vrijdag 15 november 2019

Ahmet Altan, over persoonlijke moed


In de NRC van 13 november 2019 staat een indringend verhaal van Ahmet Altan. Hij is een Turkse schrijver die tot levenslang werd veroordeeld wegens terrorisme omdat hij een aanhanger van de Gulenbeweging zou zijn. Na twee jaar werd hij door diezelfde rechters voor hetzelfde vergrijp veroordeeld tot 10,5 jaar en vervolgens vrijgelaten. Niet voor lang overiegsn want inmiddels is hij alweer opgepakt en vastgezet.

Lees dit artikel eens, het is een even prachtig en ontroerend als schrijnend verhaal. Dit is het Turkije van Erdogan waar de mens niet langer vrij is te doen zoals hem goeddunkt. Wij kunnen ons niet vaak genoeg realiseren hoe gelukkig wij zijn in vrijheid te kunnen leven.


Het verhaal van Altan is indrukwekkend en zoals gezegd, ontroerend. Hij verwijst naar A farewell to arms van Hemingway die al even indringend beschrijft hoe militaire rechters burgers en soldaten volstrekt achteloos tot de doodstraf veroordelen. Ze tonen totaal geen belangstelling voor de verhalen, de argumenten en de pleidooien van de beschuldigden, ze negeren ontlastend bewijsmateriaal en spreken de veroordeling uit die al vaststond voordat het proces een aanvang nam.

In Turkije herleeft de tijd die Hemingway beschreef. Het is beklemmend en angstaanjagend. Er wordt geen recht meer gesproken. Er bestaat geen recht meer. Altan is - met duizenden anderen - overgeleverd aan de willekeur. Niemand die er iets tegen kan ondernemen!

Geen opmerkingen: