vrijdag 31 mei 2019

Terwijl u zich het hoofd brak over de Europese verkiezingen...


... vertrokken wij naar Ierland - maar niet dan nadat wij de buurvrouw gemachtigd hadden onze stem uit te brengen - naar Ulster en Donegal dit keer. We hebben daar niet één polling station gezien en op de tv werd er voor zover we dat konden nagaan niet of nauwelijks over de EU gesproken. De Britten waren drukker met het koningsdrama rond Downingstreet 10, zo leek het.
Als je naar het landenrapport Ierland 2018 kijkt, dan gaat het niet echt geweldig met dat land en dat is te zien ook. Wat in het bijzonder opvalt is de ronduit deplorabele staat waarin vastgoed verkeert. Bezoek een willekeurig dorpje of stad en je wordt overvallen door treurnis. Haveloos is het woord dat je als eerste te binnen schiet. De mensen zijn er arm. Het blijft pijn doen jonge mensen in grote steden te zien bedelen, nog geen twintig en dan al alle hoop opgegeven. Dat zou een samenleving niet mogen laten gebeuren.


Belfast was de grootste stad die we bezochten, geen mooie, wel een interessante stad. Er is niets te zien dat de moeite waard is vanwege bijzondere schoonheid of vormgeving. Ook hier verkeerde het meeste vastgoed in de eerder genoemde staat. De stad is interessant vanwege de eindeloze muurschilderingen en vanwege een naargeestige geschiedenis tussen protestanten en katholieken, die als gevolg van het Brexitdrama zomaar weer kan oplaaien. Een jongedame verzekerde ons dat de troubles geen religieuze maar eerst en vooral een politieke kwestie betroffen. Wij weten dat niet en zijn ook te weinig thuis in die geschiedenis om er een weloverwogen oordeel over te kunnen vellen.Wel aanleiding om me nog eens te verdiepen in Bernadette Devlin, waar ik wellicht nog wel eens een post aan zal wijden. Het zal niet voor niets zijn dat de protestanten pleiten voor de unie met het Verenigd Koninkrijk, aangevuurd door - ook al is hij gelukkig dood - de duivel himself: Ian Paisley.
Wie in Belfast langs de muur loopt die een katholieke wijk van een protestante wijk scheidt, kan zich nauwelijks voorstellen dat we in 2019 leven en dat de vijandigheid tussen de beide bevolkingsgroepen tot op de dag van vandaag voortduurt. We zagen een begrafenisstoet waarvan we niet konden achterhalen tot welke denominatie zij behoorde, maar er liepen heel wat mannen met zwarte dassen, zwarte petten en heel donkere zonnebrillen in mee. Sinister! Na lang zoeken vond ik wie de dode was: Martin McElkerney, van INLA, Irish National Liberation Army. Hij plaatste ooit een booby trap waarbij twee jongens van 11 en 14 omkwamen. Hij werd dood gevonden met een schotwond. Wilt u meer weten, klik dan hier.Eigenlijk is het maar een droevig land, dat Ierland. Maar de Ieren lijken er tegelijkertijd stoïcijns onder. Ze zijn buitengewoon vriendelijk en gastvrij, ze hebben een uitstekend gevoel voor humor en kunnen tegen een stootje.Als wij er lopen te koukleumen omdat de temperatuur niet boven de 15 graden uit wil komen en er een vochtige en stevige wind waait, lopen de Ieren - mannen én vrouwen - in een t-shirtje en met (onder andere) blote armen door stad of land.


Hebben we ook mooie dingen gezien en vrolijkheid ervaren? Jazeker wel maar daarvoor ben je dan wel aangewezen op je gezelschap (en dat zat wel goed) en het onovertroffen Ierse landschap. De Giant's Causeway stond al lang op mijn lijstje. Dit gebied bestond voornamelijk uit krijt toen zo'n 60 miljoen jaar geleden enorme hoeveelheden zeer vloeibare lava vanuit de diepte aan de oppervlakte kwamen. Continentale plaatbeweging zorgde voor zogeheten oceanische of zeevloerspreiding. Hierdoor ontstond een dik lavaplateau. Deze lava koelde af en kromp waardoor je de kenmerkende basaltzuilen (ruim veertigduizend!) tot de dag van vandaag nog terug kunt zien. (Met dank aan Wikipedia) Ofschoon de plek bezaaid was met Aziaten die in busladingen vol werden aangevoerd en die uitsluitend geïnteresseerd waren in selfies, was het toch een gedenkwaardig reisdoel, dat ik niet had willen missen. We staan nog maar aan het begin van het massatoerisme, dus het zal nog wel veel erger worden. Wen er maar aan!

De kust van Donegal is onvergetelijk mooi, je reist van het ene uitzicht naar het andere en daar kom je gelukkig nauwelijks toeristen tegen, die doen alleen aan wat als highlight is gekenschetst door touroperators. Prachtig en onvergetelijk was het bezoek aan St John's Point, een uiterst smalle landstrook in de oceaan, aan het eind waarvan een vuurtoren nog wat licht in de duisternis schenkt en waar je voortreffelijk kunt zien hoe ooit eens lava over het land werd neergekwakt, lang voordat er organisch leven was ontstaan.


Het was ook daar dat we een gerestaureerd landmark zagen: witte stenen die tezamen het woord EIRE vormden en daarboven het nummer 70.  De geschiedenis van dit fenomeen gaat terug naar de Tweede Wereldoorlog en die kun je hier vinden. En tot slot kan ik niet nalaten hier de Ierse luchten te eren die werkelijk onovertroffen zijn. En als u weet dat ik een liefhebber van Guinness en behalve van Schotse, ook van Ierse whiskey (let op de -e- die in Schotse whisky verboden is) ben, dan weet u dat dit een welbestede reis is geweest.


De volledige fotoreportage van deze reis vindt u hier.

dinsdag 21 mei 2019

Maar dan is het te laat


Onze zelfbenoemde grootste intellectueel van Nederland schreef een uitgebreid essay over het werk van de Franse schrijver Houellebecq. Het essay werd gepubliceerd in het periodiek American Affairs. Om het voor u een stuk eenvoudige te maken heb ik dat essay voor u vertaald met behulp van het onvolprezen vertaalprogramma deepl.com vergeleken waarbij googletranslate nog in de kinderschoenen staat. U vindt de Nederlandse tekst van het essay van Baudet hier.


De wereld van Houellebecq wordt voornamelijk bevolkt door cynische, materialistische, nihilistische mannen en vochtige kutjes. Daarmee is niet gezegd dat Houellebecq niet kan schrijven, ik las al zijn boeken. Maar ofschoon hij enerzijds de vinger op de zere plek weet te leggen, ontbreekt bij hem iedere relativering. Ja, het is absoluut verdedigbaar om naar de wereld te kijken zoals Houellebecq. Maar nee, het is daarmee niet gezegd dat zijn wereldbeeld volledig samenvalt met wat we waarheid of werkelijkheid zouden willen noemen. Ik ga hier verder niet in op het werk van Houellebecq maar verwijs u naar mijn bespreking van zijn laatste roman, Serotonine. Dat volstaat om de blik van Baudet enigszins te relativeren.


Baudet haakt gretig aan bij Houellebecq omdat diens nihilisme hem een uitstekende kapstok biedt om zijn stokpaardje nog eens aan op te hangen: de moderne Westerse mens is van zijn essentie vervreemd geraakt en is hard op weg naar een samenleving zonder sociale samenhang, waarin het individu weliswaar is heilig verklaard maar waarin datzelfde individu zich niet meer thuis kan voelen.

Ik heb er geen bezwaar tegen te wijzen op de risico's van te ver doorgedreven individualisering. Sociale samenhang is enorm belangrijk maar wordt steeds moeilijker in een wereld waarin het fysieke contact tussen mensen bijna volledig vervangen wordt door digitaal contact. Wij kennen nauwelijks nog een offline wereld, we zijn vierentwintig uur per dag online. De vraag is alleen wat het juiste antwoord is op zulke ontwikkelingen.

Het beeld dat Baudet schetst is inktzwart maar dat zijn we van hem gewend. De Westerse mens leidt aan zelfhaat en laat zich uitvagen door homeopathische verdunning met andere rassen enerzijds en een dalend geboortecijfer anderzijds. En dat dalend geboortecijfer is dan weer een gevolg van het feminisme, het abortusbeleid en een ruimhartige euthanasiewetgeving.


Het gaat me niet zozeer om wat Baudet allemaal opschrijft in dit essay, het gaat me vooral om wat hij níet zegt. Hij zegt niet hardop dat hij abortus wil terugdringen, dat hij feminisme een halt wil toeroepen of dat hij euthanasie onmogelijk wil maken. Hij schrijft wél: "Tegenwoordig mag zelfs het nieuwe leven (in de baarmoeder) vernietigd worden zodat de individuele vrijheid niet verstoord wordt. In Nederland (waar ik leef) wordt zelfmoord gefaciliteerd zodat ook hier geen beperkingen, zoals de plicht om voor je ouders te zorgen, op het individu rusten". Ik vind zulk een voorstelling van zaken ronduit kwaadaardig.

Maar als ik vrouw was, zou ik mij ernstig zorgen maken om de stijgende populariteit van dit intellectuele warhoofd. Ook als man baart dit fenomeen mij grote zorgen. Baudet over vrouwenemancipatie: "Neem de emancipatie van vrouwen… Hun ‘bevrijde’ status wordt doorgaans gezien als de grote triomf van de late liberale samenleving… Maar hoe pakt het werkelijk uit? Wat gebeurt er als ze dertig zijn? Als ze fulltime blijven werken, wordt het vormen van een gezin moeilijk, zo niet onmogelijk. Dit is waarom vrouwen in de westerse wereld steeds minder kinderen krijgen.."


Ik zeg het u nogmaals: deze politicus staat met zijn rug naar de toekomst en voert u terug naar een tijd waarin de problemen van vandaag nog lang niet bestonden. Hij voert u terug naar een plaats en een tijd waar geen oplossingen te vinden zijn. Het is de illusoire boodschap van een messias, die uiteindelijk slechts een rattenvanger blijkt te zijn. Lieve mensen, gebruik uw verstand en trap er niet in. Baudet heeft niets goeds voor u in petto. Teleurstelling zal uw deel zijn maar dan is het te laat.

vrijdag 17 mei 2019

Autistisch Alpenvolkje wijst hoofddoekjes af


In Oostenrijk hebben de nationalistische populisten hun zin gekregen: de regering verbiedt basisschoolleerlingen een hoofddoekje te dragen. Hiervoor worden twee redenen aangegeven: het hoofddoekje is een symbool van vrouwenonderdrukking en bedekt het hele hoofd. Een keppeltje en een patka worden niet verboden want die bedekken niet (?) het hele hoofd. Het lijkt mij vooral een symbolische maatregel want er zijn maar weinig moslimmeisjes die een hoofddoekje dragen. Daar beginnen ze doorgaans pas in of na de puberteit mee.


Waarom de Oostenrijkse regering zich nu specifiek op kinderen richt is mij een raadsel maar het maakt een perverse indruk. Voor zover ik kan nagaan bedekt een patka wel degelijk het hele hoofd. De maatregel is simpelweg alleen op de moslimgemeenschap gericht. Met een beroep op onze joods-christelijke wortels. Heel fijnzinnig van dat autistisch Alpenvolkje dat Hitler en zijn trawanten destijds maar al te gretig binnenhaalde. Ik zou me diep schamen als ik Oostenrijker was. Overigens verklaarde Wilders deze discriminatoire Oostenrijkse maatregel te verwelkomen en hij zou het liefste zien dat die vandaag nog ook in ons land zou worden ingevoerd.

donderdag 16 mei 2019

Vrij zijn van godsdienst


De Raad van State is van mening dat een verbod op onverdoofd slachten een te grote aantasting is van de vrijheid van godsdienst en daarmee in zou druisen tegen de rechten van de mens. Dit is een bizar onderdeel en het beste bewijs dat we onze Grondwet eens grondig moeten herzien.


De vrijheid van godsdienst is een mooi beginsel maar helaas geeft het geen enkel antwoord op de vraag wat te doen als diezelfde vrijheid tot discriminatie leidt. Wat mij betreft is de vrijheid van godsdienst op zijn best een secundair recht zolang het maar onder alle denkbare omstandigheden ondergeschikt is aan het antidiscriminatiebeginsel.


Ik ben geen jurist maar ik vind het grotesk te moeten lezen dat een verbod op onverdoofd slachten in zou druisen tegen de mensenrechten. Zulke rechtspraak is grondig aan herziening toe. In zijn manifest Groen Liberalisme stelt filosoof Floris van den Berg terecht dat we niet langer van de rechten van de mens dienen te spreken maar van de rechten van alle levende wezens die kunnen voelen en lijden, inclusief de toekomstige generaties.


Hulde aan de Partij voor de Dieren die ondanks deze uitspraak van de RvS toch een wetsvoorstel indient. Geen kans van slagen, neem ik aan. En als we dan toch in de Grondwet aan het schrappen slaan, laten we dan meteen artikel 23 eruit slopen. Dat ruimt lekker op en maakt een heleboel zaken een stuk eenvoudiger. Vrijheid van godsdienst? Vrij zijn van godsdienst, bedoel ik!

maandag 13 mei 2019

Het leenstelsel wankelt...


...en dreigt te bezwijken onder stelselmatige druk. Ik blijf er echter bij dat de systematiek van het leenstelsel juist en eerlijk is. Van studenten mag worden verlangd dat ze zelf een bijdrage leveren aan de investering die de maatschappij bereid is in hen te doen. Als ze daartoe niet bereid zijn zijn ze kennelijk onvoldoende gemotiveerd om een studie te volgen.

De reden dat politieke partijen zich achter de studentenprotesten scharen is gelegen in het electoraat dat deze studenten vertegenwoordigen. Het leenstelsel is een impopulaire maatregel en tegelijkertijd niet belangwekkend genoeg om er een halszaak van te maken.

De enige echt nadelige consequentie van het leenstelsel is dat het invloed heeft op de mogelijkheid een hypotheek te verkrijgen. Op zich is dat logisch maar ik kan me ook voorstellen dat hier een technische oplossing wordt gekozen om het leed te verzachten of te voorkomen.

Jammer, dat zo'n volkomen terechte en eerlijke regeling nu dreigt te gaan verdwijnen.

vrijdag 10 mei 2019

Brexit - Behind Closed Doors, Part 2/2 (Storyville - BBC 4)

Brexit - Behind Closed Doors, Part 1/2 (Storyville - BBC 4)

EU-lidmaatschap hoort in de Grondwet thuis


Laat ik om te beginnen nog maar eens verklaren dat ik geen D66-stemmer ben. Maar de huidige partijleider Rob Jetten bevalt me wel. Niet alleen blijkt hij een goed debater te zijn en blijkt hij tegen een stootje te kunnen zonder meteen verongelijkt te reageren maar wat veel belangrijker is: hij komt geregeld met voorstellen en ideeen die hout snijden.

Jetten heeft het voorstel gedaan het EU-lidmaatschap van Nederland op te nemen in de Grondwet. Daarmee geef je als natie aan dat je dat lidmaatschap van het grootste belang vindt voor het welzijn en de toekomst van de natie. Zeventien landen hebben dat al gedaan, waaronder, zo lees ik in de Volkskrant, zelfs Hongarije.


Door het EU-lidmaatschap in de Grondwet te verankeren bewerkstelligen we dat ons land nooit in de positie van het Verenigd Koninkrijk kan komen, terwijl het anderzijds nog steeds mogelijk blijft de EU te verlaten. In het geval ons land de EU onverhoopt zou willen verlaten, dan kan dat alleen door middel van een Grondwetswijziging en dat is een zware procedure: twee lezingen met daartussen verkiezingen en tot slot een tweederde meerderheid in het parlement.

Tegenstanders zullen opmerken dat dit een veel te zware procedure is en dat het veel te lang zou duren om de volkswil te honoreren in het geval de uitslag van een referendum in het voordeel van een Nexit luidt. Maar daar staat tegenover dat het lidmaatschap van de EU een zeer complexe aangelegenheid is, dat het lidmaatschap over een lange periode van decennia tot stand is gekomen en dat het onzinnig en onverantwoord is dat lidmaatschap afhankelijk te maken van een doodsimpele ja/nee-vraag. In het VK kunnen we nu dagelijks zien hoe rampzalig dat uitpakt.


Dit kabinet zal evenwel nooit het voorstel van D66 willen honoreren. Er is onvoldoende draagvalk voor. Ook in het parlement is er geen tweederde meerderheid voor te vinden. Dat heeft zojuist besloten afscheid te nemen van de zinsnede 'ever closer union'. Met dank aan de SGP nota bene. Ja, het zijn lastige tijden voor een EU-bepleiter zoals ik.

donderdag 9 mei 2019

Wie vertegenwoordigen de gele hesjes dan?


U zag natuurlijk ook dat filmpje van gele hesjes op bezoek bij de premier. Twee dames weigerden de premier de hand te schudden, de tweede negeerde hem zelfs volkomen en bleef in gesprek op haar mobieltje. Stuitende onbeschoftheid natuurlijk. Maar de dames vinden zichzelf nogal flink. Dat filmpje kan niet vaak genoeg herhaald worden. De woordvoerster van de gele hesjes NL vertelde dat ze de premier geen hand had gegeven omdat hij haar niet vertegenwoordigt.

En wie vertegenwoordigen de gele hesjes dan wel? Met zulke onwellevendheid en onbeschoftheid plaats je jezelf buiten iedere discussie. Er schijnt een manifest van de gele hesjes te zijn maar in welke krochten wordt er niet bij vermeld. Op internet is het nergens te vinden.

Natuurlijk moet je niet naar de vorm maar naar de inhoud kijken. En natuurlijk zijn er groepen in de samenleving die zich niet of niet voldoende vertegenwoordigd voelen. Maar dit is wel de essentie van de democratie. Die gele hesjes zouden eerst eens een spoedcursus in normaal fatsoen en in de beginselen van de democratie moeten volgen. Je kunt er gif op innemen dat een bindend referendum een centrale plaats in hun manifest inneemt. Ze zouden het liefste het parlement opzij schuiven.

Ik gruw van de onbeschaamdheid en onkunde van deze assertieve burgers. Ze hebben er niets van begrepen. Of denkt u daar anders over?


De roots van de SP: ranzigheid


In een uitgebreid interview blikt Liliane Marijnissen terug op de laatste verkiezingen en konkludeert dat de SP terug moet naar haar roots. Nooit geweten dat ze het daarbij over ranzigheid had. U heeft natuurlijk ook al dat ronduit walgelijke filmpje van de SP gezien over Hans Brusselmans. Een kind kan zien dat hier  Frans Timmermans op de hak wordt genomen. Desalniettemin doet de voorzitter van de SP het voorkomen alsof die gelijkenis puur toeval is. "Goh, nu u het zegt!"
Meestal verstrek ik bij verwijzingen naar uitingen in de media elders een link maar dat laat ik nu maar achterwege. U weet het filmpje zelf wel te vinden.


Onversneden anti-Europa. Op zich mag dat natuurlijk maar de stijlmiddelen die de SP hier inzet zijn door elke morele grens gezakt. Het is een uiterst leugenachtige clip (in drie minuten tien leugens, aldus Wagendorp; Trump doet het de SP niet na) waarin vol op de man wordt gespeeld. Wat mij betreft plaatst de SP zich hiermee definitief buiten het debat. Asscher merkte terecht op: "Verdeeldheid op links is een zegen voor rechts".


Ik kan me niet voorstellen dat Jan Marijnissen in kan stemmen met dit soort ranzigheid. Hoe het ook zij, zijn dochter verkwanselt nu alle politieke goodwill die de SP dor de jaren heen heeft verdiend. Het is over en uit met deze partij. Terecht uit Wagendorp in de Volkskrant de hoop dat deze politieke porno de SP als een boemerang in het gezicht zal treffen. Ik wens het SP-electoraat vooral wijsheid en niveau toe, er zijn alternatieven!

donderdag 2 mei 2019

Vaccinaties: tijd voor de rechter

In de Volkskrant van vandaag mogen twee moeders uitleggen waarom ze hun kinderen niet laten vaccineren. Zij baseerden zich op de inmiddels bekende prietpraat van lieden die op internet aller onzin over vaccineren bijeen scharrelen. Bij Pauw mocht gisteravond een vader komen vertellen waarom hij zijn kinderen niet liet vaccineren. Hij beriep zich op rapporten van het RIVM. Wat hij vertelde was aantoonbaar onjuist maar Pauw had verzuimd deze vader te confronteren met een zegsman van het RIVM. Daarom hier nog maar eens een verwijzing naar de website van het RIVM over deze materie. Lieve mensen, lees dit nu eens, zo moeilijk is het niet.

Inmiddels heeft kinderopvang Berend Botje besloten niet ingeënte kinderen te weigeren. Dat is immers de enige manier om zeker te stellen dat de overige kinderen maximaal worden beschermd. Natuurlijk kunnen kinderen ook buiten de crèche worden aangestoken maar dat is geen steekhoudend argument. De kinderopvang is de plaats bij uitstek waar virussen alle gelegenheid krijgen zich te verspreiden.


Boink wijst er terecht op dat het weigeren van kinderen op crèches geen afdoende maatregel is om de verspreiding van besmettelijke ziekten tegen te gaan. De overheid moet zich veel meer inspannen om de vaccinatiegraad boven de 95% te krijgen. Daarmee wordt immers groepsimmuniteit mogelijk gemaakt. En dan is er altijd ruimte voor een kleine groep mensen die op religieuze of andere gronden afziet van vaccineren. Momenteel bedraagt de vaccinatiegraad 92%.

Nu zijn er ouders die zich erover beklagen dat hun kind niet naar de kinderopvang kan. Zij verklaren zich gediscrimineerd te voelen en stappen naar de rechter. Je hoort ze met geen woord over het risico dat hun niet ingeënte kind andere kinderen aansteekt en daarmee in gevaar brengt. Het is werkelijk te zot voor woorden. Maar het is prima dat zulke onverantwoorde ouders naar de rechter stappen. We hebben die jurisprudentie nodig.