorden af te maken. Dit is het Amerika van vandaag. Het is schokkend en meer dan verontrustend. Ik zeg u: de democratie in Amerika is over, hier zien we een van die momenten waarop de beschaving onderuit geschoffeld wordt.

maandag 10 januari 2022

Op zoek naar de nuance? Lees eens een krant!

 

We worden dagelijks geconfronteerd met mensen die menen dat er geen genuanceerde discussie meer plaatsvindt over de Coronacrisis, meer specifiek over de vraag of mensen zich nu wel of niet moeten laten vaccineren. We leven in een vrij land en gelukkig bepalen hier mensen zelf of ze zich wel of niet laten vaccineren. Wat mij betreft is een verplichte vaccinatie dan ook uit den boze. Maar ik heb wel een mening over mensen die menen dat ze zich niet moeten laten vaccineren. 

Eigenlijk zijn er drie soorten redenaties van mensen die zich niet laten vaccineren. Er zijn mensen die allergisch zijn voor vaccins of andere medische redenen hebben om af te zien van een vaccin. Hun positie is helder en het laatste wat zulke mensen verdienen is negatieve kritiek.
Dan heb je de twijfelaars. Dat kan een heel diverse groep zijn, zoals mensen die onze taal niet goed machtig zijn en niet precies weten wat de bedoeling is. Maar ook mensen die twijfelen aan het nut van vaccins. Ik meen dat je van twijfelaars mag verwachten dat ze op zoek gaan naar objectieve en betrouwbare informatiebronnen. Je komt niet meer weg door te zeggen: "Ik heb ergens gelezen...".
En tot slot zijn er de wappies, mensen die verwijzen naar hun onderbuik, geloven in samenzwerings- en complottheorieën en mensen die onze samenleving sowieso afwijzen. Deze mensen zijn niet geïnteresseerd in andere bronnen dan die afkomstig uit hun eigen bubble. Deze mensen zijn ook niet tot andere gedachten te brengen. Deze mensen hebben zich ook afgekeerd van alle institutionele informatiekanalen van onze parlementaire democratie. 

Welke zijn dan de belangrijkste informatiebronnen? In de eerste plaats natuurlijk de wetenschap waaronder het RIVM, virologen en epidemiologen, artsen. Als je ervan overtuigd bent dat het RIVM een satanisch genootschap is, zul je de informatie die van die zijde komt a priori al afwijzen.

In de tweede plaats het parlement en de regering. Daar komen immers de beleidsmaatregelen vandaan die ons moeten helpen de pandemie te bedwingen. Wie absoluut geen vertrouwen in de politiek heeft, zal a priori elke informatie of maatregel die vanuit de politiek wordt verstrekt of opgelegd afwijzen.

In de derde plaats zijn er de media, die ik hier gemakshalve maar samenvat onder mainstream media. De media vormen een onlosmakelijk onderdeel van onze democratie. Een vrije pers, met name onderzoeksjournalistiek, is een van de pijlers van onze gemeenschap. Er zijn in ons land gelukkig zeer betrouwbare en uitstekende media. De onderzoeksjournalistiek in ons land staat op een zeer behoorlijk peil. Maar wie de main stream media al bij voorbaat heeft afgeserveerd, die zal geen enkele daaruit afkomstige informatie op willen nemen. Nog lastiger wordt het wanneer politieke partijen zich van de main stream media afkeren. In ons land zijn dat er in ieder geval twee: FvD en de PVV. Zij slaan de bijl aan de wortels van onze democratie.

En tot slot zijn er de social media. Vermoedelijk met afstand het meest gebruikte medium en zeker met afstand het minst betrouwbare medium. De sociale media vertegenwoordigen ieders eigen bubble waar iedere burger zijn eigen gelijk kan ophalen. Al die mensen die zo klagen over de toon van de discussie realiseren zich amper dat ze het alleen maar over de social media hebben. Ze lezen vermoedelijk geen krant meer en het Journaal hebben ze ook al afgeserveerd.

De oplossing van al deze problemen is even simpel als onmogelijk: we moeten massaal de social media verlaten. Het experiment is mislukt. Social media pompen elk spoortje van misnoegen of onbehagen op tot enorme proporties, versterken het gevoel van de burger dat er niemand naar hen luisteren wil en vormen daarmee eigenlijk een directe bedreiging voor onze democratie.

Maar u begrijpt ook wel: dit gaat niet gebeuren en zo spelden we elkaar het zoveelste fabeltje op de mouw: dat er niet genuanceerd gediscussieerd wordt, dat er niet geluisterd wordt, dat we elkaar alleen maar beschuldigen. Ik word doodziek van dit soort geweeklaag. Lees eens een krant, kijk eens naar het Journaal of een discussieprogramma, zoek op internet eens naar betrouwbare wetenschappelijk bronnen of lees eens de artikelen van de onvolprezen Maarten Keulemans in de Volkskrant (nee, ik ben niet op die krant geabonneerd). Maar bedenk vooral: als er naar u geluisterd wordt betekent dat niet dat u uw zin krijgt!

vrijdag 7 januari 2022

Het verborgen fascisme van FvD

 

Het zal u niet ontgaan zijn, de idioot die met een fakkel in de hand bij minister Kaag aanbelt en allerlei nare en intimiderende dingen roept. De man zelf - Max van den B. - is vermoedelijk een warhoofd en het is dan ook raadzaam eens uit te zoeken wie verantwoordelijk is voor het gedrag van zo'n dwaallicht. In eerste instantie gaat het dan om vlogger Eline van 't Noordende. Deze mevrouw is initiatiefneemster van Onrecht TV. Richtte zij zich eerst op boerenprotesten, nu is ze vooral actief om het wappiedeel van ons volk te bedienen in de anti-Corona campagnes. Welke geldschieter achter Onrect TV zit is nog niet achterhaald.

Wel is duidelijk dat deze Eline en Max uitgenodigd werden bij FvD, om meer precies te zijn bij Pepijn van Houwelingen, u weet wel, die parlementariër die ons tribunalen in het vooruitzicht stelt. Gelukkig hebben we net verkiezingen gehad en moet het nieuwe kabinet nog aantreden. Statistisch gezien is de kans dat Baudet de komende regeerperiode zonder kleerscheuren doorkomt is nagenoeg nihil. Je vraagt je ondertussen wel af wat er bij FvD nog meer mis moet gaan wil senator Theo Hiddema er definitief de brui aangeven. Lees zijn recente interview in NRC er maar eens op na. Van zijn geloofwaardigheid is natuurlijk niets meer over.

Hoe het ook zij, we kunnen niet waakzaam genoeg zijn, zeker waar het FvD betreft. Hier lopen zeer enge lieden rond die bij mij telkens weer associaties met de jaren dertig van de vorige eeuw oproepen. Baudet is slim en weet dat zijn electoraat ongeveer 15 procent van de Nederlandse bevolking telt. Dat is niet gering. En hij heeft naar volk om zich heen verzameld. Iedere politieke partij die met deze lieden een samenwerking aan wil gaan, is een wegbereider en maakt zich schuldig aan onversneden fascisme. Dat we maar gauw van deze schandvlek verlost mogen worden.

Is de Amerikaanse democratie te redden?

 

In een uitermate krachtige en stevige toespraak tot het Amerikaanse volk spreekt president Joe Biden zich uit over wat er een jaar geleden gebeurde op Capitol Hill. Hij laat de Amerikanen zien dat hun vorige en verslagen president erop uit was de nieuwe Amerikaanse regering omver te werpen en de democratie definitief te vernietigen. Hij laat de Amerikanen zien dat hun vorige president zich daarbij bedient van leugens en manipulaties. Niet alleen is het gedrag van de vorige president - Biden noemt hem nergens bij naam - ondemocratisch maar vooral on-Amerikaans. Dat laatste is in de USA een stevige beschuldiging. Ook vertelt Biden zijn gehoor dat in tal van staten Republikeinen bezig zijn de stemprocedures zodanig te veranderen dat daarmee de democratie definitief wordt uitgehold.

Ik vond het - en dat is niet voor het eerst - een krachtige toespraak van Joe Biden. De vraag is echter of welsprekendheid of redenaarschap in het Amerika van nu nog enig effect sorteert. Daarover kunnen we alleen maar pessimistisch zijn. We zullen zien of de Republikeinen later dit jaar weer de meerderheid in de Senaat weten te heroveren. En wanneer vervolgens Trump in 2024 opnieuw een gooi doet naar het presidentschap, wel dan wordt de democratie in Amerika definitief ten grave gedragen. Commentatoren hebben altijd gewezen op de kracht van de Amerikaanse instituties. 6 Januari 2021 heeft laten zien hoe zwak die instituties zijn. De helft van de Amerikaanse bevolking heeft allang besloten dat Biden de duivel is en dat hij dankzij manipulaties de verkiezingen wist te winnen. De helft van de Amerikaanse bevolking aanbidt Trump en slikt al zijn leugens. De helft van de Amerikaanse bevolking gelooft in alternatieve feiten en moet niets van democratie hebben. Is de Amerikaanse democratie te redden? Ik denk van niet maar ik hoop oprecht dat ik er helemaal naast zit.

De perversiteit van ultra orthodoxie

 

We lezen in een artikel in de Volkskrant dat orthodoxe joden een koosjere telefoon hebben waarop tienduizenden telefoonnummers zijn geblokkeerd, waarmee men niet kan sms-en of internet op kan. Die geblokkeerde telefoonnummers zijn niet alleen van bordelen of sekslijnen maar ook van instellingen die slachtoffers van huishoudelijk geweld ondersteunen. Ja, u leest het goed! Wie tot nog toe naar een andere provider over wilde stappen raakte zijn oude telefoonnummer kwijt. Dat wil de regering nu veranderen.

Volgens sommige ultra orthodoxe rabbijnen is dit erger dan de holocaust want ‘iemand aanzetten tot zondigen, is erger dan hem vermoorden’. Ja, ook dit leest u goed. Dit alles laat nog maar eens zien hoe pervers en ziek ultra orthodoxie is, van welke denominatie dan ook. Overigens blijken de meeste ultra orthodoxe joden het probleem allang omzeild te hebben: ze hebben zowel een koosjer als een gewoon mobieltje.

donderdag 6 januari 2022

Gezondheidskloof

 

In de Volkskrant van vandaag staat een uitstekend vraaggesprek met de Rotterdamse huisarts Shakib Sana over mensen die onze taal en communicatiemiddelen te weinig beheersen om bijtijds goed en volledig geïnformeerd te raken over waarom vaccineren zo belangrijk is. Samen met internist Robin Peeters van het Erasmus Medisch Centrum ging hij de straat op om met mensen die twijfels hadden te praten. Ook wendden zij zich tot de minister van volksgezondheid om hem erop te wijzen dat er nog grote hiaten bestonden in de voorlichting aan onder meer migranten.

Samen met anderen richtte Sana de website Gezondheidskloof.nl op waar mensen uitgebreid geïnformeerd worden over de noodzaak en veiligheid van vaccineren. Er zijn ook tal van video's in allerlei talen te vinden zodat werkelijk iedereen die daar echt belangstelling voor heeft, gerichte informatie kan krijgen. Een geweldig initiatief dat niet alleen voor migranten buitengewoon nuttig is. Iedereen kan hier zijn voordeel mee doen! Terecht pleit Sana ervoor dat we blijven communiceren met mensen die twijfels hebben of niet goed weten wat nu wel of niet verstandig is. Toch hebben zich tot nog toe slechts 1208 zorgprofessionals bij dit initiatief aangesloten en dat is veel te weinig. Mij lijkt zo'n website van uitzonderlijk belang voor alle huisartsen in Nederland.


Maar laten we wel zijn, de echte wappies, zij die geloven in samenzweringen en complotten of die in hun onvoorstelbare stompzinnigheid achter rattenvanger Baudet of Engel  aanlopen, die mensen zijn niet meer te helpen. Zij hebben zich van de rede afgekeerd. Ik vrees dat zelfs een serieuze besmetting met Corona hen niet op andere gedachten zal brengen.

woensdag 5 januari 2022

Cartierheide

 

Iets ten zuidwesten van Eersel ligt het boswachterspad Cartierheide. Het blijkt een prachtige wandeling op te leveren door - hoe klassiek wil je het hebben - bos en hei. Onderdeel van het pad een smalle dijk die door zeer nat gebied loopt met aan weerszijden berkenbomen. Opvallend is dat de berken er slecht aan toe zijn terwijl ze nog bepaald geen bejaarde indruk maken. Voordeel daarvan is dat ze ruimhartig bezocht worden door schimmels en zwammen. Zowel in kleuren als in grijstinten. Sommige zwammen of schimmels lijken zich heel nadrukkelijk aan hun omgeving aan te passen en een schutkleur aan te nemen. Dat is het aantrekkelijke van lopen door een afwisselend gebied, het weer doet er dan niet toe. Ook zonder blauwe lucht of fraaie wolken is wandelen dan een genot.


maandag 3 januari 2022

Achelse Kluis en Postel

 

Er staan nog wel een paar kloosters in deze streek. Eerder deze week bezochten we de abdij in Postel waar de Norbertijnen de omgeving hebben ingekleurd. Doet me denken aan de abdij van Bernrode - ook Norbertijnen - waar ik zeven jaar van mijn jeugd doorbracht. Geen idee hoeveel paters hier nog hun brevier bidden, er is een prachtige kruidentuin die zo midje winter een troosteloze blik biedt. Maar er zijn talloze razend interessante kruiden te ontdekken. Opmerkelijk is dat bij meerdere kruiden vermeld staat dat een dosering van een gram of vier fataal kan zijn.

Vandaag kwamen we min of meer toevallig uit bij de Achelse Kluis, waar ooit eens Benedictijnen de scepter zwaaiden. Nu schijnt het nog vooral een bierbrouwer te zijn. Een behoorlijk groot natuurgebied hier waar we zowaar vastliepen in dicht struikgewas en drassige bodem. Grijs weer vandaag, weer waarin je het oog niet op de verte richt maar op wat zich vlak voor je afspeelt.