donderdag 2 mei 2019

Vaccinaties: tijd voor de rechter

In de Volkskrant van vandaag mogen twee moeders uitleggen waarom ze hun kinderen niet laten vaccineren. Zij baseerden zich op de inmiddels bekende prietpraat van lieden die op internet aller onzin over vaccineren bijeen scharrelen. Bij Pauw mocht gisteravond een vader komen vertellen waarom hij zijn kinderen niet liet vaccineren. Hij beriep zich op rapporten van het RIVM. Wat hij vertelde was aantoonbaar onjuist maar Pauw had verzuimd deze vader te confronteren met een zegsman van het RIVM. Daarom hier nog maar eens een verwijzing naar de website van het RIVM over deze materie. Lieve mensen, lees dit nu eens, zo moeilijk is het niet.

Inmiddels heeft kinderopvang Berend Botje besloten niet ingeënte kinderen te weigeren. Dat is immers de enige manier om zeker te stellen dat de overige kinderen maximaal worden beschermd. Natuurlijk kunnen kinderen ook buiten de crèche worden aangestoken maar dat is geen steekhoudend argument. De kinderopvang is de plaats bij uitstek waar virussen alle gelegenheid krijgen zich te verspreiden.


Boink wijst er terecht op dat het weigeren van kinderen op crèches geen afdoende maatregel is om de verspreiding van besmettelijke ziekten tegen te gaan. De overheid moet zich veel meer inspannen om de vaccinatiegraad boven de 95% te krijgen. Daarmee wordt immers groepsimmuniteit mogelijk gemaakt. En dan is er altijd ruimte voor een kleine groep mensen die op religieuze of andere gronden afziet van vaccineren. Momenteel bedraagt de vaccinatiegraad 92%.

Nu zijn er ouders die zich erover beklagen dat hun kind niet naar de kinderopvang kan. Zij verklaren zich gediscrimineerd te voelen en stappen naar de rechter. Je hoort ze met geen woord over het risico dat hun niet ingeënte kind andere kinderen aansteekt en daarmee in gevaar brengt. Het is werkelijk te zot voor woorden. Maar het is prima dat zulke onverantwoorde ouders naar de rechter stappen. We hebben die jurisprudentie nodig.


Geen opmerkingen: