donderdag 23 mei 2024

From the river to the sea

 

We gaan duistere tijden tegemoet, met een kabinet dat volstrekt kritiekloos pro-Israël is. We gaan in rap tempo de Duitsers achterna die überhaupt geen pro-Palestijnse demonstraties accepteren. Nu wil de Tweede Kamer de slogan From The River To The Sea verbieden omdat die aan zou zetten tot geweld tegen Israël. Maar ik ga zelf over de woorden die ik gebruik en ik daag iedereen uit om mij voor de rechter te brengen vanwege deze slogan. Ik heb niets met antisemitisme maar minder nog met de Israëli die zich willens en wetens laten misleiden door Netanyahu. Israëli die de Holocaust instrumentaliseren maar ondertussen voor de nazi's niet onderdoen. Het is te afschuwelijk voor woorden. Maar ik laat mij door niemand de mond snoeren. Zeker niet door een Tweede Kamer die nu een monstrum heeft gebaard: een rechtsradikaal kabinet.

dinsdag 21 mei 2024

Cemlyn en Holyhead

 

Aan de Cemlyn Bay vind je direct achter het strand een klein binnenmeer, zoet water. Broedplaats voor talloze vogels, scholeksters, allerlei soorten ganzen en meeuwen maar ook de kleine witte reiger vliegt er rond. In knap een uur loop je er om heen. Veel vogelaars hier.


Daarna bezochten we Holeyhead waarvandaan ik een mensenleven geleden eens vertrok naar Rosslare in Ierland. We hadden geluk dat de zon scheen want op een regenachtige dag moet Holyhead het toppunt van treurigheid zijn. Alles, werkelijk alles is hier vervallen, afgedragen, versleten, ruïneus, of op het punt staan afgebroken te worden. Hier is het armoe troef. Als de haven er niet was zou het stadje allang verdwenen zijn.

maandag 20 mei 2024

Jeroen Brouwers over Ronald Plasterk

 

Op Tzum (ga er eens kijken, als u wel eens een boek leest kunt u hier niet om heen!) vond ik een heerlijke lofzang van Jeroen Brouwers op Ronald Plasterk. Niemand kon zo heerlijk uithalen en schelden als Jeroen Brouwers. Plasterk heeft zich inmiddels teruggetrokken maar laten we ons geen illusies maken: wie komt er voor in de plaats? Maar nu even genieten!

Zelfvoldane krielhaan, zingende ­cowboyhoed, bewindclown, olijke ­jodelaar, Haantje Hoedemans, sidderspook, popcornsocialist, amateurzanger, vrijetijdsschilder, Jantje ­Pedantje, opschepper, zijne hufterigheid, kampvuurgitarist, cultuurpotentaat, krielbaasje, kleinebeestjesbioloog, windvlaag, cultuurleguaan, clowntje, ijdele flapdrol, krukken­piloot, leeghoofd, Mister Bean, kermis­cantor, cultuurnevelsliert, overheidsklapstuk, windhalm, laffe spaniël, valse zanger, stiekeme lafbek, jokkebrok, draaitol, miezerd, rancuneus ventje, schertsminister, microbovenmeester, hoedemans, ­kabouter Beam, middenstander, ­gekreukelde staatsman, praatjes­maker in machtspositie, bollebof, ­ijdeltuit, dilettantartiest, Grootgrut, niets voorstellend type, zelfingenomen pipo, gezagsbobo, kukel, kerel, protserig mager haantje, windbuil en intellectueel van het loze knoopsgat, zichzelf opblazend als een feestcondoom. 

 

Eglwys Llanbadrig

 

Oftewel St Patrick's Church, dat de oudste kerk in Wales moet zijn, gesticht in het jaar 440. De plaatselijke pubuitbater vertelde ons dat de kerk is gebouwd op oude ruïnes van een druïdegemeenschap. Het is nu een christelijke kerk maar in en rond het altaar zie je duidelijk islamitische tegeltjes en ook de ramen hebben islamitische motieven. Ja, die Welshmen zijn tolerant als geen ander en ze respecteren andermans geloof, zo vertelde onze zegsman. St Patrick zou juist op deze locatie schipbreuk hebben geleden. Deze kustroute is ronduit spectaculair en wat ons vooral opviel is de zeer behoorlijke biodiversiteit. Een enorme variatie in bloemen en planten. Talloze zeevogels en op het eiland Middle Mouse konden we met de verrekkijker onder meer Jan van Genten onderscheiden.zondag 19 mei 2024

Anglesey

Wij zitten een week op Anglesey, een eiland in het noordwesten van Wales. We kwamen aan in flarden van zeevlam met sterk wisselende temperaturen maar naar het zich laat aanzien zal de temperatuur de komende week ver boven de twintig graden blijven. We rekenen ons rijk en tellen onze zegeningen. Gisteren bezochten we het pittoreske Conwy en vandaag beliepen we een deel van de coastal walk tot aan de nucleaire powerplant Magnox, Wylfa Site. Deze energiecentrale produceert electrische energie maar ook plutonium-239 voor het Britse kernwapenprogramma. Topsecret dus, het gebied is verboden voor drones maar de powerplant is in 2015 gesloten en wordt nu alleen nog gebruikt voor de productie van energie via waterkracht.

Het kustpad is adembenemend mooi, zeker in deze prachtige weercondities. Vermoedelijk kun je, zeker vanaf Holyhead, Ierland met het blote oog zien maar daarvoor zijn helderder condities vereist. Het is hier buitengewoon rustig en stil. De bevolking maakt niet de armzalige indruk als bijvoorbeeld in Noord Ierland maar de mensen hebben het hier niet breed. Vriendelijk volk, dat zeker en geregeld komen we n contact met markante types. 


vrijdag 17 mei 2024

Bosma is een hardcore rechtsradikaal

 

Wat mij betreft is Bosma nu wel definitief door de mand gevallen. Men meent hem alom te moeten prijzen voor zijn vermeend onpartijdig voorzitterschap van de Tweede Kamer maar ik zing niet mee in dat koor. Nu kapittelde hij Laurens Dassen van Volt omdat hij de PVV een rechtsradikale partij had genoemd. Je mocht linkse partijen wel wegzetten als radikaal links, aldus Bosma, omdat dat een andere connotatie had dan radikaal rechts. Radikaal rechts doet hem teveel denken aan nationaalsocialisme en dat zou niet terecht zijn. Bosma is een enge man, met een heel naar karakter vooral.

Zelf had Kamerlid Bosma er geen enkele moeite mee om over 4 mei te praten als de dag waarop de slachtoffers van het (nationaal)socialisme werden herdacht. Moet ik voor u nog even toelichten waarom de PVV rechtsradikaal is? Hier komt'ie dan: als je journalisten uitmaakt voor tuig van de richel, als je ons parlement een nepparlement noemt, als je Nederlandse rechters uitmaakt voor laf en incompetent en de Grondwet wil wijzigen om hun benoeming voor het leven ongedaan te maken, als je termen als kopvoddentaks bedenkt en islamitische Nederlanders en moslims in het algemeen wegzet als gevaarlijk en onbetrouwbaar, als je een politieke partij opricht om vervolgens elke vorm van partijdemocratie uit te sluiten, als de partijleider het enige lid is van zo'n partij, als je omvolkingstheorieën de wereld in helpt, wie wil dan nog beweren dat zo'n partij niet rechtsradikaal zou zijn?

woensdag 15 mei 2024

Oh nee hè?

 

Lees ik toch zomaar in de krant dat Wilders Plasterk zou hebben benaderd om premier te worden. Laat dit niet waar zijn! De grootste ijdeltuit die er in ons land rondloopt, een professor die op een slinkse manier aan patenten komt en er vervolgens schatrijk mee wordt. Lid van de PvdA nota bene. En columnist voor de Telegraaf. Dit is een horrorscenario!

dinsdag 14 mei 2024

Bij protesten komt de hypocrisie vanzelf bovendrijven

 

Kijk toch eens hoe politici over elkaar heen struikelen om afstand te nemen van studentenprotesten tegen Israël. Laat ik voorop stellen dat ik helemaal niets moet hebben van de vernielingen die worden aangericht. En ik ben er ook geen voorstander van demonstranten hun gezicht achter maskers verbergen. Wie zich publiekelijk uit wil spreken doet dat met open vizier of houdt zijn bek.

Maar terug naar de studentenprotesten. Toen Rusland Oekraïne binnenviel was de UvA er als de kippen bij om alle banden met Russische universiteiten te verbreken. Hoe onredelijk is dan de eis van studenten dat de universiteiten nu ook alle banden met Israëlische universiteiten verbreken? Van hen is immers algemeen bekend dat ze alle betrokken zijn bij de defensie-industrie in hun land. Maar de universiteitsbesturen verklaren dan dat dat ten koste zou kunnen gaan van individuele universiteitsmedewerkers die niets van doen hebben met die defensierelatie. Gold dat dan niet ook voor individuele Russische medewerkers aan de alma mater?

Veel erger nog vind ik de reactie van onze nationale politici en dan heb ik het met name over Wilders, van der Plas, Rutte en Yesilgöz. Zoek maar eens op in welke heftige bewoordingen zij de studenten de les lezen. Terwijl diezelfde politici helemaal niets hebben ondernomen tegen onze protesterende boeren/terroristen die niets anders deden dan geweld en intimidatie gebruiken. Kritiekloos rennen deze politici achter Netanyahu aan, ongeacht de door hem begane misdaden. En in bovenstaande zin kunt u 'Netanyahu' vervangen door 'de staat Israël'.

maandag 13 mei 2024

Wetenschap en activisme: neutraliteit bestaat niet!

 

In de NRC van vandaag staat een interessant artikel van Jessica V. Roitman, hoogleraar Joodse Studies aan de VU Amsterdam. Zij vindt activistische academici stuitend eenzijdig. Me dunkt dat hier het woord 'soms' ontbreekt, nu formuleert zij haar standpunt wel erg generaliserend. Er gaan wel vaker stemmen op die beweren dat wetenschappers zich verre van activisme moeten houden maar zulke geluiden hebben mij nog nooit overtuigd. Wel moet je erkennen dat een activistische wetenschapper de verdenking op zich laadt vooringenomen wetenschap te bedrijven . Er zijn klimaatwetenschappers die op een integere wijze onderzoek verrichten en de noodzaak voelen zich aan te sluiten bij maatschappelijke protesten tegen klimaatontkenners of te traag reagerende overheden. Zij worden door hun tegenstanders prompt niet meer serieus genomen. 

Ben je primair wetenschapper of primair een moderne mens die bewust in de samenleving staat. Voor het eindresultaat maakt dat niet uit. De wetenschapper is zich ervan bewust dat hij of zij zich aan de gangbare procedures en kwaliteitseisen heeft te houden. Indien dat niet het geval is, zal de wetenschappelijke gemeenschap hem of haar hierop afserveren. Kortom: natuurlijk heeft een wetenschapper het recht om deel te nemen aan activisme, mits de objectiviteit van diens wetenschappelijk werk maar niet onder druk komt te staan.

Hoogleraar Roitman maakt haar activistische collega's dus een dergelijk verwijt. Zij meent - zonder dat verder te onderbouwen - dat wetenschappelijk activisme vaak geworteld is in marxistische ideologieën. Kennelijk is dat op zichzelf al een voldoende aanleiding voor afwijzing tout court. Dan is er de eis van neutraliteit maar dat is mij te kort door de bocht. Je doet onderzoek en je komt tot uiterst verontrustende bevindingen maar de eis van neutraliteit staat je slechts toe jouw bevindingen kenbaar te maken aan de gemeenschap. Als die besluit jouw bevindingen terzijde te schuiven, jammer dan. Maar ik zou niet weten waarom een wetenschapper in zo'n geval niet zijn of haar stem zou mogen verheffen. 

Natuurlijk gaat het hoogleraar Roitman vooral om de kwestie Israël versus de Palestijnen. Zij schrijft: "Daar wordt een notoir complexe politieke strijd - een strijd die diplomaten heeft gefrustreerd, mensen van goede wil heeft verdeeld en aan beide zijden tientallen jaren aan lijden heeft veroorzaakt - teruggebracht tot een eenvoudig moraliteitsspel, waarbij Israël de rol van slechterik speelt". Maar zo complex is die strijd niet en ik denk dat het lijden van de Israëli niet in verhouding staat tot het beklagenswaardige lot van de Palestijnen, tot aan de dag van vandaag. En laat mij er meteen aan toevoegen dat de acties van Hamas op 7 oktober 2023 afschuwwekkend en onverdedigbaar waren, in alle toonaarden verworpen moeten worden en berecht moeten worden door het Internationaal Strafhof of het Internationaal Gerechtshof. Beide hoven worden overigens niet door Israël erkend want beschuldigd van antisemitisme.  

