donderdag 18 juli 2024

Arboretum Gimborn Doorn

 

Ik kende dit helemaal niet maar vandaag gingen we erheen. Een arboretum van 47 ha, geopend in 1925 en een initiatief van Max von Gimborn, een Duitser die later Nederlander werd en faam maakte met zijn inkt. Je komt zijn naam ook vandaag de dag nog vaak tegen. Als je wel eens een potje inkt koopt.

Dit arboretum is een werkelijk prachtige tuin geworden met vooral veel naaldbomen, want dat was de grote hobby van Max von Gimborn. Maar er staan ook heel veel andere exoten. En verspreid over deze tuin heeft men nu een kleine 34 beelden geplaatst en het arboretum biedt eigenlijk een volstrekt natuurlijke habitat voor zulke beelden. De kwaliteit van de beelden is wisselend, sommige zijn een beetje kitscherig maar dat zal ook een kwestie van smaak zijn. Voor de beleving van de tuin maakt het niets uit. Wij deden er twee uur over om de hele beeldenroute af te lopen en alles te bekijken.


Maakt een beeldhouwer een beeld pur sang of heeft hij al een locatie in gedachten waar het komt te staan? Als de beeldhouwer in opdracht werkt, zal de locatie aan hem of haar wel bekend zijn. Feit is dat de directe omgeving invloed heeft op het beeld of misschien preciezer gezegd: invloed heeft op de beleving ervan. Een tuin of een arboretum biedt een prachtige omgeving voor een beeld. Misschien omdat zo'n omgeving in  zekere zin neutraal is en geen extra inhoud verleent aan het beeld. Maar staat het aan de rand en ziet het uit op een open ruimte, staat het op een open plek in het bos, of juist tussen de bomen, dat maakt nogal wat uit. Maar misschien is het vooral dat een tuin of bos je altijd rust geeft, je wordt er niet meer afgeleid door andere dingen of zaken. En als je dan opeens een beeld tegenkomt is dat eigenlijk altijd een verrassing. U begrijpt het al, u moet er beslist eens gaan kijken. Wilt u alle foto's zien, klik dan hier.
dinsdag 9 juli 2024

Waterloopkundig bos

 


Goed verscholen tussen de bomen en bossen van Marknesse in de Noord Oost Polder ligt het Waterloopkundig bos. Een uitgestrekt gebied waar ingenieus aan het begin van de vorige eeuw talloze waterloopkundige proefstations bouwden om proeven te doen voor waterwerken j n binnen- en buitenland. De installaties zijn niet meer in gebruik omdat het moderne ontwerpen nagenoeg geheel gebaseerd is op computersimulaties. Wat er nu nog te zien is, is dan ook pure industriële archeologie. De natuur neemt de installaties langzaam maar zeker over. Negen modellen zijn aangewezen om te worden gerestaureerd. Het gehele project is nu opgenomen in het Land Art Project van de provincie Flevoland. Ga er eens kijken, het is meer dan de moeite waard en de toegang is gratis! En er is ook een heel fraaie catalogus van dit monument voor waterbouwkundig Nederland. U vindt de gehele fotoreportage hier.donderdag 27 juni 2024

How to Boat

De groene bedstee

 


Verscholen tussen Arnhem en Oosterbeek ligt het landgoed Mariëndaal, waar vroeger ooit eens monniken de baas waren en  er een prachtig bos aanlegden. Ook werd er een traject van enkele honderden meters aangelegd van beukhagen die naar elkaar toe werden getrokken zodat de stammen scheef gingen staan en naar elkaar toegroeiden. Een fraai staaltje cultuurtechniek in een prachtig ruim loofbomenbos, er is hier geen naaldboom te bekennen. Vogels zijn er helaas niet al te veel en ook bloemen zie je er niet of nauwelijks. Maar voor het overige een prachtig stukje aangelegde natuur in  een drukke stedelijke omgeving.

woensdag 26 juni 2024

Jonathan Pie: Heroes & Villains.

Het gevaar schuilt niet alleen in Wilders

 

Zoals u weet is de nieuwe coalitie van plan om de mogelijkheden om de overheid via de rechter aan haar afspraken en beloften te houden in te perken. Letterlijk werd door Kamerlid Stoffel (partijleider van de verwaarloosbaar kleine SGP) de volgende zin aangebracht in het Hoofdlijnenakkoord: ‘Er wordt onderzocht of en hoe nadere vereisten gesteld kunnen worden aan de representativiteit van belangenorganisaties met een ideëel doel’. Stoffel meent dat de Tweede Kamer de regering moet controleren en niet allerlei ideële clubjes. Heeft'ie helemaal gelijk in maar het probleem is nu juist dat die Tweede Kamer er vaak maar een rotzooitje van maakt en de regering weg laat komen met vage beleidsvoornemens en nietszeggende beloften waardoor officieel regeringsbeleid nooit wordt geïmplementeerd. En dat is precies de bedoeling van zo'n kabinet.

Het is natuurlijk onaanvaardbaar dat partijen als de VVD en NSC bereid zijn mee te werken aan het onmogelijk maken van werkelijke burgerparticipatie. Bij Milieudefensie merkt men terecht op dat deze club heel wat meer leden heeft dan de SGP. En leg mij maar eens uit waarom experts die optreden namens een zeer grote achterban van stemgerechtigde burgers de regering niet zouden mogen aanspreken op het uitvoeren van geaccordeerde wet- en regelgeving.

Van Yesilgöz weten we al dat ze weinig op heeft met de democratische beginselen maar ook Omtzigt valt hiermee definitief door de mand. Gelukkig is er nu de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur die nog eens haarfijn uitlegt dat de overheid het aan zichzelf te wijten heeft dat burgers of burgerorganisaties naar de rechter stappen om vastgesteld beleid te doen uitvoeren. Letterlijk zegt de Raad: dan moet je maar geen slechte wetgeving produceren en eens een keer werk maken van serieuze handhaving.

Laten we dus niet doen alsof er nu alleen maar een verwerpelijk kabinet aankomt omdat Wilders het daar voor het zeggen zal hebben. Ook de coalitiepartners zijn net zo schuldig aan het verziekende klimaat in ons land. Over BBB wil ik het niet hebben, dat is een quantité négligeable.

zondag 23 juni 2024

De prostaat is het beste bewijs tegen een god

 

Richard Dawkins beschreef al eens dat de zenuw die het strottenhoofd van een giraf aanstuurt een enorme omweg langs de lange giraffennek naar beneden en dan weer via een omweg omhoog naar het strottenhoofd maakt. Deze omweg ontstond doordat in de tijd, als gevolg van evolutie, de nek van de giraf steeds langer werd. Van een schepper mag je verwachten dat zo'n zinloze omweg vermeden wordt maar de evolutie, aldus Dawkins, kan nu eenmaal niet terug naar de tekentafel. 

Er is nog zo'n simpel voorbeeld: de prostaat. Om een of andere duistere reden loopt de urinebuis door de prostaat van de man en niet eromheen. Inmiddels weten we dat vrijwel alle mannen sterven met (en niet aan) prostaatkanker. Als gevolg daarvan zet de prostaat op en knijpt de urinebuis bij de man af. In je jeugd weet je niet beter als je met een stevige straal je urine afvoert. Maar gaandeweg verandert die klinkklaterende waterval (o heerlijk signaal van je goddelijke viriliteit!) in een miezerig kraantje-lek.

Een schepper die de urinebuis willens en wetens dwars door de prostaat laat lopen is een cynisch wezen die de helft van de wereldbevolking opzadelt met hinderlijke en vooral onnodige plasproblemen gedurende de laatste levensjaren. Anders gezegd: hoe vaker oude mannen in hun laatste levensjaren 's nachts naar het toilet moeten, hoe duidelijker het wordt dat een schepper nooit bestaan heeft. Dus wat die god van de mensen ook allemaal niet vermag, scheppen kan hij niet en het geeft te denken dat hij willens en wetens de man met volstrekt onnodige problemen heeft belast!

PS: u weet natuurlijk ook wel dat een opgezette prostaat niet betekent dat u kanker hebt en dat lage PSA-waarden niet betekenen dat u geen kanker hebt.

donderdag 20 juni 2024

Een laatste fietstocht in Drenthe

 

We fietsten dit keer tussen Drouwen en Rolde, rustig en redelijk zonnig weer. Het verblijf in Bronneger, zeker op deze camping (Hunebed) is ons uitermate goed bevallen. Sinds de groeten van Cuby ligt Grollo er nog steeds vredig bij. Wie kent niet de liedjes van deze bluesgigant die een prachtige stem had en geboren leek voor de blues. Zijn teksten waren jammer genoeg niet om te pruimen, neem maar een willekeurige song en luister er goed naar. Maar de muziek is onvergetelijk en de muzikanten ook: Harry Muskee, Eelco Gelling, Herman van Deinum, Herman Brood, Bertus Borgers,  Willy Middel, Hans Kinds, Dick Beekman. En Drenthe is ook mooi, we keren hier zeker terug!
woensdag 19 juni 2024

Erfgoedwandeling

 

Zo heette de tocht die we maakten vanuit het boomkroonpad, dat we overigens niet bezochten. Vanwaar deze naam? Het is ons ontgaan. Maar het was wederom een fraaie wandeling waarbij we vrijwel geen medewandelaars tegenkwamen. Het is een weliswaar bekend landschap van aangelegde bossen en cultuurlandschap met, hier in Drenthe, de nodige zwerfkeien. Maar het is tenminste landschap dat aan natuur doet denken. Natuur hebben wij in ons land niet meer, alles is verkaveld, door boeren ingenomen en weer afgestaan. Maar het moet gezegd, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten doen hun uiterste best iets van de oude sfeer weer op te roepen en natuurgebieden te creëren die met rust gelaten worden. De paddenstoelen zijn vroeg dit jaar. We sloten af met vier Alpenhoornblazers, die we al op minstens twee kilometer afstand hoorden. Een prachtig instrument met een geweldige klankkleur. De Alpenhoorn, die een werkelijk schitterend sonoor geluid geeft, kan alleen natuurlijke tonen produceren. Gelukkig wordt er nog steeds veel muziek voor geschreven.


maandag 17 juni 2024

Tussen Drouwen en Orvelte

 

Eindelijk een hele dag zonder regen, fietsweer want veel zon en geen al te stevige wind, die je , hoe je het ook keert, altijd tegen hebt. Veel paden door bossen en veengronden en voor het overige landbouwgrond. Een prachtige tocht van ruim 50 km waar we in alle rust uren over doen. De bereklauw staat hoog, hier en daar kom je reuzenexemplaren tegen. In de bomen horen we veelal de zanglijster en af en toe de zwartkop. Orvelte begint met twee betaald parkeren plaatsen en openbare toiletten. We fietsen er door heen zonder af te stappen. Authentiek bestaat niet meer in Nederland en zeker niet in oorden als Orvelte, een open-lucht-museum dat volgestouwd is met horeca om het maximale gewin te kunnen genereren. Je zal hier maar wonen? Ik moet er niet aan denken. Authentiek modern bestaat wel maar daarvoor moet je in Rotterdam zijn, de enige stad met allure in ons land.

zaterdag 15 juni 2024

Beelden in Gees

 

In Gees vond je een prachtige beeldentuin, Beelden in Gees geheten. Niet alleen de tuin was ongekend fraai, je kwam er ook vaak interessante of mooie of verrassende beelden tegen. Laat ik het zo formuleren: de artistieke kwaliteit was hoog. Nadat de oprichtster van de tuin Hieke de Hullu overleed werd de tuin overgenomen door een nieuwe kunstondernemer, broer en zus Dokter.

De tuin is nog steeds ongekend fraai, werkelijk een genot om er een uur of twee rond te lopen. Zoek de Tulpenboom maar eens op, een werkelijk schitterende boom die juist deze dagen vol in bloei stond! Met de kunst is het helaas een heel stuk minder. Ik zag niet één beeld dat mijn aandacht trok. Niets dat verraste of schuurde of je aan het denken zette, vraagtekens opriep. Integendeel, er stonden uitsluitend figuratieve beelden die het niveau van goed bedoelde huisvlijt amper ontstegen. Soms stond er gewoon kitsch. Zeer teleurstellend. Zeker als dit de nieuwe, jongere lichting sculpturisten moet zijn.Ik wil een uitzondering maken voor de kosmotronics van Harry Arling, prachtige constructies die aan de films van Mad Max doen denken. Ongelooflijk gedetailleerd en fantasierijk. Het moet een enorm geknutsel zijn om zulke werken te creëren. Nadeel is wel dat zijn werk onbetaalbaar is. De blauwe helm kost meer dan € 30.000!


Maar de tuin is prachtig, de toegang bedraagt € 11 per persoon en alleen die tuin is die toegang al waard. Ga er maar eens kijken, die beelden krijg je er gratis bij. Jammer is wel dat de naam Beelden in Gees kennelijk veranderd moest worden en de nieuwe eigenaren kozen voor een internationale benadering: BIG Art & Garden en u snapt het al: BIG staat voor Beelden In Gees. Voor mij hoeft zo'n rare naam niet.