vrijdag 8 november 2019

Het moreel failliet van de VVD


De VVD is samen met het CDA een tegenstander van het naar Nederland halen van IS-strijders uit ons land om ze hier te berechten. Minister Blok is aan een volstrekt zinloze want onhaalbare actie begonnen om Irak zover te krijgen dat de IS-strijders uit Iraakse kampen daar voor de rechter worden gebracht.


Irak voelt daar niets voor en geeft aan daar niet de middelen voor te hebben en wijst er bovendien op dat Irak voor terroristen als de IS-strijders zonder pardon de doodstraf in petto heeft, terwijl Nederland nu juist een verklaard tegenstander van de doodstraf is. Terecht stellen de Irakezen zich op het standpunt dat ze toch echt niet met twee maten kunnen meten: hĂșn IS-strijders krijgen de doodstraf en de onze slechts levenslang.


Is Nederland een verklaard tegenstander van de doodstraf? Nee hoor, de VVD, Stef Blok incluis,  heeft er helemaal geen moeite mee wanneer de Nederlandse IS-strijders die in Irak berecht worden vervolgens de doodstraf krijgen. Dat is een ferm standpunt dat echter in strijd is met de Europese Verklaring van de Rechten van de Mens en met talloze andere internationale verdragen.De schaamteloosheid waarmee de VVD zelfs dit soort principes aan haar laars meent te kunnen lappen is stuitend. En daarvoor is deze partij bereid alles uit de kast te trekken om hun doel te bereiken. Een klein voorbeeld: als je Nederlandse IS-strijders hun Nederlanderschap ontneemt, kun je ze hier nooit meer berechten.


Nederland accepteert dus, onze bananenrepubliekminister Stef Blok voorop, dat deze terroristen nergens berecht gaan worden en dat ze in de anonimiteit verdwijnen, wie weet om op enig moment opnieuw toe te slaan met hun verderfelijke ideologie. Dat is nog eens hoogstaande moraalpolitiek!

Geen opmerkingen: