zondag 30 mei 2021

De CDA-beerput in Limburg is nog lang niet leeg

 

De ene is amper van de voorpagina's verdwenen, of de andere dient zich alweer aan. Opnieuw een Limburgse CDA-er die niet weet hoe je het woord 'integriteit' schrijft. Nu gaat het om de voormalige Limburgse gedeputeerde Patrick van den Broeck die opdrachten verstrekte aan een bedrijf dat nog niet bestond. Dat nog niet bestaande bedrijf was van zijn vriendje Hermen Vrehen (inderdaad, de voorlaatste hier besproken corrupte Limburger), de man die in 28 instellingen en bedrijven een rol voor zichzelf opeiste en daar riant voor betaald werd.

Dat niet bestaande bedrijf, Boswerkt, werd pas na de opdracht opgericht, leverde nooit jaarstukken in en voldeed niet aan de plicht om mensen met een arbeidsbeperking in te zetten. Deze mijnheer van der Broeck is nu dijkgraaf bij het Waterschap Limburg. Hij is behalve in deze kwestie, ook nog in een tweede integriteitsonderzoek betrokken.

Volgens mij moeten ze bij de CDA Limburg alle politici en de door hen benoemde bestuurderen vervangen door functionarissen uit andere provincies. Het CDA Limburg is door en door verrot en verziekt. Remkes heeft het er maar druk mee.

vrijdag 28 mei 2021

Steun Elisabeth Bik

 

Zij is microbioloog die op zoek is naar wetenschapsfraude. Inmiddels is ze aangeklaagd door een Franse microbioloog van omstreden reputatie die op basis van volstrekt ondeugdelijk onderzoek blijft beweren dat hydroxychloroquine een deugdelijk medicijn tegen Covid-19 zou zijn. Bik heeft aangetoond dat zijn onderzoeksmethode rammelt, dat er geen ethische toestemming was toen het onderzoek al liep en dat zes patiënten uit het onderzoek zijn verdwenen, waarvan er vier overleden waren.

Deze omstreden microbioloog, Didier Raoult, houdt niet van kritiek en vindt het niet leuk dat hij ontmaskerd werd. Dus heeft hij een aanklacht tegen Bik ingediend: zij wordt nu beticht van intimidatie, afpersing en chantage. Bizar natuurlijk. We vertrouwen er maar op dat de aanklacht linea recta naar een prullenmand verdwijnt.

Op de website van change.org kunt u een petitie ondertekenen om Elisabeth Bik te steunen. Doet u mee? Charlatans als Raoult kunnen niet fel genoeg bestreden worden. Net als onze Willem Engel overigens, die nu een aanklacht heeft ingediend tegen de Belgische viroloog Marc van Ramst. Hier luidt de aanklacht smaad en laster, heel wat logischer dan de aanklacht van Raoult maar minstens zo pervers.Afstanden?

 

Op de website joshworth krijgt u een aardig inzicht in afstanden in ons melkwegstelsel. U zult er versteld van staan. En dan moet je proberen je een voorstelling te maken van intergalactisch reizen. Te bedenken dat de zon op zo'n enorme afstand op onze planeet temperaturen tot boven de vijftig graden celsius weet te bereiken.  Dat gaat je verbeelding eigenlijk te boven. Mind blowing noemen ze dat in het Engels.

Je kunt hier reizen in kilometers, aardes, lichtminuten, blauwe walvissen of aantallen Chinese Muur. Maar welke maat je ook neemt, je kunt je nauwelijks en voorstelling maken van de leegte van het heelal. En dan zitten we nog steeds in ons eigen zonnestelsel, daarbuiten hebben we ons Melkwegstelsel, daarbuiten hebben we oneindige aantallen andere Melkwegstelsels, daarbuiten... daarbuiten kunnen we voorlopig nog niet zien.

Na de euforie...

 

 
Eergisteren publiceerden LTO Nederland samen met enkele natuurorganisaties en MKB-Nederland en Bouwend Nederland een stikstofplan dat tegen een jaarlijkse kost van € 1,7 miljard de stikstofuitstoot in 2030 moet hebben teruggebracht met 40 procent. Ik waas daar voorzichtig positief over maar realiseerde me ook dat er vast en zeker kritiek op deze plannen zou komen. Daar hoefden we niet lang op te wachten. Met name van de zijde van milieuorganisaties en de wetenschap. NRC somde de belangrijkste bezwaren voor ons op.
 

In de eerste plaats biedt het plan geen enkel zicht op wat er na 2030 gebeurt, de uiteindelijke doelstelling is een reductie tot 50% in 2035 (Remkes adviseerde zelfs 70%) maar de ingediende plannen bieden daarop geen enkel zicht.

In de tweede plaats gaan de ingediende plannen ervan uit dat de stikstofemissie in zeer belangrijke mate kan worden bewerkstelligd met technieken. Maar gaswassing en verbeterde stallen zullen bij lange na niet de resultaten op gaan leveren die nodig zijn om de gestelde doelen te realiseren. 

In de derde plaats gaan de ingediende plannen uit van volstrekte vrijwilligheid. Als boeren in de onmiddellijke nabijheid van natuurgebieden echter niet mee willen werken aan bedrijfsverplaatsing, zijn er geen sancties opgenomen om toch tot resultaten te komen. Gedwongen verplaatsing of sluiting moet dan tot de mogelijkheden behoren. 

Tot slot, in de plannen is een stikstofbank opgenomen die alle maatregelen en de gevolgen daarvan registreert. Wat ontbreekt is een set van maatregelen in geval van het overtreden van regels of doelen die niet gehaald worden. Het plan spreekt wel van aanvullende maatregelen indien de beoogde resultaten niet gehaald dreigen te worden maar zegt helemaal niets over wat voor soort maatregelen dat dan zouden moeten zijn.

Wie kwaad wil denken vermoedt of vreest dat de agrarische en bouw bedrijfstakken vooral tijd willen kopen om door te gaan waarmee ze bezig zijn. Zo cynisch wil ik, zeker niet nu al, niet zijn. Ik blijf hopen dat er nu een serieuze discussie met alle direct betrokkenen op gang komt die tot zekere en verifieerbare resultaten gaat leiden. We kunnen niet anders, er is geen keus meer.

Ons zonnestelsel is fantastischer dan wij ons kunnen voorstellen

 

De zon bevat 99,86% van de massa van het volledige zonnestelsel. De buitenste waterstoflagen van de zon zijn goed voor 70 procent van de totale massa van het zonnestelsel, gevolgd door helium (28 procent). Onze planeet bevat 0,0003% van de massa van het volledige zonnestelsel. De 7,7 miljard mensen op aarde vormen slechts 0,00000000005% van de totale massa van onze planeet. De Britse wetenschapper Peter Makin beweert dat de aarde 14.000 miljard keer zwaarder is dan alle mensen bij elkaar. De zon is 332.946 keer zwaarder dan de aarde, dus de zon is ruwweg 4,6 triljoen (4.661.244.000.000.000.000) keer zwaarder dan alle mensen bij elkaar. Deze gegevens en nog 18 andere wetenswaardigheden over ons zonnestelsels vindt u in een heerlijk artikel in SCIENTIAS.

Sowieso een schitterend blad, dat een behoorlijk actueel overzicht geeft van de stand van zaken in talloze wetenschapsrichtingen. Als je er eenmaal in begint te bladeren ben je voor je het weet twee uur verder en nog lang niet klaar. Kan ik u van harte aanbevelen.

What would it Look like with all the planets between the earth and the m...

woensdag 26 mei 2021

Meer Kamerleden of toch een kiesdrempel?

 

Er sneuvelen steeds meer Kamerleden aan een burn-out. De werkdruk is te hoog. Ik neem dat voetstoots aan. De kwaliteit van ons landsbestuur is gebaat bij gezonde politici die, tegen een alleszins redelijk salaris, hun volksvertegenwoordigende taak kunnen vervullen met voldoende professionele ondersteuning.

Sinds 1956 heeft onze Tweede Kamer 150 leden en er gaan nu stemmen op om dit aantal op te schroeven naar bijvoorbeeld 250 Kamerleden. De vraag is of dat veel soelaas gaat bieden. Een kort en snel vergelijk met enkele EU-landen levert het volgende beeld op (cijfers 2018).

VK 650 parlementsleden, 1 parlementslid per 101.170 inwoners, verdient € 88725 per jaar
FR 577 parlementsleden, 1 parlementslid per 117.587 inwoners, verdient 67.848 per jaar
D 709 parlementsleden, 1 parlementslid per 113.059 inwoners, verdient € 80.159 per jaar
NL 150 parlementsleden, 1 parlementslid poer 113.333 inwoners, verdient € 89.770 per jaar
SV 349 parlementsleden, 1 parlementslid per 29.232 inwoners, verdient € 78.887 per jaar
IT 630 parlementsleden, 1 parlementslid per 99.050 inwoners, verdient € 62.402 per jaar
SP 350 parlementsleden, 1 parlementslid per 142.900 inwoners, verdient 33.766 per jaar.

De Spanjaarden hebben het dus het zwaarst tegen een relatief laag inkomen. De Zweedse parlementsleden lijken een relatief riante positie in te nemen. Voor het overige zijn de verschillen per land niet substantieel te noemen. Het is dus maar de vraag os meer Kamerleden het probleem wel oplossen. Voor Nederland zou men de rekensom 11.000.000/150 = 73.333 dus 17.000.000/73.333 = 231 Kamerleden.

Je kunt deze materie ook anders benaderen door te stellen dat versplintering de kwaliteit van het Kamerwerk niet ten goede komt. In het algemeen is iedereen het hier wel over eens. Kleine tot zeer kleine fracties kunnen nooit het hele speelveld overzien en kunnen evenmin alle dossiers beheersen. Dus komt de kiesdrempel weer in zicht. Laten we eens kijken hoe dat bij de hierboven vermelde landen in elkaar steekt:

VK en FR, niet van toepassing, D 5%, NL 0,67%, SV 4%, IT variabel, SP 3%

Een dilemma want een kiesdrempel maakt toetreding van nieuwe politieke partijen gewoon een stuk moeilijker. Democratisch gezien blijft dat een zwaktebod. Klik maar eens op de illustratie hierboven. Ik denk dat de echte oplossing zit in het verbeteren van de parlementaire ondersteuning, voor alle fracties.

dinsdag 25 mei 2021

Sywert roasted

 

U heeft natuurlijk ook met gekromde tenen en samengeknepen billen de artikelen gelezen over die Sywert van Lienden die wel eventjes ons mondkapjesprobleem op zou lossen, gratis en voor niets, want hij deed het niet voor zichzelf maar voor de Nederlandse samenleving. Maar zoals wel vaker bleek ook dit keer de werkelijkheid wat weerbarstiger dan al die voorgespiegelde idealen. Sywert liet zich uiteindelijk fors betalen, behaalde er een miljoenenwinst mee en leverde ook nog eens ondermaatse kwaliteit. Weet u wat ik nou het minst vreemd vind aan deze hele gang van zaken? Dat Sywert lid is van het CDA. Daar hebben ze namelijk patent op corruptie en schimmige deals en zelfverrijking en uitgestreken gezichten.

Ik vermoed zo dat in deze hele kwestie de Nederlandse overheid ook het nodige valt te verwijten maar dat geeft Sywert niet het recht schijnheilig de weldoener uit te hangen en schathemeltjerijk te worden over uw en mijn rug. De belastingbetaler draait er voor op, laat dat helder zijn.

Sander Schimmelpenninck schreef er in de Volkskrant een uitstekende en bijtende column over, die is mij uit het hart gegrepen. Misschien ook uit het uwe.

Een nieuwe lente bij de boeren?

 

LTO Nederland heeft samen met Natuurmonumenten, Natuur & Milieu en VNO-NCW een voorstel ingediend om op provinciaal niveau stikstofmaatregelen door te voeren waarbij in 2030 de stikstofuitstoot met 40% is teruggedrongen. Met name de samenwerking met natuurorganisaties vind ik zeer verheugend. Partijen stellen voor hun plannen te laten doorrekenen door het PBL, het Planbureau voor de Leefomgeving, ook dat is zonder meer positief.

Met de plannen is op jaarbasis € 1,7 miljard gemoeid. Een fors bedrag dat vooral gebruikt wordt om boeren uit te kopen en herhuisvesting op andere locaties mogelijk te maken. Hiermee komt een scenario dat in Wageningen werd ontwikkeld en waar ik eerder over berichtte, een stuk dichterbij.

Ik hoop dat gauw duidelijk wordt hoe substantieel en haalbaar deze plannen zijn. Dan kan ik weer vriendjes met de boeren worden en dat is me wel wat waard. Laten we niet te vroeg juichen maar hoopvol klinkt dit alles wel.

Neem de democratische rechtsstaat op in de Grondwet

 

In een helder artikel in de NRC van 20 mei bepleit hoogleraar mensenrechten Barbara Oomen het expliciet opnemen van de democratische rechtsstaat in de Grondwet. U denkt misschien: is dat nou zo belangrijk? Nou, toch wel. Momenteel staat nergens in de Grondwet dat Nederland een democratische rechtsstaat is. Democratie en rechtsstaat zijn bij ons niet los verkrijgbaar en dat vinden de meeste mensen vooralsnog wel zo prettig.

Maar nog belangrijker, aldus Oomen, biedt die extra bepaling een waarborg tegen het opheffen van de democratie, het schrappen van artikel 1 en waarborgt ze een onafhankelijke rechterlijke macht. De vraag is dan hoe zo'n bepaling nul - want het is de bedoeling dat de Grondwet begint met de nieuwe tekst - eruit zou moeten zien.

Al in 2010 stelde de Staatscommissie Grondwet voor de volgende drieledige tekst te gebruiken:
1. Nederland is een democratische rechtsstaat
2. De overheid eerbiedigt en waarborgt de menselijke waardigheid, de grondrechten en de fundamentele rechtsbeginselen
3. Openbaar gezag wordt alleen uitgeoefend krachtens de Grondwet of de wet.

Vraag me niet waarom, maar deze tekst is in de tussenliggende jaren gesneuveld. Demissionair minister Ollongren heeft nu een wetsvoorstel ingediend waarbij artikel nul uit slechts één korte zin bestaat: "De Grondwet waarborgt de grondrechten en de democratische rechtsstaat". Onder het motto "iets is beter dan niets" kan ik zo'n tekst alleen maar verwelkomen. Laten we hopen dat de Grondwet inderdaad in deze zin kan worden aangepast want een wijziging in de Grondwet is geen eenvoudige aangelegenheid. Ben benieuwd of er nog parlementsleden zijn die zich tegen dit wijzigingsvoorstel menen te moeten verzetten.

Willen Engel, katalysator in een giftig debat

 

De Belgische viroloog Marc van Ramst wordt ernstig bedreigd, niet alleen door een rechtsradicale militair die met behulp van het leger zware wapens uit een kazerne weg kon halen maar ook door de misselijkmakende extremisten van Viruswaanzin, Willem Engel voorop. Van Ramst verbaast zich erover dat wij in Nederland deze Willen Engel zoveel ruimte geven maar dat is de verkeerde reactie. Hoe weerzinwekkend ik het optreden van deze niet-viroloog annex dansleraar ook vind, ook mensen zoals hij moeten hun geluid kunnen laten horen. Zorgelijk is het wel omdat het er toch op lijkt dat steeds meer dwaallichten en dolende ridders ontvankelijk lijken voor de onzinnige complottheorieën en quasi-wetenschappelijkheden van losers zoals Willem Engel en de zijnen.

Het zijn toch duidelijk die extremistische wappies die er blijk van geven geen verdraagzaamheid op te kunnen brengen voor mensen die, niet op basis van een meninkje maar op basis van hun wetenschappelijke kennis en expertise, proberen een effectieve uitweg uit een pandemie te zoeken. En dat is het meest zorgwekkende aan de huidige situatie: we zien dat er een steeds nauwere binding ontstaat tussen Corona ontkenners en rechts-extremisten. Daar kan alleen maar een gevaarlijk amalgaam uit ontstaan. Nu uit zich dat nog in bedreigingen aan het adres van virologen. Het is een kwestie van tijd voordat er ernstiger gevolgen ontstaan.

Ik kan het niet vaak genoeg herhalen: lieve mensen, denk toch een beetje na, Willem Engel is een rat en een volksmenner. Achter hem aanlopen zal u niets dan ellende brengen maar als u met de gevolgen daarvan geconfronteerd wordt, zal het te laat blijken. Ik hoop dat redacties van talkshows hun verstand gebruiken en dit soort idioten geen seconde zendtijd meer gunnen.

zaterdag 22 mei 2021

Hoeveel corrupte politici lopen er nog vrij rond in Limburg?

 

Ja hoor, daar is er weer een, zo'n corrupte CDA-er. Dit keer gaat het om wethouder Jan van Loonen uit Venray. Die kreeg bij een grondruil met het Waterschap Limburg voor elke hectare die hij inleverde 2,05 hectare terug waar andere grondeigenaren niet meer dan 1,2 hectare kregen. Vermoedelijke winst voor de wethouder? Ruim een miljoen Euro.

In de NRC van 14 mei lees ik: Het CDA heeft een meerderheid in het dagelijks bestuur van het Waterschap. Het CDA wordt in dat bestuur vertegenwoordigd door negen regionale partijen, alle onder de naam Lokaal Waterbelang. Die partijen hebben allemaal dezelfde bestuurders: (ex-)wethouders en medewerkers van het CDA. Vicevoorzitter van alle negen partijen is Jan Loonen, de wethouder die bevoordeeld werd met de grondruil. 

De zaak wordt nu onderzocht maar Jan Loonen blijft gewoon wat hij was: vice-voorzitter van Lokaal Waterbelang. Het Waterschap heeft inmiddels erkend dat de grondruil op deze manier niet door de beugel kon en niet zou worden herhaald. Terugdraaien van de deal, een ambtenaar van het Waterschap had er bezwaar tegen gemaakt, weigert men evenwel.

Deze Jan Loonen is - ik weet het, het onderzoek loopt nog - een corrupte politicus. Daar hebben ze er genoeg van in het CDA in Limburg. Die hele provincie moet eens flink opgeschud worden. Ik ben benieuwd of het onderzoek naar deze affaire alle rotte appels in beeld gaat brengen. Want Jan Loonen heeft dat niet op zijn eentje gedaan.

donderdag 20 mei 2021

Makkinga en de zegeningen van glasvezel

Dagenlang zonder wifi, ondanks een glasvezelnet. Ik hoor wel vaker dat glasvezel nogal eens tegen kan vallen. Als er wel wifi is, blijkt de tv-ontvangst allerbelabberst. Er zijn ergere dingen. Zaten we onlangs nog in Gaasterland, dit keer verblijven we vlak onder Makkinga in een prachtige boerderij, De OntMoeting genaamd, google er maar op, een aanrader. We zitten hier aan de rand van het Drents Friese Wold op de grens tussen de beide provincies. Zandverstuivingen, naaldboombossen en loofboombossen en vooral prachtige luchten, maar die laatste tref je overal in Friesland aan. Hoe dan ook, een geheel ander landschap dan elders in deze fraaie provincie. Appelscha en Veenhuizen zijn bijzonder fraai en in deze tijd van het jaar nog rustig. 

donderdag 13 mei 2021

Hanna Luden (CIDI) is de weg kwijt

 

Onlangs berichtte ik hier over het rapport van Human Rights Watch over de apartheidsstaat Israël. In Jeruzalem worden vier Palestijnse gezinnen geconfronteerd met een spontane huisuitzetting door joodse Israëliërs. Steeds vaker gaan ultraorthodoxe joden de straat op voor ronduit racistische betogingen tegen de Palestijnen en Arabische Israëliërs. Dan breken er onlusten uit die, hoe je het ook wendt of keert, zonder meer werden uitgelokt door het beleid van Netanyahu. Ik durf te beweren dat de Israëlische regering eropuit is de Palestijnen zodanig te frustreren dat ze wel de straat op moeten gaan. Netanyahu weet immers dat Hamas klaar staat om haar eigen rol in dit soort conflicten te spelen. Dat is dan ook precies wat we deze weken zien gebeuren: Hamas begint raketbeschietingen. En dat is precies wat Netanyahu wil, die dan ook prompt aangeeft dat Israël elk middel geoorloofd acht om Hamas te stoppen.

Hier spelen zowel geopolitieke als binnenlands-politieke overwegingen een rol en in laatste instantie zelfs persoonlijke motieven bij Netanyahu zelf. Met het vertrek van Trump uit het Witte Huis, heeft Israël wel een heel sterk argument nodig om niets ontziend geweld toe te passen in de Gazastrook. Raketbeschietingen door Hamas vormen zo'n sterk argument. Wat de binnenlandse politiek betreft, lukt het Netanyahu maar niet een regering te vormen, ook niet na herhaalde verkiezingen. Een oorlog met Hamas komt hem nu wel heel erg gelegen, nu kan hij zich laten zien als de politieke leider die opstaat, actie onderneemt tegen de vijand, de joodse Israëliërs beschermt enzovoort. En het persoonlijke motief voor Netanyahu zit hem in de rechtszaken wegens corruptie en machtsmisbruik die hem nog steeds achtervolgen. De status premier verschaft hem in ieder geval tijdelijke immuniteit en dat kan hij nu goed gebruiken.

Hanna Luden, directeur van het CIDI, stoort zich aan sommige Nederlandse parlementariërs. In de Volkskrant schrijft zij: "De eenzijdige kritiek op Israël van enkele Nederlandse politici is een teken aan de wand. ‘Nederland moet Israël aanspreken’, schrijft GroenLinks-buitenlandwoordvoerder Tom van der Lee op Twitter. Van der Lee doet dit met een link naar een NOS-artikel over rakettenaanvallen vanuit Gaza. Kan dit anders worden gezien dan vergoelijking, of zelfs aanmoediging, van het afvuren van deze raketten door terreurgroepen in Gaza? Van der Lee zijn oproep getuigt bovendien van een groot gebrek aan inzicht in de zeer ontvlambare, en zeer zorgelijke, situatie."

Je moet maar durven. Met geen woord rept Luden over de voorgenomen huisuitzettingen, over het rapport van HRW, over de consequente treiterijen en pesterijen door de Israelische overheid jegens de Palestijnen. Maar wat zegt Luden: "CIDI roept het toekomstige kabinet op om in het regeerakkoord op te nemen beide partijen aan te spreken om met elkaar te gaan onderhandelen. Dit uitgaande van het besef dat zowel Israël als de Palestijnen de verantwoordelijkheid hebben om te komen tot een vreedzame oplossing van het conflict. Disproportionele druk op één partij werkt contraproductief. Nederland moet zij aan zij staan met Israël in de strijd tegen terreur."

Nee, deze Hanna Luden is geen knip voor de neus waard. Zelfreflectie is aan haar niet besteed. Natuurlijk preekt ze voor eigen parochie, daar is op zich niks mis mee. Maar wanneer je zo aan de haal gaat met de werkelijkheid, als je zo blind bent voor het feilen van je eigen volk en je eigen regering, dan ben je niet meer serieus te nemen.

dinsdag 11 mei 2021

Olga Misik, een moedige vrouw

 


Olga Misik (19 jaar) wilde gebruik maken van het recht op protesteren. Poetin en Lavrov hebben een bloedhekel aan mensen die protesteren en ze sturen ME-ers op hen af die maar wat graag grof geweld gebruiken. Olga Misik zat op straat en verzette zich lijdzaam en geweldloos tegen haar arrestatie. Zij las de ME-ers de Russische grondwet voor. Daar houden ze ook al niet van in Rusland en ze werd voor de rechter gebracht. Die veroordeelde haar voor dat totaal onschuldige voorlezen tot twee jaar en twee maanden vrijheidsbeperking. In die tijd mag ze haar dorp niet verlaten en dient ze van 's avonds 22.00 tot de volgende ochtend 06.00 uur thuis te blijven. Dat is wat er je kan overkomen in een land waar er geen sprake is van een onafhankelijke rechtspraak. Olga Misik studeert aan de universiteit, dat wordt met deze draconische strafmaatregel nagenoeg onmogelijk gemaakt.

Misik verdedigde haar keuze om te protesteren tegen ‘het fascistische regime’: ‘Ik heb de juiste keuze gemaakt en de juiste keuze heeft in een totalitaire staat altijd ernstige gevolgen.’ Mensen als Olga Misik zijn moedige mensen. Daar zouden er wel wat meer van rond mogen lopen.

Niet alleen Poetin en Lavrov moeten niets van zulke moedige mensen hebben. Baudet en zijn trawanten evenmin, Baudet en zijn trawanten zijn immers de slippendragers van Poetin en Lavrov.

Tien jaar Rutte is écht meer dan genoeg

 

Tot mijn ergernis besloot Rutte zijn aangekondigde radicale ideeën te onthullen in Nieuwsuur. Dat de actualiteitenrubriek hem voor deze boodschap een podium biedt, kan ik begrijpen. De eerste vraag van Marielle Tweebeeke was juist deze: waarom hier?  Ruttes antwoord: ik zit hier niet als demissionair minister-president maar als eerste man van de VVD-fractie in het parlement.

Legt u het mij maar uit, ik begrijp dit niet. Rutte behoort dit soort gesprekken natuurlijk in het parlement te voeren en morgen vindt daar een debat plaats, over juist dít onderwerp. En heeft u een nieuwe Rutte gezien? Ik niet, hij deed een paar keer een poging om nog maar weer eens te vertellen dat hij trots is op wat er allemaal bereikt is maar terecht gunde Tweebeeke hem die ruimte niet. En wat is er dan om trots op te zijn? Een klimaatwet, een pensioenwet en de bestrijding van Covid.

Maar de vraag is of dat opweegt tegen de onvoorstelbare schande van de toeslagenaffaire. Nooit eerder werden zoveel burgers direct, onmiddellijk en verwoestend beschadigd door regeringsbeleid. Nergens liet Rutte blijken dat zijn introspectie iets nuttigs had opgeleverd. Ja, hij had zich iets verkeerd herinnerd en dat was een grote fout van hem. En ja, hij had misschien teveel controle willen houden en had wellicht teveel nadruk gelegd op het behoud van de goede sfeer binnen het kabinet. Maar dat was het dan wel. Natuurlijk, er zaten ook coalitiegenoten aan tafel maar hij was de premier.

Kortom, Rutte liet helemaal niets zien gisteravond in Nieuwsuur, geen enkel nieuw idee, laat staan iets wat ook maar in de verste verte de kwalificatie 'radicaal' zou verdienen. Ik hoop oprecht dat het parlement hem afserveert. Tien jaar Rutte is genoeg, meer dan genoeg. Maar is er iemand om hem op te volgen, iemand zonder boter op het hoofd? Ik weet het warempel niet.

zondag 9 mei 2021

Vrijheid is het recht om te mogen ontwaken

 

In mijn dagblad de NRC dit weekend een uitstekend sonnet van Ilja Pfeijffer dat naadloos aansluit op mijn vorige posts. Klik op de afbeelding om hem vergroot weer te geven.

woensdag 5 mei 2021

Baudet overtreft zichzelf voorturend in stompzinnigheid

 

Voor u en mij zijn Poetin en Lavrov machthebbers van een schurkenregime. Hun minachting voor alles wat met democratie van doen heeft is ronduit schaamteloos. Baudet denkt daar anders over, die vindt het nodig eens een flinke lans te breken voor Poetin en zijn Kremlin-vrienden. Lees het artikel op de FvD-website maar eens.

Navalny wordt gepresenteerd als een Soros-puppy. "Waarop hij lijkt"', schrijft Baudet, om hier voor de zoveelste keer zijn antisemitisme ('een jood is synoniem voor internationale samenzwering') ten toon te spreiden. En dan heeft hij het onvoorstelbare lef om de vergiftiging van Navalny weg te zetten als een belachelijk verhaal waarbij hij ook de vergiftiging van Skripal naar het rijk der fabelen verwijst. Ik baseer me liever op de berichtgeving van Bellingcat. 

Enfin, dit artikel op de website van FvD is te zot voor woorden. Maar mocht u overwegen uw stem aan dit soort warhoofden te gunnen, bedenk dan dat u daarmee Poetin steunt en dat nazidom en antisemitisme niet ver weg meer zijn. In mijn dagblad de NRC zag ik de spotprent van Oppenheimer, die is me uit het hart gegrepen.

dinsdag 4 mei 2021

Slechts twee maatregelen en de wereld wordt een paradijs

 

Er is een nieuw middel tegen taalslijmziekte, ontwikkeld op basis van al bestaande medicijnen. De fabrikant heeft de prijs van dat middel, Kaftrio, zodanig verhoogd dat de behandeling van de patiënt € 200.000 per jaar kost. De fabrikant verdient per jaar € 156 miljoen uit het Nederlandse zorgbudget. Het bedrijf heet Vertex. Naast de wapenindustrie is big pharma de meest zieke en perverse bedrijfstak die er bestaat. In een globalistische wereldgemeenschap is het simpelweg niet vol te houden dat er geen beleid kan worden ontwikkeld waar alle leden van de internationale gemeenschap zich aan hebben te houden en op basis waarvan de farmaceutische industrie kan worden gedwongen tot moreel aanvaardbare prijsvorming van geneesmiddelen te komen. Het is nog niemand gelukt.

Dezelfde redenatie geldt natuurlijk voor de grote multinationals. The Guardian heeft berekend dat de Europese tak van Amazon een omzet heeft gedraaid van 44 miljard Euro maar nergens belasting heeft betaald. Dat kan dankzij de welwillende medewerking van Luxemburg, net als Nederland een belastingparadijs voor multinationals. Ook hier wordt maar niet tegen opgetreden.

Er moet global wetgeving komen die dit soort roofbedrijven aan banden kan leggen. We zouden in Nederland al een heel eind geholpen zijn als de pensioenfondsen hun geld niet langer in dit soort bedrijven beleggen. Ook daar zit natuurlijk een perverse prikkel want wij, pensioennemers, willen natuurlijk koste wat het kost vermijden dat de pensioenen gekort moeten worden omdat ze te weinig rendement behalen.

Zou er werkelijk een paradijs ontstaan als de farmaceutische industrie en de grote multinationals nu eens echt aan banden worden gelegd? Natuurlijk niet maar de wereld zou er al wel vast een stuk beter op worden.

maandag 3 mei 2021

Er zit lijn in het gedrag van Baudet

 

Baudet is een typische populist, het maakt hem geen donder uit waarmee hij de publiciteit haalt, als er maar over (hem) gesproken wordt. Hij heeft, daar is hij slim genoeg voor, zijn electoraat gevonden en weet dat het deel van de bevolking dat graag naar zijn leugens en prietpraat luistert groot genoeg is voor een fiks aantal zetels. 

Men bedacht een poster om de 5 mei viering, de dag waarop Nederland sinds 1945 de bevrijding van de Duitsers herdenkt en viert, direct te koppelen aan het verzet tegen Corona-maatregelen. In de media wordt melding gemaakt van de volkomen terechte verontwaardiging over deze actie van de nazi-populist Baudet. Tegelijkertijd maakt deze poster in één oogopslag helder waar FvD voor staat en waar hun vriendjes zitten: bij Tom Zwitser en Willem Engel: het radikaal rechts dat stijf staat van de complottheorieën.

Ben benieuwd wanneer Hiddema opnieuw briesend de FvD-gelederen verlaat maar hij zal ook deze uitingen van zijn vriendje Baudet wel weer bagatelliseren. Wie achter Baudet aanloopt zal vroeger of later zeggen: 'dat hebben we niet geweten'.

In Baudet herleeft de nazi

 

Zie deze tweet van gouwleider Baudet. Die bedenkt altijd wel een creatieve oplossing, zeker als het om migranten gaat. Hoeveel onversneden nationaalsocialisme wil je hebben, alvorens deze non-valeur de rug toe te keren? Ik ga er maar even van uit dat ik aan de gemiddelde lezer van deze kolommen niet hoef uit te leggen waaraan Madagaskar in dit verband refereert. Wij kennen immers onze geschiedenis.

zondag 2 mei 2021

Als je echt niet meer weet wat je met je geld moet doen

 

In de weekendeditie van de NRC is een paginagrote advertentie opgenomen van Air Cruise Collection. Mij zegt die organisatie niets maar je kunt je daar aanmelden voor een luxe reis van 12 dagen door Italië waarbij je je verplaatst in hele dure auto's, overnacht in zeer luxe hotels en dineert in fantastische sterrenrestaurants. U begrijpt, dat kost wat: € 23.995 pp. Ja, 't is niet niks, maar dan heb je ook wat. Wel opschieten een beetje want er kunnen maar 44 gasten aan deze luxe reis deelnemen.

Puur exhibitionisme natuurlijk waarvan je je onder normale omstandigheden afvraagt, wie zou hier aan deel willen nemen. Maar nu leven we in tijden van een wereldwijde pandemie. Ik weet wel, ook de rijken hebben recht op een verzetje. Maar dit gaat wel heel erg ver. Of denkt u daar anders over? Nee, ik ben niet jaloers, ook al kan ik me dit soort luxe niet in de verste verte permitteren.

Dat Air Cruise Collection heeft overigens nog veel duurdere reisjes voor u in petto. Google er maar eens op. Zo kun je ook voor € 67.000 elf daagjes naar Antarctica. We leven in een vreemde wereld.

zaterdag 1 mei 2021

De boeren zeggen nee, bij voorbaat

 

Twee Wageningse hoogleraren, Wim de Vries en Martha Bakker, onderzochten de mogelijkheid om de agrarische sector te scheiden in een intensieve en een extensieve bedrijfsvoering. Dat zou enorme gevolgen hebben voor de omvang van de veestapel, de uitputting van landbouwgronden en de biodiversiteit. Op dit moment is twee miljoen hectare in gebruik door agrariërs. In een uitstekend artikel in de Volkskrant doen zij uit de doeken hoe hun plan tot stand is gekomen en welke de consequenties daarvan zullen zijn.

Een dergelijke landverdeling of herverkaveling is natuurlijk een enorme operatie. Volgens de onderzoekers zou daarvoor een periode van dertig jaar moeten worden uitgetrokken en de kosten zouden circa 80 miljard bedragen. In mijn ogen een buitengewoon zinvol en creatief plan waarbij de Nederlandse boeren in grote lijnen hun bestaande bedrijfsvoering voort kunnen zetten. Zoals ik het zie, een typisch voorbeeld van win-win, ook al betekent het dat veel boeren hun bedrijf op een andere plek zullen moeten gaan exploiteren.

Maar nu komt het: "Landbouworganisatie LTO zegt in een reactie niets te voelen voor een van bovenaf opgelegde zonering van Nederland. Volgens LTO moet het aan de talenten en mogelijkheden van de individuele ondernemer worden overgelaten hoe hij zijn bedrijf wil voeren, afhankelijk van de lokale omstandigheden. Bedrijven moeten door zonering niet in een ‘keurslijf’ worden gedwongen, aldus de boerenorganisatie". Lezen we in de Volkskrant. 

Kijk, dat helpt natuurlijk enorm als de boeren al bij voorbaat de hakken in het zand zetten. Wat moet er nog allemaal gebeuren voordat ook de boeren gaan beseffen dat het roer echt om moet?

Het menselijke kwaad

 

Strafrechtfilosoof Klaas Rozemond schreef een buitengewoon interessant en naar mijn idee ook zeer belangrijk boek over hoe we het kwade in de mens en de onmiddellijke gevolgen daarvan in misdadige handelingen kunnen interpreteren en analyseren. Hij zet zijn betoog op aan de hand van de karakterisering van Adolf Eichmann door Hannah Arendt: het banale kwaad.

Waarom dit belangrijk zou zijn? Denk maar eens aan Guantanamo Bay of Abu Graib, denk aan de door Nederland zo nadrukkelijk afgewezen repatriëring van moeders en kinderen uit de Isis-gebieden, denk aan de berechting van moslimextremisten die afschuwelijke misdaden uit naam van hun geloof begaan. Hoe afschuwelijk die misdaden vaak ook zijn en hoe nadrukkelijk die ook lijken te schreeuwen om een oog-om-oog-tand-om-tand-reactie, we zijn het aan onszelf en onze beschaving verplicht om ook zulke kwaaddoeners op een humane en consistente manier te berechten.

Over de zaak Eichmann valt nog veel te lezen en te bestuderen. Op dit moment lees ik Eichmann in Argentinië van de Duitse filosoof Bettina Stangneth en wellicht dat ik me ook nog eens zet aan de biografie van deze Duitse nazi van David Cesarani. In de tussentijd heeft Klaas Rozemond met dit Het menselijke kwaad een zeer leesbare en uitputtende studie geschreven vanuit de invalshoek van strafrechtfilosofie. Stevig kost, dat wel maar hoogst interessant. Bent u geïnteresseerd in mijn bespreking van dit boek, klik dan hier.