maandag 13 mei 2019

Het leenstelsel wankelt...


...en dreigt te bezwijken onder stelselmatige druk. Ik blijf er echter bij dat de systematiek van het leenstelsel juist en eerlijk is. Van studenten mag worden verlangd dat ze zelf een bijdrage leveren aan de investering die de maatschappij bereid is in hen te doen. Als ze daartoe niet bereid zijn zijn ze kennelijk onvoldoende gemotiveerd om een studie te volgen.

De reden dat politieke partijen zich achter de studentenprotesten scharen is gelegen in het electoraat dat deze studenten vertegenwoordigen. Het leenstelsel is een impopulaire maatregel en tegelijkertijd niet belangwekkend genoeg om er een halszaak van te maken.

De enige echt nadelige consequentie van het leenstelsel is dat het invloed heeft op de mogelijkheid een hypotheek te verkrijgen. Op zich is dat logisch maar ik kan me ook voorstellen dat hier een technische oplossing wordt gekozen om het leed te verzachten of te voorkomen.

Jammer, dat zo'n volkomen terechte en eerlijke regeling nu dreigt te gaan verdwijnen.

Geen opmerkingen: