vrijdag 15 november 2019

Is de premier er voor alle Nederlanders?

De maatregel om de snelheid te verlagen naar 100 km per uur was onvermijdelijk en voorspelbaar, is volkomen terecht maar komt te laat en wordt slechts halfslachtig ingevoerd. Dit besluit had de regering al veel eerder moeten nemen en het is volslagen krankjorum dat je 's avonds na zeven uur het gaspedaal gewoon weer in mag trappen. Daarmee gooien we 20 procent stikstofruimte gewoon weg!


Ook noemt de premier het een rotmaatregel maar die toevoeging is uitsluitend bedoeld voor zijn achterban. Ik vind dat een misplaatste opmerking van onze minister president. Dat soort kwalificaties moet hij gewoon over laten aan de fractievoorzitter van zijn partij. Wat is er toch mis met die VVD-ers? Met de moraal nemen ze het al niet zo serieus, kijk maar naar het enorme aantal integriteitskwesties binnen die partij. Maar kennelijk gaat het lot van hun kinderen en kleinkinderen hen al evenmin aan het hart. Ze ontkennen gewoon de ernst van de situatie.

Een deel van de automobilisten zal zich niks gelegen laten liggen aan de snelheidsgeboden, erop rekenend dat de pakkans niet zo heel erg groot is. Voor het overige is die groep natuurlijk niet bepaald homogeen, anders hadden ze allang op het malieveld gestaan.


De boeren komen ook nog aan de beurt want de snelheidsmaatregel is niets anders dan laag hangend fruit. Het ligt er voor het grijpen maar het is bij lange na niet toereikend om de problemen serieus te lijf te gaan. Wat die onverantwoordelijke politici ook mogen beloven (read my lips: geen halvering van de veestapel), met alleen een ander menu voor de koeien komen we er niet. Met name de veeteelt zal warm gesaneerd moeten worden en fors ook: gewoon een halvering.


Dan hebben de VVD en het CDA en het kleinere SGP dus moeten slikken. D'66 zal daar genoegen mee moeten nemen en dat betekent dat er niets aan het vliegverkeer zal worden gedaan en dat Lelystad Airport gewoon gebruikt zal gaan worden als dependance van Schiphol.

Of de coalitie daar tegen bestand zal zijn moet nog blijken. Rutte vindt dat hij al deze maatregelen moet doorvoeren en verdedigen omdat hij anders geen echte leider zou zijn. Prima, voorlopig is dit het hoogst haalbare. Nu nog zijn taalgebruik een beetje matigen. De snelheidsmaatregel is geen rotmaatregel maar een onvermijdelijke en noodzakelijke maatregel.En nu al de sodemieter de veeteelt aanpakken.

Geen opmerkingen: