donderdag 9 mei 2019

Wie vertegenwoordigen de gele hesjes dan?


U zag natuurlijk ook dat filmpje van gele hesjes op bezoek bij de premier. Twee dames weigerden de premier de hand te schudden, de tweede negeerde hem zelfs volkomen en bleef in gesprek op haar mobieltje. Stuitende onbeschoftheid natuurlijk. Maar de dames vinden zichzelf nogal flink. Dat filmpje kan niet vaak genoeg herhaald worden. De woordvoerster van de gele hesjes NL vertelde dat ze de premier geen hand had gegeven omdat hij haar niet vertegenwoordigt.

En wie vertegenwoordigen de gele hesjes dan wel? Met zulke onwellevendheid en onbeschoftheid plaats je jezelf buiten iedere discussie. Er schijnt een manifest van de gele hesjes te zijn maar in welke krochten wordt er niet bij vermeld. Op internet is het nergens te vinden.

Natuurlijk moet je niet naar de vorm maar naar de inhoud kijken. En natuurlijk zijn er groepen in de samenleving die zich niet of niet voldoende vertegenwoordigd voelen. Maar dit is wel de essentie van de democratie. Die gele hesjes zouden eerst eens een spoedcursus in normaal fatsoen en in de beginselen van de democratie moeten volgen. Je kunt er gif op innemen dat een bindend referendum een centrale plaats in hun manifest inneemt. Ze zouden het liefste het parlement opzij schuiven.

Ik gruw van de onbeschaamdheid en onkunde van deze assertieve burgers. Ze hebben er niets van begrepen. Of denkt u daar anders over?


5 opmerkingen:

John Wervenbos zei

Ongenoegen is niet algemeen, maar gaat alle kanten op binnen alle gelederen. In ultieme zin: Hobbess oorlog (strijd) van allen tegen allen. Dus ja, wie vertegenwoordigt die ene dame die Rutte geen hand gaf? Als ze echt lef hebben maken ze de inhoud van dat manifest openbaar.

John Wervenbos zei

Oh waren het twee dames niet hun hand niet uitstaken. Zal het filmpje nog eens bekijken.

John Wervenbos zei

En die leuze aan het einde: Allen samen, allen samen, hee hee, allen samen, allen samen', is natuurlijk volstrekt inhoudsloos en illusoir.

John Wervenbos zei

En tenslotte: ongenoegen draagt twee kanten, twee zijden van één medaille, de ene is afkeer en de andere is haat. Goethe schreef eens: Afkeer is passief en haat is actief misnoegen. Alle mensen kennen en dragen die aandoeningen en daarmee verbonden percepties. Ze willen uitbannen is niet wenselijk. Kanaliseren en veredelen is wat anders. Maar dat vergt veel, veel van het ontwikkelingsvermogen van een mens.

enno nuy zei

Mee eens John, uiteindelijk stap ik wel over dat onbeschofte gedrag heen maar wat erger is: deze mensen hebben geen notie van de werkelijke inhoud en betekenis van democratie. Het liefste zouden ze het parlement opzij schuiven en vervangen door bindende referenda. En, minstens even treurig: ze hebben ook niet het vermogen om gestructureerd na te denken en verder te kijken dan alleen het eigenbelang. Tegelijkertijd, ter relativering, het is maar een verwaarloosbaar klein clubje dat onevenredig veel aandacht krijgt.
Ik heb ook enkele dagen overwogen er geen aandacht aan te schenken maar het was die onbeschoftheid die me uiteindelijk deed besliten er toch iets over te schrijven.