Zij verwijt Dutch Scholars for Palestine dat zij Israël een apartheidsstaat noemen. Maar zij weet ook dat die kwalificatie afkomstig is van Amnesty International en dat die konklusie tot stand is gekomen na zeer uitvoerig onderzoek. Maar aan het einde van haar betoog laat Roitman zien dat zij evenzeer een activistisch wetenschapper is als degenen die zij daarvan beschuldigt als zij schrijft: "... en ook dat Israël een raciaal, etnisch en religieuze diverse samenleving heeft die veel Arabieren en mensen met uiteenlopende afkomst en achtergrond als volwaardige burgers omarmt". Dat dit laatste een sprookje, zo niet een regelrechte leugen is, weet ook mevrouw Roitman. Zij ontmaskert hiermee zichzelf als een pleitbezorger voor Israël en nadrukkelijk niet voor de Palestijnen. Zij verwijt anderen Hamas niet te veroordelen voor 7 oktober maar weigert zelf ook maar iets te zeggen over het simpele feit dat er onder de Palestijnen  niemand meer leeft die ooit vrede heeft gekend. En tegelijkertijd doet zij het voorkomen alsof de Israëliërs evenzeer lijden als de Palestijnen onder de onwettige bezetting en etnische zuivering door Israël. Inderdaad mevrouw Roitman: neutraliteit bestaat niet!

vrijdag 10 mei 2024

De Ieren zijn te kort van memorie

 

Ik weet het, ze hebben hun Troubles gehad maar laten we eerlijk zijn, dat drama met meer dan drieduizend doden speelde zich vooral in het noordelijkste puntje van dit mooie eiland af. Die Troubles overigens waren het gevolg van onverdraagzaamheid tussen katholieken en protestanten (de protestanten wilden bij Engeland of het Verenigd Koninkrijk horen, de katholieken wilden aansluiten bij Ierland zelf), een vuurtje dat maar al te gretig werd opgestookt door Beëlzebub zelf, dominee Ian Paisley. Er is een indrukwekkende documentaire over deze tragische periode van de sympathieke Ieren, gemaakt door James Bluemel en Sian Mcilwaine: Once upon a time in Northern Ireland. Heeft u deze niet gezien, doe dat dan alsnog, zeer de moeite waard. U vindt de documentaire bij iedere streamingdienst.

Maar daar gaat het nu niet over. Nu worden de Ieren, dus zonder dat noordelijke puntje, lastig gevallen door immigranten die het Verenigd Koninkrijk ontvluchten omdat ze uitzetting van Rwanda vrezen. Niet zo gek natuurlijk dat ze daar niet naar uitkijken. Maar die Ieren zitten niet op die immigranten te wachten, "ik herken mijn eigen stad niet meer" lees ik in de NRC van vandaag. Nu heeft de Ierse rechtbank bepaald dat terugsturen van de immigranten naar Engeland niet mag, juist vanwege die deportatie naar Rwanda.

Ik geloof onmiddellijk dat het niet gemakkelijk zal zijn een plotselinge aanwas van immigranten in je land te herbergen. Inmiddels is 1 op de 5 Ieren niet in dat land geboren. Maar de Ieren mogen niet vergeten dat er tussen 1840 en begin twintigste eeuw vijf miljoen Ieren naar elders trokken. Bijna de gehele bevolking werd eigenlijk vervangen, in Ierland wonen  nog steeds vijf miljoen mensen. Wat de Ieren nodig hebben is een helder historisch besef en een competente regering.

woensdag 8 mei 2024

Verzuchting van moeder natuur

 


                            Dat ik je moeder ben, ik kan er niet aan wennen.

                            Soms denk ik: is het waar of is het waan?

                            Maar ’t is een feit, ik kan het niet ontkennen

                            want hoe dan ook, je bent uit mij ontstaan.

 

                            Primaten zijn er, ruim tweehonderd soorten

                            maar geen van alle doen ze kwaad.

                            Eén uitgezonderd want van al die soorten

                            ben jij de enige primaatpiraat.

 

                            Jij vindt mij wreed of hoe dat ook mag heten.

                            Wat mij verbaast is dat je niet beseft

                            dat ik niet zoiets heb als een geweten

                            en  jij mij met jouw wreedheid verre overtreft.

 

                            Je hebt je top bereikt van kunnen en van weten.

                            Je voelt je oppermachtig. Toch ben ik zo vrij

                            erop te wijzen dat je dít niet moet vergeten:

                            ik kan goed zonder jou maar jij niet zonder mij.

 

                            Jij bent de delinquent hier op míjn aarde.

                            En ik? Ik ben van jou de moeder-vijandin.

                            Jij spaart mij niet, zomin ik jou zal sparen.

                            Wat mij betreft kan jij de boom weer in.

 

                            Waarom nog over evolutie praten?

                            Zijn wij al niet te ver verwijderd van elkaar?

                            Had ik je maar in je boom gelaten

                            met een weekje bronst per jaar.

                 

                            Tom van Ewijk

                            Uit de bundel Een vrije neus (publicatie in voorbereiding)