maandag 10 januari 2022

Op zoek naar de nuance? Lees eens een krant!

 

We worden dagelijks geconfronteerd met mensen die menen dat er geen genuanceerde discussie meer plaatsvindt over de Coronacrisis, meer specifiek over de vraag of mensen zich nu wel of niet moeten laten vaccineren. We leven in een vrij land en gelukkig bepalen hier mensen zelf of ze zich wel of niet laten vaccineren. Wat mij betreft is een verplichte vaccinatie dan ook uit den boze. Maar ik heb wel een mening over mensen die menen dat ze zich niet moeten laten vaccineren. 

Eigenlijk zijn er drie soorten redenaties van mensen die zich niet laten vaccineren. Er zijn mensen die allergisch zijn voor vaccins of andere medische redenen hebben om af te zien van een vaccin. Hun positie is helder en het laatste wat zulke mensen verdienen is negatieve kritiek.
Dan heb je de twijfelaars. Dat kan een heel diverse groep zijn, zoals mensen die onze taal niet goed machtig zijn en niet precies weten wat de bedoeling is. Maar ook mensen die twijfelen aan het nut van vaccins. Ik meen dat je van twijfelaars mag verwachten dat ze op zoek gaan naar objectieve en betrouwbare informatiebronnen. Je komt niet meer weg door te zeggen: "Ik heb ergens gelezen...".
En tot slot zijn er de wappies, mensen die verwijzen naar hun onderbuik, geloven in samenzwerings- en complottheorieën en mensen die onze samenleving sowieso afwijzen. Deze mensen zijn niet geïnteresseerd in andere bronnen dan die afkomstig uit hun eigen bubble. Deze mensen zijn ook niet tot andere gedachten te brengen. Deze mensen hebben zich ook afgekeerd van alle institutionele informatiekanalen van onze parlementaire democratie. 

Welke zijn dan de belangrijkste informatiebronnen? In de eerste plaats natuurlijk de wetenschap waaronder het RIVM, virologen en epidemiologen, artsen. Als je ervan overtuigd bent dat het RIVM een satanisch genootschap is, zul je de informatie die van die zijde komt a priori al afwijzen.

In de tweede plaats het parlement en de regering. Daar komen immers de beleidsmaatregelen vandaan die ons moeten helpen de pandemie te bedwingen. Wie absoluut geen vertrouwen in de politiek heeft, zal a priori elke informatie of maatregel die vanuit de politiek wordt verstrekt of opgelegd afwijzen.

In de derde plaats zijn er de media, die ik hier gemakshalve maar samenvat onder mainstream media. De media vormen een onlosmakelijk onderdeel van onze democratie. Een vrije pers, met name onderzoeksjournalistiek, is een van de pijlers van onze gemeenschap. Er zijn in ons land gelukkig zeer betrouwbare en uitstekende media. De onderzoeksjournalistiek in ons land staat op een zeer behoorlijk peil. Maar wie de main stream media al bij voorbaat heeft afgeserveerd, die zal geen enkele daaruit afkomstige informatie op willen nemen. Nog lastiger wordt het wanneer politieke partijen zich van de main stream media afkeren. In ons land zijn dat er in ieder geval twee: FvD en de PVV. Zij slaan de bijl aan de wortels van onze democratie.

En tot slot zijn er de social media. Vermoedelijk met afstand het meest gebruikte medium en zeker met afstand het minst betrouwbare medium. De sociale media vertegenwoordigen ieders eigen bubble waar iedere burger zijn eigen gelijk kan ophalen. Al die mensen die zo klagen over de toon van de discussie realiseren zich amper dat ze het alleen maar over de social media hebben. Ze lezen vermoedelijk geen krant meer en het Journaal hebben ze ook al afgeserveerd.

De oplossing van al deze problemen is even simpel als onmogelijk: we moeten massaal de social media verlaten. Het experiment is mislukt. Social media pompen elk spoortje van misnoegen of onbehagen op tot enorme proporties, versterken het gevoel van de burger dat er niemand naar hen luisteren wil en vormen daarmee eigenlijk een directe bedreiging voor onze democratie.

Maar u begrijpt ook wel: dit gaat niet gebeuren en zo spelden we elkaar het zoveelste fabeltje op de mouw: dat er niet genuanceerd gediscussieerd wordt, dat er niet geluisterd wordt, dat we elkaar alleen maar beschuldigen. Ik word doodziek van dit soort geweeklaag. Lees eens een krant, kijk eens naar het Journaal of een discussieprogramma, zoek op internet eens naar betrouwbare wetenschappelijk bronnen of lees eens de artikelen van de onvolprezen Maarten Keulemans in de Volkskrant (nee, ik ben niet op die krant geabonneerd). Maar bedenk vooral: als er naar u geluisterd wordt betekent dat niet dat u uw zin krijgt!

Geen opmerkingen: