woensdag 31 mei 2017

Captain SKA - Liar Liar GE2017

Trainspotting CD1 - Soundtrack Official Full

Trainspotting2


Wie de eerste Trainspotting van regissuer Danny Boyle heeft gezien in 1996 weet wat er te wachten staat. En deel twee stelt niet teleur! Het verhaal is ten opzichte van het eerste deel wat magertjes wellicht maar dat maakt voor de waardering niets uit.
We zijn twintig jaar verder en dezelfde acteurs van toen spelen ook nu hun alter ego, even zovele jaren later. En we zien dat ze geen van allen echt of wezenlijk zijn veranderd. Het zijn nog steeds ontregelde klootzakken die maling hebben aan conventies of de geldende normen en waarden. Toch blijft de vriendschap fier overeind tussen deze mannen en dat geldt zelfs voor de volstrekt onbeheerste geweldsfreak Franco die eigenlijk Begbie heet.


Twee hoofdrollen die er echt uitspringen in deze film zijn voornoemde Franco (Robert Carlyle) en de af en toe hilarische Spud. (Ewen Bremner). Prachtrollen zijn het: de sympathie die Spud oproept is recht evenredig aan de afkeer die Franco in je teweegbrengt. En ondertussen dendert de film in een ongekend hoog tempo met heerlijke opzwepende muziek aan je voorbij: geestig, soms hilarisch, rauw en hard, onstuitbaar en eindigend met Lust for Life van Iggy Pop. Daar draait het uiteindelijk om: vier mannen die nergens om lijken te malen, die hun eigen onvolkomenheden en zwakheden allang hebben geaccepteerd, mannen die er geen donder voor voelen een risicoloos leventje vol conventies te leiden. Ze gaan er voor, jagen hun eigen dromen na waarvan ze allang weten dat die vermoedelijk in een nachtmerrie zullen eindigen, maar als het op enig moment gedaan is, hebben ze in ieder geval geleefd.


Prachtige film, kijken dus!

dinsdag 30 mei 2017

Waarom de Europese Unie is opgericht

Protectionisme in een globaliserend kapitalistisch systeem?


De meeste overnames worden gefinancierd met een banklening die op rekening van de overgenomen partij komt te staan. Daarmee wordt de druk om beter te presteren opgevoerd en dat gaat doorgaans ten koste van de lonen en de langetermijninvesteringen. Gaat het mis dan is dat jammer voor de bank en de werknemers, lukt het dan is dat fijn voor de aandeelhouders.
De professoren Casper de Vries en Harry Commandeur betogen in een artikel in de NRC dat ons huidig belastingregime schuldfinanciering bevordert boven financiering met eigen vermogen. Bovendien is het lenen van geld als gevolg van het monetaire beleid ook nog eens spotgoedkoop.


Beschermingsmaatregelen, betogen de Vries en Commandeur, maakt de bedrijfsleiding lui en geeft werknemers de ruimte voor opgeklopte looneisen. In plaats daarvan zou de renteaftrek minder aantrekkelijk gemaakt moeten worden en financiering met eigen vermogen zou moeten worden bevorderd. Dit kan budgetneutraal worden doorgevoerd door de vennootschapsbelasting te verlagen met de verminderde renteaftrek.


Mij lijkt dit een simpel advies maar wat ik niet helemaal begrijp is hoe je aan buitenlandse overnemers de eis van eigen vermogen zou kunnen opleggen. De Vries en Commandeur betogen dat de overnemer zich wel twee keer bedenkt alvorens het eigen vermogen in de waagschaal te zetten. Dat is op zich aannemelijk. Het IMF bepleit al langer deze benadering. Maar zo'n aanpak werkt alleen als er daadwerkelijk een level playing field ontstaat waarin zowel de Angelsaksische als de Rijnlandse bedrijven moeten voldoen aan die eis van financiering van overnames door eigen vermogen.

In een globaliserende kapitalistische wereld is het overnemen van bedrijven over de grenzen een volstrekt logische gang van zaken. Protectionistische maatregelen zijn daar eigenlijk uit den boze. Ik begrijp wel dat het even slikken is wanneer de zoveelste Nederlandse onderneming of bedrijfstak in handen van grote buitenlandse conglomeraten komt maar bedenk daarbij wel dat AKZO NOBEL zelf heel erg vaak op het overnamepad is geweest om te komen waar het nu is. Dat dat proces hier en nu zou moeten stoppen is een niet onderbouwde en irrationele gedachte.

maandag 29 mei 2017

In de kleine geschiedenissen zit het geluk,...


...in de Geschiedenis het nihilisme. Dixit Claudio Magris in een interview in de NRC. Magris (1939) schreef in de jaren tachtig aan schitterend boek onder de titel Donau. Een fascinerende studie van Midden Europa aan de hand van een reis door de Donaulanden, een boek dat ik maar weer eens ga herlezen. Hij heeft nu een nieuwe roman gepubliceerd: Het museum van oorlog. De roman speelt zich af in Triest maar gaat zeker ook over Europa, de Europese geschiedenis. Zelf zegt Magris hierover: "Maar het gaat ook over de afkomst van de geschiedenis, over de moeilijkheid om geschiedenis met een grote G te schrijven en over de problematische verhouding tussen die Geschiedenis en geschiedenissen, de kleine verhalen over gewone mensen, die je in de grote geschiedenis moet zien te integreren. In de kleine geschiedenissen zit het geluk, in de Geschiedenis het nihilisme".


Steeds meer raak ik geïnteresseerd in juist die kleine geschiedenissen. Ze dringen nooit door tot enige canon maar ze komen ontegenzeggelijk voor, en oneindig veel vaker dan we ons realiseren. Welke rol spelen die kleine geschiedenissen in ons collectieve geheugen, vinden ze hun weerslag ergens in ons DNA?


De IJslandse schrijver Jon Kalman Stefánsson schreef: "Het is namelijk zo dat het verhaal van de wereld de ene kant op gaat en het verhaal van het individu een totaal andere kant, en daarom moeten er minstens twee versies van de geschiedenis van de mensheid met evenveel bestaansrecht zijn".
En de Amerikaanse filosoof Howard Zinn schreef: "Het enige wat echt van belang is, zijn de ontelbare kleine daden van onbekende mensen. Zij leggen de basis voor belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis. Zij hebben in het verleden dingen bereikt en zij zijn het die dat ook in de toekomst moeten doen ".

Een sterke Frans-Duitse as is het beste dat ons kan overkomen


We hebben gezien hoe Trump op de meest onbeschofte wijze weigerde Angela Merkel de hand te schudden. Zijn overige acties met zijn naar verluidt veel te kleine handjes worden gekenschetst als gedrag van een alfamannetje. Macron heeft daarop het juiste antwoord gevonden door Trump te overtreffen in het handen schudden. De andere redenen waarom ik van Macron gecharmeerd ben zijn overigens vele malen belangrijker. Vervolgens hebben we gezien hoe Trump op een ongekend onbeschofte manier de premier van Montenegro opzij duwde om zichzelf in het middelpunt van de belangstelling te plaatsen. Het gaat hier natuurlijk slechts om uiterlijk gedrag maar dat gedrag weerspiegelt het universum van Trump, een universum waarin slechts plaats is voor één persoon. Veel ernstiger is natuurlijk het beleid waarvoor deze schuinsmarcherende paljas staat.

Angela Merkel kiest in Duitsland voor een steeds openlijker pro-Europese koers en dat vind ik uiteraard zeer verheugend. Ze ziet haar voorsprong op de SPD van Martin Schulz groeien en weet dat de AfD alle zeilen bij moet zetten om zichzelf te heruitvinden. Merkel realiseert zich dat samenwerking met de VS en de UK niet langer vanzelfsprekend is en dat het er nu op aankomt dat Europa een eigen koers vaart. Macron kiest exact dezelfde positie en heeft aangegeven op Merkel te rekenen om Frankrijk uit het financieel-economische dal te kunnen trekken. Die steun gaat hij vrijwel zeker krijgen.


En daarmee ontstaat dan daadwerkelijk de Frans-Duitse as die nodig is om Europa niet alleen overeind te houden maar vooral ook sterk te maken, zowel in termen van machtspolitiek als - hopelijk ook- in termen van interne democratie. Voorlopig ben ik gematigd positief over deze ontwikkelingen. Ze zijn hoopgevend maar moeten nog wel worden geconcretiseerd.

In juli vindt er in Hamburg een G20 overleg plaats en daar zal Trump vermoedelijk definitief afstand nemen van het Parijse klimaatakkoord. Schandelijk, maar vrijwel zeker de nieuwe werkelijkheid. Een zware nederlaag voor de internationale gemeenschap, inclusief de Amerikanen. Het slechtste wat ons daarnaast nog kan overkomen is een afbrokkelend Europa. Hopelijk krijgen wij hier in Nederland een kabinet dat zich daarvan bewust is.

zondag 28 mei 2017

De ware aard van Fred Teeven


Volgens Xandra Schutte, hoofdredacteur van De Groene luidt het transcript van het vraaggesprek met voormalig staatssecretaris van Justitie, Fred Teeven, als volgt: "Toen heb ik me toegelegd op de bezuiniging in de advocatuur. En dat was ook niet iets waar je van iedereen de handen voor op elkaar kreeg. De rechtsbijstand afknijpen. Dat is een andere manier om het effect te bereiken. Als je aan een advocaat niet al te veel tijd heeft om aan een verdachte te besteden dan wordt het ook niet zoveel de verdediging. En dat hadden ze wel goed door die advocaten".

Natuurlijk verdedigt Teeven zich met de standaardreflex dat zijn opmerkingen uit hun context zijn getrokken. Niet zo vreemd hoor wanneer mensen het gevoel krijgen dat de rechtsstaat er vooral is voor mensen met geld. In ieder geval is het een rustige gedachte dat Teeven niet langer parlementslid is.

Bron: NRC 19 mei 2017

donderdag 18 mei 2017

John Oliver GENIOUS takedown of trump's firing of james comey 5/15/2017

Sean Spicer Returns (Melissa McCarthy) - SNLHa, daar is ze/hij weer! Hilarisch!

Dienders met een hoofddoekje?


Mensen die in opdracht van de overheid een functie uitoefenen in de openbaarheid dienen in alles neutraliteit uit te stralen. Dat uitgangspunt behoort tot de essentiële kernwaarden van onze samenleving. De Amsterdamse politie wil kennelijk een discussie uitlokken met het voorstel agentes toe te staan een hoofddoekje te dragen tijdens uitoefening van hun functie. Dus vanaf nu gaan we ook tulband, keppeltje en kruisje tolereren?

Daarmee gooien we de neutrale overheid definitief over boord. Nog afgezien van de foutieve impliciete vooronderstelling dat we tegemoet komen aan de eis van diversiteit door 'de ander' gelijk te stellen met 'moslim'. Onzinnig natuurlijk. Een slecht idee van de Amsterdamse dienders.

In deze formatie is het klimaat de dupe


Ook ik vraag me af of het werkelijk twee maanden moest duren voordat vier partijen opeens tot de ontdekking kwamen dat ze er op het gebied van het klimaat en de migratieproblematiek niet uit zouden komen. Je kijkt met grote jaloezie naar Frankrijk waarin Macron binnen tien dagen een kabinet in elkaar heeft gesleuteld dat voor de helft uit vrouwen bestaat en waar kandidaten van linkse én rechtse signatuur zijn aangetrokken. En waarin het Ministerie van Buza nu officieel het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Europa is gaan heten. En het geheel staat onder leiding van een conservatieve premier. Chapeau voor Macron! Of dit een werkbare constructie is zal nog moeten blijken maar we kijken er met bovengemiddelde belangstelling naar.


Terug naar Nederland waar iedereen zich eraan schijnt te ergeren dat de vier partijen geen openheid van zaken willen geven. Maar iedereen die wel eens aan een onderhandelingstafel heeft gezeten begrijpt dat het niet slim is om nu aan iedereen te laten zien waartoe men onder druk bereid zou zijn. Er volgens immers nieuwe onderhandelingen met nieuwe partijen.

Dat de SP niet wil is niet vreemd natuurlijk. Tactisch gezien begrijp ik dat Roemer zo lang mogelijk blijft weigeren aan tafel aan te schuiven. Als alle andere opties zouden sneuvelen heeft hij prompt sterke troeven in de hand. Het wordt dus de Christen Unie en dat is goed voor het klimaat, gezien de standpunten van die partij. Maar voor D'66 is het zeer onaantrekkelijk om in zee te gaan met een partij die vervolgens alle voortgang op medisch-ethisch terrein zal blokkeren.

En dus geeft Asscher zoveel mogelijk tegengas, vanuit dezelfde tactiek die ook Roemer hanteert. Wat mij betreft is de PvdA voorlopig uitgespeeld. Zij verdienen slechts een bescheiden plek in de oppositiebankjes, meer niet. Een linkse coalitie, de droom van Roemer, zie ik er echter niet komen. De vraag is hoe hard Pechtold zijn bezwaren tegen de Christen Unie uitspeelt. Het blijft dus een interessant en spannend proces. Mijn advies aan de informateur: begin met de medisch-ethische kwesties op tafel te leggen zodat zo snel mogelijk duidelijk wordt of er überhaupt speelruimte bestaat.

Veel commentatoren, zeker uit de hoek van WNL, ergeren zich eraan dat de PVV niet aan het spel deel kan nemen. Zij blijven maar hangen in het frame dat Wilders uitgesloten wordt. Maar de werkelijkheid is toch echt dat Wilders iedereen in het parlement en het parlement zelf heeft geschoffeerd en het was Wilders die al heel vroeg Rutte en de VVD uitsloot als coalitiepartner. Wilders doet nu huilie huilie maar heeft zichzelf buitenspel gezet.

Hoe het ook zij, het klimaat wordt vermoedelijk de dupe van deze formatie. Kijk naar de sneer van Rutte aan het adres van het bedrijfsleven. Kijk naar de lafhartige houding van het CDA tegenover het klimaat. Deze politici hebben nog steeds de urgentie en de noodzaak niet begrepen van een radikale transitie naar duurzaamheid.

En wat Groen Links betreft? Mijn partij, zoals u weet. Er kleeft een groot risico aan deelname aan een kabinet van VVD en CDA maar omwille van het klimaat en duurzaamheid vond ik het verdedigbaar. GL stuit op gebrek aan medewerking van VVD e CDA, die geven alleen maar om het klimaat omdat ze er niet omheen kunnen. Wijffels heeft natuurlijk gelijk. Hier houdt het dus op. Ik vrees dat Nederland de komende vier jaar stil gaat staan.


woensdag 17 mei 2017

Als het volk het wil mag de doodstraf er komen...


...vindt Erdogan en hij is dan ook vast van plan de (her)invoering van de doodstraf via een referendum aan het volk voor te leggen. Alle westerse democratieën hebben al aangegeven niet bereid te zijn een dergelijk referendum ook binnen hun landsgrenzen toe te laten. De Turken in de diaspora moeten maar naar Turkije reizen als zij zich daarover uit willen spreken.


Dat lijkt logisch maar dat is het niet voor iedereen. Twee politieke partijen hebben voor een dergelijk referendum binnen onze landsgrenzen gestemd: DENK en FvD. Die jongens van DENK vertrouwen we natuurlijk voor geen millimeter, die voeren maar wat graag de agenda van Erdogan uit.


Maar dat ook FvD van de mentaal getroebleerde Thierry Baudet een voorstander van zo'n referendum is mag toch opmerkelijk zorgwekkend genoemd worden. Anders gezegd: Thierry is nog gekker dan ik al dacht. Je kunt zeggen dat FvD consequent is in het voornemen een zo direct mogelijke democratie in te voeren maar daarmee ben je er toch echt niet.

Niet alleen heeft een referendum weinig met democratie van doen en bewerkstelligt het alleen maar de dictatuur van de meerderheid. Maar er zijn daarnaast ook morele afwegingen te maken, normen en waarden. Precies die zaken waar Baudet vaak hoog van opgeeft. En wij leven in een beschaving waar we op goede gronden de doodstraf hebben afgeschaft en afgewezen.

De zelfverklaarde grootste intellectueel van NL valt in deze kwestie op door een wat al te lenige geest. Maar goed, tenminste zien we nu zijn ware aard: de man is gek.

woensdag 10 mei 2017

Over vooringenomen gesproken


Als doktoren astmapatiënten met een longontsteking bij zich krijgen worden deze patiënten sneller en krachtiger behandeld, zodat ze minder kans lopen aan de longontsteking te overlijden. Als je de onderzoeksgegevens van deze patiënten en gewone patiënten met longontsteking digitaal verwerkt en voedt aan lerende algoritmen, dan rolt daaruit de konklusie dat patiënten met astma minder snel aan longontsteking overlijden. Als vervolgens die algoritmen de basis voor verdere behandeling vormen, ontstaat er dus een foutieve diagnose met alle risico's van dien.

Aldus een van de meer verontrustende berichten in de NRC van afgelopen weekend. Het is dus zaak vast te stellen hoe en wanneer je lerende algoritmen kunt en mag vertrouwen. Wetenschappers antwoorden dat het wel degelijk mogelijk is om vuistregels op te stellen om dit doel te bewerkstelligen. Doorgaans worden drie vuistregels genoemd waaraan tenminste moet worden voldaan: de data moeten divers zijn, de date moeten de gehele populatie vertegenwoordigen en er moeten zoveel mogelijk variabelen in het model gestopt worden.


In 2018 wordt er in de EU een nieuwe wet geïmplementeerd inzake de AGV, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In artikel 9 van deze verordening staat dat data niet op basis van raciale of etnische herkomst, of op basis van andere 'speciale categorieën' mogen worden verwerkt. En ofschoon we de achtergrond van dit artikel wel begrijpen is dit juist als het gaat om lerende algoritmen buitengewoon onverstandig!

Kritikasters van de wet stellen dat Europa hier de kop in het zand steekt; het probleem dat de wet wil vermijden, wordt juist veel moeilijker om op te lossen. Me deukt, een zeer terechte waarschuwing.

Bron: NRC 6 mei 2017

maandag 8 mei 2017

Stephen Fry on God | The Meaning Of Life | RTÉ OneSinds 2015 is de Ierse politie al bezig met een onderzoek naar blasfemie door Styephen Fry, die door de RTE in een interview van het programma The meaning of life werd gevraagd wat hij tegen god - stel dat die zou bestaan - zou zeggen. Fry antwoordde: "Hoe durf je? Hoe durf je een wereld te scheppen waar zo veel misère is zonder dat we er schuld aan hebben? Dat is niet goed, dat is pure kwaadaardigheid. Waarom zou ik een onberekenbare, gemene, domme god respecteren in een wereld met zo veel pijn en onrechtvaardigheid?". Bekijk het filmpje hierboven. In ieder geval één kijker liep prompt naar de politie en diende een aanklacht in.

In Church and State staat een uitstekend artikel van Michael Nugent Atheist Ireland republishes 25 blasphemous quotes in solidarity with Stephen Fry waarin 25 andere citaten zijn opgenomen die al even blasfemisch zijn. Atheïst Ireland verwelkomt het politieonderzoek. Hopelijk kan daarmee worden aangetoond hoe onzinnig de wetgeving op het gebied van blasfemie is.

We volgen deze kwestie met belangstelling.

De Fransen laten zich niet gek maken

 

Hoe je de verkiezingsuitslag in Frankrijk ook analyseert, de uitkomst is een zegen voor Europa. Waar alles had kunnen omvallen, lijkt de schade beperkt te blijven tot de Brexit. Lees in dit verband nog eens het uitstekende artikel van Joris Luyendijk in The Guardian: Theresa May's Brexit Britain by Joris Luyendijk De schade veroorzaakt door die Brexit zal overigens enorm zijn, niet alleen in Engeland maar zeker ook in Europa.

Dat de opkomst in Frankrijk tegenviel is jammer maar dat komt in belangrijke mate door het Franse systeem. Als je je niet kunt vinden in de twee laatste kandidaten, tja dan blijf je thuis. Maar de Front National stemmers hadden alle reden om te gaan stemmen en nu is duidelijk geworden dat de Fransen in meerderheid nee zeggen tegen Le Pen, nee tegen een Frexit en nee tegen de herinvoering van de Franse franc.


Macron heeft het slim aangepakt en zette zich af tegen klassiek links én rechts en ging als enige de strijd aan met Le Pen.  Le Pen mobiliseert de gevoelens van onrust en hen die zich afzetten tegen de elite. Macron doet hetzelfde maar heeft ook een plan dat zou moeten kunnen werken. Dat kan niet gezegd worden van het idiote idee van Le Pen om de gewone burger met de franc te laten betalen en het bedrijfsleven met de euro.


De grote vraag blijft wel hoe Macron zijn beleid uit denkt te gaan voeren en in dat opzicht zijn de komende parlementsverkiezingen natuurlijk van enorm belang. De strijd is nog niet gestreden daar maar aan het Europese front is het een stuk rustiger geworden.

Maar de Europese Commissie mag niet gemakzuchtig worden, de EU moet worden hervormd met een veel zwaardere rol voor het parlement. Ik zie dat nog niet zo snel gebeuren. Tusk vertrouw ik die hervormingen wel toe maar Juncker vertrouw ik voor geen meter.

zondag 7 mei 2017

Pricktator Trump


Trump heeft een onderzoek gelast naar uitlatingen van late night show host Stephen Colbert. In een hilarische tirade noemde Colbert Trump een prictator en sprak the great leader aan op zijn inconsistente gedrag.
Trump, die graag de hele wereld en de Amerikaanse pers in het bijzonder mag schofferen, is niet gediend van kritiek en heeft een onderzoek gelast. So much for the freedom of speech!


Klik op de volgende link om de heerlijke tirade van Colbert te zien. Van dat onderzoek horen we natuurlijk nooit meer iets. Geen rechter in Amerika die zich daar de vingers aan zou willen branden. occupydemocrats.com/2017/05/05/trump-just-launched-investigation-stephen-colbert

zaterdag 6 mei 2017

Timmermans onhandig


De Hongaren zijn boos. Dit keer op Timmermans. Omdat hij de Hongaarse minister-president van antisemitisme zou hebben beschuldigd. Deze had namelijk Soros als een Amerikaanse speculant betiteld. Wat op zich niet onjuist is. Maar het begrip speculant is ook nauw verbonden aan vooroordelen jegens joden. Soros is ook joods. Mijn eerste reactie was: zo dom zal Timmermans toch niet geweest zijn, je zo laten provoceren door Orban, een antidemocraat bij uitstek natuurlijk maar ik geloof niet dat hij zich door antisemitisme liet leiden toen hij de Sorosuniversiteit door het Hongaarse parlement liet verbieden.


Dus wat zei Timmermans nu precies? Ziehier het deel van het interview met Die Zeit, waarin de Eurocommissaris zijn gewraakte uitlatingen deed:
ZEIT: Neben der polnischen Regierung ist es vor allem der ungarische Ministerpraesident Viktor Orban, der Rechtstaatlichkeit und Demokratie in seinem Land infrage stellt. Vor ein paar Tagen hat er den ungarischstaemmigen Miliardaer und Gruender der Central European University (CEU) in Budapest George Soros im Europaparlement als "amerikanischen Finanzsoekulanten" beschimpft. Das sins eindeutig antisemitische Toene. Was haben Sie gedacht, als Sie das hoerten?

TIMMERMANS: Ich habe das genauso verstanden wie Sie und war empoert. Ich habe mich in meinem Leben viel mit Antisemitismus beschaeftigt und werde dann immer sehr emotional, auch jetzt. (stockt) Dass Antisemitismus noch immer in Europa existiert, das ist doch schrecklich? In der Debatte im Europaparlament habe ich trotzdem nicht darauif reagiert. Haette ich mich von Orbanm provozieren lassen, ware die ganze Berichterstattung davon ueberlagert worden. Das wollte ich in diesem Moment nicht.

En vervolgens laat Timmermans zich dan alsnog provoceren. Dat is niet handig, hij is er gewoon ingetuind, alsof hij in de vraag van de Duitse journalist een aansporing voelde om alsnog afstand te nemen van "eindeutig antisemitische Toene". Natuurlijk zal hij hierom niet af hoeven treden maar het blijft een erg onverstandige zet van Timmermans, die zich wel eens vaker door (gespeelde?) emoties laat meeslepen.

Geenstijl en Dumpert: ranzigheid kent geen tijd


U heeft de commotie over Geenstijl en Dumpert vast ook opgemerkt. En de door ruim honderd vrouwen ondertekende brief aan adverteerders gelezen. U kunt die brief hier nog eens nalezen. Beste adverteerders...


En als u die brief gelezen heeft, zou u dan in alle ernst daar nog iets tegen in kunnen brengen? Of u nu man of vrouw bent? Het enige enigszins houtsnijdende tegenargument zou kunnen zijn: Geenstijl en Dumpert zijn dermate ranzig dat ze het beste maar genegeerd kunnen worden. Spin off van de Telegraaf. Als ik bij die krant werkte zou ik toch niet graag met zulke ranzigheid geassocieerd willen worden.


Ik ga hier de argumentatie uit de open brief niet herhalen, de brief is volstrekt helder en onweerlegbaar. Bij Pauw mocht gisteravond een journalist van RTLZ komen uitleggen dat de vrouwen verkeerd bezig waren omdat ze de beide gewraakte websites uit de lucht willen halen door adverteerders over te halen zich van die websites af te keren. De vrijheid van meningsuiting was in het geding, aldus deze journalist en hij presteerde het zelfs deze vrouwen een dubbele standaard te verwijten omdat ze tegelijkertijd vast ook protesteerden tegen Erdogan die journalisten gevangen zet. Hoe krijg je het bedacht?!

Die journalist spoort niet. Om te beginnen gaat het bij Geenstijl en Dumpert niet om journalistiek maar om pure ranzigheid waar de onderbuik van de samenleving ruim baan krijgt om helemaal los te gaan. Ik zou die RTLZ journalist willen vragen of hij een tegenstander was van het sluiten van de website van Martijn, de vereniging van pedofielen. Inderdaad, je mag hier alles zeggen maar dat betekent niet dat alles dan ook gezegd moet worden. De wijze waarop bij Geenstijl en Dumpert over vrouwen wordt gesproken is misselijkmakend en ongehoord seksistisch. Zij staan daarin overigens niet alleen. De inmiddels wat bekendere politicus Thierry Baudet is al evenzeer seksistisch al bezigt hij doorgaans niet zulke onbeschaafde taal als op de gewraakte websites.


We beschouwen ons als een beschaafde samenleving en we hoeven toch niet anno 2017 nog uit te leggen dat seksisme niet in zo'n beschaafde samenleving thuishoort? Nee, het heeft geen zin om de rechter te vragen deze beide websites te verbieden maar een campagne om adverteerders op hun verantwoordelijkheid aan te spreken lijkt mij alleszins legitiem. Ik ondersteun die dan ook van harte.

Ik heb niet het gevoel dat de vrijheid van meningsuiting hier in het geding is. Zoals de samenleving geen pedofilie accepteert, zo willen we ook het redeloze seksisme uitbannen. Wat mij betreft is elk instrument om dat doel dichterbij te brengen gerechtvaardigd en laat ik er voor de zekerheid maar aan toevoegen dat ik het dan niet over onwettige of gewelddadige acties heb.

Ieder mens heeft recht op zijn fantasieën, ook seksuele fantasieën maar ik zou het op prijs stellen als die fantasieën bleven waar ze thuishoren: in iedere individuele hersenpan. Een individu mag daar seksistisch, racistisch, fascistisch en dat ook nog eens allemaal tegelijk zijn en nog veel meer. Maar zodra je acteert als lid van een gemeenschap is het een goede gewoonte de belangrijkste waarden van zo'n gemeenschap niet met voeten te treden. Seksisme hoort niet thuis in een beschaafde wereld. Wat mij betreft mogen Geenstijl en Dumpert onmiddellijk opgedoekt worden, ik zal er geen traan om laten.


woensdag 3 mei 2017

So Much News, So Little Time - Obama on Wall Street, Ann Coulter & a Sen...Hopelijk komt Obama spoedig met een verklaring voor de ongehoord hoge vergoeding van $400.000 voor een uurtje speechen op Wall Street. Een dergelijke fee accepteren staat haaks op alles wat hij gedurende zijn presidentschap heeft willen uitstralen. Lees het commentaar van Elisabeth Warren of Bernie Sanders. Zij hebben gelijk, wat mij betreft. Trevor Noah is behalve heel erg geestig, wel een beetje lankmoedig jegens Obama.

Loonstein ontmaskert zichzelf als leugenaar en bewijst het ondemocratische karakter van Israël


Onlangs was Sigmar Gabriel, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken op reis in Israël. Een geplande ontmoeting met Netanyahu werd op het laatste moment afgeblazen omdat de Israëlische regering het niet verdroeg dat Gabriel ook gesprekken had gevoerd met enkele ngo's waar Netanyahu c.s. niet zo dol op zijn. De Israëlische regering wil kennelijk dat alleen het officiële regeringsgeluid gehoord wordt.


Nu is Derk Walters, vaste NRC-correspondent in Israël te kennen gegeven dat hij het land moet verlaten. Lees het hele verhaal hier: Israël weigert verlenging visum Aanvankelijk liet Israël weten dat het de NRC niet langer als een mediaorganisatie wenste te erkennen en dat dientengevolge geen enkele NRC-journalist meer kon worden geaccrediteerd. Later bleek dat de Amsterdamse advocaat Loonstein, bekend van Federatief Joods Nederland en uitvoerder van jongetjesbesnijdenissen, de Israëlische regering had geschreven: "I can hereby certify and confirm by my signature below that Mr. Peter Vandermeersch.....is acting as both Editor in Chief and Director General....of NRC Handelsblad". Vanwege die vermeende combinatie van functies werd de NRC niet meer als een mediaorganisatie erkend. Dat Loonstein fabuleerde en volstrekte flauwekul beweerde mocht niet baten en ik ben ik er nu wel uit wat hem betreft: de man is uiterst kwaadaardig.


Protesten mochten niet baten. Het niet erkennen van de NRC als mediaorganisatie heeft Israël inmiddels weer ingetrokken maar nu heeft de regering een procedurele reden verzonnen waarom Walters het land dient te verlaten. Minister Koenders "betreurt" het besluit van de Israëlische regering. Maar dat is een schandalig lafhartige reactie. Onze minister had een zwaarder diplomatiek wapen moeten hanteren. Een land dat de persvrijheid niet respecteert kan geen democratie worden genoemd. Israël begint op dit vlak een stevig track record op te bouwen. Eerder al werd een werkvergunning geweigerd aan Human Rights Watch.

dinsdag 2 mei 2017

Pēteris Vasks "The Fruit of Silence"Hetzelfde koorstuk maar nu met strijkers. Ik ben niet zo spiritueel maar dit is prachtig verstilde muziek, beide uitvoeringen! De tekst is nota bene van Mother Theresa en dat beschouwt ook niet iedereen als een aanbeveling: "The fruit of silence is prayer, the fruit of prayer is love, the fruit of love is service, the fruit of service is peace".

Pēteris Vasks The Fruit Of Silence (version for piano and choir) Ves...

Een nieuwe lente, een nieuw geluid?


Hamas heeft de tekst van haar omstreden manifesto aangepast. De nieuwe tekst heb ik nog niet kunnen vinden dus ik moet het doen met wat ik uit de internationale pers heb kunnen destilleren. Feitelijk gaat het om drie essentiële aanpassingen: de organisatie dringt niet langer aan op vernietiging van de staat Israël; Israël wordt niet langer bestreden vanwege de religie maar vanwege het invasieve zionisme; er is niet langer sprake van een relatie met de Moslim Broederschap. Een paradigmaverschuiving van religie naar politiek dus.


Een van de belangrijkste neveneffecten van dit nieuwe manifesto is dat Hamas en PLO wat betreft ideologie in elkaar lijken te schuiven en dat zou de positie van de Palestijnen in belangrijke mate ten goede kunnen komen.


Aanleiding tot tevredenheid? Dat zou ik niet durven beweren maar een stap in de goede richting is het wel degelijk. Eerst maar eens de letterlijke tekst van het nieuwe Manifesto bestuderen, dan weten we meer. Uiteraard heeft Netanyahu afwijzend gereageerd; in de Volkskrant wordt een woordvoerder geciteerd: "Hamas houdt de wereld voor de gek, maar zal hier niet in slagen; ze bouwen terreurtunnels en hebben duizenden raketten op Israëlische burgers afgevuurd. Dát is het ware gezicht van Hamas". Een voorspelbare reactie. We wachten de komende tijden maar eens af om te bezien of er aan enige zijde werkelijk iets verandert.