zondag 24 november 2019

Op Terschelling zijn ze gek geworden!


Wij waren een weekje op Terschelling en hadden het geluk er op één druilerige dag na strakblauwe hemels te zien, koud maar tenminste deels en soms zelfs overwegend zonnig. Een leuk huisje - Fri-Hus - gevonden op West-Terschelling waar we zowaar een aquarel van de door ons zo geliefde Abe Gerlsma aantroffen (but the owner wouldn't sell)


Op zo'n eiland doe je niets anders dan wandelen (soms twee keer op een dag), lezen (het bijna 2 kilo zware Geschreven Oorlog over WO I), drinken (twee soorten whisky meegenomen, een bourbon uit Minnesota en de onovertroffen Nikka Coffey Grain) en slapen, er is bijna geen betere manier te bedenken om je tijd door te brengen. Uitwaaien, lucht en licht in je hoofd.


Vergis ik mij of klopt het dat de eilanders niets van toeristen moeten hebben? Ik had het gevoel dat ze je met een meewarige blik aankijken alsof ze vinden dat je, komend van het vasteland, tot een mindere soort behoort. Hoofdstedelijke arrogantie is er niets bij. Maar ondertussen is hun hele levensstandaard afhankelijk van de toerist.


Lopen we nietsvermoedend op het Noordzeestrand, worden we opeens links en rechts door SUV's en jeeps en soortgelijke vervoermiddelen gepasseerd. Van een plaatselijke ober hoorden we dat ze dat traject de enig snelweg van Terschelling noemen. En als je goed oplet merk je gaande de week dat de SUV of de jeep en voorval heel oude vierwielaandrijvers veruit het meest populaire vervoermiddel op het eiland zijn. En er zijn altijd genoeg toeristen te vinden die nu ook graag met hun SUV het eiland op komen stormen, ze mogen immers het strand op!


Hoe die Terschellingers dit voor elkaar hebben gekregen is me een raadsel. Hoe heeft een gemeente of provincie hiermee in kunnen stemmen? Blijkens een door de Land Rover Club Terschelling geplaatst bord met de voorspelbare sneer naar Den Haag en Brussel, moeten die eilanders nu eenmaal naar het strand. Dat zit in hun DNA. Vroeger deden ze dat met paard en wagen en vandaag de dag  met een landrover. Wat is er mis met wandelen? denk je dan. Zijn die eilanders te lui om van hun reet af te komen? Kennelijk.


En, zeggen ze daar, ze richten geen schade aan, trekken alleen wat sporen in het zand. En alleen maar tussen 1 oktober en 1 april. Ooit gehoord van natuurbescherming, milieu, stikstof of fijnstof? De SUV is de meest vervuilende auto die er bestaat, stelletje idioten! En wie zitten er in dat gemeentebestuur, ze hebben het eiland daar verkocht aan een Land Rover Club godbetert. We leven hier in een ordentelijke parlementaire democratie in 2019, niet in een of andere bananenrepubliek.


Maar het eiland is prachtig en het is wrang te moeten vaststellen dat je die auto's niet op het strand tegenkomt in de periode dat je het eiland liever mijdt omdat het dan overbevolkt is door toeristen: tussen 1 april en  1 oktober. Niks tegen toeristen hoor, ben er zelf ook een maar wanneer we met tevelen zijn ga ik liever iets anders doen.


Zie de volledige fotoreportage hier.

vrijdag 15 november 2019

TIMELAPSE OF THE FUTURE: A Journey to the End of Time (4K)

Ahmet Altan, over persoonlijke moed


In de NRC van 13 november 2019 staat een indringend verhaal van Ahmet Altan. Hij is een Turkse schrijver die tot levenslang werd veroordeeld wegens terrorisme omdat hij een aanhanger van de Gulenbeweging zou zijn. Na twee jaar werd hij door diezelfde rechters voor hetzelfde vergrijp veroordeeld tot 10,5 jaar en vervolgens vrijgelaten. Niet voor lang overiegsn want inmiddels is hij alweer opgepakt en vastgezet.

Lees dit artikel eens, het is een even prachtig en ontroerend als schrijnend verhaal. Dit is het Turkije van Erdogan waar de mens niet langer vrij is te doen zoals hem goeddunkt. Wij kunnen ons niet vaak genoeg realiseren hoe gelukkig wij zijn in vrijheid te kunnen leven.


Het verhaal van Altan is indrukwekkend en zoals gezegd, ontroerend. Hij verwijst naar A farewell to arms van Hemingway die al even indringend beschrijft hoe militaire rechters burgers en soldaten volstrekt achteloos tot de doodstraf veroordelen. Ze tonen totaal geen belangstelling voor de verhalen, de argumenten en de pleidooien van de beschuldigden, ze negeren ontlastend bewijsmateriaal en spreken de veroordeling uit die al vaststond voordat het proces een aanvang nam.

In Turkije herleeft de tijd die Hemingway beschreef. Het is beklemmend en angstaanjagend. Er wordt geen recht meer gesproken. Er bestaat geen recht meer. Altan is - met duizenden anderen - overgeleverd aan de willekeur. Niemand die er iets tegen kan ondernemen!

Is de premier er voor alle Nederlanders?

De maatregel om de snelheid te verlagen naar 100 km per uur was onvermijdelijk en voorspelbaar, is volkomen terecht maar komt te laat en wordt slechts halfslachtig ingevoerd. Dit besluit had de regering al veel eerder moeten nemen en het is volslagen krankjorum dat je 's avonds na zeven uur het gaspedaal gewoon weer in mag trappen. Daarmee gooien we 20 procent stikstofruimte gewoon weg!


Ook noemt de premier het een rotmaatregel maar die toevoeging is uitsluitend bedoeld voor zijn achterban. Ik vind dat een misplaatste opmerking van onze minister president. Dat soort kwalificaties moet hij gewoon over laten aan de fractievoorzitter van zijn partij. Wat is er toch mis met die VVD-ers? Met de moraal nemen ze het al niet zo serieus, kijk maar naar het enorme aantal integriteitskwesties binnen die partij. Maar kennelijk gaat het lot van hun kinderen en kleinkinderen hen al evenmin aan het hart. Ze ontkennen gewoon de ernst van de situatie.

Een deel van de automobilisten zal zich niks gelegen laten liggen aan de snelheidsgeboden, erop rekenend dat de pakkans niet zo heel erg groot is. Voor het overige is die groep natuurlijk niet bepaald homogeen, anders hadden ze allang op het malieveld gestaan.


De boeren komen ook nog aan de beurt want de snelheidsmaatregel is niets anders dan laag hangend fruit. Het ligt er voor het grijpen maar het is bij lange na niet toereikend om de problemen serieus te lijf te gaan. Wat die onverantwoordelijke politici ook mogen beloven (read my lips: geen halvering van de veestapel), met alleen een ander menu voor de koeien komen we er niet. Met name de veeteelt zal warm gesaneerd moeten worden en fors ook: gewoon een halvering.


Dan hebben de VVD en het CDA en het kleinere SGP dus moeten slikken. D'66 zal daar genoegen mee moeten nemen en dat betekent dat er niets aan het vliegverkeer zal worden gedaan en dat Lelystad Airport gewoon gebruikt zal gaan worden als dependance van Schiphol.

Of de coalitie daar tegen bestand zal zijn moet nog blijken. Rutte vindt dat hij al deze maatregelen moet doorvoeren en verdedigen omdat hij anders geen echte leider zou zijn. Prima, voorlopig is dit het hoogst haalbare. Nu nog zijn taalgebruik een beetje matigen. De snelheidsmaatregel is geen rotmaatregel maar een onvermijdelijke en noodzakelijke maatregel.En nu al de sodemieter de veeteelt aanpakken.

vrijdag 8 november 2019

David Crosby - Laughing


Nooit gedacht dat ik dat nog eens zou zeggen...


...maar Erdogan heeft groot gelijk als hij doodleuk verklaart dat hij de IS-terroristen gewoon terugstuurt naar waar ze vandaan komen. Natuurlijk is Turkije geen hotel voor terroristen, zoals de Turkse minister van binnenlandse zaken stelde.


Eigenlijk is de opstelling van bewindslieden als Stef Blok onvoorstelbaar arrogant. Een typisch voorbeeld van misplaatst Westers superioriteitsdenken. Omdat wij die terroristen niet binnen onze eigen landsgrenzen willen hebben, moet een ander land ze maar opnemen. Met alle risico's van dien. Als wij er maar geen last van hebben.


Opmerkelijk dat de van oorsprong Turkse Dilan Yesilgöz, Kamerlid namens de VVD verklaarde dat de uiterste consequentie van het standpunt van haar partij was dat wij maar moeten accepteren dat die terroristen elders wel eens de doodstraf zouden kunnen krijgen. Eigenlijk schaam ik me voor onze regering die niet de ballen heeft om terroristen hier te laten berechten. Voor een regering die zich zelfs van het lot van onschuldige kinderen van die terroristen niets aan wenst te trekken. En dat de VVD ervoor kiest weg te zinken in een moreel moeras betekent toch niet dat wij dat allemaal zo maar moeten laten gebeuren?

De regenworm


Een uitgebreid en prachtig artikel in de NRC over de regenworm. Ik kan het u aanbevelen. Van zulke artikelen krijg ik nooit genoeg. De regenworm, er worden drie groepen onderscheiden, maken de bodem poreus en kruimelig, eten organisch afval op en maken zodoende de bodem geschikt voor wortelgroei en dus plantengroei.

In Nederland - bij ons zitten er meer regenwormen in de bodem dan in de tropen - kennen we zo'n 25 soorten regenwormen die tezamen ongeveer 50 procent van alle biomassa in de bodem uitmaken. Ze produceren jaarlijks zo'n 60 duizend kilo compost en graven per dag 50 km aan tunnels. En die tunnels zijn in staat om heel snel ruim tweehonderdduizend liter regenwater op te vangen en af te voeren.

Als u hier meer over wilt weten, kijk dan eens bij het Deutsches Zentrum fuer Biodiversitaetsforschung. Daar kunt het onderzoeksrapport terugvinden dat biologen uit 57 landen hebben uitgevoerd op 6.928 locaties.

Het moreel failliet van de VVD


De VVD is samen met het CDA een tegenstander van het naar Nederland halen van IS-strijders uit ons land om ze hier te berechten. Minister Blok is aan een volstrekt zinloze want onhaalbare actie begonnen om Irak zover te krijgen dat de IS-strijders uit Iraakse kampen daar voor de rechter worden gebracht.


Irak voelt daar niets voor en geeft aan daar niet de middelen voor te hebben en wijst er bovendien op dat Irak voor terroristen als de IS-strijders zonder pardon de doodstraf in petto heeft, terwijl Nederland nu juist een verklaard tegenstander van de doodstraf is. Terecht stellen de Irakezen zich op het standpunt dat ze toch echt niet met twee maten kunnen meten: hún IS-strijders krijgen de doodstraf en de onze slechts levenslang.


Is Nederland een verklaard tegenstander van de doodstraf? Nee hoor, de VVD, Stef Blok incluis,  heeft er helemaal geen moeite mee wanneer de Nederlandse IS-strijders die in Irak berecht worden vervolgens de doodstraf krijgen. Dat is een ferm standpunt dat echter in strijd is met de Europese Verklaring van de Rechten van de Mens en met talloze andere internationale verdragen.De schaamteloosheid waarmee de VVD zelfs dit soort principes aan haar laars meent te kunnen lappen is stuitend. En daarvoor is deze partij bereid alles uit de kast te trekken om hun doel te bereiken. Een klein voorbeeld: als je Nederlandse IS-strijders hun Nederlanderschap ontneemt, kun je ze hier nooit meer berechten.


Nederland accepteert dus, onze bananenrepubliekminister Stef Blok voorop, dat deze terroristen nergens berecht gaan worden en dat ze in de anonimiteit verdwijnen, wie weet om op enig moment opnieuw toe te slaan met hun verderfelijke ideologie. Dat is nog eens hoogstaande moraalpolitiek!

woensdag 6 november 2019

Een historische vergissing van de EU


Ofschoon de meeste lidstaten voorstander zijn van het starten van een toelatingsprocedure voor Noord Macedonië en Albanië heeft de EU besloten daar voorlopig niet aan te beginnen. De grootste tegenstanders van toelating van met name Albanië zijn Frankrijk en Nederland.

In mijn ogen is dit een jammerlijke vergissing. Europese solidariteit houdt in dat we ernaar zouden moeten streven zoveel mogelijk Europese lidstaten toe te laten. Dat er minimale eisen aan kandidaat-lidstaten worden gesteld is evident en logisch. Daarbij gaat het vooral om democratische instituties en het tegengaan van corruptie plus nog een lange reeks overige voorwaarden.

Met name Albanië zou nog te weinig hebben gedaan om corruptie te bestrijden. Maar wat kritikasters over het hoofd zien is dat juist de status als kandidaat-lidstaat enorm kan helpen om bij zulke nieuwkomers orde op zaken te stellen. Je zit dan als EU bovenop dat gevoelige en moeizame proces.


Maar ook geopolitiek is dit besluit een blunder van de EU. Poetin heeft de Euraziatische Economische Unie (EAEU) opgericht. Tot nog toe zijn alleen Rusland, Wit Rusland, Kyrgyztan, Armenië en Kazachstan lid van die EAEU. Maar Poetin heeft voor de komende top natuurlijk ook Noord Macedonië en Albanië uitgenodigd. Zodoende maakt de EU dus ruim baan voor Poetin en de zijnen.

Ik vind het onbegrijpelijk dat de EU zich niet veel meer inspant om de Balkan definitief toe te laten tot de unie. Servië en Kosovo hoeven zich nu helemaal geen illusies meer te maken. Inderdaad, een historische vergissing. De geschiedenis heeft ons laten zien dat de Balkan een kruitvat kan zijn, vol van regionale tegenstellingen, elkaar vijandige bevolkingsgroepen en arglistige politici die geen middel onbenut laten om hun machtspolitiek uit te oefenen en daarbij voortdurend de nationalistische kaart spelen en bevolkingsgroepen tegen elkaar uit spelen. De EU zou een definitieve breuk met het verleden in kunnen luiden maar laat die kans opzichtig aan zich voorbij gaan.